Byla e2A-1754-275/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Insep“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Laimos baldai“ ieškinį atsakovui UAB „Insep“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Laimos baldai“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Insep“ 17492,02 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-09-26 ieškovas su atsakovu sudarė rašytinę sutartį Nr. 0001, kurioje detaliai aptarė bendradarbiavimo sąlygas. Atsakovas atsiskaitė su ieškovu ne už visus jam pagamintus baldus. Teigė, jog liko neapmokėta 17492,02 Lt suma pagal 18 PVM sąskaitų-faktūrų, už kurias atsakovas yra atsiskaitęs tik dalinai.

5Atsakovas atsiliepime nesutikdamas su ieškiniu nurodė, kad skola, kurią nurodo ieškovas yra tik jos aplaidaus buhalterinio tvarkymo rezultatas. Teigė, jog sąskaitos-faktūros buvo siunčiamos el. paštu, anksčiau negu ieškovė atsakovo vairuotojui perduodavo baldą. Pagal žodinį susitarimą su UAB „Laimos baldai“ direktore, buvo susiklosčiusi praktika, kad apmokėtų bet nepagamintų baldų sumos užskaitomos į paskesnių užsakytų baldų sumas. Atsakovas užsakytus bei pagamintus baldus pasiimdavo savo transportu iš ieškovės baldų cecho, tačiau ieškovas niekada nerašė baldų perdavimo važtaraščių, todėl ieškovo buhalterija į apskaitą traukdavo visas sąskaitas iš eilės (nesvarbu ar baldas faktiškai perduotas ar ne, daug avansais apmokėtų užsakymų buvo atšaukta). Yra el. laiškų iš kurių matyti, kad ieškovė susipainioja, kokie baldai pagaminti, o kokie ne, kokie apmokėti, o kokie užskaityti į paskesnių užsakymų sumas.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Insep“ ieškovui UAB „Laimos baldai“ 9870 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-03-31, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2172,56 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Sprendė, kad atsakovas, nurodydamas, kad sąskaitos Nr. 190 bei 193 buvo atšauktos, pateikė 2013-06-12 ieškovo siųstą suvestinę, kurioje nurodyta, jog sąskaitos Nr. 190 bei 193 pašalinamos; taip pat nurodyta, jog avansiniais pavedimais padengiama 192 (1700) ir dalinai (150 Lt) 194 sąskaitos (1 t., b.l. 117-118). Ieškovas nurodo, jog informacija dėl sąskaitų pašalinimo nusiųsta per klaidą, tačiau teismo posėdžio metu ieškovo atstovai neneigė, jog buvo kalbėta dėl sąskaitų anuliavimo; tokį susitarimą patvirtina ir atsakovo atliktas 2013-06-03 mokėjimas Nr. 427 (suma 3600 Lt), kuriuo nurodyta, jog atsiskaitoma už sąskaitas LAM174 – 1100 Lt, LAM175 -1100 Lt, LAM183 – 1300 Lt, LAM185-450 Lt, LAM189-1000 Lt, kurių bendra mokėjimo suma 4950 Lt, ir paaiškinta, jog minusuojama 1350 Lt už LAM 190 (2 t., b.l. 3). Atsižvelgdamas į šiuos duomenis konstatavo, kad tarp šalių buvo susitarimas dėl minėtų sąskaitų anuliavimo. Kadangi naujų sąskaitų išrašyta nebuvo, tikslus susitarimo turinys (priežastys) nėra aiškus, todėl darė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog pagrįstai prašo priteisti iš atsakovo minėtose sąskaitose nurodytas sumas, t.y. 6322,02 Lt (2 t., b.l. 16) bei 1300 Lt (2 t., b.l. 29).

8Teismas nesutiko su atsakovo nurodytu argumentu, kad pagal 2013-04-12 išankstinę sąskaitą LAM Nr.142 jis yra sumokėjęs iš viso 4400 Lt. 2013-02-27 atsakovas nurodė, jog atsiskaito pagal sąskaitą LAM142, o 2013-04-23 mokėjimuose nurodyta paskirtis – dalinis avansas. Atsakovas pats pateikė 2013-04-23 elektroninį susirašinėjimą su ieškovu, kuris jau tuomet paaiškino atsakovui, kiek buvo sumokėta pagal išankstinę sąskaitą Nr. 142, ir kad atsakovas sumaišė išankstines sąskaitas su sąskaitom faktūrom (1 t., b.l. 113).

9Darė išvadą, kad atsakovo argumentai, jog jis neprivalėjo apmokėti vėlesnių sąskaitų (kurių išrašymo pagrįstumo neginčija), nes yra permokėjęs už anuliuotą sąskaitą, nepagrįsti. Juolab, ieškovas užskaitytas sąskaitas atsakovui nurodydavo atsiųstuose elektroniniuose laiškuose (pvz.1 t., b.l. 86, 92, 111). Šiuo atveju, duomenų apie tokį užskaitymą nėra.

10Sutiko, kad vien sąskaitos-faktūros išrašymas neįrodo prekės perdavimo fakto, tačiau, ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, kad baldus pagamino ir jie buvo perduoti atsakovui (atsakovo klientams), pateikė kai kurių užsakymuose nurodytų klientų elektroninius laiškus, patvirtinančius, kad jie užsakymuose nurodytus baldus yra gavę (2 t., b.l. 53, 80). Taip pat sutiko su ieškovo nurodyta aplinkybe, jog iš atsakovo 2014-03-06 elektroninio laiško turinio galima daryti išvadą, jog lova „Alikante“ (sąskaita LAM 355 (išankstinė LM114)) buvo pagaminta ir perduota atsakovui (šią aplinkybę atsakovas neigia), kadangi atsakovas laiške nurodo, jog minėta lova turi būti perdaroma.

11Pripažino, jog ieškovas įrodė, kad baldai pagal sąskaitas Nr. 335 (išankstinė 116), 341 (išankstinė 117), 346 (išankstinė 112), 349 (išankstinė 103), 355 (išankstinė 114) atsakovui buvo perduoti, todėl atsakovas nepagrįstai pagal šias sąskaitas neatsiskaitė, ir dar avansu sumokėtas sumas vienašališkai (neinformavęs ieškovo) užskaitė kaip mokėjimus pagal kitas sąskaitas. Ieškovas pagal sąskaitą LAM 330 nurodo 790 Lt skolą, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus, kad iš 5200 Lt apmokėta 2000 Lt avanso bei 1800 Lt skolos (2 t., b.l. 39, 41), be to ieškovas 610 Lt padengė iš avansų, kurie buvo sumokėti pagal užsakymus, kurių atsakovo klientai vėliau atsisakė (aplinkybė, nurodyta ieškinyje). Įrodymų, jog padengta 610 Lt dalis atsakovas nenurodė ir nepateikė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Atsakovas su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Ieškovas nepagrįstai prašo apmokėti 2013 metų gegužės – birželio mėnesių PVM sąskaitas-faktūras LAM 183, LAM185, LAM190, LAM192, LAM193, LAM194, LAM203. Sąskaita LAM 183 – 2000 Lt (išankstinė LAM129) apmokėta 2013-06-03, LAM 183 - 1300Lt; 2013-03-20 LAM 130 (avansas) -700 Lt; Sąskaita LAM 185 -850 Lt (išankstinė LAM 130) apmokėta 2013-03-20 avansas LAM 130 – 400 Lt ( Swedbank Nr. 336); 2013-06-03 LAM 185 -450 Lt (Swedbank Nr. 427). Teismas nepagrįstai nesutiko su atsakovo argumentais, kad už sąskaitas LAM 190 (išankstinė LAM142) bei LAM 193 (išankstinė LAM145) avansu buvo sumokėta 4900 Lt, iš kurių buvo padengtos kitos sąskaitos- faktūros iš jų ir LAM 192, LAM 194, LAM203. Dėl avansinių mokėjimų 1700 Lt už LAM 190, LAM193, teismas, pripažinęs sąskaitas anuliuotas, nieko nepasisakė. Ieškovas pateikė 2013-02-21 sąskaitą-faktūrą LAM142, tačiau nenurodė, kokie būtent baldai buvo pagaminti, kada perduoti atsakovui. Būtina atkreipti dėmesį, kad 2013-02-21 sąskaitos- faktūros LAM 142 pagrįstumui ieškovas pridėjo neva atsakovo užsakymą Nr. 52 (t. II, b.l. 132), tačiau užsakyme nenurodyti nei vienos šalies rekvizitai, iš kurių galima būtų daryti išvadą, kad tai būtent atsakovo užsakymas. Ieškovas nepateikė jokių duomenų apie tai, kad atsakovas kada nors būtų vėlavęs apmokėti sąskaitas, arba ieškovas kada nors būtų reikalavęs apmokėti sąskaitas- faktūras LAM 183, 185, 190, 192,193,194, 203, juolab šių sąskaitų suma yra pakankamai didelė. Minėtų sąskaitų-faktūrų (LAM 192,194,203) sumas ieškovas užskaitė iš kitų pgl. paskirtį mokėjimų (iš grąžintų, atšauktų baldų), todėl šių sąskaitų mokėjimai neatsispindi banko išrašuose.

152. Teismas, vertindamas įrodymus, iškraipė sutarties uždarumo principo nuostatas. Pagal teisinį reglamentavimą bei pasirašytą sutartį, ieškovas atliktus darbus privalo perduoti užsakovui (ne kitiems asmenims), o atliktus darbus privalo priimti ne tretieji asmenys, o atsakovas, kadangi tik jis yra rangos sutarties su ieškovu dalyvis ir tik jam tenka pareiga apžiūrėti ir priimti ieškovo atliktus darbus. Atsakovą su jo klientais siejo kiti sutartiniai santykiai.

163. Sąskaitą –faktūrą LAM 335, neaišku kokiu pagrindu ir kokiais duomenimis remiantis, teismas nurodė apmokėti. Teismas apie šią sąskaitą nieko nepasisakė. Dėl sąskaitų –faktūrų LAM341, LAM346 teismas nieko nepasisakė. Nors teismas laikosi bendros pozicijos kad sąskaita- faktūra nėra įrodymas, tačiau visiškai neargumentuodamas patenkino ieškovo reikalavimą minėtų sąskaitų kontekste. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl sąskaitų pagrįstumo. Dėl sąskaitos- faktūros LAM 349 teismas nurodė, kad neva atsakovo užsakovas T. T. laiške ieškovui patvirtino, jog lovą gavo. Ieškovo susirašinėjimai su T. T. neįrodo, kad atsakovas pagamino bei perdavė baldus atsakovui, taipogi neįrodo, kad T. T. baldus gavo iš atsakovo. Dėl sąskaitos- faktūros LAM 355, teismas padarė elementariai logikai įvykių eiliškumo kontekste prieštaraujančią išvadą. Ieškovas labai abstrakčiai aiškina, kad baldus pagamino ir perdavė atsakovui, bet nepateikia jokių duomenų, pagrindžiančių tokius faktus.

174. Teismas nurodė, kad atsakovas, neinformavęs ieškovo, vienašališkai užskaitė mokėjimus. Tai yra netiesa, visų pirma tokia praktika tarp šalių buvo taikoma nuolat. Atsakovas informavo ieškovą apie užsakymų atšaukimą.

18Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad ieškovas sutartyje ir sulygo, kad atsiskaitymas už gaminius nebūtų siejamas su jų perdavimu atsakovui, o būtų siejamas su jų pagaminimu ir PVM sąskaitos faktūros išrašymu ir pateikimu atsakovui, todėl teismas neprivalėjo byloje reikalauti, kad ieškovas kaip privalomą sąlygą apmokejimui gauti įrodytų, kad baldus atsakovui perdavė. Atsakovas nenurodo, kokie konkrečiai baldai iš tų, kurių apmokėjimo reikalauja ieškovas, buvo grąžinti ir kurių grąžinimo atsakovas nebuvo apskaitęs savo buhalterijoje. Tuo tarpu atsakovo nurodomos aplinkybės apie jam taikytas nuolaidas ir jų neapskaitymą yra visiškai naujos, jos ne tik nebuvo analizuojamos ir atsakovas jomis nesirėmė bei nepateikė atitinkamų įrodymų pirmosios instancijos teismui, tačiau tokių įrodymų nepateikė ir su apeliaciniu skundu. Atsakovas kaltina ieškovą, kad neva ieškovas nesilaikė sąskaitų numeravimo eiliškumo, kad tuo pačiu numeriu išrašydavo keletą sąskaitų. Sąskaita – faktūra LAM 183 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 129) yra apmokėta tik iš dalies. Ši sąskaita buvo išrašyta sumai 2 000 Lt, avansu buvo sumokėta 700 Lt. Atitinkamai likutis pagal šią sąskaitą, kurį atsakovas turėjo sumokėti, buvo 1 300 Lt. Atsakovas nurodo, kad neva sumokėjo šį likutį 2013 m. birželio 3 d. pavedimu, tačiau taip nėra. Iš 2013 m. birželio 3 d. mokėjimo pavedimo turinio matyti, kad atsakovas vienu pavedimu mokėjo už eilę sąskaitų. Visų jų suma, kurią atsakovas turėjo pervesti ieškovui, buvo 4 950 Lt. Tačiau atsakovas, darydamas pavedimą, iš visos priklausiusios sumokėti sumos (4 950 Lt) išminusavo 1 350 Lt ir pervedė ieškovui tik 3 600 Lt. Liko nesumokėta 1 350 Lt.

19Dėl sąskaitos faktūros LAM 185 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 130) apmokėjimo, pagal ją dėl tų pačių aplinkybių, kaip ir dėl sąskaitos faktūros LAM 183 apmokėjimo, liko skola tik 50 Lt.

20Atsakovas, kvescionuodamas šią skolą, remiasi vien ieškovės buhalterės po 2013 m. birželio 3 d. mokėjimo atsakovui siųsta skolų suvestine, kurioje sąskaitos faktūros LAM 183 ir LAM 185 nenurodytos tarp neapmokėtų sąskaitų. Tačiau, jokių kitų įrodymų, objektyviai patvirtinančių aplinkybę, kad šios abi sąskaitos buvo apmokėtos arba, kad jos būtų anuliuotos dėl užsakymų atšaukimo, atsakovas nepateikė. Esant tokiai situacijai, teismas visiškai pagrįstai sprendė, kad šios sąskaitos faktūros nebuvo pilnai apmokėtos.

21Atsakovas, kaip įrodymą, kad pagal sąskaitą faktūrą LAM 190 buvo sumokėjęs daugiau, pateikia 2013 m. vasario 27 d. mokėjimo pavedimą sumai 3 100 Lt ir aiškina, kad mokėjo pagal išankstinę sąskaitą LAM 142. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino teismui, kad 2013 m. vasario 27 d. pavedimas 3 100 Lt buvo ne už išankstinę sąskaitą LAM 142, o už PVM sąskaitą faktūrą LAM 142 (tai visai kitas užsakymas ir visai kiti baldai). Išankstinė sąskaita LAM 142 buvo išrašyta tik 2013 m. balandžio 12 d. Taigi, 2013 m. vasario 27 d. atsakovas niekaip negalėjo mokėti už išankstinę sąskaitą LAM 142, kuri išrašyta tik 2013 m. balandžio 12 d.

22Dėl sąskaitų faktūrų LAM 192 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 143), LAM 194 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 144) ir LAM 203 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 004), visas skolas pagal šias sąskaitas atsakovas buvo pripažinęs. Jokių naujų įrodymų, kad šios sąskaitos būtų apmokėtos, atsakovas su apeliaciniu skundu nepateikė.

23Kaip ir dėl sąskaitų faktūrų LAM 183 bei 185, atsakovui nepateikus teismui jokių kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių šių sąskaitų faktūrų apmokėjimą, o taip pat nepateikus įrodymų, patvirtinančių, tokių sąskaitų anuliavimą dėl šių konkrečių užsakymų atšaukimo, teismas pagrįstai sprendė, kad šios sąskaitos nėra apmokėtos.

24Atsižvelgęs į tarp šalių susiklosčiusią baldų užsakymo, pagaminimo, sąskaitų faktūrų išrašymo ir baldų atsiėmimo iš ieškovo praktiką, taip pat į tokią praktiką atspindinčias tarp šalių sudarytos sutarties nuostatas, taip pat paties atsakovo klientų ieškovui elektroniniais laiškais atsiųstus patvirtinimus, kad jie šiuos konkrečius ieškovo baldus iš atsakovo gavo, bei paties atsakovo 2014 m. kovo 6 d. elektroninio laiško ieškovui turinį teismas pagrįstai pripažino, kad baldų perdavimo atsakovui faktas labiau buvo, negu kad jo nebuvo. Sutartyje nebuvo numatytas draudimas atsakovui atsiimti baldus prieš sąskaitos faktūros išrašymą. Sutartyje buvo numatytas tik terminas, iki kada vėliausiai atsakovas privalėjo atsiimti iš ieškovo pagamintus baldus, t.y. 10 dienų po baldų pagaminimo (sutarties 3.1.3 punktas).

25Atsakovo teiginys, kad neva su ieškovu buvo sutarta, kad užsakymai (išankstinės sąskaitos Nr. LM 116, LM 117, LM 112 ir LM 103) atšaukti ir avansai turi būti užskaityti kaip sumokėti pagal sąskaitas faktūras LAM 335, LAM 341, LAM 346, LAM 349 ir LAM 355, yra nepagrįstas byloje surinktais įrodymais.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Skundas atmestinas.

28Byloje nustatyta, kad komerciniai santykiai tarp šalių buvo ir iki 2013-09-26 sutarties sudarymo. Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo gaminti baldus pagal atsakovo užsakymus, tačiau ieškovas vykdė atsakovo užsakymus dar prieš sutarties pasirašymą, nes dalis sąskaitų ( ieškovo ieškinyje nurodytų lentelėje kaip neapmokėtos PVM sąskaitos - faktūros, eilės tvarka nuo 1 iki 7, tačiau nenurodant jų eilės numerių) už kurias prašo apmokėjimo ieškovas, buvo išrašytos ir pagal jas sumokėtas avansas laikotarpiu nuo 2013-06-03 iki 2013-06-07. Atsakovui nurodžius, kad už sąskaitas LAM 190 (išankstinė LAM142) bei LAM 193 (išankstinė LAM145) avansu buvo sumokėta 4900 Lt, iš kurių buvo padengtos kitos sąskaitos- faktūros iš jų ir LAM 192, LAM 194, LAM203, bei teigiant , kad sąskaita LAM 183 – 2000 Lt (išankstinė LAM129) apmokėta 2013-06-03, sąskaita LAM 185 - 850 Lt (išankstinė LAM 130) apmokėta 2013-03-20, atsakovo pareiga buvo pateikti byloje įrodymus, kad jis yra apmokėjęs už gaminius, už kuriuos apmokėjimą prašo priteisti ieškovas, nurodydamas, pagal kokias sąskaitas atsakovas turėjo sumokėti.

29Vilniaus apygardos teismo 2015-07-03 nutartimi atsakovas buvo įpareigotas byloje pateikti papildomus įrodymus aplinkybei, kokią sumą yra sumokėjęs atsakovas ieškovui už jo suteiktas paslaugas, t.y. pagamintus baldus, bei nurodyti kiek, kokių baldų pagal atsakovo užsakymą pagamino ir patiekė ieškovas. Atsakovas nevykdė šio teismo įpareigojimo, todėl daroma išvada, kad jis nepasinaudojo teise įrodyti tai, ką teigia apeliaciniame skunde, t.y. kad jis yra apmokėjęs už visus gaminius, kuriuos jo užsakymu pagamino ieškovas.

30Minėta nutartimi teismas buvo įpareigojęs ir ieškovą pateikti byloje papildomus įrodymus aplinkybei, kiek iš viso baldų atsakovo užsakymu pagamino ieškovas, kiek jam turėjo būti sumokėta ir kiek buvo apmokėta ieškovo, ieškovas šiuos duomenis, tačiua nenurodė bendro skolos dydžio. Tai, kad iekšovo atstovės pažymoje nurodytos sumos yra didesnė, nei priteista iš atsakovo skolos suma ( 9870 Lt) , tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas neįrodė teismo sprendimo nepagrįstumo, todėl jo naikinti nėra pagrindo.

31Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas, vertindamas įrodymus, iškraipė sutarties uždarumo principo nuostatas, kad pagal teisinį reglamentavimą bei pasirašytą sutartį, ieškovas atliktus darbus privalo perduoti užsakovui (ne kitiems asmenims), o atliktus darbus privalo priimti ne tretieji asmenys, o atsakovas, kadangi tik jis yra rangos sutarties su ieškovu dalyvis ir tik jam tenka pareiga apžiūrėti ir priimti ieškovo atliktus darbus. Ieškovui teigiant, kad pagal susiklosčiusią tarp šalių bendravimo praktiką, ieškovo pagaminti gaminiai buvo perduodami atsakovo klientams, nes ieškovas gamindavo baldus ne pačiam atsakovui, o jo surastiems klientams, atsakovo pareiga buvo nurodyti, kokių baldų, už kuriuos apmokėjimo siekia ieškovas, ieškovas neperdavė nei jam, nei jo klientams, kad negavo apmokėjimo iš savo klientų už ieškovo pagamintus ir perduotus atsakovo klientams gaminius. Tai, kad šalių sutartyje buvo numatyta, jog atsakovas per 10 dienų nuo baldų pagaminimo dienos savo lėšomis iš gamintojo atsiima baldus, daroma išvada, kad atsakovas turėjo galimybę pateikti įrodymus, kiek baldų ir kokiai sumai atsiėmė iš ieškovo atsakovas, kiek turėjo apmokėti už šiuos baldus ir kiek apmokėjo faktiškai, tačiau atsakovui neteikiant tokių įrodymų, daryti išvadą, kad jis yra apmokėjęs už visus baldus, kuriuos pagal jo užsakymą pagamino ir pateikė atsakovui arba jo klientams ieškovas, nėra pagrindo.

32Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Laimos baldai“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 5. Atsakovas atsiliepime nesutikdamas su ieškiniu nurodė, kad skola, kurią... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nesutiko su atsakovo nurodytu argumentu, kad pagal 2013-04-12... 9. Darė išvadą, kad atsakovo argumentai, jog jis neprivalėjo apmokėti... 10. Sutiko, kad vien sąskaitos-faktūros išrašymas neįrodo prekės perdavimo... 11. Pripažino, jog ieškovas įrodė, kad baldai pagal sąskaitas Nr. 335... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Atsakovas su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d.... 14. 1. Ieškovas nepagrįstai prašo apmokėti 2013 metų gegužės – birželio... 15. 2. Teismas, vertindamas įrodymus, iškraipė sutarties uždarumo principo... 16. 3. Sąskaitą –faktūrą LAM 335, neaišku kokiu pagrindu ir kokiais... 17. 4. Teismas nurodė, kad atsakovas, neinformavęs ieškovo, vienašališkai... 18. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti bei priteisti... 19. Dėl sąskaitos faktūros LAM 185 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 130)... 20. Atsakovas, kvescionuodamas šią skolą, remiasi vien ieškovės buhalterės po... 21. Atsakovas, kaip įrodymą, kad pagal sąskaitą faktūrą LAM 190 buvo... 22. Dėl sąskaitų faktūrų LAM 192 (išankstinė sąskaita Nr. LAM 143), LAM 194... 23. Kaip ir dėl sąskaitų faktūrų LAM 183 bei 185, atsakovui nepateikus teismui... 24. Atsižvelgęs į tarp šalių susiklosčiusią baldų užsakymo, pagaminimo,... 25. Atsakovo teiginys, kad neva su ieškovu buvo sutarta, kad užsakymai... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Skundas atmestinas.... 28. Byloje nustatyta, kad komerciniai santykiai tarp šalių buvo ir iki 2013-09-26... 29. Vilniaus apygardos teismo 2015-07-03 nutartimi atsakovas buvo įpareigotas... 30. Minėta nutartimi teismas buvo įpareigojęs ir ieškovą pateikti byloje... 31. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas, vertindamas įrodymus,... 32. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimą palikti...