Byla 2-1974/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo departamentas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „APST“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „JURCONSULT GROUP“, civilinėje byloje Nr. B2-4262-567/2013 pagal ieškovų V. G., K. B., V. V. ir bedraieškių uždarosios akcinės bendrovės „VLUKIS“, uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „APST“ dėl bankroto bylos iškėlimo; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Skolų valdymo departamentas“, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais uždaroji akcinė bendrovė EURODEBT LT.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai prašė teismo iškelti atsakovui UAB „APST“ bankroto bylą. Ieškovai ir tretieji asmenys pasiūlė atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras: ieškovai V. G., K. B., ir V. V. – UAB „JURCONSULT“, bendraieškis UAB „VLUKIS“ – UAB „Lematas“, bendraieškis UAB „CONLEX“ – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais EURODEBT LT, UAB – M. B., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Skolų valdymo departamentas“ – UAB „ELIBORTO“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „APST“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „JURCONSULT GROUP“. Patikrinęs byloje siūlomų atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrų atitiktį Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytiems reikalavimams, teismas konstatavo, kad visi siūlomi administratoriai atitinka formalius reikalavimus (kriterijus). Teismas pažymėjo, kad tokiu atveju jie vertintini pagal teismų praktikos suformuotas kriterijų grupes. Pirma, pagal įmonės, kurią reikia administruoti, duomenis: įmonės dydį ir veiklos mastą, valdomą turtą ir kreditorių skaičių. Antra, pagal nuolatinius siūlomo administratoriaus požymius: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, pagal administratoriaus santykį su siūloma įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo. Atsižvelgęs į šiuos kriterijus bei įvertinęs siūlomų administratorių kandidatūrų faktinius duomenis, teismas padarė išvadą, kad tinkamiausia, todėl skirtina ieškovų V. G., K. B. ir V. V., kaip įmonės darbuotojų, priskirtinų prie pirmosios eilės kreditorių, pasiūlyta kandidatūra UAB „JURCONSULT GROUP“, veikianti toje pačioje kaip ir atsakovas teritorijoje, turinti 6 darbuotojus ir darbo patirties, galėsianti ekonomiškiau ir operatyviau užtikrinti bankroto procesą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Skolų valdymo departamentas“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „JURCONSULT GROUP“, ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „ELIBORTO“. Nurodo, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, ar nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę. Bankroto administratoriumi parenkant konkretų asmenį, turi būti siekiama maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, kad būtų išvengta konfliktų su kreditoriais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Teisės aktai nepateikia baigtinio administratoriaus parinkimo kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, ir nė vienas kriterijų nėra absoliutus. Šiuo atveju, vienas iš teismo argumentų, kad atsakovo administratoriumi skirtinas UAB „JURCONSULT GROUP“, nes jo ir atsakovo buveinės yra tame pačiame mieste, Vilniuje, yra nepagrįstas ir neatitinkantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijų. Trečiojo asmens siūlyta administratoriaus kandidatūra – UAB „ELIBORTO“, buveinė Sodų g. 12–408, Palanga, yra sėkmingai veikianti įmonė, joje dirba net trys patyrę bankroto administratoriai, teisininkas ir buhalteris. Vieno iš darbuotojų administratorių gyvenamoji vieta yra Vilniuje, todėl jokių trukdžių administruoti įmonę nebūtų, susisiekimas yra paprastas ir lengvas, ekonomiškumo principas būtų užtikrintas nedidinant įmonės administravimo sąnaudų. Be to, teismas visai neatsižvelgė ir nevertino kitų pasiūlytų kandidatūrų, tik vertino darbuotojų pasiūlytą ir labai užimtą bankroto administratorių, kuris vykdo net 17 bankroto procesų, kai tuo metu apelianto siūlomas bankroto administratorius vykdo tik vieną bankroto procedūrą. Taip pat nesutinka su teismo išvada, kad tinkamiausia kandidatūra yra darbuotojų kaip pirmosios eilės kreditorių pasiūlyta, nes ieškovai yra labiausiai suinteresuoti bylos baigtimi, be to, kreditorių eiliškumas paaiškės tik vykdant bankroto procedūras ir tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus, todėl, iki kreditorių sąrašo patvirtinimo, teismas neturėtų suskirstyti kreditorių į eiles.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas V. V. prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties keisti nėra pagrindo, nes teismas, parinkdamas skirtiną bankroto administratoriaus kandidatūrą, pasinaudojo teismo turima diskrecijos teise bankroto administratorių skirti savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Apeliantas nepateikia jokių duomenų ir įrodymų, kaip būtent buvo pažeistos jo teisės ir teisėti interesai ir kaip teismo nutartis, kuria bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „JURCONSULT GROUP“, neužtikrins sklandaus ir operatyvaus bankroto procedūrų atlikimo. Be to, teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad buveinės kriterijus yra susijęs su administravimo kaštais, todėl nesant reikšmingesnių kito administratoriaus kandidatūros privalumų, prioritetas teiktinas administratoriui, kurio buveinė sutampa ar yra arčiau bankrutuojančios įmonės buveinės. Taip pat apeliantas neteisingai vertina bankroto administratoriaus užimtumą ir patirtį. UAB „JURCONSULT GROUP“ administruoja 18 bankrutuojančių bendrovių, turi 6 darbuotojus, turinčius teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, 2 yra baigę po 1 įmonę, 1 – 15, o kitas – 11. Apelianto siūlomo bankroto administratoriaus UAN „ELIBORTO“ buveinė visiškai nesutampa su bankrutuojančios įmonės buveine (atstumas 300 km), tai be abejonės padidins administravimo kaštus, o įmonės darbuotojai nėra baigę nė vienos bankroto procedūros, todėl galbūt nepajėgtų užtikrinti sklandaus ir operatyvaus bankroto proceso, vertinant bendrovės, kuriai iškelta bankroto byla, dydžio prasme. Taip pat apeliantas nepagrįstai teigia, kad tikslios kreditorių eilės paaiškės tik vykdant bankroto procedūras ir tvirtinant kreditorių reikalavimus, nes teismas priėmė ieškovo V. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl darytina išvada, kad šį reikalavimą pripažino. Nagrinėjamojoje byloje yra pakankamai duomenų, kad ieškovo reikalavimas kilęs iš nevykdytų darbo teisinių santykių, todėl nėra pagrindo manyti, kad prasidėjus bankroto procedūrai ieškovo reikalavimas bus tenkinamas ne pirmąja eile.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „APST“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „JURCONSULT GROUP“, pagrįstumo klausimas.

13Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui keliamų reikalavimų. Byloje dalyvaujantys asmenys neginčija tos aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka šiuos formalius reikalavimus.

14Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad motyvuoti konkrečios administratoriaus kandidatūros parinkimą ypač svarbu tais atvejais, kai buvo pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros. Tokiu atveju teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi pasisakyti, kodėl skiria būtent šią ir kodėl atmeta kitas pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-700/2010; 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011, kt.). Galiojantys teisės aktai nepateikia kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami šie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nė vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

15Nagrinėjamoje byloje atsakovo administratoriumi buvo siūlomos 6 bankroto administratorių kandidatūros. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „JURCONSULT GROUP“, motyvuodamas tuo, kad pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamus duomenis pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros faktiškai yra tinkamos administruoti atsakovą, tačiau pagal teismų praktikoje nusistovėjusius bankroto administratoriaus kandidatūrų parinkimo kriterijus, padarė išvadą, kad UAB „JURCONSULT GROUP“ administratoriaus kandidatūra yra tinkamiausia vykdyti atsakovo bankroto procedūrą, nes ši įmonė veikia toje pačioje vietovėje kaip ir bankrutuojanti įmonė bei turi pakankamai darbuotojų ir patirties, galės ekonomiškiau ir efektyviau atlikti bankroto procedūras.

16Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl bankroto administratoriaus parinkimo yra motyvuotos ir pagrįstos byloje esančiais duomenimis, todėl padaryti priešingos išvados nėra pagrindo (LR CPK 185 str.). Bet koks asmuo, siekiantis savo kaip kreditoriaus turtinių interesų gynimo per bankroto procedūrą, turi teisėtų lūkesčių kuo daugiau patenkinti savo reikalavimų, todėl šiuo atveju, paskyrimas bankroto administratoriaus, veikiančio bankrutuojančios įmonės buveinės teritorijoje, pripažintinas kaip atitinkantis bankroto procedūros valdymo ekonomiškumo principą. Apelianto nurodyta aplinkybė, jog bankrutuojančiai įmonei susisiekimas su Palangos mieste veikiančiu jo pasiūlytu bankroto administratoriumi, yra paprastas ir lengvas ir nedidins administravimo sąnaudų, yra tiesiog nelogiškas, nes bet koks susiekimas grindžiamas būtinosiomis išlaidomis (kuro, turto, korespondencijos, dokumentų pervežimo išlaidos) ir tai atsispindi praktiškai bet kurioje bankroto administravimo išlaidų sąmatoje. Tai, kad vieno iš apelianto pasiūlyto bankroto administratoriaus darbuotojų gyvenamoji vieta yra Vilniuje, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti šio administratoriaus kandidatūros pranašumo, nes nėra pateikta jokių įrodymų, kad minėtas asmuo turi darbdavio įgalinimus faktiškai dirbti savo gyvenamojoje vietoje, o ne juridinio asmens veiklos, nurodytos Juridinių asmenų registre, adresu. Taip pat nesutiktina ir su apelianto argumentu dėl paskirtojo administratoriaus didelio darbo krūvio. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, 6 bankroto administratoriams, turintiems tinkamos darbo patirties, 17-18 įmonių nėra pernelyg didelis darbo krūvis. Be to, taip pat nepagrįstas ir apelianto nurodytas motyvas dėl pirmosios instancijos nutarties motyvo parinkti administratoriaus kandidatūrą atsižvelgiant į tai, kad ją pasiūlė ieškovai kaip pirmosios eilės kreditoriai, nes minėti ieškovai yra labiausiai suinteresuoti bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas kaip tik sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškovų darbuotojų interesų įvertinimo, nes būtent šie asmenys ir inicijavo nuo

172013-05-03 civilines bylas dėl bankroto bylos kėlimo atsakovui atskirais savarankiškais reikalavimais dėl nesumokamo darbo užmokesčio nuo 2013 m. sausio mėnesio, kai apeliantas į bylą įstojo trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų tik po to, kada civilinė byla buvo iškelta, o apeliantas reikalavimo teises į atsakovą įgijo pagal 2013-05-16 Reikalavimų perleidimo sutartį iš kito kreditoriaus. Jokių duomenų, kuo konkrečiai pasireiškia ieškovų darbuotojų suinteresuotumas būtent pasiūlyto administratoriaus kandidatūros paskyrimu, nepateikta. Pažymėtina, kad kiti byloje dalyvaujantys asmenys, pasiūlę kitas administratorių kandidatūras, neskundė teismo nutarties, todėl pripažintina, kad iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl paskirtojo administratoriaus duomenų vertinimo ir kandidatūros tinkamiausia pripažinimo.

18Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

20palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „APST“, juridinio asmens kodas 300651170, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „JURCONSULT GROUP“, nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai