Byla e2-782-723/2016
Dėl žalos atlyginimo ir atsakovo UAB „Transekspedicija“ priešieškinį ieškovui UAB „Veritas ana“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – ERGO Insurance SE

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui D. A., adv. Valdui Pumpučiui,

4atsakovo atstovei adv. pad. B. S.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Veritas ana“ ieškinį atsakovui UAB ,,Transekspedicija“ dėl žalos atlyginimo ir atsakovo UAB „Transekspedicija“ priešieškinį ieškovui UAB „Veritas ana“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – ERGO Insurance SE,

Nustatė

6ieškovas UAB „Veritas ana“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Transekspedicija“ 2 823,00 Eur žalos nuostolių, susijusių su krovinio sugadinimu, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodė, kad pagal 2015-03-02 Vienkartinę krovinio vežimo sutartį - užsakymą, ieškovas UAB „Transekspedicija“ įsipareigojo nuvežti krovinį - 4 granito plokštes (2 pasikrovimo vietos) iš Lenkijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, o atsakovas UAB „Veritas ana“ – sumokėti krovinio vežimo mokestį. Krovinio transportavimo metu 2015-03-04 krovinys (3 plokštės iš 4) buvo sugadintas, krovinio sugadinimo fakto nei vežėjas, nei jo civilinės atsakomybės draudikas neginčija (jį patvirtina: tiek trečiojo asmens sprendimai dėl atsisakymo išmokėti draudimo išmoką, tiek sugadinto krovinio fotografijos, tiek elektroninis susirašinėjimas). Sugadintos plokštės nebetinkamos tolesnei eksploatacijai. 2015-03-12 atsakovui buvo pareikšta pretenzija dėl sugadinto krovinio, kurią atsakovas peradresavo savo civilinės atsakomybės draudikui trečiajam asmeniui. Pastarasis 2015-03-23 sprendimu atsisakė išmokėti nuostolių atlyginimą, remdamasis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) (toliau - CMR konvencija) 17 str. 4 d. b ir c pp. bei nurodė, kad krovinys buvo vežamas tinkamai neįpakavus, plokštės buvo pakrautos ant stovo, kurio dalys tarpusavyje nebuvo sutvirtintos, plokštės prie stovo nebuvo pritvirtintos. Ieškovui pateikus motyvuotą prašymą peržiūrėti sprendimą, 2015-04-28 raštu tretysis asmuo iš esmės identiškais argumentais atsisakė tai padaryti. 2015‑11-24 ieškovo atstovas pateikė galutinę pretenziją atsakovui ir trečiajam asmeniui, tačiau ir po jos pateikimo ieškovo patirti nuostoliai nebuvo atlyginti. Kadangi atsakovas, kuris yra atsakingas už atsiradusią žalą neteismine tvarka nepagrįstai atsisako žalą atlyginti, ji priteistina teismine tvarka. CMR konvencijos 17 str. 1 d. numato, kad vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Krovinys vežėjui buvo perduotas tinkamos būklės, dėl perimamo krovinio būklės atsakovas jokių pretenzijų nepareiškė, tuo tarpu pristatytas gavėjui buvo sugadintas, todėl taikoma vežėjo atsakomybės prezumpcija, įtvirtinta CMR konvencijos 17 str. 1 d. Priešingai ieškovo tvirtinimams, tokio pobūdžio krovinys (akmens plokštės) nėra atskirai pakuojamas į jokią tarą, o vežamas ant stovo, kurio atskiros dalys tarpusavyje netvirtinamos. Būtent taip pakrautus krovinius atsakovas vežė ieškovo naudai ir anksčiau, būtent taip yra įprasta juos vežti ir kitiems vežėjams. Tokio pobūdžio krovinių vežimo praktikoje naudojami tarpusavyje nesutvirtinti stovai, kadangi vežamos įvairių išmatavimų plokštės, tad stovai įprastai mažinami/didinami priklausomai nuo plokštės dydžio. Be to, atsižvelgiant į tai, jog krovinys yra didelio svorio, tai stovo atskirų dalių tvirtinimas tarpusavyje nuo krovinio sugadinimo esant netinkamam transportavimui (pvz. staigiam stabdymui, staigiam posūkiui ir pan.) neapsaugotų. Teiginiai, kad plokštės nebuvo pritvirtintos prie stovo neatitinka tikrovės, nes plokščių tvirtinimas diržais akivaizdžiai matomas iš fotonuotraukų, faktą, kad krovinys buvo tvirtinamas diržais patvirtino ir UAB „Transekspedicija“ vairuotojas, tai seka ir iš elektroninio susirašinėjimo su siuntėju, kuriame jis patvirtino, jog UAB „Transekspedicija“ vairuotojas turėjo stovus ir diržus ir pats vairuotojas sutvirtino sukrautas į automobilį plokštes savo diržais. Pažymėjo, jog pagal CMR konvencijos 8 str. 1 d., vežėjas privalo patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę, o pagal 9 str. 2 d., jeigu vežėjas važtaraštyje neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, tai iki priešingo įrodymo laikoma, kad krovinys ir pakuotės išorė priėmimo metu buvo tinkamos būklės ir kad krovinio vietų skaičius, jo žymėjimas, numeracija atitiko važtaraščio įrašus. Vežėjo vairuotojas priimdamas krovinį CMR važtaraštyje jokių įrašų apie tai, kad krovinys netinkamai įpakuotas vežimui neįrašė (nei vienoje iš pasikrovimo vietų), kas rodo, kad pats vežėjas, kaip krovinių vežimo specialistas, priimdamas krovinį, jo įpakavimo būklę įvertino kaip tinkamą tokiam vežimui atlikti. Ieškovo vertinimu, atsisakant kompensuoti nuostolius nepagrįstai teigiama, jog egzistuoja ir CMR konvencijos 17 str. 4 d. c pp. nurodyta sąlyga - kuomet vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės kai krovinys sugadinamas dėl ypatingos rizikos, kuri susijusi su tuo, kad krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu. Šiuo atveju CMR konvencijos 17 str. 4 d. c pp. sąlyga netaikytina, kadangi iš pridedamo elektroninio susirašinėjimo su siuntėju matyti, kad vežėjo vairuotojas aktyviai dalyvavo krovinio pakrovimo darbuose, pats diržais tvirtino krovinį prie stovo, davė nurodymus kaip krovinį pakrauti (kadangi buvo suinteresuotas pasikrauti dalinį krovinį), t.y. krovinio pakrovimas bei tvirtinimas tokiu būdu buvo atliktas ir paties vežėjo, tad jis negali išvengti atsakomybės tuo atveju, net jei būtų nustatyta, kad krovinys sugadintas dėl netinkamo pakrovimo. Be to, ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje atsakovas nepateikė jokios survejerių išvados dėl krovinio sugadinimo priežasčių, kurios paneigtų ieškovo nurodomas krovinio sugadinimo priežastis. Nepasitvirtinus atsakovo bei trečiojo asmens nurodytoms krovinio sugadinimo priežastims, laikytina, kad krovinys sugadintas dėl netinkamo transportavimo (įskaitant važiavimo ypatumus), t.y. dėl priežasčių, priklausančių išimtinai nuo vežėjo, dėl ko atsiranda vežėjo atsakomybė už krovinio sugadinimą. Ieškovo patirtų nuostolių suma sudaro bendrą 2 823,00 Eur sumą, iš kurios 2 101,56 Eur už sugadintas plokštes pirmoje pasikrovimo vietoje, 571,44 Eur už sugadintą vieną plokštę antroje pasikrovimo vietoje ir 150,00 Eur už analogiško krovinio pakartotinį pristatymą iš Italijos į Lenkiją. Pagrindas šias išlaidas priteisti yra CMR konvencijos 23 str. 4 d., numatanti, kad kompensuojamos ir kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos.

8Atsakovas UAB „Transekspedicija“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už krovinio įpakavimą, pakrovimą, sutvirtinimą ir sudėjimą buvo atsakingas krovinio užsakovas, šiuo atveju Ieškovas (1.9. Sutarties punktas). 2015-03-05 Atsakovo vairuotojui atgabenus krovinį iš pirmos pasikrovimo vietos į antrą buvo nustatyta, kad metalinis karkasas nugriuvo, krovinys suskilo ir plokštės subyrėjo. Savo 2015-03-06 paaiškinime Atsakovo vairuotojas nurodė, kad pirmoje pasikrovimo vietoje 2015-03-04, krovinio siuntėjas jam liepė nutentuoti puspriekabę ir vilkiko puspriekabėje pats pastatė metalinį karkasą iš dviejų, tarpusavyje nesujungtų dalių ant kurio pakrovė dvi plokštes, po vieną iš kiekvienos pusės. Plokščių krovinio siuntėjas niekuo nesutvirtino. Krovinio siuntėjas davė žodinį nurodymą Atsakovo vairuotojui permesti per plokščių viršų du diržus ir pritvirtinti juos prie grindų, kas ir buvo padaryta. Visą šią situaciją matė krovinio siuntėjas antroje pakrovimo vietoje, jis telefonu susiskambino su Ieškovu ir jie aptarė, ką daryti toliau. Atsakovas, kaip sąžiningas ir atsakingas vežėjas elektroniniu paštu užklausė Ieškovo, kaip to reikalavo Sutarties sąlygos ką jam daryti toliau, 2015-03-05 susirašinėjimas. Atsakovas nurodė, kad sudužusios plokštės turi būti pargabentos į Lietuvą, o likęs krovinys pakrautas ir taip pat pervežtas Ieškovui. Tuomet krovinio siuntėjas pats ištraukė iš po sugadinto krovinio metalinius karkasus, vėl juos pastatė, niekuo tarpusavyje jų nesutvirtino ir kaip ir pirmoje pakrovimo vietoje ant jų uždėjo dvi plokštes, po vieną iš kiekvienos pusės. Per plokščių viršų pats permetė du diržus ir pats pritvirtino diržus prie puspriekabės grindų. Prie metalinio karkaso nei pirmoje, nei antroje krovinio pakrovimo vietoje krovinys nebuvo tvirtinamas. Atsakovo vairuotojas padarė nuotraukas, kaip buvo pakrautas krovinys antroje krovinio pakrovimo vietoje. 2015-03-06 Atsakovo vairuotojas pristatė krovinį į UAB „Transekspedicija“, kur buvo nustatyta, kad krovinys dėl jo netinkamo pakrovimo ir sutvirtinimo (viena plokštė suskilo) yra sugadintas. Buvo padarytos sugadinto krovinio nuotraukos, po ko krovinys buvo pristatytas krovinio gavėjui UAB „V. A.“. Krovinio apgadinimo mastas - krovinio iškrovimo metu buvo nustatyta, kad yra sugadintos 3 akmens plokštės. Krovinio apgadinimų priežastimi buvo pripažintas netinkamas krovinio įpakavimas. pakrovimas sudėliojimas ir sutvirtinimas. 2015-04-28 ir 2015-12-14 UAB „Transekspedicija“ draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas raštu informavo Ieškovą, kad jis atsisako mokėti jo prašomą žalos dydį - 2823,00 EUR ir nurodė, kad žalos atsiradimo priežastis, už kurias yra atsakingas Ieškovas ir kurios eliminuoja vežėjo (Atsakovo) atsakomybę. CMR 17 str. 4 d. a-f punktuose yra numatyti ypatingi rizikos faktoriai, kuriems esant vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės. Atsakovo nuomone, jis yra atleidžiamas nuo atsakomybės, nes: Siuntėjas netinkamai įpakavo akmens plokštes - plokštės nebuvo sutvirtintos tarpusavyje, jos nebuvo pritvirtintos prie stovo (CMR konvencijos 17 str. 4 d. b) punktas); Siuntėjas pats pakrovė, sudėjo krovinį, ko pasėkoje netinkamas sutvirtinimas ir pakrovimas sąlygojo krovinio nukritimą, vibraciją, dėl ko krovinys sudužo, o viena plokštė skilo (CMR konvencijos 17 str. 4 d. c) punktas). Krovinio įpakavimas, jei kitaip nenustatyta sutartyje, yra siuntėjo pareiga. Vežėjas gali krovinį pakuoti ir bus atsakingas už krovinio įpakavimą tik tuomet, kai tokia vežėjo pareiga numatyta sutartyje. N. S. Atsakovas įsipareigojo tik pristatyti transporto priemonę ir nugabenti krovinį iki nurodytos iškrovimo vietos. Vežėjas šiuos savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė. Vežėjas nėra atsakingas už tinkamos transportuoti pakuotės parinkimą, jos patvarumą ir tinkamumą konkrečioms gabenamoms prekėms. Krovinio įpakavimas ir iš to kylanti rizika tenka būtent siuntėjui, kuris pats žino krovinio specifiką ir atitinkamai parenka tinkamą pakuotę. Daro išvadą, kad Atsakovas įrodė CMR konvencijos 17 str. 4 d. b) punkte nurodytą rizikos faktorių bei pagrindė priežastinį ryšį tarp to faktoriaus ir atsiradusios žalos, todėl jis yra atleidžiamas nuo atsakomybės. Krovinių gabenimas kelių transportu yra specifinis, nes vežėjas krovinį pasikrauti arba išsikrauti atvyksta į „svetimą teritoriją“ ir jam tokia pareiga būtų didelė našta, kurios dėl objektyvių priežasčių jis negalėtų įvykdyti. Dėl šių priežasčių Kelių transporto kodekso 32 str. 1 d. numatyta, kad jei sutartyje nenurodyta kitaip, krovinį pakrauna siuntėjas, o iškrauna gavėjas. Eksperto išvados leidžia daryti vienareikšmę išvadą, kad nebuvo užtikrintas tinkamas krovinio paruošimas gabenimui, jo tinkamas pakrovimas ir krovinio sudėjimas į transporto priemonę. Už šių veiksmų tinkamą įvykdymą buvo atsakingas krovinio siuntėjas ar jo įgaliotas asmuo, todėl jam ir tenka su tuo susijusi rizika. Ieškovo ir Atsakovo pasirašyta Sutartis krovinio pervežimui numato, kad jis buvo vykdomas pagal CMR konvencijos reikalavimus. CMR konvencijos 27 str., 1 dalis numato, kad iš vežėjo šiuo atveju, patenkinus ieškinį galėtų būti reikalaujama 5 proc. palūkanų nuo ieškinio pateikimo dienos, bet ne 6 proc., kaip reikalauja Ieškovas.

9Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad draudikas ERGO Insurance Lietuvos filialas su draudėju UAB „Transekspedicija“ sudarė vežėjo automobiliais atsakomybės draudimo sutartį Nr. ( - ), kuria buvo apdrausta krovinio vežėjo atsakomybė pagal 1956 m. CMR konvenciją. Pagal bylos šalių sudarytos sutarties 1.14 punktą, jos sutarė, kad vykdydami krovinių pervežimą vežėjas ir užsakovas vadovaujasi 1956 m. CMR Konvencija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais krovinių pervežimą. Nesutinka su argumentu, kad vežėjas krovinį vežė nepritaikytu transportu. 2015-03-02 sutartyje-užsakyme, užsakovas nenurodė kokia transporto priemone pageidauja vežti krovinį, todėl vežėjas pateikė įprastą panašiems pervežimams transporto priemonę su puspriekabe. Be to, krovinio siuntėjas pakrovimo metu nereiškė jokių pretenzijų, kad transportas netinkamas. Trečiasis asmuo ištyrė 2015-03-04 įvykį bei nustatė, kad krovinys buvo apgadintas dėl netinkamo tvirtinimo ir nebuvo tinkamai supakuotas. CMR konvencijoje nereglamentuojama krovinio pakrovimo ir iškrovimo procedūrų, todėl sutarties šalys gali dėl to susitarti, o nesant tokio susitarimo krovinio pakrovimas yra siuntėjo reikalas. Tokiu atveju vežėjo pareigos siuntėjui kraunant krovinį apsiriboja tik išorinių ir aiškiai matomų krovinio savybių patikrinimu bei krovinio išdėstymo automobilyje kontrole (CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalis); ar vežėjas šias pareigas įvykdė, sprendžiama pagal sąžiningo ir rūpestingo vežėjo elgesio standartą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „BTSK“ v. UAB „Transidra“, bylos Nr. 3K-3-296/2008; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2013). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad krovinio sudėjimas CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunkčio prasme yra krovinio sutvirtinimas ar jo saugus sudėjimas taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas vežimo metu. Krovinio pakrovimas ir ypač sudėjimas turi apsaugoti krovinį vežimo metu. Asmuo, atliekantis krovinio pakrovimą ir sudėjimą, turi atsižvelgti į kelių transporto rizikas, tokias kaip staigus stabdymas, kelio nelygumai ir pan. Staigus stabdymas, jei nepažeidžiamos viešosios teisės normos, laikytinas normalia eismo rizika (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. Balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2014).

10Atsakovas UAB „Transekspedicija“ byloje pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo UAB „Veritas ana“ atsakovo naudai 412,30 Eur skolos atlyginimo, 20,00 Eur žyminį mokestį ir 242,00 Eur už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad krovinio pervežimo faktą pagal sutartyje nurodytas sąlygas patvirtina CMR važtaraščių 24 grafoje padaryti krovinio gavėjo įrašai. Juose ieškovas nepadarė jokių įrašų, kad krovinio pervežimo paslauga atlikta nekokybiškai. Už suteiktą paslaugą ieškovui atsakovas pateikė apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą serija TRE Nr. 211112522, išrašytą 2015-03-12 302,50 Eur sumai. Ieškovas su UAB „Transekspedicija“ pagal šią sąskaitą-faktūrą turėjo pilnai atsiskaityti per 30 dienų po sąskaitos faktūros gavimo. Pagal sutartyje-užsakyme numatytas sąlygas už kiekvieną praterminuotą apmokėjimo dieną atsakovas privalo mokėti 0,2 proc. delspinigių ieškovui. Už sąskaitą Nr. 211112522 nuo 2015-04-18 iki 2015-10-15 180 d. delspinigiai yra 109,80 Eur. Ieškovas su atsakovu už suteiktas paslaugas iki šiol neatsiskaitė.

11Ieškovas „Veritas ana“ dublike ir atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su Atsakovo atsiliepime ir priešieškinyje nurodytais argumentais nesutinka. Lietuvos apeliacinis teismas 2009-11-05 nutartyje, priimtoje c.b. Nr. 2A-943-520/2009 yra nurodęs, kad CMR konvencijos tekste nėra specialių normų, nurodančių krovinio siuntėjo pareigą paruošti, pakrauti ir sudėti krovinį, šios pareigos numatytos nacionaliniuose įstatymuose. LR Kelių transporto kodekso 32 str. numato, kad vežėjas privalo tikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimus ir kitas krovinių vežimo sąlygas. Tai reiškia, kad Atsakovas, kaip vežėjas, krovinio pakrovimo metu nėra vien tik pasyvus stebėtojas, nes, būdamas savo srities profesionalu bei būdamas atsakingas už saugų krovinio pergabenimą, turi pateikti savo pastabas, jei krovinys pakrautas netinkamai ar taip pakrovus krovinį nebus galimybių jį saugiai nugabenti į paskirties vietą arba atsisakyti vežti tokį krovinį. Jokių pastabų dėl krovinio pakrovimo būdo, krovinio įpakavimo ir pan. Atsakovas nepateikė ir į CMR važtaraštį jokių pastabų dėl to neįrašė, kas rodo, kad vežėjas negali gintis aplinkybe, jog krovinys netinkamai įpakuotas ir pakrautas. Atsakovas ginasi dviem vežėjo atsakomybę už krovinio sugadinimą šalinančiomis aplinkybės, numatytomis CMR konvencijos 17 str. 4 d. b ir c pp. (kai krovinys, kuris pagal savo savybes netinkamas vežti jo neįpakavus ar blogai įpakavus, vežamas jo neįpakavus arba įpakavus netinkamai; jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo vardu). Vežėjui tenka pareiga įrodyti, jog abi šios sąlygos (ar bent viena iš jų) buvo pagrindinė krovinio sugadinimo priežastis, tačiau Atsakovas nepateikė jokių ekspertų išvadų, kurios patvirtintų tokias aplinkybes, o Atsakovo teiginiai, kad dėl nurodytų priežasčių kroviniai buvo sugadinti, tėra Atsakovo niekuo neparemta prielaida. Tuo pačiu tai reiškia, kad Atsakovo atžvilgiu galioja vežėjo kaltės prezumpcija, įtvirtinta CMR konvencijos 17 str. 1 d.: (i) Atsakovas nenurodė jokių krovinių pakrovimo taisyklių ar standartų, kuriems pakraunant ginčo krovinius būtų nusižengta, todėl Atsakovo teiginiai, jog kroviniai turėjo būti kraunami ir tvirtinami kitaip, nėra pagrįsti.; (ii) Jei kroviniai turėjo būti kraunami ir tvirtinami kitaip nei realiai pakrauti ir sutvirtinti, tai Atsakovas, kaip savo srities profesionalas, pagal LR Kelių transporto kodekso 32 str., yra atsakingas už tikrinimą, ar pakrautas krovinys, jo išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimus ir krovinio vežimo sąlygas, t.y. kad krovinys gali būti nugabentas saugiai, o taip pat - kaip savo srities profesionalas turėjo atsisakyti vežti taip pakrautus krovinius, jei jų pakrovimas nebuvo tinkamas. (iii) Atsakovas pernelyg sureikšmina stovo tvirtinimo tarpusavyje faktą, nes dėl plokščių didelio svorio net ir toks tvirtinimas negelbėtų, jei krovinys būtų vežamas neatsargiai (pvz. dėl didelės išcentrinės jėgos darant posūkį didesniu greičiu ar staigiai stabdant). (iv) Atsakovo teiginys, kad pakrautos plokštės niekuo nebuvo sutvirtintos yra nepagrįstas ir prieštaraujantis siuntėjo pateiktai informacijai, kad vairuotojas turėjo savo stovus ir diržus ir vairuotojas pats sutvirtino į automobilį pakrautas plokštes savo diržais. Tai rodo, kad Atsakovas nepagrįstai ginasi CMR konvencijos 17 str. 4 d. b pp.; (v) Atsakovas negali gintis ir CMR 17 str. 4 d. c pp. - kad krovinį pakrovė siuntėjas - kaip matyti iš paties vairuotojo 2015-03-06 paaiškinimo raštu - jis pats asmeniškai dalyvavo krovinio tvirtinimo diržais procese, t.y. krovinys galėjo nukentėti ir dėl nepakankamo jo sutvirtinimo diržais, ką atliko pats vežėjas. Su Atsakovo reikalavimu priteisti frachtą bei netesybas, Ieškovas nesutinka iš dalies. CMR konvencijos 23 str. 4 d. numato, kad jei prarastas visas krovinys turi būti kompensuojamas visas užmokestis už vežimą, muitų rinkliavos ir mokesčiai bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos ir proporcingai nuostolio dydžiui, praradus dalį krovinio. Tad atsakovas, sugadinęs 3/4 dalis krovinio (sugadintos 3 plokštės iš 4), gali pretenduoti tik į 1/4 dalį krovinio vežimo mokesčio, kas sudarytų 75,63 Eur. Likusioje dalyje priešieškinis turi būti atmestas.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas direktorius D. A. palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas yra atsakingas už plokščių sugadinimą. Ieškovas nėra vežimo profesionalas, užsisakė iš keleto vietų Lenkijoje plokščių. Atsakovai yra savo srities vežėjai profesionalai. Sumokėjo jiems pinigus, o atvežė sugadintą krovinį. Mano, kad atsakovas turėtų atsakyti už sugadinimą. Nemato prasmės mokėti už paslaugą, kai krovinį pristatė sugadintą. Buvo pasikrauta dvejose vietose po dvi plokštes. Pateiktos fotonuotraukos iš antro pasikrovimo. Vairuotojas aktyviai dalyvavo abiejuose pakrovimuose. Vežėjas privalo žinoti visų krovinių pakrovimo, išdėstymo, gabenimo savybes, technines, schemines. Antrame pakrovime davė nurodymą vežti plokštes, nes tikėjosi, kad atveš bent dvi plokštes. Iš keturių plokščių atvežė praktiškai tik vieną sveiką. Jo žiniomis, tiek pirmame, tiek ir antrame pakrovime dalyvavo vairuotojas. Siuntėjo atstovai dalyvavo. Vienas vairuotojas nesugebėtų įkrauti plokščių į mašiną. Siuntėjo klausimas įkrauti į mašiną, o vairuotojo – išdėstyti mašinoje.

