Byla B2-2097-254/2013
Dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Ekolita“ iškėlimo, bendraieškės UAB „CONLEX“ ir R. K. bei R. M

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „LIPRAMA VILNIUS“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Ekolita“ iškėlimo, bendraieškės UAB „CONLEX“ ir R. K. bei R. M.,

Nustatė

2pareiškėja (atsakovės kreditorė), vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 4 straipsnio 2 dalimi ir 6 straipsniu, pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, o administratore paskirti UAB „UBC“. Pareiškėja nurodo, kad atsakovės skola pareiškėjai sudaro 772 907,27 Lt, į raginimus ją grąžinti atsakovė nereaguoja. Pagal ieškovės turimą atsakovės 2012 m. laikotarpio balansą atsakovė yra nemoki, nes turtas sudaro 810 094 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 1 189 454 Lt, iš kurių vien tik atsakovės pradelstas įsiskolinimas ieškovei sudaro 772 907,27 Lt. Vadinasi pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

3Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 3 d. nutartimi (t. 2, b. l. 197–198) pareiškėja UAB „CONLEX“ (atsakovės kreditorė) įtraukta į atsakovės bankroto bylą bendraieške, kuri taip pat prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskirti Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Pareiškėja nurodo, kad ji atsakovės kreditore yra reikalavimo teisės perleidimo pagrindu. Atsakovei 2013 m. gegužės 21 d. buvo įteiktas pranešimas dėl perleisto reikalavimo, reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo, tačiau iki šiol atsakovė jai negrąžino pradinės kreditorės UAB „Vensva“ 1 196,45 Lt skolos. Bendraieškės UAB „CONLEX“ įsitikinimu, atsakovė yra nemoki, nes ji negali atsiskaityti ne tik su ja, tačiau ir su kitais kreditoriais (pvz.: atsakovės įsiskolinimas VSDFV siekia net 71 455,98 Lt).

4Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 3 d. nutartimi (t. 2, b. l. 195–196) pareiškėjos R. K. bei R. M. įtrauktos į atsakovės bankroto bylą bendraieškėmis, kurios taipogi prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, o administratore paskirti UAB „STINKOMA“. Pareiškėjos nurodo, jog jos buvo atsakovės darbuotojos ir joms nėra sumokėtas darbo užmokestis, bendrai 8 307,2 Lt (3 732,67 Lt + 4 574,53 Lt).

5Tiek buvęs atsakovės turto administratorius Remigijus Grabinskas (t. 1, b. l. 39), tiek naujoji atsakovės turto administratorė UAB „UBC“ (t. 3, b. l. 21–22) sutinka, jog atsakovei būtų iškelta bankroto byla. UAB „UBC“ pripažįsta, kad atsakovė yra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, nes jau kurį laiką negali atsiskaityti ne tik su bendraieškėmis, tačiau ir su kitais kreditoriais, įskaitant darbuotojais. Be to, atsakovei iš turėto turto liko tik automobilis ( - ) valstybinis numeris ( - ) ir du kompiuteriai. Atsakovės direktoriaus S. Ž., buvusios direktorės R. K. ir buvusios vyr. buhalterės K. F. atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų: patikėto turto pasisavinimo (BK 183 straipsnis), apgaulingos apskaitos tvarkymo (BK 222 straipsnio 1 dalis) ir dokumentų suklastojimo (BK 300 straipsnio 1 dalis).

6Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras.

7ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Kaip matyti iš atsakovės paskutinio 2013 m. liepos 31 d. sudaryto ir pateikto teismui 2013–01–01 – 2013–07–31 ataskaitinio laikotarpio balanso (t. 3, b. l. 40), atsakovės bendra turto vertė sudaro 782 451 Lt, atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 236 344 Lt, iš kurių pagal pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti sudaro 1 193 322,51 Lt (t. 3, b. l. 37–38), t. y. gerokai viršija pusę (391 225,5 Lt) į atsakovės balansą įrašyto turto vertės. Tarp šių pradelstų įsipareigojimų atsakovė skolinga taip pat ir valstybės (2013 m. birželio 26 d. duomenimis – 80 017 Lt) (t. 1, b. l. 44) ir socialinio draudimo fondo (2013 m. birželio 17 d. duomenimis – 69 936,74 Lt) (t. 1, b. l. 16) biudžetams bei atsakovės darbuotojams. 2013 m. liepos 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos (t. 3, b. l. 41) duomenimis, atsakovė 2013 m. laikotarpiu iki liepos 31 d. patyrė 74 534 Lt nuostolių. Jau atsakovės 2011 m. ir 2012 m. balansų duomenys rodė atsakovės nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme (t. 1, b. l. 4, 31). 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovė patyrė 1 546 616 Lt nuostolių (t. 1, b. l. 32), o 2012 m. – 414 678 Lt nuostolių (t. 1, b. l. 5).

9Kaip pažymėjo atsakovės turto administratorė UAB „UBC“ (t. 3, b. l. 21–22), įmonės bankrotą pagrinde sukėlė sudaryti nuostolingi įmonei sandoriai (t. 3, b. l. 27) ir kitos priežastys: 1) neužtikrinta pelninga įmonės veikla dėl pagrindinės darbo priemonės - krovininio automobilio MAN26.310 ir vaakuminio siurblio PR200 - pardavimo; 2) įmonės ilgalaikio turto pardavimas neužtikrinant pinigų už parduotą ilgalaikį turtą gavimą, t. y. pavyzdžiui administracinės patalpos (unikalus Nr. ( - )), esančios adresu Kaunas, ( - ) g. ( - ), buvo parduotos buvusiai atsakovės direktorei R. K. už 300 000 Lt, už kurias iki šiol ji neatsiskaitė ir liko skolinga atsakovei. Be to, visas įmonės turtas buvo parduotas už žymiai mažesnę kainą, nei buvo reali jo vertė tuo metu; 3) paskolų suteikimas neužtikrinant paskolos sumų grąžinimo (pvz.: paskola UAB „Kristada“, UAB „Naftoil“, UAB „Blum baltic“ ir kt.). Atsakovės vadovų ir vyr. buhalterės atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl patikėto turto pasisavinimo (BK 183 straipsnis), apgaulingos apskaitos tvarkymo (BK 222 straipsnio 1 dalis) ir dokumentų suklastojimo (BK 300 straipsnio 1 dalis). Šių priežasčių visuma lėmė atsakovės negalėjimą vykdyti veiklos ir atsiskaityti su kreditoriais.

10Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), konstatuojant, jog yra abu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinti pagrindai iškelti atsakovei bankroto bylą, nes ji yra ne tik nemoki, tačiau atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas (dvi įmonės darbuotojos byloje įtrauktos bendraieškėmis, kurios taip pat siekia iškelti atsakovei bankroto bylą).

11ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

12Iškėlus atsakovei bankroto bylą iš siūlomų jos bankroto administratorių UAB „UBC“, UAB „STINKOMA“ ir UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skiriamas pastarasis, turintis leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a, atitinkantis administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurio kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (t. 3. b. l. 33) (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan., yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012). Ieškovės UAB „LIPRAMA VILNIUS“ siūloma administratorė UAB „UBC“ yra naujai Kauno apylinkės teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-9936-717/2013 (pakeitus 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi paskirtą turto administratorių Remigijų Grabinską) paskirta atsakovės turto administratorė (t. 3, b. l. 23–24), nes atsakovės direktoriui S. Ž. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-9936-717/2013 (t. 1, b. l. 17 kita pusė, t. 2, b. l. 172–174) uždrausta vykdyti atsakovės administracijos vadovo funkcijas. Taigi šiuo metu UAB „UBC“ veikia atsakovės vardu, todėl atliekant bankroto procedūras administratorė privalės taip pat tikrinti sandorius, galimai sudarytus tuo metu, kai veikė jos vardu. Atsižvelgiant į tai, teismo nuomone, administratorė iš esmės turės tikrinti pati save, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl administratorės galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras. Tokią teisėjų kolegijos poziciją patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011; 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2770/2011). Teismas pažymi, kad likusios atsakovės buvusių darbuotojų R. K. bei R. M. siūlomos paskirti bankroto administratorės UAB „STINKOMA“ kandidatūra neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimų, nes į bylą nėra pateikta bankroto administratorės deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams bei galiojantis profesinės civilinės atsakomybės draudimas (t. 2, b. l. 193–194), nors teismas 2013 m. liepos 3 d. elektroniniu būdu tai administratorei nurodė ir pasiūlė trūkstamus dokumentus pateikti (t. 3, b. l. 3), kurie iki šiol nėra gauti.

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14iškelti atsakovei UAB „Ekolita“ (juridinio asmens kodas 300027751, reg.: Kaunas, ( - ) g. 33-13, korespondencijos adresas: Kaunas, Mapų g. 3-7) bankroto bylą.

15Atsakovės UAB „Ekolita“ administratoriumi paskirti Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (juridinio asmens kodas 235238440, reg.: Kaunas, Jonavos g. 16A), turintį leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a, Sąrašo Nr. B-JA006.

16Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, bendraieškėms, atsakovei, administratoriui ir Kauno apylinkės teismui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. pareiškėja (atsakovės kreditorė), vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo... 3. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 3 d. nutartimi (t. 2, b. l. 197–198)... 4. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 3 d. nutartimi (t. 2, b. l. 195–196)... 5. Tiek buvęs atsakovės turto administratorius Remigijus Grabinskas (t. 1, b. l.... 6. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas Įmonių... 7. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 8. Kaip matyti iš atsakovės paskutinio 2013 m. liepos 31 d. sudaryto ir pateikto... 9. Kaip pažymėjo atsakovės turto administratorė UAB „UBC“ (t. 3, b. l.... 10. Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl... 11. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą... 12. Iškėlus atsakovei bankroto bylą iš siūlomų jos bankroto administratorių... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10... 14. iškelti atsakovei UAB „Ekolita“ (juridinio asmens kodas 300027751, reg.:... 15. Atsakovės UAB „Ekolita“ administratoriumi paskirti Įmonių bankroto... 16. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...