Byla 2-8625-720/2016
Dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei, dalyvaujant ieškovui E. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. K. patikslintą ieškinį atsakovams Ž. T. (E.), „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančiam per „If P&C Insurance AS” filialą, dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3ieškovas E. K. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų Ž. T. (E.) ir „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS” filialą, solidariai 599,09 Eur (216,50 Eur medikamentai, slaugos priemonės, sveikatos atstatymo priemonės bei 382,59 Eur kuro išlaidos) turtinės žalos atlyginimą bei 611,63 Eur bylinėjimosi išlaidas.

4Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013-08-05 ( - ), įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovė Ž. T. (E.), vairuodama automobilį Audi A3, valstybinis numeris ( - ) sankryžoje su ( - ) gatve suko į kairę į Biruliškių gatvę, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančios jo transporto priemonės – motociklo Honda, valstybinis numeris ( - ), į ją atsitrenkė ir padarė avariją. Dėl avarijos Ž. E. yra pripažinta kalta ir nuteista.

52015-11-19 Kauno apygardos teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu dėl turtinės žalos atlyginimo pripažinta teisė į turtinės žalos atlyginimą civilinio proceso tvarka.

6Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė turtinę žalą, kuri liko draudiko nekompensuota ir kurią ieškovas prašo priteisti iš atsakovų. Neatlygintą turtinę žalą sudaro:

 1. medikamentai ir slaugos priemonės – 50,84 Eur;
 2. barzdos skutimosi mašinėlė – 49,81 Eur;
 3. osteopatei B. K. už osteopatines procedūras – 115,85 Eur;
 4. kuro išlaidos lankantis gydymo įstaigose ir pas specialistus – 382,59 Eur.

7Ieškovas taip pat nurodo patirtas bylinėjimo išlaidas, kurias sudaro:

 1. įrodymų rinkimas ruošiant ir teikiant procesinius dokumentus pirmosios instancijos teismui – 32,39 Eur;
 2. išlaidos advokatei V. L. už procesinių dokumentų paruošimą ir atstovavimą teisme – 579,24 Eur.

8Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė:

91) medikamentai ir maisto papildai/vitaminai kaulų stiprinimui buvo skirti avarijos pasekmėms šalinti, už juos liko nekompensuota 50,84 eurų,

102) barzdos skutimosi mašinėlė, už kurią buvo nekompensuota 49,81 eurų pirkta, nes dešinės rankos plaštaka buvo sugipsuota, jis negalėjo įprastomis priemonėmis atlikti elementariausio higienos veiksmo – nusiskusti barzdos;

113) osteopatei B. K. už osteopatines procedūras buvo sumokėta 115,85 eurų. Šios procedūros buvo atliktos tikslu kuo greičiau pašalinti avarijos pasekmes;

124) kuro išlaidos, už kurias liko nekompensuota 382,59 eurų, patirtos lankantis gydymo įstaigose ir pas specialistus ir jį slaugant ir lankant gydymo įstaigose. Kuro išlaidoms buvo panaudotos jo šeimos lėšos, nuvažiuotus kilometrus grindžia kelionių sąrašu, kurį vedė nuo 2013 metų lapkričio 15 d., kitas keliones iš dalies patvirtina byloje esantys išrašai iš gydymo įstaigų;

135) dėl įrodymų rinkimo ruošiant ir teikiant procesinius dokumentus ir dėl advokato išlaidų, t. y. dėl 611,63 Eur patikslintame ieškinyje nurodyta, kad teisinės išlaidos dėl įrodymų rinkimo ir advokato paslaugų yra pagrįstos. Dėl avarijos buvo pripažintas nukentėjusiuoju, civiliniu ieškovu, taigi, turėjo teisę byloje reikšti atitinkamus reikalavimus, juos pagrįsti įstatymų nustatyta tvarka (dėl ko buvo patirtos įrodymų rinkimo išlaidos). Kadangi nėra teisininkas, savo teisėms įgyvendinti pasinaudojo teisine pagalba. Išlaidos advokatei V. L. yra pagrįstos, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme Nr. 1R-85, nustatytų maksimalių dydžių

14Atsiliepimu į patikslintą civilinį ieškinį atsakovas „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, su juo nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir nurodė, kad :

 • dėl 115,85 Eur osteopate atsakovas „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovą gydanti medicinos įstaiga būtų nurodžiusi būtinumą kreiptis į osteopatę, todėl 115,85 Eur išlaidos nėra laikomos būtinosiomis;
 • dėl 50,84 Eur maisto papildams bei vitaminams atsakovas „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, nurodė, kad šios išlaidos nepatenka į būtinąsias išlaidas, iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovas pirko maisto papildus Dynamix Energy, Osteocare, Ca-Mg-Zn, javainių batonėlius, kūno gelį „Ovis Oli“, apie kurių gydomąsias savybes produktų aprašymuose nėra skelbiama, todėl darytina išvada, kad šie produktai nepatenka į kompensuotinų sumų, patirtų dėl sveikatos grąžinimo, apimtį;
 • dėl 49,81 Eur išlaidų už skutimosi mašinėlę atsakovas „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, nurodė, kad šios išlaidos nepatenka nei į išlaidas būtinas sveikatinimui, nei į išlaidas atlyginamas dėl sunaikinto ar sugadinto turto;
 • dėl patirtų 382,59 eurų kuro išlaidų atsakovas „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, atsiliepime nurodė, kad prašo ieškovo pateikti įrodančius dokumentus, kad tikrai buvo lankomasi gydymo įstaigoje;
 • dėl 611,63 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovas „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, nurodė, kad draudikas ar biuras nėra įpareigotas įstatymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Be to, nurodo, kad ieškovo patirtos išlaidos dėl įrodymo rinkimų yra susijusios tik su avarijos pasekmėmis, o būtent diagnoze, sužalojimų nuotraukomis, kurios buvo aktualios baudžiamojoje byloje nustatant sveikatos sutrikdymo mastą, tačiau nėra šios bylos dalykas, todėl turėtų būti atmestinos.

15Ieškovas E. K. teismo posėdžio metu palaikė savo patikslinto civilinio ieškinio reikalavimus ir prašė patikslintą civilinį ieškinį patenkinti visiškai.

16Atsakovo „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS” filialą, atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsakovas raštu prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad palaiko savo atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją.

17Atsakovė Ž. T. (E.) atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai jai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu.

18Teismas:

konstatuoja:

19Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 1 d. nuosprendžiu Ž. E. buvo išteisinta nepadariusi nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje. Nuosprendyje nurodyta, kad nukentėjusiojo E. K. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

20Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 1 d. nuosprendį panaikino ir priėmė naują apkaltinamąjį nuosprendį – Ž. E. pripažino kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį ir paskyrė jai 20 MGL (753,20 EUR) dydžio baudą. Tuo pačiu nuosprendžiu tenkino iš dalies nukentėjusiojo E. K. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo ir iš Ž. E. jam priteisė 3000 EUR (tris tūkstančius eurų) neturtinės žalos atlyginimo. Taip pat, nukentėjusiajam E. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 2 dalimi, pripažino teisę į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka.

21Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turtinio ar kitokio intereso pažeidimas, t. y. nukentėjusiojo turtiniai ar kitokie praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis arba padaromas neigiamas poveikis neturtiniams interesams (žmogaus sveikatai, gyvybei, garbei, orumui ir t. t.). Pagal tai, kokiam objektui yra padaroma, žala skirstoma į žalą turtui (pvz. daikto sunaikinimas) ir žalą asmeniui (pvz. sveikatos sužalojimas, suluošinimas).

22Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje pripažino nukentėjusiajam E. K. teisę į turtinės žalos atlyginimą, tačiau nurodė, kad konkretus jos dydis turi būti nustatytas civilinio proceso tvarka.

23Pažymėtina, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 str. 1 d.).

24Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau - TPVCAPDĮ). Atsakingas draudikas arba Biuras moka draudimo išmoką, neviršydamas TPVCAPDĮ 11 straipsnyje nustatytų draudimo sumų, jeigu transporto priemonės valdytojui dėl padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui kyla civilinė atsakomybė (Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 18 p.).

25TPVCAPDĮ 15 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad, kai žala padaryta asmens sveikatai, turi būti įvertinama visa dėl sveikatos sužalojimo asmens patirta žala. Tokiu atveju nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos ir kitos sveikatai grąžinti būtinos išlaidos).

26Dėl turtinės žalos pagrįstumo

27Dėl barzdos skutimosi mašinėlės, kurios kainą sudaro 49,81 Eur.

28Byloje yra pateiktas kvitas (I t., b. l. 83), patvirtinantis, kad barzdos skutimosi mašinėlė buvo pirkta 2013 m. rugpjūčio 6 d., t. y. sekančią dieną po įvykio. Be to, ieškovas nurodė, kad po patirtų traumų negalėjo tinkamai pasirūpinti savo higieną, todėl buvo reikalinga barzdos skutimosi mašinėlė. Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, pateiktame atsiliepime nurodė, kad skutimosi mašinėlės išlaidos nepatenka nei į išlaidas būtinas sveikatinimui, nei į išlaidas atlyginamas dėl sunaikinto ar sugadinto turto, tačiau, atsižvelgiant į byloje pateiktus ieškovo medicininius dokumentus, į tai, kad dešinė ieškovo ranka po įvykio buvo sugipsuota, į tai, kad skutimosi mašinėlė buvo pirkta sekančią dieną po įvykio bei atsižvelgiant į protingą kainą, atitinkančią vidutinę kainą, nei rinkoje esančių kitų skutimosi mašinėlių, 49,81 Eur suma yra laikoma pagrįsta ir priteistina.

29Dėl maisto papildų ir vitaminų, kuriems buvo išleista 50,84 eurai.

30Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, atsiliepime nurodė, kad pirkti Dynamix Energy, Osteocare, Ca-Mg-Zn, javainių batonėlius, kūno gelis „Ovis Oli“ nepatenka į kompensuotinų sumų, patirtų dėl sveikatos grąžinimo apimtį, teismas, įvertinęs byloje esančius kvitus, bei vadovaudamasis TPVCAPDĮ 15 straipsnio 4 punktu, kuriame nurodyta, kad žala padaryta asmens sveikatai apima gydymo, papildomo maitinimo ir kitas sveikatai grąžinti būtinas išlaidas, atsižvelgęs į ieškovo sužalojimų mastą, pripažįsta, kad maisto papildams ir vitaminams išleista 50,84 eurų suma yra pagrįsta, protinga, todėl priteistina.

31Dėl išlaidų osteopatei, kuriai buvo sumokėta 115,85 eurų.

32Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, su šia suma atsiliepime nesutiko, nurodė, kad tai nėra būtinosios išlaidos, tačiau teismas, pripažindamas, kad tai yra sveikatinimo išlaidos, atitinkančios TPVCAPDĮ 15 straipsnio 4 punktą, patikslina sumą, kuri pagal byloje esančius pridedamus prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, neatitinka ieškovo nurodytos 115,85 eurų sumos. Iš byloje esančių prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų (II t., b. l. 41, 42, 43, 44) matyti, kad dviejų kvitų (I t., b. l. 41, 42) serijos numeriai, t. y. 5475143, išrašymo data, t. y. 2014-10-07, bei suma, t. y. 100 Lt abiejuose kvituose yra vienodi, todėl teismas, ieškovo prašomą priteisti išlaidų osteopatei sumą mažina 100 litų suma pagal byloje esančius dokumentus ir nustato, kad pagrįstos išlaidos osteopatei sudaro 86,88 eurų (kas atitinka 300 litų).

33Dėl kuro išlaidų, kurias sudaro 382,59 eurų.

34Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, atsiliepime nesutiko su nurodytomis išlaidomis ir prašė ieškovo pateikti įrodančius dokumentus, kad tikrai buvo lankomasi gydymo įstaigoje, tačiau teismas, įvertinęs byloje esančius kvitus, bei pateiktą kelionių išklotinę su datomis ir kiek kilometrų buvo nuvažiuota bei vadovaujantis TPVCAPDĮ 15 straipsnio 4 punktu, pagal kurį priklauso atlyginti sužaloto asmens priežiūros išlaidas, teismas pripažįsta, kad kuro išlaidos lankantis gydymosi įstaigoje ieškovo yra pagrįstos ir priteistinos visiškai.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo

36Ieškovas patikslintame ieškinyje prašo taip pat priteisti 32,89 eurų išlaidas, susijusias su įrodymų rinkimu ruošiant ir teikiant procesinius dokumentus pirmosios instancijos teisme. Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If P&C Insurance AS” filialą, atsiliepime prieštaravo dėl nurodytų išlaidų priteisimo, nurodydamas, kad nei Įstatyme, nei Taisyklėse nėra nurodyta, kad draudikas ar biuras būtų įpareigotas atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus kvitus (I t., b. l. 29, 92) bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio „Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu“ 1 dalies 8 punktu, kuriame įvardintos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, pripažįsta, kad ieškovo prašoma priteisti eurų išlaidas, susijusias su įrodymų rinkimu ruošiant ir teikiant procesinius dokumentus pirmosios instancijos teisme, yra pagrįstos ir priteistinos. Todėl iš atsakovo „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS” filialą, ieškovo naudai priteistinos 32,89 eurų išlaidos susijusias su įrodymų rinkimu ruošiant ir teikiant procesinius dokumentus pirmosios instancijos teisme, kurios yra proporcingos teismo patenkintų reikalavimų sumai.

37Ieškovas patikslintame ieškinyje taip pat prašo atlyginti 579,24 eurų išlaidas advokatei V. L. už procesinių dokumentų paruošimą ir atstovavimą teisme. Nors atsakovas atsiliepime prieštaravo dėl nurodytų išlaidų, nurodydamas, kad nei Įstatyme, nei Taisyklėse nėra nurodyta, kad draudikas ar biuras būtų įpareigotas atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus, t. y. atstovavimo sutartį (I t., b. l. 26) bei pinigų priėmimo kvitą (I t., b. l. 94), iš kurio matyti, kad E. K. advokatei V. L. sumokėjo 2000 litų, kas atitinka 579,24 eurų. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio „Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu“ 1 dalies 6 punkte numatytos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Esant nurodytoms aplinkybės, teismas pripažįsta, kad 579,24 eurų išlaidos advokatei V. L. už procesinių dokumentų paruošimą ir atstovavimą teisme yra pagrįstos ir atlygintinos. Todėl iš atsakovo „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantčio per „If P&C Insurance AS” filialą, ieškovo naudai priteistinos 579,24 eurų išlaidos ieškovui, jo patirtos sumokėjus advokatei V. L. už procesinių dokumentų paruošimą ir atstovavimą teisme.

38Dėl solidarios atsakomybės

39Solidarioji skolininkų pareiga reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.6 straipsnyje. Sprendžiant, ar draudėjas ir draudikas nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsako solidariai, būtina atsižvelgti į draudimo santykių reglamentavimą. CK 6.987 straipsnyje nustatyta, kad draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta draudimo sutarties samprata. Iš šios įstatymo normos darytina išvada, kad, esant šalių sudarytai draudimo sutarčiai, pagrindas vienai šaliai (draudikui) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką yra įvykęs įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. spalio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius v. UADB „Seesam Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-368/2012, konstatavo, kad draudimo sutarties esmė – neigiamų turtinių padarinių, galinčių kilti draudėjui dėl jo (kito asmens) atliekamos veiklos (neveikimo) ar aplinkos veiksnių, atsiradimo rizikos perkėlimas trečiajam asmeniui – draudikui. Įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apdraudęs asmuo padaro trečiajam asmeniui žalos, šis įgyja teisę reikalauti ją atlyginti. Reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareiškiamas tiek žalą padariusiam asmeniui, tiek ir jo atsakomybę apdraudusiam draudikui. Jeigu reikalavimas atlyginti žalą reiškiamas tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui (pvz., kai nukentėjusiajam padarytos žalos dydis viršija draudiko išmokėtą draudimo išmokos sumą), taikytinos deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos ir žala atlyginama bendraisiais pagrindais (CK 6.249 straipsnis). Tačiau kai nukentėjęs asmuo su reikalavimu atlyginti žalą kreipiasi į draudiką, tai tarp jo ir draudiko susiklosto draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytini draudimo sutarties ir draudimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

40Ieškinys šioje civilinėje byloje pareikštas draudikui ir draudėjui, tačiau jo pareiškimas, t. y. procesinis veiksmas, nereiškia, kad jie abu atsakingi solidariai materialiąja teisine prasme. Būtent draudimo sutartimi draudikas prisiima pareigą atlyginti draudėjo padarytus nuostolius (neviršijant draudimo sumos) trečiajam asmeniui tuo atveju, kai yra draudžiamasis įvykis. Taigi esant tokiems santykiams, net ir tuo atveju, kai ieškinys pareiškiamas tiek draudėjui, tiek draudikui, jiems negali būti taikoma solidarioji atsakomybė, nes, ją pritaikius, draudėjas prarastų jam įstatymu ir draudimo sutartimi nustatytą teisinę apdraustų interesų apsaugą. Toks aiškinimas atitinka pirmiau nurodytos išplėstinės teisėjų kolegijos pateiktus išaiškinimus ir vėlesnę praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2012). Nors nurodyti išaiškinimai duoti bylose, kuriose buvo sprendžiamas žalos, padarytos transporto priemonių valdytojų, kurių civilinės atsakomybė apdrausta privalomuoju transporto priemonių draudimu, tačiau nutartyse nurodyti išaiškinimai yra dėl bendrųjų CK ir Draudimo įstatymo normų turinio ir jų taikymo. Šie bendrųjų įstatymų normų išaiškinimai nepaneigia draudėjo ir draudiko santykių esant trečiojo asmens reikalavimui atlyginti nuostolius, kai yra apdrausta civilinė atsakomybė.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktais, 176-203 ir 259 straipsniais, teismas

Nutarė

42patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.

43Priteisti iš atsakovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS” filialą, įmonės kodas ( - ), 570,12 eurų (penkis šimtus septyniasdešimt eurų 12 ct) turtinės žalos atlyginimą ieškovo E. K., a. k. ( - ) naudai.

44Priteisti iš atsakovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C Insurance AS” filialą, įmonės kodas (duomenys nesklebtini), 611,63 eurų (šešis šimtus vienuolika eurų 63 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo E. K., a. k. ( - ) naudai.

45Likusioje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

46Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Tatjana Butkienė, sekretoriaujant Salomėjai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. K.... 3. ieškovas E. K. patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų Ž. T.... 4. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013-08-05 ( - ), įvyko eismo... 5. 2015-11-19 Kauno apygardos teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu dėl turtinės... 6. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė turtinę žalą, kuri liko draudiko... 7. Ieškovas taip pat nurodo patirtas bylinėjimo išlaidas, kurias sudaro: 8. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė:... 9. 1) medikamentai ir maisto papildai/vitaminai kaulų stiprinimui buvo skirti... 10. 2) barzdos skutimosi mašinėlė, už kurią buvo nekompensuota 49,81 eurų... 11. 3) osteopatei B. K. už osteopatines procedūras buvo sumokėta 115,85 eurų.... 12. 4) kuro išlaidos, už kurias liko nekompensuota 382,59 eurų, patirtos... 13. 5) dėl įrodymų rinkimo ruošiant ir teikiant procesinius dokumentus ir dėl... 14. Atsiliepimu į patikslintą civilinį ieškinį atsakovas „IF P&C... 15. Ieškovas E. K. teismo posėdžio metu palaikė savo patikslinto civilinio... 16. Atsakovo „IF P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per „If P&C... 17. Atsakovė Ž. T. (E.) atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 18. Teismas:... 19. Kauno apylinkės teismo 2015 m. liepos 1 d. nuosprendžiu Ž. E. buvo... 20. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje... 21. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį, žala... 22. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje... 23. Pažymėtina, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus... 24. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 25. TPVCAPDĮ 15 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad, kai žala padaryta asmens... 26. Dėl turtinės žalos pagrįstumo... 27. Dėl barzdos skutimosi mašinėlės, kurios kainą sudaro 49,81 Eur.... 28. Byloje yra pateiktas kvitas (I t., b. l. 83), patvirtinantis, kad barzdos... 29. Dėl maisto papildų ir vitaminų, kuriems buvo išleista 50,84 eurai.... 30. Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If... 31. Dėl išlaidų osteopatei, kuriai buvo sumokėta 115,85 eurų.... 32. Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If... 33. Dėl kuro išlaidų, kurias sudaro 382,59 eurų.... 34. Nors atsakovas „IF P&C Insurance AS“, Lietuvoje veikiantis per „If... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo... 36. Ieškovas patikslintame ieškinyje prašo taip pat priteisti 32,89 eurų... 37. Ieškovas patikslintame ieškinyje taip pat prašo atlyginti 579,24 eurų... 38. Dėl solidarios atsakomybės... 39. Solidarioji skolininkų pareiga reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio... 40. Ieškinys šioje civilinėje byloje pareikštas draudikui ir draudėjui,... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1... 42. patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.... 43. Priteisti iš atsakovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per... 44. Priteisti iš atsakovo „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje veikiančio per... 45. Likusioje dalyje civilinį ieškinį atmesti.... 46. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...