Byla 2S-1329-253/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Danske Bank AS, UAB „Būsto paskolų draudimas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-06-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-120-729/2014 pagal A. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Danske Bank AS, UAB „Būsto paskolų draudimas“,

Nustatė

2Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-06-11 nutartimi A. S. bankroto byloje patvirtino pateiktą patikslintą mokumo atkūrimo planą.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį iš dalies panaikinti, t. y. dėl plane numatytų A. S. kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatytos lėšų sumos, administravimo išlaidų dydžio ir bankroto procedūros termino. Nurodo, kad 2014-05-05 vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta netvirtinti 2014-04-22 plano projekte nustatytos 2 000 Lt sumos būtiniesiems poreikiams tenkinti ir buvo patvirtinta kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“, pasiūlyta 1 610,58 Lt suma. Kreditorių susirinkimo sprendimą bankroto administratorius ir fizinis asmuo turi teisę apskųsti, tačiau šia teise nepasinaudojo, todėl kreditorių susirinkimo sprendimas privalomas visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Tokiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės keisti kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta lėšų suma, skirta A. S. būtiniesiems poreikiams tenkinti. Apeliantė pažymi, kad dar 2014-04-07 kreditorių susirinkimo nutarimu kreditoriai nesutiko su pateikta būtiniesiems poreikiams tenkinti suma ir išdėstė nesutikimo motyvus, bet bankroto administratorius, pateikdamas 2014-05-05 mokumo atkūrimo plano projektą, į kreditorių pastabas neatsižvelgė. Kreditorių nesutikimo motyvai yra šie: A. S. nuomojasi 3 kambarių butą , nors vieno kambario buto nuoma sudarytų mažesnes išlaidas; nuomojame; bute gyvena 4 asmenys, todėl visi lygiomis dalimis turi mokėti komunalinius mokesčius; A. S. išlaidos transportui turi būti 87 Lt, nes tokia suma reikalinga mėnesiniam elektroniniam bilietui važiuoti autobusais visomis mėnesio dienomis įsigyti; A. S. nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų papildomai vaikų išlaikymui prašomą skirti 100 Lt sumą, nes jis vaikams kas mėnesį teikia 300 Lt išlaikymą, kurio taip pat nepagrindė. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pakeitė privalomą kreditorių susirinkimo sprendimą, net neįvertinęs kreditorių argumentų. A. S. vidutinis darbo užmokestis yra 2 300 Lt, todėl pareiškėjo nurodytas argumentas, kad jis 2013 papildomai užsidirbo už papildomus darbus, neatitinka tikrovės.

4Analogiškais motyvais nepagrįstai bei neteisėta ir teismo nutarties dalis dėl administravimo išlaidų. 2014-05-05 vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta netvirtinti administravimo išlaidų sąmatos, kurią siūlė bankroto administratorius, t. y. 9 996 Lt, ir buvo patvirtinta 4 160 Lt suma. Klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo įstatymo yra priskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali atlikti kreditorių priimtų nutarimų pagrįstumo kontrolę ir tuo atveju, jeigu panaikina kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą vienu ar kitu klausimu, privalo perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Įstatymas nesuteikia teismui teisės spręsti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų. Minėta, 2014-05-05 kreditorių susirinkimo nutarimas apskritai nebuvo skundžiamas, todėl teismas neturėjo teisės nutartimi jo keisti. Kreditorių nesutikimo su administravimo išlaidų sąmata argumentai buvo išdėstyti dar 2014-04-07 kreditorių susirinkimo metu: A. S. individualios ir/ar ūkinės komercinės veiklos nevykdys; jis neturi kito nekilnojamojo turto, kurį reikės saugoti, parduoti ir pan.; jis neturi debitorių; bankroto administratorius neginčija jokių A. S. sandorių. Teismas sutiko, kad administratoriaus siūloma išlaidų sąmata yra per didelė, ir patvirtino 7 800 Lt bendrą sumą. Apelianto nuomone, 6 300 Lt administratoriaus atlyginimas, neskaitant 1 500 Lt išlaidų bankroto procedūroms atlikti, yra neadekvatus administratoriaus atliekamam darbui šioje byloje. Teismas neatsižvelgė į įstatyme (FABĮ 22 str. 4 d.) nustatytus kriterijus, nevertino išlaidų pagrįstumo, neanalizavo kreditorių argumentų. Atlyginimas turi atitikti administratoriaus vykdomų funkcijų pobūdį, mastą ir sudėtingumą, atlyginimo negali lemti bankroto procedūros trukmė.

5Anot apeliantės, teismas nepagrįstai patvirtino ne maksimalią įstatyme nustatytą bankroto proceso trukmę. 2014-04-07 ir 2014-05-05 kreditorių susirinkimuose buvo nurodyta, kad toks terminas pažeidžia kreditorių interesus.

6Pareiškėjas A. S. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad minimali pareiškėjo poreikiams skirtina suma neturėtų būti mažesnė, nei 1400 Lt, t. y. 800 Lt suma pragyvenimui ir 600 Lt išlaikymas dviem nepilnamečiams vaikams. Tokia suma turėtų būti skiriama, jei pareiškėjas nepatirtų papildomų išlaidų būsto nuomai. Įvertinus aplinkybes, kad minimalus darbo užmokestis kinta , dauguma paslaugų ir prekių kainą didėja, manytina, kad teismo patvirtinta būtinųjų išlaidų suma yra pagrįsta ir protinga. Apeliantės pasiūlymai mažinti būtinųjų išlaidų dydį reikalaujant pareiškėją nuomotis būstą minimaliomis kainomis, atsisakyti ryšio priemonių paslaugų, gyventi asmens orumą varžančiomis skurdaus gyvenimo sąlygomis, iš esmės baudžia pareiškėją ir riboja jo laisvę bankrutuoti garbės ir orumo nepažeidžiančiomis sąlygomis. Apeliantė reikalauja priteisti tiek piniginių lėšų, kiek patiria ties skurdo riba gyvenantys piliečiai. Siūlymas nuomotis vieno kambario butą nėra protingas, proporcingas, ypač įvertinus aplinkybes, jog pareiškėjas turi nepilnamečių vaikų, kuriems viešnagės pas jį metu turėtų būti sudarytos saugios lankymosi sąlygos. taip pat nepagrįstai apeliantė reikalauja neskirti lėšų vaikų poreikių tenkinimui jų viešnagės metu. Apeliantės įsitikinimas, kad pareiškėjo nuomojamame bute gyvena keturi asmenys, yra visiškai nepagrįstas, kadangi pareiškėjas bute gyvena vienas. Dėl skundo argumentų administravimo išlaidų ir bankroto proceso termino klausimu pareiškėjas argumentų nepateikė.

7Daugiau atsiliepimų negauta.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9FABĮ 8 str. 3 dalyje nustatyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

10Iš bylos duomenų matyti, kad 2014-04-07 kreditorių susirinkime pareiškėjo mokumo atkūrimo plano projektas nebuvo patvirtintas (t. 2, b. l. 141–147). Kreditoriai pateikė motyvus dėl projekte numatytos 9 996 Lt administravimo išlaidų sumos, 2 000 Lt sumos būtiniesiems bankrutuojančio fizinio asmens poreikiams tenkinti bei bankroto procedūros termino. Pakartotiniam kreditorių susirinkimui pateiktas plano projektas (t. 2, b. l. 154–166) nebuvo patikslintas, kreditorių ginčytos plano nuostatos išliko tokios pat, t. y. bankrutuojantis asmuo neatsižvelgė į kreditorių argumentus.

11Dėl administravimo išlaidų.

12FABĮ 22 str. 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas. FABĮ 26 str. 4 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką.

132014-05-05 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 4 160 Lt administravimo išlaidų sąmata, iš kurių 3 000 Lt skirti administratoriaus atlyginimui visam bankroto procesui, 1 160 Lt bankroto administravimo išlaidoms (t. 2, b. l. 150).

14FABĮ 25 str. 11 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą.

15Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad į mokumo atkūrimo planą įtraukė administratoriaus nurodytą administravimo išlaidų sumą, kadangi pats šiuo klausimu neturi pakankamos kompetencijos. Byloje nustatyta, kad nė vienas iš įstatyme nustatytų asmenų, taip pat ir administratorius, 2014-05-05 kreditorių susirinkimo sprendimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo neskundė. Tokiomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo keisti kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos.

16Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su apeliantės argumentais dėl administravimo išlaidų dydį lemiančių aplinkybių. Pareiškėjas neturi jokio saugotino ar realizuotino turto, debitorių, ginčytinų sandorių, todėl bankroto administratorius privalės atlikti tik minimalius administravimo veiksmus, tačiau pagal planą įmokos jam sudarys po 238 Lt per mėnesį, kai abiem kreditoriams kartu – tik 90 Lt.

17Dėl išlaidų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti.

18FABĮ 7 str. 3 dalyje nustatyta, kad fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų paliekama fiziniam asmeniui, atliekant išskaitas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pagal CPK 736 str. nuostatas, iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA davinių dalies, gali būti maksimaliai išskaitoma 50 proc. Taigi skolininkui turi likti mažiausiai pusė MMA, t. y. 500 Lt. Taigi speciali FABĮ teisės norma nustato minimalią galimą nustatyti būtiniesiems poreikiams tenkinti sumą, todėl pareiškėjos atsiliepimo motyvai apie teisę į garbės ir orumo nežeminantį bankrotą yra teisiškai nereikšmingi. Pats pareiškėjas nurodė, kad savo dviejų nepilnamečių veikų išlaikymui kas mėnesį skiria 600 Lt, todėl papildoma 100 Lt suma yra nepagrįsta pareiškėjo turtine padėtimi – teismo nuomone, nesąžininga savo iniciatyva teikti daugiau išlaikymo, nei būtina, savo kreditorių sąskaita. Taip pat iš dalies sutiktina ir su apeliantės motyvu dėl pareiškėjo nuomojamo buto. Pats pareiškėjas atsiliepime nurodė, jog trijų kambarių bute gyvena vienas. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėjas kreditorių atžvilgiu elgtųsi sąžiningai, jei dėtų daugiau pastangų susirasti labiau jo finansinę padėtį atitinkantį būstą. Galimybė retkarčiais pasisvečiuoti jo nepilnamečiams vaikams, nepateisina trijų kambarių būsto išlaikymo būtinybės per visą bankroto laikotarpį. Juo labiau, kad pats pareiškėjas nurodė, kad jo nepilnametė dukra mokosi užsienyje, nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su motina. Taip pat pareiškėjas nepateikė būsto išlaikymo išlaidas patvirtinančių įrodymų (sąskaitų už šildymą, šaltą, kartą vandenį elektrą ir kt. komunalinius mokesčius), nors tokių įrodymų reikalavo kreditorius 2014-04-07 susirinkime (t. 2, b. l. 145). Pirmosios instancijos teismas iš esmės konkrečių išlaidų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti ir apeliantės argumentų dėl jų nepagrįstumo skundžiamoje nutartyje neanalizavo, apsiribodamas abstrakčiais teiginiais, jog būtina atsižvelgti į nenumatytus atvejus, nuolatinį pragyvenimui būtinų prekių brangimą, į asmens orumui užtikrinti būtiną rezervą įvairioms gyvenimiškoms reikmėms.

19Dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino.

20Pirmosios instancijos teismas šiuo ginčytinu klausimu skundžiamoje nutartyje visiškai nepasisakė. Iš mokumo atkūrimo plano matyti, kad pareiškėjas savo skolos kreditoriams pagal planą pilnai nepadengtų nei tuo atveju, jei jis būtų vykdomas maksimalų įstatyme nustatytą 5 metų terminą. Kadangi per plano įgyvendinimo laikotarpį jis neketina nei kelti savo kvalifikacijos, nei susirasti geriau apmokamą darbą, nei gauti kokių kitų papildomų pajamų, nėra jokio pagrindo išvadai, kad jis savo mokumą atkurs anksčiau nei per maksimalų įstatymo nustatytą 5 metų terminą.

21Mokumo atkūrimo plano projektą ruošia bankrutuojantis fizinis asmuo, o teismas tegali jį patvirtinti arba ne, tačiau negali plano keisti (FABĮ 8 str.). Planas yra vientisas dokumentas, skirtingos plano dalys gali būti susijusios viena su kita tokiu būdu, kad kurios nors dalies pakeitimas iš esmės pakeistų bankrutuojančio fizinio asmens valią ir dėl kitų dalių nuostatų – pavyzdžiui, nustačius kitokį plano įgyvendinimo terminą arba administravimo išlaidoms skiriamą fizinio asmens piniginių lėšų dalį, gali pakisti fizinio asmens ketinimai dėl priemonių, skirtų mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kt.), dėl išlaidų būtiniems poreikiams dydžio ir pan. Todėl teismas mano, kad nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutartį iš dalies, t. y. tik dėl plano nuostatų administravimo išlaidų, išlaidų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti ir plano įgyvendinimo termino, juo labiau, kad ir teismas nutartimi tvirtindamas planą neanalizavo visų plano nuostatų atskirai ir planą patvirtino iškart visą, o ne kiekvieną jo nuostatą atskirai. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, ir klausimas išspęstinas iš esmės – planas netvirtintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 339 str.).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

23Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-06-11 nutartį panaikinti, pareiškėjo A. S. mokumo atkūrimo plano netvirtinti, perduoti pareiškėjui planą keisti.

24Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad pakeisto plano rengimo, pateikimo administratoriui, kreditorių susirinkimui ir teismui procedūros turi būti atliktos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-06-11 nutartimi A. S. bankroto byloje... 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskiruoju skundu... 4. Analogiškais motyvais nepagrįstai bei neteisėta ir teismo nutarties dalis... 5. Anot apeliantės, teismas nepagrįstai patvirtino ne maksimalią įstatyme... 6. Pareiškėjas A. S. atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad... 7. Daugiau atsiliepimų negauta.... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. FABĮ 8 str. 3 dalyje nustatyta, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria... 10. Iš bylos duomenų matyti, kad 2014-04-07 kreditorių susirinkime pareiškėjo... 11. Dėl administravimo išlaidų.... 12. FABĮ 22 str. 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą... 13. 2014-05-05 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 4 160 Lt administravimo... 14. FABĮ 25 str. 11 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo sprendimai... 15. Pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad į mokumo... 16. Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su apeliantės argumentais dėl... 17. Dėl išlaidų pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti.... 18. FABĮ 7 str. 3 dalyje nustatyta, kad fiziniam asmeniui ir (ar) teisės aktų... 19. Dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino.... 20. Pirmosios instancijos teismas šiuo ginčytinu klausimu skundžiamoje nutartyje... 21. Mokumo atkūrimo plano projektą ruošia bankrutuojantis fizinis asmuo, o... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,... 23. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-06-11 nutartį panaikinti,... 24. Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad pakeisto plano rengimo,...