Byla 2-756/2009
Dėl įsiskolinimo išieškojimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko B. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutarties (rezoliucijos), kuria nutarta išduoti vykdomąjį raštą, civilinėje byloje Nr. 2-1028-560/08 pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovui B. G. dėl įsiskolinimo išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas R. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo B. G. 180 000 Lt įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo skolos grąžinimo termino praleidimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas B. G. pateikė teismui priešieškinį, prašydamas pripažinti 2006 m. sausio 12 d. paskolos sutartį nesudaryta, 2006 m. sausio 12 d. paskolos raštelį – negaliojančiu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo B. G. ieškovui R. P. 180 000 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2007 m. vasario 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4 600 Lt žyminio mokesčio bei 3 500 Lt išlaidų advokatų pagalbai apmokėti. Atsakovo B. G. priešieškinį teismas atmetė ir priteisė iš atsakovo 56,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimą paliko nepakeistą.

72009 m. balandžio 15 d. R. P. ir D. P. pateikė teismui prašymus, kuriais prašė išduoti vykdomąjį dokumentą byloje D. P. vardu. Savo prašymo pagrindu D. P. nurodė skolos perkėlimo sutartį. R. P. taip pat prašė anuliuoti jo vardu išduotą vykdomąjį raštą.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. rezoliucija patenkino D. P. prašymą: nurodė išduoti jai vykdomąjį dokumentą.

9Skolininkas B. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti išieškotojo pakeitimą iš R. P. į D. P. bei 2009 m. balandžio 16 d. vykdomąjį raštą, išduotą išieškotojos D. P. naudai.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Reikalavimo perleidimo sutartis tarp D. P. ir R. P. buvo sudaryta 2009 m. balandžio 7 d. Jokio pranešimo iš R. P. apie reikalavimo teisės perleidimą B. G. nėra gavęs (CK 6.109 str.). Taip pat nėra pateikta jokių įrodymų apie pranešimo įteikimą skolininkui kartu su prašymu išrašyti vykdomąjį raštą jos vardu.

122. Pagal 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartį R. P. perleido D. P. reikalavimą į 206 100 Lt skolos sumą, kuri susikaupė iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo. Vykdomasis raštas D. P. yra išduotas su 5 proc. metinių palūkanų iki visiško skolos apmokėjimo nuo iš B. G. priteistos sumos, t.y. vykdomuoju raštu gautina suma viršija D. P. perleistą reikalavimo sumą.

133. Kreditorius turi teisę perleisti visą reikalavimą ar jo dalį, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.101 str.). Bylos medžiagoje yra duomenys apie R. P. skolas ir apie tai, kad R. P. ir D. P. yra sudarę vedybų sutartį, nustatant bendros dalinės ir privačios nuosavybės turto režimą. Preziumuojama, kad, R. P. perleidus D. B. G. skolos išieškojimą, R. P. siekė išvengti skolų grąžinimo savo kreditoriams, tuo pažeisdamas jų interesus (CK 6.67 str.).

14Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą D. P. prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atskirąjį skundą atsakovas padavė, siekdamas užvilkinti išieškojimą. R. P. išvažiuoja į užsienį ir negalės tinkamai rūpintis skolos sugrąžinimu.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

17Prašymus išduoti vykdomąjį dokumentą D. P. vardu tiek pradinis išieškotojas R. P. , tiek teisių perėmėja D. P. pateikė 2009 m. balandžio 7 d. jų sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties (t. 2, b.l. 86-88) pagrindu. Pradinis išieškotojas R. P. , prašydamas išduoti vykdomąjį dokumentą D. P. , taip pat prašė anuliuoti jo vardu išduotą vykdomąjį dokumentą. Teismas, išsprendęs prašymus, 2009 m. balandžio 15 d. rezoliucija ant D. P. prašymo nurodė išduoti vykdomąjį dokumentą. Taigi, šia rezoliucija iš esmės buvo pakeistas pradinis išieškotojas jo paties ir reikalavimo perėmėjo (naujojo kreditoriaus) prašymu. Todėl nepriklausomai nuo to, kad išieškotojas buvo pakeistas ne teismo nutartimi, kaip tai numatyta CPK 596 straipsnio 1 dalyje, o rezoliucija, tokia rezoliucija prilygintina teismo nutarčiai, kuria pakeistas išieškotojas vykdymo procese, ir gali būti skundžiama atskiruoju skundu, kaip tai ir numatyta CPK 596 straipsnio 1 dalyje.

18Savo atskirajame skunde skolininkas B. G. nurodo, kad apie reikalavimo perleidimą jokio pranešimo iš R. P. jis nėra gavęs ir nėra pateikta jokių įrodymų apie pranešimo įteikimą jam, kaip skolininkui, kartu su prašymu išrašyti vykdomąjį raštą D. P. vardu.

19Civilinio kodekso 6.109 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Iš tiesų, byloje nėra duomenų apie tai, kad B. G. , kaip skolininkas, sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Tačiau ši aplinkybė negali būti pagrindas atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Reikalavimo perleidimui skolininko sutikimas nėra būtinas (CK 6.101 str. 1 d.). Išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Vykdomasis raštas išieškotojai D. P. išduotas 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu ir tai vykdomajame rašte yra pažymėta. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas.

20Byloje nėra duomenų ir apeliantas neteigia, kad 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartis yra nuginčyta ir negaliojanti, kaip prieštaraujanti įstatymo reikalavimams ar pažeidžianti pirminio išieškotojo R. P. kreditorių teises. Todėl atskirajame skunde išdėstyti argumentai, kad reikalavimo perleidimo sutartimi R. P. siekęs išvengti skolų grąžinimo savo kreditoriams, tuo pažeisdamas jų interesus, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, be to, šie argumentai nėra pagrįsti faktiniais bylos duomenimis.

21Pagal CPK 648 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatą, vykdomajame rašte, be kita ko, turi būti nurodoma su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui. Iš byloje pateikto vykdomojo rašto, išduoto 2009 m. balandžio 16 d. išieškotojai D. P. (t. 2, b.l. 111), matyti, kad išduotas vykdomasis raštas šį įstatymo reikalavimą atitinka - jame išdėstyta su išieškojimu susijusi rezoliucinė įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimo dalis pažodžiui.

22Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pagal 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartį R. P. perleido D. P. reikalavimą į 206 100 Lt skolos sumą, kuri susikaupė iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, o vykdomasis raštas D. P. yra išduotas su 5 proc. metinių palūkanų iki visiško skolos apmokėjimo nuo iš B. G. priteistos skolos sumos. Tačiau ši aplinkybė negali būti pagrindas išvadai, kad vykdomasis raštas, kuris atitinka įstatymo reikalavimus, išduotas neteisėtai. Aplinkybė, kad 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartimi D. P. buvo perleistas reikalavimas ne dėl visų įsiteisėjusiu sprendimu priteistų palūkanų, skaičiuotinų nuo priteistos skolos sumos, o tik dėl palūkanų, paskaičiuotų iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, gali būti reikšminga vykdymo procese, atliekant išieškojimo veiksmus pagal reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą. Tačiau tai negali būti pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį (rezoliuciją) dėl išieškotojo pakeitimo bei išduotą vykdomąjį raštą.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išieškotojo pakeitimo vykdymo procese klausimą iš esmės išsprendė teisingai ir pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį (rezoliuciją) nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas R. P. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovas B. G. pateikė teismui priešieškinį, prašydamas pripažinti 2006... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. liepos 17 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 7 d. nutartimi Vilniaus... 7. 2009 m. balandžio 15 d. R. P. ir D. P. pateikė teismui prašymus, kuriais... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 15 d. rezoliucija patenkino D. P.... 9. Skolininkas B. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti išieškotojo pakeitimą... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Reikalavimo perleidimo sutartis tarp D. P. ir R. P. buvo sudaryta 2009 m.... 12. 2. Pagal 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartį R. P. perleido... 13. 3. Kreditorius turi teisę perleisti visą reikalavimą ar jo dalį, jeigu tai... 14. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą D. P. prašo atskirąjį skundą... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio 1 dalyje... 17. Prašymus išduoti vykdomąjį dokumentą D. P. vardu tiek pradinis... 18. Savo atskirajame skunde skolininkas B. G. nurodo, kad apie reikalavimo... 19. Civilinio kodekso 6.109 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad reikalavimo... 20. Byloje nėra duomenų ir apeliantas neteigia, kad 2009 m. balandžio 7 d.... 21. Pagal CPK 648 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatą, vykdomajame rašte, be... 22. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pagal 2009 m. balandžio 7 d. reikalavimo... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį...