Byla 2S-1251-275/2020
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro notaras Mindaugas Sipavičius, uždaroji akcinė bendrovė „Doka Lietuva“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 9 d. nutarties, civilinėje byloje pagal I. R. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro notaras Mindaugas Sipavičius, uždaroji akcinė bendrovė „Doka Lietuva“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas I. R. kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro veiksmų, ir prašo: 1) įpareigoti Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro notarą Mindaugą Sipavičių panaikinti 2020 m. vasario 25 d. vykdomąjį įrašą; 2) išregistruoti hipoteką pagal sandorį reg. Nr. 9451, identifikavimo Nr. 20120180099214; 3) priimti atskirąją nutartį kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl UAB „Doka Lietuva“ atstovu apsimetančio / prisistatančio B. pateiktų suklastotų įgaliojimų ir pasikėsinimu sukčiauti, nusikalstamai užvaldant svetimas lėšas neteisėtai siekiant praturtėjimo.

52.

6Nurodė, kad 2020-03-03 gavo notaro pranešimą apie 2020-02-25 vykdomojo įrašo dėl neįvykdytos prievolės UAB „Doka Lietuva“ išdavimą pagal hipotekos sandorį. Vykdydamas notaro nurodymą pareiškėjas 2020-03-03 sumokėjo į notaro depozitinę sąskaitą skolos likutį – 10 000 Eur, t. y. visiškai įvykdė savo prievolę pagal hipotekos sandorį. Už pareiškėją prievolę įvykdė trečiasis asmuo. Tačiau notaras nepanaikino vykdomojo įrašo ir neišregistravo hipotekos. Taip pat nurodo, kad vykdomajame įraše klaidingai nurodytas 10 889 Eur, o ne 10 000 Eur skolinis įsipareigojimas 2020-02-25, nes bendra skola kreditoriui sudarė 20 000 Eur, o per 2019 metus kreditoriui buvo sumokėta 10 000 Eur. Pareiškėjo teigimu, vykdomasis įrašas buvo išduotas, nepaisant to, kad pareiškėjas 2020-01-07 ir 2020-03-17 pateikė atsikirtimus dėl UAB „Doka Lietuva“ prašymo atlikti vykdomąjį įrašą, nurodant, kad reikalavimas yra nepagrįstas. Nurodytuose raštuose notaras taip pat buvo informuotas, kad likusios 10 000 Eur sumos mokėjimas yra sustabdytas dėl Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos pagal UAB „Doka Lietuva“ ieškinį nepaisant ginčo dėl hipotekos negalimumo. Teismo sprendimas, kuriuo priteista skola, apskųstas, tačiau UAB „Doka Lietuva“ atstovu prisistatantis E. B. siekdamas neteisėtai praturtėti du kartus gaunant tą patį mokėjimą, neteisėtai kreipėsi dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Be to, pradiniame ir patikslintame prašyme dėl vykdomojo įrašo išdavimo nurodė skirtingas pinigų sumas – 2019-12-06 – virš 13 000 Eur, o 2020-02-25 – 10889 Eur. Patikslintas pareiškimas laikytinas nauju, todėl notaras turėjo nustatyti 20 dienų terminą skolai sumokėti, o ne išduoti vykdomąjį įrašą. Dėl E. B. nusikalstamų veiksmų turi būti priimta atskiroji nutartis pradėti ikiteisminį tyrimą. Nurodo, kad neteisėtas yra vykdomajame įraše nurodymas sumokėti palūkanas, delspinigius. Pareiškėjo teigimu, vykdomasis įrašas negalėjo būti išduotas, nes prašymas pateiktas neįgalioto asmens, prašyme nurodytas neteisingas skolos dydis, nenustatyta 20 dienų terminas sumokėti skolos likutį į depozito sąskaitą.

73.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono 30-ojo notaro biuro notaras Mindaugas Sipavičius atsiliepime į skundą su juo nesutinka, prašo spręsti pareiškėjo atsakomybės klausimą dėl piktnaudžiavimo teisėmis. Nurodo, kad 2018-12-14 buvo patvirtinta sutartinė maksimalioji hipoteka, kuria skolininkas I. R. (pareiškėjas) kreditoriui UAB „Doka Lietuva“ užtikrino pinigines prievoles, kylančias iš 2018-11-28 Reikalavimo perleidimo sutarties (maksimaliosios hipotekos suma 20 000 Eur, prievolės įvykdymo terminas – 2018-12-31). UAB „Doka Lietuva“ 2019-12-10 pateikė prašymą dėl vykdomojo įrašo pagal hipotekos sandorį išdavimo (reikalavimo suma 13 066,11 Eur, įstatyminės palūkanos, vykdomojo įrašo išdavimo ir priverstinio išieškojimo išlaidos), 2020-02-25 vykdomojo įrašo išdavimo dieną kreditorius patikslino reikalavimą sumažindamas iki 10 889 Eur. Vykdomasis įrašas pagal hipotekos sandorį (reikalavimo suma 10889 Eur, įstatyminės palūkanos ir vykdomojo įrašo išdavimo, priverstinio išieškojimo išlaidos) išduotas 2020-02-25. Trečiasis asmuo VĮ Visuomenės ugdymo ir teisių gynimo centras 2020-03-03 į notaro depozitinę sąskaitą sumokėjo 10 000 Eur, kurie pagal kreditoriaus prašymą kreditoriui išmokėti 2020-05-13. Teigia, kad nuo informacijos apie 2019-12-10 kreditoriaus prašymo išduoti vykdomąjį įrašą išsiuntimo pareiškėjui dienos iki 2020-05-13 pinigų išmokėjimo kreditoriui vyko intensyvi komunikacija su pareiškėju ir kreditoriumi. Nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad jam sumokėjus 10000 Eur į depozitą turėjo būti panaikintas vykdomasis įrašas ir išregistruota hipoteka, nes skola buvo 20 000 Eur, notaras negali panaikinti hipotekos, už pareiškėją sumokėjo trečiasis asmuo – viešoji įstaiga. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad vykdomajame įraše klaidingai nurodyta skolos suma, nes reikalavimo dydį nurodo kreditorius, skolininkas nesutikdamas su pradėtu išieškojimu turi teisę ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ieškinio teisenos tvarka, ieškinio padavimas nesustabdo išieškojimo veiksmų. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad notaro vykdomajame įraše yra neteisėtas nurodymas sumokėti palūkanas, delspinigius, nes reikalavimo dydį, minėta, nurodo kreditorius, teisę į įstatymo palūkanas numato CK 6.210 straipsnio 1 dalis, delspinigiai vykdomajame įraše iš viso nėra nurodyti. Nurodo, kad pareiškėjas supina įvairius savo ir kreditoriaus santykius, teisminius ginčus, tačiau tai neturi įtakos notaro veiksmams hipotekos teisinių santykių kontekste. Tokie klausimai sprendžiami CK 4.194 straipsnio nustatyta ieškinio teisenos tvarka ir notaras neturi teisinio pagrindo vertinti šių santykių. Pareiškėjas 2020-01-07 rašte reiškė reikalavimą išregistruoti hipoteką, 2020-03-03 į notaro depozitinę sąskaitą įmokėjo 10 000 Eur, kas patvirtina, jog 2020-01-07 nurodyta informacija apie prievolės įvykdymą buvo klaidinga. Nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad kreditorius į notarą dėl vykdomojo įrašo kreipėsi du kartus, nes 2020-02-25 buvo patikslinta reikalavimo suma, nurodyta kreditoriaus 2019-12-10 prašyme. Kadangi reikalavimo dydį nurodo kreditorius, natūralu, jog per 2,5 mėnesio reikalavimas galėjo kisti (sumažėti). Teisės aktai apskritai nenumato pakartotinio prašymo, atliekant vykdomojo įrašo veiksmus pagal hipotekos sandorį. Kadangi pinigus už pareiškėja sumokėjo viešasis juridinis asmuo, notaras išsiuntė pranešimą pinigus įmokėjusiam asmeniui, siekdamas įsitikinti, ar mokėjimas atliktas sąžiningai, nepažeidžiant teisės aktų. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad prašymas buvo paduotas kreditoriaus neįgalioto asmens, nes patikrinti įgaliojimus yra notaro funkcija. Nagrinėjamu atveju, notarui buvo pateikti tinkami atstovavimą pagrindžiantys dokumentai, kreditorius yra pateikęs informaciją, kad jo atstovo E. B. įgaliojimai yra galiojantys ir tinkami. Teigia, kad pareiškėjui daug kartų atsiliepimo argumentai buvo išdėstyti telefonu, asmeniškai notarų biure, elektroniniuose laiškuose, tačiau pareiškėjas sąmoningai kryptingai piktnaudžiauja savo teisėmis, trukdydamas notaro ir teismo darbą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 9 d. nutartimi pareiškėjo I. R. skundą dėl Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro notaro Mindaugo Sipavičiaus veiksmų atmetė.

125.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorius 2020-02-25 patikslino 2019-12-10 prašyme išduoti vykdomąjį įrašą nurodytą reikalavimą jį sumažindamas nuo 13 066,11 Eur iki 10 889 Eur, todėl vykdomasis įrašas 2020-02-25 buvo išduotas tokio dydžio negrąžintam skoliniam įsipareigojimui. Tuo tarpu, kaip nurodo pareiškėjas, gavus šį vykdomąjį įrašą, į antstolio depozitinę sąskaitą 2020-03-03 buvo įmokėta 10 000 Eur. CK 4.192 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad jeigu iki vykdomojo įrašo pateikimo antstoliui vykdyti skolininkas prievolę įvykdo sumokėdamas pinigus į notaro depozitinę sąskaitą, skolininko ar kreditoriaus prašymu notaras vykdomąjį įrašą panaikina ir apie tai praneša kreditoriui ir Hipotekos registrui. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsižvelgiant į aukščiau nustatytas faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą nėra pagrindo sutikti su pareiškėju, kad yra pagrindas panaikinti vykdomąjį įrašą, kadangi pareiškėjo pateikti duomenys nepatvirtina, kad yra CK 4.192 straipsnio 6 dalyje numatytos sąlygos. Šiame kontekste sutiktina su notaro atsiliepimo į skundą argumentais, kad taip pat nepagrįstas yra pareiškėjo reikalavimas įpareigoti notarą išregistruoti hipoteką panaikinus vykdomąjį įrašą. Nors pagal CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punktą hipoteka pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas ir skolininkas gali reikalauti, kad hipoteka būtų baigta, tačiau toks reikalavimas esant ginčui turi būti nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1776-567/2013). Nagrinėjamu atveju, minėta, kreditorius nurodė, kad pareiškėjas yra skolingas kitą pinigų sumą, nei į notaro depozitinę sąskaitą įmokėjo pareiškėjas.

146.

15Pažymėjo, kad skunde taip pat keliamas klausimas, ar notaras, atlikdamas vykdomąjį įrašą, nepažeidė teisės aktuose nustatytos pranešimo skolininkui apie hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus reikalavimą procedūros. Nurodė, kad pareiškėjas teisingai nurodo, kad faktiškai hipotekos kreditorius UAB „Doka Lietuva“ reikalavimą, kylantį iš nurodyto sandorio, įgyvendina dviem būdais. Tačiau tai nesudaro pagrindo sutikti ir su pareiškėjo argumentu, jog dėl su UAB „Doka Lietuva“ vykstančio teisminio ginčo dėl kreditoriaus reikalavimų pagrįstumo ir jų dydžio, notaras neturėjo teisinio pagrindo atlikti vykdomojo įrašo. Teismas sutinka su notaro argumentais, jog pagal kasacinio teismo praktiką notaras, vykdomųjų įrašų išdavimo (atlikimo) procese, atlieka išimtinai formalų kreditoriaus pateiktų duomenų vertinimą (patikrą) dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims ir nesprendžia hipotekos šalių ginčų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2014). Įstatyme nustatyta, kad už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako hipotekos kreditorius (CK 4.192 straipsnio 3 dalis). Taigi dėl nurodyto notarų veiksmai dėl vykdomųjų įrašų teisėtumo gali būti skundžiami CPK 511 straipsnyje nustatyta (ypatingosios teisenos) tvarka tik dėl hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų atitikties Hipotekos registro duomenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Tuo tarpu išimtinę kompetenciją spręsti hipotekos kreditoriaus materialiojo teisinio reikalavimo pagrįstumo klausimą dėl kreditoriaus išieškotino skolinio įsipareigojimo dydžio ir apimties konkrečiu atveju turi tik teismas ginčo teisenos tvarka, esant skolininko reikalavimui ginti jo pažeistas teises ir teisėtus interesus (CK 4.1941 straipsnio 6 dalis). Tai, kad skolininko prieštaravimai dėl hipotekos kreditoriaus nurodyto skolos dydžio nestabdo vykdomojo rašto atlikimo, įtvirtinta ir Aprašo 12 punkte. Byloje surinkti duomenys nepatvirtina pareiškėjo teiginių, kad nagrinėjamu atveju kreditorius pateikė du atskirus prašymus (2019-12-10 ir 2020-02-25) dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Priešingai, byloje esančiame kreditoriaus 2020-02-25 patikslintame prašyme nurodoma, kad yra prašoma patikslinti 2019-12-10 prašyme atlikti vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos sandorį nurodytą reikalavimo vykdomajame įraše sumą, nes skolininkas sumažino savo įsiskolinimo sumą. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nenustatyta aplinkybių, kurios sudaryti pagrindą spręsti, kad notaras Mindaugas Sipavičius 2019-12-10 gavęs kreditoriaus prašymą, kurį 2020-02-25 kreditorius patikslino sumažindamas reikalavimo sumą, atlikti vykdomąjį įrašą, 2020 m. vasario 25 d. atlikdamas vykdomąjį įrašą, pažeidė teisės aktuose nustatytą notarinio veiksmo atlikimo tvarką. Dėl to pareiškėjo skundą dėl notaro veiksmų atmetė kaip nepagrįstą.

167.

17Nurodė, kad pareiškėjas prašo priimti atskirąją nutartį „kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl UAB „Doka Lietuva“ atstovu apsimetančio / prisistatančio B. pateiktų suklastotų įgaliojimų ir pasikėsinimu sukčiauti, nusikalstamai užvaldant svetimas lėšas neteisėtai siekiant praturtėjimo“. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad kreditoriui atstovaujantis asmuo galimai suklastotų įgaliojimų pagrindu siekia sukčiauti ir nusikalstamai užvaldyti svetimas lėšas siekiant praturtėjimo. Vis dėlto pareiškėjas nepateikia jokių minėtas aplinkybes galinčių patvirtinti įrodymų, jo teiginiai yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti. Teismas taip pat nenustatė jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą priimti nutartį kreiptis į prokurorą, ikiteisminio tyrimo institucijas ir pan., todėl šį prašymą atmetė.

188.

19Pažymėjo, kad notaras pareiškė prašymą spręsti dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo proceso teisėmis. Įvertinęs bylos duomenis, pirmosios instancijos teismas šiuo atveju neturėjo pagrindo kvalifikuoti pareiškėjo veiksmų (kreipimosi į teismą skundžiant notaro veiksmus) kaip pakankamų piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis konstatuoti.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

219.

22Apeliantas I. R. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2020 06 06 dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir skundą išspręsti iš esmės - netenkinti skundo dėl notaro M. Sipavičiaus įpareigojant Vilniaus m. 30-ojo notarų biurą bei notarą M. Sipavičių panaikinti 2020 02 25 dienos vykdomąjį įrašą ir išregistruoti hipoteką pagal sandorį reg. Nr.9451, identifikavimo Nr. 20120180099214; priimti atskirąją nutartį kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Doką Lietuva“ atstovu prisistatančio E. B. pasikėsinimo sukčiauti, nusikalstomai užvaldant svetimas lėšas neteisėtu būdu siekiant praturtėjimo.

239.1.

24Nurodė, kad notaras nuo pareiškėjo prieštaravimo gavimo iki vykdomojo įrašo atlikimo neatliko jokių veiksmų - netikrino pareiškėjo atsikirtimų pagrįstumo, nenurodė kreditoriui pateikti patvirtinimą arba paneigimą apie skolos dydį, jos sudėtį bei jos priteisimą ieškinine tvarka. Nei viename iš E. B. teiktų prašymų notarui nenurodyta nei iš ko susideda reikalavimas - koks (i) skolos dydis, (ii) kiek apskaičiuota netesybų ir nuostolių, nei buvo paneigtas faktą, jog skolinis įsipareigojimas jau priteistas bei sumokėta jo dalis. Pabrėžė ir tai, kad reikalavimo perleidimo sutartimi nenumatytas jokių palūkanų mokėjimas. Taigi, kaip E. B. prašymas dėl skolos dydžio, taip ir nurodymas dėl palūkanų mokėjimo buvo akivaizdžiai neteisėti. Pastarajam vis keičiant reikalavimus notarui bei žinant, jog nesumokėtos skolos dydis tesudaro dešimt tūkstančių eurų, o sutartimi nenumatytas joks palūkanų mokėjimas, notarui tikrinant hipotekos sandorio registre įregistruotus duomenis turėjo būti akivaizdu, jog pateikti prašyme duomenys yra neteisingi. Dėl to, notaras privalėjo neišduoti vykdomojo įrašo.

259.2.

26Pažymėjo, kad notaras nurodė pervesti pinigus į jo depozitinę sąskaitą, bet ilgą laiką pinigus atsisakė perduoti kreditoriui, ir tik beveik po dviejų mėnesių, pareiškus dėl jo veiksmų skundą teismui, pervedė nurodytą pinigų sumą kreditoriui. Nepaisant to, vykdomojo įrašo notaras nepanaikino, nepatikslino ir nepakeitė, taip neteisėtai paliko kreditoriui teisę pateikti išieškojimui akivaizdžiai didesnę nei reikalavimas sumą. Notaras turėjo panaikinti vykdomąjį įrašą (arba, po jo manymu nepilnos sumos sumokėjimo, jį pakeisti ar jį patikslinti). Pareiškėjui sumokėjus visus 20000 eurų atidėto mokėjimo hipotekos sandoris reg. Nr.9451, identeflkavimo Nr.20120180099214 - buvo pilnai įvykdytas.

279.3.

28Nurodė, kad situacija, kai kreditorius teikia vieną po kito prašymus vis nurodydamas skirtingas skolos dydžio sumas, bei jų reikalavimo pagrindą, palūkanas (kurias tai nenurodo, tai nurodo), kurių reikalavimo perleidimo sutartyje net nenumatyta, įpareigoja notarą tikrinti pateiktų prieštaringų reikalavimų teisingumą, bei tam imtis priemonių, gauti paaiškinimą dėl ko reikalavimai dvejuose E. B. prašymuose skirtingi, bei kuo jie pagrįsti. Hipotekos registre nurodyta, jog skolos dydis 20000 eurų, bei nurodyta jog palūkanos pagal prievolę nenumatytos. Dėl to, notaras žinodamas, jog skolos dydis realiai kitoks, o prašomos įrašyti vykdomajame rašte palūkanos apskritai nenumatytos, tikrindamas hipotekos registre įrašytus duomenis turėjo matyti, jog prašyme teikiami duomenys neatitinka hipotekos registre įregistruotų domenų.

299.4.

30Pažymėjo, kad nepagrįstas ir teismo argumentas esą notaras patvirtina tai, ką paprašo kreditorius, o kai skolininkas su tuo nesutinka, jis turi reikšti ieškinį. Pažymėjo, kad įstatymui panaikinus Hipotekos teisėjo funkcijas, jos perkeltos notarui, nors jos ir susiaurintos (neįpareigojant spręsti ginčų), bet ne apskritai panaikintos Valstybės įgaliotos institucijos kontrolės hipotekos santykių funkcijas. Taigi, notarui išlieka pareiga vertinti atsikirtimus, tikrinti hipotekos duomenis įregistruotus registre bei nustatyti ar jie atitinka kreditoriaus prašyme nurodytų, bei teisė neišduoti vykdomojo įrašo.

319.5.

32Nurodė, kad teismas klaidingai nurodo, esą UAB “Doką Lietuva“ dėl vykdomojo rašto kreipėsi 2019 12 10 dieną, o 2020 02 25 dieną jį tikslino. Nagrinėjamu atveju, E. B. pirma kreipėsi į notarą, su 2019 12 10 d. prašymu dėl 13 066,11 eurų. Notaras nurodė skolininkui sumokėti būtent šią, o ne mažesnę sumą. Skolininkas jos nesumokėjo, kaip nepagrįstos. Po to, kai nurodyta notaro suma nebuvo sumokėta, kreditorius pakeitė prašymą pateikdamas naują 2020.02.25 dienos prašymą dėl mažesnės, nei reikalavo sumokėti notaras sumos - 10899 eurų ir 5 procentų palūkanų. Matyti, kad pirmame prašyme nurodytas ir kitoks reikalavimas ir kiti pagrindai. Dėl paminėto, jis laikytinas nauju.

339.6.

34Nurodė, kad vykdomasis įrašas apskritai negalėjo būti išduotas, nes, kaip matyti iš mokėjimo pavedimų, pateiktų teismui ir notarui, visiškai aišku, jog visas 20 000 eurų skolinis įsipareigojimas sumokėtas, t. y. sumokėta visa atidėta suma numatyta 2018 11 29 dienos reikalavimo perleidimo sutartyje.

359.7.

36Atkreipė dėmesį, kad notarą M. Sipavičių informavo 2020 01 07 dienos raštu, bei 2020 03 17 dienos raštu, elektroniniais laiškais, kad iki vykdomojo įrašo išdavimo dienos Vilniaus apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr.e2-17988-960/2020, kuri buvo pradėta pagal E. B. ieškinį, nepaisant hipotekos išimties ir ginčo dėl hipotekos negalimumo nagrinėti ieškinine teisena. Nors teismo sprendimas apskųstas, skola minėtos civilinės bylos sprendimu yra priteista. Dėl to notarui tenkinant prašymą išduoti dar vieną vykdomąjį raštą, toks veiksmas faktiškai yra pakartotinas, o skolos suma, kuriai notaras išdavė vykdomąjį įrašą, būtų išieškoma antrą kartą. Kas reiškia, kad palikus teismo sprendimą galioti išieškojimui bus taikomi du vykdomieji dokumentai - teismo sprendimas ir notaro išduotas vykdomasis įrašas. Taigi, kreditorius galės išieškoti skolą dvigubai. Šiuo atveju notaras žinojo, jog teisę išieškoti skolą kreditorius jau realizavo kreipiantis su ieškiniu. Dėl to kreditoriaus kreipimasis dar ir dėl hipotekos įrašo išdavimo yra perteklinis ir iš esmės nebeužtikrina teisėtų kreditoriaus ir skolininko interesų, o naudojamas piktnaudžiaujant materialinėmis ir procesinėmis teisėmis. Nurodė, jog kreditorius galėjo naudoti tik viena iš gynybos būdų bei panaudojęs ieškinine teiseną skolai priteisti, nebeturėjo teisinio pagrindo naudoti tai pačiai skolai gauti kitą, šiuo atveju hipotekos būdą.

379.8.

38Pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl neteisėtų notaro M. Sipavičiaus veiksmų, turėjo duoti įvertinimą kreditoriaus ir jo atstovo veiksmams, nes jie yra akivaizdžiai neteisėti ir nesąžiningi, jais siekiama sukelti pareiškėjui dvigubą prievolę. Kaip minėta, patenkinus ieškinį - kreditorius turėtų du vykdomuosius dokumentus tai pačiai skolai išieškoti. Suprantama, kad vykdomųjų dokumentų išdavimas negali būti atšauktas ar panaikintas, nes procesiniu įstatymu numatyta pareiga vykdyti teismo sprendimą. Pabrėžė, kad gavęs notaro M. Sipavičiaus vykdomąjį įrašą, kreditoriaus atstovas E. B. ne tik nepareiškė atsisakąs ieškininio reikalavimo, bet priešingai, prieštaravo pateiktam apeliaciniam skundui ir prašė palikti sprendimą galioti, t. y. siekė ir toliau siekia gauti neteisėtą atlyginimą nusiklastomai, veikia gauti ir teismo ir kitose institucijose vykdomuosius raštus tam, kad išieškoti du kartus tą pačią skolą (prie skundo pateikiame E. B. atsiliepimą). Šios aplinkybės rodo, kad teisme turėjo būti priimta atskiroji nutartis kreiptis pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstomų E. B. veiksmų.

3910.

40Suinteresuotas asmuo UAB „Doka Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo apelianto I. R. atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2YT-13764-1044/2020; priteisti iš apelianto 150 Eur UAB „Doka Lietuva“ atstovavimo išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą ruošimą, kurie bus pateikti vėliau.

4110.1.

42Nurodė, kad apeliantas tik nagrinėjant UAB „Doka Lietuva“ ieškinį dėl skolos sumokėjimo (civilinė byla Nr. e2-664-960/2020) pagal 2018 m. lapkričio 29 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pateikdamas 2019-05-20 atsiliepimą į UAB „Doka Lietuva“ ieškinį, pateikė 2018-12-14 pareikštinės hipotekos dokumento kopiją, kurią pasirašė apeliantas ir jo žmona D. R.. Iki šios momento apeliantas nebuvo informavęs apie šio dokumento UAB „Doka Lietuva“ buvimą, kurį buvo įsipareigojęs pateikti UAB „Doka Lietuva“ pagal 2018 m. lapkričio 29 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį. UAB „Doka Lietuva“ tik 2019-12-10 kreipėsi į notarą M. Sipavičių patvatinusį apelianto 2018-12-14 pareikštinę hipoteką, dėl vykdomojo įrašo išdavimo 13 066,11 Eur, nes apeliantas net metus vėlavo sumokėti skolą.

4310.2.

44Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui priėmus 2020 m. sausio 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-664-960/2020, UAB „Doka Lietuva“ 2020-02-25 patikslino parašymą dėl vykdomojo įrašo, kuriuo prašė išduoti vykdomąjį įrašą pagal teismo priteistas sumas, t. y. 10 899 Eur, ir 5 procentus palūkanų.

4510.3.

46Nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju UAB „Doka Lietuva“ gautinos prievolės įvykdymo mastas pagal 2018 m. lapkričio 29 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį bus kontroliuojamas vykdymo procese, o šiuo metu vienintelis vykdomasis dokumentas yra notaro M. Sipavičiaus išduotas vykdomasis įrašas pagal 2018-12-14 pareikštinę hipotekos sutartį, kuris dar nėra pateiktas vykdyti antstoliui.

4710.4.

48Pažymėjo, kad apeliantas skunde nurodo, kad neva jam nesuprantamas UAB „Doka Lietuva“ reikalavimas sumokėti įstatymines palūkanas už praleistą terminą prievolei sumokėti (CK 6.210 str.). Apeliantas pats skunde nurodo, kad, pagal 2018-12-14 pareikštinės hipotekos sutarties sąlygas (punktas 2.1), apeliantas užtikrino palūkanų mokėjimą, todėl UAB „Doka Lietuva“ reikalavimas įstatyminių palūkanų sumokėjimo už praleistą terminą prievolei sumokėti yra pagristas ir teisėtas.

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5011.

51CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5212.

53Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 29 d. buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius UAB “Doka Lietuva” perleido reikalavimo teises į UAB „MBK Statyba“ I. R. už 40 000 Eur. Minėtos sutarties 2 punktas numatė, kad pinigų suma sumokama tokia tvarka: 20 000 Eur sumokama į pradinio kreditoriaus banko sąskaitą, bei likusi 20 000 Eur suma sumokama iki 2018 m. gruodžio 31 d. Pagal reikalavimo perleidimo sutarties sąlygas, 20 000 eurų atidėto mokėjimo/įsiskolinimo sumokėjimas turėjo būti užtikrintas hipoteka. Pareiškėjas įsipareigojimą įvykdė, tam sudaręs hipotekos sandorį reg. Nr.9451, identifikavimo Nr.20120180099214, kurį notaras įregistravo viešame registre. Notaras Mindaugas Sipavičius hipotekos kreditoriaus UAB „Doka Lietuva“ prašymo pagrindu 2020 m. vasario 25 d. atliko vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjo I. R.. Vykdomajame įraše nurodyta, kad negrąžintas skolinis įsipareigojimas sudaro 10 889,00 Eur, 5 procentų palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžintos paskolos dalies už laikotarpį nuo 2019-12-10 iki visiško prievolės įvykdymo dienos, 76,36 Eur išlaidų, susijusių su vykdomojo įrašo išdavimu ir priverstiniu išieškojimu. Taip pat nurodyta, kad hipoteka užtikrinamas ir netesybų bei nuostolių patirtų dėl užtikrintos prievolės netinkamo vykdymo ar nevykdymo, kreditoriui atlyginimas negali sudaryti daugiau kaip maksimaliosios hipotekos suma 20 000 Eur. Bylos duomenimis 2020-03-03 į antstolio depozitinę sąskaitą buvo įmokėta 10 000 Eur. 2020 m. gegužės 13 d. iš notaro depozitinės sąskaitos 10 000 Eur išmokėti į UAB „Doka Lietuva“ sąskaitą. Pareiškėjo teigimu, jis prievolę pagal hipotekos sandorį įvykdė visiškai, todėl notaras turėjo panaikinti vykdomąjį įrašą ir išregistruoti hipoteką.

5413.

55Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui I. R. dėl 20 000,00 Eur skolos, 290,41 Eur palūkanų , 5 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Minėtoje byloje teismas nustatė, kad pateiktas mokėjimo nurodymas pagrindžia, jog pirminę 20 000,00 Eur įmoką atsakovas sumokėjo 2018 m. gruodžio 28 d. Ieškovas į teismą dėl skolos priteisimo su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi 2019 m. kovo 1 d., o gavęs atsakovo prieštaravimus teismui ieškinį pateikė 2019 m. balandžio 16 d., kuris teismo buvo priimtas 2019 m. balandžio 18 d. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu atliko mokėjimus ieškovui: 2019 m. gegužės 9 d. – 2 000,00 Eur, 2019 m. birželio 19 d. – 2 000,000 Eur, 2019 m. rugpjūčio 27 d. – 2 000,00 Eur, 2019 m. lapkričio 6 d. – 2 000,00 Eur, 2019 m. gruodžio 16 d. – 1 111,00 Eur. Mokėjimo nurodymuose buvo nurodoma, jog apmokama už I. R., pagal 2018 m. lapkričio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 6 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo I. R. 10 889,00 Eur skolą, 290,41 Eur palūkanas, 513,03 Eur procesines palūkanas, 5 proc. metines palūkanas už 11 179,41 sumą nuo 2019 m. gruodžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 343,30 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Doka Lietuva“ naudai. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

5614.

57Darytina išvada, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 6 d. sprendimu nustatė, kad I. R. skola buvo 10 889,00 Eur.

5815.

59Atskirajame skunde skolininkas nurodo, jog prašo netenkinti skundo dėl notaro veiksmų, tačiau teismas daro išvadą, kad tai rašymo apsirikimas ir skolininkas siekia, kad notaro veiksmas būtų pripažintas neteisėtu ir jis įpareigotas panaikinti vykdomąjį įrašą.

6016.

61Byloje keliamas klausimas dėl notaro išduoto vykdomojo įrašo panaikinimo ir atsisakymo atlikti notarinį veiksmą – išregistruoti hipoteką pagal sandorį. Pareiškėjas skundą iš esmės grindžia tuo, kad vykdomasis įrašas atliktas neteisėtai, nes kreditoriaus reikalavimo dydis yra nepagrįstas, o notaras, nepaisydamas pareiškėjo prieštaravimų dėl reikalavimo pagrįstumo, neteisėtai atliko vykdomąjį įrašą, o gavęs įrodymus apie pagrįstos skolos kreditoriui sumokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą, nepanaikino vykdomojo įrašo ir hipotekos neišregistravo.

6217.

63Sprendžiant dėl notaro veiksmų teisėtumo būtina atsižvelgti į notaro veiklos specifiką. Pagal Notariato įstatymo 1 straipsnį notarams suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

6418.

65Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta, jog notaras, gavęs hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, patikrina, ar vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą pateikia asmuo, kuris yra hipotekos (įkeitimo) kreditorius; ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; ar pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose. Patikrinęs šiuos duomenis, notaras, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Atsižvelgdamas į hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti. Notaras turi teisę įstatymų nustatytais atvejais panaikinti vykdomąjį įrašą.

6619.

67Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2019 m. gruodžio 10 d. kreditorius UAB „Doka Lietuva“ pateikė prašymą dėl vykdomojo įrašo pagal hipotekos sandorį išdavimo. Reikalavimo suma – 13 066,11 Eur, įstatyminės palūkanos ir vykdomojo įrašo išdavimo bei priverstinio išieškojimo išlaidos. 2020 m. vasario 25 d. kreditorius patikslino reikalavimo sumą, ją sumažino iki 10 889 Eur.

6820.

69Kaip jau buvo minėta, notaras Mindaugas Sipavičius hipotekos kreditoriaus UAB „Doka Lietuva“ prašymo pagrindu 2020 m. vasario 25 d. atliko vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjo I. R.. Vykdomajame įraše nurodyta, kad negrąžintas skolinis įsipareigojimas sudaro 10 889,00 Eur, 5 procentų palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžintos paskolos dalies už laikotarpį nuo 2019-12-10 iki visiško prievolės įvykdymo dienos, 76,36 Eur išlaidų, susijusių su vykdomojo įrašo išdavimu ir priverstiniu išieškojimu.

7021.

71Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad I. R. savo prievolę turėjo įvykdyti iki 2018 m. gruodžio 31 d., vykdomasis įrašas atliktas 2020 m. vasario 25 d. t. y. praėjus daugiau nei metams nuo nustatyto termino skolai sumokėti. Be to iš atliktų mokėjimų matyti, kad 2020 m. vasario 25 dienai skola kreditoriui nebuvo sumokėta. Darytina išvada, kad notaro vykdomasis įrašas buvo atliktas pagrįstai.

7222.

73Kaip minėta 2020 m. kovo 3 d. į antstolio depozitinę sąskaitą buvo įmokėta 10 000 Eur. 2020 m. gegužės 13 d. iš notaro depozitinės sąskaitos 10 000 Eur išmokėti į UAB „Doka Lietuva“ sąskaitą.

7423.

75CK 4.192 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu iki vykdomojo įrašo pateikimo antstoliui vykdyti, skolininkas prievolę įvykdo sumokėdamas pinigus į notaro depozitinę sąskaitą, skolininko ar kreditoriaus prašymu notaras vykdomąjį įrašą panaikina ir apie tai praneša kreditoriui ir Hipotekos registrui.

7624.

77Nagrinėjamu atveju skolininkas visos prievolės neįvykdė, t .y į notaro depozitinę sąskaitą įnešė 10 000 Eur, o vykdomasis įrašas buvo atliktas 10 889,00 Eur sumai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad notaras pagrįstai atsisakė panaikinti vykdomąjį įrašą.

7825.

79Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK 4.192 straipsnio 3 dalis numato, kad prašyme atlikti vykdomąjį įrašą hipotekos kreditorius nurodo hipotekos kodą Hipotekos registre, negrąžintos skolos dydį, skolininką, įkaito davėją ir jų adresus (buveines). Už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako hipotekos kreditorius. Darytina išvada, kad notaras vykdomajame įraše įrašo kreditoriaus reikalaujamą sumą. Be to CK 1941 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu kreditorius pradėjo nepagrįstą išieškojimą be pagrindo arba pareiškė nepagrįstą reikalavimą, skolininkas (įkaito davėjas) turi teisę ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ieškinio teisenos tvarka. Darytina išvada, kad tuo atveju jeigu kreditorius nesutinka su kreditoriaus pareikštu reikalavimu, skolininkas turi teisę pareikšti ieškinį teisme.

8026.

81Apeliantas nurodė, kad UAB “Doką Lietuva“ dėl vykdomojo rašto kreipėsi 2019 m. gruodžio 10 dieną, o 2020 m. vasario 25 dieną pateikė naują prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

8227.

83Pažymėtina, kad patikslintas prašymas buvo pateiktas praėjus trims mėnesiams, per tokį laikotarpį reikalavimo dydis galėjo pasikeisti, bei nagrinėjamu atveju pasikeitė, kadangi skolininkas per tą laikotarpį įnešė tam tikrą pinigų sumą ir įsipareigojimas sumažėjo, todėl kreditorius turėjo teisę tikslinti pateiktą reikalavimą.

8428.

85Apeliantas nurodo, kad vykdomajame įraše neteisėtai nurodytos palūkanos, nes jos reikalavimo perleidimo sutartyje nebuvo nenumatytos. Tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką notaras vykdomųjų įrašų išdavimo (atlikimo) procese atlieka išimtinai formalų kreditoriaus pateiktų duomenų vertinimą (patikrą) dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims ir nesprendžia hipotekos šalių ginčų, tuo notarui suteikta teisė nevertinti skolininko argumentų dėl prašomos nurodyti vykdomajame įraše skolos sumos.

8629.

87CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu reikalavimas išieškoti palūkanas yra pagrįstas, todėl apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

8830.

89Apeliantas nurodė, kad Vilniaus apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr.e2-17988-960/2020, kuri buvo pradėta pagal E. B. ieškinį. Nors teismo sprendimas apskųstas, skola minėtos civilinės bylos sprendimu yra priteista. Dėl to notarui tenkinant prašymą išduoti dar vieną vykdomąjį raštą, toks veiksmas faktiškai yra pakartotinas, o skolos suma, kuriai notaras išdavė vykdomąjį įrašą, būtų išieškoma antrą kartą.

9031.

91Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo metu yra išduotas tik vienas vykdomasis raštas, t. y. notaro Mindaugo Sipavičiaus išduotas vykdomasis įrašas pagal 2018 m. gruodžio 14 d. pareikštinę hipotekos sutartį, todėl apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

9232.

