Byla 2S-1438-781/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjų T. R., B. S. (B. S.), T. O. pareiškimą, suinteresuoti asmenys: P. B., I. B., VĮ Registrų centras, Vilniaus miesto savivaldybė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjų T. R., B. S. (B. S.), T. O. pareiškimą, suinteresuoti asmenys: P. B., I. B., VĮ Registrų centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2Pareiškėjai T. R., B. S., R. O. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1/100 dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ) (registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), kuri atitiktų 1,3 kv. m, bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo pareiškėjai R. R. ir B. S., nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1/100 dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ) (registro nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), kuri atitiktų 1,3 kv. m, nuosavybės teise valdo pareiškėja T. O.

3Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas 2012 m. kovo 20 d. sprendimu pareiškimą tenkino, t. y. nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad T. O. asmeninės nuosavybės teise ir T. R. kartu su B. S. (B. S.) bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo po 1/100 dalį gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kuri atitiktų 1,3 kv. m, juridinę reikšmę turintį faktą nustatė tikslu įregistruoti nuosavybės teises į 2/100 idealiąsias gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalis.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti teismo sprendimą, tačiau už apeliacinį skundą nesumokėjo žyminio mokesčio.

5Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi suinteresuotam asmeniu Vilniaus miesto savivaldybei nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumui iki 2012-05-04 pašalinti, t. y. sumokėti 139 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą, nes Vilniaus miesto savivaldybė byloje dalyvauja kaip suinteresuotas asmuo, su kurio netinkamu veikimu ar neveikimu yra susijusi nagrinėjama byla, tačiau savivaldybės dalyvavimas byloje savaime nereiškia, kad savivaldybė gina viešuosius savivaldybės interesus. Dėl šios priežasties teismas, atsižvelgdamas į savivaldybės procesinę padėtį nagrinėjamoje byloje, konstatavo, jog CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu Vilniaus miesto savivaldybė negali būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir jo apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, jog byla susijusi su jo netinkamu veikimu ar neveikimu, nes byloje nėra nagrinėjamas savivaldybės veiksmų teisėtumo ar neteisėtumo klausimas. Jis pateikė apeliacinį skundą, siekdamas apginti viešąjį interesą, t. y. apeliacinį skundą padavė Vilniaus miesto savivaldybė, kaip viešojo administravimo subjektas, ginantis viešąjį interesą, kuris siekė užtikrinti, jog priimant sprendimą dėl nuosavybės teisės valdymo atsiradimo buvo laikomasi visų teisės aktų numatytų reikalavimų, kadangi nuosavybės teisė turi atsirasti tik teisėtai. Teismas, nustatydamas juridinę reikšmę turinį faktą, nesiaiškino, ar pareiškėjai yra laikęsi tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Dėl šios priežasties jis, siekdamas apginti ne tik savo interesus, bet taip pat ir viešąjį interesą, padavė apeliacinį skundą, todėl egzistuoja visos sąlygos, reikalingos tam, kad jis būtų atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Įstatymų leidėjas CPK 83 str., 1 d. 5 p., 2 d. jo atleidimą nuo žyminio mokesčio sieja ne su jo procesine padėtimi, bet su procesinio dokumento siekiu apginti viešąjį interesą.

7Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

8Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, civilinės bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nagrinėjamoje byloje Vilniaus miesto savivaldybė, paduodama apeliacinį skundą, negali būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1 d. 5 p. pagrindu.

9Žyminis mokestis – tai proceso įstatymo nustatyta suma, kurią šalys, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, pareiškėjai ar kreditoriai privalo sumokėti už tam tikrus įstatyme nurodytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Žyminis mokestis yra mokamas už kiekvieną ieškinį (CPK 80 str.). CPK 83 str. 1 d. nurodytas išsamus sąrašas asmenų, kurie atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. CPK 83 str. 1 d. 5 p. nustato, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiami prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, kai ieškinys pareiškiamas, siekiant apginti viešąjį interesą, valstybės arba savivaldybės interesus, - toje bylos dalyje, kurioje siekiama apginti viešąjį, valstybės ar savivaldybės interesą. Šio straipsnio 2 d. nustatyta, jog šie asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įstatymų leidėjas savivaldybės institucijos atleidimą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo sieja ne su jos procesine padėtimi nagrinėjamojoje byloje, bet su pastarosios paduoto procesinio dokumento siekiu apginti (tikrą ar tariamą) savivaldybės interesą, taip pat į Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinio skundo turinį, t. y. kad apeliacinio skundo argumentai susiję ne su Vilniaus miesto savivaldybės dalyvavimu civiliniuose teisiniuose santykiuose, o su savivaldybės siekiu užtikrinti nuosavybės teisės atsiradimo teisėtumą, kas neabejotinai yra viešasis interesas, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybė yra atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2012-03-20 sprendimo, mokėjimo.

10Esant šioms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo.

11Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

12Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinio skundo priėmimo perduoti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai