Byla 2-735-125/2008
Dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo, suinteresuoti asmenys išieškotoja AB „Vakarų laivų gamykla“ ir antstolis Aleksandras Selezniovas

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Bronius Valius rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo skolininkės UAB „Edana“ pareiškimą dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo, suinteresuoti asmenys išieškotoja AB „Vakarų laivų gamykla“ ir antstolis Aleksandras Selezniovas, ir

Nustatė

2ieškovė AB „Vakarų laivų gamykla“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su 2004 m. lapkričio 16 d. ieškiniu atsakovei UAB „Edana“ dėl nuostolių ir delspinigių priteisimo.

3Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. preliminariu sprendimu ieškovės AB „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį patenkino – priteisė iš atsakovės UAB „Edana“ 338 735 Lt nuostolių atlyginimo ir 0,2 procento dydžio delspinigius už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3 693,68 Lt žyminio mokesčio ieškovei AB „Vakarų laivų gamykla“. Tas pats teismas 2005 m. sausio 26 d. nutartimi panaikino 2004 m. lapkričio 29 d. preliminarų sprendimą, patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp AB „Vakarų laivų gamykla“ ir UAB „Edana“, o civilinę bylą nutraukė.

4Išieškotoja (ieškovė) AB „Vakarų laivų gamykla“ 2005 m. balandžio 18 d. prašymu prašė išduoti vykdomąjį raštą byloje. Išieškotoja nurodė, kad skolininkė prievoles pagal taikos sutartį turėjo įvykdyti nuo 2005 m. vasario 20 d. iki 2005 m. balandžio 21 d., tačiau skolininkė taikos sutarties sąlygų neįvykdys, nes prievoles vykdo netinkamai ir įvykdė tik apie 10 procentų taikos sutarties. Teismas 2005 m. balandžio 21 d. išdavė vykdomąjį raštą.

5Išieškotoja (ieškovė) AB „Vakarų laivų gamykla“ pateikė 2008 m. sausio 18 d. prašymą išduoti patikslintą vykdomąjį raštą. Išieškotoja pažymėjo, kad skolininkė liko skolinga išieškotojai pagal taikos sutarties 2.1 punktą 82 966,97 Lt ir 0,2 procento dydžio delspinigių už 338 735 Lt dydžio ieškinio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki 2005 m. rugsėjo 1 d., todėl prašo šioms sumoms išieškoti išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo 2005 m. sausio 26 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 5, 4.6, 2.1 punktus. Teismas 2008 m. sausio 24 d. išdavė vykdomąjį raštą.

6Skolininkė (atsakovė) UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. prašymu prašė: 1) panaikinti 2008 m. sausio 24 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-264-524/2005 dėl 82 966,97 Lt skolos išieškojimo; 2) nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0010/08/00787; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Skolininkė nurodė, kad teismas 2008 m. sausio 24 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl 82 966,97 Lt skolos išieškojimo, tačiau byloje vykdomasis raštas jau buvo išduotas 2005 m. balandžio 21 d. (CPK 647 str. 1 d). Prašymas dėl papildomo vykdomojo rašto išdavimo pareikštas nesąžiningai, nes taikos sutartis buvo įvykdyta, o vykdomoji byla nutraukta. Tą patvirtina ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis. Antstolis iš esmės atnaujino jau nutrauktą vykdomąją bylą, nors tai draudžia CPK 629 straipsnio 3 dalis.

8Išieškotoja atsiliepimu į skolininkės prašymą prašo jį atmesti. Nurodo, kad skolininkė geruoju nevykdė teismo 2005-01-21 nutarties ir buvo aišku, kad prievolių neįvykdys iki 2005-04-25, todėl 2005-04-18 buvo kreiptasi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, o 2005-04-21 išduotas vykdomasis raštas pateiktas antstoliui. Pagal jį buvo įvykdyta tik taikos sutarties 4 p. nurodyta prievolės dalis. Skolininkė pažeidė 4.6 p. nurodytos prievolės įvykdymo terminą – 2005-04-21, kurį šalys galėjo tikslinti rangos sutartimi. Rangos sutartimi Nr. 208/2005, sudaryta 2005-02-17 įvykdymo terminas nukeltas į 2005-04-25, o 2005-07-13 sutarties pakeitimu terminas nukeltas į 2005-08-31. Skolininkė darbus atliko ir perdavė 2005-09-01. Pažeidus prievolės įvykdymo terminus pagal taikos sutarties 7 p. skolininko prievolės išieškotojui kaina skaičiuojama pagal taikos sutarties 2 p. atimant iš dalies įvykdytą prievolės kainą. Visos prievolės kaina pagal taikos sutarties 2 p. dalis sudarė 338 735 Lt. Dalis prievolės įvykdyta sumokant 12 688,03 Lt. Todėl lieka neįvykdyta taikos sutarties 2.1 p. (338 735 Lt – 243 080 Lt (2.2 p.) – 12688,03 Lt (vietoje 2.3 p. numatytų 7000 Lt) = 82 966,97 Lt). Taigi skolininkė pagal taikos sutarties 2.1 p. liko skolinga 82 966,97 Lt ir 0,2 procento delspinigių nuo 338 735 Lt ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki 2005-09-01. Išieškotoja prašė išduoti vykdomąjį raštą pagal taikos sutarties 5, 4.6, 7 ir 2.1 punktus ir vadovavosi tuo, kad ankstesniame rašte buvo tik dalis 2005-01-26 nutarties rezoliucinės dalies. Vėlesniame vykdomajame rašte yra dalis nutarties rezoliucinės dalies, kurios nėra pirmesniame vykdomajame rašte. Šie vykdomieji raštai laikytini vienu vykdomuoju raštu.

9Antstolis A. Selezniovas skolininko prašymą prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad privalėjo priimti ir vykdyti naują vykdomąjį raštą.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad išieškotojas ir skolininkas 2005-01-26 teismo patvirtinta taikos sutartimi LR CK 6.983 str. ir 6.995 str. bei LR CPK 42 str. 1 d. bei 293 str. 5 p. pagrindu patikslino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kuria šalys išsprendė ne tik šioje byloje keltus klausimus, bet ir kitus klausimus, kurie nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas (1 t. b.l. 112-113). Šia taikos sutartimi abi šalys prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus viena kitai ir šalių buvo modifikuotos, tapo sąlyginės (LR CK 6.30-6.32 str.). taikos sutarties 3 p. nurodė, kad dėl cinkavimo baro darbų sustabdymo ir nuostolių dėl to atlyginimo šalys susitars atskirai ir, esant ginčui jis bus sprendžiamas atskirai nuo šios sutarties. Sutarties 4.6 p. buvo numatyta, kad skolininkė darbus užbaigs ne vėliau, kaip 2005-04-21 (terminai gali būti tikslinami rangos sutartyje), o trūkumų šalinimo sąlygos turėjo būti numatytos atskiroje rangos sutartyje (taikos sutarties 5 p.). Sutarties 7 p. buvo numatyta, kad atsakovo prievolė ieškovui pagal šią taikos sutartį jos nepagrįsto nevykdymo atveju bus vertinama pagal šios taikos sutarties 2 p. atimant iš dalies įvykdytos prievolės kainą. Ieškovės 2005-04-18 prašymo pagrindu teismas 2005-04-21 išdavė vykdomąjį raštą, kuris 2005-04-25 buvo pateiktas vykdyti antstoliui A. Selezniovui (vykd. byla Nr. 10-1871/2005). Išieškotojos įgaliotinis A. Greičius antstoliui pateikė 2005-09-01 darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame nurodyta, kad užsakovas (išieškotojas) priima pagal taikos sutartį atliktus darbus, pastabų ir pretenzijų dėl minėtos sutarties įvykdymo neturi ir šalys nustato, kad dėl objektyvių priežasčių būtina patobulinti atliktus darbus, kurių mastas ir terminai bus numatyti atskiroje sutartyje, bei pranešė, kad skolininkė įvykdė Klaipėdos apygardos teismo 2005-01-26 nutartimi patvirtintą taikos sutartį.

11Antstolis 2005-12-06 patvarkymu užbaigė vykdomąją bylą, o 2005-12-06 Palangos m. apylinkės teismo nutartimi iš skolininko antstoliui priteista 11 204,91 Lt vykdymo išlaidų. Ieškovė 2008-11-04 ir 2008-01-21 teismui įteiktais prašymais prašė išduoti dar vieną vykdomąjį raštą pagal taikos sutarties 4.6, 5, 7 bei 2.1 punktus arba išaiškinti nutartį ir jos vykdymo tvarką. Teismas 2008-01-24 išieškotojai išdavė naują vykdomąjį raštą, kuris antstoliui buvo perduotas vykdyti 2008-03-04 (vykdomoji byla Nr. 10-787/2008). Teismo 2005-04-21 išduotas vykdomasis raštas tenkino išieškotoją, yra įvykdytas, pačios išieškotojos įgaliotas atstovas rašte antstoliui rašte nurodė, kad taikos sutartis įvykdyta.

12Išieškotoja, gavusi pirmąjį vykdomąjį raštą, manydama, kad jis neatitinka LR CPK 648 str. 1 d. reikalavimų turėjo teisę LR CPK 648 str. 6 d. pagrindu kreiptis dėl vykdomojo rašto trūkumų ištaisymo. Išieškotojai pripažinus, kad teismo patvirtinta taikos sutartis visiškai įvykdyta, ir antstoliui užbaigus vykdomąją bylą LR CPK 632 str. 1 p. pagrindu kelti klausimą apie naujo vykdomojo rašto išdavimą išieškotoja neturėjo teisės. (LR CPK 187 str.). Dėl nurodytų priežasčių teismo 2008-01-24 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-264-524/2005 yra naikintinas (LR CPK 3 str. 6 d. 646-648 str. analogija 629 str. 3 d.). Vykdomosios bylos užbaigimas ar nutraukimas yra antstolio prerogatyva, šiuos klausimus jis sprendžia patvarkymais LR CPK 629 str., 630 str., 632 str. nustatytais atvejais ir tvarka ir teismas už antstolį negali atlikti šių veiksmų. Todėl prašymo dalis dėl vykdomosios bylos nutraukimo netenkintina. Iš dalies patenkinus skolininkės prašymą iš išieškotojos skolininkei priteistina dalis – 1000 Lt – išlaidų, susijusių su advokato pagalba byloje (LR CPK 98 str.). antstolis vykdė teismo išduotą naują vykdomąjį dokumentą, neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Todėl skolininkės prašymas priimti atskirą nutartį netenkintinas. Kaip jau nurodyta civilinėje byloje, šalys sudarė neaiškiai suformuluotą, sąlyginę taikos sutartį, kurios vykdymas buvo susietas su naujų susitarimų tarp šalių pasirašymu. Todėl išieškotojos kreipimasis į teismą išduoti dar vieną vykdomąjį raštą ar išaiškinti nutartį nelaikytinas piktnaudžiavimu teise ir prašymas išieškotojai taikyti LR CPK 95 str. 2 d. numatytas sankcijas netenkintinas.

13Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

14skolininkės UAB „Edana“ prašymą tenkinti iš dalies.

15Panaikinti išieškotojai AB „Vakarų laivų gamykla“ 2008 m. sausio 24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-264-524/2005 ir skolininkei UAB „Edana“ iš išieškotojos priteisti 1000 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalba byloje.

16Kitas prašymo dalis atmesti.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai