Byla 2A-500-163/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Almanto Padvelskio, Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. D. apeliacinį skundą dėl Šilutės miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovams S. Gaučo įmonei ir S. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 17 250 Lt skolos, šešis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis pagal vekselį 2010-12-27 paskolino atsakovui S. G. įmonei, už kurią laidavo įmonės savininkas, atsakovas S. G., 17 250 Lt, kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2011-01-27. Atsakovas savo pareigos neįvykdė ir skolos negrąžino. Ieškovas laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal vekselį išdavimo, o atsakovas, nors ir žadėjo grąžinti skolą geruoju, to nepadarė.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-10-24 sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovų S. G. įmonės ir S. G. solidariai 17 250 Lt skolos, penkis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos 2011-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 516 Lt žyminio mokesčio ieškovui V. D.; laikinąsias apsaugos priemones, taikytas šioje byloje 2011-05-03 nutartimi atsakovo turtui, iki sprendimo įvykdymo paliko galioti; priteisė iš atsakovų S. G. įmonės ir S. G. po 14 Lt pašto išlaidų valstybei; sprendimo įvykdymą dėl skolos priteisimo išdėstė šešiems mėnesiams, nustatant atsakovams mokėti ieškovui įmokas lygiomis dalimis kas mėnesį, t. y. po 2875 Lt, nuo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į atsakovo prašymą ir sudėtingą atsakovo finansinę būklę bei dėl nagrinėjamų kreditorinių įsiskolinimų, taikytų laikinų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas išdėstytinas lygiomis dalimis per šešis mėnesius (CPK 284 str. 1 d.).

4Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-10-24 sprendimą dalyje dėl priteistos skolos išdėstymo šešiems mėnesines, nustatant atsakovams mokėti ieškovui įmokas lygiomis dalimis kas mėnesį, t. y. po 2875 Lt, nuo sprendimo įsiteisėjimo. Likusią Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-10-24 sprendimo dalį prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad 2010-12-27 atsakovui S. G. įmonei ir atsakovo laiduotojui S. G. išrašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis ieškovo V. D. vardu 17 250 Lt privalėjo būti apmokėtas 2011-01-27. Į raginimus apmokėti įsiskolinimą skolininkas nereagavo, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Parengiamajame teismo posėdyje skolininkas teigė, kad neturi lėšų sumokėti įsiskolinimą. Ieškovas teismui pateikė įrodymus, kad skolininkas turi daugiau kreditinių įsiskolinimų, jo turtas areštuotas, iš jo vykdomas išieškojimas pagal kitų kreditorių reikalavimus, todėl kyla pagrįstos abejonės, kad atsakovas gali gera valia apmokėti skolą. Vienintelis skolininko turimas turtas, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą, yra autotransporto priemonė.

5Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo netenkinti šio skundo ir palikti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-10-24 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad teismas teisėtai ir pagrįstai, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo praktika ir atsižvelgdamas į sunkią atsakovų turinę padėtį bei susidariusias nepalankias aplinkybes, dėl kurių atsakovams iš karto įvykdyti sprendimą pilna apimtimi yra labai sunku, sprendimo vykdymą išdėstė. Pažymi, kad turtas (Medvežė), dėl kurios ieškovas skubina sprendimo įvykdymą, priklauso ne atsakovams, o UAB „Fomisas“. Taip pat nurodo, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovų turtui 2011-05-03 nutartimi, paliko galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui nėra jokios grėsmės, kad atsakovų turto apimtis sumažės, jis bus paslėptas ar perleistas tretiesiems asmenims.

6Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.

7Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

9Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

10Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 27 d. S. G. individualios įmonės (vekselio davėjas) savininkas S. G. (vekselio laiduotojas) pasirašė vekselį, pagal kurį iki 2011 m. sausio 27 d. pasižada besąlygiškai sumokėti vekselio turėtojui V. D. 17 250 Lt. (b. l. 5). Vekselio davėjui ir laiduotojui nesumokėjus vekselyje nurodytos sumos, vekselio davėjas V. D. kreipėsi į Šilutės rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš jų vekselyje nurodytą sumą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-3). Šilutės rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovų S. G. įmonės ir S. G. solidariai 17 250,00 Lt. skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos 2011 m. sausio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 516 Lt. žyminio mokesčio ieškovui V. D.. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo S. G. prašymą, sudėtingą jo finansinę būklę bei dėl nagrinėjamų kreditorinių įsiskolinimų, taikytų laikinų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymą dėl skolos priteisimo išdėstė 6 (šešiems) mėnesiams, nustatant atsakovams mokėti ieškovui įmokas lygiomis dalimis kas mėnesį, t. y. po 2 875 Lt., nuo sprendimo įsiteisėjimo.

11Ieškovas nesutinka su sprendimu dalyje dėl skolos mokėjimo išdėstymo, mano, kad atsakovai gera valia skolos nesumokės, o vienintelis turtas į kurį galima nukreipti skolos išieškojimą yra autotransporto priemonė.

12Dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.

13CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

14Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtinais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004, LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Spręsdamas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

15Šioje byloje pateikta duomenų, kad atsakovo S. G. individualios įmonės ir atsakovo S. G. turtinė padėtis sunki. Iš individualios įmonės metinės pelno mokesčio deklaracijos matyti, kad ji 2010 metus baigė su 37 463 Lt. nuostolio (b. l. 92-94), įmonės ilgalaikio turto vertė 9 055,74 Lt. (b. l. 99). Duomenų apie ieškovo V. D. turtinę padėtį byloje nėra, tačiau faktas, kad jis paskolino atsakovui 17 250 Lt. rodo, kad jo materialinė padėtis nėra bloga. Kolegija atsižvelgia į tai, kad skolos grąžinimas užsitęsė dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių (už skolintus pinigus nupirktas vikšrinis miškovežis buvo areštuotas ir perduotas saugoti į aikštelę, todėl nebuvo išvežti ir parduoti medžiai, už kurių pardavimą gautais pinigais atsakovai ketino grąžinti skolą), todėl yra pagrindas išdėstyti sprendimo įvykdymą. Be to, skolos grąžinimas yra apsaugotas laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Tačiau kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas sprendimo įvykdymą išdėstęs per 6 mėnesių laikotarpį, neatsižvelgė į tai, kad skolos grąžinimo terminas buvo tik vienas mėnuo, kad nuo skolos grąžinimo termino iki teismo sprendimo priėmimo praėjo devyni mėnesiai, paskyrė per ilgą sprendimo įvykdymo išdėstymo terminą, todėl šis terminas trumpintinas iki trijų mėnesių. Sprendimo įvykdymo išdėstymas per tris mėnesius nepažeis šalių interesų pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas nepatirs nepagrįstų nuostolių, taip pat neprieštaraus teismų praktikai.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo šešiems mėnesiams keistinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimą dalyje dėl sprendimo įvykdymo dėl skolos priteisimo išdėstyti 6 (šešiems) mėnesiams, nustatant atsakovams mokėti ieškovui įmokas lygiomis dalimis kas mėnesį, t. y. po 2 875, nuo sprendimo įsiteisėjimo pakeisti ir išdėstyti taip: sprendimo įvykdymą dėl skolos priteisimo išdėstyti 3 (trims) mėnesiams, nustatant atsakovams mokėti ieškovui įmokas lygiomis dalimis kas mėnesį, t. y. po 5 750 (penkis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) litų, nuo sprendimo įsiteisėjimo.

19Likusias Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 24 d. sprendimo dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai