Byla 2A-418/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Pauliui Dockai, atsakovo atstovui advokatui Ignui Vėgėlei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vindeva“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-776-479/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vindeva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilpra“, trečiajam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Edija“ dėl sutarties panaikinimo, skolos priteisimo, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio birštva“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vindeva“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Edija“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl trišalės 2009-04-15 sutarties kvalifikavimo: ar tai skolos perkėlimo sutartis ar sutartis, nustatanti atsiskaitymo tvarką, taip pat dėl atsakovo teisės sulaikyti dalį už rangos darbus mokėtinos sumos ir dėl priteistų palūkanų dydžio.

4Ieškovas UAB „Pajūrio birštva“, kurios procesines teises byloje perėmė UAB „Vindeva“, 2009-09-16 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilpra“ dėl 2009-04-15 trišalės sutarties panaikinimo bei 227 954, 94 Lt skolos, 7 177,94 Lt netesybų bei procesinių palūkanų priteisimo. Ieškovas nurodė, kad šalys 2008-04-11 sudarė statybos darbų rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis). Ieškovas šią sutartį įvykdė, tačiau atsakovas už atliktus darbus neapmokėjo – 227 984 Lt. 2009-04-15 tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Edija“ buvo sudaryta sutartis, kad 185 000 Lt už atsakovą ieškovui sumokės trečiasis asmuo UAB „Edija“ (UAB „Edija“ (užsakovas), nesumokėjęs už atliktus darbus generaliniam rangovui UAB „Vilpra“, sutiko sumokėti subrangovui UAB „Pajūrio birštva“). UAB „Edija“ dėl finansinių sunkumų minėtos sumos ieškovui nesumokėjo, todėl ieškovas prašė teismo nutraukti 2009-04-15 sutartį bei priteisti skolą iš atsakovo.

5Atsakovas UAB „Vilpra“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė panaikinti 2009-12-15 reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis ieškovas UAB „Pajūrio birštva“ perdavė reikalavimo teises naujajam ieškovui UAB „Vindeva“, nes šiuo sandoriu nesiekiama sukurti jokių teisių ir pareigų (priešieškinys dalyje dėl žalos atlyginimo buvo perduotas nagrinėti UAB „Pajūrio birštva“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-24 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:

8Priteisė iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovui UAB „Vindeva“ 28 515 Lt skolos už atliktus darbus, 1 026 Lt delspinigių, viso 29 541 Lt;

9priteisė iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovui UAB „Vindeva“ 15,21 procento dydžio procesines palūkanas, apskaičiuojant jas pagal priteistą 29 541 Lt skolos sumą už kiekvieną dieną nuo 2009-09-16 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

10atmetė kitą UAB „Vindeva“ ieškinio dalį dėl skolos priteisimo;

11atmetė UAB „Vindeva“ ieškinio dalį dėl 2009-04-15 skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia;

12atmetė UAB „Vilpra“ priešieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

13Apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2009-04-15 tarp šalių sudarytoje trišalėje atsiskaitymo sutartyje nurodyta, jog atsakovas už atliktus iki šios sutarties sudarymo darbus nėra sumokėjęs UAB „Pajūrio birštva“ 213 515 Lt, sprendė, kad pagal 2008-04-11 rangos sutartį UAB „Pajūrio birštva“ atliko darbų už 213 515 Lt.

14Ta aplinkybė, kad UAB „Edija“ neįvykdė trišalės sutarties, nėra besąlygišku pagrindu šią sutartį nutraukti. Pagal LR CK 6.115 straipsnio nuostatas galima perkelti skolą ir skolininkas nebeatsako už tai, kad trečiasis asmuo skolininko pareigų neįvykdo. Akivaizdu ir tai, kad skolos perkėlimo sutarties sudarymo metu šalims jau buvo aišku, kad UAB „Edija“ turi sunkumų atsiskaitant už atliktus darbus. Tuo būdu trišalės sutarties neįvykdymas nėra esminis šios sutarties pažeidimas, nes UAB „Pajūrio birštva“ galėjo protingai numatyti tokį rezultatą ir su tuo sutiko (LR CK 6.217 str. 2 d. 1p.). Skolos perkėlimo sutarties neįvykdymas buvo susijęs su šalių rizika, tačiau pagrindo nutraukti 2009-04-15 sutartį ieškovas neįrodė, todėl ieškinys dėl 2009-04-15 sutarties nutraukimo yra atmestinas (LR CPK 178 str.).

15Teismas kaip neįrodytą (CPK 178 str.) atmeta ieškovo reikalavimo dalį dėl 185 000 Lt už atliktus statybos darbus. Nors CK 6.650 straipsnio 4 dalies nuostatos draudžia užsakovui bei subrangovui reikšti piniginius reikalavimus, kylančius dėl pažeidimo sutarčių, sudarytų su generaliniu rangovu, išskyrus sutartyse ar įstatyme numatytus atvejus, 2009-04-15 trišalė sutartis kaip tik ir yra toks atvejis, kai generaliniam rangovui UAB „Vilpra“ nevykdant piniginių įsipareigojimų subrangovui UAB „Pajūrio birštva“ dėl UAB „Edija“ kaltės, užsakovas UAB „Edija“ įsipareigojo tiesiogiai subrangovui UAB „Pajūrio birštva“ sumokėti 185 000 Lt už atliktus statybos darbus.

16Kadangi 2009-04-15 sutartimi buvo susitarta dėl 185 000 Lt skolos perkėlimo UAB „Edija“, o UAB „Vilpra“ skola sudaro 213 515 Lt, darytina išvada, kad 28 515 Lt skolą už UAB „Pajūrio birštva“ atliktus darbus ieškovui įsipareigojusi sumokėti UAB „Vilpra“. Be to, generalinis rangovas atsako subrangovams už užsakovo prievolių neįvykdymą (LR CK 6.650 str. 3 d.), todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 28 515 Lt skolos sumokėjimo bei delspinigių, kurie pagal rangos sutarties 18.1.1 punktą sudaro 0,02 procento už kiekvieną praleistą dieną ir už 180 dienų sudaro 1 026 Lt.

17Priešieškinys dėl 2009-12-15 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmestinas, kadangi nenustatyta LR CK 6.102 straipsnyje nustatytų pagrindų, kada reikalavimo perleidimas yra draudžiamas (CPK 178 str.). Atmestinas atsakovo argumentas, kad 2009-12-15 reikalavimo perleidimo sutartis yra negaliojanti, nes ja nesiekiama sukurti jokių teisių ir pareigų. Pagal bylos medžiagą minėta reikalavimo perleidimo sutartis yra atlygintinis sandoris. Aplinkybė, kad reikalavimo teisė perleista neseniai įsteigtai įmonei, taip pat nedaro šios sutarties negaliojančia. Priešieškinys neįrodytas (LR CPK 178 str.).

18III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

19Atsakovas UAB „Vilpra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti apygardos teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovo UAB „Vindeva“ ieškinys ir ieškinį pilnai atmesti bei priteisti atsakovui UAB „Vilpra“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

201. Atsiskaitymus už likusius tariamai atliktus darbus, kurių kaina - 28 515 Lt, UAB „Vilpra“ sustabdė, remdamasi tarp šalių sudaryta Rangos sutartimi.

21Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad generalinio rangovo atsakomybė subrangovams už užsakovo prievolių įvykdymą ar netinkamą įvykdymą negali būti keičiama šalių sutartimi, tačiau CK 6.650 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma nėra imperatyvi, šalys turi teisę savo sutartimi kitokiu būdu sureguliuoti tarpusavyje kilusius/kilsiančius teisinius santykius.

22Rangos sutarties 16.8.5 punkte nustatoma, kad rangovas gali sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu užsakovas laiku neatsiskaito su rangovu. Be to, pagal sutartį generalinis rangovas yra UAB „Edija“, o užsakovas - UAB „Danės vartai“. Rangos sutarties 16.8.3. punktas nustato rangovo teisę sulaikyti mokėjimus, jei „atlikdamas statybos darbus, subrangovas padarė užsakovui, rangovui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių (žalos) ir tokie nuostoliai (žala) nėra pilnai ir tinkamai atlyginti“.

23Teisę sulaikyti mokėjimus nustato ir Rangos sutarties 16.5. punktas, kuriame numatyta, kad nuo subrangovo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto sąskaitos rangovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sąskaitoje nurodytos, bet ne daugiau, kaip 5 (penkis) procentus nuo statybos darbų kainos ir pagal šią sutartį subrangovui mokėtinos sumos be PVM“. Šią sumą rangovas sumoka subrangovui „ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą.

242010-02-06 UAB „Vilpra“ yra pareiškusi ieškinį UAB „Pajūrio birštva“, kurio dalis reikalavimų buvo išskirta į atskirą bylą ir perduota nagrinėti UAB „Pajūrio birštva“ restruktūrizacijos byloje. Šie reikalavimai, kurių suma - 59 535,85 Lt., yra susiję su tuo, kad UAB „Pajūrio birštva“ pagal minėtą Rangos sutartį (objektas - apartamentų tipo viešbutis su viešuoju maitinimu) neatliko tinkamai darbų ir dėl UAB „Pajūrio birštva“ netinkamai atliktų darbų kilusios žalos (CK 6.658 str. 5 d. nustato teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą trūkumams pašalinti). Kol nėra priimtas teismo sprendimas, UAB „Vilpra“ yra sulaikiusi mokėjimą už tariamai atliktus darbus, taigi, vadovaujantis CK ir tarp šalių sudaryta Rangos sutartimi, UAB „Pajūrio birštva“ dar nėra įgijusi reikalavimo teisių į atsakovą UAB „Vilpra”.

252. Teismo priteistos procesinės palūkanos neatitinka protingumo ir teisingumo principų. Atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.) taikytina 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų normą.

26Ieškovas UAB „Vindeva” apeliaciniu skundu prašo pakeisti skundžiamą sprendimą dalyje, kuria buvo atsisakyta iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovo UAB „Vindeva“ naudai priteisti 199 469,94 litų skolos bei 6 151,94 litų delspinigių, ir kuria iš ieškovo UAB „Vindeva“ valstybės naudai buvo priteista 4 817 litų žyminio mokesčio ir 9 litų pašo išlaidų. Prašo ieškovo UAB „Vindeva“ ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovo UAB „Vindeva“ naudai 15,21 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovo UAB „Vindeva“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais svarbiausiais argumentais:

271. Teismas netinkamai kvalifikavo 2009-04-15 trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15. Norint konstatuoti, jog šalys šia sutartimi susitarė dėl atsakovo skolos perkėlimo UAB „Edija“, teismui reikėjo nustatyti, jog šalys aiškiai ir neabejotinai susitarė, jog BUAB „Edija“ perima atsakovo teises ir pareigas, susijusias su skolos grąžinimu, o prievolė tarp trečiojo asmens ir atsakovo yra pasibaigusi. Teismas šių aplinkybių nenustatė.

28Trišale 2009-04-15 atsiskaitymo sutartimi šalys susitarė, jog atsakovo prievolę trečiajam asmeniui įvykdys ne pats atsakovas, o BUAB „Edija“ - t.y. šalys susitarė dėl trečiojo asmens teisės įvykdyti prievolę už atsakovą.

29Iš sutarties 2 punkto, kuriame nustatyta, kad sutarties šalims įvykdžius savo įsipareigojimus, laikoma, kad atsakovo įsiskolinimas trečiajam asmeniui sumažėjo 185 000,00 litų, matyti, kad šalys susitarė ne dėl skolos perkėlimo, o tik dėl faktinio atsiskaitymo.

30Tą rodo ir sutarties 5 punktas, kuriame nustatyta, jog šalys sutartį sudarė vadovaudamasi LR CK 6.50 straipsniu („Trečiojo asmens teisė įvykdyti prievolę“). Kadangi BUAB „Edija“ prievolės už atsakovą neįvykdė, laikytina, jog prievolė, siejanti atsakovą ir ieškovą, nepasibaigė.

31Sutartyje nebuvo vartojamos jokios sąvokos, leidžiančios daryti išvadą, jog galėjo būti sudaryta skolos perkėlimo sutartis.

322. Lietuvos teismai, vertindami ir aiškindami panašias sutartis, laikosi pozicijos, jog tai yra ne skolos perkėlimo sutartys, o sutartys , nustatančios šalių atsiskaitymo tvarką (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004).

333. Kad 2009-04-15 sutartis nustatė tik atsiskaitymo tvarką patvirtina ir šalių elgesys po sutarties sudarymo. UAB „Pajūrio birštva”, negavęs įsiskolinimo apmokėjimo nei iš BUAB „Edija“, nei iš atsakovo, pateikė BUAB „Edija“ pranešimą su įspėjimu apie sutarties nutraukimą bei nurodė, jog, nutraukus sutartį, įsiskolinimą turės grąžinti atsakovas. Atsakovas neteigė, jog jo skola perkelta BUAB „Edija“ ir prievolė pasibaigusi, tiesiog 2009-08-21 raštu Nr. S- 619/09 nurodė, jog tokiu atveju lieka galioti 2008-04-11 statybos rangos sutartis Nr. 08-04-11/1-02/A.

343. UAB „Pajūrio birštva”, sudarydamas 2008-04-15 sutartį, turėjo vieną tikslą - gauti atsakovo jam skolingus pinigus. UAB „Edija” pagal sutartį numatytos sumokėti 185 000 litų sumos, nesumokėjo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vadovaujantis CK 6.217 straipsniu, sutartį dėl esminio jos pažeidimo galima nutraukti vienašališkai nesikreipiant į teismą. Tai neatima iš kitos šalies teisės kreiptis į teismą ir ginčyti sutarties nutraukimo pagrįstumo įrodinėjant, kad sutarties pažeidimas nėra esminis. Taigi, įrodinėti, jog sutarties pažeidimas buvo neesminis, turėjo atsakovas ir (ar) BUAB „Edija“, o teismas nepagrįstai perkėlė įrodinėjimo naštą ieškovui ir konstatavo, jog „pagrindo nutraukti 2009-04-15 sutartį ieškovas neįrodė, todėl ieškinys dėl 2009-04-15 sutarties nutraukimo yra atmestinas“.

354. Byloje tarp šalių net nebuvo ginčo dėl atliktų, perduotų ir atsakovo neapmokėtų darbų 227 984,94 litų sumai, tačiau teismas, remdamasis vien tik 2009-04-15 sutartyje nurodyta suma, konstatavo, jog pagal 2008-04-11 rangos sutartį atsakovas už atliktus darbus iki šios sutarties sudarymo nėra sumokėjęs UAB „Pajūrio birštva“ 213 515 Lt , o tai taip pat reiškia, kad pagal 2008-04-11 rangos sutartį UAB „Pajūrio birštva“ atliko darbų už 213 515 Lt.

36Viena, pagal į bylą pateiktus įrodymus už UAB “Pajūrio birštva” atliktus darbus ieškinio padavimo metu atsakovas buvo skolingas 227 984,94 Lt. Antra, 2009-04-15, t.y. pasirašant apmokėjimo tvarką nustatančią sutartį, dar nebuvo suėję visų pagal Rangos sutartį mokėtinų sumų mokėjimo terminai.

375. Sprendimas nepakankamai motyvuotas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

38Atsakovas UAB „Vilpra” atsiliepimu į UAB „Vindeva” apeliacinį skundą prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas UAB „Vindeva” ieškinys, atmesti pilnai ieškinį ir priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo prijungti prie bylos UAB „Vilpra“ priešieškinį ir priešieškinio priedus (šie įrodymai buvo teikti nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teisme, kur priešieškinys buvo išskirtas iš šios bylos ir prijungtas prie Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos UAB „Pajūrio birštva“ restruktūrizacijos bylos (Nr. B2-2674-123/2009)).

39Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

401. Trišale atsiskaitymų sutartimi Nr. 09/04/15 šalys įvykdė novaciją - skolos perkėlimą (CK 6.141 str. 1 d.). Tą įrodo ir 2009-04-22 UAB „Pajūrio birštva“ raštas Nr. 36 UAB „Vilpra“, kuriame UAB „Pajūrio birštva“ aiškiai ir neabejotinai pareiškė (CK 6.141 str. 2 d.), kad, pasirašius trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15, UAB „Pajūrio birštva“ neturės reikalavimų 185 000,00 Lt sumai UAB „Vilpra“. UAB „Vilpra“, gavusi UAB „Pajūrio birštva“ 2009-04-22 pranešimą Nr. 36, pasirašė trišalę atsiskaitymų sutartį Nr. 09/04/15 ir išsiuntė ją UAB „Pajūrio birštva“ tik įsitikinusi, kad UAB „Pajūrio birštva“ siūloma trišalė atsiskaitymo sutartis yra skolos perkėlimo sutartis.

412. Ieškovo argumentas, kad 2009-04-15 sutartis sudaryta remiantis CK 6.50 straipsniu, neįrodo, kad nebuvo susitarta dėl prievolės perkėlimo (novacijos).

423. Aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sąlygų, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 str. 5 d.):

43Trišalės atsiskaitymo sutarties Nr. 09/04/15 1 punkte esamu laiku formuluojami sutarties šalių įsipareigojimai, nustatoma, kad sutarties sudarymo dieną šalys prisiima naujas prievoles.

44UAB „Pajūrio birštva“ 2009-04-22 pranešime Nr. 36 aiškiai ir nedviprasmiškai formuluojama: „po trišalės atsiskaitymo sutarties Nr. 09/04/15 iš 2009-04-15 pasirašymo UAB „Pajūrio birštva“ neturės kreditorinių reikalavimų 185 000,00 Lt sumai UAB “Vilpra“.

45UAB „Vilpra“ tinkamai įvykdė savo prievoles pagal trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. I 09/04/15. Atsižvelgiant į tai UAB„Vilpra“ taikytinos Nr. 09/04/15 sutarties 2 punkte nurodytos pasekmės - UAB „Vilpra“ įsiskolinimas UAB „Pajūrio birštva“ sumažėjo 185 000 Lt suma.

46Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių elgesį po sutarties sudarymo (CK 6.193 str. 4, 5 d.). Trišalę atsiskaitymų sutartį Nr. 09/04/15 pasiūlė sudaryti UAB „Pajūrio birštva“.

47UAB „Edija“ 2009-08-11 raštas Nr.R-170 Dėl įsipareigojimų vykdymo įrodo esamą UAB „Edija”prievolę UAB „Pajūrio birštva“ dėl 185 000,00 Lt sumos.

484. Ieškovo cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2005 šioje byloje netaikytina, kadangi joje nagrinėtos bylos aplinkybės nėra tapačios nagrinėjamoms šioje byloje. Byloje netaikytina ir ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 151/2010, kadangi minėtoje byloje teismas pasisakė dėl CK 6.50 straipsnio taikymo tais atvejais, kai ieškovas pats savarankiškai trečiajam asmeniui įvykdė prievolę už atsakovą ir kreipėsi į teismą dėl atgręžtinio reikalavimo į skolininką. Netaikytina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009, nes minėtoje byloje teismas pasisakė dėl reikalavimo perėjimo regreso tvarka (subrogacija).

495. Priešingai nei teigia ieškovas, Lietuvos teismai ne vienoje byloje panašaus turinio sutartis pripažino skolos perkėlimo sutartimis (novacija). Lietuvos apeliacinis teismas 2007-10-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-420/2007 aiškino, kad trišalė piniginių prievolių vykdymo subordinavimo sutartis, kuria šalys susitarė, kad „bendrovės „Ekmecha“ skolą bendrovei UAB „Juvasta“ sumokės UAB „Splitas“ ir po atitinkamo tarpusavio atsiskaitymo bendrovė „Ekmecha“ nebebus skolinga bendrovei „Juvasta“, atitinkamai sumažės bendrovės „Splitas“ skola bendrovei „Ekmecha“ yra reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo sutartis, kurią pasirašius atsakovas UAB „Juvasta“ neteko teisės reikalauti 15 360,68 Lt sumos iš ieškovo <...> šia reikalavimo perleidimo ir skolos perkėlimo sutartimi įvyko novacija (CK 6.141 str.). Taip pat atsižvelgtina į išaiškinimus Lietuvos Apeliacinio Teismo 2006-03-26 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-146/2006.

506. UAB „Vilpra“ pranešė UAB „Pajūrio birštva“, kad UAB „Edija“ nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir paprašė sustabdyti vykdomus darbus nuo 2009-03-30. UAB „Pajūrio birštva“ po šio UAB „Vilpra“ pranešimo pateikė pasirašymui trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15.

51Neatsižvelgdama į rangovo UAB „Vilpra“ prašymą sustabdyti vykdomus darbus ir nepranešdama UAB „Vilpra“, tuo pažeisdama Statybos rangos sutartį Nr.08-04-11/1-02 (8.7., 9.3., 12.1. ir kt. punktus), UAB „Pajūrio birštva“ tęsė darbus statinyje. Tokie darbai buvo atliekami net ir po to, kai UAB „Pajūrio birštva“ pranešė, kad nutraukia trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15. Statomas objektas buvo priduotas valstybinei priėmimo tinkamu naudoti statinį komisijai ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

52Tai, kad subrangovas UAB „Pajūrio birštva“ atliko darbus statinyje ( - ), neinformuodamas rangovo UAB „Vilpra“ ir nesilaikydamas UAB „Vilpra“ nurodymų stabdyti darbus, rodo, kad UAB „Pajūrio birštva“ veikė išvien su UAB „Edija“, siekdami, kad UAB „Edija” bankrutuodama išvengtų pareigos pirmąja eile atsiskaityti su UAB „Vilpra“, o UAB „Vilpra“ apmokėtų UAB „Pajūrio birštva“ pagal trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15 perkeltą skolą. UAB „Pajūrio birštva“ elgėsi nesąžiningai - užkirto kelią „Vilpra“ reikalauti iš UAB „Edija“ sumokėti skolą prieš tai, kai statinys ( - ) bus pripažintas tinkamu naudoti, užkirto kelią pasinaudoti galimybe pagal CK 4.177 straipsnio 2 dalį įkeisti statinį, už kurio statybą neatsiskaityta su UAB „Vilpra“ (šiuo metu dėl likusios kelių šimtų tūkstančių litų skolos tebevyksta teisminis ginčas su bankrutuojančia UAB „Edija“) ir tokiu būdu išsireikalauti skolos apmokėjimo iš UAB „Edija“, elgėsi priešingai tarp šalių sudarytai Rangos sutarčiai ir nesąžiningai apsunkino UAB „Vilpra“ galimybes atgauti skolas iš UAB „Edija“.

537. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo nesikreipiant į teismą pažymėtina, kad UAB „Pajūrio birštva“ 2009-07-30 išsiuntė UAB „Edija“ pranešimą Nr. 69 apie trišalės atsiskaitymo sutarties Nr. 09/04/15 nutraukimą, tačiau apie sutarties nutraukimą UAB „Vilpra“ iš anksto neįspėjo kaip to reikalaujama teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-15 konsultacijoje A3-104 pažymėta, kad pranešimas kitai šaliai apie numatomą vienašalį sutarties nutraukimą yra būtina sutarties nutraukimo sąlyga (conditio sine qua non).

548. Ieškovas ieškiniu prašė nutraukti sutartį, todėl jis ir turėjo įrodyti tam esant pagrindą (CPK 178 str.).

556. Trišalė atsiskaitymo sutartis Nr. 09/04/15 negali būti nutraukta UAB „Pajūrio birštva“, nes nėra aplinkybių, rodančių esminį sutarties pažeidimą (CK 6.217 str. 2 d.), be to, sutarties nutraukimas prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams:

56Viena, 2009-03-26 UAB „Vilpra“ pranešė UAB „Pajūrio birštva“, kad UAB „Edija“ nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tai įrodo, kad UAB Pajūrio birštva“, siūlydama pasirašymui trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15, žinojo, kad UAB „Edija“ su UAB „Pajūrio birštva“ pagal šią sutartį, tikėtina, laiku neatsiskaitys.

57Antra, UAB „Edija“ 2009-08-11 raštu Nr.R-170 pranešė UAB „Vilpra“ ir UAB „Pajūrio birštva“, kad UAB „Edija“ nevykdo trišalės atsiskaitymo sutarties Nr. 09/04/15, nes vyksta teisminis ginčas dėl nebaigtų vykdyti ir nepriduotų darbų objekte ( - ). Todėl UAB „Edija“, nesant galutinio teismo sprendimo, yra sustabdžiusi įsipareigojimų vykdymą. Šiuo dokumentu UAB „Edija“ pripažino, kad skola buvo perkelta UAB „Edija“, tačiau UAB „Edija“ sustabdė jos vykdymą.

58Trečia, kaip jau minėta, UAB „Pajūrio birštva“ elgėsi nesąžiningai: pažeisdama Rangos sutartį Nr.08-04-11/1-02, nepranešusi UAB „Vilpra“, vykdė darbus statinyje ( - ) po to, kai 2009-03-26 UAB „Vilpra“ pranešė UAB „Pajūrio birštva“, kad UAB „Edija“ nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir paprašė sustabdyti vykdomus darbus.

59Ketvirta, UAB „Vilpra“ tinkamai įvykdė trišalę atsiskaitymo sutartį Nr. 09/04/15. UAB „Vilpra“ patirtų labai didelių nuostolių (185 000 Lt), jeigu sutartis būtų nutraukta.

607. Teismo priteistos procesinės palūkanos neatitinka protingumo ir teisingumo principų. Jei būtų patenkintas ieškovo UAB „Vindeva“ ieškinys ar jo dalis, taikytina 6 procentų dydžio metimų procesinių palūkanų normą.

61IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

62Dėl trišalės 2009-04-15 sutarties kvalifikavimo

63Byloje kilo ginčas dėl trišalės 2009-04-15 sutarties kvalifikavimo: ar tai skolos perkėlimo sutartis ar sutartis, nustatanti atsiskaitymo tvarką. Pažymėtina, kad sutarčių teisėje galiojantis sutarties laisvės principas suteikia teisę šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Vadovaudamosi šiuo principu šalys gali sudaryti tiek CK nustatytas, tiek nenustatytas sutartis, taip pat sutartis, turinčias kelių sutarčių elementų. Kilus teisme ginčui dėl sutarties sąlygų reikšmės, teismas, vertindamas ir aiškindamas sutartį, turi nustatyti tikruosius sandoryje dalyvaujančių civilinių teisinių santykių subjektų ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti konkrečią sutartį. Sutarties aiškinimo tikslas yra nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir tikslus. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet ir CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutartis sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes.

64Skolos perkėlimo institutas, reglamentuojamas CK 6 knygos VII skyriuje, yra atskira asmenų pasikeitimo prievolėje rūšis. Skolos perkėlimas suprantamas kaip prievolės pasyviosios šalies – skolininko – pakeitimas kitu asmeniu. Skolos perkėlimo atveju prievolė išlieka, tik skola pagal prievolę perkeliama trečiajam asmeniui – naujajam skolininkui. Taigi, sudarius skolos perkėlimo sutartį, pirminis skolininkas nebeturi prievolės, o ją įgyja (perima) naujasis skolininkas. Skolos perkėlimo iniciatyva gali kilti tiek iš skolininko, tiek iš kreditoriaus, tiek iš trečiojo asmens (CK 6.50, 6.116 str.), tačiau bet kuriuo atveju skolos perkėlimas galimas tik esant kreditoriaus sutikimui.

652009-04-15 trišale sutartimi, kurios tikslu įvardintas siekis „sumažinti įsiskolinimus“, UAB „Pajūrio birštva“, UAB „Vilpra“ ir UAB „Edija“ susitarė, kad UAB „Edija“, kuri yra skolinga UAB „Vilpra“, tiesiogiai sumokės UAB „Pajūrio birštva“ 185 000 Lt. Atitinkamai UAB „Pajūrio birštva“ užskaitys 185 000 UAB „Vilpra“ įsiskolinimą, o UAB „Vilpra“ užskaitys 185 000 Lt UAB „Edija“ įsiskolinimą. Šia sutartimi šalys taip pat susitarė, kad, šalims įvykdžius įsipareigojimus, laikoma, kad UAB „Vilpra“ įsiskolinimas UAB „Pajūrio birštva“ sumažėjo 185 000 Lt, o UAB „Edija“ įsiskolinimas UAB „Vilpra“ sumažėjo 185 000 Lt. Kaip sutarties teisinis pagrindas nurodytas CK 6.50 straipsnis.

66Kaip jau minėta, įvykus skolos perkėlimui, pasikeičia prievolės šalis. Prievolės šalies pasikeitimas skolos perleidimo atveju yra skolos perleidimo sandorio sudarymo, o ne jo įvykdymo pasekmė. Pažymėtina, kad pagal sutartį, dėl kurios byloje kilo ginčas, UAB „Vilpra“ ir UAB „Edija“ skolos būtų sumažėjusios tik po to, kai UAB „Edija“ sumokės tiesiogiai UAB „Pajūrio birštva“. Todėl Sutarties 2 punktas pagal savo turinį galėtų būti įtraukiamas į sutartį dėl atsiskaitymo tvarkos, o ne į sutartį dėl skolos perkėlimo.

67Vien ta aplinkybė, kad Sutartyje kaip jos teisinis pagrindas nurodytas CK 6.50 straipsnis, reglamentuojantis trečiojo asmens teisę įvykdyti prievolę, dar nesudarytų pakankamo pagrindo Sutartį pripažinti būtent nustatančia atsiskaitymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas skolos perkėlimo institutą (pasisakydamas dėl subjektų, galinčių inicijuoti skolos perkėlimą) ne kartą be kitų teisės normų, rėmėsi ir CK 6.50 straipsniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2011, 2010-07-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010).

68Vien sutarties pavadinimas „atsiskaitymo sutartis“ ir kad sutartyje nėra formuluočių „skola perkeliama“ taip pat dar nesudarytų pakankamo pagrindo Sutartį kvalifikuoti kaip nustatančią atsiskaitymo tvarką.

69Vertinant Sutarties šalių elgesį derybų dėl Sutartie laikotarpiu ir po Sutarties sudarymo, matyti, kad UAB „Pajūrio birštva“ Sutartį vertino kaip skolos perkėlimo. Tą rodo UAB „Pajūrio birštva“ 2009-04-22 raštas Nr. 36, kuriame nurodyta, kad po trišalės sutarties pasirašymo UAB „Pajūrio birštva“ neturės kreditorinių reikalavimų 185 000 Lt sumai UAB „Vilpra“. Toks aiškinimas atitiktų siūlymą pasirašyti skolos perleidimo sutartį, kadangi UAB „Vilpra“ skolos pasibaigimas siejamas su sutarties pasirašymu, o ne įvykdymu (kaip tai tiesiogiai numatyta Sutarties tekste). Taip pat, t.y. kaip skolos perkėlimo Sutartį UAB „Pajūrio birštva“ aiškina ir po jos sudarymo. 2009-09-10 rašte Nr. 97 UAB „Pajūrio birštva“, vertindama UAB „Vilpra“ įsiskolinimo dydį, jį siejo su Sutarties galiojimu (teigė, kad UAB „Vilpra“ skola didesnė, nes Sutartis nutraukta). Taigi, dvi Sutarties šalys (UAB „Pajūrio birštva“ ir UAB „Vindeva“ (nuomonę išdėstė atsiliepime į UAB „Vindeva“ apeliacinį skundą) Sutartį nuosekliai aiškino kaip skolos perkėlimo. Tuo tarpu UAB „Edija“ sutartį aiškino kaip nustatančią atsiskaitymo tvarką. Tai matyti iš rašto „Dėl įsipareigojimų vykdymo“ (T. 1., b.l. 101), kuriame teigiama, kad Sutarties negali įvykdyti, nes UAB „Edija“ vykstant ginčui dėl UAB „Vilpra“ atliktų darbų, yra sustabdžiusi įsipareigojimų su UAB „Vilpra“ vykdymą. UAB „Vilpra“ skolos perkėlimo atveju, UAB „Edija“ pareiga vykdyti sutartį nebūtų priklausiusi nuo UAB „Edija“ prievolių UAB „Vilpra“ dydžio.

70Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, sutarties kvalifikavimui lemiamos yra nedviprasmiškos Sutarties nuostatos, nustatančios, kad UAB „Vilpra“ ir UAB „Edija“ įsiskolinimai sumažėja sutarties šalims įvykdžius Sutartį, t.y. UAB „Edija“ sumokėjus UAB „Pajūrio birštva“. Tokį Sutarties kvalifikavimą atitinka ir Sutarties 1 punkto 2 bei 3 pastraipos, kuriose kalbama apie šalių tarpusavio reikalavimų „užskaitymą“. Galiausiai tokį Sutarties kvalifikavimą atitinka ir nurodytas sudarymo tikslas – sumažinti įsiskolinimus. Skolos perleidimo atveju, reikalavimai (prievolės) nesumažėja, tik pasikeičia prievolėje viena iš prievolės šalių – skolininkas.

71Pažymėtina ir tai, kad Sutartį kaip nustatančią atsiskaitymo tvarką suprato ją pasirašęs UAB „Edija“. Būtent šiai šaliai, Sutartį traktuojant kaip skolos perkėlimo, tektų perkelta skola. Taigi nesant Sutartyje nedviprasmiškų nuostatų, kad UAB „Vilpra“ Sutartimi skola perkelta UAB „Edija“, taip pat pastarajai Sutartį suprantant kaip nustatančią atsiskaitymo tvarką, teisėjų kolegijos vertinimu, Sutarties kvalifikavimas skolos perkėlimo sutartimi neatitiktų sąžiningo sutarties aiškinimo principo bei pažeistų UAB „Edija“ teisėtus interesus. Todėl 2009-04-15 trišalė atsiskaitymo sutartis Nr. 09/04/15 kvalifikuotina kaip atsiskaitymo tvarką nustatanti sutartis.

72Apeliacinės instancijos teismo posėdyje išsakyti argumentai, kad UAB „Pajūrio birštva“ 2009-04-22 raštu atleido skolininką UAB „Vilpra“ nuo prievolės vykdymo, atmestini. Teisėjų kolegijos vertinimu, kaip jau minėta, šis raštas vertintinas, kaip rodantis, jog UAB „Pajūrio birštva“ Sutartį aiškino kaip skolos perkėlimo, kas nėra tapatu skolininko atleidimui nuo prievolės įvykdymo (CK 6.129 str.).

73Pažymėtina, kad, nors trišalėje Sutartyje jos sudarymo data nurodyta 2009-04-15, pagal bylos duomenis Sutartis visų šalių buvo sudaryta vėliau (2009-04-22 UAB „Pajūčio birštva“ raštas Nr. 36, 2009-05-11 raštas Nr. 39, kuriame nurodyta, kad UAB „Vilpra“ dar nėra pasirašiusi šios sutarties), tačiau bylos išnagrinėjimui tikroji Sutarties visų šalių pasirašymo data nėra reikšminga.

74Dėl trišalės 2009-04-15 sutarties nutraukimo

75Pirmosios instancijos teismas 2009-04-15 Sutartį ne tik neteisingai kvalifikavo kaip skolos perkėlimo sutartį, bet ir nepagrįstai nenustatė pagrindų ją nutraukti dėl esminio pažeidimo. Esminis Sutarties įvykdymui yra jos 1 dalies 1 pastraipos (UAB „Edija“ tiesiogiai sumoka UAB „Pajūrio birštva“ 185 000 Lt) įvykdymas. Nuo šio įsipareigojimo įvykdymo priklauso kitų sutarties nuostatų vykdymas (Sutarties 1 dalies 2 ir 3 pastraipos bei 2 dalis). Byloje nėra ginčo, kad Sutarties 1 dalies 1 punktas neįvykdytas. Kadangi UAB „Edija“ šiuo metu yra bankrutuojanti, jos kreditorių reikalavimai ateityje bus tenkinami tik Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Be to, tarp Sutarties šalių yra ginčas dėl Sutarties turinio (ar tai skolos perkėlimo ar atsiskaitymo tvarką nustatanti Sutartis). Visos šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad UAB „Edija“ neįvykdžius Sutarties, ieškovas negavo visko, ko pagrįstai tikėjosi (185 000 Lt iš UAB „Edija“) iš Sutarties. Taigi, Sutarties pažeidimas laikytinas esminiu ir tai yra pagrindas Sutartį nutraukti. Dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas nutraukti trišalę 2009-04-15 atsiskaitymo sutartį dėl esminio jos pažeidimo tenkintinas iš dalies.

76Pagal bylos duomenis, UAB „Pajūrio birštva“ 2009-07-30 raštu Nr. 69 informavo UAB „Edija“, kad, per 7 dienas neįvykdžius įsipareigojimų, Sutartis bus nutraukta. 2009-08-12 UAB „Pajūrio birštva“ raštu Nr. 79 informavo Sutarties šalis apie Sutarties nutraukimą. Byloje nėra duomenų, kad buvo laikytasi CK 6.218 straipsnio 1 dalies reikalavimo įspėti prieš 30 dienų, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad Sutartis laikoma nutraukta praėjus 30 dienų po 2009-08-12, t.y. 2009-09-12.

77Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 227 954, 94 Lt skolos, 7 177,94 Lt netesybų bei procesines palūkanas

78Ieškovas UAB „Vindeva“ (UAB „Pajūrio birštva“ teisių perėmėjas) ieškiniu prašė priteisti 235 162,88 Lt (227 984,94 Lt skolos ir 7 177,94 Lt delspinigių). Ši skola susidarė nepilnai apmokėjus 2009-01-30 sąskaitą PAB Nr. 227 už 2009 m. sausio mėnesį atliktus darbus, taip pat neapmokėjus 2009-02-27 sąskaitos PAB Nr. 279 už 2009 m. vasario mėnesį atliktus darbus ir 2009-03-31 sąskaitos PAB Nr. 288 už 2009 m. kovo mėnesį atliktus darbus. Tarp šalių nėra ginčo tiek dėl šių darbų atlikimo fakto, tiek dėl UAB „Vilpra“ dalinio neatsiskaitymo.

79Pagal bylos duomenis abiejų šalių pasirašytu 2009-07-27 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu užfiksuota UAB „Vilpra“ 43 319,31 Lt dydžio skola UAB „Pajūčio birštva“. Į šią sumą neįskaičiuota 185 000 Lt, kuriuos pagal Sutartį turėjo tiesiogiai ieškovui sumokėti UAB „Edija“. Taigi 2009-07-27 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas taip pat rodo, kad tarp šalių iš esmės nėra ginčo dėl sumos, kurios ieškovas negavo už atliktus darbus. Ginčas yra kilęs dėl to, kas turi ją sumokėti (185 000 UAB „Vilpra“ ar UAB „Edija“) bei dėl teisės UAB „Vilpra“ mokėtiną sumą sulaikyti.

80UAB „Vilpra“ vertinimu po 2009-04-15 trišalės sutarties pasirašymo 185 000 skola buvo perkelta UAB „Edija“, o likusią skolos dalį UAB „Vilpra“ teigia teisėtai sulaikiusi. UAB „Vilpra“ teisę sulaikyti 5 procentus nuo sutarties kainos (ši suma – 53 850,48 Lt) kildina iš 2008-04-11 rangos sutarties 16.5 ir 14.5 punktų, pagal kuriuos minėto dydžio sumas rangovas privalo sumokėti subrangovui per 30 dienų pasirašius galutinį darbų perdavimo priėmimo aktą, kuris pasirašomas po statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Pažymėtina, kad rangos sutarties 16.5 punkte numatyta teisė sulaikyti 5 procentus statybos darbų kainos nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto sąskaitos. Tuo tarpu šioje byloje ieškinys grindžiamas vadovaujantis rangos sutarties 14.1 punktu kas mėnesį išrašytomis sąskaitomis už atitinkamą mėnesį (2009 sausį-kovą) atliktus darbus. Todėl rangos sutarties 16.5 punktas, numatantis teisę sulaikyti dalį sumos, mokėtinos pagal galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto sąskaitą, netaikytinas.

81Pripažinus, kad trišalė 2009-04-15 sutartis nebuvo skolos perkėlimo sutartis, teisėjų kolegija plačiau nebepasisako dėl UAB „Vilpra“ argumentų, jog 185 000 Lt dydžio UAB „Vilpra“ įsiskolinimas perkeltas UAB „Edija“.

82Pagal bylos duomenis UAB „Vilpra“ 2009-03-26 informavo UAB „Pajūrio birštva“, kad negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, kadangi UAB „Edija“ nevykdo savo įsipareigojimų. Dėl šių priežasčių prašė nuo 2009-03-30 nutraukti darbus objekte ( - ) iki atskiro pranešimo. 2009-08-25 raštu Nr.87 UAB „Pajūrio birštva“ informavo apie rangos sutarties nutraukimą dėl UAB „Vilpra“ kaltės. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad generalinis rangovas atsako subrangovams už užsakovo prievolių nevykdymą (CK 6.650 str. 3 d.), todėl aplinkybė, kad UAB „Edija“ nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir neatsiskaito su UAB „Vilpra“, nesudaro pagrindo netenkinti ieškovo ieškinio dėl įsiskolinimo priteisimo.

83Dėl UAB „Pajūrio birštva“ neatliktų darbų, kurių vertė 49 227 Lt

84UAB „Vilpra“ teigė, kad UAB „Pajūrio birštva“ pilnai neatliko darbų, kurių vertė 49 227 Lt. Šią aplinkybę įrodinėja statinio dalinės 2009-05-18 ekspertizės aktu Nr. 09-012E. Pažymėtina, kad ekspertizės atlikimo tikslas buvo – atlikti viešbučio, esančio ( - ), paduodamos ir ištraukiamos ventiliacijos, kondicionavimo, šildymo, karšto vandentiekio darbų tyrimus, nustatant, kokius darbus rangovui dar būtina atlikti ir statinio dalinę ekspertizę, nustatant, kokius dokumentus rangovas turi pateikti, kad statinį būtų galima teikti pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Ekspertizės akte nustatyta, kad darbai nebuvo pilnai atlikti.

85Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje tarp šalių nekilo ginčo, ar darbai, už kuriuos išrašytos sąskaitos (2009-01-30 sąskaita PAB Nr. 227, 2009-02-27 sąskaita PAB Nr. 279 ir 2009-03-31 sąskaita PAB Nr. 288) atlikti. Tą patvirtina, visų pirma, į bylą pateikti abiejų šalių (UAB „Vilpra“ ir UAB „Pajūrio birštva“) pasirašyti atliktų darbų aktai, kurie pagal rangos sutartį (14.1 punktas) yra pagrindas laikyti, kad atitinkama dalis darbų atlikta ir priimta. Be to, iš 2009-07-27 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto taip pat matyti, kad šalys sutarė dėl įsiskolinimo dydžio (šis aktas pasirašytas dar iki Sutarties nutraukimo, todėl jame UAB „Vilpra“ įsiskolinimas nuodytas be 185 000 Lt sumos). Galiausiai pažymėtina, kad minėtos ekspertizės tikslas buvo nustatyti, ką dar reikia atlikti, kad statinį būtų galima pripažinti tinkamu naudoti ir ekspertui nebuvo suformuluota užduotis nustatyti, ar pilnai atlikti darbai, už kuriuos neapmokėtos sąskaitos. Ekspertizė neįrodo sąskaitų, kuriomis grindžiamas ieškinio reikalavimas priteisti įsiskolinimą, nepagrįstumo, tačiau gali būti reikšminga sprendžiant dėl priešieškinio (patikslintas 2010-03-15) reikalavimo – įpareigoti ieškovą užbaigti atlikti statybos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. 08-04-11/1-02.

86Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-24 sprendimo motyvuojamojoje dalyje dėl šio priešieškinio reikalavimo nepasisakė, o rezoliucinėje dalyje nurodė, kad atmeta UAB „Vilpra“ priešieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Taigi, priešieškinio reikalavimo - įpareigoti ieškovą užbaigti atlikti statybos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. 08-04-11/1-02 pirmosios instancijos teismas neišsprendė ir, vadovaujantis CPK 327 straipsnio 2 dalimi, šio priešieškinio reikalavimo dalyje byla grąžintina pirmosios instancijos teismui.

87Nors 2010-05-10 teismo posėdžio protokole užfiksuota, kad atsakovo atstovas patvirtino ieškovo pripažinimą fakto, jog darbų trūkumai buvo pašalinti po ekspertizės akto gavimo ieškovo iniciatyva ir šios aplinkybės anksčiau atsakovui nebuvo žinomos (tai pažymėta ir UAB „Vilpra“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą), byloje nesant atsakovo (ieškovo pagal priešieškinį) UAB „Vilpra“ atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimo - įpareigoti ieškovą užbaigti atlikti statybos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. 08-04-11/1-02, pirmosios instancijos teismas sprendime dėl jo privalėjo pasisakyti.

88Dėl procesinių palūkanų dydžio

89Šalys rangos sutartyje (18.1.1 punktas) buvo susitarusios dėl netesybų (delspinigių) dydžio – 0,02 procentai nuo nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo statybos darbų kainos. Procesines palūkanas teismas priteisė 15,21 procento dydžio, kaip to prašė ieškovas, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Šis įstatymas nepaneigia sutarties šalių teisės susitarti dėl kitokio palūkanų dydžio, todėl atsižvelgiant į rangos sutartyje šalių sutartą delspinigių dydį, taip pat į tai, kad atsakovas apeliaciniu skundu prašo, vadovaudamasis rangos sutartimi ir CK 1.5 straipsnyje nustatytais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, priteistą procesinių palūkanų dydį sumažinti iki 6 procentų, iš atsakovo priteisiamų metinių procesinių palūkanų dydis mažintinas iki 6 procentų.

90Dėl bylinėjimosi išlaidų

91Kadangi apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taip pat turi būti peržiūrėtas.

92Pagal bylos duomenis ieškovui už ieškinį buvo atidėtas 5 703 Lt dydžio žyminis mokestis. Kadangi ieškinio reikalavimai iš esmės tenkinami (ieškinio reikalavimas dėl 2009-04-15 Sutarties nutraukimo tenkinamas iš dalies, tačiau vis tiek bylos rezultatas iš esmės atitinka ieškovo siektą tikslą), todėl visas už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo. Už priešieškinį, kuris šioje byloje netenkintas, UAB „Vilpra“ sumokėjo 131 Lt.

93Už UAB „Vindeva“ apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, lygaus 5112 Lt, sumokėjimas 2010-06-30 nutartimi buvo atidėtas iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Kadangi UAB „Vindeva“ apeliacinis skundas iš esmės patenkintas, ši suma priteistina valstybei iš atsakovo.

94UAB „Vilpra“ už apeliacinį skundą sumokėjo 886 Lt. Kadangi UAB „Vilpra“ apeliacinis skundas dalyje dėl procesinių palūkanų sumažinimo patenkintas, iš UAB „Vindeva“ proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina sumokėta žyminio mokesčio dalis.

95Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme susidarė 18 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, o bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme šios išlaidos sudarė 4,05 Lt.

96Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 327 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

97Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

98Priteisti iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovui UAB „Vindeva“ 227 984,94 Lt už atliktus darbus ir 7 177,94 Lt delspinigių (viso 235 162,88 Lt) bei metines 6 procentų dydžio procesines palūkanas apskaičiuojant jas pagal priteistą 235 162,88 Lt sumą nuo ieškinio pateikimo 2009-09-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

992009 m. balandžio 15 d. sutartį pripažinti nutraukta nuo 2009 m. rugsėjo 12 d.

100Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Vilpra“ 5 703 už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio ir 5112 Lt už UAB „Vindeva“ apeliacinį skundą atidėto žyminio mokesčio.

101Priteisti UAB „Vilpra“ iš UAB „Vindeva“ 443 Lt už UAB „Vilpra“ apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

102Priteisti valstybei iš UAB „Vilpra“ 20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

103Gražinti bylos dalį dėl priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovą užbaigti atlikti statybos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. 08-04-11/1-02 pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl trišalės 2009-04-15 sutarties kvalifikavimo: ar tai... 4. Ieškovas UAB „Pajūrio birštva“, kurios procesines teises byloje perėmė... 5. Atsakovas UAB „Vilpra“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-24 sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. Priteisė iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovui UAB „Vindeva“ 28 515 Lt... 9. priteisė iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovui UAB „Vindeva“ 15,21... 10. atmetė kitą UAB „Vindeva“ ieškinio dalį dėl skolos priteisimo;... 11. atmetė UAB „Vindeva“ ieškinio dalį dėl 2009-04-15 skolos perkėlimo... 12. atmetė UAB „Vilpra“ priešieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties... 13. Apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad 2009-04-15 tarp šalių sudarytoje... 14. Ta aplinkybė, kad UAB „Edija“ neįvykdė trišalės sutarties, nėra... 15. Teismas kaip neįrodytą (CPK 178 str.) atmeta ieškovo reikalavimo dalį dėl... 16. Kadangi 2009-04-15 sutartimi buvo susitarta dėl 185 000 Lt skolos perkėlimo... 17. Priešieškinys dėl 2009-12-15 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo... 18. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Atsakovas UAB „Vilpra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti apygardos... 20. 1. Atsiskaitymus už likusius tariamai atliktus darbus, kurių kaina - 28 515... 21. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad generalinio rangovo atsakomybė... 22. Rangos sutarties 16.8.5 punkte nustatoma, kad rangovas gali sulaikyti... 23. Teisę sulaikyti mokėjimus nustato ir Rangos sutarties 16.5. punktas, kuriame... 24. 2010-02-06 UAB „Vilpra“ yra pareiškusi ieškinį UAB „Pajūrio... 25. 2. Teismo priteistos procesinės palūkanos neatitinka protingumo ir teisingumo... 26. Ieškovas UAB „Vindeva” apeliaciniu skundu prašo pakeisti skundžiamą... 27. 1. Teismas netinkamai kvalifikavo 2009-04-15 trišalę atsiskaitymo sutartį... 28. Trišale 2009-04-15 atsiskaitymo sutartimi šalys susitarė, jog atsakovo... 29. Iš sutarties 2 punkto, kuriame nustatyta, kad sutarties šalims įvykdžius... 30. Tą rodo ir sutarties 5 punktas, kuriame nustatyta, jog šalys sutartį sudarė... 31. Sutartyje nebuvo vartojamos jokios sąvokos, leidžiančios daryti išvadą,... 32. 2. Lietuvos teismai, vertindami ir aiškindami panašias sutartis, laikosi... 33. 3. Kad 2009-04-15 sutartis nustatė tik atsiskaitymo tvarką patvirtina ir... 34. 3. UAB „Pajūrio birštva”, sudarydamas 2008-04-15 sutartį, turėjo vieną... 35. 4. Byloje tarp šalių net nebuvo ginčo dėl atliktų, perduotų ir atsakovo... 36. Viena, pagal į bylą pateiktus įrodymus už UAB “Pajūrio birštva”... 37. 5. Sprendimas nepakankamai motyvuotas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).... 38. Atsakovas UAB „Vilpra” atsiliepimu į UAB „Vindeva” apeliacinį skundą... 39. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 40. 1. Trišale atsiskaitymų sutartimi Nr. 09/04/15 šalys įvykdė novaciją -... 41. 2. Ieškovo argumentas, kad 2009-04-15 sutartis sudaryta remiantis CK 6.50... 42. 3. Aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl... 43. Trišalės atsiskaitymo sutarties Nr. 09/04/15 1 punkte esamu laiku... 44. UAB „Pajūrio birštva“ 2009-04-22 pranešime Nr. 36 aiškiai ir... 45. UAB „Vilpra“ tinkamai įvykdė savo prievoles pagal trišalę atsiskaitymo... 46. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas... 47. UAB „Edija“ 2009-08-11 raštas Nr.R-170 Dėl įsipareigojimų vykdymo... 48. 4. Ieškovo cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-05 nutartis... 49. 5. Priešingai nei teigia ieškovas, Lietuvos teismai ne vienoje byloje... 50. 6. UAB „Vilpra“ pranešė UAB „Pajūrio birštva“, kad UAB „Edija“... 51. Neatsižvelgdama į rangovo UAB „Vilpra“ prašymą sustabdyti vykdomus... 52. Tai, kad subrangovas UAB „Pajūrio birštva“ atliko darbus statinyje ( - ),... 53. 7. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo nesikreipiant į teismą pažymėtina,... 54. 8. Ieškovas ieškiniu prašė nutraukti sutartį, todėl jis ir turėjo... 55. 6. Trišalė atsiskaitymo sutartis Nr. 09/04/15 negali būti nutraukta UAB... 56. Viena, 2009-03-26 UAB „Vilpra“ pranešė UAB „Pajūrio birštva“, kad... 57. Antra, UAB „Edija“ 2009-08-11 raštu Nr.R-170 pranešė UAB „Vilpra“ ir... 58. Trečia, kaip jau minėta, UAB „Pajūrio birštva“ elgėsi nesąžiningai:... 59. Ketvirta, UAB „Vilpra“ tinkamai įvykdė trišalę atsiskaitymo sutartį... 60. 7. Teismo priteistos procesinės palūkanos neatitinka protingumo ir teisingumo... 61. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 62. Dėl trišalės 2009-04-15 sutarties kvalifikavimo... 63. Byloje kilo ginčas dėl trišalės 2009-04-15 sutarties kvalifikavimo: ar tai... 64. Skolos perkėlimo institutas, reglamentuojamas CK 6 knygos VII skyriuje, yra... 65. 2009-04-15 trišale sutartimi, kurios tikslu įvardintas siekis „sumažinti... 66. Kaip jau minėta, įvykus skolos perkėlimui, pasikeičia prievolės šalis.... 67. Vien ta aplinkybė, kad Sutartyje kaip jos teisinis pagrindas nurodytas CK 6.50... 68. Vien sutarties pavadinimas „atsiskaitymo sutartis“ ir kad sutartyje nėra... 69. Vertinant Sutarties šalių elgesį derybų dėl Sutartie laikotarpiu ir po... 70. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 71. Pažymėtina ir tai, kad Sutartį kaip nustatančią atsiskaitymo tvarką... 72. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje išsakyti argumentai, kad UAB... 73. Pažymėtina, kad, nors trišalėje Sutartyje jos sudarymo data nurodyta... 74. Dėl trišalės 2009-04-15 sutarties nutraukimo... 75. Pirmosios instancijos teismas 2009-04-15 Sutartį ne tik neteisingai... 76. Pagal bylos duomenis, UAB „Pajūrio birštva“ 2009-07-30 raštu Nr. 69... 77. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti 227 954, 94 Lt skolos, 7 177,94 Lt... 78. Ieškovas UAB „Vindeva“ (UAB „Pajūrio birštva“ teisių perėmėjas)... 79. Pagal bylos duomenis abiejų šalių pasirašytu 2009-07-27 tarpusavio... 80. UAB „Vilpra“ vertinimu po 2009-04-15 trišalės sutarties pasirašymo 185... 81. Pripažinus, kad trišalė 2009-04-15 sutartis nebuvo skolos perkėlimo... 82. Pagal bylos duomenis UAB „Vilpra“ 2009-03-26 informavo UAB „Pajūrio... 83. Dėl UAB „Pajūrio birštva“ neatliktų darbų, kurių vertė 49 227 Lt ... 84. UAB „Vilpra“ teigė, kad UAB „Pajūrio birštva“ pilnai neatliko... 85. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje tarp šalių nekilo ginčo, ar darbai,... 86. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-24 sprendimo... 87. Nors 2010-05-10 teismo posėdžio protokole užfiksuota, kad atsakovo atstovas... 88. Dėl procesinių palūkanų dydžio... 89. Šalys rangos sutartyje (18.1.1 punktas) buvo susitarusios dėl netesybų... 90. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 91. Kadangi apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo... 92. Pagal bylos duomenis ieškovui už ieškinį buvo atidėtas 5 703 Lt dydžio... 93. Už UAB „Vindeva“ apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, lygaus... 94. UAB „Vilpra“ už apeliacinį skundą sumokėjo 886 Lt. Kadangi UAB... 95. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme susidarė 18 Lt procesinių... 96. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 97. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą ir... 98. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilpra“ ieškovui UAB „Vindeva“ 227 984,94... 99. 2009 m. balandžio 15 d. sutartį pripažinti nutraukta nuo 2009 m. rugsėjo 12... 100. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Vilpra“ 5 703 už ieškinį mokėtino... 101. Priteisti UAB „Vilpra“ iš UAB „Vindeva“ 443 Lt už UAB „Vilpra“... 102. Priteisti valstybei iš UAB „Vilpra“ 20 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 103. Gražinti bylos dalį dėl priešieškinio reikalavimo įpareigoti ieškovą...