Byla 2-1218/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Jupoga“ ir J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Tenampa Holdings“ prašymas areštuoti atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jupoga“ ir J. D. nuosavybės teise priklausantį turtą tenkintas civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tenampa Holdings“ pareikštą netiesioginį ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jupoga“ ir J. D. dėl turtinės žalos, padarytos bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „LRG Farmacija“, atlyginimo (bylos Nr. 2-4337-611/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės kreditoriaus ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo iš bankrutuojančios įmonės administratoriaus ir jo įgalioto asmens pagrįstumo klausimas.

5UAB „Tenampa Holdings“ kreipėsi į teimą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Jupoga“ ir J. D. BUAB „LRG Farmacija“ naudai 2 000 413 Lt sumą turtinei žalai atlyginti, procesines palūkanas, taip pat priteisti iš atsakovų ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama bankrutuojančios UAB „LRG Farmacija“ bankroto byla Nr. B2-458-258/2010. BUAB „LRG Farmacija“ administratoriumi Lietuvos apeliacinis teismas yra paskyręs UAB „Jupoga“. UAB „Jupoga“ yra įgaliojusi J. D. vykdyti BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratoriaus funkcijas. UAB „Tenampa Holdings“ yra perėmęs BUAB „LRG Farmacija“ kreditoriaus teises. Ieškovui tapo žinoma, kad dėl dalies BUAB „LRG Farmacija“ kreditorių neteisėtų veiksmų ir kaltės įmonei buvo padaryta 2 000 413 Lt žala, tačiau atsakovai iki šiol nėra pareiškę teisme ieškinių dėl civilinės atsakomybės taikymo atsakingų asmenų atžvilgiu, kas įrodo jų netinkamą savo, kaip bankrutuojančios bendrovės turto administratoriaus, funkcijų vykdymą. Todėl bankroto administratorius ir jo įgaliotas asmuo yra atsakingi už BUAB „LRG Farmacija“ padarytą žalą.

6Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas UAB „Tenampa Holdings“ pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - 2 000 413 Lt sumai areštuoti atsakovams UAB „Jupoga“ ir/ar J. D. nuosavybės teise priklausantį turtą. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė ir tai yra savarankiškas pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. UAB „Jupoga“ balanse už 2010 m. nurodoma bendra nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų suma yra 84 341 Lt, t.y. daugiau nei 23 kartus mažesnė nei ieškinio suma, duomenų apie J. D. turimą turtą ieškovas neturi. Ieškovo nuomone, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir tiesiogiai susijusios su reiškiamu reikalavimu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovams UAB „Jupoga“ ir J. D. nuosavybės teise priklausantį 2 000 413 Lt vertės nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, mainyti, dovanoti, suteikti neatlygintinai naudotis, nuomoti, kitaip perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti areštuojamą turtą bei iš šio turto kylančias teises. Teismas nutarė, kad nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti atsakovams priklausančias pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, suteikiant atsakovui UAB „Jupoga“ teisę vykdyti atsiskaitymus su ieškovu, darbuotojais, mokėti mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas, jei prievolių šiems kreditoriams įvykdymo terminas yra suėjęs, o atsakovui J. D. leisti vykdyti atsiskaitymus su ieškovu, taip pat naudotis po 2000 Lt per mėnesį iš areštuotų lėšų asmeniniams pragyvenimo poreikiams patenkinti. Teismas nurodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės kelia abejonių dėl atsakovų finansinio pajėgumo ieškinyje pareikšto reikalavimo apimtyje ir patvirtina galimą teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą. Be to, poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones patvirtina ir tai, kad pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis atsakovams yra pareikštas ieškinys ir kitoje civilinėje byloje, kurioje ieškinio suma taip pat labai didelė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantai atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį, kuria ieškovo UAB Tenampa Holdings“ prašymas taikyti atsakovų UAB „Jupoga“ ir J. D. atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones buvo tenkintas, panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111)

12Pirmosios instancijos teismas preliminariai neįvertino ieškinyje pareikšto reikalavimo, o rėmėsi vien tik didelės ieškinio sumos prezumpcija.

132)

14Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi

15BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Admivita“, kuri administratoriaus pareigas ėjo iki 2009 m. vasario 19 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas naujuoju administratoriumi paskyrė UAB „Jupoga“, todėl UAB „Jupoga“ nėra atsakinga už ankstesnio bankrutuojančios įmonės administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą.

163)

17Administratoriaus įgaliotas asmuo J. D. be jokio teisinio pagrindo yra įtrauktas byloje atsakovu ir pirmosios instancijos teismas neteisėtai bei nepagrįstai areštavo šio asmens turtą, nes kai administruoti įmonę paskiriamas fizinis asmuo, jis pats atsako už savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, o tais atvejais, kai bankroto administravimo paslaugas teikia juridinis asmuo, jeigu įstatymu ar sutartimi nenustatyta kitaip, šis asmuo, o ne jo įgalioti fiziniai asmenys, yra civilinės atsakomybės subjektas. Pastarųjų asmenų atsakomybė už netinkamai atliktas funkcijas gali atsirasti tik prieš patį administratoriumi paskirtą juridinį asmenį ir grindžiama darbo teisės, o ne administratoriaus civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis normomis.

184)

19Nėra pagrindo tvirtinti, kad BUAB „LRG Farmacija“ kreditoriai jau patyrė kokių nors nuostolių, nes BUAB „LRG Farmacija“ bankroto procesas nėra pasibaigęs, o teisinis pagrindas teikti tokio pobūdžio ieškinius atsiranda tik administratoriui užbaigus bankroto procesą, t. y. tada, kai kreditorių reikalavimai lieka nepatenkinti. Be to, Vilniaus apygardos teisme yra iškelta civilinių bylų, kuriuose yra ginčijami iki bankroto bylos iškėlimo sudaryti BUAB „LRG Farmacija“ nenaudingi sandoriai. Taip pat Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl 24 490 896,24 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš buvusių bendrovės vadovų. Taigi šių ieškinių suma (50 mln. Lt) ženkliai viršija visų bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumą, kuri šiuo metu sudaro 21 906 879,55 Lt.

205)

21Ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu, nes nagrinėjamu atveju netiesioginio ieškinio būtina sąlyga ta, kad BUAB „LRG Farmacija“ turi turėti reikalavimo teisę į atsakovus - šios įmonės administratorių ir jo įgaliotą asmenį. Tačiau nei ieškovas, nei BUAB „LRG Farmacija“ iki šiol administratoriui nebuvo teikę jokių pretenzijų dėl jo atliekamo darbo kokybės. Tokia pretenzija nebuvo pareikšta BUAB „LRG farmacija“ kreditorių susirinkime ir jo pirmininkui Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, o iš karto buvo kreiptasi į teismą su ieškiniu, kas įrodo ieškovo nesąžiningą elgesį.

226)

23Suvaržymai, susiję su disponavimo areštuotomis piniginėmis lėšomis apribojimais, sukels itin neigiamas pasekmes apeliantui UAB „Jupoga“ ir gali privesti jį prie bankroto, nes jis neteks galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais ir praras galimybę konkuruoti rinkoje su kitais verslo subjektais. Be to, pritaikius lėšų areštą, UAB „Jupoga“ negalės tinkamai vykdyti kitų devynių įmonių bankroto procedūrų, dėl ko kiti bankrutuojančių įmonių kreditoriai taip pat gali patirti nuostolių.

24Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliantų atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas nurodo šiuos argumentus:

251)

26Apeliantų prielaidos dėl ieškinio pagrįstumo preliminaraus netinkamai atlikto įvertinimo yra nepagrįstos. Pasitvirtinus ieškinyje išdėstytoms aplinkybėms bei jas pagrindžiantiems įrodymams, kad kreditoriai sutrukdė BUAB „LRG Farmacija“ gauti papildomų pajamų, o atsakovai, nesikreipdami dėl tokių nuostolių atlyginimo iš atsakingų asmenų, netinkamai vykdė administravimo funkcijas ir dėl to bendrovė patyrė per 2 mln. Lt žalą, pareikštas ieškinys galės būti patenkintas.

272)

28Apeliantai turi pareigą atsakyti už netinkamą administravimo pareigų vykdymą ir BUAB „LRG Farmacija“ nuostolių padarymą, nes į teismą su netiesioginiu ieškiniu dėl žalos atlyginimo iš atsakingų asmenų buvo kreiptasi nepraleidus ieškinio senaties termino (paskutiniai neteisėti veiksmai, kuriais BUAB „LRG Farmacija“ patyrė turtinius nuostolius, buvo atlikti 2007 m. kovo 22 d.). Be to, apeliantai patys patvirtino, kad šiuo metu jokie reikalavimai nėra pareikšti nei prieš ankstesnį BUAB „LRG Farmacija“ administratorių, nei prieš nesąžiningus BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius.

293)

30Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad kai uždarosios akcinės bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos, veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose (santykiuose su trečiaisiais asmenimis), jam taikytina civilinė atsakomybė, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą. Todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai pripažino, kad ieškovas pagrįstai prašo BUAB „LRG Farmacija“ padarytus nuostolius priteisti iš UAB „Jupoga“ ir UAB „Jupoga“ vadovo J. D. solidariai.

314)

32Apeliantų turtinė padėtis yra nepakankama pareikšto reikalavimo įvykdymui jo patenkinimo atveju. Reikalavimo suma viršija 2 mln. Lt. Viešai skelbiamas UAB „Jupoga“ balansas už 2009 m. patvirtina, kad UAB „Jupoga“ turto vertė lygi 84 341, t.y. 24 kartus mažesnis už pareikšto ieškinio sumą, kas įrodo, jog ieškinio patenkinimo atveju ši įmonė bus nepajėgi įvykdyti pareikšto reikalavimo. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių apelianto J. D. atžvilgiu, visą bylos nagrinėjimo laiką jis turėtų nevaržomą galimybę paslėpti nuosavybės teise valdomą turtą.

335)

34Visi iki šiol apeliantų inicijuoti teisminiai ginčai BUAB „LRG Farmacija“ vardu apeliacinės instancijos teismo buvo atmesti kaip nepagrįsti, o dėl proceso atnaujinimo nebuvo kreipiamasi. Taigi negalima pritarti apeliantų teiginiui, jog dėl inicijuotų teisminių ginčų bus patenkinti kreditorių reikalavimai visa apimtimi. Be to, atsakovų inicijuoti nepagrįsti teisminiai ginčai BUAB „LRG Farmacija“ vardu negali užkirsti kelią suinteresuotiems asmenims reikalauti, kad apeliantai atlygintų savo neteisėtais veiksmais BUAB „LR Farmacija“ padarytą žalą.

356)

36Ieškovas turi teisę pareikšti netiesioginį ieškinį, nes dėl apeliantų netinkamo administravimo funkcijų atlikimo BUAB „LRG Farmacija“ negavo didelės apimties pajamų ir dėl šios priežasties patys atsakovai turi padengti BUAB „LRG Farmacija“ pairtus nuostolius.

377)

38Ieškovo reikalavimas yra pareikštas bankrutuojančios bendrovės vardu, o civilinės bylos, kuriose yra ginami bankrutuojančios bendrovės interesai yra susiję su viešojo intereso gynimu, todėl ši aplinkybė sudaro papildomą pagrindą užtikrinti efektyvų galutinio teismo sprendimo įvykdymą, taip pat ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

398)

40Apeliantas nepateikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo siekį pareikštu netiesioginiu ieškiniu be teisinio pagrindo gauti turtinės naudos.

419)

42Skundžiama nutartis neturi jokios reikšmės apeliantų įsipareigojimų, susijusių su kitų bankrutuojančių įmonių turto administravimu, vykdymui, nes apeliantų administravimo veikloje naudojamos lėšos yra ne jų nuosavybė, o nuosavybės teise priklauso administruojamoms bendrovėms. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai nutartimi pritaikė apribojimus būtent apeliantams priklausančiam turtui.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

44Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą solidariais bendraatsakoviais patrauktam bankroto administratoriui ir jo įgaliotam asmeniui pagal bankrutuojančios įmonės kreditoriaus šios įmonės interesais pareikštą reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo.

45Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

46Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Tokia išvada gali būti padaryta ne tik preliminariai nustačius ieškinio pagrįstumo perspektyvą pagal išdėstytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus, bet ir nutarus, jog procesas pradėtas akivaizdžiai neteisėtai ar atsakovu patrauktas asmuo, kuris remiantis materialiosios teisės normomis, negali būti atsakingas pagal jam pareikštus reikalavimus. Taip gali atsitikti, kai, pavyzdžiui, atsakovu patraukiamas juridinio asmens filialas, neveiksnus fizinis asmuo ar asmuo, kurio atžvilgiu reiškiamas akivaizdžiai nepagrįstas materialusis teisinis reikalavimas ir pan.

47Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, ar ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, ar pagrįstai atsakovu pagal ieškinį įtrauktas J. D., laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kai apribojimai taikomi asmens, kurio atžvilgiu nebus galima vykdyti išieškojimo, turtui. Tai neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties, nepagrįstai apribotų šio asmens subjektines teises. Esant tokiai procesinei situacijai, teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra taikoma. Tai reiškia, kad tokiu atveju ieškinio didelės sumos kriterijus teisiškai nereikšmingas, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą.

48Nagrinėjamu atveju bankrutuojančios įmonės – ieškovo - kreditorius netiesioginiu ieškiniu bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriui ir jo įgaliotam vykdyti bankroto procedūras fiziniam asmeniui, kaip solidariems bendraskoliams, pareiškė turtinį reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo priteisimo. Ieškovas reikalavimą bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui grindė pavedimo sutartiniais teisiniais santykiais, kurie įgalina šį asmenį savo pareigas vykdyti sąžiningai ir rūpestingai, operatyviai ginti bankrutuojančios įmonės kreditorių teises. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ĮBĮ reikalavimus bankroto procedūras įmonėje vykdo teismo paskirtas bankroto administratorius, kuriuo pagal galiojančius teisės norminius aktus gali būti skiriamas tiek fizinis, tiek ir juridinis asmuo, turintis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą leidimą užsiimti įmonių bankroto administravimo veikla (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Juridinis asmuo gali įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, jei ne mažiau kaip 2 juridinio asmens darbuotojai, vykdantys įmonės įstatuose nurodytą veiklą, tarp jų juridinio asmens vadovas, turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-4376 patvirtintų „Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims taisyklių“ 12.2 punktas). Kai teismas bankroto administratoriumi byloje paskiria juridinį asmenį, šis asmuo yra atsakingas už įmonės bankroto procedūrų nuoseklų vykdymą. Tarp teismo paskirto bankroto administratoriaus ir įmonės sudaroma pavedimo sutartis (ĮBĮ 11 str. 5 d.). Tuo tarpu tarp juridinio asmens, turinčio leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas ir fizinio asmens, taip pat turinčio atitinkamą leidimą tokių paslaugų teikimui, susiklosto darbo (juridinis asmuo yra darbdavys, o jo įgaliotas fizinis asmuo - darbuotojas) arba pavedimo teisiniai santykiai. Teismo paskirtas bankroto administratorius – juridinis asmuo įgalioja fizinį asmenį atlikti bankroto administravimo veiksmus pagal pavedimo sutartį arba paveda jam atlikti šiuos veiksmus darbo sutarties pagrindu. Tai vidiniai bankroto administratoriaus santykiai su savo darbuotojais ar įgaliotiniais. Taigi bankroto administratorius – juridinis asmuo turi teisę pavesti savo darbuotojui ar įgaliotiniui, taip pat turinčiam teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, veikti bankroto administratoriaus vardu, teikiant bankroto paslaugas įmonėms, kurias administruoti bankroto administratoriui – juridiniam asmeniui pavedė teismas. Išoriniuose teisiniuose santykiuose tokio administratoriaus įgaliotas asmuo veikia ne savo, o teismo paskirto bankroto administratoriaus – juridinio asmens vardu. Todėl ir civilinė teisinė atsakomybė už tokio bankroto administratoriaus įgalioto asmens galimai padarytą žalą tenka ne šiam asmeniui, kaip darbuotojui ar įgaliotiniui, o juridiniam asmeniui, kuriam teismas pavedė teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas (CK 6.264 str., 6.760 str. 6 d., 6.762 str. ir 2.145 str.). Juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo į civilinę bylą dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš juridinio asmens turėtų būti įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.). Patenkinus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš juridinio asmens, teikiančio bankroto administravimo paslaugas, pastarasis galėtų regresiniu ieškiniu reikšti reikalavimą žalą faktiškai padariusiam jo įgaliotam asmeniui, jeigu tam būtų nustatytos civilinės atsakomybės visos sąlygos. Tai reiškia, kad bankroto administratoriaus– juridinio asmens įgaliotam asmeniui teikiant įmonės bankroto administravimo paslaugas, jo atžvilgiu negali būti reiškiami reikalavimai dėl žalos, atsiradusios iš bankroto administravimo teisinių paslaugų teikimo, atlyginimo. Todėl ir laikinosios apsaugos priemonės pagal pareikštus reikalavimus tokio asmens atžvilgiu negali būti taikomos. Tai reiškia, kad atsakovu patraukto J. D. atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kelia pagrįstų abejonių.

49Kita vertus, turto areštas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, negalėjo būti taikomas ir kito atsakovu patraukto asmens UAB „Jupoga“ atžvilgiu. Preliminarus pateiktų įrodymų vertinimas neleidžia daryti pagrįstos prielaidos, jog pareikštas reikalavimas šio atsakovo atžvilgiu gali būti patenkintas. Todėl ir grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui nekyla. Ieškovo vardu netiesioginį ieškinį pareiškęs ieškovo kreditorius, nors ir detalizavo ieškinio sumą, tačiau neišdėstė pagrįstų argumentų bei nepateikė juos pagrindžiančių įrodymų, kurie preliminariai patvirtintų pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Ieškovo teises ginantis kreditorius jo nurodytas atskiras reikalavimo sumas tik susumavo, tačiau nepateikė šių sumų kilmės detalaus pagrindimo. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „LRG Farmacija“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi pakeitė BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratorių ir juo paskyrė UAB „Jupoga“. Duomenų apie tai, kad šis bankroto administratorius, dvejus metus administruojantis BUAB „LRG Farmacija“, sąmoningai vengtų teismine tvarka ginti administruojamos įmonės teises ir akivaizdžiai jas pažeistų, netiesioginį ieškinį pareiškęs įmonės kreditorius nepateikė, taip pat nėra duomenų apie tai, kad bankroto administratorius neketintų ateityje įstatymų nustatyta tvarka reikšti pagrįstų reikalavimų, jei tam būtų pagrindas. Be to, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime nebuvo svarstytas klausimas dėl įpareigojimo bankroto administratoriui reikšti konkrečius ieškinius ginant kreditorių teises, nebuvo nurodyti bankroto administratoriaus veiklos trūkumai, nėra duomenų, jog bankroto administratoriui buvo siūloma reikšti ieškinius, dėl kurių nepareiškimo ieškovas ir kildina reikalavimą į nuostolių atlyginimo priteisimą iš įmonės, kuri administruoja bankrutuojančią įmonę.

50Tuo pačiu pastebėtina, kad ieškinys dėl nuostolių atlyginimo priteisimo pareikštas atsakovu patrauktam bankroto administratoriui dar tebevykdant įmonės bankroto procedūras, nors tik užbaigus bankroto procedūras paaiškės, ar kreditorių reikalavimai liko nepatenkinti. Todėl kyla pagrįstų abejonių dėl kreditoriaus pareikšto netiesioginio ieškinio, ginant bankrutuojančios įmonės interesus, dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš bankroto administratoriaus, argumentacijos.

51Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovu patrauktas BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratorius UAB „Jupoga“ civilinio proceso tvarka pareiškė kelis ieškinius bankrutuojančios įmonės interesais (dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, taip pat dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis, dėl proceso atnaujinimo) ir šių ieškinių bendra suma viršija kreditorinių reikalavimų sumą (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-980-104/2011, 2-64-450/2011, 2-301-577/2011).

52Esant tokioms aplinkybėms, netiesioginį ieškinį pareiškusio bankrutuojančios įmonės kreditoriaus prašymą byloje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo iš bankroto procedūras tebevykdančio bankroto administratoriaus taikyti bankroto administratoriaus turto areštą, teismas turėjo atmesti kaip nepagrįstą.