93Apeliantas prašo priimti atskirąją nutartį kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Doka Lietuva“ atstovu prisistatančio E. B. pasikėsinimo sukčiauti, nusikalstomai užvaldant svetimas lėšas neteisėtu būdu siekiant praturtėjimo.

9433.

95CPK 300 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui.

9634.

97Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindas teismui priimti atskirąją nutartį ir (ar) pranešti prokurorui apie asmenų veiksmą ar neveikimą, turintį nusikalstamos veikos požymių, yra civilinės bylos nagrinėjimo metu teismo padaryta išvada, kad asmuo pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, ar paaiškėję nusikalstamos veikos požymiai, o ne byloje dalyvaujančio asmens pareikštas prašymas dėl pasikėsinimo sukčiauti, kaip šiuo atveju. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto prašymą priimti atskirąją nutartį, kadangi byloje nėra nustatyta UAB „Doka Lietuva“ atstovo E. B. nusikalstamos veikos požymių.

9835.

99Kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

10036.

101Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirųjų skundų argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl apelianto I. R. atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

102Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

103Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas I. R. kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro veiksmų, ir... 5. 2.... 6. Nurodė, kad 2020-03-03 gavo notaro pranešimą apie 2020-02-25 vykdomojo... 7. 3.... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono 30-ojo notaro biuro notaras Mindaugas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 9 d. nutartimi... 12. 5.... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorius 2020-02-25 patikslino... 14. 6.... 15. Pažymėjo, kad skunde taip pat keliamas klausimas, ar notaras, atlikdamas... 16. 7.... 17. Nurodė, kad pareiškėjas prašo priimti atskirąją nutartį „kreiptis į... 18. 8.... 19. Pažymėjo, kad notaras pareiškė prašymą spręsti dėl pareiškėjo... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 9.... 22. Apeliantas I. R. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2020 06... 23. 9.1.... 24. Nurodė, kad notaras nuo pareiškėjo prieštaravimo gavimo iki vykdomojo... 25. 9.2.... 26. Pažymėjo, kad notaras nurodė pervesti pinigus į jo depozitinę sąskaitą,... 27. 9.3.... 28. Nurodė, kad situacija, kai kreditorius teikia vieną po kito prašymus vis... 29. 9.4.... 30. Pažymėjo, kad nepagrįstas ir teismo argumentas esą notaras patvirtina tai,... 31. 9.5.... 32. Nurodė, kad teismas klaidingai nurodo, esą UAB “Doką Lietuva“ dėl... 33. 9.6.... 34. Nurodė, kad vykdomasis įrašas apskritai negalėjo būti išduotas, nes, kaip... 35. 9.7.... 36. Atkreipė dėmesį, kad notarą M. Sipavičių informavo 2020 01 07 dienos... 37. 9.8.... 38. Pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl neteisėtų notaro M.... 39. 10.... 40. Suinteresuotas asmuo UAB „Doka Lietuva“ pateikė atsiliepimą į... 41. 10.1.... 42. Nurodė, kad apeliantas tik nagrinėjant UAB „Doka Lietuva“ ieškinį dėl... 43. 10.2.... 44. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui priėmus 2020 m. sausio 6 d.... 45. 10.3.... 46. Nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju UAB „Doka Lietuva“ gautinos prievolės... 47. 10.4.... 48. Pažymėjo, kad apeliantas skunde nurodo, kad neva jam nesuprantamas UAB... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. 11.... 51. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 52. 12.... 53. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 29 d. buvo sudaryta... 54. 13.... 55. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad... 56. 14.... 57. Darytina išvada, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 6 d.... 58. 15.... 59. Atskirajame skunde skolininkas nurodo, jog prašo netenkinti skundo dėl notaro... 60. 16.... 61. Byloje keliamas klausimas dėl notaro išduoto vykdomojo įrašo panaikinimo ir... 62. 17.... 63. Sprendžiant dėl notaro veiksmų teisėtumo būtina atsižvelgti į notaro... 64. 18.... 65. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalyje yra... 66. 19.... 67. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2019 m. gruodžio 10 d.... 68. 20.... 69. Kaip jau buvo minėta, notaras Mindaugas Sipavičius hipotekos kreditoriaus UAB... 70. 21.... 71. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad I. R. savo prievolę turėjo... 72. 22.... 73. Kaip minėta 2020 m. kovo 3 d. į antstolio depozitinę sąskaitą buvo... 74. 23.... 75. CK 4.192 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu iki vykdomojo įrašo pateikimo... 76. 24.... 77. Nagrinėjamu atveju skolininkas visos prievolės neįvykdė, t .y į notaro... 78. 25.... 79. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK 4.192 straipsnio 3 dalis... 80. 26.... 81. Apeliantas nurodė, kad UAB “Doką Lietuva“ dėl vykdomojo rašto kreipėsi... 82. 27.... 83. Pažymėtina, kad patikslintas prašymas buvo pateiktas praėjus trims... 84. 28.... 85. Apeliantas nurodo, kad vykdomajame įraše neteisėtai nurodytos palūkanos,... 86. 29.... 87. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 88. 30.... 89. Apeliantas nurodė, kad Vilniaus apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė... 90. 31.... 91. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo metu yra išduotas tik... 92. 32.... 93. Apeliantas prašo priimti atskirąją nutartį kreiptis į ikiteisminio tyrimo... 94. 33.... 95. CPK 300 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu bet kurioje civilinio proceso... 96. 34.... 97. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindas teismui priimti... 98. 35.... 99. Kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo... 100. 36.... 101. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 102. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 759 straipsniu,... 103. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 9 d. nutartį palikti...