Byla 2A-754-567/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, dalyvaujant vertėjai Olgai Vostrenkovai, ieškovui G. K. ir jo atstovei advokatei Virginijai Rasimavičienei, atsakovo UAB „Megatomas“ atstovei D. M. S., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009 pagal ieškovo G. K. ieškinį atsakovui UAB „Megatomas“, trečiajam asmeniui antstoliui A. B. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas G. K. pateikė 2008-10-09 ieškinį ir 2009-05-05 patikslintą ieškinį, prašydamas priteisti 572,98 Lt žalos atlyginimo. Reikalavimo priteisti iš atsakovo 2000 Lt neturtinės žalos ieškovas atsisakė (1 t., b.l. 39). Nurodė, kad atsakovas padarė ieškovui žalą, nepristatydamas antstolio A. B. raginimo įvykdyti sprendimą. Dėl to ieškovas patyrė daug nepatogumų, teko bylinėtis dėl antstolio veiksmų ir pan. Antstolis papildomai priskaičiavo jam vykdymo išlaidas – atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą ir kitas. Turtinės žalos dydį sudaro skirtumas tarp vykdymo išlaidų, kurias antstolis nurodė 2008-04-18 siūlyme ir raginime įvykdyti sprendimą. Ant registruotos siuntos įteikimo pranešimo nėra įmonės identifikavimo duomenų, nėra ir kurjerio parašo, duomenų apie siuntos registravimą, duomenų apie pateikimą gavėjui pranešimo apie laišką. Yra įrašas apie tai, kad neva gavėjas neatsiliepė į paliktą pranešimą. Ieškovo buvimo vieta yra tiksliai žinoma, jis nesislapsto. Jam nebuvo paliktas pranešimas apie pašto siuntą. Be to, įstatymas numato, kad raginimas įvykdyti sprendimą siunčiamas registruotu laišku. Tačiau dokumentas, kurį antstolis pateikė, yra atvirlaiškis. Atsakovo pašto siuntos saugomos dvi paras, t.y. mažiau nei nustatyta įstatymo – 5 dienų laikotarpio, todėl proceso dalyviui negalima užtikrinti galimybės pasinaudoti CPK nustatytomis teisėmis (CK 6.263 str.).

5Atsakovas UAB „Megatomas“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šiuo atveju atsakovo civilinė atsakomybė privalo būti įrodinėjama bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais. Nenustačius bent vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, deliktinė atsakomybė negalima. Ieškovas nenurodė, kokiu pagrindu ir kaip yra paskaičiuota 572,98 Lt turtinė žala ir kaip ją patyrė. Atsižvelgus į tai, kad nuostoliai, kaip atsakovo veiklos tiesioginė pasekmė, neatsirado, todėl nėra priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Pats ieškovas netinkamai vykdo civilinėje teisėje nustatytą pareigą bendradarbiauti. Atsakovas nėra suinteresuotas dėl siunčiamos korespondencijos neįteikimo. Ieškovas neįrodė atsakovo bendrųjų civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.246 str. – 6.250 str.).

6Trečiasis asmuo antstolis A. B. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu neatliko jokių veiksmų, kurie galėtų sąlygoti neteisėtą veikimą. Ieškovas tik deklaratyviai nurodė reikalaujamos sumos dydį, bet žalos fakto neįrodė ir nepagrindė. Šiuo atveju žala ir nuostoliai, kaip atsakovo veiklos pasekmės, neatsirado, todėl nėra ir priežastinio ryšio. Pats ieškovas veikė neapdairiai ir nerūpestingai, dėl ko jis ne tik iš UAB „Megatomas“, bet ir per kitas įmones turi sunkumų su korespondencijos gavimu. Ieškovas šiurkščiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, tyčia vilkina teismo sprendimo vykdymą, todėl jam turi būti paskirta bauda (CK 1.137 str., 6.245 str. – 6.249 str., 6.263 str. 1 d., CPK 95 str. 1 d.).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-09-23 sprendimu nusprendė:

91. Priimti ieškovo G. K. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 2000 Lt neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo UAB „Megatomas“, bylą šioje dalyje nutraukti.

102. Atmesti ieškovo G. K. ieškinį atsakovui UAB „Megatomas“, dalyvaujant trečiajam asmeniui antstoliui A. B., dėl žalos atlyginimo.

113. Priteisti iš ieškovo G. K. 357 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Megatomas“ bei 500 Lt atstovavimo išlaidų antstoliui A. B.. Teismas pažymėjo, jog ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies neprieštarauja įstatymui ir nepažeidžia kitų asmenų teisių nei įstatymo saugomų interesų. Teismas konstatavo, jog ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo priimamas, byla šioje dalyje nutraukiama. Teismas ieškovui išaiškino, kad bylą nutraukus šioje dalyje vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismas, įvertinęs byloje nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus dėl ginčo dalyko, nenustatė atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu. Teismas nustatė, kad 2008-01-23 antstolio A. B. raginimą įvykdyti sprendimą ieškovui buvo bandoma įteikti 2008-01-25. Raginimo šaknelėje nurodyta, kad raginimas neįteiktas, -„kaimynė pasakė, kad jis nieko neįsileidžia, šviesa degė“. Tai patvirtinta kurjerės D. V. įrašu raginimo šaknelėje. Teismas pažymėjo, jog 2003-01-09 Pasiuntinių pašto teikimo sutarties 2.4.3 p. (pasirašyta tarp UAB „Megatomas“ ir antstolio A. B.) nurodyta, kad gavėjui atsisakius priimti registruotą pašto siuntą, ar atsisakius pasirašytinai patvirtinti apie jo gavimą, paslaugų teikėjas apie tai pažymi pranešime apie siuntos įteikimą. Šiuo atveju raginimo šaknelėje yra nurodyta, kad adresatas nieko neįsileidžia, tai patvirtino kaimynė, nurodyta, kad degė šviesa. Teismas konstatavo, jog raginimo įteikimas ieškovui atitiko CPK 124 str. 2 d. numatytą atvejį bei neprieštaravo Pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties 2.4.3 p. Teismas pažymėjo, jog tokiu atveju atsisakymo priimti procesinį dokumentą pasekmės tenka pačiam adresatui (šioje byloje ieškovui), o ne pasiuntinių pašto paslaugų teikimo įmonei. Teismas pažymėjo, kad ieškovui antstolio siunčiama korespondencija buvo pristatinėjama adresu ( - ), buvo paliekami ir pranešimai. Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad ieškovas negaudavo jam siunčiamos korespondencijos ir iš kitų kurjerių firmų UAB „Rubo“, AB „Lietuvos pašto“, UAB „Bijusta“. Siunčiami dokumentai nuolat buvo neįteikiami, paliekami pranešimai apie siuntą. Teismas konstatavo, jog šios aplinkybės įrodo, kad pats ieškovas nerūpestingai ir aplaidžiai elgėsi, nepriimdamas jam siunčiamos korespondencijos, nesirūpindamas korespondencijos gavimu, nesiekdamas bendradarbiauti nei su kurjerių tarnyba UAB „Megatomas“, nei su antstoliu A. B., nei su kreditoriumi. Teismas pabrėžė, jog priešingai nei teigia ieškovas, nurodyti identifikuojantys duomenys apie pasiuntinių paslaugų tiekėją (siųsto raginimo šaknelėje yra nurodyta kurjerio pavardė, kituose pranešimuose – kurjerio pavadinimas, adresas, telefonas). Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad raginimas įvykdyti sprendimą jam nebuvo įteikinėjamas įstatymų nustatyta tvarka. Teismas pažymėjo, jog kitos ieškovo nurodytos aplinkybės, kad raginimas įvykdyti sprendimą buvo siunčiamas atvirlaiškio forma, o ne registruotu laišku, kad antstolis 2008-01-29 suskubo publikuoti raginimo įvykdyti sprendimo turinį spaudoje ir kt. nėra pagrindas atsakovo veiksmus pripažinti neteisėtais, pažeidžiančiais LR Pašto įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas. Teismas atkreipė dėmesį, jog UAB „Megatomas“, kaip pasiuntinių paslaugų firma, teikia siuntos įteikimo paslaugas, nėra atsakingas už siunčiamos siuntos formą, turinį ir kt. Remiantis 2003-01-09 Pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties 2.7 p. pagal pašto taisyklių reikalavimus rašyti gavėjo ir siuntėjo adresus, įpakuoti siunčiamas siuntas, siuntinius ir kartu su reikalingais dokumentais pateikti juos įteikti adresatui yra paslaugų vartotojo (t.y. antstolio A. B.) pareiga. Teismas pažymėjo, jog nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų, nėra ir jo kaltės. Teismas konstatavo, jog atsakovas vykdė savo tiesiogines veiklos funkcijas. Teismas pabrėžė, jog aplinkybė, kad ieškovas nebuvo randamas namie, ar kad neįsileido kurjerio, todėl jam neįteikta siunta, nėra pagrindas atsirasti atsakovo kaltei ir neteisėtiems veiksmams. Teismas konstatavo, jog, ieškovo teigimu, jis patyrė 572,98 Lt nuostolių, kurių dydis susideda iš skirtumo tarp vykdymo išlaidų, kurias antstolis nurodė 2008-04-18 siūlyme, ir vykdymo išlaidų, nurodytų 2008-01-23 raginime įvykdyti sprendimą. Teismas pažymėjo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis yra sumokėjęs antstoliui tokio dydžio vykdymo išlaidas, ar kad vykdymo išlaidos 572,98 Lt iš jo yra priteistos, t.y. kad jis patyręs realius nuostolius šiai sumai. Teismas konstatavo, jog byloje nėra nustatyta atsakovo neteisėtų veiksmų, žalos fakto atsakovui vykdant savo veiklą, todėl nėra nustatyta ir priežastinio ryšio, kaip civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Teismas padarė išvadą, jog nenustačius deliktinės atsakomybės kilimo sąlygų viseto, ieškovo ieškinys dėl 572,98 Lt žalos atlyginimo yra nepagrįstai bei neįrodytas, todėl atmestinas. Teismas, remdamasis CPK, bei vadovaudamasis 2008-10-01 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, konstatavo, jog iš ieškovo priteistina atsakovui 357 Lt atstovavimo išlaidų, 500 Lt atstovavimo išlaidų. Teismas pažymėjo, jog atsakovo bei trečiojo asmens prašymas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas. Teismas konstatavo, jog šis prašymas yra nepagrįstas, kadangi įstatymas numato asmeniui teisę kreiptis į teismą, manant, kad jo teisės yra pažeistos. Teismas atkreipė dėmesį, jog byloje nenustatyta, kad ieškovas, padavęs šį ieškinį teismui, būtų piktnaudžiavęs įstatymo jam suteikta galimybe kreiptis teisminės gynybos, todėl CPK nustatytų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pagrindų nėra (CK 6.246 str. – 6.249 str., CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 96 str., 99 str.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Ieškovas G. K. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimas neteisėtas, nepagrįstas ir šališkas. Teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas. Apeliacinio skundo argumentai:

141. Teismas nepagrįstai suteikė pranašumą kitai šaliai – pirmajam suteikė žodį atsakovo atstovui ir trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui, neleido pirmajam pasisakyti ieškovui ir jo atstovui bylos nagrinėjimo iš esmės etape, tokiu būdu pažeidė CPK 249 str. 2 d., todėl nukentėjo bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimas, buvo pažeista ieškovo teisė būti išklausytam. Protokole atsirado įrašas apie nebūtą įvykį – neva apie ieškovo pasisakymą minėtame etape, kuris buvo paneigtas pastabomis dėl protokolo. Teisėja nesuteikė galimybės susipažinti su protokolu per pastabų pateikimo periodą, o termino atnaujinimą joms paduoti įtakojo ieškovo skundas teismo pirmininkui.

152. Teismas nepagrįstai atsisakė stabdyti bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr.1-1985/09, susieta su atsakovo veiksmų teisėtumo įvertinimu, ir užkirto kelią ieškovui pateikti atsakovo veiksmų įvertinimo įrodymus.

163. Teismas sprendime padarė prieštaringas išvadas. Iš vienos pusės teismas 2009-04-20 nutartimi patvirtino faktą, kad antstolio siūlymas susimokėti vykdymo išlaidas įrodo patirtų vykdymo išlaidų dydį. Iš kitos pusės sprendime teismas konstatavo, kad byloje nėra nustatyta žalos fakto. Trečiasis asmuo patvirtino, jog ieškovas privalės sumokėti vykdymo išlaidas, kurias ieškovas vertina, kaip jam padarytą žalą.

174. Teismas neatsižvelgė į tai, kad kurjerio įrašui „šviesa degė“ prieštaravo faktas, kad ieškovo butui nebuvo tiekiama elektros energija. Taip pat nevertino aplinkybės, kad atsakovas siuntas pristatinėja trumpesnį nei įstatymo nustatytą 5 dienų laikotarpį, veiklą atliko neįvykdęs reikalavimo nustatyti paslaugų teikimo tvarką (be kurios negalima nustatyti, kaip jis privalo vykdyti veiklą).

185. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 124 str. 2 d., tokiu būdu paneigė ieškovo procesinę teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti antstolio raginimą įvykdyti sprendimą, pasinaudoti teise jį įvykdyti per 10 dienų ir pasinaudoti kitomis teisėmis dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Šiuo atveju yra taikytinas CPK 604 str.

196. Teismas nepagrįstai vertino aplinkybę, kuria nesirėmė nei viena šalis, kad įrašas siuntos šaknelėje atspindi ieškovo atsisakymą priimti procesinius dokumentus. Tai, ieškovo nuomone, rodo teismo šališkumą. Įteikimo šaknelės įrašo - „kaimynė pasakė, kad jis nieko neįsileidžia“, lingvistinė analizė leidžia daryti išvadą, kad tai nuomonė nežinomo asmens nežinia apie kurį asmenį. Be to, antstolio ir atsakovo 2003-01-09 sutartimi yra aptarti atsakovo veiksmai (2.4.2 p.) tokioje situacijoje, į kurią nurodė įrašas raginimo įvykdyti sprendimą pašto šaknelėje – neradus nieko nurodytu adresu, arba neįleidus kurjerio, paliekamas raštiškas pranešimas. Šiuo atveju teismas nepagrįstai atsakovo veiksmus kvalifikavo pagal sutarties 2.4.3 p. nuostatas, reglamentuojančias kitokią situaciją.

207. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ant raginimo siuntos yra duomenys, identifikuojantys atsakovą. Teismo nuoroda į tokių duomenų buvimą ant kitų siuntų yra nepagrįsta, nes kitos siuntos nesusietos su skundžiamais atsakovo veiksmais.

218. Teismas nepagrįstai atsisakė vertinti Rytų skirstomųjų tinklų 2008-02-21 raštą, kaip įrodymą, paneigiantį įrašą pašto šaknelėje „šviesa degė“, ir nepagrįstai atsisakė ieškovo nurodymą į jį užfiksuoti protokole.

229. Teismas nepagrįstai nenustatė neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas neįrodė, jog paliko pranešimą apie antstolio raginimą, kad siuntą pristatinėjo laike įstatymo nustatyto 5 dienų termino, kad atliko veiklą, nustatęs jos tvarką, kad pašto siuntą žymėjo nustatyta tvarka.

2310. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovui 2003-12-30 išduoto leidimo Nr. 39, įpareigojančio atsakovą žymėti siuntas, siuntos rūšies žyme, bei specialiuoju žymekliu, kuriame turi būti nurodytas bendrovės pavadinimas ir būstinės adresas, paslaugas teikti Leidimo turėtojo nustatyta tvarka. Teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovas 2009-05-06 raštu Nr. 16 patvirtino, jog nenustatė tokios tvarkos, siuntų nepažymėjo.

2411. Teismo teiginys, jog ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, yra nepagrįstas, kadangi ieškovas nėra sutartiniuose santykiuose su atsakovu. Teismas nepagrįstai kelia įstatymo nenumatytas pareigas ieškovui. Taip pat nepagrįstas ir teiginys, kad ieškovas nebendradarbiavo su antstoliu. Raginimo siuntimas vykdomojoje byloje yra pirmasis antstolio veiksmas kontaktui su skolininku užmegzti.

2512. Teismas nepagrįstai pateiktus dokumentus apie kitų siuntų įteikimą vertino kaip aplinkybę, jog ieškovui siunčiami dokumentai nuolat neįteikiami, paliekami pranešimai. Šie dokumentai nesusiję su ieškovo teisių ir pareigų atsiradimu dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo, bet buvo pateikti palyginimui, kaip įforminami analogiškų siuntų pristatymo dokumentai.

2613. Apeliacinės instancijos teismui pateikiami dokumentai iš administracinės bylos, leidžiantys įtarti, jog atsakovas elgiasi neteisėtai. Ryšių reguliavimo tarnybai atsakovas pateikė kitokius dokumentus nei šioje byloje, t.y. pateikė laiško voko kopiją, antstolio užsakymą paskelbti raginimą, paskelbimo straipsnį iš antstolio bylos. Teismas netinkamai įvertino reikšmę įrodymo, jog raginimas buvo atvirlaiškis, sudarantis prielaidas atsakovui netinkamai vykdyti savo pareigas.

2714. Teismas 2008-04-20 nutartimi pripažinęs antstolio siūlyme nurodytas išlaidas pakankamu patirtų išlaidų įrodymu, vadovaujantis CK 6.249 str. 3 d., galėjo įvertinti būsimą žalą, remdamasis realia jos atsiradimo tikimybe.

28Atsakovas UAB „Megatomas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-23 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas įvertinus visas byloje esančias aplinkybes, ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad UAB „Megatomas“ veikla, vykdant pašto pasiuntinių funkcijas, buvo neteisėta ir, kad neteisėtais veiksmais UAB „Megatomas“ siekė sau neteisėtos naudos. Taip pat byloje nėra duomenų, kad G. K. patyrė žalą ir, kad dėl tokios žalos atsiradimo yra atsakingas atsakovas (LR CPK 176 str. - 178 str., 270 str. 4 d.).

29Trečiasis asmuo antstolis A. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys įrodymai bus pateikti papildomai, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, jog ieškovas šiurkščiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, reiškia nepagrįstus reikalavimus, tyčia vilkina teismo sprendimo vykdymą, dėl nuolatinių skundų ir pareiškimų apkrauna antstolį bei kitus asmenis nereikalingu jų nagrinėjimu, akivaizdžiai piktnaudžiauja valstybės teikiama nemokama teisine pagalba, bei nepagrįstai kreipiasi į teismą. Antstolis A. B. atkreipė dėmesį į tai, jog skolą vykdomojoje byloje Nr. 0042/08/00240 skolininkas vykdymo procese dalimis apmokėjo pats, dėl to antstoliui nesuprantamas apelianto elgesys, skundžiant korespondencijos siuntimą vykdymo procese. Tarp UAB „Megatomas“ ir antstolio A. B. yra sutartiniai teisiniai santykiai, nereglamentuojami imperatyvių vykdymo proceso paslaugų įkainių, ir kiek bei su kokiais subjektais įmonė sudarė bendradarbiavimo sutartis, yra aiškiai neteisėtas, neturintis byloje įrodomosios reikšmės (LR CK 1.137 str., 6.246 str. - 6.249 str., CPK 663 str.).

30Apeliantas G. K. pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydamas, jog UAB „Megatomas“ 2002-12-30 Leidimo Nr. 39, išduotame vykdyti pasiuntinių pašto paslaugas 2 p. yra nustatyta, jog veiklos sąlyga - pasiuntinių pašto paslaugas teikti leidimo turėtojo nustatyta tvarka. UAB „Megatomas“ nepaaiškino, kokia tvarka ar taisyklėmis, kokiu konkrečiu įstatymo straipsniu vadovavosi, pristatant ieškovui 2008-01-23 raginimą vykdyti sprendimą siuntą. UAB „Megatomas“ tokios tvarkos nėra nusistatęs. Atsakovo padaryti įrašai ir atžymos ant 2008-01-23 raginimo įvykdyti sprendimą siuntos ieškovui kelia abejonių ar raginimo siunta jam buvo pristatoma. Tai, kad raginimo siunta turi būti siunčiama registruotu laišku, yra nustatyta LR CPK 657 str. 1 d. UAB „Megatomas“ pateikė klaidingus duomenis Ryšių reguliavimo tarnybai, siekdamas išvengti galimų sankcijų už grąžinimo pranešimo apie raginimo siuntos įteikimą žymėjimo pažeidimą. Slėpdamas minėto žymėjimo pažeidimą, UAB „Megatomas“ klaidingai nurodė institucijai, kad raginimo siunta neva buvo siųsta voke ir pateikė Ryšių reguliavimo tarnybai kopiją tariamo voko, kuris, anot UAB „Megatomas“, yra tinkamai pažymėtas (1 t., b.l. 158), todėl nekilo būtinumas žymėti grąžinamą pranešimą apie siuntos įteikimą, kuris yra monolitinis su raginimu ir neva buvo voke. Vykdomojoje byloje nėra voko, o tai reiškia, kad jo ir nebuvo. Neįteiktą siuntą paslaugų tiekėjas neturi teisės išpakuoti, o vokas yra siuntėjo nuosavybė. Siunčiant siuntą registruotu laišku, pildoma prie voko tvirtinama registruotos siuntos įteikimo pranešimo forma, tačiau šiuo atveju tokios formos nėra. Originalus raginimas, esantis vykdomojoje byloje, turi dvi sulankstymo žymes, kai lapas sulankstomas į tris dalis. Taip sulankstytą raginimą įdėjus į A4 ar A5 formato vokus su langeliu, siunta voke gali taip pasislinkti, kad gavėjo adreso nebus matyti langelio ribose (LR CPK 657 str. 1 d.).

