Byla 3K-3-43/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja),

2sekretoriaujant Nijolei Radevič,

3dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ (dabartinis pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „LitCon“) atstovėms D. D. ir advokatei Ingridai Krolienei, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ atstovei advokatei Jolitai Rimai Puškorienei, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „JAS“ atstovui advokatui Rimvydui Raciui, institucijos išvadai duoti – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atstovams N. Ž. ir R. D., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 10 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ pareikštus ieškinius atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (buvęs pavadinimas – viešoji įstaiga Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė) dėl atsakovo neteisėtų sprendimų viešajame pirkime panaikinimo; tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“, uždaroji akcinė bendrovė „JAS“, uždaroji akcinė bendrovė „Medstatyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Dailinta“; institucija išvadai duoti – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – Konkursas). Konkurse pasiūlymus pateikė ieškovas UAB „Pireka“ (įmonės pavadinimas 2012 m. pakeistas į UAB „LitCon“, tačiau nutartyje nurodomas viso bylos nagrinėjimo metu buvęs pavadinimas UAB „Pireka“) kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“, trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ su jungtinės veiklos partneriu UAB „JAS“ ir trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“. Po vokų atplėšimo 2011 m. kovo 3 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija atmetė trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų sąlygų, motyvuodama, kad pasiūlyme nurodyti darbai ir įrengimai, dėl kurių nebuvo paskelbtas konkursas, jų nenumatoma pirkti, nepateikta medicininės įrangos techninė dokumentacija, nenumatyta danga, kuria bus padengtas nerūdijantis plienas, apsauganti nuo bakterijų, mikrobų ir kt. mikroorganizmų ir jų dauginimosi, nėra pateiktuose darbų sąrašuose ir darbų sąmatose nurodyti ir įskaičiuoti HEPO filtrai su dėžėmis. Taip pat buvo pripažinta, kad konkurso dokumentų reikalavimus atitinka UAB „Mitnija“ ir UAB „Pireka“ pateikti pasiūlymai, o atsižvelgiant į pasiūlytą kainą, konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Mitnija“.

8Ieškovas UAB „Pireka“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. sprendimą laimėjusiu pasiūlymu pripažinti UAB „Mitnija“ pateiktą pasiūlymą.

9Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo 2011 m. kovo 3 d. protokolu Nr. 9R-10 priimtus sprendimus dėl UAB „Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo, taip pat dėl pasiūlymų eilės nustatymo.

10Ieškovo UAB „Pireka“ nuomone, konkursą laimėjusios UAB „Mitnija“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis konkurso dokumento reikalavimų, o trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ teigia, kad jo pateiktas pasiūlymas buvo nepagrįstai ir neteisėtai atmestas, vertinimo metu pažeisti pagrindiniai Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatyti viešųjų pirkimų principai ir tikslai, o UAB „Mitnija“ ir ieškovo pateikti pasiūlymai turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygų.

11II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį tenkino visiškai, o trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškinį tenkino iš dalies – pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Viešojo konkurso komisijos 2011 m. kovo 3 d. sprendimą pripažinti laimėjusiu supaprastinto atviro konkurso UAB „Mitnija“ pateiktą pasiūlymą, kitą trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškinio dalį atmetė.

13Vertindamas UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms teismas pažymėjo, kad Konkursui pateiktame pirminiame UAB „Mitnija“ pasiūlyme buvo numatyta, jog automatizavimo darbus atliks subrangovas UAB „Medicinos projektai“, kuris neturi kvalifikacijos atestato tokiems darbams atlikti. Atsakovui pasiūlius patikslinti šią pažymą, UAB „Mitnija“, patikslindama pasiūlymo subrangovų lentelę, iš esmės sukeitė subrangovus ir jiems pavedamus atlikti darbus. Teismas sprendė, kad pirminėje pažymoje esantys duomenys apie subrangovus ir jų atliekamus darbus nelaikytini akivaizdžia klaida, kuri gali būti patikslinama, o šių duomenų pakeitimas pripažintinas pasiūlymo pakeitimu, atliktu pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pažeidžiant VPĮ 29 straipsnio 4 dalies, 39 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

14Įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Pireka“, dalyvavusio ir ankstesniame atšauktame konkurse, ir trečiojo asmens UAB „Mitnija“ pateikti projektiniai pasiūlymai identiški (kitų dalyvių pasiūlymai ne identiški), teismas sprendė, kad tokie sutapimai negalimi, kai projektus rengia skirtingi nebendradarbiaujantys juridiniai asmenys, ir pripažino, kad dėl atsakovo pažeisto konfidencialumo trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ sužinojo ieškovo konfidencialią informaciją, t. y . padarytas VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principo pažeidimas.

15Spręsdamas dėl UAB „Mitnija“ atitikties kvalifikaciniam kritinio likvidumo koeficiento reikalavimui teismas pažymėjo, kad pagal Konkurso sąlygų 4.3 punktą, pirkimų sąlygų 4.1.7–4.1.13 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai. Konkurso sąlygose konkrečiai neapibrėžta, kokius iš 4.1.7–4.1.13 punktų reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, o kokius – visi grupės nariai kartu. Esant tokiam neapibrėžtumui, teismas sprendė, kad šis reikalavimas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei įprastinę tokių kvalifikacinių reikalavimų taikymo praktiką, t. y. laikytina, kad, esant tokiai situacijai, kritinio likvidumo reikalavimas taikytinas kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui, todėl šį reikalavimą turėjo atitikti ne tik UAB „Mitnija“ partneris, bet ir pati UAB „Mitnija“. Kadangi UAB „Mitnija“ nepateikė atsakovui savo 2009 metų balanso, atsakovas negalėjo įvertinti šio asmens atitikties kritinio likvidumo reikalavimui, o iš UAB „Mitnija“ 2009 metų balanso, pateikto VĮ Registrų centrui, matyti, kad ši bendrovė neatitiko kvalifikacinio reikalavimo (kritinio likvidumo koeficiento reikalavimo).

16Vertindamas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ pateikto pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms, teismas nesutiko su šio asmens nuomone, kad nurodytos neatitiktys formalios, neesminės, bei sprendė, kad pasiūlymas atmestas pagrįstai. Teismas pažymėjo, kad šis tiekėjas siūlė įrengti vaizdo stebėjimo sistemą su vaizdo kameromis, monitoriais, padengtas švinu duris, kurių perkančioji organizacija pirkti nebuvo numačiusi. Perkamų darbų aprašymai buvo parengti atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-2-V reikalavimus. Pagal finansavimo sąlygų 34.1 punktą projekto Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01-013, finansavimo ir administravimo sutarties 5.3 punktą tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis pripažįstamos tik šiose sąlygose nurodytos išlaidos, aprašų 34.3 ir 34.4 punktuose nurodomi reikalavimai įsigyjamai įrangai, o pagal aprašo 34 punktą tinkamumo reikalavimų neatitinkančios išlaidos nėra finansuojamos, todėl konkurso sąlygose nenurodytų darbų ir įrangos pasiūlymas laikytinas kaip netinkamo pasiūlymo pateikimas. Vien ta aplinkybė, kad su papildomais darbais ir įranga teikiamas pasiūlymas yra pigesnis už kitus pasiūlymus, nesudaro pagrindo vien dėl to jį pripažinti tinkamu, nes tokiu atveju gali kilti abejonė dėl per mažos siūlomos kainos pagrįstumo, be to, tai pastato konkurso dalyvius į nelygiavertę padėtį. Maža kaina negali pateisinti viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Teismas taip pat pripažino šio pasiūlymo atmetimą pagrįstu ir dėl tos priežasties, kad nebuvo pateikta medicininės įrangos, tvirtinamos prie konstrukcijų, nerūdijančio plieno panelių, kompresorių ir vakuuminių siurblių gamintojo techninė dokumentacija, o pateikti įrangos aprašymai su nuotraukomis negali būti pripažįstami tokia dokumentacija.

17Vertindamas UAB „Pireka“ pasiūlymą, teismas laikė, kad jis atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Teismas nesutiko su UAB „Vėrūna“ argumentais, kad šis pasiūlymas neatitinka 4.6 punkto, nes ūkio subjektų grupės pasiūlyme pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą pirkimo sutartį, o pasiūlymo priedo eilutėje „rangovo pavadinimas ir adresas“ nurodytas tik UAB „Pireka“ pavadinimas, nenurodant kitų partnerių. Teismas pažymėjo, kad ieškovo, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“ jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnyje nurodyti kiekvienos iš bendrovių įsipareigojimai, kiekvieno partnerio darbų dalis ir įnašas į bendrą veiklą. Pagal pateiktą jungtinės veiklos sutartį ieškovas su partneriais nurodė savo įsipareigojimus bei atliekamus darbus, pasiūlymo pirmajame lape skiltyje „rangovas“ nurodė visus tris jungtinės veiklos partnerius, todėl atsakovas galėjo įvertinti ieškovo su partneriais pateiktą pasiūlymą tinkamai.

18Dėl Konkurso sąlygų 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimų teismas pažymėjo, kad juose nenumatyta pareiga visiems jungtinės veiklos sutarties dalyviams pateikti atskiras pasiūlymo galiojimo garantijas. UAB „Pireka“ pateikė garantiją visai užtikrinimo vertei, o pagal jungtinės veiklos sutartį visų partnerių atsakomybė yra solidari, todėl teismas atmetė argumentą, kad yra netinkamai užtikrintas pasiūlymo galiojimas, nes pateiktame draudimo liudijime draudėju nurodyta tik UAB „Pireka“ ir tik jai taikomos laidavimo sąlygos.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. spalio 10 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą, atmesdama UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Vėtrūna“ ieškinius.

20Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovui paprašius atliktas UAB ,,Mitnija“ pasiūlymo subrangovų lentelės patikslinimas, sukeičiant subrangovus ir jiems pavedamus darbus, laikytinas padarytos techninės klaidos ištaisymu. Kolegija pažymėjo, kad perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme. Atmesti tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali tik tuo atveju, jeigu pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų.

21Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl to, jog UAB ,,Mitnija“ konfidencialią informaciją sužinojo iš atsakovo, nepagrįsta byloje nustatytomis aplinkybėmis bei neįrodyta leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Projektinių pasiūlymų identiškumui nustatyti reikalingos specialios žinios, todėl teismas pats negali spręsti specialių žinių reikalingų klausimų.

22Teisėjų kolegija nurodė, kad, bendrą pasiūlymą pateikus ūkio subjektų grupei, pagal Konkurso sąlygų 4.3 punktą kritinio likvidumo koeficiento reikalavimą atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus turi bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Kadangi Konkursui pasiūlymą pateikė solidariai atsakingų ūkio subjektų grupė – UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ ir pastaroji atitinka konkurso sąlygose nustatytą kritimo likvidumo reikalavimą, Konkurso sąlygose nesant nuostatos, kad kiekvienas ūkio subjektų grupės narys turi atitikti kritinio likvidumo koeficiento reikalavimams, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tokius reikalavimus taikė UAB ,,Mitnija“ pasiūlymui. Perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacinius reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų kiekvienas atskirai.

23Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis atmesti UAB ,,Vėtrūna“ argumentai ir papildomai pažymėjo, kad pateikti medicininės įrangos aprašymai yra tiekėjo parengta reklaminė informacija, kuri negali būti prilyginama gamintojo teikiamai techninei dokumentacijai, todėl pasiūlymas pagrįstai pripažintas netinkamu. Pažymėjusi, kad techniniai reikalavimai nėra tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos tikrinant galimi tiekėjo paaiškinimai, teisėjų kolegija atmetė UAB ,,Vėtrūna“ paaiškinimą, kad Konkurso sąlygose reikalaujami HEPA filtrai patenka į tiekėjo siūlomus difuzorius.

24III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

25Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Pireka“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 10 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą, taip pat prašo priteisti išlaidų už advokato pagalbą atstovaujant kasaciniame teisme atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261. UAB „Mitnija" 2011 m. vasario 28 d. raštu pakeitė informaciją apie savo jėgomis ir subrangos pagrindais planuojamus vykdyti darbus, pateikdama naują pažymą. Apeliacinės instancijos teismas šią informaciją kvalifikavo kaip duomenis apie kvalifikaciją ir taikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, kurioje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga paprašyti dalyvio netikslius kvalifikacijos duomenis papildyti ir (ar) paaiškinti. Kasatoriaus UAB „Pireka“ nuomone, tokie duomenys nelaikytini dalyvio kvalifikacijos duomenimis, todėl jiems tikslinti negali būti taikoma VPĮ 32 straipsnio 5 dalis. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „Mitnija“ neturėjo teisės tikslinti nurodytos informacijos. Ieškovas savo poziciją grindžia, nurodydamas, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies, 35–37 straipsnių nuostatas tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Kvalifikacijos reikalavimai – tai kokybinės atrankos kriterijai, reiškiantys, kad juos atitinkantiems tiekėjams leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose, varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Neatsižvelgiant į tai, kad galimybė pasitelkti subrangovus numatyta Konkurso sąlygų ketvirtajame skyriuje, reglamentuojančiame tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, informacija apie tiekėjo ir subrangovų atliekamus darbus (jų pasiskirstymą) nėra duomenys apie tiekėjo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Dalyvis, pasiūlyme nurodydamas, kad tam tikrus darbus atliks kitas ūkio subjektas, deklaruoja atskirų darbų atlikėjus, bet ne informaciją apie savo kvalifikaciją. Taigi reikalavimai, susiję su informacijos pateikimu apie subrangovų atliekamus darbus, priskirtini kitiems, o ne kvalifikacijos, reikalavimams. UAB „Mitnija“ pakeitus darbų paskirstymus tarp subrangovų, pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu, tai reiškė pasiūlymo esmės keitimą, kurį draudžia VPĮ 39 straipsnio 1 dalis. Tokia pozicija atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gegužės 2 d. raštą, kuriame pažymėta, kad, tikslinant tiekėjo kvalifikaciją, po pasiūlymo pateikimo termino, nurodyti kitus darbų atlikėjus nei nurodyta pasiūlyme, negalima. Tarnybos nuomone, tokiu atveju būtų atliekamas ne duomenų apie kvalifikaciją papildymas ar paaiškinimas, o pasiūlyme nurodytos informacijos keitimas.

272. Konkurso sąlygų 4.3 punkte nurodyta, kad sąlygų 4.1.7–4.1.13 papunkčiuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai. Taigi, atsakovas konkrečiai neapibrėžė, kokius iš 4.1.7–4.1.13 papunkčių reikalavimų turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys, o kokius – visi nariai kartu, todėl esant tokiam neapibrėžtumui šie reikalavimai turėtų būti aiškinami ir taikomi atsižvelgiant į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus bei įprastinę tokių kvalifikacinių reikalavimų taikymo praktiką ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. įsakymu patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos), nes rinkoje esantys potencialūs tiekėjai, būtent atsižvelgdami į tokių analogiškų reikalavimų taikymo praktiką ir Rekomendacijas, apsisprendžia dėl dalyvavimo pirkime ir teikia savo pasiūlymus. VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 56 punkte nustatyta, kad atsakovas, tikrindamas dalyvių kvalifikaciją, laikysis Rekomendacijų, kurių 20 punkte nustatyta, jog kvalifikacinis reikalavimas dėl kritinio likvidumo rodiklio taikomas kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui. Lietuvos apeliacinis teismas šiomis nuostatomis nepagrįstai nesivadovavo ir netaikė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinti nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principai. Skirtinga apimtimi taikant kvalifikacinį reikalavimą dėl kritinio likvidumo rodiklio, t. y. pavienio tiekėjo atžvilgiu reikalavimą taikant visa apimtimi visam šio tiekėjo turtui, o junginės veiklos atveju – tik vienam iš jungtinės veiklos narių turtui, pavieniai pasiūlymų tiekėjai atsiduria nelygiavertėje padėtyje su jungtinės veiklos sutarčių pagrindu pasiūlymus pateikusiais tiekėjais. Be to, kadangi UAB „Mitnija“ finansiniai rodikliai yra neigiami, o jos atitiktis kvalifikacijos reikalavimui dėl kritinio likvidumo rodiklio grindžiamas tik savo jungtinės veiklos partnerio UAB „JAS", įsipareigojusio atlikti itin mažą darbų dalį, finansiniais duomenimis, tai kelia grėsmę, kad pirkimo sutartis nebus įvykdyta. Tokiu atveju bus pažeistas viešųjų pirkimų tikslas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis) ir perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad parinktas tiekėjas yra pajėgus vykdyti pirkimo sutartį (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis).

283. Lietuvos apeliacinis teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Mitnija“ ir UAB „Pireka“ projektiniai pasiūlymai yra iš esmės identiški, nurodęs, kad tokie teiginiai neįrodyti. Teismas pažeidė CPK 182 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kuriame nustatyta, jog nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais (CPK 187 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad fakto, jog UAB „Mitnija“ ir UAB „Pireka“ projektiniai pasiūlymai yra iš esmės identiški, neginčijo byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. jos pripažino šį faktą.

29Atsiliepimu į ieškovo UAB „Pireka“ kasacinį skundą trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ prašo skundo dalį, kuria prašoma palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą, atmesti, savo prašymą argumentuodamas taip:

30Pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime neišsprendė UAB „Vėtrūna“ ieškinyje pareikšto reikalavimo panaikinti Konkurso komisijos sprendimą dėl nustatytos pasiūlymų eilės, padarė kitų pažeidimų, nurodytų UAB „Vėtrūna“ pateiktame kasaciniame skunde, todėl šis teismo sprendimas negali būti paliktas galioti. Kitais atsiliepimo į kasacinį skundą argumentais UAB „Vėtrūna“ iš esmės sutinka su UAB „Pireka“ kasacinio skundo argumentais, papildomai nurodydama trūkumus ieškovo pateiktame pasiūlyme.

31Atsiliepimu į ieškovo UAB „Pireka“ kasacinį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė prašo skundą atmesti, savo prašymą argumentuodamas taip:

321. Atsakovas pagrįstai, nepažeisdamas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatų, UAB „Mitnija“ leido patikslinti pasiūlymą. Informacija apie subrangovus Konkurso dokumentuose priskirtina duomenims apie tiekėjo kvalifikaciją, nes subrangovai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, taikomus tiekėjui. UAB „Mitnija“ pažymoje apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus klaidingai nurodė subrangovų pavadinimus šalia jų atliekamų darbų. Tokia formali klaida, nekeičiant pasiūlymų esmės, gali būti taisoma vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi.

332. Atsakovas Konkurso sąlygų 4.1.7–4.1.13 papunkčiuose leido nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitikti tiek visiems ūkio subjektų grupės nariams, tiek vienam iš jų. Ieškovas, manydamas, kad Konkurso dokumentai yra dviprasmiški, galėjo prašyti juos patikslinti VPĮ ir Konkurso sąlygose nustatyta tvarka, tačiau to nepadarė. Teiginys, kad nustatytos sąlygos prieštarauja Rekomendacijų 20 punkto reikalavimams, yra nepagrįstas, nes pagal Rekomendacijų 6 punktą perkančioji organizacija gali nustatyti kitokius kvalifikacijos kriterijus, jei jie neprieštarauja VPĮ nuostatoms.

343. UAB „Mitnija“ ir UAB „Pireka“ projektinių pasiūlymų dalies panašumas neįrodo, kad atsakovas pažeidė VPĮ 6 straipsnyje įtvirtintą konfidencialumo principą, o kasatorius kitų įrodymų nepateikė.

35Atsiliepimu į ieškovo UAB „Pireka“ kasacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ prašo skundą atmesti, savo prašymą argumentuodamas analogiškais argumentais, kaip atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, juos papildydamas:

361. Subrangovų ir jų atliekamų darbų sąrašas bei reikiamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai yra neatskiriami nuo tiekėjų kvalifikacijos duomenų ir kartu sudaro vieningą visumą patvirtinant, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Konkurso sąlygas.

372. Atsakovas, Konkurso sąlygų 4.1.7–4.1.13 papunkčiuose leidęs nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitikti tiek visiems ūkio subjektų grupės nariams, tiek vienam iš jų, pasiūlymų vertinimo metu dviprasmiškų sąlygų aiškinti siaurinamai ar dėl to atmesti pasiūlymą negali, nes pažeistų vienodo vertinimo ir skaidrumo principus.

38Kasaciniu skundu trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 10 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti kasatoriui jo sumokėtą žyminį mokestį. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

391. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs pagrindus atmesti UAB „Mitnija“ pasiūlymą, dėl šio pasiūlymo trūkumų, kuriuos nurodė UAB „Vėtrūna“, nepasisakė, konstatavęs, kad tai nebeturi reikšmės ginčui. Apeliacinės instancijos teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl UAB „Mitnija“ pasiūlymo trūkumų, todėl privalėjo pasisakyti dėl UAB „Vėtrūna“ argumentų šiuo klausimu, tačiau to nepadarė, pažeisdamas CPK 185, 260 straipsnių reikalavimus.

402. Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamos procedūros turi būti orientuojamos į tikslą, o ne į smulkmeniškų formalumų, nekeičiančių pasiūlymo ir pirkimo esmės, laikymąsi. UAB „Vėtrūna" pasiūlymo atmetimas, motyvuojant, kad jame nurodyti pertekliniai, pagal Konkurso sąlygas nereikalaujami darbai ir įranga, yra nepagrįsta. Išaiškinimai, kad, pasiūlius daugiau įrangos, nei numatyta Konkurso sąlygose, pigiausios kainos tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas, kelia pavojų VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo – įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas –įgyvendinimui ir viešojo intereso apsaugai. UAB „Vėtrūna“ pasiūlyta pirkimo objekto kaina yra mažesnė už kitų Konkurso dalyvių net nepriklausomai nuo to, kad ji pasiūlė daugiau pirkimo objektą pagerinančios įrangos ir darbų nei kiti Konkurso dalyviai. Papildomi darbai, įranga ir medžiagos būtini, siekiant tinkamai įvykdyti Konkurso sąlygų Techninės projektavimo užduoties 16 punkto reikalavimus, kuriuose tiekėjui yra numatyta pareiga suprojektuoti visas reikalingas patalpas, kaip tai reikalauja higienos normos ir kiti norminiai aktai, kad atsakovo įsigyjama įranga be trikdžių funkcionuotų. Kita vertus, atsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų pagal sutartį ir už juos nemokėti. Tiekėjas UAB „Vėtrūna“, nurodęs savo pasiūlyme įrangą ir darbus, kuriuos atsakovas traktuoja kaip perteklinius, neįgijo konkurencinio pranašumo kitų tiekėjų atžvilgiu, taigi nebuvo pažeisti ir šių tiekėjų interesai.

413. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad dėl to, jog su papildomais darbais ir įranga teikiamas pasiūlymas yra pigesnis, gali kilti abejonė dėl per mažos kainos pagrįstumo, yra hipotetinis, remiasi vien tik prielaidomis. Dėl kainos pagrįstumo nebuvo ginčo.

424. Pagal VPĮ 36 straipsnio 11 ir 12 punktus prekių aprašymai ir (ar) pažymos, rodančios prekių kokybės atitiktį nurodytoms specifikacijoms ir standartams, yra tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai. Atsakovas, neprašęs, jo manymu, neaiškių, netikslių, neišsamių UAB „Vėtrūna“ pateiktų prekių aprašymų patikslinti ir iš karto dėl šios priežasties atmetęs UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, kurioje nustatyta, kad jeigu Konkurso dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tik dalies kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ar jų turinio trūkumas perkančiajai organizacijai nesudaro pagrindo spręsti, kad tiekėjo kvalifikacija, kaip jo reikalaujamų savybių visuma, yra neatitinkanti Konkurso sąlygų.

435. Perkančioji organizacija, manydama, kad pasiūlyme nenumatyti HEPA filtrai, neatmesdama pasiūlymo, vadovaudamasi savo Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 70 punktu, galėjo kreiptis į tiekėją su paklausimu paaiškinti, ar į pasiūlymo kainą tiekėjas įskaičiavo šias prekes. Darbų kiekių žiniaraščiai yra sudėtinė techninio projekto dalis, rengiant techninį projektą tiekėjas galės detalizuoti, koreguoti ir tikslinti darbų kiekius, todėl pasiūlymo atmetimas dėl vienos atskiros eilutės neišskyrimo darbų kainų žiniaraštyje HEPA filtrams, yra itin formalus, ypač atsižvelgiant į tai, kad šių filtrų kaina yra itin maža, palyginus su viso pirkimo objekto verte. Be to, tiekėjas UAB „Vėtrūna“, vadovaudamasis Konkurso sąlygų 2.8 punktu, prisiėmė faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikčių) riziką bei, teikdamas pasiūlymą, dar kartą patvirtino, kad į UAB „Vėtrūna“ siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis Konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Tokiomis Konkurso sąlygomis perkančioji organizacija apibrėžė, kad jei tiekėjo pasiūlyme kokia nors informacija apie darbų kiekius būtų netiksli ar neišsami, tiekėjo pasiūlymas dėl tokių priežasčių neatmetamas, o su juo sudaroma pirkimo sutartis, kai visų galimų neatitikimų riziką prisiima tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutartį.

446. Atsakovo sprendimas atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą dėl techninės dokumentacijos nepateikimo yra nepagrįstas ir pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir nediskriminavimo principus. Konkurso sąlygose prašoma informacija perkančiajai organizacijai yra pateiktose brošiūrose, jose nurodyta visi reikalingi įrangos techniniai parametrai. Teismas savo sprendime nenurodė, kokiais kriterijais remdamasis nustatė, kad UAB „Vėtrūna“ pateikti prekių aprašymai nėra techniniai aprašymai. Išvada, kad šie aprašymai yra reklaminio pobūdžio, nepaneigia jų atitikties Konkurso sąlygoms.

457. Teismai, pažeisdami VPĮ 3 straipsnyje nustatytą lygiateisiškumo principą ir pirkimo tikslą, UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą atmetė dėl itin preciziško vertinimo ir formalios neatitikties Konkurso sąlygoms, o UAB „Mitnija“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymų dėl panašaus pobūdžio neatitikties neatmetė ir iš viso nevertino argumentų, kad UAB „Mitnija“ pasiūlyme nenumatyta visa reikalinga įranga bei nepateikta tinkama techninė dokumentacija.

468. Konkurso sąlygų 4.6 punkte reikalaujama, kad jungtinės veiklos sutartyje būtų nurodyti kiekvieno partnerio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį. UAB „Pireka“ pasiūlyme pateiktos jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad UAB „Pireka“ vykdys statybos ir projektavimo darbus, UAB „Medstatyba“ – projektavimo darbus, o UAB „Dailista“ – statybos darbus. Daugiau jokios informacijos apie tai, kokius darbus atliks kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių šioje sutartyje iš viso nėra, dėl to neįmanoma nustatyti kiekvieno iš partnerių įnašo į bendrąją veiklą.

479. UAB „Pireka“ pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitinka Konkurso sąlygų 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimų. Sudaryti pirkimo sutartį turi būti įsipareigojusios visos jungtinės veiklos sutarties šalys, o draudimo laidavimas išduotas tik UAB „Pireka“, kaip vieninteliam draudėjui, nurodytam draudimo polise, todėl kiti jungtinės veiklos partneriai - UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“ – nėra draudimo laidavimo sutarties su draudiku šalys ir jų nesaisto draudimo laidavimo teisiniai santykiai. Pagal Draudimo taisyklių 4.1 punktą draudimo objektu laikoma tik draudėjo, t. y. tik UAB „Pireka“, o ne visų jungtinės veiklos partnerių, prievolė pagal perkančiosios organizacijos vykdomo konkurso sąlygas, todėl, UAB „Dailista“ ar UAB „Medstatyba“ atsisakius sudaryti pirkimo sutartį, pagal pasiūlyme pateiktą draudimo polisą ir šio draudimo taisykles toks įvykis nebūtų laikomas draudiminiu ir perkančioji organizacija patirtų neigiamų padarinių.

4810. UAB „Vėtrūna“ kasacinio skundo argumentas dėl UAB „Mitnija“ pasiūlymo neatitikties Konkurso dokumentuose nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui dėl minimalaus kritinio likvidumo vertinimo yra analogiškas UAB „Pireka“ argumentui šiuo klausimu.

49Atsiliepimu į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ kasacinį skundą ieškovas UAB „Pireka“ sutinka su argumentais ir prašymu panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 10 d. nutartį, bet nesutinka su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą bei prašo šią skundo dalį atmesti, savo prašymą argumentuodamas taip:

501. Tikslus pirkimo objekto nustatymas ir jo apibūdinimas yra perkančiosios organizacijos prerogatyva, įgyvendinama rengiant ir skelbiant pirkimo dokumentus. Jeigu pasiūlymas neatitinka Konkurso dokumentuose suformuluotų reikalavimų, perkančioji organizacija pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą pasiūlymą turi atmesti. Tiekėjams savaip interpretuojant Konkurso dokumentus, užsakovas būtų priverstas pirkti darbus ir įrangą, kurių poreikio nėra arba kuriems pirkti numatytas kitas viešasis pirkimas, be to, taptų negalimas lygiateisiškumo principo laikymasis, vertinant dalyvių pasiūlymus.

512. VPĮ 36 straipsnio 11 ir 12 punktai taikomi ne prekių, o darbų pirkimo atveju, todėl nepagrįstas kasatoriaus teiginys, kad reikalavimas pateikti gamintojo techninę dokumentaciją yra kvalifikacijos reikalavimas. Darbų kiekių žiniaraščiai nėra tiekėjo kvalifikacijos duomenys, kečiant žiniaraščius būtų pažeidžiama VPĮ 39 straipsnio 1 dalis. Pagal Taisyklių 70 punktą perkančioji organizacija turi ne pareigą, o teisę kilus klausimų kreiptis į tiekėją.

523. Konkurso sąlygose nenurodyta, kokiu detalumu turi būti įvykdytas šių sąlygų 4.6 punkto reikalavimas jungtinės veiklos sutartyje nurodyti kiekvieno partnerio įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį ir įsipareigojimų vertės dalis. Nustatytas Konkurso sąlygų reikalavimas įvykdytas jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnio 3 punkte. Tai, kad partnerių įsipareigojimai iš dalies sutampa, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad jungtinės veiklos partneriai nenurodė įsipareigojimų.

534. Pateiktame laidavimo draudimo rašte pažymėta, kad užtikrinamas UAB „Pireka“ kartu su UAB „Dailista“ ir UAB „Medstatyba“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, teikiamas pasiūlymas, todėl kasacinio skundo argumentas, kad laidavimo draudimo raštas išduotas tik UAB „Pireka“, yra klaidinantis.

54Atsiliepimu į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ kasacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ prašo skundą atmesti, savo prašymą argumentuodamas taip:

551. Teismai neprivalo sprendime pasisakyti absoliučiai dėl visų proceso dalyvio argumentų, pakanka, kad būtų glaustai išdėstytas teismo nagrinėtų įrodymų, kurių pagrindu priimtas sprendimas, vertinimas. Nagrinėjamoje byloje teismai nagrinėjo svarbiausius proceso dalyvių nurodytus argumentus dėl tiekėjo UAB „Mitnija“ neatitikties Konkurso sąlygoms.

562. Kasatorius, teigdamas apie lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimus, nenurodė konkrečių pažeidimų, taip pat – kurias tapačias situacijas perkančioji organizacija vertina skirtingai.

573. Kasatorius į pasiūlymą įtraukė įrangą, kurios atsakovas neplanavo įsigyti ir nenurodė Konkurso dokumentuose. Toks pasiūlymo prieštaravimas Konkurso sąlygoms negali būti vertinamas kaip smulkmeniškas ir pateisinamas racionalaus lėšų naudojimo principu.

584. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad atsakovas privalėjo paprašyti tiekėjo papildyti ar patikslinti pasiūlymą, tiekėjui nepateikus ar pateikus netinkamus techninių gaminių aprašymus. Gaminių techniniai aprašymai priskiriami ne tiekėjo kvalifikaciją, bet techninę specifikaciją patvirtinantiems dokumentams.

595. Konkurso sąlygose aiškiai leista nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitikti tiek visiems ūkio subjektų grupės nariams, tiek vienam jų.

60Atsiliepimu į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ kasacinį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė prašo skundą atmesti, savo prašymą argumentuodamas analogiškai kaip UAB „Vėtrūna“.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

631. Dėl jungtinės veiklos partnerių UAB ,,Mitnija“ ir UAB „JAS“ pasiūlymo vertinimo 1.1. Dėl duomenų, susijusių su tiekėjo kvalifikacijos vertinimu, patikslinimo

64Kasatorius UAB ,,Pireka“ teigia, kad perkančioji organizacija neteisėtai UAB „Mitnija“ leido po pasiūlymo pateikimo pakeisti informaciją dėl darbų paskirstymo subrangovams, nes tai reiškė pasiūlymo esmės keitimą, draudžiamą pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Kasatoriaus teigimu, pažymos apie darbų paskirstymą tarp subrangovų duomenys nėra duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją VPĮ normų prasme, todėl jų tikslinimas ar pildymas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies pagrindu negalimas. Pirmosios instancijos teismas tokiai pozicijai pritarė, apeliacinės instancijos teismas sprendė priešingai – perkančiajai organizacijai paprašius atliktas UAB ,,Mitnija“ pasiūlymo subrangovų lentelės patikslinimas, sukeičiant subrangovus ir jiems pavedamus darbus vietomis, laikytinas padarytos techninės klaidos ištaisymu, atitinkančiu VPĮ 32 straipsnio 5 dalies normą, pagal kurią perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad atmesti tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali tik tokiu atveju, jeigu pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų. Teisėjų kolegija tokį apeliacinės instancijos teismo vertinimą pripažįsta pagrįstu.

65VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose, vadovaudamasi VPĮ 35–37 straipsnių nuostatomis, nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011).

66Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami. Tos pačios nuostatos taikomos ir pirkime dalyvaujant ūkio subjektų grupei. Atitinkamai VPĮ 36 straipsnyje ,,Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas“ nustatyta, kad perkančioji organizacija darbų pirkimo atveju kandidatų ir dalyvių techninio ir profesinio pajėgumo įvertinimui turi teisę pareikalauti informacijos apie techninius specialistus ar technines organizacijas, kurias rangovas kvies atlikti darbus, apibūdinimą (1 dalies 3 punktas); paslaugų pirkimo atveju – pažymos apie paslaugų apimtis, kurioms atlikti paslaugų tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus (1 dalies 10 punktas).

67Kasacinio teismo praktikoje dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir jos atitikties vertinimo atribotos pirkimo sąlygos, kuriomis tiekėjams keliami reikalavimai kvalifikacijai bei jos atitikčiai patikrinti pateikiamiems dokumentams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Akordas 1“ v. Visagino savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-158/2011). Nors Konkurso sąlygos, pagal kurią tiekėjai perkančiajai organizacijai turėjo pateikti informaciją apie tai, kokius darbus atliks subrangovai, įgyvendinimas tiesiogiai nerodo, kad šiems darbams atlikti tiekėjas ir jo pasitelkti subrangovai reikalaujamą kvalifikaciją turi, t. y. darbų paskirstymo lentelė, kaip tokia, nesudaro pagrindo spręsti dėl atitinkamo subrangovo kvalifikacijos atitikties, tačiau, atsižvelgiant į šios pirkimo sąlygos tikslą, darytina išvada, kad ji skirta būtent vertinti tiekėjų kvalifikaciją, o ne pasiūlymą siaurąja prasme (pirkimo objektą ar būsimos viešojo pirkimo sutarties vykdymą).

68Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis, 32 straipsnio 3 dalis). Dėl to reikalavimo detalizuoti tiekėjo pasitelkiamus subrangovus ir jų atliekamus darbus sudarysimoje sutartyje tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Kai pirkimo sąlygose įtvirtinti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui ir jo subrangovams taikytini ne visiems kartu, o atskirai, perkančiajai organizacijai, remiantis pažyma apie tiekėjo ir jo subrangovų atliekamus darbus, yra lengviau vertinti visų jų kvalifikacijos atitiktį.

69Iš aptarto teisinio reguliavimo teisėjų kolegija daro išvadą, kad duomenys apie subrangovus, kuriuose tiekėjas ketina pasitelkti darbų vykdymui, darbų paskirstymą tarp jų, yra duomenys, susiję su tiekėjų kvalifikacija – jų ekonominiu, profesiniu, techniniu pajėgumu, teise verstis tam tikra veikla, todėl šių duomenų vertinimui taikytina VPĮ 32 straipsnio 5 dalies norma, kurioje nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą.

70Byloje nustatyta, kad UAB ,,Mitnija“ pateiktoje pirminėje pažymoje apie subrangovus buvo nurodytos keturios įmonės, jų numatomų atlikti darbų rūšis bei santykinė vertė, palyginus su visa pirkimo kaina. Pažymoje nurodyta informacija neatitiko prie jos pridėtų dokumentų apie subrangovų teisę verstis atitinkama veikla ir jų vykdomos veiklos pobūdį. Perkančiajai organizacijai paprašius paaiškinti duomenis apie subrangovus, UAB ,,Mitnija“ pateikė naują pažymą, kurioje buvo nurodytos tos pačios keturios įmonės, tačiau jų numatomų atlikti darbų paskirstymas atitinkamai pakeistas ir tapo atitinkančiu šių įmonių vykdomos veiklos pobūdį. Šios aplinkybės rodo, kad UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ kvalifikacija pasiūlymo pateikimo metu objektyviąja prasme buvo tinkama – jie turėjo subrangovus, kurių gamybiniai pajėgumai ir teisė verstis atitinkama veikla buvo pakankami pirkimo sąlygų reikalavimams įvykdyti. Taigi perkančioji organizacija ištaisė netikslius duomenis apie atliktinų darbų paskirstymą, t. y. patikslino tiekėjų kvalifikacijai vertinti reikalingus duomenis. Toks duomenų apie tiekėjo kvalifikaciją patikslinimas atitinka VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-3-231/2011). 1.2. Dėl kritinio likvidumo koeficiento, kaip tiekėjų finansinio pajėgumo kvalifikacinio reikalavimo kriterijaus, reikšmės ir taikymo

71Kasatoriai UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Vėtrūna“ ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti tinkamu UAB ,,Mitnija“ pasiūlymą ir tuo pagrindu, kad UAB ,,Mitnija“ ir jos partnerio pasiūlymas neatitiko tiekėjų finansinio pajėgumo kvalifikacinio reikalavimo dėl kritinio likvidumo koeficiento, įtvirtinto pirkimo sąlygų 4.1.10 punkte. Kasatorių nuomone, kadangi UAB ,,Mitnija“ finansiniai rodikliai buvo neigiami, o kritinio likvidumo koeficientą atitinkančio jos jungtinės veiklos partnerio UAB „JAS“ įnašas į numatomus atlikti darbus itin mažas, tai kelia grėsmę, kad pirkimo sutartis nebus įvykdyta. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nenurodžius, ar 4.1.10 punkte įtvirtintą reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi nariai kartu, šis reikalavimas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus ir laikytina, kad kritinio likvidumo reikalavimas taikytinas kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui, todėl šį reikalavimą turėjo atitikti ne tik UAB „Mitnija“ jungtinės veiklos partneris UAB ,,JAS“, bet ir pati UAB „Mitnija“. Iš UAB „Mitnija“ 2009 metų balanso, pateikto VĮ Registrų centrui, matyti, kad ši bendrovė neatitiko kritinio likvidumo koeficiento reikalavimo. Apeliacinės instancijos teismas vertino priešingai – nurodė, kad pagal Konkurso sąlygų 4.3 punktą 4.1.7–4.1.13 papunkčiuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai, pažymėdamas, kad tokia sąlyga atitinka Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. įsakymu, todėl, vienam jungtinės veiklos partnerių – UAB ,,JAS“ – atitinkant kritinio likvidumo kriterijų, laikytina, kad tiekėjo kvalifikacija, t. y. finansinis pajėgumas, pakankama. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ši apeliacinės instancijos teismo išvada nepagrįsta.

72Su tiekėjo kvalifikacijos patikrinimu susijusios pirkimo sąlygos turi būti vertinamos VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos perkančiosios organizacijos pareigos išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, kontekste. Kandidato ekonominės ir finansinės būklės kriterijai svarbūs viešojo pirkimo santykiuose tuo aspektu, kad leidžia išvengti situacijų, kai pirkimo tikslas bus nepasiekta dėl to, kad dėl blogos finansinės ar ekonominės būklės tiekėjas nepajėgs įvykdyti viešojo pirkimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir atlyginti netinkamu sutarties vykdymu padarytus nuostolius. Įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį.

73Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles, rekomendacinio pobūdžio VPT metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-193, 56 punkte nurodyta, kad tiekėjų kvalifikacija tikrinama pagal VPĮ 32–38 straipsnius bei Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu (aktualią redakciją) (toliau – Rekomendacijos). Taigi Rekomendacijos – sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Rekomendacijų 18.5 punkte nurodytas kriterijus – kritinio likvidumo koeficientas – tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis, išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Pagal Rekomendacijų 20 punktą perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai; rekomenduojama pirkimo dokumentuose nustatyti, kad Rekomendacijų 18.5 punktuose nurodytus reikalavimus atitiktų kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

74Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirkimo sąlygų 4.1.10 ir 4.3 punktuose nustatyta sąlyga turi būti aiškinama ir taikoma, kaip nustatanti, kad tuo atveju, kai bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kritinio likvidumo koeficiento kriterijų turi atitikti visi (kiekvienas) ūkio subjektų grupės nariai. Kita vertus, net jei perkančioji organizacija Rekomendacijoms nebūtų pripažinusi privalomai taikomų taisyklių galios, pirkimo sąlygų turinio analizė neleidžia daryti priešingos išvados. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tinkamas pirkimo nuostatų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti, todėl teismas turi aiškinti pirkimo sąlygų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „15 minučių“ v. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-126/2010; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir kt., bylos Nr. 3K-3-436/2011).

75Perkančioji organizacija tiekėjų ekonominio ir finansinio pajėgumo patikrinimui taikė kritinio likvidumo koeficiento kriterijų – pirkimo sąlygų 4.1.10 punkte nustatyta, kad tiekėjo įmonės paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 0,5; jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. Pirkimo sąlygų 4.3 punkte nustatyta, kad jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 4.1.7–4.1.13 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad viešojo pirkimo sąlyga, kurioje nustatyta, kad kritinio likvidumo kriterijų turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi kartu, suformuluota ydingai ir negali būti taikoma pažodžiui. Reikalavimas, kad kritinio likvidumo kriterijų atitiktų bent vienas ūkio subjektų grupės narys, ir reikalavimas, kad šį kriterijų atitiktų visi ūkio subjektų grupės nariai, pagal savo turinį negali būti taikomi vienam viešajam pirkimui kaip alternatyvūs kriterijai, nes jie yra nelygiaverčiai. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nurodytos pirkimo sąlygos ir jų taikymas tiksliai neapibrėžti, todėl tai reikia vertinti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei įprastinę tokių kvalifikacinių reikalavimų taikymo praktiką.

76Byloje nustatyta, kad UAB ,,Mitnija“ kritinio likvidumo koeficiento kriterijaus neatitiko, jos trumpalaikio finansinio stabilumo rodikliai 2009 m. buvo neigiami. Pažymėtina, kad pagal UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ jungtinės veiklos sutarties 2.10 punktą UAB ,,Mitnija“ tenka 98 procentai įsipareigojimų, vykdytinų pagal šią sutartį, vertės. Akivaizdu, kad tik UAB ,,JAS“ atitinkant kritinio likvidumo kriterijų, perkančioji organizacija neįvykdė pareigos įsitikinti tiekėjo finansiniu ekonominiu pajėgumu ir pripažino atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus tiekėją, kuris neatitiko finansinio ekonominio pajėgumo reikalavimų. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija, tinkamai vykdydama VPĮ 32 straipsnio 1, 6 dalyse įtvirtintas pareigas, pirkimo sąlygas, aiškinamas ir taikomas pagal Rekomendacijas, turėjo atmesti UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. 1.3. Dėl kitų argumentų, susijusių su UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ pasiūlymo vertinimu

77UAB „Pireka“ teigia, kad UAB „Mitnija“ projektinis pasiūlymas yra iš esmės identiškas tam, kurį UAB ,,Pireka“ buvo pateikusi anksčiau vykusiam, bet nutrauktam viešojo pirkimo konkursui. Šio kasatoriaus manymu, tai įrodo, jog perkančioji organizacija atskleidė konfidencialią informaciją UAB „Mitnija“, taip pažeisdama VPĮ įtvirtintą konfidencialumo pareigą ir lygiateisiškumo principą.

78Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Pireka“, dalyvavusio ir ankstesniame atšauktame konkurse, ir trečiojo asmens UAB „Mitnija“ pateikti projektiniai pasiūlymai identiški (kitų dalyvių pasiūlymai ne identiški), sprendė, jog tokie sutapimai negalimi, kai projektus rengia skirtingi nebendradarbiaujantys juridiniai asmenys, bei pripažino, kad dėl atsakovo pažeisto konfidencialumo trečiasis asmuo UAB „Mitnija“ sužinojo ieškovo konfidencialią informaciją, t. y. pažeistas VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas. Apeliacinės instancijos teismas šiuos kasatoriaus argumentus atmetė, nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl projektų tapatumo ir dėl to, kad perkančioji organizacija atskleidė konfidencialią informaciją, nepagrįstos reikiamais įrodymais. Teisėjų kolegija šią apeliacinės instancijos teismo išvadą pripažįsta pagrįsta. Pirmosios instancijos teismas sprendime neįvardijo ir neaptarė įrodymų, kurių pagrindu pripažino, kad tiekėjų pasiūlymai tapatūs ir kad perkančioji organizacija atskleidė konfidencialią informaciją. Kasaciniame skunde nepateikiama argumentų, kurie paneigtų apeliacinės instancijos teismo sprendimo dėl šios ginčo dalies teisingumą. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta apie viešųjų pirkimų principų pažeidimų įrodinėjimo taisyklių taikymą ir pareigą realiai įrodyti šių imperatyviųjų normų pažeidimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ v. viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, bylos Nr. 3K-3-132/2012, ir joje nurodytą praktiką).

79Kasatorius UAB ,,Vėtrūna“ teigia, kad bylą nagrinėję teismai nenagrinėjo jo ieškinio argumento, kad, pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo principą, UAB ,,Mitnija“ pasiūlymas pripažintas tinkamu, nors jame nurodyti užsakovo reikalavimuose pirkimo objektui nenumatyti darbai – dūmų šalinimo sistemos įrengimas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, pripažinus, jog UAB ,,Mitnija“ neatitiko tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, šis kasacinio skundo argumentas neturi įtakos ginčo sprendimui iš esmės, dėl jo teisėjų kolegija plačiau nepasisako.

80Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai pripažino UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ pasiūlymą tinkamu, nes šis tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalis dėl šios ginčo apimties panaikinamas ir paliekamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiant jo motyvuojamą dalį dėl duomenų apie subrangovų atliktinų darbų tikslinimo teisėtumą. 2. Dėl UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo vertinimo 2.1. Dėl pasiūlymo, kuriame nurodyti pirkimo dokumentuose nereikalaujami darbai ir prekės, tinkamumo

81Perkančioji organizacija viena UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo priežasčių nurodė aplinkybę, kad šio tiekėjo pasiūlyme nurodyti darbai, medžiagos ir įranga, nenurodyti pirkimo dokumentuose (vaizdo stebėjimo sistema, mobilus oro dekontaminatorius, operacinių durų padengimas švinu). Bylą nagrinėję teismai tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažino pagrįstu, pritardami pozicijai, kad pirkimo dokumentuose nenurodytų darbų ir medžiagų bei įrengimų siūlymas vertintinas kaip pasiūlymo neatitiktis šių dokumentų reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas sprendime rėmėsi perkančiosios organizacijos argumentais, kad projektas finansuojamas iš ES struktūrinės paramos, projektas parengtas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-2.1-SAM-2-V reikalavimus, o šios priemonės finansavimo sąlygų 5.3 punkte nustatyta, kad tinkamomis finansuoti laikomos tik šiose sąlygose nurodytos išlaidos, todėl konkurso sąlygose nenurodytos išlaidos nefinansuotinos, o pasiūlymas netinkamas. Be to, teismas nurodė, kad vien tai, kad pasiūlymo su pirkimo dokumentuose nenustatytais darbais kaina yra mažiausia, nedaro šio pasiūlymo tinkamo, nes gali kilti abejonė dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadoms, nepasisakydamas dėl kasatoriaus argumento, kad net su papildomais darbais, kurie pagerins objekto kokybę, jo pasiūlymo kaina mažiausia. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusių teismų išvados dėl šios ginčo dalies nepagrįstos.

82Atsiribojant nuo kitų UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo pagrindų, galima teigti, kad perkančioji organizacija pasiūlymą pripažino netinkamu ne dėl to, kad tiekėjas nepasiūlė to, kas buvo reikalaujama pagal pirkimo sąlygas, o dėl to, jog pasiūlė ir tai, ko pirkimo sąlygose dėl pirkimo objekto nebuvo reikalaujama; pasiūlymo be ,,perteklinių“ dalių atitikties pirkimo sąlygoms perkančioji organizacija šiuo atveju nekvestionuoja, UAB ,,Vėtrūna“ argumentus, kad jos pasiūlymas pigiausias, ,,perteklinius“ darbus ir įrenginius ji gali įgyti už tą pačią pasiūlytą kainą arba jų atsisakyti, atmesdama tik tuo pagrindu, kad papildomai siūlomų įrengimų ir darbų šiuo metu jai nereikia. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, kad UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas neužtikrina viešuoju pirkimu siekiamo rezultato. Priešingai, tas pats rezultatas pasiekiamas ekonomiškai naudingiausiu būdu.

83Teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pigiausią tiekėjo pasiūlymą tik tuo pagrindu, kad pasiūlyta per daug prekių ar paslaugų, nesant kitų įstatyme nustatytų apribojimų tokį pasiūlymą pripažinti tinkamu, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingus darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Toks sprendimas reiškia, kad perkančioji organizacija atsisako įsigyti tinkamą pirkimo objektą už mažiausią kainą. Pagal VPĮ perkančioji organizacija negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomi pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytoms pirkimo sąlygoms, tačiau lygiavertiški perkančiosios organizacijos siekiamam rezultatui ar funkciniams reikalavimams (VPĮ 25 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UAB „Pasvalio melioracija“ v. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-496/2011). Neginčytina, kad dėl UAB „Vėtrūna“ siūlomų „perteklinių“ pirkimo objekto sprendimų (papildomų darbų, įrenginių), tačiau tiesiogiai susijusių su perkančiosios organizacijos siekiamu rezultatu – rekonstruoti ligoninės operacinės bloką – ir skirtų jam pasiekti, toks tiekėjo pasiūlymas pripažintinas lygiaverčiu ir tinkamu, todėl neatmestinu.

84Kita vertus, įstatyme neįtvirtinta absoliutaus draudimo keisti pirkimo sutarties sąlygas – pagal VPĮ 18 straipsnio 8 dalį gali būti keičiamos pirkimo sutarties sąlygos, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pagal bylos aplinkybes nėra pagrindo prielaidai, kad, perkančiajai organizacijai nusprendus UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlytų ,,perteklinių“ objektų atsisakyti, pirkimo sutarties pakeitimas prieštarautų nurodytai įstatymo normai. Teismų išvados, kad, UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymą pripažinus tinkamu, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas, nepagrįstos, nes, pirkimą vykdant pagal mažiausios kainos kriterijų, ,,perteklinį“ pasiūlymą pateikęs tiekėjas neįgyja pranašumo prieš kitus tiekėjus. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad dėl to, jog su papildomais darbais ir įranga teikiamas pasiūlymas yra pigesnis, todėl galinti kilti abejonė dėl per mažos kainos, yra prielaida, nepagrįsta konkrečiomis įstatymo nuostatomis dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir bylos aplinkybėmis (VPĮ 40 straipsnio nuostatos).

85Teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos ir bylą nagrinėjusių teismų argumentai, jog dėl ,,perteklinių“ objektų UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymas neatitinka Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-2.1-SAM-2-V reikalavimų, nepagrįsti. Visų pirma šie argumentai nekonkretūs ir nepakankami nurodytai išvadai. Projekto finansavimo sąlygose yra įtvirtinti reikalavimai finansuojamoms išlaidoms, tačiau neįtvirtinta detalios pirkimo objekto sudėties. Išvadą byloje davusios valstybės institucijos, kontroliuojančios projekto finansavimą – Centrinės projektų valdymo agentūros – atstovai nurodė, kad: pirkimo sąlygos a priori suderintos su teisės aktų, reglamentuojančių projektų finansavimą iš ES Sanglaudos veiksmų programos lėšų, reikalavimais, todėl tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal pirkimo sąlygas ir VPĮ reikalavimus; VPĮ atitinkantys tiekėjų pasiūlymai yra tinkami projekto finansavimui ir priešingai; perkančiosios organizacijos rėmimasis projekto finansavimo sąlygomis netinkamas. 2.2. Dėl techninei dokumentacijai keliamų reikalavimų ir joje pateiktų duomenų vertinimo

86Vienas perkančiosios organizacijos motyvų, nurodytų atmetant UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymą, yra tas, kad pateiktuose dokumentuose nėra medicininės įrangos (chirurginės konsolės, anesteziologinės konsolės, operacinio lauko šviestuvų), nerūdijančio plieno panelių, kompresorių ir vakuuminių siurblių gamintojo techninės dokumentacijos, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 5.2, 5.3 punktų reikalavimų. Taip pat nurodyta, kad nepateikta dangos, kuria bus padengtas nerūdijantis plienas, gamintojo parengto aprašymo originalo ir sertifikato, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 5.2 punkto ir techninės projektavimo užduoties 16 punkto reikalavimų. Bylą nagrinėję teismai tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažino pagrįstu, nurodydami, kad UAB ,,Vėtrūna“ pateikti prekių aprašymai laikytini reklamine informacija, bet ne gamintojo techniniais aprašymais. Ši teismų išvada sprendimuose nedetalizuojama. Dėl nerūdijančio plieno dangos sertifikato bylą nagrinėjusių teismų atskirai nepasisakyta.

87Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusių teismų sprendimai dėl šios ginčo dalies nepagrįsti.

88Kasatorius UAB ,,Vėtrūna“ šią sprendimų dalį ginčija remdamasis dvejopo pobūdžio argumentais. Pirma, jis teigia, kad pagal VPĮ 36 straipsnio 11 ir 12 punktus prekių aprašymai ir sertifikatai yra tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai, todėl perkančioji organizacija turėjo taikyti VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, įpareigojančią pareikalauti iš tiekėjo paaiškinti ar papildyti neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Šis kasatoriaus argumentas nepagrįstas, nes nagrinėjamu atveju prekių techniniai aprašymai ir sertifikatai perkančiosios organizacijos reikalaujami ne tikslu įsitikinti tiekėjo kvalifikacija – jo procesiniu ir gamybiniu pajėgumu, o kaip dokumentai, patvirtinantys siūlomo pirkimo objekto tinkamumą (šiame kontekste žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-3-126/2010).

89Antra, kasatorius teigia, kad visi reikalingi techniniai duomenys, parodantys siūlomų gaminių atitiktį pirkimo sąlygoms, jo pateiktuose dokumentuose yra, be to, jis papildomai pateikė ir siūlomų produktų sertifikatus, jie pažymėti ,,CE“ ženklu, be to, teikė pasiūlymus tik tų gamintojų, kurie atitinka tarptautinius ISO standartus, yra visuotinai pripažinti ar turi notifikavimo įstaigų išduotus ,,CE“ ženklinimo sertifikatus (pvz., Surgiris SAS, gaminantis medicininių dujų ir įrangos konsoles). Dangos, kuria bus dengtos nerūdijančio plieno panelės, kaip sudedamosios gaminio dalies, techniniai parametrai ir duomenys apie atestavimą nurodyti gamintojo ,,EMV“ GmbH, gaminančio sienų ir lubų dangą bei duris, prekių brošiūroje.

90Pirkimo sąlygų 5 skyriaus ,,Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.2 punkte nustatyta, kad tiekėjas, be kita ko, turi pateikti ir pasiūlymą pagrindžiančius dokumentus (techninę informaciją ar pan.) taip, kaip nurodyta užsakovo reikalavimuose; 5.3 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi pateikti reikalingų įrengti operacinių siūlomos įrangos ir medžiagų, atitinkančių projektavimo užduotyje, kuri pateikiama 1 priede, keliamus reikalavimus, gamintojo techninius aprašymus. Pirkimo sąlygų 1 priedo ,,Užsakovo reikalavimai“ 1 dalies ,,Statinio apibūdinimas“ 5 skyriuje ,,Pirkimo objektas“ nustatyta, kad perkamų paslaugų ir darbų savybės nustatytos pateiktoje techninėje projektavimo užduotyje bei projektinių pasiūlymų užduotyje; teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pateikti techninę dokumentaciją, atspindinčią siūlomų įrenginių (inžinerinė įranga, medicininė įranga tvirtinama prie konstrukcijų, automatinės durys ir nerūdijančio plieno panelių sistema) atitiktį projektavimo užduotyje keliamiems reikalavimams (5.1 papunktis); taip pat reikalingų įrengti operacines siūlomos įrangos ir medžiagų, atitinkančių projektavimo užduotyje keliamus reikalavimus, gamintojo techninius aprašymus. Pirkimo sąlygų techninės projektavimo užduoties 16 punkte ,,Architektūrinis, planinis, konstrukcinis sprendimas, medžiagos“ nustatyti konkretūs reikalavimai bei techninės savybės, kuriuos turi atitikti nerūdijančio plieno sienų ir lubų danga.

91Iš perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti UAB ,,Vėtrūna“ pretenziją matyti, kad perkančioji organizacija nekvestionavo pateiktos techninės informacijos turinio, t. y. nenurodė, kokių konkrečių techninių duomenų trūksta tiekėjo pateiktuose dokumentuose, teigdama, jog tiekėjo lietuvių kalba pateikta informacija nelaikytina gamintojo techniniais aprašymais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokie argumentai nepakankami tiekėjo pateiktos techninės dokumentacijos neatitikčiai pirkimo sąlygų reikalavimams konstatuoti. Pirkimo sąlygose nenustatyta konkrečių reikalavimų pateikiamos techninės dokumentacijos formai bei jos patikimumui (tikrumo patvirtinimui), taip pat nereikalaujama, kad tiekėjas pateiktų individualizuotą, t. y. tam tiekėjui ar pirkimui gamintojo pateiktą techninį gaminio aprašymą.

92Kasacinio teismo jau spręsta, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis konkurso reikalavimams, tačiau jai nesuteikta neribota teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo faktą. Išvada dėl bet kurio pasiūlymo atitikties suformuluotiems reikalavimams įrodytumo turi esminę reikšmę, nes nuo jų priklauso visų konkurso dalyvių galimybės konkuruoti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais viešųjų pirkimų principais. Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų dalyvių pateiktų dokumentų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje akcinė bendrovė TEO LT v. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bylos Nr. 3K-3-458/2011).

93Nurodytos kasacinės praktikos kontekste teisėjų kolegija sprendžia, kad tiekėjo pateikiama dokumentacija turi atitikti šiuos patikimumo kriterijus: 1) pateiktuose dokumentuose turi būti užsakovo reikalaujami duomenys apie siūlomų įrenginių ir medžiagų technines savybes; 2) tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kaip šios informacijos šaltinį; 3) turi būti vieša galimybė patikrinti pateiktą informaciją. Minėta, kad kriterijų informacijos tikrumui perkančioji organizacija nenustatė. Vien aplinkybė, kad informacija apie gaminio technines savybes pateikta užsienio kalba, nėra pagrindas išvadai, kad tokia informacija patikimesnė negu pateikta lietuvių kalba, lygiai tas pats pasakytina apie informacijos pateikimo formą. Pažymėtina tai, kad ne tik UAB „Vėtrūna“, bet ir kitų konkurse dalyvavusių tiekėjų pateikta neautorizuota informacija apie siūlomų gaminių savybes yra iš esmės deklaratyvaus pobūdžio, tačiau joje nurodomi gamintojų rekvizitai, internetinių svetainių adresai ir pan., kurie leidžia patikrinti, ar pateikiamos informacijos šaltinis iš tiesų yra tiekėjo nurodomas gamintojas. Šių tiekėjų pateiktą dokumentaciją įvertinusi kaip tinkamą, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į lygiateisiškumo principą, privalėjo analogiškai vertinti ir UAB „Vėtrūna“ dokumentaciją. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjų pateiktos techninės dokumentacijos forma skyrėsi nedaug, jai nebuvo nustatyta išankstinių apipavidalinimo reikalavimų, visų tiekėjų pateiktos informacijos patikimumą ir pagrįstumą perkančioji organizacija galėjo pasitikrinti, UAB „Vėtrūna“ techninių duomenų pripažinimas reklamine informacija nepagrįstas. 2.3. Dėl kitų argumentų, susijusių su UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo vertinimu

94UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymas perkančiosios organizacijos atmestas ir dėl to, kad jos pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 5.2 punkto ir techninės projektavimo užduoties 17.2 papunkčio ,,Vėdinimas“ reikalavimų, nes pasiūlymo darbų sąrašuose ir darbų sąmatose nėra nurodytų ir įkalkuliuotų HEPA filtrų su dėžėmis. Bylą nagrinėję teismai kasatoriaus reikalavimą panaikinti tokį perkančiosios organizacijos sprendimą atmetė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusių teismų sprendimai dėl šios ginčo dalies nepagrįsti.

95Pirkimo sąlygų 5.2 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi pateikti preliminarius darbų kainų žiniaraščius. Pirkimo sąlygų techninės projektavimo užduoties punkte 17.2 ,,Vėdinimas“ įtvirtintas reikalavimas oro padavimui į švarias patalpas įrengti HEPA filtrus. Kasatoriaus ,,Vėtrūna“ pasiūlymo dalyje ,,Vėdinimas“, aiškinamajame rašte nurodyta, kad bus įrengti HEPA filtrai, atitinkantys projektavimo užduoties reikalavimus, operacinės vėdinimo pavyzdinėje schemoje nurodyta 14 laminarinių difuzorių su HEPA filtrais, tačiau lokalinėje sąmatoje Nr.S002 ,,Šildymas – vėdinimas, kondicionavimas“, HEPA filtrų kaina atskira eilute nenurodyta. Kasatorius nurodė, kad HEPA filtrų kainą apima lokalinėje sąmatos eilutė ,,Difuzoriai“. Šis argumentas byloje nepaneigtas. Esant nurodytoms aplinkybėms, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo kaip neatitinkančio pirkimo sąlygų. Šio tiekėjo pasiūlyme (visų jo pateiktų dokumentų visumoje) buvo nurodyta, kad HEPA filtrai bus montuojami. Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumų dėl šios pasiūlymo dalies, ji turėjo kreiptis į jį, prašydama paaiškinti savo pasiūlymą, o gavusi paaiškinimus, juos įvertinti (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis). Kaip nurodyta, iš tiekėjo pateikto paaiškinimo nenustatyta jo pasiūlymo neatitikties pirkimo sąlygoms.

96Dėl visumos nurodytų argumentų teisėjų kolegija pripažįsta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo vertinimo nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. 3. Dėl UAB ,,Pireka“ pasiūlymo vertinimo

97UAB ,,Vėtrūna“ ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą UAB ,,Pireka“ pasiūlymą pripažinti tinkamu dviem pagrindais:

98Pirma, nurodydama, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 4.6 punkto reikalavimo, kad jungtinės veiklos sutartyje būtų nurodyti kiekvieno partnerio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį. Kasatoriaus teigimu, UAB „Pireka“ pasiūlyme pateiktos jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad UAB „Pireka“ vykdys statybos ir projektavimo darbus, UAB „Medstatyba“ – projektavimo darbus, o UAB „Dailista“ – statybos darbus, tačiau nepakankamai nurodytas kiekvieno partnerio įnašas į bendrąją veiklą;

99Antra, nurodydama, kad UAB „Pireka“ pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitinka Konkurso sąlygų 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimų, nes sudaryti pirkimo sutartį turi būti įsipareigojusios visos jungtinės veiklos sutarties šalys, o draudimo laidavimas išduotas tik UAB „Pireka“, kaip vieninteliam draudėjui, nurodytam draudimo polise, todėl kiti jungtinės veiklos partneriai – UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“ – nėra draudimo laidavimo sutarties su draudiku šalys ir jų nesaisto draudimo laidavimo teisiniai santykiai.

100Bylą nagrinėję teismai šiuos argumentus atmetė, nurodydami, kad ieškovo, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“ jungtinės veiklos sutarties 2 straipsnyje nurodyti kiekvienos iš bendrovių įsipareigojimai, kiekvieno partnerio darbų dalis ir įnašas į bendrą veiklą, tai atitinka pirkimo sąlygos 4.6 punkto sąlygą. Dėl Konkurso sąlygų 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimų teismai pripažino, kad juose nenustatyta pareigos visiems jungtinės veiklos sutarties dalyviams pateikti atskiras pasiūlymo galiojimo garantijas. UAB „Pireka“ pateikė garantiją visai užtikrinimo vertei, o pagal jungtinės veiklos sutartį visų partnerių atsakomybė yra solidari, todėl teismas atmetė argumentą, kad yra netinkamai užtikrintas pasiūlymo galiojimas, nes pateiktame draudimo liudijime draudėju nurodyta tik UAB „Pireka“ ir tik jai taikomos laidavimo sąlygos.

101Teisėjų kolegija šias bylą nagrinėjusių teismų išvadas pripažįsta pagrįstomis. Kasatorius UAB ,,Vėtrūna“ su tokiu teismų vertinimu nesutinka, tačiau kasaciniame skunde nepateikia argumentų, kurie paneigtų teismų padarytas išvadas, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako. 4. Dėl procesinės bylos baigties

102Konstatavus, kad perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino tinkamu ir laimėjusiu viešąjį pirkimą UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,JAS“ pasiūlymą, apeliacinės instancijos teismo sprendimas dėl šios bylos dalies panaikinamas ir paliekamas iš esmės nepakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas.

103Konstatavus, kad perkančioji organizacija nepagristai atmetė UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, skundžiami teismų sprendimai naikinami ir priimamas naujas sprendimas – UAB ,,Vėtrūna“ ieškinys tenkinamas – panaikinamas atsakovo 2011 m. kovo 3 d. protokolu Nr. 9R-10 priimtas sprendimas atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą.

104Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų ir pasiūlymų eilės nustatymo, šio ginčo dalyviai grąžinami į iki panaikintų sprendimų priėmimo buvusią situaciją. Vis dėlto dėl pirmiau šioje nutartyje nurodytų argumentų ne visi konkurso dalyviai grąžinami į pirminę padėtį. Kasacinio teismo jau konstatuota, kad šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis priklauso nuo to, ar yra pagrindas grąžinti konkretų dalyvį į pirminę padėtį; jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo ir tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti. Priešingai, jei konstatuojama, kad perkančioji organizacija neteisėtai pasiūlymą atmetė, tokį pasiūlymą pateikęs asmuo kartu su perkančiąja organizacija grąžinamas į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010).

105Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija turi iš naujo nustatyti pasiūlymų eilę tik dėl UAB „Pireka“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymų. 5. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

106Tenkinat ieškovo UAB „Pireka“ reikalavimus, jam iš atsakovo priteistina sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį ir kasacinį skundą suma (1135 Lt) bei išlaidų už advokato pagalbą atlyginimas (3000 Lt) (CPK 93, 98 straipsniai).

107Iš dalies tenkinat trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ reikalavimus (netenkinat reikalavimo pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu atsakovo sprendimą dėl UAB „Pireka“ pasiūlymo įrašymo į pasiūlymų eilę), jam iš atsakovo priteistina 2/3 dalys patirtų išlaidų (žyminio mokesčio, sumokėto visuose bylą nagrinėjusiuose teismuose, suma – 1270 Lt), todėl priteistina suma – 846,67 Lt (CPK 93 straipsnis).

108Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2012 m. balandžio 12 d. pažyma patvirtina, kad kasacinis teismas turėjo 196,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose šio pobūdžio išlaidos – 66,55 Lt. Jų atlyginimas iš atsakovo priteistinas į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

109Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

110Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 10 d. nutartį pakeisti – Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

111Ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį patenkinti visiškai, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškinį patenkinti iš dalies.

112Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. sprendimą pripažinti laimėjusiu supaprastintą atvirą konkursą (pirkimo Nr. 99065) UAB „Mitnija“ pasiūlymą;

113Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. sprendimą atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą;

114Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę.

115Priteisti iš atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 4135 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „LitCon“, 846,67 Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt šešis litus 67 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ir 262,65 Lt (du šimtus šešiasdešimt du litus 65 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

116Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Nijolei Radevič,... 3. dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ (dabartinis... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos... 8. Ieškovas UAB „Pireka“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Viešojo... 9. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Vėtrūna“ ieškiniu... 10. Ieškovo UAB „Pireka“ nuomone, konkursą laimėjusios UAB „Mitnija“... 11. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu ieškovo UAB... 13. Vertindamas UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ pasiūlymo atitiktį Konkurso... 14. Įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Pireka“, dalyvavusio ir ankstesniame... 15. Spręsdamas dėl UAB „Mitnija“ atitikties kvalifikaciniam kritinio... 16. Vertindamas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB... 17. Vertindamas UAB „Pireka“ pasiūlymą, teismas laikė, kad jis atitinka... 18. Dėl Konkurso sąlygų 6.1 ir 6.4 punktų reikalavimų teismas pažymėjo, kad... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 20. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovui paprašius atliktas UAB ,,Mitnija“... 21. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo... 22. Teisėjų kolegija nurodė, kad, bendrą pasiūlymą pateikus ūkio subjektų... 23. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis... 24. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 25. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Pireka“ prašo panaikinti Lietuvos... 26. 1. UAB „Mitnija" 2011 m. vasario 28 d. raštu pakeitė informaciją apie savo... 27. 2. Konkurso sąlygų 4.3 punkte nurodyta, kad sąlygų 4.1.7–4.1.13... 28. 3. Lietuvos apeliacinis teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo... 29. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Pireka“ kasacinį skundą trečiasis asmuo su... 30. Pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime neišsprendė UAB... 31. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Pireka“ kasacinį skundą atsakovas VšĮ... 32. 1. Atsakovas pagrįstai, nepažeisdamas VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatų,... 33. 2. Atsakovas Konkurso sąlygų 4.1.7–4.1.13 papunkčiuose leido nustatytus... 34. 3. UAB „Mitnija“ ir UAB „Pireka“ projektinių pasiūlymų dalies... 35. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Pireka“ kasacinį skundą trečiasis asmuo UAB... 36. 1. Subrangovų ir jų atliekamų darbų sąrašas bei reikiamą kvalifikaciją... 37. 2. Atsakovas, Konkurso sąlygų 4.1.7–4.1.13 papunkčiuose leidęs nustatytus... 38. Kasaciniu skundu trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB... 39. 1. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs pagrindus atmesti UAB... 40. 2. Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamos procedūros turi būti... 41. 3. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad dėl to, jog su papildomais... 42. 4. Pagal VPĮ 36 straipsnio 11 ir 12 punktus prekių aprašymai ir (ar)... 43. 5. Perkančioji organizacija, manydama, kad pasiūlyme nenumatyti HEPA filtrai,... 44. 6. Atsakovo sprendimas atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą dėl techninės... 45. 7. Teismai, pažeisdami VPĮ 3 straipsnyje nustatytą lygiateisiškumo... 46. 8. Konkurso sąlygų 4.6 punkte reikalaujama, kad jungtinės veiklos sutartyje... 47. 9. UAB „Pireka“ pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitinka Konkurso... 48. 10. UAB „Vėtrūna“ kasacinio skundo argumentas dėl UAB „Mitnija“... 49. Atsiliepimu į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB... 50. 1. Tikslus pirkimo objekto nustatymas ir jo apibūdinimas yra perkančiosios... 51. 2. VPĮ 36 straipsnio 11 ir 12 punktai taikomi ne prekių, o darbų pirkimo... 52. 3. Konkurso sąlygose nenurodyta, kokiu detalumu turi būti įvykdytas šių... 53. 4. Pateiktame laidavimo draudimo rašte pažymėta, kad užtikrinamas UAB... 54. Atsiliepimu į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB... 55. 1. Teismai neprivalo sprendime pasisakyti absoliučiai dėl visų proceso... 56. 2. Kasatorius, teigdamas apie lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų... 57. 3. Kasatorius į pasiūlymą įtraukė įrangą, kurios atsakovas neplanavo... 58. 4. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad atsakovas privalėjo paprašyti tiekėjo... 59. 5. Konkurso sąlygose aiškiai leista nustatytus kvalifikacinius reikalavimus... 60. Atsiliepimu į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 63. 1. Dėl jungtinės veiklos partnerių UAB ,,Mitnija“ ir UAB „JAS“... 64. Kasatorius UAB ,,Pireka“ teigia, kad perkančioji organizacija neteisėtai... 65. VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje... 66. Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas... 67. Kasacinio teismo praktikoje dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir jos... 68. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija... 69. Iš aptarto teisinio reguliavimo teisėjų kolegija daro išvadą, kad duomenys... 70. Byloje nustatyta, kad UAB ,,Mitnija“ pateiktoje pirminėje pažymoje apie... 71. Kasatoriai UAB ,,Pireka“ ir UAB ,,Vėtrūna“ ginčija perkančiosios... 72. Su tiekėjo kvalifikacijos patikrinimu susijusios pirkimo sąlygos turi būti... 73. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį... 74. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirkimo sąlygų... 75. Perkančioji organizacija tiekėjų ekonominio ir finansinio pajėgumo... 76. Byloje nustatyta, kad UAB ,,Mitnija“ kritinio likvidumo koeficiento... 77. UAB „Pireka“ teigia, kad UAB „Mitnija“ projektinis pasiūlymas yra iš... 78. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad ieškovo UAB „Pireka“,... 79. Kasatorius UAB ,,Vėtrūna“ teigia, kad bylą nagrinėję teismai... 80. Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės... 81. Perkančioji organizacija viena UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo... 82. Atsiribojant nuo kitų UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo pagrindų, galima... 83. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimas... 84. Kita vertus, įstatyme neįtvirtinta absoliutaus draudimo keisti pirkimo... 85. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos ir bylą... 86. Vienas perkančiosios organizacijos motyvų, nurodytų atmetant UAB... 87. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusių teismų sprendimai... 88. Kasatorius UAB ,,Vėtrūna“ šią sprendimų dalį ginčija remdamasis... 89. Antra, kasatorius teigia, kad visi reikalingi techniniai duomenys, parodantys... 90. Pirkimo sąlygų 5 skyriaus ,,Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.2... 91. Iš perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti UAB ,,Vėtrūna“... 92. Kasacinio teismo jau spręsta, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė... 93. Nurodytos kasacinės praktikos kontekste teisėjų kolegija sprendžia, kad... 94. UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlymas perkančiosios organizacijos atmestas ir dėl... 95. Pirkimo sąlygų 5.2 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi pateikti... 96. Dėl visumos nurodytų argumentų teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 97. UAB ,,Vėtrūna“ ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimą UAB... 98. Pirma, nurodydama, kad UAB ,,Pireka“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų... 99. Antra, nurodydama, kad UAB „Pireka“ pasiūlymo galiojimo užtikrinimas... 100. Bylą nagrinėję teismai šiuos argumentus atmetė, nurodydami, kad ieškovo,... 101. Teisėjų kolegija šias bylą nagrinėjusių teismų išvadas pripažįsta... 102. Konstatavus, kad perkančioji organizacija nepagrįstai pripažino tinkamu ir... 103. Konstatavus, kad perkančioji organizacija nepagristai atmetė UAB... 104. Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų... 105. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija turi iš naujo nustatyti... 106. Tenkinat ieškovo UAB „Pireka“ reikalavimus, jam iš atsakovo priteistina... 107. Iš dalies tenkinat trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB... 108. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2012 m. balandžio 12 d.... 109. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 110. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 111. Ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį patenkinti visiškai, trečiojo asmens su... 112. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus... 113. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus... 114. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus... 115. Priteisti iš atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės... 116. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...