Byla 2S-1590-254/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Legrana“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3325-475/2015 pagal ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, tretieji asmenys: R. Z., UAB „Hidrojėgainė“, UAB „Sweco Hidroprojektas“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I . Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu (7 t. b. l. 54-79) prašydamas: priteisti iš atsakovo UAB „Legrana“ 19 975,22 Eur patirtus nuostolius ir išlaidas (dėl Janušonių hidroelektrinės remonto (19797,32 Eur) ir defektų nustatymo (177,90 Eur) darbų); įpareigoti atsakovą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus Janušonių hidroelektrinėje, kad hidroelektrinė galėtų generuoti 100 kW projektinį galingumą; priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Legrana“ 37 322,46 Eur patirtus nuostolius (negautas pajamas); pripažinti negaliojančiu 2011-01-14 Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) ir 2011-02-09 PVM sąskaitą-faktūrą serija LEG Nr. ( - ). Nurodė, kad atsakovas pagal 2009-01-22 rangos sutartį įrengė ieškovui Janušonių hidroelektrinę ir kai hidroelektrinė buvo pradėta eksploatuoti, įranga pradėjo gesti, dėl to ieškovas patyrė nuostolių bei papildomų išlaidų.

4Ieškovas 2015-04-20 teismui pateikė prašymą dėl bylos sustabdymo, kol Kauno apygardos teisme bus išspręsta civilinė byla Nr. e2-1741-254/2015 pagal ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį atsakovui UAB „Legrana“. Pažymėjo, kad abiejose bylose nagrinėjami reikalavimai nėra tapatūs, tačiau dalis bylose pareikštų reikalavimų yra pasirinktų alternatyvių pažeistų teisių gynimo būdų realizavimas. Pasak ieškovo, nors abi bylos gali būti nagrinėjamos atskirai, tačiau dėl pareikštų reikalavimų pobūdžio bei galimo prejudicinio tarpusavio ryšio Kauno apylinkės teisme nagrinėjama byla Nr. 2-3325-475/2015 turėtų būti sustabdyta vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytu pagrindu, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo tenkino ir sustabdė civilinės bylos Nr. 2-3325-475/2015 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1741-254/2015. Teismas sprendė, kad šioje byloje ir Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 yra keliami reikalavimai, susiję su UAB „Upinė“ ir UAB „Legrana“ sudarytos sutarties dėl Janušonių hidroelektrinės statybos darbų vykdymu. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje prašoma nutraukti tarp UAB „Upinė“ ir UAB „Legrana“ sudarytą 2009-01-22 rangos sutartį Nr. S-09-03 dalyje dėl UAB „Legrana“ pateiktų medžiagų ir įrengimų, įpareigoti UAB „Legrana“ išmontuoti ir pasiimti Janušonių hidroelektrinės įrengimus, pripažinti negaliojančiu 2006-12-04 Atliktų darbų aktą Nr. 06-299, o nagrinėjamoje byloje prašoma priteisti UAB „Upinė“ iš UAB „Legrana“ patirtus nuostolius ir išlaidas dėl Janušonių hidroelektrinės remonto ir defektų nustatymo darbų, ištaisyti trūkumus ir defektus Janušonių hidroelektrinėje. Teismo nuomone, išnagrinėjus Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 pareikštus reikalavimus, būtų nustatyti prejudiciniai faktai, svarbūs nagrinėjamos bylos teisingam išsprendimui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 šioje byloje turės prejudicinę reikšmę, todėl bylos nagrinėjimą sustabdė iki bus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1741-254/2015.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Legrana“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

91. Apeliantas nurodo, kad abiejose bylose keliami reikalavimai yra susiję su 2009-01-22 rangos sutartimi Nr. S-09-03, tačiau, jo įsitikinimu, tarp nurodytų civilinių bylų nėra prejudicinio ryšio. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir pažeidė CPK 295 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, kadangi nutartyje teismas iš esmės nepateikė motyvų, kuriais vadovaudamasis padarė išvadas dėl prejudicinio bylos ryšio ir privalomo sustabdymo. Nurodo, kad sustabdyta civilinė byla gali būti nagrinėjama atskirai, kadangi tiek šioje byloje, tiek minėtoje byloje sprendžiami susiję klausimai, kuriuos galima nagrinėti ir vertinti atskirai. Pats ieškovas 2015 m. balandžio 20 d. prašyme stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą nurodė, kad abi bylos gali būti nagrinėjamos atskirai. Be to, minėtame prašyme ieškovas nepateikė ir neįrodinėjo bylos sustabdymo pagrindų, todėl, apelianto įsitikinimu, žemesnės instancijos teismas bylos sustabdymo pagrindą taikė formaliai, neįsitikinęs, ar yra aplinkybės, sudarančios pagrindą stabdyti bylą. Pažymi, kad sustabdytoje civilinėje byloje ieškovas savo reikalavimais iš esmės siekia išsaugoti 2009-01-22 rangos sutartį Nr. S-09-03, pašalinant tariamus jos vykdymo trūkumus, tačiau civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 jis reikalauja minėtą sutartį nutraukti.

102. Apeliantas nurodo, kad ši civilinė byla nagrinėjama nuo 2011 m., į ją yra sujungtos trys bylos, o Kauno apygardos teisme civilinė byla yra tik pasirengimo stadijoje, todėl, atsakovo nuomone, ieškovas, piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis, siekia didinti atsakovo bylinėjimosi išlaidas, kuo ilgiau pratęsti atsakovui taikomus suvaržymus. Pažymi, kad šios civilinės bylos sustabdymas nepateisinamas ir proceso koncentracijos bei ekonomiškumo požiūriu.

11Ieškovas UAB „Upinė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad abiejose civilinėse bylose keliami reikalavimai yra susiję su tais pačiais teisiniais santykiais, o reikalavimai įpareigoti atsakovą ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus Janušonių hidroelektrinėje ir nutraukti sudarytą rangos sutartį dalyje dėl medžiagų ir įrengimų įsigijimo, įpareigoti atsakovą išmontuoti Janušonių hidroelektrinės įrengimus ir priteisti iš atsakovo už šias medžiagas ir įrengimus sumokėtą sumą yra alternatyvūs ieškovo pažeistų teisių gynimo būdai. Pažymi, kad nesustabdžius civilinės bylos galima situacija, kad Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą įpareigotų atsakovą ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, o Kauno apygardos teismas nutrauktų sudarytą sutartį. Pasak ieškovo, ši civilinė byla negali būti išnagrinėta, kol nebus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas taikė privalomą civilinės bylos sustabdymą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

14Nagrinėjamu atveju byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu privalomuoju civilinės bylos stabdymo pagrindu – kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1741-254/2015 priimtas procesinis sprendimas turės prejudicinę reikšmę šioje byloje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiais, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje stabdyti civilinės bylos nagrinėjimo šiuo atveju nebuvo pagrindo.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-01-22 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Rangos sutartis Nr. ( - ), kuria atsakovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti Janušonių hidroelektrinės įrenginių komplektavimo, montavimo, paleidimo-derinimo ir prijungimo prie elektros tinklų darbus, o ieškovas (kaip užsakovas) įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos. Ieškovo teigimu, minėta rangos sutartis buvo vykdoma netinkamai ir dėl to jis patyrė nuostolius ir papildomas išlaidas. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas iš esmės reiškia ieškinį dėl patirtų nuostolių atlyginimo ir prašo: priteisti iš atsakovo 19 975,22 Eur patirtus nuostolius ir išlaidas (dėl Janušonių hidroelektrinės remonto (19797,32 Eur) ir defektų nustatymo (177,90 Eur) darbų); įpareigoti atsakovą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus Janušonių hidroelektrinėje, kad hidroelektrinė galėtų generuoti 100 kW projektinį galingumą; priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Legrana“ 37 322,46 Eur patirtus nuostolius (negautas pajamas); pripažinti negaliojančiu 2011-01-14 Atliktų darbų aktą Nr. A-11-3 ir 2011-02-09 PVM sąskaitą-faktūrą serija LEG Nr. 11032. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje byloje, dėl kurios buvo sustabdyta ši byla, ieškovas pateikė ieškinį dėl 2009-01-22 Rangos sutarties Nr. S-09-03 nutraukimo ir pinigų priteisimo.

16CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-490/2014). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010; kt.). Faktų įrodomoji, prejudicinė ar privalomoji galia sustabdomoje byloje turi būti tokia reikšminga, jog, jų nenustačius, sustabdoma byla negali būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013).

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant dėl CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo nepakanka abstrakčiai nurodyti, jog teismas negali išnagrinėti civilinės bylos tol, kol bus išspręsta kita civilinė byla. Būtina nurodyti, kokios konkrečiai civilinėje byloje nustatinėtinos aplinkybės turės įrodomąją ir (ar) prejudicinę galią stabdomoje civilinėje byloje, taip pat kodėl jų negalima nustatyti nagrinėjamoje byloje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė, kokie prejudiciniai faktai bus nustatyti Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje, kokia jų reikšmė nagrinėjamai bylai, kartu nepateikė argumentų, kodėl ši civilinė byla negali būti išnagrinėta. Minėta, kad ginčas tarp šalių kilęs iš 2009-01-22 Rangos sutarties Nr. S-09-03. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2014-11-07 nutartimi atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį, kuriame ieškovas prašė ne tik nuostolių atlyginimo, bet ir pareiškė reikalavimą nutraukti 2009-01-22 Rangos sutartį dalyje dėl atsakovo pateiktų konkrečių įrenginių ir medžiagų (6 t. b. l. 239), t.y., jau tuomet teismas sprendė, kad reikalavimai gali būti nagrinėjami skyrium. Atsižvelgiant į minėtą teismo nutartį, ieškovas 2015-03-20 Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl dalies ginčo rangos sutarties nutraukimo, nors pagal CPK 33 straipsnio 2 dalį bylos galėjo būti nagrinėjamos kartu. Todėl nors ginčas kilęs iš tų pačių teisinių santykių, tačiau iš skundžiamos nutarties nėra aišku, kodėl teismas negali išnagrinėti dar nuo 2011 m. iškeltos civilinės bylos. Įvertinus tai, kad ši byla nagrinėjama nuo 2011 m., todėl vadovaujantis ekonomiškumo, koncentruotumo ir operatyvumo principais (CPK 7 straipsnis), turėjo būti argumentuotai sprendžiama, ar yra pagrindas taikyti CPK 163 straipsnio 3 punktą ir sustabdyti bylą iki bus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1741-254/2015.

18Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepateikė argumentų dėl privalomojo bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, todėl skundžiamą nutartį panaikina ir grąžina bylą nagrinėti toliau (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

19Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. I . Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu (7 t. b. l. 54-79)... 4. Ieškovas 2015-04-20 teismui pateikė prašymą dėl bylos sustabdymo, kol... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Legrana“ (toliau – apeliantas) prašo... 9. 1. Apeliantas nurodo, kad abiejose bylose keliami reikalavimai yra susiję su... 10. 2. Apeliantas nurodo, kad ši civilinė byla nagrinėjama nuo 2011 m., į ją... 11. Ieškovas UAB „Upinė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria teismas taikė privalomą... 14. Nagrinėjamu atveju byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-01-22 tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta... 16. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant dėl CPK 163... 18. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo... 19. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 20. Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti ir bylą...