Byla 2A-750-661/2013
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės –Jankūnienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šnipiškių ūkis“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savavaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „ASVIS“, A. B. ir A. B. dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ pareiškė ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savavaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 30-1516 panaikinimo (b.l. 1-2, 146-148).

4Ieškovas nurodė, kad 2010-07-02 Vilniaus apskrities viršininko administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. 30-1516 „Dėl administracijos direktoriaus 2009-05-08 įsakymo Nr. 30-807 „Dėl UAB „Statybų fabrikas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo, kurį ieškovas gavo 2010-07-12. Minėtas įsakymas prieštarauja LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimui Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, dėl ko yra neteisėtas ir naikintinas. Įsakymu yra keičiamas namo, esančio ( - ), administratorius. Minėto namo administratorius yra ieškovas, kuris tinkamai administruoja pastatą, negavo jokių pretenzijų ar butų savininkų prašymo pakeisti administratorių. Ginčijamas įsakymas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymui. Įsakymas neatitinka individualaus administracinio akto formos, dėl ko pats įsakymas yra naikintinas. Atsakovas yra pateikęs 2010-04-14 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų prašymus pakeisti bendrosios nuosavybės administratorių. Sąrašas sudarytas asmenų, kurių nei asmens tapatybė ar parašo tikrumas nežinomas, nėra aišku, ar pasirašę asmenys yra būtent butų savininkai. Buvo surinkta ne 72 pritarančių gyventojų parašai, o tik 54, kas yra mažiau nei pusė viso namo butų skaičiaus. Taip pat neatitinka datos prašyme. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad patikrino pasirašiusiuosius ir kad jie yra butų savininkai.

5Atsakovas Vilniaus miesto savavaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pagal 2009-03-19 Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymą Nr. 30-485 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“, administratoriaus keitimą inicijuoja bei administratorių pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, prašymą pateikdami raštu, balsų dauguma. 2010-04-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žirmūnų seniūnijoje buvo gautas 2010-04-14 daugiabučio namo ir kitų patalpų savininkų prašymas Nr. A5-1074/3.3.19.1, kuriuo prašoma pakeisti bendrosios nuosavybės administratorių UAB „Šnipiškių ūkis“ ir paskirti administratoriumi UAB „Statybų fabrikas“. Minėtą prašymą pasirašė 72 butų savininkai, iš 122. 2010-04-14 gautas UAB „Statybų fabrikas“ raštas Nr. 10/04/14, kuriuo UAB „Statybų fabrikas“ išreiškė sutikimą būti paskirtu namo administratoriumi. 2010-06-11 raštu Nr. A51-13429-(3.3.10.2-BR4) Vilniaus mesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Energetikos ir statinių skyrius informavo namo gyventojus bei ieškovą ir UAB „Statybų fabrikas“ apie rengiamą įsakymo projektą dėl daugiabučio namo perdavimo iš UAB „Šnipiškių ūkis“ į UAB „Statybų fabrikas“. 2010-07-02 įsakymas Nr. 30-1516 yra pagrįstas faktais ir teisės normomis. Ieškovas, reikšdamas abejones dėl butų savininkų prašymo pagrįstumo, jų nepagrindžia jokiais įrodymais, todėl ieškovo argumentai yra nepagrįsti. Butų gyventojai aiškiai nurodė, kad prašymui pakeisti bendrosios nuosavybės administratorių pritaria. Atsakovas nurodė, kad už butų ir kitų patalpų savininkų parašų tikrumą atsako administratoriaus pakeitimo iniciatorius. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Energetikos ir statinių skyriaus 2010-05-11 aiškinamajame rašte nurodyta, kad iš 112 butų ir kitų patalpų savininkų pageidauja keisti administratorių 58 savininkai, o tai įrodo, kad atsakovas prieš rengdamas ginčijamą įsakymą sutikrino asmenų duomenis ir atmetė visus abejonių keliančius asmenų parašus. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 191-195).

6Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. B. atsiliepime ieškovo patikslintą ieškinį nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, ieškovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, visiškai nereagavo į namo gyventojų skundus bei pretenzijas ir būtent toks administratoriaus atsainus požiūris bei formalūs atsakymai į pretenzijas tapo pagrindu keisti namo administratorių. Gyventojai, kurie pasirašydami prašymą pavartojo žodį pritariu turi būti įskaityti, kaip sutinkantys. Asmenys, kurių galbūt ir nėra registre, bet jie nuolat gyvena butuose, taip pat turi būti priskirti prie pritarančiųjų. Gyventojų parašai buvo pradėti rinkti 2010-03-29, kadangi yra 112 butai ir prašymas buvo pateiktas 2010-04-14, kai buvo baigtas parašų rinkimas. Esami 72 butų gyventojų parašai yra teisėti ir turi būti pripažinti (b.l. 220-221).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, jog atsakovo priimtas ginčijamas įsakymas yra teisėtas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovas (apeliantas) UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti nauja sprendimą – ieškinį patenkinti ir skundžiamą įsakymą panaikinti. Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas netinkamai įvertino faktinę aplinkybę, kad skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (toliau - Įsakymas) buvo priimtas be pagrindo. Įsakymas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymui (toliau - VAĮ) 8 straipsniui. Šiuo atveju Įsakymas nėra pragrįstas nei objektyviais duomenimis, nei teisės aktų normomis. Įsakymas neatitinka individualaus administracinio akto formos, dėl ko pats įsakymas yra naikintinas.

122. Apelianto nuomone, nepakako balsų kvorumo administratoriui pakeisti. Teismas netinkamai traktavo ieškovo argumentus dėl gyventojų parašų. Apeliantas kvestionuoja 18 parašų, kurie net ir netikrinant kitų duomenų, negalėjo būti pripažinti tinkamai, o tai reiškia, jog buvo surinkta ne 72 pritariančių gyventojų parašai, o tik 54, kas yra mažiau nei pusė viso namo butų skaičiaus. Be to, 9 asmenys nėra nurodę telefono numerių, o tai verčia abejoti parašų tikrumu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad buto 95 gyventojas vietoj telefono įrašė pasirašymo datą „10-03-29“, kas apskritai verčia abejoti viso dokumento tikrumu, nes jis neva buvo surašytas 2010-04-14, todėl į bylą liudytojais turėtų būti kviečiami asmenys rinkę parašus.

13Atsakovas Vilniaus miesto savavaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai išanalizavo ginčo santykiams taikytinų teisės aktų nuostatas, tinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, priėjo pagrįstas, teisėtas ir tinkamas išvadas byloje, todėl apelianto apeliacinis skundas atmestinas, paliekant galioti teisėtą ir pagrįstą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą šioje byloje. Teismas ginčijamame sprendime aiškiai nurodė, kad byloje ginčas yra kilęs dėl įsakymo, kuriuo buvo pakeistas daugiabučio gyvenamojo namo administratorius, teisėtumo, taigi teismas šioje byloje aiškinosi, ar ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymėtina, kad byloje esama pakankamai įrodymų ir duomenų, kokiais teisės aktais buvo vadovaujamasi rengiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 30- 1516, taip pat į bylą buvo pateikta visa šio įsakymo rengimo medžiaga, todėl apelianto argumentai, jog minėtas įsakymas priimtas be pagrindo yra visiškai nepagrįsti jokiais teisiniais argumentais, todėl yra atmestini.

  1. B. atsiliepime prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Šioje byloje yra kilęs ginčas dėl įsakymo, kuriuo buvo pakeistas daugiabučio gyvenamojo namo administratorius, teisėtumo.

18Namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiams nesudarius nei bendrijos, nei jungtinės veiklos sutarties, įstatymų leidėjas tokių objektų administravimą paveda savivaldybės institucijos paskirtam turto administratoriui (CK4.84 str.). Savivaldybės institucijos paskirto gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklai (jo teisėms ir pareigoms naudos gavėjų atžvilgiu) mutatis mutandis taikomos CK ketvirtosios knygos XIV skyriaus normos (CK4.84 str. 6 d.). Administratorius pakeičiamas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendimu, jeigu tokį reikalavimą raštu pateikia patalpų savininkai, priėmę sprendimą pagal CK4.85 straipsnį (Vyriausybės 2001-05-23 nutarimas Nr.603 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo).

19Pagal ginčo metu galiojusio 2009-03-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-485 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo 3 p., administratorių pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, prašymą pateikdami raštu, balsų dauguma. Šių taisyklių 3 punktas taip pat numato, kad kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Tokiu atveju, darytina išvada, kad butų savininkų valios išraiška yra sietina su butų ir kitų patalpų skaičiumi, todėl nepagrįstu laikytinas apelianto argumentas, kad sutikimų skaičius yra skaičiuojamas atsižvelgiant į visų butų bendrasavininkų skaičių.

20Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.).

21Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog gyventojai reiškė pretenzijas dėl netinkamo administravimo funkcijų vykdymo patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai bei tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų (b.l. 82). Pirmosios instancijos teismas įvertino į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, apklausė trečiuosius asmenis nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų, kurie patvirtino, kad savivaldos institucijai buvo pateiktas daugumos namo gyventojų pareiškimas dėl namo administratoriaus keitimo (b.l.23). Kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog pareiškime pasirašė ne butų savininkai. Šią apelianto prielaidą paneigė pateikti VĮ „Registrų centras“ išrašai. Be to, nebuvo gauta jokių pretenzijų iš butų savininkų, jog ne jie pasirašė pareiškime dėl namo administratoriaus keitimo. Iš esmės apeliantas Įsakymo neteisėtumą ginčija ir formaliu pagrindu.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

23Apeliantas taip pat išreiškė pageidavimą skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 str. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 str. nurodoma, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Taigi apeliacinės instancijos teismui suteikia diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju, neatsižvelgiant nei į apelianto, nei į kitų byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę šiuo klausimu, spręsti, ar sprendimui dėl apeliacinio skundo priimti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos, ar yra būtinas tiesioginis byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas. Šiuo konkrečiu atveju skundui išspręsti pakanka civilinėje byloje esančios medžiagos ir asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Šnipiškių ūkis“ pareiškė ieškinį atsakovui Vilniaus... 4. Ieškovas nurodė, kad 2010-07-02 Vilniaus apskrities viršininko... 5. Atsakovas Vilniaus miesto savavaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 6. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. B. atsiliepime... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovas (apeliantas) UAB „Šnipiškių ūkis“ apeliaciniu skundu prašo... 11. 1. Teismas netinkamai įvertino faktinę aplinkybę, kad skundžiamas Vilniaus... 12. 2. Apelianto nuomone, nepakako balsų kvorumo administratoriui pakeisti.... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savavaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiams nesudarius nei bendrijos, nei... 19. Pagal ginčo metu galiojusio 2009-03-17 Vilniaus miesto savivaldybės... 20. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 21. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog gyventojai reiškė... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 23. Apeliantas taip pat išreiškė pageidavimą skundą nagrinėti žodinio... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti...