Byla 2KT-9/2011
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rimvida Zubernienė, susipažinusi su I. Ž. skundu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos

2Nr. N2-11-730/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. N2-11-730/2011 nagrinėjimo ir bylos perdavimo kitam Klaipėdos apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui. Nurodo, jog bylą Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja E. K. nagrinėja šališkai, pažeidžia pareiškėjos procesines teises, nestabdo bylos nagrinėjimo ir priima pareiškėjai nepalankius sprendimus.

4Prašymas netenkintinas.

5Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog siekiant, kad byla būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, išimtiniais atvejais byla gali būti perduodama kitam tos pačios pakopos teismui. Prašyme nenurodyta jokių aplinkybių, kuo pasireikštų bylos išnagrinėjimo ekonomiškumas ar operatyvumas perdavus bylą kitam apylinkės teismui. Faktas, kad teisėjo atlikti procesiniai veiksmai ir priimtas procesinis sprendimas yra nepalankūs vienai iš bylos šalių, negali būti pagrindas bylą perduoti nagrinėti kitam apylinkės teismui remiantis Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalimi. Kitas įstatyminis pagrindas, kuriuo remiantis bylą būtų galima perduoti kitam apylinkės teismui vadovaujantis LR CPK 35 straipsniu, nenurodytas.

6Pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę dalyvaujantiems byloje asmenims pareikšti nušalinimą teisėjui, jeigu jo dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi dalyvaujantiems byloje asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą (CPK 65, 66, 68, 71 straipsniai). Visais atvejais teisėjas gali būti nušalinamas ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja tam tikrais duomenimis pagrįstos abejonės dėl jo šališkumo, t. y. tik esant konkrečioms aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumu. Nušalinimo institutas yra tam tikra kraštutinė priemonė, kuria siekiama išvengti teisėjų suinteresuotumo.

7Iš civilinės bylos Nr. N2-11-730/2011 medžiagos matyti, jog 2011-05-19 Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojos R. Bertašienės nutartimi I. Ž. prašymas dėl teisėjos E. K. nušalinimo netenkintas. Daugiau prašyme nenurodytas nė vienas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 64–66 straipsniuose įtvirtintas teisėjų nušalinimo pagrindas ar aplinkybės, kurios kliudytų teisėjai E. K. ar kitiems Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjams nagrinėti šią civilinę bylą. Taip pat nenustatyta jokių duomenų, kad teisėja E. K. ar kiti šio teismo teisėjai būtų pareiškę išankstinę nuomonę dėl būsimo sprendimo, būtų kitaip suinteresuoti bylos baigtimi ar sąmoningai blogintų atsakovės procesinę padėtį.

8Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo veikla yra susijusi su atskirų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu, todėl ji negali būti vertinama kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra įstatymų numatyto pagrindo nušalinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. N2-11-730/2011 nagrinėjimo (CPK 64–66 straipsniai) ir perduoti bylą kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui (CPK 35 str.

101 d.).

11Vadovaudamasi CPK 35 straipsnio 2 dalimi, 69, 290-291 straipsniais, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

12pareiškėjos I. Ž. prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. N2-11-730/2011 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai