Byla 2-1581/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų T. Ž. ir J. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-789-460/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovai J. Ž. ir T. Ž. pareiškė ieškinį dėl sandorių ir įrašų pripažinimo negaliojančiais, dėl nuosavybės teisių pripažinimo bei palūkanų priteisimo.

5Atsakovai J. V. V. IĮ, J. V. V., E. M. V. pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančia J. V. V. IĮ ir J. V. V. atžvilgiu 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartį; 2) pripažinti 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartį nesukeliančia teisinių pasekmių J. V. V. ir J. V. V. IĮ; 3) pripažinti negaliojančia J. V. V. IĮ ir J. V. V. atžvilgiu 2005 m. gegužės 2 d. sutartį; 4) pripažinti 2005 m. gegužės 2 d. sutartį nesukeliančia teisinių pasekmių J. V. V. ir J. V. V. IĮ; 5) pripažinti J. V. V. ir J. V. V. IĮ prievoles pagal 2005 m. gegužės 2 d. sutartį pasibaigusiomis; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė V. A. priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2005 m. gegužės 2 d. sutartį, sudarytą tarp J. V. V., J. V. V. IĮ , T. Ž. bei J. Ž.

7Ieškovai T. Ž. ir J. Ž. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti V. A. naudotis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu nustatytomis visų UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad šiuo metu uždrausta naudotis tik 35 akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Nors V. A. negali priimti sprendimų, kuriems priimti reikia daugiau nei 2/3 balsų (66,6 akcijų), tačiau sprendimus, kurie reikalauja balsų daugumos – gali. Atsakovė neteisėtai naudojasi ginčo akcijomis, gauna pajamas, nuslėpė ir sunaikino svarbius bendrovės dokumentus, dėl kurių ieškovai priversti bylinėtis. Atsakovės priimti sprendimai, kuriais nuostolingai buvo pertvarkytos pajamos, parduotos bendrovės prekės, paslaugos ar sudaryti kiti piniginiai sandoriai, kurių pagrindu įmonė nepagrįstai prarado turtą, nebegauna pajamų bei tai gali turėti įtakos, kad bendrovė negalės atsiskaityti su kreditoriais, o akcijos bus bevertės. Akcijų vertė tiesiogiai susijusi su bendrovės turtu.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi atmetė ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šią nutartį grindė tuo, kad, patenkinus ieškovų prašymą, būtų nepagrįstai viršytas laikinųjų apsaugos priemonių, skirtų ieškinio reikalavimui užtikrinti, mastas bei pažeisti ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principai.

92010 m. birželio 28 d. ieškovai T. Ž. ir J. Ž. pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-789-460/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti UAB „Klaipėdos luxoras“ akcininkei V. A. naudotis ABĮ numatytomis visų UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje teismas sprendė akcijų arešto klausimą, nors šio prašymo ieškovai nebuvo pareiškę. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo pateikto prašymo iš esmės, o tai lemia, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir dėl to naikintina.

102010 m. liepos 23 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovės V. A. atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-789-460/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tuo, kad, atsakovės nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo taikyti ieškovų prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Be to, nurodo, kad apeliantai neįrodė būtinybės taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

112010 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti ieškovų paaiškinimai prie atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-789-460/2010. Paaiškinimuose nurodo, kad atsakovė nuslėpė akcininkų dokumentus, suklastojo akcininkų protokolus, teikė klaidingus duomenis tvirtinant įmonės balansus, sudarydama pastato pirkimo-pardavimo sandorį buvo nesąžininga, netinkamai vykdė ir vykdo savo pareigas bendrovėje. Šiuos teiginius grindė pateikdami įrodymus. Apeliantų nuomone, šie įrodymai pagrindžia grėsmę, kad ieškovams galimai palankų teismo sprendimą bus sunkiau arba neįmanoma įvykdyti.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13327 str. 1 d. 2 p. nuostatos numato, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

14CPK 338 str. nuostatos nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus antrajame skirsnyje numatytas išimtis.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovai J. Ž. ir T. Ž. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo teismui dienos – uždrausti V. A. parduoti, dovanoti, įkeisti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijas ir nekilnojamąjį turtą (1 t. b. l. 2.). 2006 m. vasario 2 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškovų prašymą patenkino iš dalies ir areštavo visas V. A. pagal 2005 m. birželio 1 d. pirkimo – pardavimo sutartį priklausančias paprastąsias vardines UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijas ir apribojo visas LR Akcinių bendrovių įstatymu nustatytas turtines ir neturtines teises (1 t. b. l. 8). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 19 d. nutartimi pakeitė 2006 m. vasario 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones t. y. V. A. akcijų neturtinių teisių apribojimą pakeitė į 2 500 Lt užstatą, o turtinėms teisėms taikytus apribojimus pagal 2006 m. vasario 2 d. nutartį paliko nepakeistus (2 t. b. l. 72). 2007 m. vasario 26 d. ieškovai T. Ž. ir J. Ž. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2005 m. birželio 1 d. UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį tarp A. Ž. ir atsakovės V. A.; pripažinti negaliojančiu 2005 m. gegužės 10 d. UAB „Klaipėdos luxoras“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 1; pripažinti J. Ž. nuosavybės teisę į 60, T. Ž. į 25 vienetus paprastųjų, vardinių UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti visas atsakovei V. A. priklausančias UAB „Klaipėdos luxoras“ paprastas vardines akcijas ir apriboti jų suteikiamas turtines ir neturtines teises (2 t. b. l. 116 – 118). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi areštavo visas V. A. turimas UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijas (9 t. b. l. 158 – 159). Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. spalio 1 d. nutartimi pakeitė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartį ir papildomai areštavo V. A. priklausančias 35 paprastąsias vardines UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijas, apribojant turtines ir neturtines teises. Taigi susidarė situacija, kad iš viso buvo areštuota 50 paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų, priklausančių V. A., neapribojant neturtinių teisių (nes atsakovė sumokėjo 2 500 Lt užstatą) ir apribojant turtines teises, bei buvo papildomai areštuota 35 paprastosios vardinės UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijos, priklausančios V. A., apribojant turtines ir neturtines teises.

162010 m. birželio 14 d. ieškovai pateikė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti V. A. naudotis LR Akcinių bendrovių įstatyme numatytomis visų UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (13 t. b. l. 70 – 72). Iš prašymo turinio matyti, kad faktiškai ieškovai prašė grąžinti atsakovei sumokėtą 2 500 Lt užstatą ir apriboti neturtines teises, kylančias iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. vasario 2 d. nutartimi areštuotų 50 paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų, nuosavybes teise priklausančių atsakovei V. A. Šį savo prašymą grindė tuo, kad atsakovė naudodamasi turimomis, neareštuotomis neturtinėmis teisėmis sąmoningai blogina įmonės turtinę padėtį, o tai, ieškovų nuomone, sąlygoja akcijų, kurias jie siekia įgyti šio teismo proceso pabaigoje, nuvertėjimą. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, turėjo tirti, ar yra pagrindas taikyti ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones t. y. ar egzistuoja reali grėsmė, jog, neapribojus neturtinių teisių, kylančių iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. vasario 2 d. nutartimi areštuotų 50 paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų, nuosavybes teise priklausančių atsakovei V. A., ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Teismas, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja minėtoji grėsmė, turėjo nutartyje atskleisti neturtinių teisių esmę, vertinti, ar V. A. neturtinių teisių apribojimas turėtų įtakos įmonės turtinei padėčiai ir ar UAB „Klaipėdos luxoras“ bus veikli, jei bus pritaikytos ieškovų prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau, kaip teisingai atskirajame skunde nurodo ieškovai, Klaipėdos apygardos teismas skundžiama nutartimi iš esmės sprendė UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų arešto klausimą, o ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės klausimą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir dėl to priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį. Tai lemia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartis yra naikintina ir, nesant galimybės bylą išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai