Byla 2-8775-639/2014
Dėl antstolio veiksmų, rašytinio proceso tvarka spręsdamas dėl pareiškėjo D. A. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo veiksmų sustabdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas S. Z., civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. A. (D. A.) skundą suinteresuotiems asmenims T. A., O. M.K, V. A. (V. A.), AB „Swedbank“ dėl antstolio veiksmų, rašytinio proceso tvarka spręsdamas dėl pareiškėjo D. A. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo veiksmų sustabdymo, ir

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo D. A. skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti antstolio A. S. 2014-05-16 patvarkymą Nr. S1-273425 dėl vykdomųjų bylų Nr. 0010/13/02331 ir Nr. 0010/13/02332 vykdymo. Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus anstolio A. S. vykdomosiose bylose Nr. 0010/13/02331 bei Nr. 0010/13/02332.

3Pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus netenkintinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu teismo būsimo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatyme įtvirtinta, jog gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.). CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5Susipažinus su pareiškėjo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo matyti, jog pareiškėjas savo argumentams dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdyti vykdymo veiksmus grindžia ta aplinkybe, jog iš skolininkų nepagrįstai bus išieškoma didesnė (1036,74 Lt ir 1036,75 Lt ) pinigų suma nei realiai jie yra skolingi kreditoriui. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismas negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, tačiau atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad pareiškėjo nurodytos kaip nepagrįstos padidintos sumos sutampa su notaro paimtu atlyginimu už vykdomojo įrašo atlikimą.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat preliminariai įvertinus skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus, vadovaujantis vykdymo proceso šalių, kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, yra pagrindas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

7Vadovaudamasis CPK 148, 151, 152, 290, 291, 443, 510-513 straipsniais teismas

Nutarė

8pareiškėjo D. A. (D. A.) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

9Nutartis atskiruoju skundu gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai