Byla 2-1256-548/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. G., prašydama priteisti iš atsakovo 649,04 Lt skolą, 2189,86 Lt delspinigius, 159,78 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti 2013 m. rugsėjo 27 d. viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 50-51, 54). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013 m. spalio 11 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ ir atsakovas 2001 m. gruodžio 12 d. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R10.1A67080835434 (toliau – Sutartis). Vadovaujantis Sutartimi uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo mokėti už uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ suteiktas paslaugas (b. l. 18-19). Po Sutarties sudarymo atsakovas tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir liko skolingas uždarajai akcinei bendrovei „Tele2“ 649,04 Lt (b. l. 7). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ ir ieškovė 2009 m. kovo 31 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovo skolą (b. l. 13-16, 17).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6. 101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškove atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), t. y. atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.101 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 649,04 Lt skolos.

8Vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovės paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2004 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gegužės 27 d. sudaro 2189,86 Lt (b. l. 8). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai (2189,86 Lt) daugiau nei tris kartus viršija skolos sumą (649,04 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3374 dienas, bei įvertinus tai, jog ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini nuo 2189,86 Lt iki 219,00 Lt, t. y. iki 0,01 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sąskaitos. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

9Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 6.5 punktu, ieškovei iš atsakovo priteistina 219,00 Lt delspinigiai.

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Remiantis CK 6.251 straipsnio 1 dalimi, padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Iš minėtų išlaidų išklotinės (b. l. 9) matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis, užklausos ir kt., tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų atlikusi užklausas Nekilnojamojo turto registrui ar Gyventojų registro tarnybai ir patyrusi 6,00 Lt bei 3,00 Lt išlaidas. Taip pat byloje nėra jokių įrodymų apie registruoto pranešimo ir pranešimo siuntimo išlaidas. Pastebėtina, kad ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei-komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Įvertinus šias aplinkybes ieškovės reikalavimas dalyje dėl 159,78 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

11Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Už ieškinį, kurio suma 868,04 Lt mokėtinas 72,00 Lt žyminis mokestis, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis, Lietuvos statistikos departamento 2013 m. liepos 17 d. informacinis pranešimas Nr. 14).

13Vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 285- 288 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) 649,04 Lt (šešių šimtų keturiasdešimt devynių litų 04 ct) skolą, 219,00 Lt (dviejų šimtų devyniolikos litų 00 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas A. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalies reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai