Byla e2-664-960/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Gretai Ribikauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Egidijui Balčiūnui, atsakovui I. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui I. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo 20 000,00 Eur skolą, 290,41 Eur palūkanas, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė pareiškimus dėl ieškinio reikalavimo mažinimo, kuriuose galutinai prašė priteisti iš atsakovo 13 066,11 Eur skolą, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindė tuo, jog 2018 m. lapkričio 29 d. tarp šalių buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis pagal kurią ieškovas (pradinis kreditorius) perleido atsakovui (naujam kreditoriui) reikalavimo teisę į UAB „MBK statyba“, o atsakovas įsipareigojo už perleidžiamą reikalavimą sumokėti 40 000 Eur tokia tvarka: 20 000,00 Eur į ieškovo sąskaitą, o likusią 20 000,00 Eur sumą iki 2018 m. gruodžio 31 d. Atsakovas liko nesumokėjęs likusios 20 000,00 Eur skolos, todėl ieškovas nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. balandžio 16 d. pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, 5 proc. tarifu už 106 dienas apskaičiavo mokėtinas 290,41 Eur palūkanas. Atsakovas 2019 m. gegužės 9 d. sumokėjo ieškovui 2 000,00 Eur, todėl ieškovas remdamasis CK 6.54 straipsniu pirmiausia padengė 290,41 Eur palūkanas, ir nuo 2019 m. balandžio 18 d. iki 2019 m. gegužės 9 d. paskaičiuotas 58,37 Eur procesines palūkanas ir tokiu būdu liko skola 18 644,75 Eur. 2019 m. birželio 19 d. atsakovas sumokėjo 2 000,00 Eur, todėl ieškovas padengė nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. birželio 19 d. paskaičiuotas 104,74 Eur procesines palūkanas ir tokiu būdu liko skola 16 749,47 Eur. 2019 m. rugpjūčio 27 d. atsakovas sumokėjo 2 000,00 Eur, todėl ieškovas padengė nuo 2019 m. birželio 19 d. iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. paskaičiuotas 158,32 Eur procesines palūkanas ir tokiu būdu liko skola 14 907,79 Eur. Atsakovas 2019 m. lapkričio 6 d. sumokėjo 2 000,00 Eur, todėl ieškovas padengė nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. paskaičiuotas 144,99 Eur procesines palūkanas ir tokiu būdu liko skola 13 066,11 Eur.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog ieškovas elgėsi nesąžiningai ir pats nevykdė prisiimtų prievolių. Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta vykdymo procese, bet ieškovas prieštaravo išieškotojo pakeitimui vykdymo procese. Ieškovui buvo siunčiamas raginimas pateikti antstoliui patvirtinimą, jog tarp šalių buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, informuojant, jog tokio patvirtinimo nepateikus, bus sustabdytas prievolės vykdymas. Ieškovas nepateikė patvirtinimo, t.y. nevykdė savo prievolių, todėl atsakovas sustabdė savo prievolės vykdymą. Atsakovas išieškotoju vykdymo procese tapo tik 2019 m. balandžio 18 d., todėl nuo šios dienos buvo atnaujintas prievolės vykdymas ir ieškovui buvo sumokėta skolos dalis. Ieškovas elgėsi toliau nesąžiningai, nes pradėjo teikti prieštaravimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir taip trukdyti atsakovui realizuoti vykdymo procese savo teises. Šios aplinkybės leido atsakovui stabdyti prievolės įvykdymą. Atsakovas iš esmės neprieštarauja susidariusio įsiskolinimo įvykdymui ieškovo naudai, bet įvertinus anksčiau nurodytas aplinkybes, ieškovas negali reikalauti mokėti skolą, kol neįvykdys savo prievoles ir nustos trukdyti atsakovui įgyta teise pasinaudoti.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Egidijus Balčiūnas palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, jog turi įgaliojimus atstovauti ieškovą šioje byloje. Atsakovui buvo perleistas reikalavimas ir jis turėjo sumokėti 40 000,00 Eur. Iki kreipimosi į teismą, atsakovas sumokėjo tik 20 000,00 Eur. Vėliau sumokėjo 4 kartus po 2 000,00 Eur. Paskutinės teismo posėdžio metu pateiktos įmokos negali patvirtinti. Ieškovas neteikė jokių prieštaravimų ir antstolis neprašė jokių patvirtinimų. Teikė tik prieštaravimus dėl turto arešto panaikinimo, nes atsakovas nebuvo sumokėjęs skolos.

6Teismo posėdžio metu atsakovas nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog advokatas neįgaliotas vesti bylą. Šiuo metu ieškovas priima jo mokėjimus ir nereiškė jokių pretenzijų, neprašė mokėti palūkanas. Tarp šalių sudarytoje sutartyje nėra nurodyta jokių palūkanų. Ieškovas negali naudotis CK 6.54 straipsniu, nes turi būti keletas prievolių. Pripažįsta, jog liko nesumokėta dalis skolos. Ieškovas negali daryti jokių įskaitymų, kai byla yra teisme. Sutarties įvykdymas buvo uždelstas advokatui trukdant vykdymo procese. Išlaidos advokato pagalbai yra nepagrįstos, nepagrįstai reikalaujama priteisti žyminį mokestį už nepagrįstai prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Byla buvo vilkinamas dėl ieškovo advokato veiksmų. Sutiktų, jog teismas konstatuotų skolos dydį atskaičiavus atliktus mokėjimus.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Dėl atsakovo pateiktų papildomų įrodymų.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 16 d. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ir nutarė sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti iki 2020 m. sausio 6 d. Teisėjui išėjus į pasitarimo kambarį, atsakovas 2019 m. gruodžio 19 d. pateikė prašymą prijungti įrodymą apie sumokėtus 889,00 Eur.

10CPK 14 straipsnio 2 dalis numato, jog teismas savo sprendimą gali pagrįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje, todėl teismas netenkina atsakovo prašymo ir priimdamas sprendimą jo negrįs teismui išėjus į pasitarimo kambarį naujais atsakovo pateiktais įrodymais.

11Dėl ieškovo atstovavimo.

12Byloje pateiktas išrašas iš 2015 m. balandžio 14 d. paslaugų sutarties pagrindžia, jog ieškovas pavedė advokatui Egidijui Balčiūnui atstovauti jo interesus teismuose. Byloje taip pat pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas, kuriuose nurodoma, jog jos išrašomos už ieškovo atstovavimą byloje dėl skolos išieškojimo iš atsakovo, bei jų pagrindu atliekami ieškovo mokėjimai. Šių aplinkybių visuma leidžia teismui spręsti, jog ieškovo atstovas advokatas Egidijus Balčiūnas yra įgaliotas vesti bylą ir yra tinkamu ieškovo atstovu, o atsakovo keliamos abejonės dėl advokato įgaliojimų yra nepagrįstos.

13Dėl bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo.

14Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog 2018 m. lapkričio 29 d. tarp šalių buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis (toliau - Sutartis) pagal kurią ieškovas perleido atsakovui reikalavimo teises į UAB „MBK Statyba“, o atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti 40 000,00 Eur tokia tvarka: 20 000,00 Eur sumokama į ieškovo banko sąskaitą, o likusi 20 000,00 Eur suma sumokama iki 2018 m. gruodžio 31 d. (Sutarties 1, 2 punktai).

15Byloje pateiktas mokėjimo nurodymas pagrindžia, jog pirminę 20 000,00 Eur įmoką atsakovas sumokėjo 2018 m. gruodžio 28 d. Ieškovas į teismą dėl skolos priteisimo su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi 2019 m. kovo 1 d., o gavęs atsakovo prieštaravimus teismui ieškinį pateikė 2019 m. balandžio 16 d., kuris teismo buvo priimtas 2019 m. balandžio 18 d.

16Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu atliko mokėjimus ieškovui: 2019 m. gegužės 9 d. – 2 000,00 Eur, 2019 m. birželio 19 d. – 2 000,000 Eur, 2019 m. rugpjūčio 27 d. – 2 000,00 Eur, 2019 m. lapkričio 6 d. – 2 000,00 Eur, 2019 m. gruodžio 16 d. – 1 111,00 Eur. Mokėjimo nurodymuose buvo nurodoma, jog apmokama už I. R., pagal 2018 m. lapkričio 29 d. reikalavimo perleidimo sutartį.

17Dėl atsakovo skolos ir jos dydžio.

18Susipažinus su Sutarties sąlygomis matyti, jog pagal šią Sutartį ieškovas perleido atsakovui nurodytas reikalavimo teises ir iš esmės neprisiėmė jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus perduoti atsakovui visus dokumentus, susijusius su reikalavimų perleidimu, kuriuos pareikalaus atsakovas. Šalys susitarė, jog reikalavimo teisė atsakovui pereina jam įvykdžius dvi sąlygas: sumokėjus pirminę 20 000,00 Eur įmoką ir atlikus nurodyto turto įkeitimą, t. y. Sutarties sudarymo metu reikalavimo teisė nebuvo perleista, bet jos perleidimo momentas buvo susietas nuo atsakovo atliktų įsipareigojimų momento. Tokiu būdu, ieškovas pasirašęs Sutartį, negalėjo įtakoti reikalavimo teisių perleidimo momento ir jam iš Sutarties nekilo jokių papildomų įsipareigojimų, išskyrus anksčiau nurodytą – perduoti atsakovo pareikalautus dokumentus. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, jog atsakovas byloje neįrodė kokius Sutartinius įsipareigojimus pažeidė ieškovas. Netgi ir darant prielaidas apie ieškovo galimai teikiamus skundus ir prieštaravimus vykdomosiose bylose, nenustačius konkrečių ieškovo Sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, laikytini nepagrįstais atsakovo motyvai apie tai, jog jis pasinaudojo teise sustabdyti prievolės įvykdymą.

19Sutarties 2 punkte šalys susitarė, jog likusią 20 000,00 Eur sumą atsakovas turi sumokėti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Anksčiau teismo nustatytos aplinkybės bei paties atsakovo paaiškinimais teismo posėdžio metu pagrindžia, jog atsakovas iki ieškovo kreipimosi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo dienos 2019 m. kovo 1 d. nebuvo sumokėjęs šios 20 000,00 Eur sumos ieškovui, t.y. buvo praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą.

20Šalys Sutartyje nesusitarė dėl palūkanų mokėjimo, bet CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato skolininko pareigą (pareiga kylanti iš įstatymo) mokėti 5 proc. palūkanas, kai jis praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovui praleidusiam piniginės prievolės pagal Sutartį įvykdymo terminą, kilo pareiga mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos 20 000,00 Eur sumos nuo 2019 m. sausio 1 d.

21Reikalavimą dėl CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytų palūkanų priteisimo ieškovas pareiškė tik pateikęs ieškinį po atsakovo pateiktų prieštaravimų dėl teismo įsakymo išdavimo, todėl nuo 2019 m. sausio 1 d. iki ieškinio parengimo dienos (2019 m. balandžio 16 d.), atsakovui iš įstatymo kilo pareiga sumokėti ieškovui 290,41 Eur (20 000,00 Eur x 106 d. x 0,05 / 365 d.) palūkanas.

22Anksčiau teismo nustatytos faktinės aplinkybės pagrindžia, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovas ieškovui atliko 5 mokėjimus, kuriais sumokėjo 9 111,00 Eur sumą, kurią ieškovas panaudojo palūkanų, procesinių palūkanų ir tik vėliau pagrindinės skolos apmokėjimui ir todėl ieškovas atitinkamai tikslino (mažino) reiškiamus reikalavimus. Dėl ieškovo atliktų mokėjimų paskirstymo pagrįstumo tarp šalių kilo ginčas.

23Įmokų paskirstymą reglamentuoja CK 6.54 straipsnis, kuris numato teisę šalims susitarti dėl mokėtinų įmokų paskirstymo tvarkos, o nesant tokio susitarimo, numato 4 įmokų paskirstymo eiles. Sutartyje šalys nesusitarė dėl įmokų paskirstymo tvarkos, todėl jos turi būti paskirstomos remiantis CK 6.54 straipsnyje numatytomis eilėmis. Pažymėtina, jog šis straipsnis, skirtingai nei įskaitymą reglamentuojančios teisės normos, nedraudžia taikyti įmokos įskaitymo tvarką, kai byla nagrinėjama teisme, todėl bylos nagrinėjimo metu gali būti atliekamas CK 6.54 straipsnyje numatytas įmokų paskirstymas.

24Nepaisant CK 6.54 straipsnio 1 – 4 dalyje numatytų įmokos paskirstymo eilių, CK 6.54 straipsnio 5 dalies analizė leidžia teismui spręsti, jog skolininkas atlikdamas mokėjimą gali nurodyti kitokį įmokos paskirstymą nei numatytas CK 6.54 straipsnio 1 - 4 dalyse, bet tokiu atveju kreditorius nesutikdamas su tokiu skolininko nurodytu paskirstymu turi atsisakyti priimti siūlomą įmoką. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog anksčiau nurodytus mokėjimus bylos nagrinėjimo metu už atsakovą atliko kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, jog mokama už atsakovą pagal Sutartį. Kadangi Sutartyje šalys nesusitarė dėl palūkanų mokėjimo, o reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atsirado iš įstatymo, teismas daro išvadą, jog atliekant mokėjimus buvo nurodyta kitokia nei CK 6.54 straipsnio 1 - 4 dalyje numatyta įmokų paskirstymo tvarka – mokėjimas pagal Sutartį apmokant pagrindinę skolą. Ieškovas šias įmokas priėmė, todėl darytina išvada, jog byloje laikoma įrodyta, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo 9 111,00 Eur skolą pagal Sutartį (CK 6.54 straipsnio 5 dalis) ir todėl ieškovas nepagrįstai šias įmokas paskirstė padengdamas palūkanas ir procesines palūkanas.

25Teismui nustačius, jog ieškovas pagal Sutartį iki 2018-12-31 turėjo sumokėti 20 000,00 Eur skolą, o bylos nagrinėjimo metu pateikė įrodymus apie sumokėtą dalį šios skolos - 9 111,00 Eur, teismas tenkina ieškovo reikalavimą dalyje dėl skolos priteisimo ir priteisia iš atsakovo likusią nesumokėtą 10 889,00 Eur (20 000,00 Eur – 9 111,00 Eur) skolą.

26Dėl palūkanų priteisimo.

27Anksčiau teismo buvo nustatyta, jog atsakovui remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi kilo pareiga sumokėti ieškovui 290,41 Eur palūkanas. Kadangi šį reikalavimą dėl 290,41 Eur palūkanų priteisimo ieškovas buvo pareiškęs teismui pateiktame ieškinyje, o vėliau pateiktuose pareiškimuose dėl reikalavimų sumažinimo ieškovas nenurodė šio reikalavimo motyvuodamas, jog šis reikalavimas buvo apmokėtas atlikus teismo nustatytą nepagrįstą įmokų paskirstymą, teismas sprendžia, jog šis ieškovo reikalavimas iš esmės neišnyko, todėl teismui atlikus kitokį atliktų mokėjimų paskirstymą, iš atsakovo ieškovui priteisiamos 290,41 Eur palūkanos.

28Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

29Ieškovui teikiant ieškinį, turi būti suformuotas reikalavimas, t.y. apskaičiuotas konkretus mokėtinų palūkanų dydis, todėl CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu skaičiuojamos palūkanos (materialiosios) bylos nagrinėjimo metu nėra skaičiuojamos. Nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi gali būti skaičiuojamos procesinės palūkanos nuo priteistos sumos dydžio.

30Ieškovas pareikštame ieškinyje be pagrindinės skolos ir apskaičiuotų materialiųjų palūkanų prašė taip pat priteisti iš atsakovo ir 5 proc. procesines palūkanas. Teismo vertinimu, remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovo reikalavimas dėl 5 proc. procesinių palūkanų priteisimo laikomas pagrįstu.

31Nagrinėjamoje byloje susiklostė tokia situacija, jog ieškovui pareiškus ieškinį, atsakovas bylos nagrinėjimo metu dalimis vykdė skolos dalies mokėjimus, o ieškovas šiuos mokėjimus nepagrįstai paskirstydavo ir procesinių palūkanų apskaičiavimui. Esant tokiai situacijai, teismas daro išvadą, jog priteisiant iš atsakovo procesines palūkanas turi būti atliktas jų perskaičiavimas priteisiant konkrečiai apskaičiuotą šių palūkanų sumą atsižvelgiant į atsakovo atliktus mokėjimus ir procentinę palūkanų normą nuo likusios priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo neapmokestinamas žyminiu mokesčiu, todėl konkretaus dydžio šių palūkanų apskaičiavimas konkrečiame laikotarpyje neturi įtakos ieškinio sumai, mokėtinam žyminiam mokesčiui ir patenkintų reikalavimų dalies nustatymui.

33Ieškovui pagrįstai pareiškus ieškinį dėl 20 000,00 Eur skolos, 290,41 Eur palūkanų priteisimo, atsakovui nuo 2019 m. balandžio 18 d. kilo pareiga nuo ieškinio sumos (20 290,41 Eur) mokėti 5 proc. metines palūkanas, kurios iki pirmos 2 000,00 Eur įmokos sumokėjimo 2019 m. gegužės 9 d., sudaro 58,37 Eur (20 290,41 x 0,05 x 21 d. /365 d.). Nuo 2019 m. gegužės 10 d. iki sekančios 2 000,00 Eur įmokos sumokėjimo 2019 m. birželio 19 d. atsakovui kilo pareiga mokėti 100,22 Eur (18 290,41 Eur x 0,05 x 40 d. / 365 d.) palūkanas. Nuo 2019 m. birželio 20 d. iki sekančios 2 000,00 Eur įmokos sumokėjimo 2019 m. rugpjūčio 27 d. atsakovui kilo pareiga mokėti 151,75 Eur (16 290,41 Eur x 0,05 x 68 d. / 365 d.) palūkanas. Nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d. iki sekančios 2 000,00 Eur įmokos sumokėjimo 2019 m. lapkričio 6 d. atsakovui kilo pareiga mokėti 137,03 Eur (14 290,41 Eur x 0,05 x 70 d. / 365 d.) palūkanas. Nuo 2019 m. lapkričio 7 d. iki sekančios 1 111,00 Eur įmokos sumokėjimo 2019 m. gruodžio 16 d. atsakovui kilo pareiga mokėti 65,66 Eur (12 290,41 Eur x 0,05 x 39 d. / 365 d.) palūkanas. Nuo 2019 m. gruodžio 17 d. iki sprendimo visiško įvykdymo atsakovui kilo pareiga mokėti 5 proc. metines palūkanas už priteistą 11 179,41 Eur sumą.

34Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas priteisia iš atsakovo ieškovui 513,03 Eur (58,37 Eur + 100,22 Eur + 151,75 Eur + 137,03 Eur + 65,66 Eur) procesines palūkanas ir 5 proc. procesines palūkanas už priteistą 11 179,41 Eur sumą nuo 2019 m. gruodžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 533,00 Eur (38,00 Eur + 38,00 Eur + 344,00 Eur +113,00 Eur) dydžio žyminį mokestį. 76,00 Eur žyminio mokesčio dalis buvo sumokėta už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o likusi 457,00 Eur dalis žyminio mokesčio už ieškinyje pareikštus reikalavimus.

37Nors Vilniaus miesto apylinkės teismas netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apaugos priemonių taikymo, o Vilniaus apygardos teismas netenkino ieškovo atskirojo skundo, teismas sprendžia, jog šios 76,00 Eur ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos mokant žyminį mokestį, laikytinos būtinosiomis ir pagrįstomis, todėl jos turi būti priskirtos prie ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

38Už ieškovo pareikštą ieškinį, kurio suma buvo 20 290,41 Eur, mokėtinas žyminis mokestis sudarė 457,00 Eur. Kadangi ieškovas bylos nagrinėjimo metu sumažino reikalavimus iki 13 066,11 Eur, už kuriuos mokėtinas 294,00 Eur žyminis mokestis, teismas grąžina ieškovui 163,00 Eur permokėtą žyminį mokestį (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Ieškovas pateikė įrodymus apie patirtas 1 200,00 Eur (100,00 Eur + 250,00 Eur + 250,00 Eur + 150,00 Eur + 150,00 Eur + 150,00 Eur + 150,00 Eur) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

40Ieškovas pateikė įrodymus apie 100,00 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

41Byloje susidarė 12,40 Eur pašto išlaidos.

42Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, šalių advokatų ir darbo ir laiko sąnaudas, ir atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, daro išvadą, jog šalių išlaidos advokatų teisinei pagalbai apmokėti yra pagrįstos ir įrodytos bei nėra pagrindo jų mažinti.

43Kadangi ieškovas ieškinyje ir galutiniame pareiškime dėl reikalavimų sumažinimo, pareiškė turtinį reikalavimą dėl 13 066,11 Eur, o teismas tenkino dalyje dėl 11 179,41 Eur, tai ieškovui iš atsakovo priteisiamos 1 570,00 Eur (76,00 Eur + 294,00 Eur + 1 200,00 Eur) išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 1 343,30 Eur (1 570,00 Eur x 11 179,41 Eur / 13 066,11 Eur), o iš ieškovo atsakovui priteisiamos 100,00 Eur išlaidos proporcingai nepatenkintų reikalavimų daliai – 14,44 Eur (100 Eur x 1 886,70 Eur / 13 066,11 Eur) (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

44Valstybei iš atsakovo priteisiamos 10,61 Eur (12,40 Eur x 11 179,41 Eur / 13 066,11 Eur) pašto išlaidos.

45Pašto išlaidos, kurias sudaro 1,79 Eur iš ieškovo nepriteisiamos, nes jos mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

47Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

48Priteisti iš atsakovo I. R., a.k. ( - ) 10 889,00 Eur skolą, 290,41 Eur palūkanas, 513,03 Eur procesines palūkanas, 5 proc. metines palūkanas už 11 179,41 sumą nuo 2019 m. gruodžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 343,30 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Doka Lietuva“, j.a.k. 300042618, naudai.

49Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

50Priteisti iš atsakovo I. R., a.k. ( - ) 10,61 Eur pašto išlaidas valstybės naudai.

51Priteisti iš ieškovo UAB „Doka Lietuva“, j.a.k. 300042618, 14,44 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovo I. R., a.k. ( - ) naudai.

52Grąžinti ieškovui UAB „Doka Lietuva“, j.a.k. 300042618, permokėtą 163,00 Eur dydžio žyminį mokestį.

53Netenkinti atsakovo prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo.

54Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame pareiškė reikalavimus... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Egidijus Balčiūnas... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino,... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Dėl atsakovo pateiktų papildomų įrodymų.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 16 d. teismo posėdyje... 10. CPK 14 straipsnio 2 dalis numato, jog teismas savo sprendimą gali pagrįsti... 11. Dėl ieškovo atstovavimo.... 12. Byloje pateiktas išrašas iš 2015 m. balandžio 14 d. paslaugų sutarties... 13. Dėl bylos nagrinėjimui reikšmingų aplinkybių nustatymo.... 14. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog 2018 m. lapkričio 29 d.... 15. Byloje pateiktas mokėjimo nurodymas pagrindžia, jog pirminę 20 000,00 Eur... 16. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog atsakovas bylos... 17. Dėl atsakovo skolos ir jos dydžio.... 18. Susipažinus su Sutarties sąlygomis matyti, jog pagal šią Sutartį ieškovas... 19. Sutarties 2 punkte šalys susitarė, jog likusią 20 000,00 Eur sumą atsakovas... 20. Šalys Sutartyje nesusitarė dėl palūkanų mokėjimo, bet CK 6.210 straipsnio... 21. Reikalavimą dėl CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytų palūkanų priteisimo... 22. Anksčiau teismo nustatytos faktinės aplinkybės pagrindžia, jog bylos... 23. Įmokų paskirstymą reglamentuoja CK 6.54 straipsnis, kuris numato teisę... 24. Nepaisant CK 6.54 straipsnio 1 – 4 dalyje numatytų įmokos paskirstymo... 25. Teismui nustačius, jog ieškovas pagal Sutartį iki 2018-12-31 turėjo... 26. Dėl palūkanų priteisimo.... 27. Anksčiau teismo buvo nustatyta, jog atsakovui remiantis CK 6.210 straipsnio 1... 28. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 29. Ieškovui teikiant ieškinį, turi būti suformuotas reikalavimas, t.y.... 30. Ieškovas pareikštame ieškinyje be pagrindinės skolos ir apskaičiuotų... 31. Nagrinėjamoje byloje susiklostė tokia situacija, jog ieškovui pareiškus... 32. Reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo neapmokestinamas žyminiu... 33. Ieškovui pagrįstai pareiškus ieškinį dėl 20 000,00 Eur skolos, 290,41 Eur... 34. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas priteisia iš atsakovo ieškovui... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 533,00 Eur (38,00 Eur + 38,00 Eur +... 37. Nors Vilniaus miesto apylinkės teismas netenkino ieškovo prašymo dėl... 38. Už ieškovo pareikštą ieškinį, kurio suma buvo 20 290,41 Eur, mokėtinas... 39. Ieškovas pateikė įrodymus apie patirtas 1 200,00 Eur (100,00 Eur + 250,00... 40. Ieškovas pateikė įrodymus apie 100,00 Eur išlaidas advokato teisinei... 41. Byloje susidarė 12,40 Eur pašto išlaidos.... 42. Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, šalių advokatų ir... 43. Kadangi ieškovas ieškinyje ir galutiniame pareiškime dėl reikalavimų... 44. Valstybei iš atsakovo priteisiamos 10,61 Eur (12,40 Eur x 11 179,41 Eur / 13... 45. Pašto išlaidos, kurias sudaro 1,79 Eur iš ieškovo nepriteisiamos, nes jos... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268,... 47. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 48. Priteisti iš atsakovo I. R., a.k. ( - ) 10 889,00 Eur skolą, 290,41 Eur... 49. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 50. Priteisti iš atsakovo I. R., a.k. ( - ) 10,61 Eur pašto išlaidas valstybės... 51. Priteisti iš ieškovo UAB „Doka Lietuva“, j.a.k. 300042618, 14,44 Eur... 52. Grąžinti ieškovui UAB „Doka Lietuva“, j.a.k. 300042618, permokėtą... 53. Netenkinti atsakovo prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo.... 54. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...