53Tokia teisėjų kolegijos pozicija šioje byloje atitinka Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką analogiškose bylose, užtikrina teismų praktikos nuoseklumą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Kolegija pažymi, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi analogiškoje situacijoje civilinėje byloje pagal UAB „Tenampa Holdings“ netiesioginį ieškinį, ginant BUAB „LRG Farmacija“ interesus, bankroto administratoriui UAB „Jupoga“ ir J. D. dėl 7 207 309,29 Lt turtinės žalos atlyginimo (tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, esant panašiam ieškinio faktiniam pagrindui) panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir prašymą dėl atsakovų turto arešto atmetė kaip nepagrįstą (civ. bylos Nr. 2-773/2011).

54Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

55Pirmosios instancijos teismas nevertino prima facie ieškovo pateiktų duomenų, neatsižvelgė į tai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – atsakovų turto areštas neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir pažeidžia atsakovų teises. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

56Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 3 d.).

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152 straipsnio trečiąja dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždarosios akcinės bendrovės „Jupoga“ (duomenys neskelbtini) ir J. D. (duomenys neskelbtini) turto areštas 2 000 413 Lt vertės turtui, o jo nesant ar nepakankant, lėšoms, panaikinti.

59Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tenampa Holdings“ prašymą areštuoti atsakovams uždaroji akcinei bendrovei „Jupoga“ ir J. D. nuosavybės teise priklausantį turtą civilinėje byloje Nr. 2-4337-611/2011 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Tenampa Holdings“ pareikštą netiesioginį ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jupoga“ ir J. D. dėl turtinės žalos, padarytos bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „LRG Farmacija“, atlyginimo, atmesti.

60Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės kreditoriaus ieškinio dėl... 5. UAB „Tenampa Holdings“ kreipėsi į teimą, prašydamas solidariai... 6. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Apeliantai atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4... 11. 1)... 12. Pirmosios instancijos teismas preliminariai neįvertino ieškinyje pareikšto... 13. 2)... 14. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi... 15. BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB... 16. 3)... 17. Administratoriaus įgaliotas asmuo J. D. be jokio teisinio pagrindo yra... 18. 4)... 19. Nėra pagrindo tvirtinti, kad BUAB „LRG Farmacija“ kreditoriai jau patyrė... 20. 5)... 21. Ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu, nes... 22. 6)... 23. Suvaržymai, susiję su disponavimo areštuotomis piniginėmis lėšomis... 24. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliantų atskirąjį... 25. 1)... 26. Apeliantų prielaidos dėl ieškinio pagrįstumo preliminaraus netinkamai... 27. 2)... 28. Apeliantai turi pareigą atsakyti už netinkamą administravimo pareigų... 29. 3)... 30. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad kai uždarosios akcinės... 31. 4)... 32. Apeliantų turtinė padėtis yra nepakankama pareikšto reikalavimo įvykdymui... 33. 5)... 34. Visi iki šiol apeliantų inicijuoti teisminiai ginčai BUAB „LRG... 35. 6)... 36. Ieškovas turi teisę pareikšti netiesioginį ieškinį, nes dėl apeliantų... 37. 7)... 38. Ieškovo reikalavimas yra pareikštas bankrutuojančios bendrovės vardu, o... 39. 8)... 40. Apeliantas nepateikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo siekį... 41. 9)... 42. Skundžiama nutartis neturi jokios reikšmės apeliantų įsipareigojimų,... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 44. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė... 45. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 46. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas,... 47. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų... 48. Nagrinėjamu atveju bankrutuojančios įmonės – ieškovo - kreditorius... 49. Kita vertus, turto areštas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, negalėjo būti... 50. Tuo pačiu pastebėtina, kad ieškinys dėl nuostolių atlyginimo priteisimo... 51. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovu patrauktas BUAB „LRG... 52. Esant tokioms aplinkybėms, netiesioginį ieškinį pareiškusio... 53. Tokia teisėjų kolegijos pozicija šioje byloje atitinka Lietuvos apeliacinio... 54. Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų... 55. Pirmosios instancijos teismas nevertino prima facie ieškovo pateiktų... 56. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152... 58. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį, kuria taikytos... 59. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tenampa Holdings“ prašymą... 60. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...