Byla 2-1853-750/2012
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui T. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovei R. M., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę R. M. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2011-10-06 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-111006-00070, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant ieškovui, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 1 mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ), dalis ir sutvarkyti statybvietę. Ieškinyje nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas E. Č. 2011-10-06 atliko statybos patikrinimą adresu: ( - ), Šilutės r. Nustatyta, kad atsakovė, neturėdama privalomų statybą leidžiančių dokumentų, žemės sklype (kadastrinis Nr.8854/0003:240), kuris yra Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje - Rusnės m. istorinėje dalyje (kodas 2933), atliko pagalbinio namų ūkio pastato rekonstrukciją - rekonstravo pagalbinio ūkio pastatą (ilgis 29,85 m, plotis 13,25 m, bendras plotas 231,15m ), sienos - blokelių mūras, stogas dengtas beasbesčiais lakštais, plastikiniai langai, fasadas be apdailos, statinys prijungtas prie gyvenamojo namo. Minėtas specialistas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 28 str., nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011-10-06 statytojai R. M. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-111006-00070, kuriame nurodė, kad minėtais veiksmais statytoja pažeidė Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 2 p. 2011-10-27 Inspekcijos Skyrius atsakovei įteikė reikalavimą Nr. REI-30-111027-00080, kuriuo įpareigojo ne vėliau kaip iki 2012-04-27 savo lėšomis pašalinti minėtos savavališkos statybos padarinius: atstatyti rekonstruotą pagalbinį namų ūkio pastatą, nugriauti priestatą ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovė informuota apie teisę Statybos įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. Reikalavime nurodyta, kad jeigu yra svarbių priežasčių, dėl kurių reikalavimas per nustatytą terminą neįvykdomas, statytojas gali keiptis į Inspekciją dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo 3 mėnesiams. 2012-04-24 Skyriuje gautas atsakovės prašymas pratęsti minėtą terminą. 2012-04-30 sprendimu Nr. RE-253 atsakovės prašymas patenkintas, 2011-10-27 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas pratęstas iki 2012-07-27. 2012-08-16 patikrinus statybvietę, buvo surašytas reikalavimo Nr. REI-30-111027-00080 pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. RPA-30-120816-00058, kuriuo užfiksuota, kad reikalavimas - atstatyti rekonstruotą pagalbinį namų ūkio pastatą, nugriauti priestatą ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdytas.

6Ieškovo atstovas paaiškino, kad atlikus tam tikrus perstatymo darbus, sumažinus namo aukštį, pritaikius fasadą, kad atitiktų Nemuno deltos regioninio parko reikalavimus - tokį statinį būtų galima įteisinti. Atsakovė bandė įteisinti šį statinį, bet nespėjo. Po to, kai atsakovei buvo pratęstas terminas statybai įteisinti, nebuvo gauta kokių tai įrodymų, kad atsakovė vykdo kokius nors įteisinimo veiksmus. Jei teismas manys, kad reikia ilgesnio termino statybos įteisinimui, ieškovė tam neprieštaraus.

7Atsakovė R. M. į teismo posėdį neatvyko, jai apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l 30). Gautas atsakovės prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 33). Atsiliepime bei prašyme ieškovė prašo teismo jai nustatyti 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (b.l.26, 33).

8Trečiųjų asmenų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Nemuno deltos regioninio parko direkcijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 29,32). Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant (b.l. 22).

9Tretysis asmuo Klaipėdos paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime su ieškiniu sutinka( b.l.22).

10Tretysis asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepime su ieškiniu sutinka ir nurodo, kad atsakovės savavališkai pastatytas statinys neatitinka imperatyvių saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimų, t.y. statinio aukštis yra didesnis nei nustatytas Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamente, statinio architektūra neatitinka tradicinės Mažosios Lietuvos etnografinio regiono, nustatyto Etninės globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2003-09-17 rekomendacijoje Nr. 1 „Dėl etnografinių regionų ribų nustatymo“, planavimo ir architektūros savitumų. Todėl mano, kad neįmanoma įgyvendinti Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatytas sąlygas.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo atstovo paaiškinimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas E. Č. 2011-10-06 atliko statybos patikrinimą adresu: ( - ), Šilutės r. Patikrinimo metu nustatyta, kad atsakovė R. M., neturėdama privalomų statybą leidžiančių dokumentų, žemės sklype (kadastrinis Nr.8854/0003:240), kuris yra Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje - Rusnės miesto istorinėje dalyje (kodas 2933), atliko pagalbinio namų ūkio pastato rekonstrukciją- rekonstravo pagalbinio ūkio pastatą (ilgis - 29,85 m, plotis - 13,25 m, bendras plotas - 231,15m ), sienos - blokelių mūras, stogas dengtas beasbesčiais lakštais, plastikiniai langai, fasadas be apdailos, statinys prijungtas prie gyvenamojo namo. Specialistas E. Č., vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str., nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011-10-06 statytojai atsakovei R. M. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-111006-00070, kuriame nurodė, kad minėtais veiksmais statytoja pažeidė Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 2 p. (b. l. 7-9, 10-14). 2011-10-27 Inspekcijos Skyrius atsakovei įteikė reikalavimą Nr. REI-30-111027-00080, kuriuo įpareigojo ne vėliau kaip iki 2012-04-27 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2011-10-06 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-111006-00070, padarinius: atstatyti rekonstruotą pagalbinį namų ūkio pastatą, nugriauti priestatą, esantį adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę (b. l. 16-17). Minėtu reikalavimu atsakovė buvo informuota apie teisę Statybos įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. Reikalavime nurodyta, kad jeigu yra svarbių priežasčių, dėl kurių reikalavimas per nustatytą terminą neįvykdomas, statytojas gali keiptis į Inspekciją dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo 3 mėnesiams. 2012-04-24 atsakovė pateikė prašymą pratęsti minėto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą. 2012-04-30, įvertinus pateiktus dokumentus ir nurodytas aplinkybes, sprendimu Nr. RE-253 ( 16.29) pareiškėjos prašymas patenkintas, 2011-10-27 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-111027-00080 įvykdymo terminas pratęstas iki 2012-07-27 (b. l. 19). 2012-08-16 patikrinus statybvietę, buvo surašytas reikalavimo Nr. REI-30-111027-00080 pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. RPA-30-120816-00058, kuriuo užfiksuota, kad reikalavimas - atstatyti rekonstruotą pagalbinį namų ūkio pastatą, nugriauti priestatą, esantį adresu: ( - ), Šilutės raj. sav., ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdytas (b. l. 18).

13Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarką, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų (ar naudotojų), kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus nustato statybos įstatymas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai. Statybos įstatymo 2 str. 71 d. nustatyta, kad savavališka statyba, tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 9 punktas numato, jog statinio rekonstravimo tikslas - perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai: pastatomi nauji aukštai; įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas; nugriaunama dalis esamų aukštų; prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos; pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

14Statybos įstatymo 3 str. 1 d. numatyta, jog teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Statytojo teisė įgyvendinama, kai: statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais -statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 ir 3 p.). Statybos įstatymo 15 str. 7 d. nurodyta, kad jei statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas rangovo pareigas ir teises.

15Atliekant neypatingo statinio rekonstrukcijos darbus, rengiamas rekonstrukcijos projektas bei privaloma gauti leidimą rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 2 p. ir 23 str. 1 d. 2 p.).

16Statybos įstatymo 28 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip per mėnesį nuo įpareigojimo termino pabaigos kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą.

17Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus įstatymo 23 str. l d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

18Nustatyta, kad atsakovė savavališkai rekonstravo pagalbinio ūkio pastatą, adresu: Neringos g.56, Rusnėje, Šilutės r. Įvertinus ieškovo atstovo teismo posėdžio metu nurodytą galimybę atsakovei įteisinti savavališką statybą atlikus tam tikrus perstatymo darbus, įvertinant tam reikalingą laiko tarpą, ieškovo prašomas trijų mėnesių terminas įpareigoti atsakovę pašalinti savavališkos statybos padarinius, yra akivaizdžiai per trumpas, todėl nustatytinas šešių mėnesių metų terminas ir atsakovė įpareigotina per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, ji įpareigotina per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2011-10-06 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-111006-00070, padarinius: išardyti savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio pastato, esančio adresu: ( - ), dalis ir sutvarkyti statybvietę. Esant šioms aplinkybėms ieškovo ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies.

19Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 143 Lt žyminio mokesčio ir 23,19 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, t.y. iš viso 166,19 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasis 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Įpareigoti atsakovę R. M., asmens kodas ( - ) per šešis (6) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2011 m. spalio 06 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-111006-00070, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovę R. M. savo lėšomis per vieną (1) mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ), dalis ir sutvarkyti statybvietę.

23Priteisti iš atsakovės R. M. 166,19 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui T. B.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę R. M. per 3 mėnesius nuo... 6. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atlikus tam tikrus perstatymo darbus,... 7. Atsakovė R. M. į teismo posėdį neatvyko, jai apie posėdžio vietą ir... 8. Trečiųjų asmenų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 9. Tretysis asmuo Klaipėdos paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 10. Tretysis asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepime su... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo atstovo paaiškinimų, Valstybinės... 13. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 14. Statybos įstatymo 3 str. 1 d. numatyta, jog teisę būti statytoju Lietuvos... 15. Atliekant neypatingo statinio rekonstrukcijos darbus, rengiamas rekonstrukcijos... 16. Statybos įstatymo 28 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą... 17. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu... 18. Nustatyta, kad atsakovė savavališkai rekonstravo pagalbinio ūkio pastatą,... 19. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 143 Lt žyminio mokesčio... 20. Teismas, vadovaudamasis 259 str., 260 str., 270 str.,... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Įpareigoti atsakovę R. M., asmens kodas ( - ) per šešis (6) mėnesius nuo... 23. Priteisti iš atsakovės R. M. 166,19 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...