Byla 2-691-747/2011
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu rašytinio proceso tvarka

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė,

2sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Stasiui Žilinskui,

4suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriaus atstovei R. B.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Plungės rajono savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. P. L., J. D., Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriui, Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl turto pripažinimo bešeimininkiu rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

6pareiškėja prašo pripažinti bešeimininkiu turtu Jodėnų kaime Babrungo seniūnija Plungės rajonas, karvides, silosinę Stanelių kaime Paukštakių seniūnija Plungės rajonas, karvides su pagalbiniu ūkio pastatu ir aikštele, daržinę Kėkštų kaime Paukštakių seniūnija Plungės rajonas, karvides su pieno bloku Paukštakių kaime Paukštakių seniūnija Plungės rajonas, ūkinį pastatą Milašaičių kaime Stalgėnų seniūnija Plungės rajonas, gyvulininkystės kompleksą ir vandens bokštą Luknėnų kaime Stalgėnų seniūnija Plungės rajonas, nes šie statiniai niekam nepriklauso ir yra palikti be priežiūros. Šie statiniai 2008-07-01 buvo įtraukti į statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitą. Pateikus informaciją spaudoje, kurie reikštų turtines teises į šį turtą, neatsirado.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas Stasys Žlinskas pareiškimą palaiko ir prašo jį tenkinti.

8Suinteresuotas asmuo J. D. atsiliepimu nurodė, kad statiniai nurodyti pareiškime Jodėnų kaime jai nepriklauso ir nėra jos žemėje. Statiniai yra E. P. sūnaus A. P. žemėje.

9Suinteresuotas asmuo J. D. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

10Suinteresuotas asmuo R. P. L. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

11Suinteresuoti asmenys Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyrius, Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcija pareiškimo patenkinimui neprieštaravo. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

12Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

13Lietuvos Respublikos CK 4.75 str. numato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nėra žinomas, bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą. Statinių, kurie neturi savininkų, apskaitymo tvarka yra numatyta LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr.634 patvirtintose „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse“.

14Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyrius 2011-05-04 raštu Nr.36SD-1088 nurodo, kad Babrungo seniūnijoje, Jodėnų kaime esantys statiniai (daržinė, cisternų laikiklis, ferma, veršiukų ferma) yra R. P. L. ir J. D. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kadastro Nr.6810/0001:88. Suinteresuotas asmuo J. D. atsiliepime nurodė, kad minėti statiniai yra ne jos ir ne R.P. L. žemėje, jie yra kitiems asmenims priklausančioje žemėje. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialo 2011-05-17 rašte Nr.(10.1.3.)S-1538 nurodoma, kad šių statinių kadastriniai matavimai gali būti neatlikti ir patys statiniai neįregistruoti jų duomenų bazėje, jei juos valdantys fiziniai ar juridiniai asmenys dėl to nesikreipė. Kadangi pareiškime nurodyti statiniai Jodėnų kaime yra asmeninės nuosavybės teise priklausančioje žemėje ir šie statiniai gali būti valdomi asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra perduoti nurodyti statiniai (CK 4.57 str. 2 d.), todėl pareiškėjui nepateikus tai paneigiančių įrodymų (CPK 178 str.), pareiškimas šioje dalyje netenkintinas.

15Iš pareiškėjo atstovo paaiškinimų, pateiktų duomenų, kad per informacijos apie bešeimininkį turtą skelbimą laikraščiuose laikotarpį, neatsiliepė nė vienas fizinis ar juridinis asmuo dėl turtinių teisių į pareiškime nurodytus pastatus, esančius Stanelių, Kėkštų, Paukštakių, Milašaičių, Luknėnų kaimuose, Plungės rajonas, pareiškimo. Dėl pareiškime išvardytų objektų Stanelių, Paukštakių, Milašaičių, Luknėnų kaimuose, Plungės rajonas, nenustatyta, kad šio turto pripažinimas bešeimininkiu yra draudžiamas įstatymu, ar, kad daiktas buvo paimtas ir pasisavintas neteisėtai, pažeidžiant kitų asmenų teises ir turtinius interesus. Byloje nėra duomenų, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, po skelbimo spaudoje apie bešeimininkį turtą, dėl turtinių teisių į statinius būtų pareiškę pretenzijas ar pateikę duomenis apie įregistruotas daiktines teises į juos. Vadovaujantis CK 4.58 straipsnio 1 dalimi, darytina išvada, kad statiniai nurodyti pareiškime, esantys Stanelių, Paukštakių, Milašaičių, Luknėnų kaimuose, Plungės rajonas, neturi savininkų, sąžiningų įgijėjų ar teisėtų valdytojų arba jie nėra žinomi. Nurodyti statiniai yra Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, todėl perduotini Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 270 str., 537 str.,

Nutarė

17pareiškimą tenkinti iš dalies.

18Pripažinti statinius, esančius Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, karvides Stanelių kaime, Paukštakių seniūnija, silosinę Stanelių kaime Paukštakių seniūnija, karvides su pagalbiniu ūkio pastatu ir aikštele Kėkštų kaime, Paukštakių seniūnija, daržinę Kėkštų kaime, Paukštakių seniūnija, karvides su pieno bloku Paukštakių kaime, Paukštakių seniūnija, ūkinį pastatą Milašaičių kaime, Stalgėnų seniūnija, gyvulininkystės kompleksą Luknėnų kaime, Stalgėnų seniūnija, vandens bokštą Luknėnų kaime, Stalgėnų seniūnija bešeimininkiais ir pripažinti Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teisę į šiuos statinius.

19Likusioje dalyje pareiškimą atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės

21rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai