Byla 2A-374-479/2013

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Broniaus Valiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. S., R. Ž., A. M., L. S., V. S., M. Z., J. G. atstovo advokato Žilvino Brazaičio apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių N. G., R. R. ir D. Z. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Neringos miesto savivaldybei, D. S., R. Ž., A. M., L. S., V. S., M. Z., J. G., tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovių pusėje M. B., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje AB „Swedbank“, tretieji asmenys D. V., D. V., O. Š., J. S. dėl valstybinės žemės nuomos sandorių pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų panaikinimo, restitucijos taikymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovės N. G., R. R., D. Z. 2011-01-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir valstybinės žemės nuomos sandorių pripažinimo negaliojančiais (t. 1, b. l. 3-7), 2011-02-04, 2011-05-06 ieškinį patikslino (t. 1, b. l. 39-43, t. 2, b. l. 37-42) ir nurodė, kad 1996 m. spalio mėn. G. M. paslaugų įmonė paruošė žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimo plano projektą, kuris buvo patvirtintas 1996-10-18 Neringos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 225. 1998 m. gruodžio mėn. atsakovė D. S. paprašė ieškovių pasirašyti šio žemės sklypo naudojimosi tvarkos pakeitimus, kurie nebuvo suderinti su gretimų gyvenamųjų namų savininkais ir žemės naudotojais. Ieškovės šį planą pasirašė suklydusios, nes manė, jog G. M. paslaugų įmonė tinkamai ir pagal metodikas padalijo žemės sklypą. Pagal 2000-04-20 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 896 dėl žemės sklypų nuomos Neringos mieste buvo sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys. Kilus konfliktui su atsakove D. S., 2009-05-22 buvo atliktas žemės naudojimo patikrinimas. Patikrinimo aktu nustatyta, kad riba tarp žemės sklypo, esančio ( - ), yra faktiškai naudojama ne pagal Nekilnojamo turto kadastro duomenis. Žemės sklypo, esančio ( - ), nuomininkai naudojasi kaimyninio žemės sklypo dalimi. Būtent atsakovė D. S. faktiškai naudojasi ne jai paskirtu žemės sklypu, žemės sklypo dalys išnuomotos nesilaikant proporcingumo principo, todėl ieškovės prašė teismo panaikinti žemės nuomos sandorius ir taikyti restituciją, kad būtų galima iš naujo nustatyti žemės sklypų išorines ir vidines ribas. Ieškovės teismo prašė pripažinti negaliojančiomis 2005-12-15 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N23/2005-0141 ir 2005-12-21 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N23/2005-0142, kaip sudarytas suklydimo įtakoje, taip pat pripažinti negaliojančiomis: 1) 2006-12-28 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 23/2006-0094, pagal kurią L. ir V. S. išnuomota 0,0261 ha žemės sklypo; 2) 2005-08-25 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 23/2005-0132, pagal kurią A. M. išnuomota 0,057 ha žemės sklypo; 3) 2005-08-31 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 23/2005-0135, pagal kurią N. L. M. buvo išnuomota 0,0312 ha žemės sklypo; 4) 2005-10-28 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 23/2005-0138, pagal kurią R. Ž. buvo išnuomota 0,0873 ha žemės sklypo; 5) 2005-10-18 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 23/2005-0137, pagal kurią M. Z. buvo išnuomota 0,0954 ha žemės sklypo; 6) 2005-08-30 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 23/2005-0133, pagal kurią D. S. buvo išnuomota 0,0592 ha žemės sklypo, kaip sudarytų pažeidžiant imperatyvas įstatymo normas; taikyti restituciją natūra; panaikinti 1996-10-18 Neringos miesto savivaldybės sprendimą Nr. 225 dėl žemės sklypų, esančių ( - ) ribų ir plotų patvirtinimo, panaikinti 2000-04-20 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 896 dėl žemės sklypų nuomos ( - ), teismui nustačius, kad praleistas terminas ginčyti administracinius aktus, prašė jį atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-12-06 sprendimu ieškinį tenkino bei taikė restituciją, tai yra grąžino valstybei žemės sklypą, esantį ( - ). Dėl 2000-04-20 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr. 896 teismas nustatė, kad rašytinio susitarimo dėl nuomojamų žemės sklypo dalių dydžio nebuvo, todėl taikytina Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ 1999-03-09 Nr. 260 8 punkto nuostata, kad nuomojamų žemės sklypo dalių dydis nustatomas apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendrasavininkiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato dalį. Byloje pateikti įrodymai, jog išnuomota žemės sklypo dalis nėra proporcinga ieškovėms N. G., R. R. ir atsakovams priklausančiai patalpų daliai. Todėl teismas konstatavo, kad ginčijamas įsakymas Nr. 896 priimtas pažeidžiant ir LR vyriausybės nutarimo Nr. 260 8 p. nuostatas.

5Dėl 1996-10-18 Neringos miesto savivaldybės sprendimo Nr. 225 teismas nustatė, kad šio įsakymo priėmimo metu galiojo LR vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“, priimtas 1995-07-17 Nr. 987 (1996-05-16 redakcija). Merui (valdybai) buvo nustatyta pareiga prieš priimant sprendimą dėl žemės sklypo ribų nustatymo vertinti žemės sklypo suteikimo, nekilnojamojo turto teisinius dokumentus, nustatyti, ar formuojama žemės sklypo dalis yra būtina statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, tačiau meras šios pareigos nevykdė. Nustatytos ginčo žemės sklypo ribos neatitinka ginčo sklypo techninės apskaitos bylos plano, kurio pagrindu ribos buvo nustatytos, duomenų, buvusios faktinės sklypo naudojimo padėties, t, y, ribos yra perkeltos į ieškovei D. Z. priklausančio gyvenamojo namo pusę. Tuo buvo pažeistos imperatyvios įstatymų normos, todėl ginčijamos valstybinės žemės nuomos sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms. Ieškovės prašė pripažinti ieškovių sudarytus sandorius negaliojančiais dėl ieškovių suklydimo, tačiau teismas konstatavo, kad nėra pagrindo padaryti išvadą, kad ieškovės N. G. ir R. R. neteisingai suvokė sudaromų ginčijamų sandorių esmę, jų sudarymo aplinkybes, sudaromų sandorių pagrindu kylančias pasekmes. Teismas pažymėjo, kad ieškinio senaties termino ieškovės nepraleido. Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, AB „Swedbank“ interesų teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo faktiškai negali patenkinti savo reikalavimo iš šios įkeistos turto nuomos teisės, tačiau gali patenkinti iš kito turto, todėl šiuo atveju nebus pažeisti trečiojo asmens teisėti interesai.

6Atsakovų D. S., R. Ž., A. M., L. S., V. S., M. Z., J. G. atstovas advokatas Ž. Brazaitis dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimo padavė apeliacinį skundą ir prašė sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, pakeisti atsakovų procesinę padėtį į trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas neteisingai nurodė, kad priimant Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 896 nebuvo pagrindo vadovautis Neringos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 255, nes šie teisės aktai buvo teisėti ir nebuvo pagrindo jais nesivadovauti. Taip pat nurodė, kad teismui nebuvo pagrindo išvadai, jog tarp šalių nebuvo rašytinio susitarimo dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos, nes toks susitarimas buvo šalių sudarytas. Neteisinga teismo išvada, kad Neringos miesto savivaldybė, tvirtindama žemės sklypo planą, privalėjo nurodyti, kad jis bus išnuomotas. Teismas neįvertino, kad ieškovei D. Z. nėra trukdoma naudotis jai priklausančia gyvenamojo namo dalimi. Teismas nenustatęs, jog ieškovės sandorius sudarė dėl suklydimo, privalėjo šį ieškinį atmesti. Ieškovės neįrodė, kad sudaryti sandoriai pažeidžia jų interesus, tačiau teismas sandorius nepagrįstai panaikino bei neišsprendė atsakovų prašymo pakeisti procesinę jų padėtį. Teismas nepagrįstai panaikino administracinius aktus dėl prieštaravimo viešajam interesui, nes ginčijamai aktai yra teisėti. Teismas nepagrįstai taikė restituciją ir žemės sklypą grąžino valstybei, nes valstybė nebuvo praradusi nuosavybės teisės, o šalys žemės sklypais naudojosi nuomos teise. Nepagrįsta teismo išvada, kad nebus pažeisti trečiojo asmens AB „Swedbank“ interesai, nes dėl hipoteka įkeisto turto nuomos teisės, kuri priklauso atsakovui R. Ž., buvo susitarta ir tuo užtikrinamas atsakovo įsipareigojimų įvykdymas. Teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, nepagrįstai netaikė ieškinio senaties institutu nustatytų reikalavimų.

7Ieškovių N. G., R. R., D. Z. atstovė advokatė S. Baracevičienė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir nurodė, kad sutinka su apeliacinio skundo motyvais, jį palaikė ir prašė jį tenkinti.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Apeliaciniame skunde nurodyta tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino negaliojančiu 1996-10-18 Neringos miesto valdybos sprendimą Nr. 225, nes šis sprendimas nepažeidė imperatyvių norminių aktų reikalavimų. Su šia apeliacinio skundo nuostata galima sutikti. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad valstybinės žemės sklypų ne žemės veiklai pardavimo ir nuomos tvarką numatė LR vyriausybės nutarimas Nr. 987, priimtas 1995-07-17. Šios tvarkos 6 str. buvo nustatyta, kad privačių namų valdų žemės sklypai išnuomojami, kai žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba patvirtina jų dydį, o kiti naudojami ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai- kai jų dydis patvirtinamas mero (valdybos) potvarkiu. Sprendimai dėl žemės sklypo pardavimo ar nuomos priimami įvertinus faktinį žemės naudojimą, sprendimo pagrindu sudaromas žemės sklypo brėžinys. Byloje yra pateiktas 1996-10-18 Neringos miesto valdybos sprendimas Nr. 225, kuriuo buvo patvirtintos žemės sklypo ( - ) ribos, plotas, naudojimo sąlygos (b.l. 45-47 t. 1). Būtina atsižvelgti į tai, kad šalys sprendimu Nr. 225 patvirtintų sklypo ribų, ploto, naudojimo sąlygų neginčija. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad parengiant ( - ) esančio žemės sklypo planą, kuris patvirtintas ginčijamu sprendimu Nr. 255, sklypo pasidalijimo tvarka nebuvo nustatyta dalyvaujant sklypo naudotojams, gretimų žemės sklypų naudotojams, savivaldybės atstovui, nebuvo paženklintos sklypo ribos, nustatyta faktinė sklypo naudojimo tvarka. Teismas taip pat nurodė, kad šie sklypo plano pažeidimai neatitinka imperatyvių norminių aktų reikalavimų. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutikti negalima. Ginčo sklypo plano duomenys patvirtina, kad žemės sklypo planą paruošė licenciją tokiems darbams atlikti turinti

11G. M. paslaugų įmonė (b.l. 46 t. 1). Žemėtvarkininkė R. K. plane patvirtino, kad nurodyto žemės sklypo naudotojai žemėtvarkininkės akivaizdoje pasirašė susitarimą, kuriuo nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka, žemės sklypo plotas. Byloje nustatyta, kad ( - ) esantis žemės sklypas yra teisiškai neįregistruotas, taigi nebuvo galima sklypo plano suderinti su šio sklypo naudotojais. Planas suderintas su Neringos miesto vyriausiuoju architektu ir tai patvirtina, kad šis planas valstybės interesų nepažeidė. Sklypo naudotojų parašai dėl sklypo naudojimo tvarkos, tikslus naudotojams skirtų sklypo dalių nurodymas plane patvirtina, kad nebuvo būtinumo sklypo išorines bei vidines ribas patvirtinti riboženkliais. Dėl to galima padaryti išvadą, kad 1996-10-18 Neringos miesto valdybos sprendimas Nr. 225 imperatyvių norminių aktų reikalavimų nepažeidžia.

12Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė ir tai, kad pagal LR vyriausybės nutarimo Nr. 987 7.1.1.2 str. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto savininkų susitarimas dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos turėjo būti patvirtintas notariškai. Atsižvelgtina į tai, kad pagal nurodyto LR vyriausybės nutarimo 7 str. nuostatas buvo patvirtinta valstybinės žemės sklypų pardavimo tvarka. Nurodyto nutarimo straipsniai, nustatantys sklypų nuomą, tokio reikalavimo nenumatė. Todėl galima padaryti išvadą, kad 1996 sudarytas ginčo žemės sklypo planas bei naudojimosi sklypu tvarka yra teisėti.

13Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė ir tai, kad priimant 2000-04-20 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. 896, kuriuo buvo nutarta leisti sudaryti naujas žemės sklypo nuomos sutartis, buvo nepagrįstai vadovautasi Neringos miesto valdybos sprendimu Nr. 225. Ši pirmosios instancijos teismo nuostata nėra pagrįsta. Akivaizdu tai, kad įsakymas Nr. 896 buvo priimtas galiojant naujai tvarkai dėl žemės sklypų nuomos, patvirtintai LR vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260. LR vyriausybės nutarime Nr. 260 nėra nurodyta, kad netenka galios sprendimai bei susitarimai dėl žemės sklypų, kurie buvo priimti iki LR vyriausybės nutarimo Nr. 260 patvirtinimo. Galima sutikti su tuo, kad vykdant LR vyriausybės nutarimo Nr. 260 nuostatas buvo priimtas 1999-09-29 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 298, kurio 15.2 p. numatė žemės sklypų, esančių nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose, suderinimą su Aplinkos ministerija. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ginčo žemės sklypo ribos, naudojimo sąlygos jau buvo patvirtintos 1996-10-18 Neringos miesto valdybos sprendimu Nr. 225. Dėl tos priežasties 1998 metais sudarytos naujos ginčo sklypo naudojimosi tvarkos bei šio sklypo plano (b.l. 154 t. 1) nebuvo būtinumo suderinti su Aplinkos ministerija.

14Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė ir tai, kad pagal LR vyriausybės nutarimo Nr. 260 str. 8 str. nuostatas bendraturčių teisė į žemės sklypo dalį turėjo būti nustatyta apskrities viršininko sprendimu pagal bendraturčiui priklausančią namo dalį. Atsižvelgtina į tai, kad nutarimo Nr. 260 8 str. numato žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo reikalavimus, o ginčo sklypas yra neprivatizuojamas. Taigi išnuomojant žemės sklypus ieškovėms N. G. bei R. R. neturėjo būti taikomos LR vyriausybės nutarimo Nr. 260 8 str. nuostatos.

15Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo ir tai, kad nei 1996, nei 1998 metais sudaryti žemės sklypo planai nepatvirtina sklypo naudotojų susitarimų dėl naudojimosi žemės sklypais tvarkos. Su šia teismo išvada sutikti negalima. 1996 metais sudarytame plane yra aiškiai nurodytos žemės sklypo ribos, kiekvienam sklypo naudotojui skiriamos žemės sklypo dalies dydis, vieta, sklypo naudotojo parašas (b.l. 46 t. 1). 1998 metų gruodžio mėnesį žemės sklypo naudotojai patvirtino naują žemės sklypo naudojimo tvarką, tai nurodyta 1998 metais paruoštame žemės sklypo plane (b.l. 154 t. 1). Šį žemės sklypo planą ir naudojimosi sklypu tvarką parašais patvirtino ir ieškovės N. G. bei R. R.. Pagal 1998 metais paruoštą planą ieškovė N. G. pateikė prašymą išnuomoti žemės sklypo dalį 99 metams (b.l. 119 t. 2). Analogišką prašymą pateikė ir ieškovė R. R. (b.l. 121 t. 2). Būtina įvertinti ir tai, kad pagal 1998 plane nurodytus dydžius ieškovės sudarė žemės sklypų nuomos sutartis (b.l. 9,10 t. 1). Tai patvirtina, kad sudarant 1996,1998 metų žemės sklypo planus buvo susitarta dėl sklypų naudojimosi tvarkos ir šie susitarimai įstatymui neprieštarauja.

16Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad teismas nepagrįstai konstatavo ieškovės

17D. Z. teisių pažeidimą. Su šia apeliacinio skundo nuostata galima sutikti. Byloje yra pateikti duomenys apie tai, kad patikrinimo metu nustatyta, jog žemės sklypo ( - ) naudotojai nepagrįstai naudojasi ( - ) paskirto žemės sklypo dalimi (b.l. 18 t. 1). Ieškovė D. Z. yra ( - ) paskirto žemės sklypo naudotoja (b.l. 11 t. 1). LR CK 4. 45 str. yra nustatyta, kad kilus ginčui dėl gretimų žemės sklypų ribų, sklypų ribas nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-189/2011 taip pat yra nurodyta, kad sklypų naudotojams nesutariant dėl sklypų ribų, teismas turi nuspręsti dėl sklypų ribų nustatymo. Šioje byloje ieškovė D. Z. nepareiškė ieškinio dėl to, kaip turi būti nustatyta gretimų žemės sklypų riba. Dėl to negalima padaryti išvados, kad atsakovė D. S. pažeidžia ieškovės D. Z. teises (LR CPK 178 str.).

18Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad teismas nepagrįstai konstatavo viešojo intereso pažeidimą. Ši apeliacinio skundo nuostata yra pagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų nuostata apie tai, kad priimant ginčijamus sprendimus bei sudarant ginčijamas nuomos sutartis nebuvo pažeisti norminių aktų reikalavimai. Taigi nesant pažeidimų negalima konstatuoti, jog yra įrodytas viešojo intereso pažeidimas. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad ginčas kilo dėl žemės sklypo naudojimo tvarkos, o šalys yra ir pastatų bendraturčiai, teisė į pastatus nulėmė ir naudojimąsi žemės sklypo dalimis. Šios aplinkybės patvirtina, kad šalių ginčas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos neturi įtakos viešajam interesui, o tik šalių turtinėms teisėms ir pareigoms, susijusioms su šalių valdomu nekilnojamu turtu, tai yra žemės sklypu. Dėl to negalima padaryti išvados, kad nagrinėjama byla yra susijusi su viešojo intereso gynimu.

19Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog nuomos sutarties su atsakovu R. Ž. panaikinimas nepažeis atsakovo R. Ž. bei trečiojo asmens AB „Swedbank“ teisių. Su šia skundo nuostata galima sutikti. Panaikinus turto nuomos sutartį nebelieka turtinės teisės – teisės į žemės sklypo nuomą. Taigi hipotekiniam kreditoriui paliekama teisė tik į draudimo sumą (LR CK 4. 196 str. 2 d.). Ši aplinkybė patvirtina, kad turtinės teisės, kuria užtikrinamas prievolės įvykdymas, panaikinimas pažeidžia kreditoriaus teisėtus interesus.

20Skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo ieškinį atmesti, nes ieškovės praleido ieškinio senaties terminą. Ši apeliacinio skundo nuostata nėra pagrįsta. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės N. G. bei R. R. ginčijamus sandorius sudarė 2005 metais, todėl teismas pagrįstai ieškinio senaties terminą skaičiavo nuo šių sandorių sudarymo momento (LR CK 1. 127 str.). Būtina įvertinti ir tai, kad D. Z. įrodinėjo, kad jos valdomo žemės sklypo riba yra nepagrįstai perkelta, sklypo riba neatitinka registro duomenų. Tai taip pat patvirtina, kad ieškovė D. Z. įrodinėjo teisių pažeidimą, kuris vyksta šiuo metu. Taigi ieškinio senaties termino ieškovės nepraleido.

21Įvertinus bylos aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės pareiškė nepagrįstą ieškinį, ieškinys neįrodytas ir atmestinas (LR CPK 178 str.). Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas naikintinas (LR CPK 330 str.).

