Byla 2-1127-544/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, G. K. (a. k. ( - ) ieškiniu dėl 392 599,28 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovo AB DnB BORD bankas (kodas 112029270, Basanavičiaus g. 26, Vilnius) bei priteistų sumų kaip mokėtinų palūkanų įskaitymo pagal Skolinę obligacijų apmokėjimo sutartį, kiti ieškovai civilinėje byloje Nr. 2-545-544/2011: A. N. (a. k. ( - ), L. Š. (a. k. ( - ), V. Š. (a. k. ( - ), G. Š. (a. k. ( - ), A. A. (a. k. ( - ), D. S. (a. k. ( - ), R. R. (a. k. ( - ), V. S. (a. k. ( - ), R. R. (a. k. ( - ), S. K. (a. k. ( - ), E. V. (a. k. ( - ), K. M. (a. k. ( - ), I. M. (a. k. ( - ), E. Š. (a. k. ( - ), J. V. L. (a. k. ( - ),

Nustatė

22011-01-17 iškelta civilinė byla Nr. 2-545-544/2011 pagal ieškovų A. N., L. Š., V. Š., G. Š., A. A., D. S., R. R., V. S., R. R., S. K., E. V., K. M., I. M., E. Š., J. V. L. ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas dėl 11 534 660,21 Lt priteisimo nuostoliams atlyginti, dėl priteistų sumų įskaitymo kaip jų sumokėtų palūkanų pagal skolinių obligacijų apmokėjimo sutartis CK 6.188 str. 2 d. 2 p., 9 p., 6.249 str. 1 d., 6. 251 str., 6.253 str., 6.256 str. 2 ir 4 d., 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., 6.247 str., 6.248 str. 1 d., 6.256 str. 4 d., 6.263 str., FPRĮ 3 str. 12 d., 13 str. 2 d., 19 str. 1 d., 20 d., 21 str. 1 ir 2 d., 22 str. 1 d., 2-4 d., 5 d., 7 d., 24 str. 3 d., 27-29 str., 69 str. 1 d., 71 str. 1 d., 94 str. 2 p., MiFID 18 str. 2 d., 19 str. 2-8 d. pagrindais (civilinė byla Nr. 2-545-544/2011, 1 t., b. l. 2-24, 2 t., b. l. 162-185).

32011-09-30 gautas trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, G. K. (a. k. ( - ) ieškinys atsakovui AB DnB BORD bankas (kodas 112029270, Basanavičiaus g. 26, Vilnius) dėl 392 599,28 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo ir priteistų sumų kaip mokėtinų palūkanų įskaitymo pagal Skolinę obligacijų apmokėjimo sutartį. Pareiškėjas prašo jį įtraukti į Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-545-544/2011 trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais ir po to laikyti jį bendraieškiu. Prašymui pagrįsti šioje dalyje nurodo, kad toks prašymas atitinka teismų praktiką, ieškinio reikalavimai nesiskiria nuo kitų minėtos bylos ieškovų reikalavimų, sutampa ieškinių faktinis ir teisinis pagrindas.

4Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, G. K. prašymas įtraukti jį į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus ir laikyti jį bendraieškiu netenkintinas, o ieškinį atsisakytina priimti CPK 137 str. 2 d. 2 p. pagrindu dėl jo neteismingumo Panevėžio apygardos teismui.

5CPK 46 str. numatyta, kad tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, turi visas ieškovo teises ir pareigas ir jie gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios. Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-545-544/2011, į kurią su savarankiškais reikalavimais siekia įstoti G. K., ginčo dalykas yra priteisti kiekvienam iš minėtos bylos ieškovų tam tikrą pinigų sumą nuostoliams atlyginti, viso - 11 534 660,21 Lt, bei įskaityti kiekvienam iš nurodytų ieškovų priteistas sumas kaip palūkanas pagal kiekvieno iš jų sudarytą skolinę obligacijų apmokėjimo sutartį. Iš V. T. ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo matyti, kad jis reiškia ne savarankišką reikalavimą dėl civilinės bylos Nr. 2-545-544/2011 nurodyto ginčo dalyko, bet savarankišką materialinį teisinį reikalavimą bankui atlyginti 392 599,28 Lt nuostolių bei įskaityti iš jo priteistą sumą kaip palūkanas pagal jo asmeniškai su banku sudarytą skolinę obligacijų apmokėjimo sutartį, kuri nėra susijusios su minėtoje civilinėje byloje nagrinėjamomis kitų ieškovų su banku sudarytomis skolinėmis obligacijų apmokėjimo sutartimis ir iš jų ieškovų kildinama civiline atsakomybe. Todėl G. K. nėra tretysis asmuo, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-545-544/2011. Be to, šioje byloje beveik pasirengta nagrinėti bylą iš esmės, gauti atsiliepimai iį ieškinį, išspręsti prašymai, gautos į bylą įtrauktų institucijų išvados dėl ieškovų ieškinio, o šiuo metu byla sustabdyta.

6G. K. (a. k. ( - ) ieškinys atsakovui AB DnB BORD bankas (kodas 112029270, Basanavičiaus g. 26, Vilnius) dėl 392 599,28 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo ir priteistos sumos kaip mokėtinų palūkanų įskaitymo pagal Skolinę obligacijų apmokėjimo sutartį galėtų būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinys ir nagrinėjamas atskiroje byloje ar/ir vienarūšes bylas būtų galima sujungti CPK 136 str. nustatyta tvarka. Tačiau šiuo atveju G. K. ieškinys atsakovui AB DnB NORD bankas, kurio ieškinio kaina yra 392 599,28 Lt, yra neteismingas Panevėžio apygardos teismui, nes atsakovo AB DnB NORD bankas buveinė yra Vilniuje, Basanavičiaus g. 26. Todėl ieškinys turi būti reiškiamas pagal bendrąsias teritorinio teismingumo taisykles pagal atsakovo juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (CPK 27 str. 1 d. 1 p., 29 str. 1 d.), nes pagal šiuo metu pateiktus faktus nėra duomenų apie teismingumo pagal ieškovo pasirinkimą, išimtinio ar sutartinio teismingumo taisyklių taikymą (CPK 30-32 str.). Minėtos civilinės bylos Nr. 2-545-544/2011 ieškovai ieškinius ir buvo pateikę Vilniaus apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui (1 t., b. l. 2). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2011-01-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-9/2011 tik virš minėtų konkrečių ieškovų ieškiniai atsakovui AB DnB NORD bankas dėl nuostolių atlyginimo buvo perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui, nes vienas iš ieškovų artimas giminaitis dirba Vilniaus apygardos teisme (1 t., b. l. 40). Todėl G. K. ieškinį atsisakytina priimti kaip neteismingą Panevėžio apygardos teismui.

7Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 46 str., 137 str. 2 d. 2 p., 3 d., 290, 291 str.

Nutarė

8Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, G. K. prašymo įtraukti jį į Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-545-544/2011 trečiuoju asmeniu, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus ir laikyti jį bendraieškiu netenkinti.

9Atsisakyti priimti dėl neteismingumo Panevėžio apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui ieškovo G. K. ieškinį atsakovui AB DnB BORD bankas (kodas 112029270, Basanavičiaus g. 26, Vilnius) dėl 392 599,28 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo bei priteistų sumų kaip mokėtinų palūkanų įskaitymo pagal Skolinę obligacijų apmokėjimo sutartį ir nurodyti pareiškėjui, jog jis turi teisę su ieškiniu kreiptis į Vilniaus apygardos teismą pagal teismingumą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos Apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai