Byla e2-1446-924/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SPEKTRAMED“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai ( - ) ligoninei, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „A. M. Corporation LT“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė UAB „SPEKTRAMED“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti atsakovės ( - ) ligoninės viešame pirkime „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ( - ) ligoninėje“ 2020 m. kovo 17 d. priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir trečiojo asmens UAB „A. M. Corporation LT“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu bei įpareigoti Perkančiąją organizaciją (atsakovę) atnaujinti pirkimo procedūras grįžtant į pasiūlymų vertinimo etapą, iš naujo vertinti viešajame pirkime „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ( - ) ligoninėje“ (pirkimo Nr. ( - )) trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Ieškovė nurodo, kad atsakovė atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį diagnostinės įrangos - kompiuterinio tomografo - pirkimą. Savo pasiūlymus Pirkime pateikė ieškovė ir trečiasis asmuo. Atsakovės 2020 m. kovo 17 d. pranešimu pirkimo dalyviai buvo informuoti, kad pirkimo komisija nustatė, jog tiekėjų pašalinimo pagrindų nėra ir nusprendė pripažinti pirkimo laimėtoju UAB „A. M. Corporation LT“, surinkusią 80 balų; ieškovės pasiūlymas buvo įvertintas 75 balais ir liko antroje vietoje. Ieškovė pateikė Perkančiajai organizacijai prašymą, susipažinti su Pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymu. Peržiūrėjus gautą nekonfidencialią Pirkimo laimėtojos pasiūlymo medžiagą, ieškovė sužinojo, kad galimai trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos Perkančiajai organizacijai siūlomos pirkti įrangos techninės charakteristikos neatitinka tikrovės, trečiasis asmuo deklaravo tokias siūlomos įsigyti įrangos technines charakteristikas, galinčias turėti lemiamą reikšmę atliekamos kompiuterinės diagnostikos tikslumui ir kokybei, kokių tikrovėje siūlomas gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ neturi. Dėl šios priežasties trečiojo asmens pasiūlymas nepagrįstai buvo įvertintas geriau, negu iš tikrųjų turėjo būti ir tokio neteisingo įvertinimo pasėkoje pripažino Pirkimo laimėtoju. Ieškovė 2020 m. kovo 19 d. pateikė Perkančiajai organizacijai motyvuotą pretenziją, tačiau 2020 m. kovo 27 d. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą netenkinti prašymo panaikinti perkančiosios organizacijos 2020 m. kovo 17 d. rašte Nr. SD- 615 „Dėl pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo ir kvietimo pasirašyti sutartį“ priimto sprendimo dėl nugalėtojo paskelbimo ir ieškovės pretenziją atmesti, kaip nepagrįstą. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimu, procesinius dokumentuos grindžia šiais argumentais:

71.1.

8Trečiojo asmens pasiūlymo A dalies Kompiuterinio tomografo (KT) sistemos techninių pranašumų lentelės P1 punkte trečiasis asmuo nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, jog Perkančiajai organizacijai siūlomas įsigyti kompiuterinis tomografas - Philips Healthcare gaminamas „Incisive CT“ - turi Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų algoritmą. Tačiau iš gamintojo Philips Healthcare oficialiame tinklapyje pateiktų duomenų matyti, kad minėtas kompiuterinis tomografas naudoja būtent prekinio ženklo iDose4, t. y. Iterative algoritmą, kuris jokiu būdu negali būti laikomas ar prilygintas sertifikuotam Gilaus mokymosi algoritmui. Minėtą aplinkybę patvirtina ir trečiojo asmens pasiūlymo Kompiuterinio tomografo techninėje specifikacijoje nurodyta informacija, t. y. jos 2.2 p. nurodyta konkreti siūlomo įsigyti įrenginio parametro reikšmė - „Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (iDose4)“. Todėl pasiūlytas įsigyti įrenginys negalėjo būti vertinamas kaip techniškai pranašesnis ir jam jokių papildomų balų P1 dalyje negalėjo būti skirta.

91.2.

10Trečiasis asmuo pasiūlyme pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad jo siūlomo kompiuterinio tomografo paciento stalviršio plotis yra net 700 mm. Įvertinus tai, kad trečiojo asmens siūlomo kompiuterinio tomografo arkos angos diametras yra 720 mm, prietaisas su 700 mm paciento stalviršiu apskritai negalėtų funkcionuoti, nes nebūtų įmanoma fiziškai vertikaliai sucentruoti paciento, paversti arka kampu ir t. t. Ieškovės vertinimu, trečiasis asmuo akivaizdžiai manipuliuoja sąvokomis stalo (angl. table) plotis ir paciento stalviršio (angl. table top) plotis. Trečiojo asmens pateiktuose dokumentuose yra nurodomas tik bendras stalo plotis, t. y. 700 mm, o informacijos apie paciento stalviršio plotį apskritai nepateikiama. Šią aplinkybę patvirtina ir gamintojo viešai deklaruojama informacija. Tačiau Perkančioji organizacija į šį trečiojo asmens pateiktų duomenų neatitikimą neatsižvelgė, nors ji neturėjo jokio objektyvaus pagrindo skirti trečiajam asmeniui papildomus 10 balų už neva tai siūlomo kompiuterinio tomografo turimą didesnį paciento stalviršio plotį.

111.3.

12Konkurso sąlygų Kompiuterinio tomografo techninės specifikacijos 3.2 punkto reikalavimas nurodo, jog siūlomas kompiuterinis tomografas turi būti komplektuojamas su darbo stotimi, kuri turi būti pajėgi atlikti trimačių tūrių, paviršių rekonstrukcijas (angl. volume rendering). Trečiojo asmens siūlomas kompiuterinis tomografas nors ir atitinka minimalius techninius reikalavimus, tačiau neturi P5 punkte nurodomo techninio pranašumo. Trečiojo asmens siūloma Trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija jokiais būdais nėra ir negali būti prilyginama „Cinematic rendering“ technologijai, pastaroji yra visiškai naujos kartos trimačių paviršių rekonstrukcijų technologija pasižyminti realistišku anatominių struktūrų atvaizdavimu. Trečiojo asmens siūloma įsigyti įranga nei „Cinematic rendering“, nei kitos jai prilygintinos technologijos savyje neturi, todėl už šį parametrą papildomi 10 balų trečiajam asmeniui negalėjo būti suteikti.

131.4.

14Perkančioji organizacija negalėjo vertinti trečiojo asmens pasiūlytos įrangos kai kurių parametrų atitikimą techninei specifikacijai vadovaujantis tik tiekėjo deklaracijomis, todėl esminių prieštaravimų su viešai pateikta gamintojo informacija, prekių atitikimo techninės specifikacijos vertinimas remiantis vien tiekėjo deklaracijomis prieštarauja pasiūlymo turiningojo vertinimo principui, pažeidžia skaidrumo principą, pirkimo tikslą (VPĮ 17 straipsnis). Trečiojo asmens siūlomos įsigyti standartinės įrangos viešai skelbiami techniniai parametrai neatitinka tų parametrų, kuriuos jis deklaravo savo pasiūlyme, o Perkančioji organizacija šių neatitikimų detaliau neanalizavo ir nevertino, todėl nepagrįstai trečiajam asmeniui pasiūlymo techninio įvertinimo dalyje skyrė papildomus 30 balų. Ieškovės pasiūlyta įranga - kompiuterinis tomografas - turi savyje visus Pasiūlymo A dalies P1, P3 ir P5 grafose nurodytus technologinius pranašumus. Jeigu Perkančiojo organizacija būtų tinkamai atlikusi savo pareigą ir teisingai įvertinusi trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą, Pirkimo laimėtoju būtų pripažinta ieškovė. Be to, trečiasis asmuo ne pirmą kartą, siekdamas bet kokiu būdu laimėti viešąjį pirkimą, perkančiajai organizacijai pateikia klaidingus duomenis apie siūlomos įsigyti įrangos technines savybes.

151.5.

16Trečiojo asmens atsakovei pateiktas CE sertifikatas neturi nieko bendro su Gilaus mokymosi (angl. deep learning) algoritmo sertifikavimu. 30 balų galėjo būti suteikiama tik tokiam pasiūlymui, kuris naudoja išimtinai tik sertifikuotą Gilaus mokymosi algoritmą. Atsakovės su atsiliepimu pateiktas gamintojo laisvos formos raštas apie tai, kad esą jo siūloma įranga turi savyje integruotą Gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmą, negali būti vertinamas, kaip tinkamas ir pakankamas šią aplinkybę patvirtinantis įrodymas.

171.6.

18Tokios gamintojo naudojamos sąvokos „AI“, „dirbtinis intelektas“, „Deep learning“, „machine learning“, „intelligence“ ir t. t., nereiškia, jog visais atvejais jas vartodamas, gamintojas turi omenyje būtent sertifikuotą Gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmą. Galimybė naudotis Philips Intellispace Portal 11 platforma, nereiškia, kad gamintojas siūlo įrangą su integruotu Gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmu (detektoriaus gautos informacijos pavertimas vaizdais). Vaizdo apdorojimo procesas nėra tas pats, kas vaizdų rekonstrukcijos procesas, nes vaizdo apdorojimas vyksta jau su turimais rekonstruotais vaizdais. O Pirkimo sąlygų Pasiūlymo A dalies P1 grafoje buvo aiškiai nurodyta, kad šis reikalavimas (parametras) išpildomas ir papildomi balai suteikiami tik tuo atveju, jeigu siūloma įranga turi savyje integruotą gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmą, t. y. Gilaus mokymosi technologiją naudoja apdorojant (rekonstruojant) detektoriaus gautus vaizdus, o ne juos vėliau peržiūrint ar vertinant.

191.7.

20Atsakovės kartu su atsiliepimu pateiktas neaiškios kilmės anglų kalba surašytas dokumentas, kuriame matyti skaičius 45, negali būti vertinamas kaip tinkamas ir pakankamas atsakovės poziciją pagrindžiantis įrodymas. Be to, atsakovė pripažino, kad šį dokumentą ji gavo jau po Pirkimo laimėtojo paskelbimo ir ieškovės pretenzijos gavimo. Bet kokia kitokia informacija, pateikta po vokų atplėšimo, kuri iš esmės koreguoja pirminio pasiūlymo duomenis (turinį) negalėjo būti nei priimta, nei vertinama. Įvertinus tai, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme nurodė absoliučiai klaidinančią informaciją apie jos siūlomo įsigyti įrenginio paciento stalviršio plotį, atsakovė negalėjo jam už šį parametrą skirti papildomus 10 balų.

211.8.

22Iš ieškovės pateiktų iliustracijų yra akivaizdu, jog „3D modeling” technologija nėra technologija lygiavertė „Global Illumination“ ar „Cinematic rendering“ technologijoms. Trečiojo asmens siūloma technologija iš esmės leidžia įžvelgti žmogaus organo ribas / kontūrus, o Konkurso sąlygose minimos pačios naujausios „Cinematic rendering“ ar „Global illumination“ technologijos yra daug labiau pažengusios ir leidžia be žmogaus organo kontūrų, matyti net kraujagysles, bronchus, mažas kaulines struktūras ir t. t., kas leidžia atlikti itin tikslią paciento būklės diagnostiką ir nustatyti net menkiausius organų pakitimus.

23I.

24Atsakovės procesinių dokumentų esmė

252.

26Atsakovė ( - ) ligoninė prašo atmesti ieškovės ieškinį dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Kompiuterinio tomografo pirkimas“, pirkimo Nr. ( - ). Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodo šiuos argumentus:

271.1.

28Ieškovė pateikia gamintojo Philips Healthcare kompiuterinio tomografo „Incisive CT“ viešai skelbiamą informaciją ir grindžia ieškinį viešai paskelbtose publikacijose pateikiama informacija. Tačiau šie ieškovės pateikiami duomenys nepagrindžia ieškinio ir yra paneigti Pirkimo laimėtojo pasiūlyme pateiktais įrodymais, kurie buvo žinomi ieškovei dar iki ieškinio pateikimo momento.

291.2.

30Perkančioji organizacija, nagrinėdama ieškovės pretenziją ir siekdama įsitikinti, ar Pirkimo laimėtojo pasiūlymo nurodyta informacija yra teisinga, 2020 m. kovo 23 d. raštu kreipėsi į jį, prašydama paaiškinti, ar siūloma yra analogiška (angl. deep learning) technologijai ir pateikti siūlomos programinės įrangos CE sertifikatus. Pirkimo laimėtojas 2020 m. kovo 25 d. raštu paaiškino kompiuterinio tomografo „Incisive CT“ ir komplektuojamos programinės įrangos funkcionalumą vaizdo rekonstrukcijos procesams, pateikė siūlomos programinės įrangos CE sertifikatą. Be to, pateikė paties gamintojo Philips Healthcare patvirtinimą, kad vaizdų analizės platforma, kurią siūlo UAB „A. M. Corporation LT“, atitinka visus aprašytus techninius parametrus ir techninius pranašumus, įskaitant gilaus mokymosi ir mašinų mokymosi algoritmą vaizdo rekonstrukcijai. Esant paties gamintojo patvirtinimui dėl gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmo, Viešojo pirkimo komisija neturėjo pagrindo abejoti, kad kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ neturi gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmo. Ieškovės subjektyvaus pobūdžio samprotavimai dėl kompiuterinio tomografo „Incisive CT“ vaizdų rekonstrukcijų algoritmo yra paneigti dokumentiniais įrodymais - Pirkimo laimėtojo paaiškinimais, CE sertifikatais ir paties gamintojo patvirtinimu. Dėl šių priežasčių, Pirkimo laimėtojo pasiūlymo A dalies P1 parametrui pagrįstai Viešojo pirkimo komisija skyrė 30 balų.

311.3.

32Ieškovei buvo pranešta, kad Perkančioji organizacija kreipėsi į Pirkimo laimėtoją dėl pasiūlymo paaiškinimo. Pirkimo laimėtojas paaiškino kaip buvo skaičiuojamas stalviršio plotis, taip pat pateikė duomenis, patvirtinančius, kad paciento stalviršio plotis be šoninių dalių yra lygiai 45 cm, kas atitinka pirkimo sąlygas. Ieškovės subjektyvaus pobūdžio samprotavimai dėl kompiuterinio tomografo „Incisive CT“ stalviršio pločio yra paneigti Pirkimo laimėtojo paaiškinimais, kurie ieškovei buvo žinomi iš anksto. Dėl šių priežasčių Pirkimo laimėtojo pasiūlymo A dalies P3 parametrui Viešojo pirkimo komisija pagrįstai suteikė 10 balų.

331.4.

34Apibūdinant P5 parametrą, atsakovė paaiškina, kad konkretūs prekiniai ženklai yra nurodyti tik informavimo tikslu tam, kad apibūdinti norimą rezultatą, už kurį suteikiami balai. Siekiant neapriboti konkurencijos, Perkančioji organizacija suteikė pasiūlymo vertinimo balus ne tik nurodytiems konkretiems prekiniams ženklams, tačiau ir kitų gamintojų gaminamai įrangai, kuri turi trimačių paviršių rekonstrukcijos technologiją, tikroviškai atvaizduojančią anatomines struktūras. Pirkimo laimėtojas savo pasiūlyme nurodė tikslią ir viešai gamintojo deklaruojamus teiginius atitinkančią informaciją apie siūlomos pirkti įrangos technines savybes, taip pat pateikė tinkamus paaiškinimus ir įrodymus, todėl Perkančioji organizacija tinkamai pasiūlymą įvertino.

351.5.

36Pirkimo laimėtojo gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ komplektuojamas su trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija pasižymi tikrovišku anatominių struktūrų atvaizdavimu, todėl yra lygiavertė Siemens Healthineers ir Canon Medical naudojamai technologijai. Tam pagrįsti Pirkimo laimėtojas pasiūlyme yra pateikęs gamintojo Philips Healthcare informaciją, kurioje nurodytas pageidaujamas funkcionalumas, pateikta informacija apie patobulintą vizualizacijos platformą, turinčią integruotą 3D modeliavimo programą, skirtą intuityviai kurti 3D modelius ir eksportuoti į klinikinę darbo eigą. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija neturėjo pagrindo abejoti gamintojo pateiktais išaiškinimais.

371.6.

38Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, kad Perkančioji organizacija suteiks balus tik ieškovės nurodytu būdu sertifikuotam vaizdų rekonstrukcijų algoritmui. Pirkimo sąlygose iš viso nėra nustatyto reikalavimo, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gilaus mokymosi ar lygiavertės technologijos CE sertifikatus. Balai suteikiami už įrangos papildomą funkcionalumą, neatsižvelgiant į prekės ženklo sertifikavimą - jei siūloma įranga turi pageidaujamą vaizdų rekonstrukcijų algoritmą, t. y. galimybę adaptyviai rekonstruoti vaizdus, yra skiriama 30 balų. Tiek ieškovė, tiek Pirkimo laimėtojas pasiūlė įrangą, kuri turi pageidaujamą funkcionalumą, todėl jiems pagrįstai suteikti balai.

391.7.

40Gamintojo patvirtinimas yra oficialus ir pirminis įrodymas, patvirtinantis tiekėjo siūlomos įrangos atitiktį techninių specifikacijų reikalavimams. Šiam ginčui neturi jokios reikšmės ir tai, kad Philips Healthcare patvirtinime nurodyta informacija skiriasi nuo tos, kuri yra viešai skelbiama / deklaruojama siūlomos įrangos gamintojo Philips Healthcare tinklapyje. Viešai skelbiama informacija yra marketinginio pobūdžio apibendrinta informacija, kuri nėra skirta konkrečiam pirkėjui ir tokio pirkėjo suformuotam poreikiui. Gamintojo tiesioginis patvirtinimas yra individualizuotas t. y. skirtas būtent Perkančiosios organizacijos Pirkimui. Ieškovė nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kurie leistų suabejoti gamintojo deklaracija.

411.8.

42Kompiuterinio tomografo Philips „Incisive CT“ paciento stalviršio plotis 70 cm susideda iš kelių dalių: vidurinės, kuri yra paslanki ir įvažiuoja į arką ir šoninių dalių, kurios nejuda. Ieškovė bando įrodyti, kad visas stalviršis kartu su nejudančia dalimi negali įvažiuoti į įrenginio arką, nes netelpa. Atsižvelgiant į stalviršio veikimo mechanizmą, įvertinus tai, kad įvažiuoja į arką tik vidurinė dalis, Perkančioji organizacija įvertino tik vidurinės stalviršio dalies plotį, kad paciento stalviršio plotis be šoninių dalių yra lygus 45 cm. Ši ieškovei jau seniai žinoma informacija nebuvo paneigta jokiais konkrečiais įrodymais, tik subjektyvaus pobūdžio abejonėmis.

431.9.

44Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, kad Perkančioji organizacija suteiks balus už trimačių paviršių rekonstrukcijos technologijų atkuriamų vaizdų gražumą ar realistiškumo laipsnį (gylį). Pirkimo laimėtojas pasiūlyme yra pateikęs gamintojo informaciją, kurioje nurodytas pageidaujamas funkcionalumas, pateikta informacija apie naują, patobulintą vizualizacijos platformą, turinčią integruotą 3D modeliavimo programą, skirtą intuityviai kurti 3D modelius ir eksportuoti į klinikinę darbo eigą. Atsakovė neturi pagrindo abejoti gamintojo pateiktais išaiškinimais. Pirkimo laimėtojo gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas ,Jncisive CT‘ komplektuojamas su trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija pasižymi tikrovišku anatominių struktūrų atvaizdavimu, todėl yra lygiavertė Siemens Healthineers ir Canon Medical naudojamai technologijai.

45II.

46Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė

473.

48Trečiasis asmuo UAB „A. M. Corporation LT“ prašo atmesti ieškovės ieškinį. Nurodo šiuos argumentus:

491.1.

50Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės pareikštu ieškiniu, palaiko visus atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus dėl Perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo ir jų nekartoja.

511.2.

52Kompiuterinis tomografas yra įrangos sistema, kurią sudaro izoliacinis transformatorius (opcija), kompiuterinio tomografo skenavimo bazė (joje yra gentris, trečiojo asmens siūlomos sistemos atveju, integruotas ir generatorius, rentgeno vamzdis, detektorius, ir paciento stalas), pagrindinis kompiuteris (vaizdų rekonstravimo stotis), valdymo pultas (konsolė) ir darbinė stotis (radiologo darbo vieta vaizdų vertinimui). Visos paminėtos dalys yra būtinos, kad aparatas, kaip visuma galėtų funkcionuoti. Ieškovė teismui siekia sudaryti klaidingą įspūdį, kad kompiuterinis tomografas yra tik aparato skenavimo bazė (gentris, kuriame sukasi rentgeno vamzdis ir detektorius, ir stalas), kurioje būtinai turi būti integruotas gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmas (P3).

531.3.

54Trečiojo asmens įsitikinimu, nėra svarbu kurioje kompiuterinio tomografo įrangos sistemos dalyje yra įdiegtas gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmas. Svarbiausia, kad trečiojo asmens siūlomas kompiuterinis tomografas Philips „Incisive CT“ turi šį funkcionalumą. Siūloma deep learning vaizdų rekonstrukcija yra atliekama vaizdų analizės darbinėje stotyje, kuri yra neatskiriama kompiuterinio tomografo dalis. Už tai Perkančioji organizacija pagrįstai skyrė ekonominio naudingumo balus.

551.4.

56Konkurso sąlygose nebuvo jokio reikalavimo dėl integruotų įrangos dalių, konkurso dalyviams galima buvo siūlyti įvairiose kompiuterinio tomografo sistemos dalyse įdiegtą (integruotą) funkcionalumą, už kurį Perkančioji organizacija suteikė balus. Dėl šios priežasties ieškovės pamąstymai neva balai gali būti skiriami tik už gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmą, kuris yra integruotas į aparato skenavimo bazę, nėra pagrįsti.

571.5.

58Nėra suprantama ieškovės pozicija dėl gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmo (P3) CE sertifikavimo. Ieškovė iki galo taip ir nepaaiškino kokį konkrečiai CE sertifikatą turėjo konkurso dalyvis pateikti, kad ieškovės vertinimu algoritmas galėtų atitikti konkurso sąlygas. Konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo algoritmo sertifikavimui, todėl nėra suprantama kokią reikšmę turi sertifikavimas ekonominio naudingumo balų skyrimui.

591.6.

60Ieškovė abejoja ar pasiūlyme nurodyta informacija dėl stalviršio pločio tikrai yra Philips „Incisive CT“ charakteristika ir ar stalviršio vidurinės dalies plotis tikrai yra 45 cm. Trečiasis asmuo pateikia Philips „Incisive CT“ techninį brėžinį, kuriame nurodyta, kad pavaizduotas „Incisive CT“ aparatas. Viršutiniame brėžinyje yra nurodytas bendras įrenginio stalo plotis 700 mm ir vidurinės dalies plotis 450 mm.

611.7.

62Ieškovė prilygina Philips „3D modeling“ technologiją standartinei „volume rendering“ technologijai. Tačiau „3D modeling“ yra nauja inovatyvi 2017 metų lapkričio mėnesį pristatyta technologija o „volume rendering“ pradėta naudoti dar praėjusiame šimtmetyje. „3D modeling“ technologija yra fokusuota į klinikinių vaizdų atvaizdavimą pasitelkiant išplėstinius vaizdų redagavimo ir atvaizdavimo įrankius. Ne vienoje anksčiau teiktoje gamintojo publikacijoje rašoma, kad naudojant „3D modeling“ funkcionalumą gautų modelių vaizdas itin realistiškas ir atspindi tikrąją žmogaus anatomiją. Būtent to ir buvo reikalaujama (P5) funkcionalumui pagrįsti.

63III.

64Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

654.

66Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad atsižvelgdama į tai, kad tiekėjų pasiūlymų atitikties techniniams reikalavimams klausimas yra ne teisės taikymo, o techninis, teikdama teisinę išvadą šioje civilinėje byloje nevertina specifinių žinių reikalaujančios aplinkybės, ar Trečiojo asmens Pirkime siūloma įranga (ne)atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus techninius parametrus, už kuriuos buvo suteikti tam tikri ekonominio naudingumo balai. Visgi pastebi, jog nagrinėjamu atvejų atsakovė sprendimą pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą Pirkimo laimėtoju procesiniuose dokumentuose grindžia be kita ko trečiojo asmens pateiktais duomenimis, pateiktais po to, kuomet atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, kreipėsi dėl papildomų paaiškinimų/įrodymų pateikimo. Nurodo, kad šiuo atveju turėtų būti vertinama ta aplinkybė, ar trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo metu iš pasiūlyme pateikiamos informacijos visumos atsakovė galėjo objektyviai įsitikinti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimu techniniams kriterijams, už kuriuos atsakovė skyrė atitinkamus ekonominio naudingumo balus.

67Teismas

konstatuoja:

68IV.

69Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

705.

71Atsakovė ( - ) ligoninė centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie vykdomą atvirą tarptautinį viešąjį pirkimą „Kompiuterinio tomografo pirkimas“, pirkimo Nr. ( - ) (toliau – Pirkimas).

726.

73Ieškovė UAB „SPEKTRAMED“ (siūloma prekė – kompiuterinis tomografas Canon Medical, A. P. SP) ir trečiasis asmuo UAB „A. M. Corporation LT“ (siūloma prekė – kompiuterinis tomografas Philips Healthcare „Incisive CT“) perkančiajai organizacijai pateikė Pasiūlymus pirkime.

747.

752020 m. kovo 17 d. CVP IS pranešimu Nr. SD-615 atsakovė informavo konkurso dalyvius apie priimtus sprendimus: (i) sudaryti pasiūlymų eilę: ieškovės UAB „SPEKTRAMED“ pasiūlymas, įvertintas 75 balais, antroje vietoje), (ii) laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „A. M. Corporation LT“ pasiūlymą, įvertintą 80 balų, (iii) sudaryti su UAB „A. M. Corporation LT“ pirkimo sutartį.

768.

77Ieškovė, susipažinusi su Pirkimą laimėjusio dalyvio Pasiūlymu, 2020 m. kovo 19 d. atsakovei pateikė pretenziją, 2020 m. kovo 23 d. pranešimą dėl trečiojo asmens kitame pirkime teiktos informacijos teisingumo.

789.

79Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją, 2020 m. kovo 23 d. paprašė trečiojo asmens, pripažinto pirkimą laimėjusiu, iki 2020 m. kovo 26 d. CVP IS priemonėmis papildomai paaiškinti:

805.1.

81„P1 punkte keliamas reikalavimas gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijos algoritmui. Jūsų pateiktuose dokumentuose pažymėta „machine learning“ reikšmė. Prašome papildomai pagrįsti, kad siūloma „machine learning“ yra analogiška (angl. deep learning) technologijai. Taip pat prašome pateikti įrodymus, jog siūloma programinė įranga turi CE sertifikatus.

825.2.

83P3 punkte keliamas reikalavimas paciento stalviršio pločiui. Jūsų pateiktame pasiūlyme yra pažymėta, kad stalviršio plotis yra 700 mm. Atsižvelgiant į tai, kad siūlomo įrenginio arkos angos diametras yra 720 mm, kyla abejonių ar tokio pločio stalviršis gali funkcionuoti. Jūsų pateiktuose dokumentuose yra pažymėtas stalo plotis, todėl prašome papildomo pagrindimo būtent stalviršio, o ne stalo pločiui.

845.3.

85P5 punkte keliamas reikalavimas „Trimačių paviršių rekonstrukcijos naudojant „Cinematic rendering“, „Global illumination“ arba lygiavertes technologijas“. Prašome papildomai pagrįsti, kad siūloma „3D modeling“ technologija nėra standartinė 3D trimačių paviršių rekonstrukcijų technologija ir yra lygiavertė „Cinematic rendering ar „Global illumination“ technologijoms.“

8610.

872020 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimu Nr. SD-680 atsakovė, gavusi trečiojo asmens paaiškinimus ir kitus papildomus duomenis, informavo apie sprendimą atmesti ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą.

8811.

89Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimais nustatyti pasiūlymų eilę, trečiojo asmens pasiūlymą įvertinant 80 balų, ir jo pasiūlymą pripažįstant laimėjusiu pasiūlymu, todėl 2020 m. balandžio 3 d. teismui pateiktu ieškiniu prašo šiuos sprendimus pripažinti neteisėtais bei juos panaikinti.

9012.

91Ieškovės vertinimu, trečiasis asmuo Pasiūlymo dėl kompiuterinio tomografo pirkimo A dalies 4 punkto lentelės grafose P1, P3 ir P5 nurodė klaidinančią/neatitinkančią reikalavimams informaciją, t. y. deklaravo siūlomos įsigyti įrangos technines charakteristikas kokių faktiškai siūlomas gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ neturi. Todėl, ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymas nepagrįstai buvo įvertintas aukščiau / geriau negu iš tikrųjų turėjo būti ir nepagrįstai jo pasiūlymui skyrė papildomų balų (bendroje sumoje įvertino jį net 80 balų) bei pripažino Pirkimo laimėtoju.

9213.

93Byloje nustatyta, kad pagal Konkurso sąlygų 12.3.4. p., atitinkančių pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjų pasiūlymai įvertinami pagal techninius ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai nustatyti Konkurso sąlygų 1 lentelėje: 1. Pasiūlymo kaina (C) – X = 50; 2. Daugiapjūvis pjūvių kompiuterinis tomografas (T) – X = 50: 2.1. Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų algoritmas (P1); 2.2. Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) (P2); 2.3. Paciento stalviršio plotis (P3); 2.4. Vaizdų rekonstrukcijų greitis naudojant iteratyvios rekonstrukcijos algoritmą (P4); 2.5. Trimačių paviršių rekonstrukcijos naudojant „Cinematic rendering“, „Global illumination“ arba lygiavertes technologijas (P5); 2.6. Ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui (P6). Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninio kriterijaus (T) balus (kriterijų ir jų parametrų reikšmės yra apskaičiuojamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (kai tai yra aktualu)) (1 lentelės 4.1 punktas). Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (1 lentelės 4.2 punktas). Kriterijaus (T) parametrai (P1, P2, P3 ir t.t.) apskaičiuojami pagal Konkurso sąlygų 2 lentelėje pateiktas reikšmes.

9414.

95Nagrinėjamu atveju, nors pirkimo sąlygose nenustatyta konkrečių reikalavimų pateikiamos techninės dokumentacijos formai bei jos patikimumui (tikrumo patvirtinimui), perkančioji organizacija pagal pirkimo sąlygas reikalavo pateikti techninę dokumentaciją, pagrindžiančią atitikimą konkrečiam parametrui, bei negalėjo remtis vien tik deklaratyviais tiekėjų patvirtinimais. Trečiasis asmuo Pasiūlyme deklaruojamų duomenų atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams, už kuriuos buvo suteikti tam tikri ekonominio naudingumo balai, grindė šiais šaltiniais: techninio aprašymo 16 psl. – P1; techninio aprašymo 45 psl. – P3; techninio aprašymo 15, 23 psl. – P5. Po sprendimų nustatyti pasiūlymo eilę ir Pirkimo laimėtoją, perkančioji organizacija trečiojo asmens prašė pateikti papildomus paaiškinimus ir įrodymus deklaruotiems duomenims pagrįsti.

9615.

97Nagrinėjamu atveju byloje privalo būti įvertintina ta aplinkybė, ar trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo metu iš pasiūlyme pateikiamos informacijos visumos atsakovė galėjo objektyviai įsitikinti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimu techniniams kriterijams, už kuriuos atsakovė skyrė atitinkamus ekonominio naudingumo balus. Pagal kasacinio teismo praktiką, tiekėjo pateikiama dokumentacija turi atitikti šiuos patikimumo kriterijus: 1) pateiktuose dokumentuose turi būti užsakovo reikalaujami duomenys apie siūlomų įrenginių ir medžiagų technines savybes; 2) tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kaip šios informacijos šaltinį; 3) turi būti vieša galimybė patikrinti pateiktą informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012; 2018 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-427-378/2018).

98Dėl trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P1 grafoje nurodytos informacijos vertinimo

9916.

100Trečiasis asmuo pateiktame Pasiūlyme nurodė, kad jo siūlomas įsigyti kompiuterinis tomografas turi gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmą, ko pasėkoje, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, Perkančioji organizacija, jam papildomai skyrė 30 balų (P1 = 30 balų). Ieškovės vertinimu, trečiojo asmens pasiūlytas daugiapjūvio pjūvių kompiuterinis tomografas, naudojantis prekinio ženklo iDose4, t. y. Iterative algoritmą, negali būti laikomas ar prilygintas sertifikuotam gilaus mokymosi (angl. deep learning) algoritmui bei tokiam Pasiūlymui negalėjo būti skirtas lyginamasis svoris (P1 = 30 balų) ekonominio naudingumo vertinime.

10117.

102Kaip jau minėta, Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.1 punkte nurodomas vienas iš perkamos įrangos - daugiapjūvio pjūvių kompiuterinio tomografo - techninių parametrų įvertinimo kriterijų – P1, t. y. gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų algoritmas. Už šio kriterijaus atitikimą konkurso dalyviui skiriama 0 balų (jeigu siūloma įranga tokios savybės neturi) ir 30 balų (jeigu šis kriterijus tenkinamas).

10318.

104Kaip matyti iš trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P1 grafoje nurodytos informacijos, faktą, kad siūlomas kompiuterinis tomografas turi gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų algoritmą grindė Siūlomos įrangos techniniu aprašymu (16 puslapis). Iš atsakovės 2020 m. gegužės 25 d., 2020 m. gegužės 26 d. teismui pateikto aprašymo 16 puslapyje (vertimo į lietuvių kalbą – 38 puslapis) matyti, kad jame buvo nurodyta, kad su kompiuteriniu tomografu „Incisive CT“ komplektuojama programinė įranga „Intellispace Portal“ turi machine learning funkcionalumą dokumente išvardintiems vaizdo apdorojimo procesams, o būtent pažymėtas tekstas nurodo kompiuterinės tomografijos patobulintos kraujagyslių analizės apdorojimo veiksmus (kūno kaulį/kaukolės pašalinimas, anatomija paremtas kaulų pašalinimas), tačiau šiame aprašyme visiškai nekalbama apie naudojamą algoritmą vaizdų rekonstrukcijai. Galimybė naudotis Philips Intellispace Portal 11 platforma, nereiškia, kad gamintojas siūlo įrangą su integruotu gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmu (detektoriaus gautos informacijos pavertimas vaizdais). Todėl teismas sutinka su ieškove, kad šie duomenys nepagrindė, jog siūlomas įrenginys turi gilaus mokymosi technologiją, naudojamą vaizdų rekonstrukcijai (P1). Kaip matyti iš Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.1 punkto apibrėžimo, buvo reikalaujama įrangos konkrečiai su gilaus mokymosi vaizdų rekonstrukcijų algoritmu, o ne įrangą, kurioje apskritai yra naudojama mašininio mokymosi technologija ar tokia technologija naudojama peržiūrint jau rekonstruotus vaizdus.

10519.

106Trečiasis asmuo po sprendimų priėmimo perkančiajai organizacijai pateikė (2020 m. kovo 25 d.) paties gamintojo patvirtinimą, kad kompiuterinis tomografas turi gilaus mokymosi (angl. deep learning) ir mašinų mokymosi (angl. machine learning) vaizdų rekonstrukcijų algoritmą (atsakovės atsiliepimo priedas Nr. 3), tačiau tai turėjo būti padaryta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kadangi trečiasis asmuo to nepagrindė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jo pasiūlymas vertinamas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.1 punkte nurodomo atitikimo techniniams kriterijams („gilaus mokymosi“ vaizdų rekonstrukcijų algoritmas), už kurį atsakovė skyrė 30 ekonominio naudingumo balų. Dėl to sutiktina su ieškove, kad atsakovė, pažeisdama VPĮ 55 straipsnio 9 dalį, priėmė trečiojo asmens po pasiūlymų pateikimo termino pateiktus dokumentus, keičiančius pasiūlymą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-140-916/2020).

107Dėl trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P3 grafoje nurodytos informacijos vertinimo

10820.

109Trečiasis asmuo pateiktame Pasiūlyme nurodė, kad jo siūlomo kompiuterinio tomografo paciento stalviršio plotis yra 700 mm, ko pasėkoje, vertindama Trečiojo asmens pasiūlymą, Perkančioji organizacija, jam papildomai skyrė 10 balų (P3 = 10 balų). Ieškovės vertinimu tokia trečiojo asmens pateikta informacija apie siūlomos įrangos paciento stalviršio plotį, kai buvo nurodytas tik bendras stalo plotis, nepateikiant informacijos apie paciento stalviršio plotį, yra akivaizdžiai neatitinkanti tikrovės.

11021.

111Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.3 punkte nurodomas vienas iš perkamos įrangos - daugiapjūvio pjūvių kompiuterinio tomografo - techninių parametrų įvertinimo kriterijų – P3, t. y. paciento stalviršio plotis. Už šio kriterijaus atitikimą dalyviui skiriama 0 balų (jeigu siūloma įrangos paciento stalviršio plotis yra mažesnis nei 450 mm) ir 10 balų (jeigu siūloma įrangos paciento stalviršio plotis yra lygus arba didesnis nei 450 mm).

11222.

113Byloje nekilo ginčo, kad trečiojo asmens Perkančiajai organizacijai pateiktuose dokumentuose yra nurodytas bendras stalo plotis (t. y. 700 mm, Siūlomos įrangos techninio aprašymo 45 puslapis), o informacijos apie paciento stalviršio plotį nėra pateikta. Atsakovė, vertindama ar trečiojo asmens Pasiūlyme deklaruojami duomenys teisingi, sprendė tik iš pateiktų duomenų apie bendrą stalo plotį (700 mm). Taigi, nors perkančioji organizacija ginčijamo sprendimo priėmimo metu neturėjo duomenų apie paciento stalviršio plotį, nepaisant to už atitikimą šiam kriterijui skyrė 10 ekonominio naudingumo balų, tuo iš esmės pripažindama, kad siūlomos įrangos paciento stalviršio plotis yra didesnis nei 450 mm, t. y. 700 mm.

11423.

115Perkančioji organizacija kartu su atsiliepimu į ieškinį (priedas Nr. 4) pateikė duomenis, gautus iš trečiojo asmens po ieškovės pretenzijos, kad siūlomas gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ paciento stalviršio plotis (angl. Table Top Width) yra 45 cm, t. y. lygus 450 mm, todėl teigia, kad pagrįstai skyrė 10 balų (P3 = 10 balų) ekonominio naudingumo vertinime. Taip pat trečiasis asmuo kartu su tripliku (priedas Nr. 1) pateikė Philips Incisive CT techninį brėžinį, iš kurio matyti, kad bendras įrenginio stalo plotis 700 mm, o vidurinės dalies plotis 450 mm (viršutinis brėžinys). Tačiau šie duomenys perkančiajai organizacijai pateikti tik po ginčijamų sprendimų priėmimo bei perkančioji organizacija vertindama trečiojo asmens pasiūlymą tokių duomenų neturėjo (kartu su Pasiūlymu jie nebuvo pateikti). Teismas sutinka su ieškove, kad šie po Pasiūlymo įvertinimo naujai pateikti duomenys, keičiantys trečiojo asmens pasiūlymą iš esmės, negali būti priimami ir vertinami, kaip duomenys pagrindžiantys atitikimą Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.3 punkto techniniam kriterijui (siūloma įrangos paciento stalviršio plotis yra lygus arba didesnis nei 450 mm), už kurį atsakovė skyrė 10 ekonominio naudingumo balų (VPĮ 55 straipsnio 9 dalis).

11624.

117Pažymėtina, kad nustatytam pasiūlymo trūkumui ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia pateikti naujus duomenis, susijusius su sutarties objektu. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo praktiką, kurioje yra konstatuota, kad net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą; nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, kai pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-690/2016, 32 punktas). Taigi, atsakovė nepagrįstai po pasiūlymų vertinimo trečiajam asmeniui suteikė galimybę papildyti/patikslinti pasiūlymą, leidžiant nurodyti konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (paciento stalviršio plotį), nes toks pasiūlymo papildymas faktiškai vertinamas kaip pasiūlymo esminis pakeitimas, o tai draudžia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos bei viešųjų pirkimų principai. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus trečiojo asmens siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami duomenys būtų buvę pateikti Pasiūlyme iš pradžių, pasiūlymo įvertintas būtų pagrįstas bei teisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 36 punktas, 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

118Dėl trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P5 grafoje nurodytos informacijos vertinimo

11925.

120Trečiasis asmuo pateiktame Pasiūlymo nurodė, jog siūlomas kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ komplektuojamas su Trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija, ko pasėkoje, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, Perkančioji organizacija, jam papildomai skyrė 10 balų (P5 = 10 balų). Ieškovės vertinimu, trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija yra standartinė 3D trimačių paviršių rekonstrukcijų technologija (angl. Volume rendering, trumpinys VR) ir nėra lygiavertė „Cinematic rendering“ ar „Global illumination“ technologijoms (visuotinai vadinama anglišku terminu Cinematic rendering, trumpinys CR).

12126.

122Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.5 punkte nurodomas vienas iš perkamos įrangos - daugiapjūvio pjūvių kompiuterinio tomografo - techninių parametrų įvertinimo kriterijų - P5, t. y. trimačių paviršių rekonstrukcijos naudojant „Cinematic rendering“, „Global illumination“ arba lygiavertes technologijos. Už šio kriterijaus atitikimą dalyviui skiriama 0 balų (jeigu siūloma įranga tokios savybės neturi) ir 10 balų (jeigu šis kriterijus tenkinamas).

12327.

124Techninės specifikacijos 3 punkte nustatyta, kad kompiuterinio tomografo radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga, privalo atitikti 3.1. – 3.5. punktų reikalavimus. Techninės specifikacijos 3.2. punkte numatyta, kad būtinos skenuotos srities (miego arterijų, Viliso rato) tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos. Byloje nekilo ginčo, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitinka šį reikalavimą, tačiau trečiojo asmens vertinimu siūlomas kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ komplektuojamas su trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija nėra lygiavertė „Cinematic rendering“, „Global illumination“ technologijoms, t. y. ji neturi P5 punkte nurodomo techninio pranašumo bei negalėjo tai būti įvertinta papildomais balais (P5 = 10 balų).

12528.

126Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta kuo trimačių paviršių rekonstrukcijos, naudojant „Cinematic rendering“, „Global illumination“ programas, yra pranašesnės nei Techninėje specifikacijoje nustatytas minimalus/bazinis reikalavimas, t. y. skenuotos srities (miego arterijų, Viliso rato) tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos. Perkančioji organizacija procesiniuose dokumentuose teigia, jog ji siekė įsigyti įrangą, kuri tomografo programinės įrangos pagalba leistų pamatyti realius (tikroviškus, tikrus) trimačius paviršius ir susidaryti vaizdą apie paciento vidaus organų anatomiją. Taip pat nurodo, kad Pirkimo laimėtojo gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas „Incisive CT“ komplektuojamas su trimačių paviršių rekonstrukcijos „3D modeling“ technologija pasižymi tikrovišku anatominių struktūrų atvaizdavimu, todėl yra lygiavertė Siemens Healthineers ir Canon Medical naudojamai technologijai, bei pagrįstai už šį pasiūlytą funkcionalumą Viešojo pirkimo komisija skyrė 10 balų (P5). Trečiasis asmuo tvirtina, kad naudojant „3D modeling“ technologiją, gautų modelių vaizdas itin realistiškas ir atspindi tikrąją žmogaus anatomiją, t. y. būtent to ir buvo reikalaujama (P5) funkcionalumui pagrįsti.

12729.

128Ieškovės teigimu, „Cinematic rendering“ yra sertifikuota naujos kartos trimačių paviršių rekonstrukcijų technologija pasižyminti realistišku anatominių struktūrų atvaizdavimu, kurią šiuo metu rinkoje siūlo tik Siemens Healthineers (technologijos prekinis ženklas „Cinematic rendering“) ir Canon medical (technologijos prekinis ženklas „Global illumination“). Trečiojo asmens siūlomas kompiuterinis tomografas nors ir atitinka minimalius techninius reikalavimus (Techninės specifikacijos 3.2 punktas), tačiau neturi P5 punkte nurodomo techninio pranašumo.

12930.

130Kaip matyti iš dubliko priedų Nr. 5.2. – 6.2., 3D Trimačių paviršių rekonstrukcijų technologija (ang. „Volume rendering“) yra vizualizacijos technika, kurios metu įgyti CT (kinematografinis perteikimas, angl. cinematic rendering) tūriniai duomenys yra apdorojami visumoje. Gaunamas 3D vaizdas, kurį realiu laiku galima manipuliuoti ir pritaikyti tam, kad būtų rodomos anatominės detalės iš skirtingų perspektyvų. Šiuo metu esančio standartinės 3D rekonstrukcijos yra tūrių, kurie rodomi kaip plokštieji vaizdai, atvaizdai. Palyginti su tūrio perteikimo rezultatais, „Cinematic rendering“ yra realistiškesnis, pagerina erdvinių ryšių vertinimą, ypač periferinėje plokštumoje. „Cinematic rendering“ reiškia sudėtingų didelio dinaminio diapazono perteikimo žemėlapių naudojimą, kad būtų sukurta natūrali apšvietimo aplinka, o ne sintetinis šviesos šaltinis tūrio perteikimui. „Cinematic rendering“, nauja 3D rekonstrukcijos technika, suteikia vaizdinių duomenų vaizdavimą visą gyvenimą ir gali padidinti diagnostinį naudingumą, palyginti su tūrio perteikimu, ypač kalbant apie natūralesnį ir fiziškai tikslesnį vaizdą, turintį geresnę formą ir gylį.

13131.

132Atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, pareikalavo trečiojo asmens papildomai pagrįsti, kad siūloma „3D modeling“ technologija nėra standartinė 3D trimačių paviršių rekonstrukcijų technologija ir yra lygiavertė „Cinematic rendering ar „Global illumination“ technologijoms. Šiai aplinkybei pagrįsti trečiasis asmuo vėlgi nurodė, jog tai lygiavertė technologija aiškiai nurodyta ir pažymėta gamintojo šaltinių 15, 23 psl. (pateikti kartu su Pasiūlymu, vertimų į lietuvių kalbą – 37, 44). Vertinant šiuos pateiktus duomenis, iš kurių vienas yra 2017 m. lapkričio 27 d. gamintojo pranešimas spaudai (23 puslapis), kuriuo gamintojas pristatė savo naują pažangios vizualizacijos programinę įrangą, su nauju funkcionalumu – 3D modeling technologija, tačiau jame nurodyta tik bendro pobūdžio informacija. Pati atsakovė sutinka, kad viešai skelbiama informacija yra marketinginio pobūdžio apibendrinta informacija, kuri nėra skirta konkrečiam pirkėjui ir tokio pirkėjo suformuotam poreikiui, todėl negali pagrįsti specifinių techninių duomenų. Kitas dokumentas, kuriuo yra grindžiamas lygiavertiškumas, „Multi modalijų (MM) – Klinikiniai tyrimai“ (15 puslapis, 2020 m. gegužės 26 d. į bylą pateikto vertimo 37 puslapis) nurodyta gamintojo informacija, apie tai, jog „3D modeliavimas suteikia optimalią darbo eigą gydytojams, norintiems spausdinti modelius, naudojant „IntelliSpace“ portalo programų 3D segmentus. <...> optimizuoja spausdinimo modelį ir atspindi tikrąją paciento anatomiją“, t. y. tik deklaratyvus teiginys apie paciento anatomijos atspindėjimą.

13332.

134Iš ieškovės dublike, atsakovės atsiliepime į ieškinį (priedas Nr. 5) pateiktų iliustracijų akivaizdu, jog „3D modeling” technologija nėra lygiavertė „Global Illumination“ ar „Cinematic rendering“ technologijoms, kurios yra pažangesnės ir vaizdus perteikia ženkliai tiksliau. Atsakovės 2020 m. gegužės 25 d. teismui pateiktuose duomenyse, kuriais atsakovė grindė Pasiūlymo lygiavertiškumą „Global Illumination“ ar „Cinematic rendering“ technologijoms, nurodytas tik deklaratyvus teiginys, kad šis įrenginys atspindi tikrąją paciento anatomiją (pagrindžiančio šaltinio 15 lapas), t. y. turi 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programą (dėl šios aplinkybės ginčo nekilo). Teismo vertinimu, trečiojo asmens pagrindime nėra duomenų apie siūlomos 3D modeling technologijos technologinius ir kokybinius parametrus, todėl sprendžia, kad trečiasis asmuo neįrodė, jog ši technologija turėtų būti laikoma lygiaverte „Cinematic rendering“ arba „Global illumination“ technologijoms bei yra pranašesnė nei nustatyti jai Techninės specifikacijos 3.2 punkte keliami minimalūs techniniai reikalavimai (CPK 178 straipsnis, 180 straipsnis). Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad objektų lygiavertiškumas nereiškia jų identiškumo, tačiau aplinkybę, kad pasiūlytas kitoks (lygiavertis) sprendimas perkančiosios organizacijos reikalaujamam rezultatui pasiekti, turėjo įrodyti trečiasis asmuo.

13533.

136Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės galutinio teismo sprendimo priėmimui neturi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

137Dėl bylos procesinės baigties

13834.

139Byloje teismo nustatytos aplinkybės bei nurodyti argumentai sudaro pagrindą panaikinti Perkančiosios organizacijos 2020 m. kovo 17 d. sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir trečiojo asmens UAB „A. M. Corporation LT“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu kaip nepagrįstus bei neteisėtus. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija iš trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos negalėjo objektyviai įsitikinti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimu techniniams kriterijams, už kuriuos skyrė atitinkamus ekonominio naudingumo balus (P1, P3 ir P5), ir pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos bei viešųjų pirkimų principus po Pasiūlymo įvertinimo priėmė ir vertino trečiojo asmens naujai pateiktus duomenis, keičiančius trečiojo asmens pasiūlymą iš esmės. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės sprendimų teisėtumas ir tiekėjo pareiga įrodyti pasiūlymo lygiavertiškumą ir jo teisė tikslinti/paaiškinti pateiktą pasiūlymą (siaurąja prasme) teismo įvertintinos, atsižvelgiant į visus pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, neapsiribojant tik deklaratyvia atitikties lentele (Pasiūlymo A dalis) (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

14035.

141Panaikinus minėtus sprendimus, šalys grąžintinos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, viešo pirkimo procedūros turėtų būti toliau vykdomos Pirkimo sąlygų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

142Dėl bylinėjimosi išlaidų, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių

14336.

144CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

14537.

146Atsakovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl ji bei trečiasis asmuo, buvęs atsakovės pusėje, neturi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

14738.

148Ieškovė prašo priteisti 3788 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui apmokėti, 1452 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Ieškovės prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių.

14939.

150Ieškovė interesus gynė prieš du procesinius varžovus, todėl nustačius jų argumentų nepagrįstumą, yra teisinga ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės ir trečiojo asmens lygiomis dalimis (CPK 93 straipsnio 4 dalis), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015).

15140.

152Teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė atsakovės ( - ) ligoninės vykdomo viešojo pirkimo „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ( - ) ligoninėje“, pirkimo Nr. ( - ), procedūras bei uždraudė atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta, nutarė sustabdyti jos vykdymą. Sprendimui įsiteisėjus taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

153Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

154Ieškinį tenkinti.

155Panaikinti atsakovės ( - ) ligoninės 2020 m. kovo 17 d. sprendimus nustatyti pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju pripažinti trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „A. M. Corporation LT“ pasiūlymą.

156Priteisti iš atsakovės ( - ) ligoninės ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SPEKTRAMED“ 2620 Eur (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

157Priteisti iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „A. M. Corporation LT“ ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SPEKTRAMED“ 2620 Eur (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

158Panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

159Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „SPEKTRAMED“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti... 7. 1.1.... 8. Trečiojo asmens pasiūlymo A dalies Kompiuterinio tomografo (KT) sistemos... 9. 1.2.... 10. Trečiasis asmuo pasiūlyme pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją,... 11. 1.3.... 12. Konkurso sąlygų Kompiuterinio tomografo techninės specifikacijos 3.2 punkto... 13. 1.4.... 14. Perkančioji organizacija negalėjo vertinti trečiojo asmens pasiūlytos... 15. 1.5.... 16. Trečiojo asmens atsakovei pateiktas CE sertifikatas neturi nieko bendro su... 17. 1.6.... 18. Tokios gamintojo naudojamos sąvokos „AI“, „dirbtinis intelektas“,... 19. 1.7.... 20. Atsakovės kartu su atsiliepimu pateiktas neaiškios kilmės anglų kalba... 21. 1.8.... 22. Iš ieškovės pateiktų iliustracijų yra akivaizdu, jog „3D modeling”... 23. I.... 24. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 25. 2.... 26. Atsakovė ( - ) ligoninė prašo atmesti ieškovės ieškinį dėl sprendimų,... 27. 1.1.... 28. Ieškovė pateikia gamintojo Philips Healthcare kompiuterinio tomografo... 29. 1.2.... 30. Perkančioji organizacija, nagrinėdama ieškovės pretenziją ir siekdama... 31. 1.3.... 32. Ieškovei buvo pranešta, kad Perkančioji organizacija kreipėsi į Pirkimo... 33. 1.4.... 34. Apibūdinant P5 parametrą, atsakovė paaiškina, kad konkretūs prekiniai... 35. 1.5.... 36. Pirkimo laimėtojo gamintojo Philips Healthcare kompiuterinis tomografas... 37. 1.6.... 38. Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, kad Perkančioji organizacija suteiks balus... 39. 1.7.... 40. Gamintojo patvirtinimas yra oficialus ir pirminis įrodymas, patvirtinantis... 41. 1.8.... 42. Kompiuterinio tomografo Philips „Incisive CT“ paciento stalviršio plotis... 43. 1.9.... 44. Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, kad Perkančioji organizacija suteiks balus... 45. II.... 46. Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė... 47. 3.... 48. Trečiasis asmuo UAB „A. M. Corporation LT“ prašo atmesti ieškovės... 49. 1.1.... 50. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės pareikštu ieškiniu, palaiko visus... 51. 1.2.... 52. Kompiuterinis tomografas yra įrangos sistema, kurią sudaro izoliacinis... 53. 1.3.... 54. Trečiojo asmens įsitikinimu, nėra svarbu kurioje kompiuterinio tomografo... 55. 1.4.... 56. Konkurso sąlygose nebuvo jokio reikalavimo dėl integruotų įrangos dalių,... 57. 1.5.... 58. Nėra suprantama ieškovės pozicija dėl gilaus mokymosi vaizdų... 59. 1.6.... 60. Ieškovė abejoja ar pasiūlyme nurodyta informacija dėl stalviršio pločio... 61. 1.7.... 62. Ieškovė prilygina Philips „3D modeling“ technologiją standartinei... 63. III.... 64. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 65. 4.... 66. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad atsižvelgdama į tai,... 67. Teismas... 68. IV.... 69. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 70. 5.... 71. Atsakovė ( - ) ligoninė centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje... 72. 6.... 73. Ieškovė UAB „SPEKTRAMED“ (siūloma prekė – kompiuterinis tomografas... 74. 7.... 75. 2020 m. kovo 17 d. CVP IS pranešimu Nr. SD-615 atsakovė informavo konkurso... 76. 8.... 77. Ieškovė, susipažinusi su Pirkimą laimėjusio dalyvio Pasiūlymu, 2020 m.... 78. 9.... 79. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją, 2020 m. kovo 23 d.... 80. 5.1.... 81. „P1 punkte keliamas reikalavimas gilaus mokymosi (angl. deep learning)... 82. 5.2.... 83. P3 punkte keliamas reikalavimas paciento stalviršio pločiui. Jūsų... 84. 5.3.... 85. P5 punkte keliamas reikalavimas „Trimačių paviršių rekonstrukcijos... 86. 10.... 87. 2020 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimu Nr. SD-680 atsakovė, gavusi trečiojo... 88. 11.... 89. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimais nustatyti pasiūlymų eilę,... 90. 12.... 91. Ieškovės vertinimu, trečiasis asmuo Pasiūlymo dėl kompiuterinio tomografo... 92. 13.... 93. Byloje nustatyta, kad pagal Konkurso sąlygų 12.3.4. p., atitinkančių... 94. 14.... 95. Nagrinėjamu atveju, nors pirkimo sąlygose nenustatyta konkrečių... 96. 15.... 97. Nagrinėjamu atveju byloje privalo būti įvertintina ta aplinkybė, ar... 98. Dėl trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P1 grafoje nurodytos informacijos... 99. 16.... 100. Trečiasis asmuo pateiktame Pasiūlyme nurodė, kad jo siūlomas įsigyti... 101. 17.... 102. Kaip jau minėta, Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.1 punkte nurodomas vienas iš... 103. 18.... 104. Kaip matyti iš trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P1 grafoje nurodytos... 105. 19.... 106. Trečiasis asmuo po sprendimų priėmimo perkančiajai organizacijai pateikė... 107. Dėl trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P3 grafoje nurodytos informacijos... 108. 20.... 109. Trečiasis asmuo pateiktame Pasiūlyme nurodė, kad jo siūlomo kompiuterinio... 110. 21.... 111. Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.3 punkte nurodomas vienas iš perkamos įrangos... 112. 22.... 113. Byloje nekilo ginčo, kad trečiojo asmens Perkančiajai organizacijai... 114. 23.... 115. Perkančioji organizacija kartu su atsiliepimu į ieškinį (priedas Nr. 4)... 116. 24.... 117. Pažymėtina, kad nustatytam pasiūlymo trūkumui ištaisyti nepakanka paprasto... 118. Dėl trečiojo asmens Pasiūlymo A dalies P5 grafoje nurodytos informacijos... 119. 25.... 120. Trečiasis asmuo pateiktame Pasiūlymo nurodė, jog siūlomas kompiuterinis... 121. 26.... 122. Pirkimo sąlygų 1 lentelės 2.5 punkte nurodomas vienas iš perkamos įrangos... 123. 27.... 124. Techninės specifikacijos 3 punkte nustatyta, kad kompiuterinio tomografo... 125. 28.... 126. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta kuo trimačių paviršių rekonstrukcijos,... 127. 29.... 128. Ieškovės teigimu, „Cinematic rendering“ yra sertifikuota naujos kartos... 129. 30.... 130. Kaip matyti iš dubliko priedų Nr. 5.2. – 6.2., 3D Trimačių paviršių... 131. 31.... 132. Atsakovė, gavusi ieškovės pretenziją, pareikalavo trečiojo asmens... 133. 32.... 134. Iš ieškovės dublike, atsakovės atsiliepime į ieškinį (priedas Nr. 5)... 135. 33.... 136. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės... 137. Dėl bylos procesinės baigties ... 138. 34.... 139. Byloje teismo nustatytos aplinkybės bei nurodyti argumentai sudaro pagrindą... 140. 35.... 141. Panaikinus minėtus sprendimus, šalys grąžintinos į prieš pažeidimą... 142. Dėl bylinėjimosi išlaidų, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 143. 36.... 144. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 145. 37.... 146. Atsakovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl ji bei trečiasis asmuo,... 147. 38.... 148. Ieškovė prašo priteisti 3788 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui apmokėti,... 149. 39.... 150. Ieškovė interesus gynė prieš du procesinius varžovus, todėl nustačius... 151. 40.... 152. Teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi šioje byloje pritaikė laikinąsias... 153. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 154. Ieškinį tenkinti.... 155. Panaikinti atsakovės ( - ) ligoninės 2020 m. kovo 17 d. sprendimus nustatyti... 156. Priteisti iš atsakovės ( - ) ligoninės ieškovei uždarajai akcinei... 157. Priteisti iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „A. M.... 158. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 9 d. nutartimi taikytas... 159. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...