Byla e2YT-7369-934/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant pareiškėjui P. B., jo atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei Jelenai Sivovai, liudytojams P. B., V. A., V. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Byloje dalyvaujančių asmenų nurodytų aplinkybių santrauka

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B. nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dirbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“). Pareiškimas iš esmės grindžiamas šiais argumentais ir aplinkybėmis (b. l. 1-2):

61)

7Pareiškėjas P. B., yra įgijęs teisę į senatvės pensiją (pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio nuostatas). Pageidaudamas realizuoti savo teisę pasirinkti savo palankiausią draudiminį laikotarpį bei atitinkamai reikalingą draudimo stažą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto pensijų skyriui reikalinga pateikti ir įrodymus;

82)

92018-07-24 dienos raštu pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, kuris 2018-09-18 dieną pateikė atsakymą Nr. (10.11)3-50770 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo apskaičiavimo“, kuriuo paaiškino, kad „vadovaujantis Socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi ir Pensijų įstatymo 2 priedo 2.6 papunkčiu, laikotarpis nuo 1980-07-01 iki 1981-05-22 į pareiškėjo pensijų socialinio draudimo stažą neįskaitytas SSRS valstybės saugume tarnybos laikotarpis, kadangi jis neperėjo tarnauti Lietuvos Respublikai. O laikotarpis nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 neįskaitytas, nes įrašas apie atleidimą darbo knygelėje neatitinka socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 6.4 papunkčio reikalavimų, t.y. nenurodytas dokumentas, kuriuo remiantis pareiškėjas buvo atleistas iš darbo. Patikslinti minėtą laikotarpį nėra galimybės, nes įmonė nevykdo veiklos“. Šiuo raštu SODROS skyrius taip pat nurodė, kad tais atvejais, kai visi įmonės dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, darbo laikotarpiai gali būti nustatomi teismo tvarka, kaip juridinę reikšmę turintis faktas;

103)

11Pagal pareiškėjo pateiktus įrašus iš darbo knygelės laikotarpiu nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dienos pareiškėjas dirbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau kooperatyvas tapo UAB „Balturis“);

124)

13Kiek pareiškėjui yra žinoma ir kiek informacijos yra prieinama VĮ „Registrų centras“ puslapiuose, 1991-01-11 pareiškėjo buvusi darbovietė buvo reorganizuota ir atsirado UAB „Balturis“. Likviduotos įmonės personalo ir darbo užmokesčio dokumentai tolimesniam saugojimui į archyvus nebuvo perduoti ir iš esmės šiai dienai yra pradingę, todėl pareiškėjas atitinka įstatymo keliamus reikalavimus tikslu kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;

145)

15Prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikalingas tam, kad pareiškėjas galėtų pasinaudoti Valstybinio draudimo pensijų įstatymo nuostatomis dėl asmens draudžiamojo stažo laikotarpio nustatymui nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01. Kadangi pareiškėjo pensijos stažo nustatymui svarbūs dokumentai dėl neaiškių priežasčių arba yra nepatekę į archyvus ir/arba nežinia kur pradingę, šiuo metu pareiškėjas nebeturi jokios kitos išeities, kaip tik pasinaudoti įstatymo suteikta teise kreiptis į teismą dėl atitinkamo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tam, kad atidirbtas laikotarpis būtų įskaičiuotas į pensijai reikalingą stažą;

166)

17Prie šio pareiškimo yra pridedama Darbo knygelė, kurioje matyti, kad pareiškėjas minėtu laikotarpiu dirbo įmonėje ir buvo joje atleistas pagal pateiktą pareiškimą, tačiau vien tik SODROS skyriaus reikalavimas pateikti dokumentą, kuriuo remiantis pareiškėjas buvo atleistas iš darbo nepaneigia paties darbo stažo ir viso išdirbto laikotarpio, kadangi priėmimo į darbą ir atleidimo diena yra aiškiai užfiksuota Darbo knygelėje;

187)

19Darbo knygelė yra realus pagrindas teigti, kad minėtas metų darbo stažas egzistuoja ir turi būti įskaičiuotas į pensijai reikalingą darbo stažą, o atmesti ir laikyti šį darbo stažą kaip nebūtą vien dėl pažymos apie atleidimą neišsaugojimo yra neteisėta ir pareiškėjo atveju neteisinga, kadangi tokiu atveju 5 darbo metai pareiškėjui dingsta ir nėra niekur įskaičiuojami, kas atitinkamai mažina senatvės pensiją ir pareiškėjui nepagrįstai atsiranda prievolė dirbti papildomus penkerius metus.

20Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, nurodė, kad galutinę savo nuomonę dėl pareiškimo pareikš teismo posėdžio metu. Atsiliepime nurodė, kad P. B. 2018-07-24 VSDFV Vilniaus skyriui pateikė prašymą dėl duomenų apie iki 1994 m. įgyto stažo laikotarpius kaupimo. Apskaičiuojant stažą nebuvo įtrauktas laikotarpis nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01, nes pareiškėjo darbo knygelėje įrašas apie atleidimą nuo 1993-06-01 iš UAB „Balturis“ (buvęs Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyvas Nr. 16-L prie mokslinio gamybinio susivienijimo „Venta“), neatitinka Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau – ir Nuostatai), patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-27 įsakymu Nr. A1-670, 6.4 papunktyje nustatytų reikalavimų, t. y. nenurodytas dokumentas, kuriuo remiantis padarytas minėtas įrašas. Tais atvejais, kai asmuo negali anksčiau išvardintais dokumentais įrodyti iki 1994-01-01 pensijų draudimo stažo dėl to, kad visi įmonės dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, pirmiau minėti laikotarpiai gali būti nustatomi teismo tvarka kaip juridinę reikšmę turintis faktas. Pareiškėjas siekdamas nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, teismui pateikė savo darbo knygelės kopiją bei išrašą iš Juridinių asmenų registro apie UAB „Balturis“ įregistravimą, tačiau nepateikė kitų rašytinių įrodymų bei neprašo iškviesti liudytojus, t, y. minėto kooperatyvo pirmininką ar kitų darbuotojų, kurie galėtų patvirtinti jo darbo faktą nurodytu laikotarpiu (b. l. 50-52).

21Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovas palaikė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes bei argumentus. Papildomai paaiškino, kad kreipėsi į SoDrą dėl darbo stažo paskaičiavimo ir sužinojo, kad į stažą neįskaičiuoti penki metai nuo 1988 m. iki 1993 m., kai pareiškėjas dirbo automobilių aikštelėje apsaugos darbuotoju, adresu Ateities g. 4, Vilnius. Iš pradžių vadinosi kooperatyvas L-16, po to pakeitė pavadinimą į UAB „Balturis“. Gaudavo 600,00 Lt darbo užmokestį, dirbo 20 metų (b. l. 57-58).

22Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovė sutiko su pareiškimu. Papildomai paaiškino, kad nekyla abejonių, kad pareiškėjas nuo 1988-09-12 dirbo buitinio gyventojų kooperatyve. Problema buvo dėl netvarkingai padaryto darbdavio įrašo apie atlyginimą, todėl SoDra, griežtai laikydamasi teisės aktų reikalavimų, negalėjo nurodyto laikotarpio įtraukti į pareiškėjo darbo stažą. Pareiškimui neprieštarauja (b. l. 57-58).

23Teismo posėdžio metu liudytojas V. M. paaiškino, kad pažįsta pareiškėją, kartu dirbo nuo 1988 m. iki 1997 m. mašinų saugojimo aikštelėje, Ateities g., Vilniuje. Liudytojo pareigos buvo direktorius. Nuo 1997 m. pareiškėjas perėjo į kitą įmonę. Pareiškėjui buvo mokamas 600,00 Lt darbo užmokestis. Iš pradžių vadinosi kooperatyvas „L-16“, po to keitėsi pavadinimas į UAB „Balturis“ (b. l. 57-58).

24Teismo posėdžio metu liudytojas V. A. paaiškino, kad pažįsta pareiškėją. Dirbo UAB „Balturis“ nuo 1997-05-01 iki 1997-12-05 sargu. Maždaug nuo 1993 m. iki 2000 m. netoli liudytojo gyvenamosios vietos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje liudytojas statydavo savo automobilį, matydavo pareiškėją (b. l. 57-58).

25Teismo posėdžio metu liudytojas P. B. paaiškino, kad pažįsta pareiškėją, yra jo brolis. Pareiškėjas apie 20 metų dirbo sargu automobilių stovėjimo aikštelėje Ateities g., Vilniuje, nuo 1988 iki 2008 m. Liudytojas anksčiau ten statydavo automobilį (b. l. 57-58).

26Pareiškimas tenkintinas.

27Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

28Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-07-24 raštu pareiškėjui kreipusis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, pastarasis 2018-09-18 pateikė atsakymą Nr. (10.11)3-50770 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo apskaičiavimo“, kuriame nurodė, kad vadovaujantis Socialinio draudimo pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi ir Pensijų įstatymo 2 priedo 2.6 papunkčiu, laikotarpis nuo 1980-07-01 iki 1981-05-22 į pareiškėjo pensijų socialinio draudimo stažą neįskaitytas SSRS valstybės saugume tarnybos laikotarpis, kadangi jis neperėjo tarnauti Lietuvos Respublikai. O laikotarpis nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 neįskaitytas, nes įrašas apie atleidimą darbo knygelėje neatitinka socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 6.4 papunkčio reikalavimų, t. y. nenurodytas dokumentas, kuriuo remiantis pareiškėjas buvo atleistas iš darbo. Patikslinti minėtą laikotarpį nėra galimybės, nes įmonė nevykdo veiklos. Šiuo raštu suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad tais atvejais, kai visi įmonės dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, darbo laikotarpiai gali būti nustatomi teismo tvarka, kaip juridinę reikšmę turintis faktas (b. l. 6). Iš pareiškėjo pateiktų darbo knygelės įrašų matyti, kad 1988-09-12 pareiškėjas priimtas dirbti buitinio gyventojų aptarnavimo Kooperatyve Nr. 16 L (b. l. 3, 5), o 1993-06-01 atleistas iš UAB „Balturis“ (b. l. 4). Iš liudytojų parodymų nustatyta, kad pareiškėjas nuo 1988 m. daug metų dirbo sargu saugojimo aikštelėje, esančioje Ateities g., Vilniuje (b. l. 57-58).

29Byloje nustatytų teisei taikyti reikšmingų aplinkybių teisinis vertinimas ir teismo išvados

30Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Vadovaudamasis šia ir kitomis CPK XXVI skyriaus, reglamentuojančio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymą, nuostatomis, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-03 nutartis, priimta civ. b. Nr. 3K-3-45/2009; 2010-10-05 nutartis, priimta civ. b. Nr. 3K-3-390/2010; 2011-06-17 nutartis, priimta civ. b. Nr. 3K-3-273/2011).

31CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenustato jiems kitokios tvarkos. Ypatingą reikšmę turi tai, kad, pasikeitus visuomeniniams santykiams, kartu su jų materialiuoju teisiniu reglamentavimu atsirado ir atsiranda naujų faktų, turinčių juridinę reikšmę. CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas yra procesinis pagrindas nustatyti visus kitokius, išskyrus numatytus CPK 444 straipsnio 2 dalies 1-8 punktuose bei kituose įstatymuose, juridinę reikšmę turinčius faktus.

32Pareiškimu prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – tai, kad pareiškėjas nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dirbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“) (b. l. 1-2). Laikotarpis nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 neįskaitytas pareiškėjo darbo stažą, nes įrašas apie atleidimą darbo knygelėje neatitinka socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 6.4 papunkčio reikalavimų, t. y. nenurodytas dokumentas, kuriuo remiantis pareiškėjas buvo atleistas iš darbo (b. l. 6). 1991-01-11 buvusi pareiškėjo darbovietė buvo reorganizuota, įsteigta UAB „Balturis“ (b. l. 12), ir nėra duomenų, kad būtų išlikę dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo prašomą nustatyti faktą. Taigi negalima kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo draudžiamąsias pajamas nurodytu laikotarpiu. Nustačius prašomą juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjui būtų perskaičiuotas įgytas darbo stažas valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai, tai turėtų įtakos pareiškėjui paskirtinos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydžiui. Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra visos įstatyme nustatytos sąlygos, suteikiančios teisę pareiškėjui kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pažymėtina, kad šiuo atveju pareiškėjas prašo nustatyti tik darbo stažo faktą, nenustatant tuo laikotarpiu gauto darbo užmokesčio ir sumokėtų įmokų dydžio, todėl teismas pasisako tik dėl pareiškėjo darbo stažo.

33Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 10 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad laikotarpiai, buvę iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, tai yra iki 1994-12-31, kurie yra prilyginami stažui, skiriant senatvės pensiją ar netekto darbingumo pensiją pagal šio įstatymo nuostatas ir tikslinant iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtų senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų dydžius (šio įstatymo 50 straipsnis), nurodyti šio įstatymo 2 priede; šie laikotarpiai į stažą įskaitomi kalendorine trukme. Pensijų įstatymo 2 priedo 2.1 papunktyje nustatyta, kad asmens stažui prilyginami iki 1994-12-31 buvę asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-27 įsakymu Nr. A1-670 patvirtintų Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 6.4.1 papunktyje nustatyta, kad stažui prilyginami laikotarpiai, nurodyti Pensijų įstatymo 2 priede, patvirtinami darbo knygelėmis, jei įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir pan.) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu, įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu.

34Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-35-695/2018). Taigi žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra įstatymo nustatyta įrodinėjimo priemonė (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis).

35Nagrinėjamoje byloje apklausti liudytojai V. M., V. A. ir P. B. patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad pareiškėjas nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dirbo sargu Ateities g. tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“) (b. l. 57-58). Pareiškėjo pateikta darbo knygelės kopija patvirtina, kad knygelėje yra įrašas apie tai, kad 1988-09-12 pareiškėjas priimtas dirbti buitinio gyventojų aptarnavimo Kooperatyve Nr. 16 L (įrašas Nr. 35, b. l. 3, 5), o 1993-06-01 UAB „Balturis“ direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintu įrašu atleistas iš UAB „Balturis“ pagal paduotą pareiškimą (įrašas Nr. 36, b. l. 4). Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo sutinka su pareiškimu, t. y. sutinka įskaityti pareiškėjo darbo stažą nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 (b. l. 57-58).

36Teismų praktikoje nurodyta, kad vien tik darbo knygelėje esant įrašui apie išdirbtą laikotarpį, tačiau nesant jokių kitų įrodymų, kurie patvirtintų darbo knygelėje esančio įrašo teisingumą, toks darbo laikotarpis negali būti įskaitomas į darbo stažą (Klaipėdos rūmų (Regionų apygardos administracinis teismas) 2017 m. gegužės 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-852-386/2017). Panašią išvadą apie darbo knygelėje esančius įrašus bei faktinį jų pagrindimą yra padaręs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, kad darbo knygelėje įrašytas darbo laikotarpis gali būti įskaitomas į darbo stažą iš esmės esant dviems sąlygoms, t. y. kai darbo knygelėje esantis laikotarpis gali būtų įskaitomas į socialinio draudimo stažą bei yra duomenų, kurie patvirtina, kad toks įrašytas faktas egzistavo, t. y. galima aiškiai nustatyti tokio fakto egzistavimą, jo trukmę ir pan. (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1912/2013, 2015 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-640-822/2015). Vadinasi, kad pareiškėjo nurodytas laikotarpis būtų įtrauktas į darbo stažą, toks laikotarpis privalo būti patvirtintas ne tik įrašu darbo knygelėje, tačiau ir kitais įrodymais, kurie patvirtintų šio įrašo tikrumą – faktą, kad knygelėje nurodytu laikotarpiu pareiškėjas iš tikrųjų turėjo darbo teisinius santykius. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ne tik darbo knygele ir savo paaiškinimais įrodinėja darbo teisinių santykių buvimą ginčo laikotarpiu, tačiau remiasi ir liudytojų parodymais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios paneigtų ar darytų nepatikimus liudytojų žodinius paaiškinimus dėl pareiškėjo darbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“) nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo ir liudytojų paaiškinimai buvo vienodi, nuoseklūs ir logiški, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovė teismo posėdžio metu su pareisškimu sutiko (b. l. 57-58). Šių nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas P. B. nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dirbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“) (CPK 178 straipsnis).

37Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, jog pareiškėjas nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dirbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“) (CPK 444 straipsnio 2 dalis 9 punktas).

38Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas tam, kad galėtų kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pensijų skyrių ir būtų apskaičiuotas pareiškėjui priklausantis pensijų socialinio draudimo stažas (CPK 448 straipsnio 1 dalis).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

40CPK 87 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog teismas, nustatęs CPK 87 straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva. CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis grąžinama, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai.

41Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, sumokėjo per didelį 75,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 9), pareiškėjui grąžintina 37,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalis už pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 7 dalis). Teismas pažymi, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

42Teismas, vadovaudamasis CPK 260 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 448 straipsniu,

Nutarė

43pareiškimą tenkinti.

44Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas P. B., asmens kodas ( - ) nuo 1988-09-12 iki 1993-06-01 dirbo sargu tuometiniame Buitinio gyventojų aptarnavimo kooperatyve Nr. 16-L (vėliau UAB „Balturis“).

45Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra pagrindas pareiškėjui P. B., asmens kodas ( - ) kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pensijų skyrių, kad būtų apskaičiuotas pareiškėjui priklausantis pensijų socialinio draudimo stažas.

46Grąžinti pareiškėjui P. B., asmens kodas ( - ) 2019-01-21 mokėjimo pavedimu (užskaitytu šioje civilinėje byloje, įmokos kodas 5660), sumokėtą 37,00 Eur dydžio žyminio mokesčio dalį.

47Išaiškinti pareiškėjui, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi šia nutartimi.

48Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Byloje dalyvaujančių asmenų nurodytų aplinkybių santrauka... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti... 6. 1)... 7. Pareiškėjas P. B., yra įgijęs teisę į senatvės pensiją (pagal Lietuvos... 8. 2)... 9. 2018-07-24 dienos raštu pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio... 10. 3)... 11. Pagal pareiškėjo pateiktus įrašus iš darbo knygelės laikotarpiu nuo... 12. 4)... 13. Kiek pareiškėjui yra žinoma ir kiek informacijos yra prieinama VĮ... 14. 5)... 15. Prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra... 16. 6)... 17. Prie šio pareiškimo yra pridedama Darbo knygelė, kurioje matyti, kad... 18. 7)... 19. Darbo knygelė yra realus pagrindas teigti, kad minėtas metų darbo stažas... 20. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 21. Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovas palaikė teismui pateiktuose... 22. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo... 23. Teismo posėdžio metu liudytojas V. M. paaiškino, kad pažįsta... 24. Teismo posėdžio metu liudytojas V. A. paaiškino, kad pažįsta... 25. Teismo posėdžio metu liudytojas P. B. paaiškino, kad pažįsta... 26. Pareiškimas tenkintinas. ... 27. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-07-24 raštu pareiškėjui kreipusis į... 29. Byloje nustatytų teisei taikyti reikšmingų aplinkybių teisinis vertinimas... 30. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 445... 31. CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja dėl... 32. Pareiškimu prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – tai, kad... 33. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo... 34. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 35. Nagrinėjamoje byloje apklausti liudytojai V. M., V. A. ir P. B. patvirtino... 36. Teismų praktikoje nurodyta, kad vien tik darbo knygelėje esant įrašui apie... 37. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas,... 38. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas pareiškėjui yra reikalingas... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 40. CPK 87 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog teismas, nustatęs CPK 87 straipsnyje... 41. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą elektroninių... 42. Teismas, vadovaudamasis CPK 260 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 448... 43. pareiškimą tenkinti.... 44. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas P. B., asmens... 45. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra pagrindas pareiškėjui P.... 46. Grąžinti pareiškėjui P. B., asmens kodas ( - ) 2019-01-21 mokėjimo... 47. Išaiškinti pareiškėjui, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...