Byla 2-2102/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Boritila“ bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-1504-622/2011 pagal ieškovų L. J., N. G., uždarosios akcinės bendrovės ,,Ekskomisarų biuras“ ir akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Boritila“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė L. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Boritila“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“.

5Ieškovas N. G. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Boritila“ , bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“.

6Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Boritila“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“.

7Ieškovas AB DnB NORD bankas pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Boritila“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Boritila“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Teismas nurodė, kad pagal pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus, todėl yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.). Teismas, parinkdamas bankroto administratorių, svarstė administratorių – UAB „Bankroto administravimo partneriai“, UAB „Bankroto administravimo kontora“, UAB „Bankrotas“ – kandidatūras. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos motyvuotu 2011-05-19 raštu nepritarė UAB „Bankroto administravimo kontora“ kandidatūrai, tačiau kitoms administratorių kandidatūrų pritarė. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgdamas į bankroto proceso tikslus, šių bylų nagrinėjimo operatyvumą ir ekonomiškumą, teismas sprendė, kad skirtinas ieškovų (darbuotojų) L. J. ir N. G. siūlomas bankroto administratorius – UAB „Bankroto administravimo partneriai“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties dalį, kuria UAB „Boritila“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo partneriai“, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo UAB ,,Boritila“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Bankrotas“. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nemotyvavo, kodėl būtent pasiūlyta administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ yra tinkamiausia vykdyti UAB ,,Boritila“ bankroto procedūrą.

132. Bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ kandidatūrą pasiūlė atsakovo didžiausias kreditorius AB DnB NORD bankas. Didžiausio bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą.

143. Siūlomo administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ užimtumas yra nedidelis – šiuo metu vykdomos 26 įmonių bankroto procedūros, o yra užbaigusi 8. Tuo tarpu teismo paskirtas administratorius nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros. Todėl būtent UAB ,,Bankrotas“ šiuo metu turinti optimalų darbo krūvį, tačiau didesnę darbo patirtį, ir profesionalesnę darbo komandą, gali užtikrinti operatyvų ir tuo pačiu ekonomišką ir sklandžią bankroto procedūrų administravimo eigą.

15Ieškovai L. J. ir N. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo. Apeliantas nepateikė duomenų, kad UAB ,,Bankroto administravimo partneriai“ kandidatūra prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms.

16Atsakovas UAB ,,Boritila“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad AB DnB NORD banko kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas hipoteka, todėl šio kreditoriaus teisės yra labiausiai apsaugotos nei kitų kreditorių ir akivaizdu, kad AB DnB NORD bankas, turėdamas kreditorių susirinkime balsų daugumą, aiškiai įtakos visų sprendimų priėmimą. Todėl skirti šio kreditoriaus siūlomą administratoriaus kandidatūrą yra neteisinga. Jokie duomenys nepatvirtina, kad bankroto administratorius UAB ,,Bankroto administravimo partneriai“ patirtis ir kompetencija arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti šį juridinį asmenį atsakovo bankroto administratoriumi arba leistų daryti pagrįstą išvadą dėl šio juridinio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti įstatymo numatytas funkcijas. Skiriant bankroto administratorių svarbią reikšmę turi administratoriaus buvimo vieta ir užimtumas. UAB ,,Bankrotas“ užimtumas yra dvigubai didesnis negu UAB ,,Bankroto administravimo partneriai“, visi UAB ,,Bankrotas“ administratoriai veda bylas arba Vilniuje arba Kaune, išskyrus P. P., kuris administruoja UAB ,,Boritila“ konkurentinės įmonės UAB ,,Žvejų rezidencija“ bankroto bylą.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

21Teismas, iškėlęs bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Bankroto proceso eigoje administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

22Nagrinėjamoje byloje UAB ,,Boritila“ administratoriumi buvo siūlomos skirti trys bankroto administratorių kandidatūros: UAB „Bankroto administravimo partneriai“, UAB „Bankroto administravimo kontora“, UAB „Bankrotas“. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi UAB „Boritila“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo partneriai“, tačiau nenurodė jokių argumentų, kodėl ši administratoriaus kandidatūra yra tinkamiausia vykdyti UAB ,,Boritila“ bankroto procedūras ir kodėl atmetė bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ kandidatūrą. Pirmosios instancijos teismas administratoriaus paskyrimą motyvavo taip: ,,Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos motyvuotu 2011-05-19 raštu nepritarė UAB „Bankroto administravimo kontora“ kandidatūrai, tačiau kitoms administratorių kandidatūrų pritarė. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus, šių bylų nagrinėjimo operatyvumą ir ekonomiškumą, skirtinas ieškovų (darbuotojų) L. J. ir N. G. siūlomas bankroto administratorius – UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Teisėjų kolegija vertina, kad administratoriaus paskyrimo pirmosios instancijos teismas nemotyvavo. Tačiau nagrinėjant bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriaus paskyrimo klausimas yra ne pagrindinis, todėl minėtas procesinės teisės normų pažeidimas negali būti pripažintas sudarančiu absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str.).

23Teismo sprendimas skirti administratorių turi būti motyvuotas bei paremtas įstatymu. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras. Kiekvienu konkrečiu atveju pagal bylos faktines aplinkybes turi būti įvertinta tai, kuris iš siūlomų administratorių bankroto administravimo procedūras galėtų atlikti geriausiai. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė tiek UAB „Bankroto administravimo partneriai“, tiek UAB „Bankrotas“ paskyrimui UAB ,,Boritila“ bankroto administratoriumi, abi siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 9, 128), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 10, 127), abu administratoriai sutinka administruoti atsakovą (b. l. 7, 125). Todėl šiuo atveju vertintina tai, kuri iš šių kandidatūrų turi daugiau pranašumų administruoti UAB ,,Boritila“.

24Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų matyti, kad UAB „Bankroto administravimo partneriai“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2011 m. sausio 21 d. Ši bendrovė vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų ir nėra baigusi nė vienos bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai: A. U. vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros; R. B. nevykdo ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; V. K. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros. UAB ,,Bankrotas“ leidimas teikti administravimo paslaugas išduotas 2008 m. spalio 20 d. Įmonė vykdo 24 bankroto administravimo procedūras ir yra baigusi 11 bankroto administravimo procedūrų. Bendrovėje dirba 5 bankroto administratoriai: M. K. vykdo 9 bankroto administravimo procedūras ir yra baigęs 22 bankroto administravimo procedūras; P. P. vykdo 21 bankroto administravimo procedūrą ir yra baigęs 37 bankroto administravimo procedūras; M. M. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; A. R. vykdo 3 bankroto administravimo procedūras ir yra baigęs 7 bankroto administravimo procedūras; S. G. vykdo 2 bankroto administravimo procedūras ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros.

25Nustatytais duomenimis, abiejų bankroto administratorių darbo krūvis, įvertinus kiekvienam UAB „Bankroto administravimo partneriai“ bei UAB ,,Bankrotas“ dirbančiam fiziniam bankroto administratoriui tenkančių administruoti įmonių skaičių, yra iš esmės vienodas. Tuo tarpu bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ patirtis yra žymiai didesnė negu teismo paskirto bankroto administratoriaus. UAB „Bankroto administravimo partneriai“ dar nėra baigusi administruoti jokios įmonės kaip juridinis asmuo, taip pat jame dirbantys fiziniai bankroto administratoriai nėra baigę jokios bankroto procedūros. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB ,,Boritila“ yra didelė įmonė, jos turtas pagal 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis sudaro 24 938 688 Lt, įmonės mokėtinos sumos (įsipareigojimai) – 13 117 806 Lt (b. l. 49). Todėl siekiant kuo tinkamiau atlikti tokio dydžio įmonės veiklos teisinę analizę, įvertinti kreditorinius bei debitorinius įsipareigojimus, nustatyti tikrąsias įmonės nemokumo priežastis, reikalingas kruopštus teisinis-ūkinis veiklos ištyrimas. Administruoti tokią įmonę tikslinga skirti bankroto administratorių turintį didesnę darbo patirtį bei vienijantį skaitlingesnę fizinių bankroto administratorių grupę. Taip pat siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, teisėjų kolegijos nuomone, skiriant administratorių būtina atsižvelgti ir į vieno iš didžiausių UAB „Boritila“ kreditorių AB DnB NORD banko išreikštą nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros.

26Pagal formuojamą teismų praktiką bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta aplinkybė, kad UAB ,,Bankrotas“ dirbantis fizinis bankroto administratorius P. P. administruoja UAB ,,Boritila“ konkurentinės įmonės UAB ,,Žvejų rezidencija“ bankroto bylą, nėra pagrindas pripažinti galimą bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ šališkumą, neobjektyvumą, nesąžiningumą ar esant kitas aplinkybes, sudarančias pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo.

27Atsižvelgdama į aukščiau pateiktus duomenis apie siūlomų bankroto administratorių užimtumą ir patirtį, įmonės, kuriai siekiama paskirti bankroto administratorių, dydį, didžiausio įmonės kreditoriaus nuomonę šiuo klausimu, į tai, kad nėra objektyvių duomenų apie administratorių galimą šališkumą bei suinteresuotumą vykdant bankroto procedūras, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju UAB ,,Bankrotas“ laikytinas pranašesniu už teismo paskirtą bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo partneriai“, todėl teisinga ir pagrįsta UAB „Boritila“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Bankrotas“.

28Remiantis nurodytais argumentais ir aplinkybėmis pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – UAB „Boritila“ bankroto administratoriumi paskiriama UAB ,,Bankrotas“.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį pakeisti.

31Panaikinti nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Boritila“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė ,,Bankroto administravimo partneriai“.

32Uždarosios akcinės bendrovės ,,Boritila“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Bankrotas“ (į. k. 301911653, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 130).

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė L. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti... 5. Ieškovas N. G. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB... 6. Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ pareiškimu prašė iškelti bankroto... 7. Ieškovas AB DnB NORD bankas pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi iškėlė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos... 12. 1. Teismas nemotyvavo, kodėl būtent pasiūlyta administratoriaus UAB... 13. 2. Bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ kandidatūrą pasiūlė... 14. 3. Siūlomo administratoriaus UAB ,,Bankrotas“ užimtumas yra nedidelis –... 15. Ieškovai L. J. ir N. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos... 16. Atsakovas UAB ,,Boritila“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Teismas, iškėlęs bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių... 22. Nagrinėjamoje byloje UAB ,,Boritila“ administratoriumi buvo siūlomos skirti... 23. Teismo sprendimas skirti administratorių turi būti motyvuotas bei paremtas... 24. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų... 25. Nustatytais duomenimis, abiejų bankroto administratorių darbo krūvis,... 26. Pagal formuojamą teismų praktiką bankroto administratoriumi negalima skirti... 27. Atsižvelgdama į aukščiau pateiktus duomenis apie siūlomų bankroto... 28. Remiantis nurodytais argumentais ir aplinkybėmis pirmosios instancijos teismo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį pakeisti.... 31. Panaikinti nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Boritila“... 32. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Boritila“ bankroto administratoriumi...