22Panaikinus teismo sprendimą iš ieškovių atsakovams priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi atsakovas R. Ž. sumokėjo žyminį mokestį už apeliacinį skundą, iš ieškovių priteisiama lygiomis dalimis po 626 Lt atsakovo R. Ž. sumokėtam žyminiam mokesčiui atlyginti. LR CPK 98 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteisiamos jos turėtos išlaidos advokato pagalbai atlyginti. Teismas atstovavimo išlaidas priteisia atsižvelgiant į teisingumo ministro rekomenduojamus užmokesčio atlyginimo dydžius (LR CPK 98 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, teismas priteisia atsakovei D. S. po 1 423 Lt iš ieškovių atsakovės atstovavimo išlaidoms atlyginti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsakovams M. Z., A. M., R. Ž. priteisiama po 546 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsakovė V. S. sumokėjo atstovavimo išlaidas už jos atstovavimą pirmosios instancijos teisme, todėl iš ieškovių jai priteisiama po 333 Lt jos atstovavimo išlaidoms atlyginti. Kadangi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo sumokėta 135 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą, šios išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš ieškovių (LR CPK 92 str.).

23Kadangi teismo sprendimo dalis dėl 300 Lt užstato grąžinimo advokatei S. Baracevičienei nekeičia pirmosios instancijos teismo sprendimo esmės, ši sprendimo dalis paliekama galioti.

24Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 2 d., teisėjų kolegija

Nutarė

25panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti ieškovių N. G., R. R., D. Z. ieškinį.

26Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 626 Lt atsakovui R. Ž. žyminiam mokesčiui už apeliacinio skundo padavimą atlyginti.

27Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 1 423 Lt atsakovei D. S. atstovavimo išlaidoms pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginti.

28Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 546 Lt atsakovei M. Z. atstovavimo išlaidoms pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginti.

29Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 546 Lt atsakovui R. Ž. atstovavimo išlaidoms pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginti.

30Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 546 Lt atsakovui A. M. atstovavimo išlaidoms pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose atlyginti.

31Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 333 Lt atsakovei V. S. atstovavimo išlaidoms pirmosios instancijos teisme atlyginti.

32Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 45 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidoms atlyginti.

33Palikti nepakeistą 2011-12-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl 300 Lt užstato grąžinimo advokatei Svietlanai Baracevičienei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovės N. G., R. R., D. Z. 2011-01-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-12-06 sprendimu ieškinį tenkino bei... 5. Dėl 1996-10-18 Neringos miesto savivaldybės sprendimo Nr. 225 teismas... 6. Atsakovų D. S., R. Ž., A. M., L. S., V. S., M. Z., J. G. atstovas advokatas... 7. Ieškovių N. G., R. R., D. Z. atstovė advokatė S. Baracevičienė... 8. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Apeliaciniame skunde nurodyta tai, kad pirmosios instancijos teismas... 11. G. M. paslaugų įmonė (b.l. 46 t. 1). Žemėtvarkininkė R. K. plane... 12. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė ir tai, kad pagal LR... 13. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė ir tai, kad priimant 2000-04-20... 14. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė ir tai, kad pagal LR... 15. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo ir tai, kad nei 1996, nei... 16. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad teismas nepagrįstai konstatavo... 17. D. Z. teisių pažeidimą. Su šia apeliacinio skundo nuostata galima sutikti.... 18. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad teismas nepagrįstai konstatavo... 19. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo ieškinį... 21. Įvertinus bylos aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 22. Panaikinus teismo sprendimą iš ieškovių atsakovams priteisiamos... 23. Kadangi teismo sprendimo dalis dėl 300 Lt užstato grąžinimo advokatei S.... 24. Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 2 d., teisėjų kolegija... 25. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimą ir priimti... 26. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 626 Lt atsakovui R. Ž.... 27. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 1 423 Lt atsakovei D. S.... 28. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 546 Lt atsakovei M. Z.... 29. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 546 Lt atsakovui R. Ž.... 30. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 546 Lt atsakovui A. M.... 31. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 333 Lt atsakovei V. S.... 32. Priteisti iš ieškovių N. G., R. R., D. Z. po 45 Lt valstybei procesinių... 33. Palikti nepakeistą 2011-12-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo...