Byla 2-9936-717/2013
Dėl juridinių asmenų organų sprendimo teisėtumo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. K. ieškinį atsakovui UAB „Ekolita“, tretiesiems asmenims: L. R., D. Ž., P. Ž., T. Ž. dėl juridinių asmenų organų sprendimo teisėtumo, ir

Nustatė

2Ieškovė R. K. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais 2013 m. sausio 25 dieną UAB „Ekolita“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirikime priimtus nutarimus:

31.1. Nuo 2013 m. sausio 25 dienos iš bendrovės direktoriaus pareigų atleisti R. K., asmens kodas ( - ) gyv. adresu ( - ).

41.2. Nuo 2013 m. sausio 26 dienos naujuoju bendrovės direktoriumi paskirti S. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nustatant jam 3000,00 Lt. mėnesinį atlyginimą.

51.3. Įgalioti D. Ž. asmens kodas ( - ) sudaryti su naujai išrinktu bendrovės direktoriumi S. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), darbo sutartį nuo 2013 m. sausio 26 dienos.

61.4. Įpareigoti buvusią bendrovės direktorę R. K. iki 2013 m. sausio 26 dienos perduoti naujam įmonės direktoriui S. Ž. visus jos žinioje esamus įmonės dokumentus, antspaudą ir turtą, surašant priėmimo - perdavimo aktą.

71.5. Įpareigoti naują bendrovės direktorių pranešti VĮ Registrų Centras Juridinių asmenų registrą dėl įmonės direktoriaus pakeitimo, pasirašyti visus reikalingus dokumentus (formas) VĮ Registrų centre būtinus dėl įmonės direktoriaus pakeitimo (b.l. 3-7, 1 tomas).

8Ieškovė ieškinyje nurodė, kad minėtą sprendimą pasirašė akcininkai L. R. ir D. Ž., P. Ž., T. Ž. įgaliotas atstovas S. Ž., ieškovė susirinkime nedalyvavo. 2013 m. vasario 1 d. gavus iš UAB „Ekolita“ 2013 m. sausio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo su priedais kopiją sužinojo, kad yra atleista iš einamų pareigų, nors jokio prašymo atleisti iš UAB „Ekolita“ direktoriaus pareigų ieškovė nėra parašiusi. Ieškovė susipažinusi su priimtais nutarimais ir susirinkimo protokolu, o taip pat anksčiau atsiųstu UAB „Ekolita“ akcininkės L. R. bei akcininkų D. Z., P. Ž. ir T. Ž., kuriuos atstovavo įgaliotas asmuo S. Ž., 2013 m. sausio 2 d. sprendimu sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą pastebėjo, kad akcininkės L. R., valdančios 20 proc. parašai galimai suklastoti. Ant 2013 m. sausio 2 d. UAB „Ekolita“ akcininkų sprendimo L. R. parašas yra galimai nuskanuotas bei akivaizdžiai skiriasi nuo L. R. parašų ant 2013 m. sausio 25 d. UAB „Ekolita“ akcininkų susirinkimo protokolo ir priedų kopijų. Ieškovei telefonu susisiekus su L. R. buvo paaiškinta, kad L. R. Lietuvoje nebuvo „kokius penkiolika metų“ ir jokių UAB „Ekolita“, kaip jos akcininke, dokumentų nepasirašinėjo. Kadangi UAB „Ekolita“ akcininkės L. R. parašai galimai suklastoti, tuo pagrindu būtina UAB „Ekolita“ 2013 01 25 dienos įvykusio, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus pripažinti negaliojančiais.

9Atsakovui UAB „Ekolita“ buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. gegužės 15 d., vadovaujantis LR CPK 123 straipsnio 2 d. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

10Trečiajam asmeniui L. R. procesiniai dokumentai, kuriuose buvo pasiūloma pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti 2013 m. birželio 13 d. 2013 m. rugpjūčio 19 d. teisme gautas trečiojo asmens L. R. atsiliepimas, kuriame nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, kadangi ji 2013-01-25 UAB „Ekolita“ įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo ir pasirašė protokole ir akcininkų registracijos sąraše (b.l. 21, 2 tomas)

11Tretieji asmenys D. Ž., P. Ž., T. Ž. 2013 m. liepos 22 d. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo atmesti ieškovės ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškinys atsakovui UAB „Ekolita“ dėl neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo nutarimu pripažinimo negaliojančiais yra paremtas tik ieškovės prielaidomis ir nepagristas jokiais įrodymais. Ieškovės nurodytas teiginys, kad ji pastebėjo, jog akcininkės L. R., valdančios 20 proc. UAB „Ekolita“ akcininkės L. R. parašai suklastoti yra visiškai nepagrįstas, paremtas tik prielaidomis. Ieškovė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog parašai suklastoti nepateikė. Apie sprendimą sušaukti neeilinį UAB „Ekolita“ visuotinį akcininkų susirinkimą informavome ieškovę išsiunčiant jai pranešimą registruotu paštu bei 2013-01-04 pranešimas buvo išspausdintas „Kauno diena“ Minėtas UAB „Ekolita“ akcininkų susirinkimas, kaip ir buvo planuota įvyko 2013-01-25 d. 09:00 val. adresu Konstitucijos pr. 15/5. C-70. Vilnius. Pažymi, kad minėtame susirinkime asmeniškai dalyvavo L. R., kuri buvo išrinkta susirinkimo sekretore (b. l. 15-18, 2 tomas).

12Ieškinys atmestinas.

13Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2013-05-25 įvyko UAB „Ekolita“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo nutarta: 1) nuo 2013 m. sausio 25 dienos iš bendrovės direktoriaus pareigų atleisti R. K., asmens kodas ( - ) gyv. adresu ( - ); 2) nuo 2013 m. sausio 26 dienos naujuoju bendrovės direktoriumi paskirti S. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nustatant jam 3000,00 Lt. mėnesinį atlyginimą; 3) įgalioti D. Ž. asmens kodas ( - ) sudaryti su naujai išrinktu bendrovės direktoriumi S. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), darbo sutartį nuo 2013 m. sausio 26 dienos; 4) įpareigoti buvusią bendrovės direktorę R. K. iki 2013 m. sausio 26 dienos perduoti naujam įmonės direktoriui S. Ž. visus jos žinioje esamus įmonės dokumentus, antspaudą ir turtą, surašant priėmimo - perdavimo aktą; 5) įpareigoti naują bendrovės direktorių pranešti VĮ Registrų Centras Juridinių asmenų registrą dėl įmonės direktoriaus pakeitimo, pasirašyti visus reikalingus dokumentus (formas) VĮ Registrų centre būtinus dėl įmonės direktoriaus pakeitimo.

14Ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti negaliojančiais 2013 m. sausio 25 dieną UAB „Ekolita“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirikime priimtus nutarimus, kaip motyvą nurodo, kad ji susirinkime nedalyvavo. 2013 m. vasario 1 d. gavus iš UAB „Ekolita“ 2013 m. sausio 25 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo su priedais kopiją sužinojo, kad yra atleista iš einamų pareigų, nors jokio prašymo atleisti iš UAB „Ekolita“ direktoriaus pareigų ieškovė nėra parašiusi. Nurodo, kad susipažinusi su priimtais nutarimais ir susirinkimo protokolu, o taip pat anksčiau atsiųstu UAB „Ekolita“ akcininkės L. R. bei akcininkų D. Z., P. Ž. ir T. Ž., kuriuos atstovavo įgaliotas asmuo S. Ž., 2013 m. sausio 2 d. sprendimu sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą pastebėjo, kad akcininkės L. R., valdančios 20 proc. parašai galimai suklastoti. Ant 2013 m. sausio 2 d. UAB „Ekolita“ akcininkų sprendimo L. R. parašas yra galimai nuskanuotas bei akivaizdžiai skiriasi nuo L. R. parašų ant 2013 m. sausio 25 d. UAB „Ekolita“ akcininkų susirinkimo protokolo ir priedų kopijų.

15Kaip matyti iš pateikto teismui UAB „Ekolita“ 2013-01-02 akcininkų sprendimo sušaukti 2013-01-25 neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, tokį sprendimą priėmė UAB „Ekolita" akcininkai, turintys 60 proc. bendrovės akcijų, t.y. L. R. - 20 vnt. bendrovės akcijų, D. Z. - 36 vnt. bendrovės akcijų, P. Z. - 2 vnt. bendrovės akcijų, T. Ž. - 2 vnt. bendrovės akcijų (b.l. 81, 1 tomas), 2013-01-25 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo akcininkai taip pat turintys 60 vnt. akcijų (b.l. 58-59, 1 tomas). LR Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis ir bendrovės įstatai numato, kad visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Ieškovė R. K. kaip bendrovės akcininkė buvo tinkamai informuota apie įvykstantį UAB „Ekolita“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą registruotu laišku (b.l. 77, 1 tomas) ir viešai paskelbiant „Kauno diena“ skelbimą apie akcininkų susirinkimą (b.l. 78, 1 tomas). Tai, jog ieškovė žinojo apie 2013-01-25 įvykstantį UAB „Ekolita“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, patvirtina ir jos 2013-01-15 prašymas pateiktas UAB „Ekolita“ akcininkams (b.l. 79, 1 tomas). Šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo ieškinio reikalavimus (CPK 178 str.). Ieškovė nurodė, kad akcininkės L. R. valdančios 20 proc. UAB „Ekolita“ akcininkės parašas galimai suklastotas, toks ieškovės teiginys yra visiškai nepagrįstas, nes ieškovė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog parašai suklastoti teismui nepateikė.

16Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2013-01-25 UAB „Ekolita“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo (b.l. 9-10); akcininkų registracijos sąrašo (b.l. 11); 2013-01-02 dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo (b.l. 12); juridinių asmenų registro išrašo (b.l. 13-18); 2012-08-31 akcininkų sąrašo (b.l. 19); 2013-03-04 pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo (b.l. 20); – vertinimą, darytina išvada, jog, paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turinys nepatvirtina ieškinyje nurodytų aplinkybių, todėl ieškovės ieškinys atmestinas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

17Atmetus ieškovės ieškinį, iš ieškovės valstybei priteistinos 79,41 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 98 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

19ieškovės R. K. ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovės R. K. (a.k. ( - ) valstybei 79,41 Lt (septyniasdešimt devynis litus 41 ct) pašto išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė R. K. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais... 3. 1.1. Nuo 2013 m. sausio 25 dienos iš bendrovės direktoriaus pareigų atleisti... 4. 1.2. Nuo 2013 m. sausio 26 dienos naujuoju bendrovės direktoriumi paskirti S.... 5. 1.3. Įgalioti D. Ž. asmens kodas ( - ) sudaryti su naujai išrinktu... 6. 1.4. Įpareigoti buvusią bendrovės direktorę R. K. iki 2013 m. sausio 26... 7. 1.5. Įpareigoti naują bendrovės direktorių pranešti VĮ Registrų Centras... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad minėtą sprendimą pasirašė akcininkai L.... 9. Atsakovui UAB „Ekolita“ buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai,... 10. Trečiajam asmeniui L. R. procesiniai dokumentai, kuriuose buvo pasiūloma... 11. Tretieji asmenys D. Ž., P. Ž., T. Ž. 2013 m. liepos 22 d. pateikė... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2013-05-25 įvyko UAB... 14. Ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti negaliojančiais 2013 m. sausio 25... 15. Kaip matyti iš pateikto teismui UAB „Ekolita“ 2013-01-02 akcininkų... 16. Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2013-01-25 UAB... 17. Atmetus ieškovės ieškinį, iš ieškovės valstybei priteistinos 79,41 Lt... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 19. ieškovės R. K. ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovės R. K. (a.k. ( - ) valstybei 79,41 Lt (septyniasdešimt... 21. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno...