Byla 2S-1700-603/2015
Dėl varžytynių mokesčio grąžinimo, suinteresuoti asmenys –V. M., A. A., A. A., A., M. A., BAB „Snoras“, UAB „Servaali“, VMI prie LR finansų ministerijos, Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba, D. M., LR Valstybinė darbo inspekcija

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Bujokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (apelianto) V. I. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal V. I. pareiškimą dėl varžytynių mokesčio grąžinimo, suinteresuoti asmenys –V. M., A. A., A. A., A., M. A., BAB „Snoras“, UAB „Servaali“, VMI prie LR finansų ministerijos, Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba, D. M., LR Valstybinė darbo inspekcija,

Nustatė

2V. I. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl antstolio V. M. veiksmų, prašydamas pareiškėjo suklydimą dėl kainos siūlymo pripažinti pateisinamu ir grąžinti varžytinių dalyvio mokestį.

3Nurodė, jog pareiškėjas laimėjo varžytynes Nr. ( - ) antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Pareiškėjas teigė, jog turto pirkimo kainą nurodė per klaidą, todėl pateikė antstoliui prašymą paskelbti varžytynes neįvykusiomis ir grąžinti varžytynių dalyvio mokestį, tačiau antstolis 2015 m. kovo 2 d. patvarkymu pareiškėjo prašymo netenkino ir paskirstė pareiškėjo varžytynių dalyvio mokestį skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pareiškėjo teigimu, iš varžytynių protokolo matyti, jog pareiškėjas kainą didino 17 kartų sumomis nuo 37,00 Eur iki 38,00 Eur ir tik likus 5 min. iki varžytynių pabaigos per klaidą padidino kainą 95 037,00 Eur, kadangi siūloma kaina buvo nurodoma ir litais, ir eurais, todėl per klaidą nurodyta suma (134 037,00 Eur) akivaizdžiai neatitinka pradinės turto kainos 36 492,00 Eur. Pareiškėjas ne iš karto pastebėjo klaidingai nurodytą kainą, todėl iškart į antstolį nesikreipė. Pareiškėjas daro išvadą, jog dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas buvo išreikštas esant valios trūkumų ir jis negali sukelti pareiškėjui teisinių pasekmių. Pareiškėjas pripažįsta, jog galiojantys teisės aktai nenumato galimybių ir būdų varžytynių dalyviui atšaukti savo kainos pasiūlymo, taip pat grąžinti varžytynes laimėjusiam asmeniui dalyvio mokesčio, tačiau teigia, jog varžytynių metu elgėsi sąžiningai, tai yra nesiekė sužlugdyti varžytynių, vadovavosi Naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarkos aprašu, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais yra pagrindas grąžinti pareiškėjui varžytynių dalyvio mokestį.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi atmetė pareiškėjo V. I. skundą dėl antstolio veiksmų.

5Teismas nustatė, kad antstolis V. M. vykdo 2012 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto 19 notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 268 242,42 Lt išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto, kuriame skolininkai A. A. ir A. A., subsidiarūs skolininkai A. A. ir M. A., išieškotojo BAB banko „Snoras“ naudai. 2015 m. sausio 7 d. patvarkymu buvo paskelbtos nekilnojamojo turto – buto su rūsiu, adresu ( - ), antrosios varžytynės, kurių pradžia 2015 m. sausio 7 d. 11:41:00 val., o planuojama pabaiga 2015 m. vasario 6 d. 11:41:59 val., pradinė turto pardavimo kaina 36 492,00 Eur (125 999,58 Lt), varžytynių Nr. ( - ). Remiantis 2015 m. vasario 6 d. VĮ „Registrų centras“ elektroniniu pranešimu, varžytynes Nr. ( - ) laimėjo V. I., pasiūlęs maksimalią turto kainą 134 037,00 Eur. 2015 m. vasario 9 d. į antstolio depozitinę sąskaitą VĮ „Registrų centras“ pervedė 3 649,20 Eur dydžio varžytynių dalyvio mokestį. 2015 m. vasario 18 d. antstolio kontoroje gautas V. I. pareiškimas paskelbti varžytynes Nr. ( - ) neįvykusiomis ir grąžinti varžytynių dalyvio mokestį. 2015 m. kovo 2 d. patvarkymu antstolis pareiškėjo prašymų netenkino ir nurodė iki 2015 m. kovo 9 d. sumokėti visą turto kainą. Pasibaigus sumokėjimo už elektroninėse varžytynėse nupirktą turtą terminui, antstolis 2015 m. kovo 12 d. patvarkymu paskelbė varžytynes Nr. ( - ) neįvykusiomis, paskirstė pareiškėjo varžytynių dalyvio mokestį skolai ir vykdymo išlaidoms padengti.

6Teismas, išanalizavęs antstolio veiksmus vykdomojoje byloje, nenustatė CPK vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo. Nurodė, jog antstolio veikla yra aiškiai reglamentuota Sprendimų vykdymo instrukcijos ir teismų praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad antstolis turi veikti neperžengdamas savo kompetencijos ribų. Teismas konstatavo, jog CPK 711 str. 1 d. nustato antstolio pareigą varžytynių dalyvio mokestį CPK 753 str. nustatyta tvarka skirti skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti, jeigu varžytynes laimėjęs dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos. Šią pareigą antstolis ir įvykdė. CPK 703 ir 717 str. yra nurodyti pagrindai, kuomet antstolis gali varžytynes paskelbti neįvykusiomis arba jas atšaukti. Šiose nuostatose nėra nustatyta antstolio pareiga anuliuoti varžytynes, jeigu dalyvis, keldamas kainą, padarė klaidą. Norintys dalyvauti varžytynėse asmenys privalo patvirtinti, kad susipažino su Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos dokumentu, kuriame nurodyta varžytynių vykdymo tvarka, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimos pasekmės, numatytos CPK 602, 703, 704, 711, 715, 716, 717, 719 ir 724 str., ir patvirtinti, kad nėra CPK 709 str. 2 d. ir kituose teisės aktuose numatytų kliūčių jiems dalyvauti varžytynėse (CPK 710 str. 1 d. 1 p.). Taigi, V. I., dalyvaudamas varžytynėse, vykstančiose elektroniniu būdu, turėjo būti pakankamai atidus ir rūpestingas siūlydamas kainos pokyčio dydį.

7Atkreiptinas dėmesys, jog VĮ „Registrų centras“, pateikdamas informaciją apie vykusias elektronines varžytynes, nenurodė jokių aplinkybių, jog elektroninių varžytynių sistema buvo sutrikusi. Nors pareiškėjas nurodė, kad neturėjo valios pasiūlyti tokios aukštos parduodamo turto kainos, tačiau galiojantys teisės aktai (CPK 713 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcija) nenumato galimybės ir būdų dalyviui atšaukti savo kainos pasiūlymo, o informacinės sistemos tvarkytojui ši teisė taip pat nesuteikta. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog aplinkybės, kad pareiškėjas, neįsitikinęs siūlytos sumos tikslumu, patvirtino klaidingai įvestą sumą, nepriklausė nei nuo antstolio, nei nuo VĮ „Registrų centras“ neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir nesudaro pareiškėjui pagrindo reikalauti gražinti įmokėtą dalyvio mokestį.

8Be kita ko, pažymėtina, kad vadovautis pareiškėjo nurodytais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais grąžinant jam sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį taip pat nėra pagrindo. Kaip jau buvo minėta, vykdymo proceso reglamentavimui būdingas imperatyvus pobūdis, kuris reiškia, jog antstolis turi teisę imtis tik tų veiksmų, kurie tiesiogiai nustatyti ir leidžiami įstatymų, o bendrųjų civilinės teisės principų taikymas šiuo atveju paneigtų vykdymo proceso reguliavimo tikslus ir principus. Nesant tiesiogiai nustatytos pareigos antstoliui klaidos pagrindu grąžinti varžytynių dalyviui jo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį, tokie antstolio veiksmai, grindžiami minėtais bendraisiais principais, būtų vertintini kaip antstolio kompetencijos ribų peržengimas.

9V. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį ir suklydimą dėl kainos pasiūlymo varžytinėse pripažinti pateisinamu, kadangi pateiktas kainos pasiūlymas yra išreikštas esant valios trūkumui. Taip pat grąžinti 3 649,20 Eur varžytinių dalyvio mokestį į pareiškėjo sąskaitą.

10Nurodė, kad turto pirkimo kainą kompiuteriu nurodė per klaidą, nes varžytinių programoje kainos buvo rodomos dvi – eurais ir litais, todėl pateiktas kainos pasiūlymas buvo išreikštas esant valios trūkumui ir jis negali sukelti teisinių pasekmių. Klaida įvyko todėl, kad pareiškėjas, siekdamas 37 Eur suma padidinti dalyvio kainą iš 39 000 Eur sumos į 39 037 Eur kainą, per klaidą nurodė 134 037 Eur kainą. Pareiškėjo nuomone, tai buvo tiek pareiškėjo, tiek varžytinių programos klaida, todėl vietoje 134 659,20 Lt buvo įrašyta 134 037 Eur. Pareiškėjas per klaidą pateikė ne 37 didesne, o 95 037 Eur didesnę kainą, kuri susidarė dėl to, jog pasiūlymai dėl kainos didinimo pateikiami dvejomis sumomis – eurais ir litais. Atsižvelgiant į tai, kad pradinė parduodamo turto kaina buvo 36 492,00 Eur, tai per klaida nurodyta 134 037,00 Eur suma yra akivaizdžiai neatitinkanti tokio turto rinkos kainą. Pažymėtina, kad pareiškėjas ne iš karto pastebėjo, kad klaidingai nurodė kainą. Be to, varžytinės jau buvo beveik pasibaigusios, nes 2015 m. vasario 6 d. 12:00:45 val. buvo pasiūlyta paskutinė kaina, o varžytinės pasibaigė 2015 m. vasario 6 d. 12:05:45, tai yra po 5 min. nuo paskutinio kainos pasiūlymo. Todėl pareiškėjas iš karto į antstolį ir VĮ ,,Registrų centras“ nesikreipė, kadangi jau nebeliko laiko sustabdyti varžytines ar atšaukti pateiktą kainą. Taigi, akivaizdu, kad sumų įvedimo būdas sudarė prielaidas varžytinių dalyviui suklysti. Tuo tarpu, jeigu sumos būtų suvedamos tik viena valiuta, tai klaidos būtų išvengta.

11V. M. su atskiruoju skundu nesutiko.

12Nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog nei CPK įtvirtintose teisės normose, reglamentuojančiose vykdymo procesą, nei kituose įstatymuose nėra numatyta galimybė grąžinti varžytines laimėjusiam dalyviui sumokėtą pradinę įmoką, remiantis tuo, kad varžytinių laimėtojas dalyvaudamas elektroninėse varžytinėse suklydo keldamas perkamo objekto kainą. Todėl šiuo pagrindu antstolis neturėjo ir neturi jokių teisiškai pagrįstų galimybių grąžinti varžytinių laimėtojui sumokėtą pradinę įmoką. Be to, pripažinus varžytines neįvykusiomis bei grąžinus varžytines laimėjusiam dalyviui varžytinių dalyvio įmoką, būtų buvę pažeisti tiek skolininko, tiek išieškotojų interesai, nes išieškotojas negauna išieškotų lėšų, kadangi turtas iš antrųjų varžytinių neparduotas, skolininkams toliau skaičiuojamos palūkanos nuo visos negrąžinto kredito sumos. Akivaizdu, kad varžytinių laimėtojo turtiniai interesai negali būti keliami aukščiau už teisėtus skolininkų ir išieškotojo interesus.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Varžytynių specifika pasižymi tuo, kad priverstinai vykdant teismo sprendimą siekiama užtikrinti skolininko turto realizavimo visapusišką efektyvumą, tai yra užtikrinti tokį varžytynėse parduodamo turto realizavimą, kuris atitiktų tiek skolininko, tiek išieškotojo interesus bei garantuotų varžytynių dalyviams galimybę, laikantis varžytynių tvarką reglamentuojančių teisės aktų, efektyviai ir sąžiningai dalyvauti varžytynėse.

16Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia, suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „VSA Vilnius“ v. AB DnB bankas Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis, realizuodamas skolininko turtą, organizuoja elektronines varžytynes ir užtikrina jų teisėtumą.

17Elektroninės varžytinės, dėl kurių yra kilęs ginčas nagrinėjamoje byloje, vyko nuo 2015 m. sausio 7 d. 11:41:00 iki 2015 m. vasario 6 d. 12:05:45 (b. l. 259), kurių laimėtojas tapo pareiškėjas V. I.. Pareiškėjo paskutinė pasiūlyta kaina (134 037,00 Eur) buvo užfiksuota elektroninių varžytynių sistemoje 2015 m. vasario 6 d. 12:00:45 val. Paskutinis pareiškėjo kainos pasiūlymas buvo pateiktas laiku ir jis buvo pripažintas laimėjusiu varžytynes. Ši kaina užfiksuota sistemoje dar iki elektroninių varžytynių procedūros nutraukimo (uždarymo), tai yra iki to momento, kai konkrečiose varžytynėse dalyviams nebeleidžiama atlikti jokių veiksmų (kelti kainos, siųsti duomenų ir pan.) ir kai sistema nebepriima (nefiksuoja) duomenų. Pareiškėjo argumentas, kad jis padarė klaidą dėl siūlomos kainos, esant valios trūkumui, laikytinas nepagrįstas, kadangi pareiškėjas dalyvaudamas elektroninėse varžytynėse turėjo būti susipažinęs su varžytynių vykdymo tvarka, todėl jis turėjo būti atidesnis. Be to, varžytinių metu buvo pateiktos dvi kainos skirtingomis valiutomis – eurais ir litais, taigi, šiuo atveju, pareiškėjas turėjo kelis kartus pasitikrinti, ar siūlomą kainą įrašė teisingai. Pareiškėjo teigimu, jis nepastebėjo, jog klaidingai nurodė siūlomą kainą. Atkreiptinas dėmesys, jog iki varžytinių pabaigos, tai yra nuo paskutinės pareiškėjo pasiūlytos kainos momento, buvo likusios 5 min., todėl pareiškėjas galėjo kreiptis į antstolį ar į VĮ ,,Registrų centras“ dėl įvykusios klaidos, bet, kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis ir varžytinių dalyvio mokesčio grąžinimo į antstolį kreipėsi tik 2015 m. vasario 18 d. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas nebuvo suinteresuotas kaip įmanoma greičiau informuoti antstolį ar VĮ ,,Registrų centras“ apie padarytą klaidą ir išspręsti susiklosčiusią situaciją.

18Pažymėtina, kad antstolis negali paskelbti įvykusių varžytynių nevykusiomis vien tik todėl, kad to pageidauja varžytynes laimėjęs dalyvis. Šiuo atveju, pareiškėjas, 2015 m. vasario 18 d. kreipdamasis į antstolį dėl varžytinių paskelbimo neįvykusiomis ir varžytinių dalyvio mokesčio grąžinimo, prašyme turėjo nurodyti bent vieną CPK 717 str. įtvirtinta aplinkybę, kuri leistų varžytynes paskelbti neįvykusiomis. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas nenurodė nė vienos minėtame straipsnyje įtvirtintos aplinkybės (v. b. l. 250). Šiuo atveju, aplinkybė, kad pareiškėjas, esant valios trūkumui, pasiūlė klaidingą kainą ir nebeturėjo galimybės kreiptis į antstolį ar į VĮ ,,Registrų centras“ nėra pagrindas paskelbti varžytynes neįvykusiomis. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog antstolis neturi pareigos anuliuoti varžytynes, jeigu dalyvis, keldamas kainą, padarė klaidą (CPK 713 str.) . Be to, teisės normose, nustatančiose antstolio veiklą, nėra reglamentuoti antstolio veiksmai, atliktini varžytynių metu įvykus klaidai. Sutiktina ir su teiginiu, jog grąžinus sumokėtą varžytinių dalyvio mokestį pareiškėjui, būtų peržengiamos antstolio kompetencijos ribos, kadangi, kaip buvo minėta anksčiau, įstatymai nenumato antstolio tiesioginės pareigos grąžinti sumokėtą varžytinių dalyvio mokestį, esant klaidai, priešingu atveju būtų ne tik peržengiamos antstolio kompetencijos ribos, bet ir pažeisti kitų šalių teisėti interesai.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas, atskirojo skundo motyvais pakeisti nutartį nėra pagrindo, o kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teismo išvadai dėl ginčo susiformuoti.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Bujokaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. V. I. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl antstolio V. M.... 3. Nurodė, jog pareiškėjas laimėjo varžytynes Nr. ( - ) antstolio V. M.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi atmetė... 5. Teismas nustatė, kad antstolis V. M. vykdo 2012 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus... 6. Teismas, išanalizavęs antstolio veiksmus vykdomojoje byloje, nenustatė CPK... 7. Atkreiptinas dėmesys, jog VĮ „Registrų centras“, pateikdamas... 8. Be kita ko, pažymėtina, kad vadovautis pareiškėjo nurodytais teisingumo,... 9. V. I. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. Nurodė, kad turto pirkimo kainą kompiuteriu nurodė per klaidą, nes... 11. V. M. su atskiruoju skundu nesutiko.... 12. Nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog nei CPK... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 16. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio... 17. Elektroninės varžytinės, dėl kurių yra kilęs ginčas nagrinėjamoje... 18. Pažymėtina, kad antstolis negali paskelbti įvykusių varžytynių... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį palikti...