Byla 2S-1098-796/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. M. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjos R. M. prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. M., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama atidėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo vykdymą 12 mėnesių.
  1. Pareiškėja nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje

   4Nr. 2-1853-750/2012 nustatė 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ).

  2. 2011 m. pareiškėja žodžiu sudarė sutartį su T. B. projektavimo įmone dėl projektinės dokumentacijos parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo, tačiau projektuotojas nesugebėjo dokumentų tinkamai paruošti, nes neturėjo reikiamo kvalifikacijos pažymėjimo. 2013 m. birželio 5 d. pareiškėja sudarė naują projektavimo paslaugų sutartį Nr. PP-13/06/05-01 su UAB „( - )“ dėl projektavimo darbų atlikimo, visos dokumentacijos parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo. 2012 m. birželio 5 d. gauti specialieji paveldosauginiai reikalavimai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio, 2013 m. gegužės 27 d. gauti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, 2013 m. birželio 4 d. suderinta sklypo topografinė nuotrauka. 2013 m. rugsėjo 2 d. teismas nutartimi 5 mėnesiams pratęsė terminą sprendimui įvykdyti. 2014 m. gegužės 20 d. teismas atidėjo sprendimo įvykdymą 9 mėnesiams. 2015 m. kovo 19 d. nutartimi teismas atidėjo sprendimo įvykdymo terminą 12 mėn., 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi – šešiems mėnesiams.
  3. Iš karto po Šilutės rajono apylinkės teismo nutarties 2016 m. birželio mėn. pareiškėja sudarė Projektavimo paslaugų sutartį su UAB „( - )“ dėl pastato rekonstravimo pritaikant kaimo turizmui. Yra paruoštas projektinis pasiūlymas, pagal jį 2016 m. gruodžio 23 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio paprašyta išduoti specialiuosius paveldosauginius reikalavimus. Projektas jau suderintas su Nemuno deltos regioninio parko direkcija. Šiuo nauju projektu norima kuo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėjos turtinė padėtis sunki ir nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Norint pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikia ruošti papildomus projektus, samdyti specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją dėl pastato griovimo darbų. Į pastato statybą buvo investuota nemažai lėšų, jo nugriovimas paveiktų visą pareiškėjos šeimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šilutės rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė.
  1. Teismas konstatavo, jog pareiškėja vilkina Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 11 d. sprendimo vykdymą. Pareiškėja net tris kartus keitė pasirinktus projektuotojus. Pareiškėjai jau keturis kartus buvo atidėtas teismo sprendimo įpareigojimo įvykdymo terminas, ankstesniuose prašymuose atidėti teismo sprendimo vykdymą ji dėstė analogiškas aplinkybes apie naujų sutarčių su projektuotojais sudarymą bei pakoreguoto projekto derinimą. Pareiškėja nevykdo privalomo įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo įpareigojimų. Sutartyje numatytas su UAB „( - )“ projektavimo darbų pabaigos terminas – 2017 m. birželio 27 d. nesuponuoja išvados ir neįrodo, kad po šio termino teismo sprendimas bus įvykdytas. Tai įrodo ir 2011 m. sutartis su T. B. projektavimo įmone: praėjus beveik dvejiems metams nuo sutarties sudarymo pareiškėja pasirinko kitą projektavimo įmonę, o po beveik 3 metų – dar vieną.
  2. Pareiškėjos teiginiai, kad jos materialinė padėtis sunki ir nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimą, nepagrįsti jokiais įrodymais.
  3. Atsižvelgdamas į tai, kad sprendimas neįvykdytas jau beveik 5 metus, ir tai, kad pareiškėjai jau keturis kartus buvo atidėtas sprendimo įvykdymo terminas, teismas pareiškėjos prašymą atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Pareiškėja R. M. pateikė atskirąjį skundą, prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-04-12 nutartį ir prašymą atidėti sprendimo vykdymą tenkinti.
  1. Pareiškėja nurodo, kad iš karto po Šilutės rajono apylinkės teismo nutarties, kuria atidėtas sprendimas vykdymas, 2016 m. birželio mėn. sudarė Projektavimo paslaugų sutartį su UAB „( - )“ dėl pastato rekonstravimo pritaikant kaimo turizmui. Yra paruoštas projektinis pasiūlymas, pagal jį 2016 m. gruodžio 23 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio paprašyta išduoti specialiuosius paveldosauginius reikalavimus. Projektas jau suderintas su Nemuno deltos regioninio parko direkcija. Šiuo nauju projektu norima kuo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėjos turtinė padėtis sunki ir nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Norint pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikia ruošti papildomus projektus, samdyti specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją pastato griovimo darbams. Į pastato statybą buvo investuota nemažai lėšų, jo nugriovimas paveiktų visą pareiškėjos šeimą.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas prašo skundą atmesti. Nurodo, jog savavališkos statybos, kuri užfiksuota 2011-10-06, padariniai nėra pašalinti, o įsiteisėjęs teismo sprendimas, kurio vykdymas jau buvo kelis kartus atidėtas, vis dar nėra įvykdytas. Mano, jog teismas, atsižvelgdamas į šalių padėtį ir nepažeisdamas teisėtų lūkesčių bei teisinio apibrėžtumo principo, priėmė teisėtą nutartį.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo teismo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

9T e i s m a s

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

11Atskirasis skundas atmestinas.

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 336 straipsnyje numatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.
 3. Nagrinėjamu atveju pareiškėja R. M. kreipėsi į teismą, prašydama atidėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo vykdymą 12 mėnesių. Iš esmės prašymą, kaip ir atskirąjį skundą, motyvavo tuo, jog jos turtinė padėtis sunki ir nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Norint pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikia ruošti papildomus projektus, samdyti specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją dėl pastato griovimo darbų. Į pastato statybą buvo investuota nemažai lėšų, jo nugriovimas paveiktų visą pareiškėjos šeimą.
 4. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo atidėjimas yra išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios šalies turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas tenkinti prašymą atidėti ir išdėstyti sprendimo vykdymą, teismas turi nustatyti, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo lūkesčiai. Teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais.
 5. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Šilutės rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu įpareigojo atsakovę R. M. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2011 m. spalio 6 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-111006-00070, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigojo atsakovę R. M. savo lėšomis per mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ), dalis ir sutvarkyti statybvietę. Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi iš dalies patenkintas R. M. prašymas ir nurodyto sprendimo vykdymas atidėtas 5 mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. 2014 m. gegužės 20 d. teismas nutartimi sprendimo įvykdymą atidėjo 9 mėnesiams, 2015 m. kovo 19 d. nutartimi –12 mėnesių, o 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi – dar 6 mėnesiams.
 6. Kaip teigia pareiškėja, siekdama įteisinti savavališką statybą ir išsaugoti pastatą, ji 2011 m. sudarė projektavimo sutartį su T. B. projektavimo įmone. Projektuotojas iki 2013 m. gegužės mėnesio ruošė visus reikiamus dokumentus, tačiau su šio projektuotojo parengtu projektu pareiškėja nesutiko todėl, kad pagal šį projektą būtų reikėję nugriauti 2/3 dalis pastato. 2013 m. birželio 5 d. sudarė naują sutartį su UAB „( - )“. 2012 m. birželio 5 d. gauti specialieji paveldosauginiai reikalavimai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio, 2013 m. gegužės 27 d. gauti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, 2013 m. birželio 4 d. suderinta sklypo topografinė nuotrauka. 2016 m. birželio mėnesį vėl pasirinktas kitas projektuotojas ir sudaryta sutartis su UAB „( - )“. Sutartyje numatytas projektavimo darbų pabaigos terminas – 2017 m. birželio 27 d. Projektinis pasiūlymas 2016 m. gruodžio 9 d. buvo suderintas su Nemuno deltos regioninio parko direkcija, o 2017-01-18 jam pritarė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Taip pat pažymėtina, kad dar 2014 m. balandžio 3 d. pareiškėjai buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS-37-140403-00023 rekonstruoti savavališkos statybos akte užfiksuotą statinį – pagalbinio ūkio paskirties pastatą, esantį Neringos g. 56, Rusnė, Šilutės r. sav., tačiau 2017 m. sausio 5 d. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi akte Nr. LNS-37-140403-00023 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nustatė, kad savavališkai rekonstruotas statinys neatitinka 2014 m. Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo projekto Nr. NDP-13836-TP sprendinių, ir konstatuotas teismo sprendimo neįvykdymo faktas.
 7. Kaip nurodyta nutarties 9 punkte, teismo sprendimo vykdymo atidėjimo institutas taikytinas išimtiniais atvejais, konstatavus ypač svarbias tam aplinkybes ir užtikrinant šalių interesų pusiausvyrą bei teisėtų lūkesčių ir teisinio apibrėžtumo principo įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šiuo atveju pareiškėja neįrodė egzistuojant svarbių aplinkybių atidėti sprendimo vykdymą. Vien tas faktas, kad sprendimo vykdymas stringa, o pareiškėja turi lūkesčių išsaugoti pastatą, nesudaro pagrindo penktą kartą atidėti sprendimo vykdymo terminą. Vykdytinas sprendimas įsiteisėjo 2012-12-20, taigi pareiškėja jo neįvykdo jau beveik 5 metus. Tai leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjos pastangos įvykdyti sprendimą ir įteisinti savavališką statybą nėra pakankamos. Kaip jau minėta, pareiškėjai net keturis kartus buvo atidėtas teismo sprendimo įvykdymo terminas, o ankstesniuose prašymuose atidėti teismo sprendimo vykdymą ji dėstė analogiškas aplinkybes apie naujų sutarčių su projektuotojais sudarymą bei pakoreguoto projekto derinimą. Tačiau tai, kad pareiškėja nepasirenka tinkamų projektuotojų, kurių darbo rezultatas ją tenkintų, nėra pakankama priežastis paneigti teismo sprendimo privalomumo principą. Kita vertus, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, sutartyje su UAB „( - )“ numatytas projektavimo darbų pabaigos terminas – 2017 m. birželio 27 d. neįrodo, kad po šio termino teismo sprendimas bus įvykdytas. Pareiškėjos atskirasis skundas nagrinėjamas jau po sutartyje numatyto termino pabaigos, tačiau ji nepateikė teismui jokių papildomų įrodymų, kad darbai pagal sutartį baigti ir kad ji kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. Pareiškėjos teiginiai apie tai, kad jos materialinė padėtis sunki, o tai apsunkina sprendimo vykdymą, nepagrįsti jokiais įrodymais.
 8. Visų 12 punkte išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinis instancijos teismas daro išvadą, jog pareiškėja nėra pakankamai aktyvi siekdama tinkamu terminu įvykdyti teismo sprendimą, nepaisant to, jog jo įvykdymo terminas jau kelis kartus atidėtas, pareiškėjos nurodomos aplinkybės nepateisina teismo sprendimo vykdymo vilkinimo, vien jos noro išsaugoti savavališkai pastatytą pagalbinį ūkinį pastatą, nenustačius svarbių priežasčių atidėti teismo sprendimo vykdymą ir atsižvelgiant į teismo sprendimo vykdymo atidėjimo instituto išimtinumą, nepakanka tenkinti pareiškėjos prašymą.
 9. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai