Byla 2-74-239/2017
Dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, kompensacijos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovei I. M., jos atstovui advokato padėjėjui Irmantui Čičiurkai, atsakovui A. J., jo atstovui advokatui Arūnui Bertuliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovui A. J. dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, kompensacijos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė prašo pripažinti 2009-06-30 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 4938 negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją ir žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 28000/40900 dalių grąžinti ieškovei nuosavybės teise; priteisti iš atsakovo A. J., a.k. ( - ) ieškovės I. M., a.k. ( - ) naudai 579,24 Eur kompensacijos; priteisti iš atsakovo A. J. ieškovei I. M. 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė ir jos atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė ir atsakovas A. J. 2009-06-30 sudarė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, notarinio registro Nr.4938 (toliau- Sutartis) dėl žemės sklypo, esančio adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ). Sutarties 1.1 punktu, šalys susitarė, kad ieškovė parduoda, o atsakovas asmeninės nuosavybės teise perka šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis 28000/40900 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas-4,0900 ha. Sutarties 1.3 punkte yra nustatyta, kad žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Šalims išaiškinta, kad atlikus žemės sklypo geodezinius matavimus ir nustačius žemės sklypo ploto skirtumą, neviršijantį nustatyto leistino matavimo tikslumo, skirtumas žemės savininkui nekompensuojamas. Pirkėjas (atsakovas) sutinka pirkti žemės sklypo dalį be geodezinių matavimų. Sutarties 2.1 punktu, šalys susitarė, jog aukščiau nurodytas turtas parduodamas už 4000 Lt (1158,48 Eur). Sutartyje nurodyta, kad 3000 Lt (868,86 Eur) ieškovė gavo iš atsakovo, ne notaro akivaizdoje prieš pasirašant Sutartį, o likusius 1000 Lt (289,62 Eur) atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei iki 2009 m. liepos mėn. 28 dienos. Žemės sklypas yra suformuotas atliekant preliminarius matavimus, todėl Sutarties šalys 2009 m. birželio 30 d. papildomai raštu susitarė, o būtent, pasirašė įsipareigojimą pagal kurį atsakovas įsipareigojo atlikti geodezinius matavimus žemės sklypo 4,09 ha, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Ausieniškių k.v., ir iki 2009 m. gruodžio 1 d. perduoti ieškovei 1 egzempliorių geodezinių matavimų, kuriai po Sutarties pasirašymo priklauso 1,29 ha aukščiau nurodyto žemės sklypo ploto. Taip pat, šalys šiuo įsipareigojimu susitarė, kad atsakovui neįvykdžius tinkamai ir laiku šio įsipareigojimo iki 2009-12-01, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei 2000 Lt (579,24 Eur). Tačiau atsakovas ne tik kad laiku ir tinkamai neįvykdė Sutarties 2.1.2 punkto, t. y. pilnai neatsiskaitė su ieškove už žemės sklypą, tačiau laiku nėra įvykdęs ir šalių pasirašyto įsipareigojimo. Ieškovė daug kartų geranoriškai ragino atsakovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas nuolatos žadėdavo, o vėliau buvo sudėtinga ieškovei susisiekti su atsakovu, nes pastarasis vengė bendrauti, išjungdavo telefoną ir kurį laiką iš viso buvo dingęs. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku ir tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 2.2 punktu, kuriame nustatyta, kad jei atsakovas nevykdo 2.1.2 punkte nurodytų prievolių, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, tame pačiame Sutarties 2.2 punkto antroje dalyje nustatyta, kad jeigu atsakovas per papildomai nustatytą 10 dienų terminą po galutinio atsiskaitymo termino pasibaigimo nesumoka ieškovei Sutartyje numatytos kainos, tuo pagrindu ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešant kitai šaliai prieš 5 dienas. Ieškovė 2016-09-20 išsiuntė atsakovui pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, kurį jis gavo 2016-09-22. Tačiau net ir įteikus atsakovui šį pranešimą, atsakovas ir toliau vengė bendradarbiauti ir geranoriškai spręsti susidariusią situaciją, todėl ieškovė prašo pripažinti negaliojančia 2009-06-30 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 4938 nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją: aukščiau nurodyta žemės sklypo 28000/40900 dalių būtų grąžinta ieškovei nuosavybės teise, bei priteisti iš atsakovo ieškovės naudai, pagal šalių 2009-06-30sudarytą įsipareigojimą 579,24 Eur kompensaciją už laiku neįvykdytą įsipareigojimą.

5Ieškovė taip pat teismo posėdžio metu nurodė, kadnuo 2007 m. jisu atsakovu yra pažįstami. 2007-09-06 ieškovė su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo ieškovei teikti paslaugas, t.y. sutvarkyti nuosavybės teisės atkūrimo dokumentus į 7 (septynis) žemės sklypus (bl.39). Pagal šią sutartį šalys sulygo, kad už šias paslaugas ieškovė įsipareigojo 33,33 % sklypų į kuriuos atsakovas sutvarkys nuosavybės teisės atkūrimo dokumentus perleisti atsakovui. Todėl Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties 2.1 punkte, nurodytų 3000 Lt (868,86 Eur) ieškovė iš atsakovo negavo, nors tai ir buvo nurodyta šioje sutartyje. Iki 2016-09-30 ieškovė į teismą nesikreipė, nes visą laiką atsakovas žadėjo sumokėti Sutarties 2.1.2 nurodytus 1000 Lt (289,62 Eur) už žemės sklypą ir atlikti kadastrinius matavimus. Vėliau atsakovas pateko į avariją, gydėsi. Tik 2016 m. vasarą ieškovė prarado viltį, kad atsakovas geruoju įvykdys savo įsipareigojimus, todėl ji kreipėsi į teisininkus. Nors atsakovas nurodo, kad 2017-01-09 sumokėjo 289,62 Eur, tačiau ji šių pinigų negavo.

6Atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsakovas bei jo atstovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė prašo pripažinti Sutartį negaliojančią nuo jos sudarymo momento bei taikyti viena šalią restituciją. Ieškovė dar 2016-09-16 pranešė atsakovui apie Sutarties nutraukimą. Todėl jos reikalavimas pripažinti negaliojančią Sutartį yra niekinis, nes pagal ieškovę Sutartis jau nebegalioja. Ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas nesutampa. Ieškovė prašo taikyti restituciją, tačiau pagal CK 1.80 str. 2 d., kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Tai reiškia, kad restitucija yra abipusė. Ieškovė prašo pripažinti sandorį negaliojančiu, tačiau teismo prašo taikyti tik vienašalę restituciją, nors pagal Sutartį iš atsakovo gavo 868,86 Eur (3000 Lt), taip pat atsakovas 2017-01-09 pašto perlaida pervedė ieškovei likusius 289,62 Eur. Todėl, tuo atveju jei pripažintų Sutartį negaliojančia, prašo teismo priteisti iš ieškovės atsakovui 1158,48 Eur (4000 Lt). Nesutinka, kad atsakovas vengė bendrauti su ieškove, ir ieškovė tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Iš susirašinėjimo su ieškovės atstovu matyti, kad atsakovas 2016-09-27 pasiūlė taikiai išspręsti kilusį ginčą bei sumokėti likusią sumą. Vėliau pasiūlė nedelsiant parengti žemės sklypo kadastrinius matavimus, kas ir buvo realiai padaryta, tačiau ieškovė nesutiko. Sutarties 2.2 punkto antroje dalyje nustatyta, kad jeigu atsakovas per papildomai nustatytą 10 dienų terminą po galutinio atsiskaitymo termino pasibaigimo nesumoka ieškovei Sutartyje numatytos kainos, tuo pagrindu ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, pranešant kitai šaliai prieš 5 dienas. Tačiau ieškovė nebuvo papildomai atsakovui nustačiusi 10 dienų termino likusiai pinigų sumai sumokėti, todėl negalėjo vienašališkai nutraukti Sutarties. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 579,24 Eur kompensaciją, kuri, neva, buvo numatyta 2009-06-30 šalių pasirašytame įsipareigojime, tačiau atsakovas nesutinka su tokiu įsipareigojimo traktavimu. Sutarčių konsensualumo principas įgyvendinamas, kai, aiškinant sutartį, pirmiausia nustatoma šalių tikroji valia. Tam tikslui pasiekti svarbus ne tik lingvistinis sutarties tekstas, bet ir prisiimtų įsipareigojimų vertinimas, atsižvelgimas į sutarties sudarymo aplinkybes, sutarties vykdymo praktiką ir kita. Atsakovas su ieškove susitarė, kad jis parengs Sklypo kadastrinius matavimus, o tuo atveju jei neparengs iki 2009-12-01, sumokės ieškovei 2000 Lt (579,24 Eur) baudą, o ne kompensaciją. Atsakovas tarėsi su ieškove, kad sumokės 2000 Lt (579,24 Eur) baudą, jei laiku neįvykdys 2009-06-30 įsipareigojime numatytos prievolės. Toks 2009-06-30 įsipareigojimo nurodyto mokėjimo aiškinimas visiškai atitinka CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatytų netesybų sampratą. LR CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Kadangi ieškovė apie tai, kad atsakovas neparengė Sklypo kadastrinių matavimų, turėjo ir galėjo sužinoti 2009-12-02, todėl ji turėjo teisę nuo šios dienos reikšti reikalavimą dėl baudos (netesybų) priteisimo. Tačiau kadangi ieškinį su reikalavimu dėl 2000 Lt (579,24 Eur) baudos priteisimo ji pareiškė tik 2016-09-30,ieškovė praleido 6 mėn. ieškinio senaties terminą. Įrodymų, kad senaties eiga būtų nutrūkusi, nėra. Atsakovas teismo prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2016-11-02 ieškovei įteikti žemės sklypo kadastriniai matavimai.

8Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad Sutarties 2.1 punktu, šalys susitarė, jog ginčo sklypo dalis parduodama už 4000 Lt (1158,48 Eur), iš kurių 3000 Lt (868,86 Eur) atsakovas sumokėjo ieškovei prieš pasirašant Sutartį. Likusius 1000 Lt (289,62 Eur) atsakovas laiku pamiršo sumokėti, nes jis vykdo individualią veiklą ir yra sudaręs daug įvairių sandorių dėl žemės sklypų pirkimo ir apie šią Sutartį buvo pamiršęs. Taip pat atsakovui 2010-03-11 buvo lūžęs stuburas, 2010-07-16 jis pateko į avariją, todėl gydėsi, jam nustatytas 40 proc. darbingumas. 2017-01-09 atsakovas pašto perlaida pervedė ieškovei 1000 Lt (289,62 Eur), taip pat dabar jau yra parengti žemės sklypo kadastriniai matavimai, kurie 2016-11-02 yra įteikti ieškovei.

9Trečiasis asmuo notarė D. S. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į teismo posėdį, šaukimas įteiktas, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui notarei D. S. nedalyvaujant.

10Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

11Dėl 2009-06-30 žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

12I. I. M. ir atsakovas A. J. 2009-06-30 sudarė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, notarinio registro Nr.4938 (toliau- Sutartis) pagal kurią ieškovė pardavė atsakovui 28000/40900 dalių žemės sklypo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).

13Sutarties 1.1 punktu, šalys sulygo, kad ieškovė parduoda, o atsakovas asmeninės nuosavybės teise perka šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis 28000/40900 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio visas plotas- 4,0900 ha. Sutarties 1.3 punkte nustatyta, kad žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Šalims išaiškinta, kad atlikus žemės sklypo geodezinius matavimus ir nustačius žemės sklypo ploto skirtumą, neviršijantį nustatyto leistino matavimo tikslumo, skirtumas žemės savininkui nekompensuojamas. Pirkėjas (atsakovas) sutinka pirkti žemės sklypo dalį be geodezinių matavimų. Sutarties 2.1 punktu, šalys susitarė, jog aukščiau nurodytas turtas parduodamas už 4000 Lt (1158,48 Eur), iš kurių 3000 Lt (868,86 Eur) ieškovė gavo iš atsakovo, ne notaro akivaizdoje prieš pasirašant Sutartį, o likusius 1000 Lt (289,62 Eur) atsakovas buvo įsipareigojęs sumokėti ieškovei iki 2009 m. liepos 28 d.

14Ieškovė prašo pripažinti Sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, kadangi atsakovas laiku ir tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t.y. 2.1.2 punkte nurodytų prievolių, nesumokėjo jai 1000 Lt (289,62 Eur), o tai Sutartyje numatyta, kad yra esminis sutarties pažeidimas; taip pat prašo taikyti restituciją, ir žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 28000/40900 dalių būtų grąžinta ieškovei nuosavybės teise. Ieškovė 2017-01-11 teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad atsakovas nėra jai sumokėjęs ir Sutartyje nurodytos3000 Lt (868,86 Eur) sumos.

15Teisę kreiptis į teismą teisinės gynybos suinteresuotas asmuo įgyvendina pareikšdamas ieškinį ir jame suformuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą – ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas) bei nurodydamas faktinį ieškinio pagrindą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2012; 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2013; kt.). Pareikštu reikalavimu suinteresuotas asmuo pasirenka vieną arba kelis pažeistos teisės gynimo būdus, įtvirtintus CK 1.138 straipsnyje. Teismas negali keisti ieškinyje nurodytų teisių gynimo būdų, nes privalo užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą (CPK 17 straipsnis), išskyrus atvejus, kai reikia apginti viešąjį interesą (CPK 49, 320 straipsniai). CPK 12 straipsnyje įtvirtintas rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK178 straipsnis). Nagrinėjama byla nėra susijusi su viešuoju interesu, todėl teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, vadovaujasi bylos medžiaga bei proceso dalyvių ir jų atstovų teiktais paaiškinimais.

16Teisės doktrinoje ir kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2008; 2008-08-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008; 2013-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-289/2013 ir kt.).

17Ieškovė teismo posėdžio metu savo reikalavimą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu grindė tuo, kad atsakovas, įsigydamas turtą (žemės sklypą) už jį neatsiskaitė, t.y. kad ieškovė negavo 3000 Lt (868,86 Eur) pasirašant sutartį, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikia. Pažymėtina, kad Sutarties 2.1 punkte, paryškintomis raidėmis yra nurodyta, kad turtas yra parduodamas už 4000 Lt (1158,48 Eur), iš kurių 3000 Lt (868,86 Eur) ieškovė gavo iš atsakovo, ne notaro akivaizdoje prieš pasirašant Sutartį. Pažymėtina, kad tokią aplinkybę ieškovė nurodė, tik teismo posėdžio metu, tačiau nenurodė ieškinyje. Taip pat ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad teismui pripažinus Sutartį negaliojančia ir taikant restituciją, ieškovė sutinka sumokėti šiuos 868,86 Eur atsakovui. Sutarties 7.7 p. nurodyta, kad Sutarties tekstas yra perskaitytas, suprastas ir, kaip atitinkantis šalių valią, pasirašytas. Ieškovė nenurodė, kad jai būtų neaiškios sutarties sąlygos.

18Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovas buvo nesąžiningas, iš esmės pažeidė sutartį, nes nesumokėjo ir Sutarties 2.1.2 p. nurodytos 1000 Lt (289,62 Eur) sumos, kurią turėjo sumokėti dar iki 2009 m. liepos 28 d., todėl Sutartis turi būti pripažinta negaliojančia. Nors atsakovas nurodo, kad jis 2017-01-09 pervedė ieškovei 289,62 Eur paštu, tačiau ji šių pinigų dar nėra gavusi. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2017-01-09 pašto perlaida pervedė ieškovei 289,62 Eur (b.l. 46-49).

19CK 6.344 straipsnio 1 dalis numato, kad pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Jeigu įstatymai nustato, kad pirkimo–pardavimo sutartį būtina sudaryti notarinės formos ir po to įregistruoti viešame registre, tai pirkėjas kainą sutarties pasirašymo metu privalo sumokėti į notaro depozitinę sąskaitą, o pardavėjui pinigus notaras perduoda po sutarties įregistravimo viešame registre, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas numato kitokią atsiskaitymo tvarką (4 d.). CK 6.314 straipsnio 5 dalis numato, kad kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas. Nagrinėjamu atveju iš paminėtos Sutarties 2.1.2. sąlygos, kad ieškovė gavo 3000 Lt (868,86 Eur), sutartis buvo perskaityta, neginčijama aplinkybė, jog sutarties sąlygos buvo išaiškintos, leidžia teismui daryti labiau tikėtiną išvadą, jog atsakovas 3000 Lt (868,86 Eur) sumokėjo ieškovei už parduodamo žemės sklypo dalį. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė šiuo pagrindu neginčijo Sutarties. Notaro patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis yra oficialus rašytinis įrodymas, todėl joje konstatuotas faktas apie pirkėjo sumokėtą pardavėjui pinigų sumą, kol jis nepaneigtas kitais įrodymais, laikytinas įrodytu (CPK 197 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-276/2013). Teismo įsitikinimu, vertinant bylos duomenis, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, jog su ja nebuvo atsiskaityta pagal aukščiau nurodytą ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį (CPK 185 str.).

20Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškinyje nėra nurodyta kitų savarankiškų pagrindų pripažinti Sutartį negaliojančia, aiškina, tik apie netinkamą sutarties vykdymą, į tai dėmesį atkreipė ir atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį (b.l.23-24) ir teismo posėdžio metu, nesutikdamas su pareikštais ieškininiais reikalavimai. Civilinio proceso kodekso 6.217 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutarties šalies teisė nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. CK 6.217 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kitais šiame straipsnyje nenumatytais pagrindais sutartį galima nutraukti tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį. To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Tačiau ieškovė, kuri yra atstovaujama advokato padėjėjo, teismo posėdžio metu paprašius sukonkretinti ieškininius reikalavimus, ieškinio pagrindo ar dalyko nepatikslino ir prašė Sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento ieškinyje nurodytais pagrindais.

21Bylos duomenų pagrindų darytina išvada, kad ieškovė neįrodė aplinkybių, sudarančių pagrindą ginčijamą Sutartį pripažinti negaliojančia, o teismas taip pat nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą ginčijamą sandorį pripažinti niekiniu. Nagrinėjamu atveju nepripažinus ieškovės prašomos Sutarties negaliojančia nėra pagrindo taikyti ir ieškovės prašomos restitucijos (CK 6.145 str.).

22Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia Sutartį ir taikyti restituciją, atmestinas (CPK 185 str.).

23Dėl 579,24 Eur kompensacijos priteisimo

24Šalys 2009 m. birželio 30 d. pasirašė įpareigojimą pagal kurį atsakovas įsipareigojo atlikti geodezinius matavimus žemės sklypo 4,09 ha, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Ausieniškių k.v., ir iki 2009 m. gruodžio 1 d. perduoti ieškovei 1 egzempliorių geodezinių matavimų, kuriai po Sutarties pasirašymo priklauso 1,29 ha aukščiau nurodyto žemės sklypo. Taip pat, šalys šiuo įsipareigojimu susitarė, kad atsakovui neįvykdžius šio įsipareigojimo iki 2009-12-01, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei 2000 Lt (579,24 Eur). Atsakovas šio įsipareigojimo iki nurodytos datos neįvykdė, tai jis pats pripažįsta. Šiuo metu atsakovas nurodytus įsipareigojimus įvykdė ir atliko žemės sklypo kadastrinius matavimus, tai patvirtina 2016-10-28 UAB „Ramilė“ informacija apie parengtas kadastrines bylas. (b.l.50).

25Ieškovė už laiku neįvykdytus įsipareigojimus prašo iš atsakovo priteisti 579,24 Eur kompensacijos, tačiau atsakovas nesutinka su tokiu įsipareigojimo traktavimu. Nurodo, kad atsakovas su ieškove susitarė, kad jis parengs Sklypo kadastrinius matavimus, o tuo atveju jei neparengs iki 2009-12-01, - sumokės 2000 Lt (579,24 Eur) baudą. Kadangi ieškovė apie tai, kad atsakovas neparengė Sklypo kadastrinių matavimų, turėjo ir galėjo sužinoti 2009-12-02, todėl ji turėjo teisę nuo šios dienos reikšti reikalavimą dėl baudos (netesybų) priteisimo. Tačiau kadangi ieškinį su reikalavimu dėl 2000 Lt (579,24 Eur) baudos priteisimo ji pareiškė tik 2016-09-20,ieškovė praleido 6 mėn. ieškinio senaties terminą, todėl prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškininį reikalavimą dėl 579,24 Eur atmesti.

26CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai, kurie aktualūs sprendžiant nagrinėjamos bylos šalių ginčą. Pirmasis – kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Antrasis reikalauja aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. aiškinti sutartį sąžiningai ir nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus) lemia būtinybę atsižvelgti į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (CK 1.193 straipsnio 2 dalis), taip pat analizuoti šalių elgesį tiek derantis dėl sutarties sudarymo, tiek po jos sudarymo (CK 6.193 straipsnio 5 dalis), nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus. Pažymėtina, kad, sprendžiant dėl sutarties šalių tikrosios valios, aiškinamasi, kokia buvo jų valia, būtent, sutarties sudarymo metu.

27Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai tos pačios šalys vienu metu arba per trumpą laikotarpį sudaro kelis sandorius, susijusius su jų teisėmis ir pareigomis, tuo pačiu dalyku, šie sandoriai aiškintini ne izoliuotai, o kartu, t. y. vadovaujantis sisteminio aiškinimo principu, nes tik taip gali būti atskleista tikroji šalių valia (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje E. M. ir kt. v. G. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-288/2009; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

28Kaip minėta aukščiau 2009-06-30 šalys sudarė žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė pardavė atsakovui 28000/40900 dalių žemės sklypo, esančio adresu: ( - ). Šis žemės sklypas yra suformuotas atliekant preliminarius matavimus, todėl Sutarties šalys 2009 m. birželio 30 d. papildomai pasirašė įsipareigojimą pagal kurį atsakovas įsipareigojo atlikti geodezinius matavimus žemės sklypo 4,09 ha, kurio unikalus Nr. ( - ), iki 2009 m. gruodžio 1 d. perduoti ieškovei 1 egzempliorių geodezinių matavimų, kuriai po Sutarties pasirašymo priklauso 1,29 ha aukščiau nurodyto žemės sklypo ploto. Taip pat, šalys šiuo įsipareigojimu susitarė, kad atsakovui neįvykdžius tinkamai ir laiku šio įsipareigojimo iki 2009-12-01, atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovei 2000 Lt (579,24 Eur) (b.l.13).

29Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Išskiriami tokie netesybų instituto tikslai: 1) sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas; 2) sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes tais atvejais, kai šalis nepatyrė daugiau nuostolių nei sutartimi nurodytose netesybose, netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra iš anksto žinoma pinigų suma; 3) skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

30Taigi, netesybos taikomos pažeidus sutartines prievoles, jais siekiama sumažinti išlaidas, susijusias su realiai patirtų nuostolių įrodinėjimu, taip pat nubrėžti tam tikras sutartį pažeidusios šalies civilinės atsakomybės ribas, o iš 2009-06-30 Sutarties ir Įsipareigojimo matyti, kad, būtent, šių tikslų ir siekė šalys juos pasirašydamos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad šalys įsipareigojime (b.l.13) susitarė dėl 2000 Lt (579,24 Eur) baudos, atsakovui iki 2009-12-01 neatlikus geodezinių matavimų.

31Atsakovas prašo taikyti sutrumpintą 6 mėn. ieškinio senaties terminą, taikomą netesyboms ir ieškinį dėl netesybų atmesti.

32Ieškininės senaties termino eiga prasideda nuo to momento, kai asmuo sužino ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Tam yra svarbu nustatyti teisės pažeidimo momentą. Taigi, sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kai asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Tais atvejais, kada šalis tvirtina, jog apie savo subjektinės teisės pažeidimą sužinojo ne paties teisės pažeidimo dieną, o jau po pažeidimo, reikėtų svarstyti ar šalis apie teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau, nei tokioje pačioje situacijoje turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo. Šiuo atveju yra būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą, nuo kurio bet koks vidutinis apdairiai ir rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje turėjo išsiaiškinti, jog jo teisė yra pažeista. Iš pateikto įsipareigojimo matyti, kad atsakovas buvo įsipareigojęs iki 2009-12-01 atlikti geodezinius matavimus. Ieškovė prašė pripažinti, tai tęstiniu pažeidimu, teigė, kad ieškovė nuolat skambino atsakovui ir prašė įvykdyti savo įsipareigojimus, atsakovas nuolat žadėjo ir vis prašydavo ieškovės palaukti, o vėliau buvo sunku su atsakovu susisiekti, nes pastarasis vengė bendravimo. Ieškovė nurodė, kad tik 2016 m. vasarą ieškovė prarado viltį, kad atsakovas įvykdys savo įsipareigojimus, todėl ji kreipėsi į teisininkus.

33Pažymėtina, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas buvo žadėjęs įvykdyti įsipareigojimus vėliau nei iki 2009-12-01. Ieškinio senaties taikymas dėl baudos priteisimo nelaikytinas tęstiniu, jis įvyksta tuo momentu, kai įvyksta pažeidimas, įpareigojime nurodyta konkreti data iki kada turėjo būti atlikti geodeziniai matavimai, t.y. iki 2009-12-01, kaip minėta aukščiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas buvo žadėjęs įvykdyti įsipareigojimus vėliau. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog tai buvo tęstinis pažeidimas. Teismas pažymi, jog ieškovė pateikė ieškinį teismui praėjus daugiau nei šešeriems metams nuo teisės pareikšti ieškinį teisme atsiradimo dienos.

342009-06-30 įsipareigojimu atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2009-12-01 atlikti geodezinius matavimus žemės sklypo 4,09 ha, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Ausieniškių k.v., ieškovė suprato, kad iki šios datos atsakovas nėra parengęs kadastrinių matavimų. Vadinasi, ieškovės teisė į ieškinį atsirado 2009-12-02 ir nuo šios dienos pradedamas skaičiuoti 6 mėn. ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties terminas baigiasi 2010-06-02. Ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas (CK 1.130 str. 1 d.). Ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi 2016-09-30.

35Teismas konstatuoja, kad reikalavimą dėl netesybų priteisimo ieškovė pareiškė praleidus CK 1.125 str. 5 d. įtvirtintą sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, todėl esant atsakovo reikalavimui taikyti ieškinio senatį, ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo atmestinas kaip pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

36Atnaujinti ieškinio senaties terminą galima tik tuo atveju, kai ieškinio senaties terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties (LR CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje ieškovė atnaujinti praleistą ieškinio senatį neprašo, kaip ir nenurodė svarbių priežasčių dėl ko negalėjo kreiptis į teismą per įstatymo nustatytą terminą, todėl teismas šiuo atveju ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimo nesvarsto.

37Nagrinėjamu atveju atmetus ieškininį reikalavimą dėl baudos priteisimo, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų priteisimo.

38Atmetus ieškinį, iš ieškovės byloje dalyvaujantiems asmenims priteistinos jų patirtos byloje bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos civilinės bylos nagrinėjimo metu advokato teisinei pagalbai sudaro 188,50 EUR. Įvertinus byloje atliktų procesinių veiksmų turinį, surašytų procesinių dokumentų skaičių, apimtį, vykusių posėdžių trukmę, teismas neturi pagrindo mažinti priteistinų atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).Taip pat priteistinos iš ieškovės valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą nagrinėjamoje byloje, kurios sudaro 6,94 Eur. Atsižvelgiant į tai, valstybės naudai iš ieškovės priteistina 6,94 Eur. už procesinių dokumentų įteikimą.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovės I. M., a. k. ( - ) 188,50 EUR (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui A. J., a.k. ( - ).

42Priteisti iš ieškovės I. M., a. k. ( - ) 6,94 Eur (šešis eurus 94) bylinėjimosi išlaidų valstybei

43Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M.... 3. ieškovė prašo pripažinti 2009-06-30 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio... 4. Ieškovė ir jos atstovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 5. Ieškovė taip pat teismo posėdžio metu nurodė, kadnuo 2007 m. jisu atsakovu... 6. Atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. Atsakovas bei jo atstovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu... 8. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad Sutarties 2.1 punktu, šalys... 9. Trečiasis asmuo notarė D. S. nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į... 10. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai. ... 11. Dėl 2009-06-30 žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties pripažinimo... 12. I. I. M. ir atsakovas A. J. 2009-06-30 sudarė žemės sklypo pirkimo pardavimo... 13. Sutarties 1.1 punktu, šalys sulygo, kad ieškovė parduoda, o atsakovas... 14. Ieškovė prašo pripažinti Sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento,... 15. Teisę kreiptis į teismą teisinės gynybos suinteresuotas asmuo įgyvendina... 16. Teisės doktrinoje ir kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad sandorių... 17. Ieškovė teismo posėdžio metu savo reikalavimą dėl sandorių pripažinimo... 18. Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovas buvo nesąžiningas, iš esmės... 19. CK 6.344 straipsnio 1 dalis numato, kad pirkėjas privalo sumokėti daiktų... 20. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškinyje nėra nurodyta kitų... 21. Bylos duomenų pagrindų darytina išvada, kad ieškovė neįrodė aplinkybių,... 22. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas pripažinti... 23. Dėl 579,24 Eur kompensacijos priteisimo ... 24. Šalys 2009 m. birželio 30 d. pasirašė įpareigojimą pagal kurį atsakovas... 25. Ieškovė už laiku neįvykdytus įsipareigojimus prašo iš atsakovo priteisti... 26. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo... 27. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai tos pačios šalys vienu metu arba... 28. Kaip minėta aukščiau 2009-06-30 šalys sudarė žemės sklypo pirkimo -... 29. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto... 30. Taigi, netesybos taikomos pažeidus sutartines prievoles, jais siekiama... 31. Atsakovas prašo taikyti sutrumpintą 6 mėn. ieškinio senaties terminą,... 32. Ieškininės senaties termino eiga prasideda nuo to momento, kai asmuo sužino... 33. Pažymėtina, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas... 34. 2009-06-30 įsipareigojimu atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki... 35. Teismas konstatuoja, kad reikalavimą dėl netesybų priteisimo ieškovė... 36. Atnaujinti ieškinio senaties terminą galima tik tuo atveju, kai ieškinio... 37. Nagrinėjamu atveju atmetus ieškininį reikalavimą dėl baudos priteisimo,... 38. Atmetus ieškinį, iš ieškovės byloje dalyvaujantiems asmenims priteistinos... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270, 279,... 40. ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovės I. M., a. k. ( - ) 188,50 EUR (vieną šimtą... 42. Priteisti iš ieškovės I. M., a. k. ( - ) 6,94 Eur (šešis eurus 94)... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...