Byla 2S-1531-479/2013
Dėl sandorių ir valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovės UAB „Devintoji banga“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-01 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų A. S., A. K., R. D. (R. D.), E. N., A. G. (A. G.), A. S. individualios įmonės, UAB „Drongo“, E. N. individualios įmonės ir UAB „Lenkora“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl sandorių ir valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams, kurį 2012-12-28 patikslino (t. 2, b. l. 80-88) ir prašė pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Devintoji banga“ 2012-09-04 sudarytos keleivių vežimo maršrutiniais taksi sutarties Nr. J9-909 3.21 punktą; pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento UAB „Devintoji banga“ 2012-10-06, 2012-10-22 ir 2012-11-22 valdybos posėdžių nutarimus; pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento A. K. ir UAB „Devintoji banga“ sudarytą 2012-07-24 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti restituciją.

32013-06-27 teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokatas S. Čepas pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovų ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB „Devintoji banga“ dėl įpareigojimo grąžinti, pratęsti leidimus vežti keleivius ir kt. Nurodė, kad šiuo ieškiniu ieškovai siekia susigrąžinti turėtus leidimus vežti savarankiškai ir, patenkinus jų reikalavimus pastarojoje byloje, nebeliktų pagrindo ginčui nagrinėjamoje byloje.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-07-01 nutartimi ieškovų atstovo advokato S. Čepo prašymą tenkino ir sustabdė civilinės bylos Nr. 2-535-618/2013 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-7490-323/2013. Teismas konstatavo, kad LR CPK 164 str. 4 p. numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Civilinėje byloje Nr. 2-7940-323/2013 ieškovai ginčija 2004 m. rašytus atsisakymus leidimų vežti keleivius savarankiškai, prašo grąžinti ieškovams išduotus ir kitam vežėjui, t. y. atsakovei UAB „Devintoji banga“, perrašytus leidimus ir licencijas vežti keleivius nustatytu maršrutu. Jei teismas patenkintų ieškinį civilinėje byloje

5Nr. 2-7940-323/2013, nebeliktų ginčo nagrinėjamoje byloje, nes ieškovai atgautų leidimus vežti keleivius savarankiškai. Teismas konstatavo, kad tarp šių civilinių bylų yra ryšys, civilinės bylos Nr. 2-7940-323/2013 išnagrinėjimas ir bylos aplinkybių nustatymas turės reikšmės nagrinėjamai civilinei bylai.

6Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Devintoji banga“ prašė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-01 nutartį panaikinti. Nurodė, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes jeigu ir būtų kitoje byloje partenkintas ieškovų reikalavimas, tai nereiškia, jog ieškovai nesiektų vežti keleivių ir bendradarbiaudami su atsakove, kurios akcininkais jie yra. Taip pat nurodė, kad ieškinio patenkinimas kitoje byloje nereiškia, kad ieškovai atsisakytų savo reikalavimų nagrinėjamoje byloje. Nurodė, jog nepagrįsta teismo išvada, kad kitoje byloje priimtas sprendimas turės įtakos šiai bylai.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovų atstovas advokatas S. Čepas prašė skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodė, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, nes vienoje byloje ginčijamos priežastys, o šioje pasekmės.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

10Atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad teismas negalėjo stabdyti bylos, nes šios bylos sustabdymas nepagrįstas, kitoje byloje priimtas sprendimas neturės įtakos šios bylos baigčiai. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai egzistuojančias ir įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, ir dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. LR CPK išskirtos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (LR CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (LR CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas yra teismo teisė, nes LR CPK 164 str. įtvirtintas ne teismo įpareigojimas, o teismo teisė sustabdyti bylą. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (LR CPK 2 str.). Dėl to teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo, net formaliai ir esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-02-21. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos madų kūrėjų asociacija v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-94/2005; 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB A. J. spaustuvė v. E. S., bylos Nr. 3K-3-17/2008).

11Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas dėl pagrindo sustabdyti bylą pagal LR CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir ekonomiškumo požiūriu, teismo sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009). Teismas nurodė, kad sustabdo bylą, nes išnagrinėjus kitą bylą, šioje byloje nebeliktų ginčo dalyko. Su tokia išvada sutikti negalima. Sustabdytoje byloje ginčijama atsakovių UAB „Devintoji banga“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės sudaryta sutartis, kuria nustatyta, jog atsakovei UAB „Devintoji banga“ suteikiama teisė vežti keleivius maršrutu Nr. 9. Kitoje Klaipėdos miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-7940-323/2013 ieškovai ginčija savo atsisakymą nuo teisės vežti keleivius maršrutu Nr. 9. Įvertinus šiose bylose reiškiamus reikalavimus nėra pagrindo išvadai, kad ieškovams grąžinus teisę vežti keleivius maršrutu Nr. 9, jie šią teisę realiai galės įgyvendinti. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė, kaip subjektas vykdantis strateginį planą parinkti vežėją konkrečiam maršrutui aptarnauti, keleivių vežimo maršrutu Nr. 9 sutartį sudarė su atsakove UAB „Devintoji banga“. Taigi abiejų bylų reikalavimai skiriasi, nesutampa faktinės bylų aplinkybės, todėl šias bylas tikslinga nagrinėti. Siekiant kuo greičiau išspręsti tarp šalių kilusius ginčus gali būti tikslinami ieškovų reikalavimai arba sprendžiama dėl bylų sujungimo, nes ginčo šalys iš esmės sutampa.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-01 nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai