Byla 2-741-840/2011

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Danguolei Frankonienei, dalyvaujant pareiškėjams A. B., A. B., V. B., pareiškėjo A. B. atstovui advokatui V. A., pareiškėjų A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K., D. P. ir suinteresuoto asmens J. G. atstovui advokato padėjėjui D. V., pareiškėjos A. Ž. įgaliotai atstovei B. V., nedalyvaujant pareiškėjams A. Ž., A. B., E. K. ir D. P., suinteresuotam asmeniui J. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui J. G. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (palikimo priėmimo) nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotam asmeniui J. G., prašydami teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po M. B., gim. ( - ), mirties ( - ), palikimą, faktiškai pradėdami valdyti turtą pagal įstatymą, priėmė A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P.. Šį juridinį faktą pareiškėjai prašo nustatyti tam, kad gautų paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad 1988 m. mirė tėvas, jam priklausė sodyba. Po tėvo mirties jis su broliais ir seserimis kiek galėdavo, tiek važinėdavo į tą sodybą, ją tvarkydavo, prižiūrėjo, dirbo žemę. Prieš pusantrų metų jis neteko darbo ir apsigyveno toje sodyboje.

6Pareiškėjo A. B. atstovas advokatas V. A. pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad ( - ) Kaišiadorių rajone mirė pareiškėjų A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B. ir E. K., o D. P. tėvo L. B. tėvas M. B.. Po tėvo (senelio) mirties pareiškėjai pradėjo naudotis tėvui priklausiusiais namų apyvokos daiktais ir žemės ūkio padargais, savo lėšomis remontavo tėvui (seneliui) priklausantį namą Bučionių kaime, Kaišiadorių rajone, ir iki šiol jį prižiūri. Taip pat pareiškėjai mokėjo ir moka mokesčius už sunaudotą elektros energiją. Po tėvo (senelio) mirties pareiškėjai nesikreipė į Kaišiadorių rajono notarų biurą dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą, kadangi buvo įsitikinę, kad palikimą po savo tėvo mirties jie priėmė faktiškai pradėdami valdyti tėvo (senelio) turtą. Kauno apskrities valdytojo 1995-05-31 sprendimu Nr. 9-3317 ir Kauno apskrities valdytojo 1995-05-31 įsakymu Nr. 49-9 pareiškėjui A. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 8,6 ha žemės sklypą, kuriame pastatytas pareiškėjų tėvo (senelio) namas. Šio namo su ūkio pastatais, esančio Bučionių kaime, Kaišiadorių rajone, teisinė registracija iki šiol tinkamai nesutvarkyta. Dėl šių priežasčių pareiškėjas A. B. kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl daiktinių teisių įregistravimo į pastatus, tačiau VĮ Registrų centras paprašė jo pateikti paveldėjimo teisės liudijimą. Tada pareiškėjai kreipėsi į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimų po tėvo (senelio) M. B. mirties išdavimo, tačiau notaras atsisakė išduoti jiems paveldėjimo teisės liudijimus ir paaiškino, kad jie turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo priėmimo nustatymo. Todėl pareiškėjai šį juridinį faktą prašo nustatyti tam, kad gautų paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą. Kitų paveldėtojų nėra. Visi pareiškėjai rūpinosi likusiu palikimu po tėvo (senelio) mirties: vieni pareiškėjai atvažiuodavo vienu laiku, kiti pareiškėjai – kitu laiku, todėl jokių ginčų tarp pareiškėjų nėra.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad ( - ) mirė jo tėvas M. B., jokio testamento nepaliko. Po jo mirties jis kartu su broliais naudojosi likusiais tėvo įrankiais ir padargais žemei dirbti, tvarkė sodybą, kiek kuris galėjo. Anksčiau nė vienas iš jų neturėjo iniciatyvos susitvarkyti palikimą, o šiuo metu jie visi pasiryžę tą padaryti.

8Pareiškėjas V. B. pareiškimą palaikė, patvirtino tai, ką sakė jo brolis A. B., ir paaiškino, kad jo sesuo J. G. yra neįgali, ji atsisakė jai priklausančios palikimo, nenorėdama gadintis sau sveikatos. Jokio ginčo dėl palikimo tarp brolių ir seserų nėra.

9Pareiškėjų A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K., D. P. ir suinteresuoto asmens J. G. atstovas advokato padėjėjas D. V. pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad visi pareiškėjai po tėvo (senelio) M. B. mirties ( - ) prižiūrėjo, rūpinosi ir tvarkė jo paliktą turtą – namą su ūkiniais pastatais. Po tėvo (senelio) mirties pareiškėjai nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą. Visi pareiškėjai rūpinosi likusiu palikimu po tėvo (senelio) mirties: vieni pareiškėjai mokėjo už komunalinius mokesčius, kiti pareiškėjai remontuodavo namą ir sodybą, todėl jokių ginčų tarp pareiškėjų nėra. Kitų įpėdinių nėra. Suinteresuotas asmuo J. G. pareiškėjų pareiškimui neprieštarauja.

10Pareiškėjos A. Ž. įgaliota atstovė B. V. pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad jie visi, ji su mama A. Ž., jos dėdės, atvažiuodavo į senelio sodybą, kur remontavo po jo mirties likusius namus, dirbo žemę, prižiūrėjo aplinką. Nežino, kodėl jos mama po tėvo mirties nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą.

11Pareiškėjai A. Ž., A. B., E. K. ir D. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai (b.l. 52-55). Jų atstovo advokato padėjėjo D. V. ir pareiškėjos A. Ž. įgaliotos atstovės B. V. atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu pareiškėjų A. Ž., A. B., E. K. ir D. P. dalyvavimu teismo posėdyje (Lietuvos Respublikos CPK 51 str. 2 d.)

12Suinteresuotas asmuo J. G. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai (b.l. 49). Jos atstovo advokato padėjėjo D. V. atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu suinteresuoto asmens J. G. dalyvavimu teismo posėdyje (Lietuvos Respublikos CPK 51 str. 2 d.)

13Pareiškimas tenkintinas.

14Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas G. V. paaiškino, kad pareiškėja A. Ž. jam yra anyta, o visi kiti pareiškėjai – jo anytos broliai ir seserys. Jis pats apie 20 metų lankosi po pareiškėjų tėvo (senelio) mirties likusioje sodyboje su savo sutuoktine ir anyta, nors pačio M. B. nepažinojo ir jo nebuvo matęs. Sodyboje taip pat nuolat lankosi jo anytos broliai ir seserys. Tiek vasarą, tiek rudenį jie visi ten sodina daržoves, bulves, prižiūri sodybą, ją tvarko. Už komunalinius mokesčius moka pareiškėjai. Nė vienas iš pareiškėjų nėra užvaldęs tos sodybos kaip savo.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad A. B. (a.k. ( - ) V. B. (a.k. ( - ) E. B. (po sutuoktuvių – K.) (a.k. ( - ) A. B. (po sutuoktuvių – Ž.) (a.k. ( - ) A. B. (a.k. ( - ) A. B. (a.k. ( - ) L. B., gim. ( - ), J. B., gim. ( - ), tėvai, o D. B. (po sutuoktuvių – P.) (a.k. ( - ) seneliai – M. B. ir J. B. (b.l. 16, 19-24, 35-37, 41, civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 6-7, 34-35, 37, 47-48, 61-62, 118-119, 136, 138-139). M. B. mirė ( - )., J. B. mirė ( - ) (civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 8-9). L. B. mirė ( - ). (civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 137).

16Pareiškėjui A. B. nuosavybės teisės įregistruotos į Lietuvos Respublikoje esančius nekilnojamuosius daiktus: žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), pagal Kauno apskrities valdytojo 1995-05-31 įsakymą Nr. 49-9 ir Kauno apskrities valdytojo 1995-05-31 sprendimą Nr. 9-3317 (civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 13-15, 19-20). M. B. daiktinės teisės į pastatą-gyvenamąjį namą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ), neįregistruotos (civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 120-121). Kaišiadorių raj. Zubiškių apylinkės LDT vykdomojo komiteto dokumentų fonde 1958-1985 m. Bučionių k. ūkinėse knygose ir Kaišiadorių raj. Palomenės apylinkės Tarybos viršaičio dokumentų fonde 1986-1990 m. Bučionių k. ūkinėse knygose įrašytas M. B. ūkis, kuriam priklauso gyvenamasis namas, tvartas, pirtis, rūsys ir viralinė (b.l. 56-63, civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 12, 122). Kaišiadorių raj. sav. 3-iajame notaro biure paveldėjimo byla po M. B. mirties 1988 m. rugpjūčio 14 d. ir J. B. mirties 1976 m. spalio 11 d. pradėta nebuvo ir paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 49). Iš Lietuvos notarų rūmų 2011 m. liepos 8 d. rašto matyti, kad buvusios Kaišiadorių rajono notarės R. A. 1998-2008 metų archyviniuose dokumentuose, saugomuose Lietuvos notarų rūmų archyve, duomenų apie M. B. paveldėjimo bylos sudarymą nėra (b.l. 39).

17Vadovaujantis palikimo atsiradimo laiku galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (1964 m.) nuostatomis, pripažintina, kad pareiškėjai A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. turi teisę paveldėti 1988 m. rugpjūčio 14 d. mirusio jų tėvo M. B. turtą pagal įstatymą (573 str.). Duomenų, kad M. B. paliko testamentą, nenustatyta. Iš pareiškėjo A. B. ir jo atstovo advokato V. A., pareiškėjų A. B., V. B., pareiškėjų A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K., D. P. ir suinteresuoto asmens J. G. atstovo advokato padėjėjo D. V. ir pareiškėjos A. Ž. įgaliotos atstovės B. V. paaiškinimų teismo posėdžio metu bei civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjai A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. iš karto po savo tėvo (senelio) M. B. mirties 1988 m. rugpjūčio 14 d. pradėjo valdyti mirusiojo paliktą turtą (civilinės bylos Nr. 2-55-787/2011 t. 1, b.l. 16-18, 101-103, 105, t. 2, b.l. 10-15). Ginčo dėl teisės į palikimą nėra. Suinteresuotas asmuo J. G. neprieštarauja, kad būtų nustatytas M. B. palikimo priėmimo faktas. Pareiškėjai A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. laiku nesikreipė į notarą dėl turto paveldėjimo, tačiau faktiškai priėmė po tėvo (senelio) M. B. mirties atsiradusį palikimą, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškėjų A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui J. G. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (palikimo priėmimo) nustatymo patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po M. B., gim. ( - ), mirties ( - ), palikimą, faktiškai pradėdami valdyti turtą pagal įstatymą, priėmė A. B. (a.k. ( - ) A. Ž. (a.k. ( - ) A. B. (a.k. ( - ) A. B. (a.k. ( - ) V. B. (a.k. ( - ) E. K. (a.k. ( - ) ir D. P. (a.k. ( - )

21Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

22Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjai A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. kreipėsi į... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. pareiškimą palaikė ir paaiškino,... 6. Pareiškėjo A. B. atstovas advokatas V. A. pareiškimą palaikė ir... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. pareiškimą palaikė ir paaiškino,... 8. Pareiškėjas V. B. pareiškimą palaikė, patvirtino tai, ką sakė jo brolis... 9. Pareiškėjų A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K., D. P. ir suinteresuoto asmens... 10. Pareiškėjos A. Ž. įgaliota atstovė B. V. pareiškimą palaikė ir... 11. Pareiškėjai A. Ž., A. B., E. K. ir D. P. į teismo posėdį neatvyko, apie... 12. Suinteresuotas asmuo J. G. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas G. V. paaiškino, kad pareiškėja... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad A. B. (a.k. ( - ) V. B.... 16. Pareiškėjui A. B. nuosavybės teisės įregistruotos į Lietuvos Respublikoje... 17. Vadovaujantis palikimo atsiradimo laiku galiojusio Lietuvos Respublikos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str.,... 19. Pareiškėjų A. B., A. Ž., A. B., A. B., V. B., E. K. ir D. P. pareiškimą... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po M. B., gim. ( - ),... 21. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui... 22. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui,...