13Ieškovo atstovas adv. V. P. prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal CMR konvencijos 17 str. galioje vežėjo atsakomybės prezumpcija, pagal kurią vežėjas atsako už viso arba dalies krovinio sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti iki jo perdavimo momento. Duomenų, kad krovinys perduotas ar pakrautas sugadintas, nėra. Vežėjas nepadarė jokių įrašų apie sugadinto krovinio pakrovimą. Neginčija aplinkybės, kad krovinys tinkamai pakrautas. Vežėjo nuomone jis neatsakingas dėl to, kad krovinys buvo netinkamai įpakuotas ir krovinys pakrautas siuntėjo, t.y. pagal CMR konvencijos 17 4 dalies b ir c papunkčius. T. K. transporto kodekso 32 straipsnis numato, kad vežėjas privalo tikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimus ir kitas krovinio vežimo sąlygas. Siuntėjas patvirtino, kad visi diržai buvo pateikti paties vežėjo ir vežėjas pats diržais sutvirtino. Vežėjas negali bandyti išvengti atsakomybės neva jis pakrovime nedalyvavo. Jokių pretenzijų, kad krovinys pakrautas netinkamai ar pažeidžiant kažkokias taisykles, vežėjas nepadarė. Vežėjas yra savo srities profesionalas ir jeigu jis apsiima vežti krovinį, tai preziumuojama, kad jis žino, kaip tokį krovinį vežti ir užsakovas neprivalo vežėjui aiškinti ir mokinti, kaip tokį krovinį vežti, kokias priemones naudoti ir pan. Svarbu ir tai, kad tai ne pirmas vežimas, kurį ieškovui atliko atsakovas. Kitu atveju vežant analogišku būdu, krovinys buvo pristatytas tinkamai. Jei laiko, kad krovinys pakrautas netinkamai, tai atsakovas turėjo atsisakyti vežti ar padaryti įrašys CMR važtaraštyje. Paimdamas vežti krovinį, jis prisiėmė visas krovinio sugadinimo pasekmes. Nors atsakovas nurodo, kad krovinys buvo netinkamai pakrautas, tačiau nenurodo, kokių pakrovimo taisyklių ar standartų nesilaikyta. Atsakovas remiasi nuostata, kad krovinys buvo netinkamai supakuotas. Granitas kaip krovinys nėra atskirai pakuojamas. Kiti vežėjai taip pat atskirai į specialią tarą ar įpakavimą nededa. Krovinys papildomai buvo sutvirtintas diržais prie stovo. Tvirtinimą atliko atsakovas. Siuntėjo kaltės nėra. Ieškovas prašo ir 150 Eur už analogiško krovinio pakartotinį pristatymą. Šias išlaidas patyrė ieškovas. Pagrindas CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalis. Pagal CMR konvencijos 23 str. 4 dalį, jei yra prarastas visas krovinys, turi būti siuntėjui kompensuojamas visas užmokestis už vežimą, muitų rinkliavą, mokesčiai ir kitos susijusios išlaidos ir proporcingai nuostolių dydžiui praradus dalį krovinio. Atsakovas sugadino ¾ krovinio, todėl ¾ frakto turi būti kompensuoti, t.y. nepriteisti. Likusi ¼ dalis turėtų būti įskaityta į priteisiną žalą. Trys sugadintos plokštės buvo utilizuotos.

14Atsakovo atstovė adv. pad. B. S. prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas yra profesionalus vežėjas. Jis veža nuo punkto A iki punkto B. J. nežino savybių, tarkim kada krovinys nuo vibracijos trūksta. Lygiai tas pats su granitu. Todėl siuntėjo pareiga ir yra pasirūpinti, kad jis būti tinkamai pakrautas. Sutartyje aiškiai nurodyta, kad susitarta nugabenti krovinį. Papildomai 1.9 punkte nurodyta, kad užsakovas įsipareigoja pateikti krovinį kokybiškame ir saugų transportavimą užtikrinančiame įpakavime. Užsakovas turėjo pasirūpinti krovinio pakrovimu, tinkamu išdėstymu ir t.t. CK 6.815 str. nurodyta, kad krovinį pakrauna ir iškrauna krovinio siuntėjas vežimo sutartyje nustatyta tvarka. Kelių transporto kodekso 32 straipsnyje nurodyta, kad jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, tai krovinį pakrauna ir iškrauna siuntėjas. Nagrinėjamu atveju sutartyje nėra jokių nuostatų dėl pakrovimo ar iškrovimo. Vairuotojas nurodė, kad nekontroliavo, nedavė kažkokių nurodymų dėl krovinio pakrovimo. Ieškovas yra nerūpestingas ir antrame pakrovime matydamas, kad taip pakraunant krovinį jis nugabenamas nesaugiau, deda tuos pačius stovus ir tvirtinimus ir veža į Lietuvą. Duoda nurodymus, nes vežėjas būdamas rūpestingu klausia, ką daryti, ar krauti ir vežti toliau. Gauna atsakymą, kad vežti. Šią situaciją yra išnagrinėjęs ir trečiasis asmuo, atsakovo draudikas, Ergo Lietuva ir nustatęs, kad vežėjas nėra atsakingas už krovinio sugadinimą. LAT yra nurodęs, kad jeigu nustatomas tiesioginės arba netiesioginės priežastys tarp tos rizikos faktorių ir galimo krovinio sugadinimo, tai yra laikoma, kad vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės. Nagrinėjamu atveju tas yra įrodyta ir jeigu ieškovas norėtų paneigti, tai jis turi įrodyti, kad nepakrovimas, iškrovimas, įtvirtinimas, o kažkokios kitos aplinkybės nulėmė tai, kad krovinys buvo sugadintas. Dabar ieškovas nurodo tik bendrai, kad galbūt tai kažkokia išcentrinė jėga, gal stabdymas, tik hipotetiniai pamąstymai. Kelių kodekso 32 straipsnio norma, pagal teismų praktiką, apsiriboja tik išorinių aiškiai matomų krovinio savybių patikrinimu. Nežino ar atsakovas pirmą kartą vežė tokį krovinį. Pakrovimo klaida ta, kad nebuvo sutvirtinti stovai, prie stovų nebuvo pritvirtintos plokštės, plokštės nebuvo sutvirtintos tarpusavyje. Stovo sutvirtinimas turi būti kitoks, nei matyti nuotraukose. Po pirmo pasikrovimo atvažiavus į antrąjį, stovas buvo nukritęs. Kiek jai žinoma, stovas nebuvo sulūžęs ar sulinkęs, kadangi tas pats stovas buvo paimtas ir vėl pastatytas. Nežino, kam fotonuotraukose matomi diržai priklauso. Stovas yra ieškovo. Nežino, kada buvo pastabėtas krovinio sugadinimas, ar vairuotojas jautė krentantį stovą. Užsakovas turi nurodyti kaip krovinį vežti, jei yra kažkokių specifinių reikalavimų. Antroje pasikrovimo vietoje pakrovus dar dvi, turėjo būti iš viso keturios plokštės. Nuotraukose nesimato, nes dvi sutrupėjusios paguldytos (matosi pirmoje nuotraukoje dešinėje, trečioje nuotraukoje). Sutartis pasirašyta 250 Eur + PVM.

15Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta trečiam asmeniui nedalyvaujant.

16Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas.

17Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Veritas ana“ (Užsakovas) ir atsakovas UAB „Transekspedicija“ 2015-03-02 sudarė Vienkartinę krovinio vežimo sutartį – užsakymą (toliau – Sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis 2015-03-04 nugabenti ieškovo (Užsakovo) jam patikėtą krovinį (3,5 x 2,0 x 2,0 – 2300 kg) iš Lenkijos Respublikos dviejų pakrovimo vietų (Andrex, Ul. Bacieczki 58, Bialystok 15685 ir Wydobycie i Przerob K. B., Export-I. G. S.C.) į Lietuvos Respubliką (Naujoji Vilnia, Pramonės g. 179, UAB „Veritas ana“), o ieškovas įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti sutartyje nustatytą 250,00 Eur + PVM užmokestį (Sutarties 1.1.-1.5. p.). Š. S. numatė, kad vykdydami krovinių pervežimą vadovaujasi 1956 m. CMR Konvencija, LR Kelių transporto kodeksu, LR Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais krovinių pervežimą (Sutarties 1.14. p.).

18Sutarties 1.9 punkte labai nedviprasmiškai nurodyta,kad „užsakovas jsipareigoja pateikti krovinj kokybiškame ir saugų jo transportavimą užtikrinančiame įpakavime, užtikrinti, kad jame nebūtų nedeklaruotu prekių ir prisiima pilną atsakomybę už šio reikalavimo nevykdymą.“

19Ieškovas UAB „Veritas ana“ „M. G.“ plokštes už 1 142,88 Eur įsigijo iš pardavėjo „WYDOBYCIE I PRZEROB KAMIENIA BUDOWLANEGO EXPORT-IMPORT GORAL S.C.“ pagal 2015-02-13 sąskaitą Nr. FPG/5/02/2015. Sumokėtą pardavėjui sumą patvirtina 2015‑02-25 tarptautinis mokėjimo pavedimas Nr. 32683. Plokštes „M. G.“ ieškovas įsigijo už 2 101,56 Eur iš pardavėjo „CERESER MARMI s.p.a. unipersonale“ pagal 2015-02-16 sąskaitą Nr. 14.

202015-03-05 el. paštu atsakovo atstovė I. K. kreipėsi į ieškovo atstovą T. P. su reikalavimu duoti nurodymą, ar sudužusias plokštes vežti į Lietuvą ir dar pasikrauti likusias 2 plokštes, ar sudužusias plokštes grąžinti į pakrovimo vietą Lenkijoje. Atsakymas buvo sudužusias plokštes vežti į Lietuvą pažeidimų apžiūrėjimui, plokštes Suvalkuose gali krautis, jeigu tam niekas netrukdo ir yra įsitikinę, kad plokštes iš Suvalkų galima nuvežti saugiai iki iškrovimo vietos.

21Vairuotojas-ekspeditorius L. M. 2015-03-06 rašytiniuose paaiškinimuose atsakovo UAB „Transekspedicija“ direktoriui nurodė, kad atvykęs į pirmojo pasikrovimo vietą jam buvo pasakyta nuimti mašinos tentą, kurį jis nuėmė ir krovinio siuntėjas pradėjo pakrovimą. Iš pradžių jis viduje surinko trišakį, nes jis iš dviejų dalių. Krovinio siuntėjas iš kiekvienos pusės ant trišakio padėjo po vieną plokštę. Plokščių jis niekuo nepritvirtino. Jis liepė jam (vairuotojui) permesti per plokštes du diržus ir pritvirtinti prie grindų. Po to užsegė priekabą tentu ir nuvažiavo į antrą pasikrovimo vietą. Kai atvyko į antrąją pasikrovimo vietą, pamatė, kad trišakis išvirto į skirtingas puses. Viena dalis – į kabinos pusę, o antra – į puspriekabės galinių durų pusę, nes abi trišakio dalys niekuo nebuvo tarpusavyje sutvirtintos. Krovinys buvo išsibarstęs smulkiais gabalėliais. Krovinio siuntėjas pamatė, kad dvi marmuro plokštės, kurias kitas krovinio siuntėjas pakrovė pirmoje vietoje subyrėjo į gabalėlius, paskambino krovinio gavėjui. Jis (vairuotojas) jiems kalbant telefonu girdėjo, kad siuntėjas nusprendė pats krauti antrąjį krovinį. Iš po pirmojo krovinio nuolaužų jis ištraukė dvi stovo dalis, pastatė jas, niekuo nesutvirtino tarpusavyje ir taip pat, kaip ir pirmojoje pakrovimo vietoje, padėjo dvi marmuro plokštes. Krovinį jis pats pritvirtino dviem diržais, kaip ir pirmojoje pakrovimo vietoje. Liepė vairuotojui nieko nedaryti. Kai 2015-03-05 atvyko su kroviniu į Transekspedicijos teritoriją, pamatė, kad viena plokštė skilo per visą perimetrą.

22Vairuotojas-ekspeditorius L. M. papildomuose 2015-03-06 rašytiniuose paaiškinimuose atsakovo UAB „Transekspedicija“ direktoriui nurodė, kad jis 2015-03-04 Lenkijoje į automobilį Mercedes ( - )BV579 pasikrovė 2 marmuro plokštes; krovinį krovė siuntėjas; jis (vairuotojas) pritvirtino dviem diržais taip, kaip nurodė siuntėjas; kai atvyko į antrąją pakrovimo vietą pamatė, kad marmuro plokštės nukrito ir sudužo į gabalus; krovinio siuntėjas paskambino krovinio gavėjui ir nusprendė pats tvirtinti krovinį ant stovo, ant kurio buvo pritvirtintas pirmasis krovinys, kuris subyrėjo; siuntėjas nurodė jam (vairuotojui) nieko nejudinti, pats pakrovė ir pritvirtino; kai 2015-03-05 atvyko su šiuo kroviniu į Transekspedicijos teritoriją, pamatė, kad viena marmuro plokštė skilo per visą perimetrą; antroje pakrovimo vietoje jis padarė fotonuotraukas, kaip krovinio siuntėjas pakrovė krovinį ir jį pritvirtino.

23Iš byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, kad ieškovui buvo pristatytos keturios granito plokštės, iš kurių dvi sutrupėjusios, o viena įskilusi. Ginčų, kad trys iš keturių plokščių buvo sugadintos nėra.Teisme pateiktos fotonuotraukos ir atsakovo paaiškinimai rodo,kad jos darytos paties vežėjo vairuotojo antroje pakrovimo vietoje.Dėl to ginčo nėra.Teismas mato,kad viena plokštė.kurios numeris „870023299“ jau pakrauta suskilusi(foto teismui Nr.1,11,13.Būtent ši plokštė matyti jau nufotografavus ją ieškovu Lietuvoje(foto Nr.03799) suskilusi toje pat vietoje(foto Nr.03802),kaip pakrovimo metu.Tik nuėmus diržus buvo nuimta nuskilusi plokštės dalis(foto Nr.03827).

242015-03-12 ieškovas UAB „Veritas ana“ pareiškė rašytinę pretenziją atsakovui UAB „Transekspedicija“, kad vykdant pervežimą atvykus vilkikui į antrą pasikrovimo vietą Suvalkuose paaiškėjo, jog krovinys, kuris buvo pakrautas Bialystoke (MAGMA GOLD) yra visiškai sugadintas. Vadybininkas užklausė at turi vykdyti pasikrovimą Suvalkuose po incidento, į ką buvo atsakyta taip, su sąlyga jeigu tai įmanoma ir įsitikinus, jog sekantis krovinys (MADURA GOLD) gali būti pargabentas saugiai ir be defektų. Vilkikui atvykus į sutartą iškrovimo vietą paaiškėjo, kad Suvalkuose pakrautas krovinys taip pat dalinai sugadintas, t.y. viena plokštė iš dviejų buvo suskilusi. Ieškovas paprašė atsakovą kuo skubiau atlyginti nuostolius dėl sugadintų krovinių pagal sąskaitas-faktūras už pervežamas medžiagas, faktūrą už transportavimą iš Italijos iki Lenkijos, kadangi krovinys nepasiekė galutinio tiksli ir buvo nepataisomai sugadintas. Atsakovas ieškovo pretenziją persiuntė savo civilinės atsakomybės draudikui trečiajam asmeniui E. I. SE.

25E. I. SE 2015-03-23 sprendimu dėk 2015-03-04 įvykio (žalos Nr. 710-932-256469/001) atmetė ieškovo pretenziją kaip nepagrįstą, nes vežėjas neatsakingas už žalą kroviniui. Nurodė, kad krovinys buvo sugadintas, nes nebuvo supakuotas, stovo dalys nebuvo sutvirtintos tarpusavyje, plokštės nebuvo pritvirtintos prie stovo, ko pasekoje transportavimo metu pirmos pakrovimo vietos iki antros pakrovimo vietos stovas iširo, krovinys nuvirto ir sudužo. Pervežant nuo antros pakrovimo vietos iki iškrovimo, nors plokštės ir buvo tarpusavyje sutvirtintos dar papildomai dviem diržais, jos nebuvo tinkamai pritvirtintos prie stovo, todėl dėl vibracijos pervežimo metu viena plokštė skilo (stovo viršutinė dalis buvo įsirėžusi į plokštes ties vidurine dalimi). Tokį sprendimą grindė Tarptaurinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR) 17 str. 4 d. b ir c pp.

26Ieškovas UAB „Veritas ana“ 2015-04-21 pateikė E. I. SE prašymą dėl sprendimo dėl draudimo išmokos išmokėjimo peržiūrėjimo, kadangi nei vežėjas, nei ERGO neįrodė, kad krovinio sugadinimo priežastis priklauso nuo vežėjo. Akcentavo, kad granito plokštės kaip krovinys nėra pakuojamas į jokią papildomą tarą, o yra tvirtinamas diržais prie stovo. Vežėjas jokių pastabų dėl krovinio netinkamo įpakavimo į važtaraštį neįrašė, kas rodo, kad krovinys buvo tinkamai įpakuotas ir parengtas krovinio pervežimui. Nurodė, kad vežtas krovinys buvo sugadintas ne dėl jo neįpakavimo / netinkamo įpakavimo, o dėl netinkamo plokščių tvirtinimo prie stovų. Pažymėjo, kad krovinio tvirtinime prie stovų UAB „Transekspedicija“ vairuotojas aktyviai dalyvavo, plokštės buvo tvirtinamos vežėjo diržais ir pats vežėjo vairuotojas davė nurodymus dėl plokščių tvirtinimo prie stovų būdo ir tvarkos. Mano, kad sprendime nepagrįstai teigiama, kad stovo dalys tarpusavyje nebuvo pritvirtintos bei kad granito plokštės nebuvo pritvirtintos prie stovo – stovo dalys tarpusavyje niekuomet ir netvirtinamos, o plokštės prie stovo buvo pritvirtintos diržais. ERGO Insurance SE 2015-04-28 atsakyme nurodė, kad neturi teisinio pagrindo tenkinti ieškovo prašymą ir keisti 2015-03-23 priimtą sprendimą, kadangi UAB „Transekspedicija“ sąžiningai ir rūpestingai įvykdė savo kaip vežėjo pareigas. Savo poziciją grindė iš esmės tapačiais argumentais. Nurodė, kad ERGO Insurance Lietuvos filialas su draudėju UAB „Transekspedicija“ sudarė vežėjo automobiliais atsakomybės draudimo sutartį Nr. 710-932-0256469, kuria buvo apdrausta krovinio vežėjo atsakomybė pagal 195 m. CMR konvenciją.

272015-11-24 ieškovo UAB „Veritas ana“ atstovas adv. V. P. pateikė atsakovui UAB „Transekspedicija“ ir trečiajam asmeniui ERGO Insurance SE, prašydamas nuostolių sumą – 2 823,00 Eur ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos sumokėti į ieškovo sąskaitą banke. ERGO Insurance SE 2015-12-14 atsakymu pakartotinai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą.

28Ieškovo atstovas el. paštu kreipėsi į įmonę Andrex, prašydamas aprašyti, kaip vyko pakrovimas, kieno diržai buvo naudojami sutvirtinti krovinį bei ar UAB „Transekspedicija“ vairuotojas dalyvavo pakrovime ir teikė kokius nors nurodymus dėl krovinio tvirtinimo, ar jis tai darė pats. Į. A. atstovė R. A. atsakyme nurodė, kad vairuotojas turėjo stovus ir diržus, jų darbuotojas (Andrex) plokštes sukrovė į automobilį krautuvu ant griebtuvo, o vairuotojas sutvirtino sukrautas į automobilį plokštes savo diržais. Ieškovas su tapačiais klausimai el. paštu kreipėsi ir į įmonę Granitgoral.com.pl (teismas pažymi,kad tokius pateikti susirašinėjimai, kad neaišku kam siunčia, kas jie tokie – siųsta granitgoral@granitgoral.com.pl, atrašė A. G. <granitgoral@granitgoral.com.pl) ir gavo atsakymą, jog automobilis pas juos atvyko su dviem sulaužytomis M. G. granito plokštėmis. Tokios būklės plokščių nėra jokios galimybės perdirbti - jos buvo visiškai sulūžusios. Plokštės gulėjo ant stovų galinėje automobilio dalyje, buvo pritvirtintos dviem transportavimo diržais. M. G. plokštės buvo pakrautos ant tų pačių stovų, kuriuos anksčiau ištraukė iš po sulūžusių M. G. plokščių. Madura plokštes diržais tvirtino jų darbuotojai, kadangi vairuotojas nežinojo kaip plokštės tvirtinamos ant stovų.

29Ieškovas UAB „Veritas ana“ 2015-03-06 bankiniu mokėjimo nurodymu pervedė „TAKAM“ T. W. 150,00 Eur pagal sąskaitą WE Nr. FUE/010/02/15 už transportavimo paslaugą Rivoli (Italija) – Bialystokas (Lenkija) nuo 2015-02-20. Kaip nurodė ieškovas ieškinyje ši suma sumokėta už analogiško krovinio pakartotinį pristatymą iš Italijos į Lenkiją, todėl pagal CMR konvencijos 23 str. 4 d. turi būti ieškovui kompensuojamos.

30Ieškovas teigia,kad trys plokštės sugadintos nepataisomai ir utilizuotos.Dėl dviejų plokščių teismui yra akivaizdu,kad jos buvo sugadintos nepataisomai.Tačiau dėl trečios plokštės teismas nagali sutikti su tokiu žalos už krovinio sugadinimą apskaičiavimu, kokį argumentuoja ieškovas savo ieškinyje.CMR konvencijos 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, apskaičiuotai sutinkamai su CMR konvencijos 23 straipsnio 1, 2, 4 punktų nuostatomis. CMR konvencijos 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, kai, remiantis CMR konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. 2 dalyje numatyta, jog krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, - pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Teismo vertinimu pagal CMR konvencijos 25 str. 1 d. krovinio sugadinimo atveju vežėjas turi sumokėti sumą, lygią krovinio nuvertėjimo sumai, o krovinio nuvertėjimas apskaičiuojamas iš krovinio vertės toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti (CMR konvencijos 23 str. 1 d.) atimant sugadinto krovinio likutinę vertę, t y., tiek kiek rinkoje kainuoja toks apgadintas krovinys. Gauta suma yra krovinio nuvertėjimas.Trečioji plokštė nesudužo gabalais,o įskilo į du gabalus,kurių vienas daug mažesnis už kitą ir kurias (galima padaryti objektyvesnę prielaidą) nėra protinga utilizuoti nepanaudojus.Todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl visiko žalos atlyginimo yra nesąžiningas(CK 1.5 str.).

31Reikalaudamas atlyginti nuostolius, vežėjo kaltę, sutarties pažeidimo faktą, priežastinį ryšį tarp pažeidimo ir nuostolių bei nuostolių dydį privalo įrodyti Ieškovas, t. y. asmuo, reikalaujantis atlyginti nuostolius (( - ) straipsnis). Ieškovo argumentai kad atsakovas, kaip vežėjas, priėmęs krovinį vežti turėjo teisę naudotis visomis vežėjui suteikiamomis teisėmis, įskaitant teisę įsitikinti perimamo vežti krovinio tinkamu įpakavimu, kad atsakovui niekas netrukdė ir jis net turėjo pareigą tikrinti krovinio tvirtinimo kokybę, nepagrįsti.CMR konvencijos 8 str. 1 d. numato, jog vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti, ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje, bei krovinio ir pakuotės išorinę būklę.CMR konvencijos 8 straipsnyje numatytos įpareigojančio pobūdžio nuostatos, kurių pažeidimas sukelia ypač neigiamus padarinius vežėjui, negali būti aiškinamos plečiamai. Teismas negali nesutikti su atsakovo argumentu, kad vežėjo papildomi veiksmai – savo diržų davimas siuntėjui,kai jis neturi pareigos pakrauti krovinį ir jį sutvirtinti,kai krovinio pakrovimas ar sutvirtinimas nėra akivaizdžiai neteisingi ar keliantys akivaizdžias abejones dėl taip pakrauto krovinio transportavimo saugumo, ir, kai toks krovinys neviršija leistinų matmenų, reikštų vežėjo didesnius negu minimalūs atidumo, rūpestingumo standartus, kurie pagal CMR konvenciją vežėjui nėra privalomi.Vežėjas, priėmęs krovinį pervežti, pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punkto nuostatas tampa visiškai atsakingas už krovinio praradimą, sugadinimą, taip pat ir už pavėluotą jo pristatymą. Tačiau ši vežėjo atsakomybės prezumpcija gali būti paneigta, jei vežėjas įrodytų, kad egzistavo bent viena iš aplinkybių, nurodytų CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkte ir / ar 4 punkte.

32CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkte nurodytos keturios aplinkybės, kai vežėjas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą:1)dėl siuntėjo netinkamų veiksmų arba aplaidumo;2)dėl siuntėjo duotų nurodymų, o ne dėl vežėjo netinkamų veiksmų ar aplaidumo;3)dėl krovinio paslėptų defektų;4)dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, o padariniams dėl šių aplinkybių negalėjo užkirsti kelio. Krovinio praradimas, sugadinimas ar pavėluotas pristatymas įvyko dėl ieškovo netinkamų veiksmų arba aplaidumo(17str.2p.). Ieškovo neteisėti veiksmai arba aplaidumas gali pasireikšti tiek prieš vežimo pradžią, tiek jo metu, tiek atvykus į paskirtą vietą. Siuntėjo netinkami kalti veiksmai arba aplaidumas gali pasireikšti įvairiai:siuntėjas neinformuoja vežėjo apie tai,kad nepakankamai saugiai pritvirtintas krovinys arba jam kyla abejonių dėl jo saugumo.

33Krovinio praradimas, sugadinimas ar pavėluotas jo pristatymas turi įvykti dėl kroviniu disponuojančio asmens veiksmų ar neveikimo (kaltės), nes kitaip už tai bus atsakingas vežėjas. Vežėjas, siekdamas atleidimo nuo atsakomybės, turi įrodyti ieškovo veiksmų netinkamumą arba aplaidumą, šių veiksmų ar neveikimo padarinius, t. y., krovinio praradimą, sugadinimą ar vėlavimą pristatyti, ir, svarbiausia, priežastinį ryšį tarp ieškovo kaltų veiksmų ir žalos. Tik įrodęs visa tai, vežėjas turi būti atleidžiamas nuo atsakomybės pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkto nuostatas. Ir priešingai – viso to neįrodęs, vežėjas lieka atsakingas už žalą kroviniui ar pavėluotą krovinio pristatymą, nes laikoma, kad jis nepaneigė CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punkte nustatytos prezumpcijos.

34Krovinio pakrovimo metu vežėjas nedisponuoja kroviniu. Taigi,teismas šiuo konkrečiu atveju pagal ieškovo argumentus negali paaiškinti kokį gi priežastinį ryšį turėjo atsakovo veiksmai nuo pakrovimo iki iškrovimo,kurie lėmė krovinio sužalojimą dėl važiavimo režimo,o ne dėl netinkamo pakrovimo arba vežimo krovinio neįsitikinus,kad tokio įpakavimo krovinį vežti nesaugu.Antras krovinio įpakavimas ir jo atvežimas tokios būklės,kokia buvo įpakuota patvirtina,kad viskas priklauso nuo tinkamo krovinio įpakavimo ir sudėjimo.Kad kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti kad juos saugiai galima būtų atvežti patvirtina paties ieškovo pateiktos fotonuotraukos iš kitų siuntėjų įpakuotų analogiškų krovinių.

35Pagal CK 6.815 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrą krovinių pervežimo sutartims taikomą taisyklę krovinį pakrauna (iškrauna) vežėjas arba siuntėjas (gavėjas). Pervežimo kelių transportu specifika skiriasi nuo kitų transporto rūšių, nes vežėjas pakrauti ar iškrauti paprastai atvyksta į „svetimą teritoriją“ ir jam pareiga pakrauti būtų per didelė našta, kurios dėl objektyvių priežasčių jis negalėtų įvykdyti. Dėl šių priežasčių Kelių transporto kodekso 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tokia taisyklė: jei sutartyje nenurodyta kitaip, krovinį pakrauna siuntėjas, o iškrauna gavėjas, o vežėjas privalo patikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimus ir kitas krovinių vežimo sąlygas. Išanalizavus šią normą galima daryti tvirtą išvadą, kad pagal bendrą taisyklę krovinio pakrovimo ir iškrovimo pareiga visada tenka siuntėjui ar gavėjui, o vežėjas gali būti įpareigotas krovinį pakrauti ir iškrauti tik tada, kai tai numatyti vežimo sutartyje.

36Teismas sutinka su trečiojo asmens argumentais,kad „krovinio sudėjimas CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto c papunkčio prasme yra krovinio sutvirtinimas ar jo saugus sudėjimas taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas vežimo metu. Krovinio pakrovimas ir ypač sudėjimas turi apsaugoti krovinį vežimo metu. Asmuo, atliekantis krovinio pakrovimą ir sudėjimą, turi atsižvelgti į kelių transporto rizikas, tokias kaip staigus stabdymas, kelio nelygumai ir pan. Staigus stabdymas, jei nepažeidžiamos viešosios teisės normos, laikytinas normalia eismo rizika (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. Balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2014).“

37Remiantis aukščiau išdėstytu,analizuojant byloje esamas faktines aplinkybes tiek loginiu,tiek faktiniu aspektu,teismas daro išvadą,kad krovinio vežėjas-atsakovas padarė viską ką padarytų protingas ir sąžiningas prekių vežėjas vykdydamas sutartį:priėmė jam pakrautą krovinį iš gavėjo nurodytos pakrovimo vietos neturėdamas jokio pagrindo tikrinti supakuoto krovinio būklės įpakavimo,ar toje situacijoje įtarti,jog krovinys negali būti vežamas tokio įpakavimo. Tai reiškia,kad vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl krovinio kokybės pagal CMR 17 str.2p.nuostatą,kadangi jis padarė viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad galima būtų išvengti žalos toje vietoje ir tuo metu,kai siuntėjas niekaip neįsitikino,kad jo supakuotos prekės(siuntėjo netinkami veiksmai ir aplaidumas),dėl galimų įpakavimo defektų,kai siuntėjas pats nepatikrino krovinio įpakavimo kokybės. Krovinys buvo atvežtas sudužės pirmo vežimo metu,o antro vežimo metu įpakuotas jau su įskilimu,t.y.defektu,kuris turi savybę didėti,kai krovinys vežamas vibruoja, bet to numatyti ir išvengti be siuntėjo ir gavėjo nurodymų negalima.Vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės taip pat pagal CMR konvencijos 17 str. 4 p. c) pp. nuostatą,taikant kartu su 18 str. 2 p., pagal kurį tam, kad pradėtų galioti rizikos veiksnio egzistavimo prezumpcija, jog buvo susidariusios aplinkybės, kai krovinio paruošimas ir pakrovimas, sudėjimas galėjo būti žalos kroviniui priežastis,nes tai pagal faktines aplinkybes yra vienintelis paaiškinimas.Pakraunant prekes už jų kokybę buvo atsakingas siuntėjas ir riziką dėl to prisiėmė pagal sutartį gavėjas.

38Teismas mato pagrįstu atleisti vežėją nuo atsakomybės ir pagal CMR konvencijos 17 str. 4 p. d) pp. nes atsakovas įrodė, kad tomis aplinkybėmis jis panaudojo visas reikiamas priemones, pasirinkdamas, prižiūrėdamas ir panaudodamas jam suteiktą gavėjo specialią įrangą, ir veikė pagal jam duotas specialias instrukcijas (CMR konvencijos 18 str. 4 p.),kai krovinys buvo vežamas transporto priemone,kuriai specialios įrangos nebuvo būtina ir ieškovas neįrodė netinkamo vežimo režimo,ko pasekoje būtų sužalotas krovinys.

39Apibendrinus išdėstytą teismas daro išvadą,kad ieškovas neįrodė savo ieškinio reikalavimo,o atsakovas pagrindė savo atsikirtimus į ieškinį.Todėl ieškinys netenkinamas.

40Dėl priešieškinio.

41Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

42Atsakovas UAB „Transekspedicija“ ieškovui UAB „Veritas ana“ išrašė ir pateikė 2015-03-12 PVM sąskaitą-faktūrą Serija TRE Nr. 211112522 už pervežimo paslaugas (PL Bialystok + Suvalkai + LT Vilnius) 302,50 Eur sumai. Atsakovas už vėlavimą atsiskaityti už suteiktas transportavimo paslaugas taip pat prašo iš ieškovo priteisti 109,80 Eur delspinigių.

43Ieškovui buvo žinoma apie sugadintą pirmą krovinį ir jis nurodė vežėjui tęsti atvežimą iš antros vietos.Tai reiškia,kad vežėjas įvykdė savo sutarties dalį-atvežė užsakytą krovinį pagal sutartį.

44Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad apmokėjimo terminai yra suėję, laikytina, kad ieškovas prievolės atsiskaityti už atsakovo suteiktas krovinių pervežimo paslaugas pagal sąskaitą faktūrą serija TRE Nr. 211112522, išrašytą 2015-03-12 302,50 Eur sumai,kurią atsakovas UAB „Transekspedicija“ ieškovui UAB „Veritas ana“ įvykdė, todėl priešieškinys tenkintinas, atsakovui iš ieškovo priteistina 302,50 Eur skola ir 109,80 eurų delspinigių pagal šalių pasirašytą sutartį už 180 dienų (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.256 str.).

45CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš ieškovo priteistinos6 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

46Atsakovas UAB „Transekspedicija“ už pareikštą priešieškinį sumokėjo 20,00 Eur žyminį mokestį, taip pat byloje patyrė19,80 Eur vertimo paslaugų išlaidų, 847,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų.

47Iš ieškovo atsakovui priešieškinyje priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 20 Eur žyminio mokesčio, 19,80 Eur vertimo paslaugų išlaidų, 847,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų,viso 886,80 Eur (CPK 88 str. 1 d. 1, 6 p., 93 str. 1 d.).

48Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 64,00 Eur žyminį mokestį, taip pat patyrė 500,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų, 30,00 Eur vertimo paslaugų išlaidų.Jos nepriteisiamos(CPK 93str.).

49Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

50ieškinį atmesti.

51Priešieškinį tenkinti visiškai.

52Priteisti atsakovui UAB „Transekspedicija“(į.k. ( - )) iš ieškovo UAB „Veritas ana“(į.k. ( - )) 302,50 Eur(tris šimtus du eurus 50 ct) skolos ir 109,80 eur (vieną šimtą devynis eurus 80 ct) delspinigių,886,80 eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą(412,30 euro) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-11) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

53Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui D. A., adv. Valdui Pumpučiui,... 4. atsakovo atstovei adv. pad. B. S.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Veritas... 6. ieškovas UAB „Veritas ana“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB... 7. Ieškinyje nurodė, kad pagal 2015-03-02 Vienkartinę krovinio vežimo sutartį... 8. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko.... 9. Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE atsiliepimu su pareikštu ieškiniu... 10. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ byloje pateikė priešieškinį, kuriuo... 11. Ieškovas „Veritas ana“ dublike ir atsiliepime į priešieškinį nurodė,... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas direktorius D. A. palaikė ieškinį... 13. Ieškovo atstovas adv. V. P. prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį... 14. Atsakovo atstovė adv. pad. B. S. prašė ieškinį atmesti, priešieškinį... 15. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą... 16. Ieškinys atmestinas. Priešieškinys tenkintinas.... 17. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 18. Sutarties 1.9 punkte labai nedviprasmiškai nurodyta,kad „užsakovas... 19. Ieškovas UAB „Veritas ana“ „M. G.“ plokštes už 1 142,88 Eur įsigijo... 20. 2015-03-05 el. paštu atsakovo atstovė I. K. kreipėsi į ieškovo atstovą T.... 21. Vairuotojas-ekspeditorius L. M. 2015-03-06 rašytiniuose paaiškinimuose... 22. Vairuotojas-ekspeditorius L. M. papildomuose 2015-03-06 rašytiniuose... 23. Iš byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, kad ieškovui buvo pristatytos... 24. 2015-03-12 ieškovas UAB „Veritas ana“ pareiškė rašytinę pretenziją... 25. E. I. SE 2015-03-23 sprendimu dėk 2015-03-04 įvykio (žalos Nr.... 26. Ieškovas UAB „Veritas ana“ 2015-04-21 pateikė E. I. SE prašymą dėl... 27. 2015-11-24 ieškovo UAB „Veritas ana“ atstovas adv. V. P. pateikė... 28. Ieškovo atstovas el. paštu kreipėsi į įmonę Andrex, prašydamas... 29. Ieškovas UAB „Veritas ana“ 2015-03-06 bankiniu mokėjimo nurodymu pervedė... 30. Ieškovas teigia,kad trys plokštės sugadintos nepataisomai ir... 31. Reikalaudamas atlyginti nuostolius, vežėjo kaltę, sutarties pažeidimo... 32. CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkte nurodytos keturios aplinkybės, kai... 33. Krovinio praradimas, sugadinimas ar pavėluotas jo pristatymas turi įvykti... 34. Krovinio pakrovimo metu vežėjas nedisponuoja kroviniu. Taigi,teismas šiuo... 35. Pagal CK 6.815 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrą krovinių pervežimo... 36. Teismas sutinka su trečiojo asmens argumentais,kad „krovinio sudėjimas CMR... 37. Remiantis aukščiau išdėstytu,analizuojant byloje esamas faktines aplinkybes... 38. Teismas mato pagrįstu atleisti vežėją nuo atsakomybės ir pagal CMR... 39. Apibendrinus išdėstytą teismas daro išvadą,kad ieškovas neįrodė savo... 40. Dėl priešieškinio.... 41. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 42. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ ieškovui UAB „Veritas ana“ išrašė... 43. Ieškovui buvo žinoma apie sugadintą pirmą krovinį ir jis nurodė vežėjui... 44. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad apmokėjimo terminai yra suėję,... 45. CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš ieškovo priteistinos6 % metinės... 46. Atsakovas UAB „Transekspedicija“ už pareikštą priešieškinį sumokėjo... 47. Iš ieškovo atsakovui priešieškinyje priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 48. Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 64,00 Eur žyminį mokestį, taip... 49. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,... 50. ieškinį atmesti.... 51. Priešieškinį tenkinti visiškai.... 52. Priteisti atsakovui UAB „Transekspedicija“(į.k. ( - )) iš ieškovo UAB... 53. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...