Byla 2-984-83/2012
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir restitucijos taikymo, priėmimo klausimą

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Liucija Paulauskaitė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinio atsakovams( - ), S. R., tretiesiems asmenims G. K. ir E. V. dėl administracinių aktų panaikinimo ir restitucijos taikymo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2teisme gautas ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinys atsakovams( - ), S. R., tretiesiems asmenims G. K. ir E. V. dėl administracinių aktų panaikinimo ir restitucijos taikymo, kuriuo ieškovas prašo pripažinti negaliojančia Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2000-03-14 pažymą „Dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų“, pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-03-29 įsakyme Nr. 732 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir naujų žemės sklypų perdavimo neatlygintinai nuosavybėn Palangos mieste“ nurodyto priedo 2 punktą, pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2000-03-29 sprendimą Nr. 325 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Palangos mieste piliečiui S. R., P.“, taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą S. R. atlyginti valstybei turto - 0,20 ha žemės sklypo, esančio( - ) ( - )- vertę, esančią restitucijos metu, kuri sudaro 127400 Lt sumą, pervedant šią sumą į valstybės biudžetą.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 36 straipsnio 2 dalimi bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniams teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja. Analogiška nuostata atkartota LR Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 21 straipsnio 2 dalyje. Šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl: valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus; savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

5Susipažinus su ieškovo pateikto ieškinio reikalavimais nustatyta, kad byloje yra mišrus teisinis santykis, pirmieji trys ieškinio reikalavimai, pripažinti negaliojančiais administracinius aktus ir pažymą, kuriais remiantis atsakovui S. R. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę kurie, kaip ne kartą yra konstatavusi specialioji teisėjų kolegija, nagrinėtini administraciniuose teismuose. Likęs ieškovo reikalavimas dėl restitucijos taikymo priskirtinas bendrosios kompetencijos teismui. Specialioji teisėjų kolegija analogiškose bylose atkreipdama dėmesį į tai, kad civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai analogišku atveju yra išvestiniai ir visiškai priklauso nuo administracinių aktų panaikinimo, konstatavo, kad reikalavimas dėl restitucijos taikymo neturi savarankiškos teisinės reikšmės ir negali nulemti iš esmės administracinio teisinio pobūdžio ginčo priskyrimo nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta byloje Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras v. Panevėžio apskrities viršininko administracija; 2008 m. liepos 10 d. nutartis, priimta byloje L. N. ir kiti v. Kauno miesto savivaldybė; 2009 m. vasario 12 d. nutartis, priimta byloje R. V. Z. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija.).

6Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad šioje byloje vyrauja administracinis teisinis santykis, todėl tik patenkinus pirmuosius tris ieškinio reikalavimus ir pripažinus negaliojančiais atitinkamus administracinius aktus, būtų galima taikyti restituciją. Paminėtos aplinkybės pagrindu ieškinys laikytinas paduotu pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, todėl ieškinį atsisakytina priimti, ieškovui išaiškintina teisė su ieškiniu kreiptis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą (CPK 36 straipsnio 2 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

7Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 137 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą ieškinį atsakovams( - ), S. R., tretiesiems asmenims G. K. ir E. V. dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ieškinį ir jo priedus grąžinti padavusiam asmeniui.

9Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai