Byla 2-1401/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pirkime Nr. (duomenys neskelbtini) panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Delta“ turizmo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3643-565/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Delta“ turizmo centro ieškinį atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Estravel Vilnius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pirkime Nr. ( - ) panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Delta“ turizmo centro ieškinys atsakovui Muitinės departamentui prie LR Finansų ministerijos, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę bei sprendimą pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu bei pirkimą Nr. ( - ) laimėjusiu UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Muitinės departamentui prie LR Finansų ministerijos sudaryti viešojo pirkimo sutartį pirkime Nr. ( - ), o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – uždrausti tokią sutartį vykdyti. Nurodė, jog tikėtina, kad per atidėjimo laikotarpį atsakovas nėra sudaręs viešojo pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu arba sudaryta viešojo pirkimo sutartis dar nėra pradėta vykdyti, todėl mano, kad pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų užtikrintas realus teismo sprendimo įvykdymas. Teismo sprendimu tenkinus ieškovo reikalavimus ir panaikinus skundžiamus atsakovo sprendimus dėl laimėtojo nustatymo sudaryta viešojo pirkimo sutartis galimai jau būtų įvykdyta, o perkančioji organizacija jau būtų įsigijusi ir galimai pasinaudojusi perkamomis paslaugomis, todėl tolesnių atnaujinto viešojo pirkimo procedūrų vykdymas būtų nutrauktas išnykus jų poreikiui, o ieškovas būtų priverstas inicijuoti naujus ir ilgai besitęsiančius bylinėjimosi procesus dėl negautų pajamų atlyginimo.

4Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad Muitinės departamentas – tai institucija, kurios atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos komitetuose, komisijose, darbo grupėse, tarptautinėse organizacijose. 80 proc. tarnybinių kelionių sudaro komandiruotės į Briuselį. Tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas yra netiesiogiai susijęs su Lietuvos interesų atstovavimu tarptautinėje erdvėje. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras iki sprendimo įsiteisėjimo, taip pripažįstant tik ieškovo privačius interesus, nukentėtų valstybės ir visuomenės interesai (viešasis interesas), būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso principai. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones padidės rizika, kad Lietuvos atstovai negalės laiku vykti į numatytus darbinius susitikimus ir iš jų grįžti, galimai padidės išlaidos kelionėms.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo UAB „Delta“ turizmo centro prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nurodė, kad uždraudus atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį pirkime Nr. ( - ), gali būti pažeistas viešasis interesas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas taip pat pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 952 str. teismas gali taikyti alternatyvias sankcijas, atsižvelgdamas į likusius neįvykdytus pirkimo sutarties įsipareigojimus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

8Ieškovas UAB „Delta“ turizmo centras pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Atsakovo teiginiai dėl kelionių kiekio į Briuselį ir Lietuvos Respublikos atstovavimo neparemti jokiais leistinais įrodymais, kaip ir nepagrįstos prielaidos, kad būtų apsunkinta atsakovo veikla, galimai padidėtų kelionės išlaidos. Teismas nesilaikė CPK 185 str. nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių. Ieškovas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė įrodymų, kad ankstesnė nuolatinė kelionių organizavimo pirkimo sutartis pasibaigusi 2013 m. vasario 7 d., tuo tarpu atsakovas neįrodė, jog šiuo metu neperka kelionių į Briuselį, neatstovauja Lietuvos interesų ir dėl to, jog nuolatinė kelionių organizavimo sutartis nesudaryta, atsakovo veikla būtų sutrikdyta.
  2. Pirmosios instancijos teismas nutarties nemotyvavo ir nenurodė, kas lemtų viešojo intereso pažeidimą taikius laikinąsias apsaugos priemones ir kokiu būdu būtų padaryta akivaizdi ir neištaisoma reali žala. Nuolatinė kelionių organizavimo sutartis nors ir leidžia perkančiajai organizacijai patogiau, t. y. iš vieno laimėtoju pasirinkto subjekto pirkti siūlomus skrydžių ar viešbučių variantus ir yra susijusi su viešųjų perkančiosios organizacijos funkcijų atlikimu, tačiau nepatenka į išskirtinės situacijos sampratą.
  3. Uždraudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas yra vienintelis realus būdas užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą, todėl nėra pagrindo svarstyti apie proporcingesnius ieškovo reiškimų reikalavimų užtikrinimo būdus. Alternatyvių sankcijų taikymo galimybė neužtikrina, jog ieškovui palankus teismo sprendimas bus tinkamai įvykdytas.

9Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad Muitinės departamentas ir UAB „Estravel Vilnius“ 2013 m. kovo 19 d. sudarė Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kuri yra sėkmingai vykdoma: nuo 2013-03-20 iki 2013-03-26 įvykdyti 5 užsakymai. Pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Tretysis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad nėra akivaizdžių pagrindų manyti, jog ieškovo ieškinys galėtų būti tenkintas. Ieškinys yra pakankamai deklaratyvus, reiškiamas formaliais pagrindais, pateikti įrodymai nėra patikimi, neįrodo ieškinio pagrindo ir dalyko, dėstomi argumentai neatitinka faktinių aplinkybių pirkime. Atsakovo funkcijų savalaikis vykdymas yra viešasis interesas, turintis tiesioginę įtaką visos visuomenės narių teisėms ir pareigoms ir atitinkamai visuomenės narių saugumui. Nurodė, kad artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje, todėl atsakovo komandiruočių poreikis jau šiuo metu yra padidintas. Informavo, kad 2013 m. kovo 19 d. tretysis asmuo sudarė su atsakovu pirkimo sutartį ir sėkmingai ją vykdo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

14Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo UAB „Delta“ turizmo centro prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – uždrausti tokią sutartį vykdyti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateiktu ieškiniu prašo panaikinti atsakovo sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę bei sprendimą pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu bei pirkimą Nr. 129464 laimėjusiu UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą. Šio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti šios sutarties vykdymą (CPK 4237 str. 2 d. 2 p., 4 p.). Pirmosios instancijos teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, atkreiptinas dėmesys į atsakovo atsiliepime nurodytą aplinkybę, jog atsakovas Muitinės departamentas su pirkimo laimėtoju UAB „Estravel Vilnius“ 2013 m. kovo 19 d. pasirašė Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 163-167). Atsižvelgiant į tai, nebėra teisinio pagrindo taikyti ieškovo nurodytą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

17Ieškovas taip pat prašė sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą tuo atveju, jei sutartis su konkurso laimėtoju būtų sudaryta.

18Kaip minėta, pagal CPK 4237 str. 1 d. teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi bei skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu.

19Nagrinėjamu atveju ginčas byloje yra kilęs dėl atsakovo Muitinės departamento vykdomo supaprastinto atviro konkurso, kuriuo siekiama įsigyti atsakovo darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugas ir tokiu būdu užtikrinti jų dalyvavimą Europos Sąjungos komitetuose, komisijose, darbo grupėse, tarptautinėse organizacijose, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją. Taigi Muitinės departamento darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas yra susijęs su Lietuvos interesų atstovavimu tarptautinėje erdvėje, todėl perkamų paslaugų tinkamas ir savalaikis teikimas yra būtinas atsakovui vykdant jam pavestas funkcijas, bendradarbiaujant su Europos Sąjungos bei kitų užsienio valstybių institucijomis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą ir tuo apribojus galimybes atsakovui tinkamai vykdyti jam pavestas funkcijas, būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi būtų daroma žala tiek valstybės interesams ir prestižui, tiek, vertinant platesniu požiūriu, pačiai visuomenei.

20Taip pat apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nors iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškovo UAB „Delta“ turizmo centro ieškinį tenkino ir panaikino atsakovo Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę bei sprendimą pripažinti pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu bei pirkimą laimėjusiu UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymą, taip pat pripažino 2013 m. kovo 19 d. pirkimo sutartį Nr. ( - ) negaliojančia, tačiau atsižvelgdamas į perkančiosios organizacijos vykdytą paslaugų pirkimo pobūdį, įvertinęs, kad atsakovo perkamos paslaugos yra svarbios tinkamam atsakovo veiklos ir jos funkcijų vykdymo nepertraukiamumo užtikrinimui, taip pat tai, kad viešojo pirkimo sutartis yra sudaryta ir vykdoma, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nusprendė išsaugoti iš sutarties šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013 m. rugsėjo 1 d., netaikant restitucijos.

21Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo UAB „Delta“ turizmo centro atskirojo skundo ir naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Delta“ turizmo centro... 4. Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos pateikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 8. Ieškovas UAB „Delta“ turizmo centras pateikė atskirąjį skundą,... 9. Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos pateikė... 10. Tretysis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkinamas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pateiktu ieškiniu prašo panaikinti atsakovo... 17. Ieškovas taip pat prašė sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą tuo... 18. Kaip minėta, pagal CPK 4237 str. 1 d. teismas laikinąsias apsaugos priemones... 19. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje yra kilęs dėl atsakovo Muitinės... 20. Taip pat apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nors iš... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....