Byla 2S-530-460/2018
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. O. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų (Šilutės rajono apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės A. T. pareiškimą skolininkui V. O. –suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ vadovui, dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Antstolė A. T. prašė pirmosios instancijos teismo skirti suinteresuotų asmenų UAB „duomenys neskelbtini“ ir UAB „duomenys neskelbtini“ vadovui V. O. už antstolio reikalavimų nevykdymą iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną ir nurodo, kad 2017-08-21 suinteresuotiems asmenims buvo išsiųsti du patvarkymai vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl 1790,00 € skolos išieškojimo iš skolininko V. O., išieškotojo N. Š. naudai. Suinteresuotas asmuo, būdamas įmonių savininku, nevykdė vykdomojo dokumento, priežasčių, kodėl nevykdomas vykdomasis dokumentas, nenurodė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų (Šilutės rajono apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi prašymą tenkino. Nutarė paskirti suinteresuotų asmenų UAB „duomenys neskelbtini“ ir UAB „duomenys neskelbtini“ vadovui V. O. 20 Eur baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną.
 2. Teismas konstatavo, kad suinteresuotų asmenų vadovas antstolės patvarkymo nevykdė, priežasčių, dėl ko nevykdomas patvarkymas bei vykdomasis dokumentas, nenurodė. Dėl to vadovui skyrė baudą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų (Šilutės rajono apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 19 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Apeliantas teigia, kad dėl oro sąlygų negalėjo įvykdyti teismo sprendimo, o skirta 1 790 Eur bauda už sprendimo nevykdymą jam yra didelė.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

12Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Apeliantas prašo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 2. Pagal bendrąją taisyklę, atskirieji skundai apeliacinės instancijos teismo nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (CPK 336 straipsnio 1 dalis). Kaip minėta, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, jog toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais, t. y. esant išimtinėms aplinkybėms, dėl kurių akivaizdu, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

139. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodyti motyvai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir vertino byloje esančius įrodymus. Teismo nuomone, pateiktuose procesiniuose dokumentuose išsamiai išdėstyti ginčo dalyko esmę sudarantys argumentai, byloje pakanka duomenų, kurių pagrindu būtų galima įvertinti ne tik skundžiamos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą, bet ir padaryti išvadas, ar buvo pagrindas teismui priimti minėtą skundžiamą nutartį (CPK 301 straipsnio 2 dalis).

1410. Esant išdėstytiems argumentams, apelianto prašymas netenkintinas.

15Dėl skundo pagrįstumo

1611. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas antstolio prašymas paskirti skolininko darbovietės vadovui piniginę baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

1712. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). CPK 585 straipsnyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

1813. Byloje nustatyta, kad antstolė A. T. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0153/17/00868 pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2007-02-21 išduotą vykdomąjį raštą. Suinteresuotiems asmenims 2017-08-21 buvo išsiųsti du patvarkymai vykdyti vykdomąjį dokumentą, įmonei UAB „duomenys neskelbtini“ patvarkymas įteiktas 2017-08-25. Pakartotinai patvarkymai įmonėms įteikti 2017-11-17. Apeliacinės instancijos teisme 2018-03-02 gautas antstolės A. T. pranešimas, jame nurodoma, kad „V. O. 2018-02-22 pradėjo vykdyti patvarkymus dėl skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio ir pervedė visą priklausančią išskaityti nuo 2017-08-21 sumą“. Taigi, antstolės 2017-08-21 išsiųsti du patvarkymai dėl baudos sumokėjimo įvykdyti (CPK 178 straipsnis).

1914. Byloje nėra ginčo, kad antstolės reikalavimas sumokėti baudą (išskaityti lėšas iš darbo užmokesčio) iki 2018-02-22 nebuvo įvykdytas.

2015.Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad apelianto skundo argumentai nepateisina antstolio reikalavimo neįvykdymo. Apelianto nurodomos priežastys yra tiesiogiai susijusios ne su neįvykdytu antstolio reikalavimu, tačiau su baudos skyrimu už teismo sprendimo nevykdymo susijusias aplinkybes. Byloje nėra pateikta duomenų, jog apeliantas būtų tinkamai vykdęs antstolės patvarkymuose nurodytus įpareigojimus ar nurodęs priežastis dėl kurių nevykdo antstolės įpareigojimų. Minėti antstolio patvarkymai nėra apskųsti ir nuginčyti, todėl teisėti ir privalomai vykdytini.. Nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino, jog antstolio patvarkymai neįvykdyti be pateisinamų priežasčių ir pagrįstai paskyrė baudą vadovui.

2116. Baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą. Pažymėtina, kad nustatant skirtinos baudos dydį svarbu, kad ji būtų ne per didelė, tačiau pakankama, kad skatintų pažeidėją nutraukti teisės pažeidimą. Analizuodamas bylos duomenis, apeliacinės instancijos teismas mano, kad vis tik pirmosios instancijos teismas apeliantui skyrė pernelyg griežtą sankciją, todėl mano, kad tikslinga baudos dydį sumažinti iki 100 EUR.

2217. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano, kad atskirojo skundo motyvai dėl apelianto sunkios finansinės padėties sudaro pagrindą apylinkės teismo nutartį pakeisti sumažinant apeliantui skirtą baudą iki 100 EUR (vienkartinė bauda) (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas, CPK 339 straipsnis).

23Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

24Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų (Šilutės rajono apylinkės teismo) 2017 m. gruodžio 19 d. nutartį pakeisti sumažinant uždarosios akcinės bendrovės „duomenys neskelbtini“ ir uždarosios akcinės bendrovės „duomenys neskelbtini“ vadovui V. O. paskirtos baudos dydį iki 100 Eur.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. O.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Antstolė A. T. prašė pirmosios instancijos teismo skirti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7.
  1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9.
   1. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą,... 10. Teismas... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo
    1. Apeliantas... 13. 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto nurodyti motyvai... 14. 10. Esant išdėstytiems argumentams, apelianto prašymas netenkintinas.... 15. Dėl skundo pagrįstumo... 16. 11. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir... 17. 12. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad... 18. 13. Byloje nustatyta, kad antstolė A. T. vykdo vykdomąją bylą Nr.... 19. 14. Byloje nėra ginčo, kad antstolės reikalavimas sumokėti baudą... 20. 15.Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad apelianto skundo argumentai... 21. 16. Baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas yra... 22. 17. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano,... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 24. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų (Šilutės rajono apylinkės...