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius, nustatė, kad subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, yra būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, būtinas jai atsirasti: neteisėtus atsakovo veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovo kaltę. Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

34Išreikalavus vykdomąją bylą Nr. 0042/08/00240, teisėjų kolegija nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007-12-03 išdavė išieškotojui UAB „Vilniaus energija“ vykdomąjį raštą Nr. 2-43-131/2006 dėl 1186,83 Lt skolos už šilumos energiją, 132,68 Lt delspinigių ir 261,18 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš G. K. (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b. l. 1).

35UAB „Vilniaus energija“ 2008-01-16 pateikė Antstolių I. K., N. L., A. B., R. K., G. B. kontorai 2007-12-03 vykdomąjį raštą Nr. 2-43-131/2006 dėl 2280,69 Lt priteistos skolos išieškojimo iš G. K. (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 2).

362008-01-22 antstolis A. B. patvarkymu Nr. 0042/08/00240 priėmė vykdomąjį dokumentą Nr. 2-43-131/2006 vykdyti (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 3).

372008-03-19 Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išraše apie asmenį nurodyta, jog G. K. gyvenamoji vieta ( - ) (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 4-8).

382008-01-23 Antstolio A. B. raginimas geruoju įvykdyti sprendimą Nr. 0042/08/00240 2008-01-25 buvo pateiktas UAB „Megatomas“ pasiuntinių paštui, kuriame nurodyta 2008-01-25 15 val. 50 min., 2008-01-26 10 val. 50 min., 2008-01-27 19 val. 30 min. dėl nuvykimo G. K. gyvenamosios vietos adresu ( - ). Šis raginimas buvo grąžintas antstoliui neįteiktas, su pastaba raginime įvykdyti sprendimą grąžinamojo pranešimo 3 p. grafoje „Raginimas neįteiktas dėl“: “kaimynė pasakė, kad jis nieko neįleidžia, šviesa degė“ (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 20).

392008-01-29 antstolis A. B. kreipėsi į laikraščio Sostinės skelbimai redakciją Laisvės pr. 60, Vilnius 100 kab., Spaudos rūmai, prašydamas atspausdinti skelbimą dėl G. K. raginimo per 10 dienų nuo raginimo paskelbimo spaudoje dienos sumokėti 2091,11 Lt skolos bei 185,04 Lt bylos administravimo ir vykdymo išlaidų (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 21).

402008-02-11 laikraštyje Sostinės skelbimai atspausdintas pranešimas, jog antstolis A. B., vykdydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-12-03 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-43-131/2006 dėl skolos išieškojimo UAB „Vilniaus energija“ naudai, ragina G. K., reg. ( - ), per 10 dienų nuo raginimo paskelbimo spaudoje dienos sumokėti 2276,15 Lt (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 21-22).

412008-02-21 AB Rytų skirstomieji tinklai informavo G. K. raštu Nr. 20332-184 dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, kuriame nurodė, kad elektros energijos tiekimas yra nutrauktas ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius, t.y. nuo 1994-12-29 (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 39).

422008-03-19 Turto arešto aktas Nr. 0042/08/00240, kuriuo areštuotas skolininkui G. K. priklausantis turtas bei 2008-03-19 pranešimas įteiktas 2008-04-10 G. K. (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 24-26).

43Registruotos siuntos pranešime (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 27) nurodyta, jog siunčiant 2008-03-19 Turto arešto aktą, G. K. 2008-03-26, 2008-03-29, 2008-04-06 nerastas namie bei į pranešimą neatsiliepė.

442008-04-18 antstolis A. B. surašė siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 34).

452008-04-21 skolininkas G. K. pateikė antstoliui A. B. prašymą sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0042/08/00240 vykdymą pagal 2007-12-03 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-43-131/2006 dėl 2091,11 Lt, kol įsiteisės procesinis sprendimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-43-131/2006 (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 35).

462008-04-22 antstolis A. B. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti G. K. prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kuris 2008-04-25 buvo įteiktas G. K. (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 40).

472008-04-30 antstolių kontoroje gautas G. K. prašymas atidėti siūlymo sumokėti skolą vykdymą iki Vilniaus miesto savivaldybė išspręs pareiškėjo 2008-04-15 prašymą dėl skolos už šilumos energiją kompensavimo (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 41).

482008-05-15 antstolių kontoroje gautas G. K. 2008-05-15 prašymas atidėti siūlymo sumokėti skolą vykdymą iki 2008-06-15 (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 44).

492008-05-15 antstolis A. B. priėmė patvarkymą Nr. 0042/0800240 dėl piniginių lėšų paskirstymo (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 48).

502008-06-19 antstolis A. B. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti G. K. prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 53).

512008-07-15 antstolių kontoroje gautas G. K. prašymas atidėti siūlymo sumokėti skolą vykdymą iki 2008-07-15 (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 50).

522008-06-19 antstolis A. B. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti G. K. prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 52)

53Antstolis A. B. priėmė 2011-11-02 patvarkymą dėl piniginių lėšų paskirstymo ir 2011-11-09 patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0042/08/00240 užbaigimo.

54Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė atsakovo kaltų neteisėtų veiksmų, padariusių turtinę žalą ieškovui ir priežastinio ryšio.

55Teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentą, kad pirmosios instancijos teismas suteikė pranašumą kitai šaliai, nes byloje nėra pažeistas šalių lygiateisiškumo procese principas. Tai, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, siekia vadovauti procesui, savaime nepanaikina teismo vadovaujančio vaidmens, nes teismo procesui ir teismo posėdžiui vadovauja pirmosios instancijos teismo teisėjas, kaip posėdžio pirmininkas, bet ne ginčo šalys, todėl negalima šalių tarpusavio santykių sudėtingumą perkelti į teisminį ginčą nagrinėjantį teismą (CPK 158 str. - 160 str.). Byloje nėra įrodymų, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė ieškovo teisę būti išklausytam ir teikti įrodymus. Tai, kad apeliantui nepatiko pirmosios instancijos teismo posėdžio vedimo tvarka, savaime nepatvirtina teismo šališkumo ir netinkamo bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimo. Byloje nėra įrodymų, kad pirmosios instancijos teismas ribojo ieškovo teisę teikti įrodymus ir pastabas dėl teismo posėdžio protokolų. Teisėjų kolegija nevertina apelianto argumentų dėl jo teiktų skundų pirmosios instancijos teismo pirmininkui, nes, nagrinėjant bylas apeliacine tvarka, nėra vykdoma apylinkės teismų administravimo veiklos kontrolė.

56Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nestabdė nagrinėjamos bylos iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr.1-1985/09, savaime nepažeidė ieškovo procesinių teisių, nes teismas tinkamai užtikrino proceso operatyvumą ir ekonomiškumą (CPK 7 str.). Tai, kad apeliantui nepatinka teismo sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 270 str. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nėra prieštaravimų ir jis iš esmės atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus, nes teismo sprendimas nėra šalių paaiškinimų ir visų pateiktų dokumentų turinio konspektas. Įstatymas numato, kad sprendimo aprašomojoje dalyje turi būti šalių reikalavimų ir paaiškinimų santrauka, o motyvuojamoje dalyje turi būti glausta forma nurodoma teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymų vertinimas ir teisiniai argumentai.

57Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, iš esmės tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo procesui vadovauja teismas, bet ne ginčo šalys, ir bylinėjimasis teisme, kaip procesas, negali tapti savitiksliu dalyku.

58Tai, kad 2008-01-23 antstolio A. B. raginimas geruoju įvykdyti sprendimą Nr. 0042/08/00240 G. K. buvo atvirlaiškis, nepažeidė ieškovo teisių ir teisėtų interesų, nes LR CPK nenustatė pareigos siųsti antstoliui raginimus uždaruose vokuose. Nepavykus įteikti 2008-01-23 antstolio A. B. raginimo geruoju įvykdyti sprendimą Nr. 0042/08/00240 G. K., šis raginimas buvo grąžintas antstoliui neįteiktas, su kurjerio pastaba raginime įvykdyti sprendimą grąžinamojo pranešimo 3 p. grafoje „Raginimas neįteiktas dėl“: “kaimynė pasakė, kad jis nieko neįleidžia, šviesa degė“ (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 20), nepažeidžia ieškovo teisių ir teisėtų interesų. Tai, kad 2008-02-21 AB Rytų skirstomieji tinklai informavo G. K. raštu Nr. 20332-184 dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, nurodant, kad elektros energijos tiekimas yra nutrauktas ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius, t.y. nuo 1994-12-29 (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 39), neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, nes visuotinai žinoma aplinkybė, kad asmenys gali naudoti ne tik elektros energiją šviesai, bet ir kitus alternatyvius šviesos šaltinius (baterijas, žvakes ir pan.). Pažymėtina, kad atsakovo kurjerės pastaboje dėl raginimo neįteikimo nėra nurodyta, kad degė elektros šviesa. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisines pasekmes sukėlė ne šviesos buvimas ar nebuvimas, o tai, kad ieškovas geruoju neįvykdė įsiteisėjusio teismo sprendimo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis G. K. asmeniškai dalyvavo nagrinėjant apeliacine žodinio proceso tvarka civilinę bylą, kurioje Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2006-03-07 sprendimas Nr. 2-43-131/2006 buvo panaikintas ir priimti naujas 2006-09-11 sprendimas priteisti UAB „Vilniaus energija“ naudai iš G. K. 1886,83 Lt skolos už šilumos energiją, 132,68 Lt delspinigių, 261,18 Lt bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai pats G. K., žinodamas apie įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl priteistos skolos, nesiėmė operatyvių priemonių jį geruoju įvykdyti (CPK 18 str.), tuo išvengdamas priverstinio vykdymo priemonių ir vykdymo išlaidų, parodo, kad G. K. kritiškai nevertina savo, kaip skolininko elgesio, sukėlusio materialines teisines pasekmes sau pačiam, bet siekia formaliais pagrindais prisiteisti patirtas vykdymo išlaidas iš nagrinėjamos bylos atsakovo, vykdžiusio pasiuntinių pašto įteikimo paslaugas antstoliui.

59Nagrinėjamu atveju 2008-02-11 laikraštyje Sostinės skelbimai atspausdintas pranešimas, jog antstolis A. B., vykdydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-12-03 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-43-131/2006 dėl skolos išieškojimo UAB „Vilniaus energija“ naudai, raginant G. K., reg. ( - ), per 10 dienų nuo raginimo paskelbimo spaudoje dienos sumokėti 2276,15 Lt (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 21-22), parodo, kad pagal LR CPK 660 straipsnio redakciją, galiojusią viešo paskelbimo būdu spaudoje metu, buvo numatyta, kad tais atvejais, kaip skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas vykdymo veiksmų atlikimo vietos laikraštyje. Tai reiškia, kad G. K. raginimas buvo įteiktas viešo paskelbimo būdu tinkamai, kadangi gyvenamosios vietos adresu atsakovas negalėjo įteikti raginimo ieškovui. Teisėjų kolegija pažymi, kad G. K. turėjo procesinę galimybę pasinaudoti teise įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą geruoju, bet to nepadarė, todėl turi pats pripažinti dėl to kilusias materialines teisines pasekmes ir už jas atsakyti.

60Pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė ir išaiškino CPK 124 str. 2 d. turinį, nes neįsileidimas priimti korespondencijos, degant šviesai, tai patvirtinus kaimynei, prilyginamas atsisakymui priimti registruotą pašto siuntą. Ta aplinkybė, kad nėra identifikuoti kaimynės duomenys, neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, nes CPK 124 str. 2 d. numatė pareigą nurodyti įteikiančio asmens duomenis, kuris šiuo atveju buvo identifikuotas – UAB „Megatomas“ kurjerė D. V. (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 20). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi 2003-01-09 pasiuntinių pašto paslaugų teikimo sutarties (1 t., b.l. 131-133) 2.4.3 p. nuostatomis, nes atsakovo kurjerė ją tinkamai įvykdė, atsižvelgiant į paskutinį 2008-01-27 19 val. 30 min. laiką dėl nuvykimo G. K. gyvenamosios vietos adresu, įvertinus visuotinai žinomą aplinkybę, kad sausio mėnesį po 18 val. yra tamsu ir kiekvienas vidutinių sugebėjimų asmuo gali pastebėti iš patalpų sklindančią šviesą.

61Teisėjų kolegija nevertina apelianto argumentų dėl pašto siuntų žymėjimo, rašytinių įrodymų kitoje byloje pateikimo, nes nagrinėjamos bylos dalykas nėra susijęs su atsakovo vykdomos veiklos tyrimu ar atsakovo leidimu teikti pasiuntinių pašto paslaugas (1 t., b.l. 130) revizavimu.

62Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas elgėsi nerūpestingai, nepriimdamas jam siunčiamos korespondencijos ir nesirūpindamas jos gavimu, nes nesiekė bendradarbiauti nei su kreditoriumi, nei su antstoliu, nei su kurjerių tarnyba, įvertinus bendro pobūdžio teisinių santykių dalyvių pareigą elgtis apdairiai, rūpestingai ir sąžiningai ir bendradarbiauti. Tai, kad ieškovas nėra sutartiniuose santykiuose su atsakovu, nepanaikino ieškovo pareigos operatyviai pasirūpinti jam adresuotos korespondencijos gavimu ar atsiėmimu pagal pranešimą kurjerių tarnyboje. Pažymėtina, kad ieškovas, nurodydamas, kad neturėjo pareigos bendradarbiauti su antstoliu, reikalavo aktyvių veiksmų tik iš antstolio pusės, nors pats, kaip skolininkas, turėjo procesinę pareigą domėtis vykdymo eiga (CPK 644 str.) ir vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą (CPK 18 str.).

63Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pateiktus dokumentus apie kitų siuntų įteikimą ieškovui įvertino kaip aplinkybę, jog ieškovui siunčiami dokumentai nuolat neįteikiami, nes paliekami pranešimai. Šie dokumentai patvirtina ieškovo, kaip teisinių santykių dalyvio, įprastą elgesį dėl pašto korespondencijos gavimo, todėl toks įvertinimas parodo visapusišką ir teisingą bylos aplinkybių nustatymą ir įprastą šalių elgesį analogiškomis aplinkybėmis.

64Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės.

65Tokiu būdu ieškovui neįvykdžius procesinės pareigos įrodyti aplinkybes, kutriomis jis grindė savo reikalavimų pagrindą, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes nėra atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, būtinų jai atsirasti: neteisėtų atsakovo veiksmų, žalos, priežastinio ryšio, o taip pat atsakovo kaltės. Tai, kad ieškovas apmokėjo vykdymo išlaidas antstoliui (1 t., b. l. 274), nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas padarė žalą ieškovui. Teisėjų kolegija nevertina naujai pateiktų rašytinių įrodymų (1 t., b. l.148-159, 245, 246, 2 t., b.l. 33 -38), kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

66Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas, priėmęs byloje procesinį sprendimą, kuriuo užbaigiama byla, išsprendžia bylinėjimosi išlaidų klausimą.

67Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei padarė teisingas išvadas dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, tinkamai įvertintos ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės. Pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tarp šalių.

68Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes jis yra teisingas. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 6.245 str. – 6.249 str., CPK 3 str., 7 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

69Teisėjų kolegija netenkina trečiojo asmens prašymo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes ieškovas realizavo įstatymų nustatyta tvarka savo konstitucines teises dėl kreipimosi į teismą su ieškiniu ir byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą skirti ieškovui baudą pagal LR CPK 95 str.

70Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas pateikė įrodymą, kad jis patyrė 605 Lt (1 t., b.l. 183) bylinėjimosi išlaidų už dokumento surašymą apeliacinės instancijos teisme, todėl ieškovas įgijo pareigą jas atlyginti. Šių išlaidų dydis nėra mažinamas, nes atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ir neviršija maksimalios priteistinos sumos už advokato teisines paslaugas - 1200 Lt (1,5 x 800 Lt (MMA)) už atsiliepimo į apeliacinį skundo surašymą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 3 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.11 p.).

71Trečiasis asmuo nepateikė įrodymų, kad jis patyrė bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija atmeta trečiojo asmens prašymą priteiti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str., 93 str., 98 str.).

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

73Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą nepakeistą.

74Priteisti iš G. K. 605 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atsakovo UAB „Megatomas“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas G. K. pateikė 2008-10-09 ieškinį ir 2009-05-05 patikslintą... 5. Atsakovas UAB „Megatomas“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti,... 6. Trečiasis asmuo antstolis A. B. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-09-23 sprendimu nusprendė:... 9. 1. Priimti ieškovo G. K. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 2000 Lt... 10. 2. Atmesti ieškovo G. K. ieškinį atsakovui UAB „Megatomas“, dalyvaujant... 11. 3. Priteisti iš ieškovo G. K. 357 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui UAB... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Ieškovas G. K. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios... 14. 1. Teismas nepagrįstai suteikė pranašumą kitai šaliai – pirmajam... 15. 2. Teismas nepagrįstai atsisakė stabdyti bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus... 16. 3. Teismas sprendime padarė prieštaringas išvadas. Iš vienos pusės teismas... 17. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad kurjerio įrašui „šviesa degė“... 18. 5. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 124 str. 2 d., tokiu būdu... 19. 6. Teismas nepagrįstai vertino aplinkybę, kuria nesirėmė nei viena šalis,... 20. 7. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ant raginimo siuntos yra... 21. 8. Teismas nepagrįstai atsisakė vertinti Rytų skirstomųjų tinklų... 22. 9. Teismas nepagrįstai nenustatė neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas... 23. 10. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovui 2003-12-30 išduoto leidimo Nr.... 24. 11. Teismo teiginys, jog ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu, yra... 25. 12. Teismas nepagrįstai pateiktus dokumentus apie kitų siuntų įteikimą... 26. 13. Apeliacinės instancijos teismui pateikiami dokumentai iš administracinės... 27. 14. Teismas 2008-04-20 nutartimi pripažinęs antstolio siūlyme nurodytas... 28. Atsakovas UAB „Megatomas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį... 29. Trečiasis asmuo antstolis A. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jo... 30. Apeliantas G. K. pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodydamas, jog UAB... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.... 34. Išreikalavus vykdomąją bylą Nr. 0042/08/00240, teisėjų kolegija nustatė,... 35. UAB „Vilniaus energija“ 2008-01-16 pateikė Antstolių I. K., N. L., A. B.,... 36. 2008-01-22 antstolis A. B. patvarkymu Nr. 0042/08/00240 priėmė vykdomąjį... 37. 2008-03-19 Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išraše apie asmenį... 38. 2008-01-23 Antstolio A. B. raginimas geruoju įvykdyti sprendimą Nr.... 39. 2008-01-29 antstolis A. B. kreipėsi į laikraščio Sostinės skelbimai... 40. 2008-02-11 laikraštyje Sostinės skelbimai atspausdintas pranešimas, jog... 41. 2008-02-21 AB Rytų skirstomieji tinklai informavo G. K. raštu Nr. 20332-184... 42. 2008-03-19 Turto arešto aktas Nr. 0042/08/00240, kuriuo areštuotas... 43. Registruotos siuntos pranešime (vykdomoji byla Nr. 0042/08/00240, b.l. 27)... 44. 2008-04-18 antstolis A. B. surašė siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo... 45. 2008-04-21 skolininkas G. K. pateikė antstoliui A. B. prašymą sustabdyti... 46. 2008-04-22 antstolis A. B. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti G. K.... 47. 2008-04-30 antstolių kontoroje gautas G. K. prašymas atidėti siūlymo... 48. 2008-05-15 antstolių kontoroje gautas G. K. 2008-05-15 prašymas atidėti... 49. 2008-05-15 antstolis A. B. priėmė patvarkymą Nr. 0042/0800240 dėl... 50. 2008-06-19 antstolis A. B. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti G. K.... 51. 2008-07-15 antstolių kontoroje gautas G. K. prašymas atidėti siūlymo... 52. 2008-06-19 antstolis A. B. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti G. K.... 53. Antstolis A. B. priėmė 2011-11-02 patvarkymą dėl piniginių lėšų... 54. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė... 55. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentą, kad pirmosios... 56. Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nestabdė nagrinėjamos bylos... 57. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 58. Tai, kad 2008-01-23 antstolio A. B. raginimas geruoju įvykdyti sprendimą Nr.... 59. Nagrinėjamu atveju 2008-02-11 laikraštyje Sostinės skelbimai atspausdintas... 60. Pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė ir išaiškino CPK 124 str. 2... 61. Teisėjų kolegija nevertina apelianto argumentų dėl pašto siuntų... 62. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 63. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pateiktus dokumentus apie kitų... 64. Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 65. Tokiu būdu ieškovui neįvykdžius procesinės pareigos įrodyti aplinkybes,... 66. Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas, priėmęs byloje procesinį... 67. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 68. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 69. Teisėjų kolegija netenkina trečiojo asmens prašymo skirti apeliantui baudą... 70. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui nėra... 71. Trečiasis asmuo nepateikė įrodymų, kad jis patyrė bylinėjimosi išlaidas... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 73. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą... 74. Priteisti iš G. K. 605 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos...