Byla e2VP-14044-820/2017
Dėl šalies – išieškotojo pakeitimo, skolininkas G. R., išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, suinteresuotasis asmuo SIA „B2Kapital“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Birutės Čereškienės pareiškimą dėl šalies – išieškotojo pakeitimo, skolininkas G. R., išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, suinteresuotasis asmuo SIA „B2Kapital“, ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 0129/08/00650 pradinį išieškotoją BIGBANK AS, veikiantį per BIGBANK AS filialą (į. k. 301048563), jo teisių perėmėju SIA „B2Kapital“ (į. k. 40103645131).

3Prašyme nurodoma, kad antstolei vykdymui buvo pateiktas vykdomasis dokumentas Nr. L2-5786-78/2008 dėl skolos išieškojimo iš skolininko išieškotojui BIGBANK AS, veikiančiam per BIGBANK AS filialą. Pradinis išieškotojas 2016 m. sausio 22 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido naujajam išieškotojui reikalavimo teisę į skolininką ir todėl pareiškėja prašo vykdomojoje byloje pakeisti pradinį išieškotoją naujuoju išieškotoju.

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi pareiškėjo prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiesiems asmenims.

6CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja CK 6.101 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

8Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog antstolė Birutė Čereškienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0129/08/00650 pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. L2-5786-78/2008 dėl skolos, baudos, kitų išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko G. R. išieškotojo BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą (buvęs pavadinimas Balti Investeeringute Grupi Pank AS, veikiantis per Balti Investeeringute Grupi Pank AS filialą) naudai (e. b. l. 3). Pradinis išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, ir SIA „B2Kapital“ 2016 m. sausio 22 d. sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria pradinis išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, perleido SIA „B2Kapital“ reikalavimo teises į skolininką G. R. dėl skolos išieškojimo pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. L2-5786-78/2008 (e. b. l. 3, 4 – 5, 8 - 18).

9Byloje nėra pateikta duomenų, kad skolininkui G. R. buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo perleidimo naujajam kreditoriui, tačiau tai nelaikytina pagrindu atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. „Išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009). Taigi teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininko informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkui turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

10Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei vadovaujantis CPK 596 straipsnio 1 dalimi darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Teisių perėmėjui išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 596 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13patenkinti pareiškėjos antstolės Birutės Čereškienės pareiškimą dėl šalies - išieškotojo pakeitimo.

14Pakeisti pradinį išieškotoją BIGBANK AS, veikiantį per BIGBANK AS filialą (į. k. 301048563), buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, jo teisių perėmėju – SIA „B2Kapital“ (į. k. 40103645131), buveinės adresas Skanstes st. 50, Riga, Latvija, vykdomojoje byloje Nr. 0129/08/00650 pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 11 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. L2-5786-78/2008 dėl skolos, baudos, kitų išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko G. R. (a. k. ( - )

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai