Byla e2-5380-901/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės garažų statybos ir eksploatacijos bendrijos (toliau – GSEB) „Stumbras“ atstovui advokatui Žilvinui Brazaičiui, atsakovui V. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės GSEB „Stumbras“ ieškinį atsakovui V. J. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42019 m. balandžio 11 d. ieškovė dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo priteisti iš atsakovo 2392,49 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas V. J. yra garažo Nr. ( - ), esančio pastate ( - ), savininkas. Nuo 2000-ųjų metų atsakovas pažeisdamas ieškovės įstatus, vidaus tvarkos taisykles, narių susirinkimo nutarimus ieškovei nemoka jokių privalomų mokėti mokesčių, todėl atsakovo skola ieškovei ieškinio padavimo dienai sudaro 2392,49 Eur. GSEB „Stumbras“ pirmininkas J. T. atsakovą daug kartų asmeniškai ragino sumokėti skolą, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo, iki šiol nėra sumokėjęs nei vienos įmokos už garažą.

52019 m. balandžio 12 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovės reikalavimus tenkino, priteisė iš atsakovo 2392,49 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2392,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. balandžio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 627 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės GSEB „Stumbras“ naudai.

6Atsakovas 2019 m. gegužės 8 d. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašydamas panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. balandžio 12 d. preliminarų sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti? taip pat teismui nusprendus tenkinti ieškovės reikalavimus, prašo taikyti penkerių arba dešimt metų ieškinio senaties terminą, priteisiant skolą nuo 2009 m. rugsėjo 28 d., kai atsakovas įgijo nuosavybės teise garažą. Atsakovas sutinka su 660 Eur skolos suma. Atstovas prieštaravimuose pažymėjo, kad nėra ir niekada nebuvo GSEB „Stumbras“ nariu. Tapęs garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), savininku pagal 2009 m. rugsėjo 28 d. dovanojimo sutartį, prašymo Bendrijos pirmininkui dėl įstojimo į GSEB „Stumbras“ neteikė.

7Ieškovės atstovas atsiliepime į prieštaravimus pažymi, kad atsakovas yra ne individualaus atskiro garažo, esančio privačiame žemės sklype, tačiau vieno iš daugelio sublokuotų garažų – boksų, visų esančių bendrame pastate (statinyje), adresu ( - ), kuris savo ruožtu stovi atsakovui nepriklausančiame žemės sklype, aptvertoje, saugomoje ir prižiūrimoje teritorijoje, savininkas. Tokio savininko pareiga mokėti mokesčius (įmokas) bendriesiems objektams išlaikyti ir kt., nepaisant formalaus buvimo ar nebuvimo bendrijos nariu, kyla iš įstatymo. Maža to, įstatymas atsakovui, esančiam garažo bokso garažų bendrijoje savininku, numato griežtą pareigą informuoti bendrijos pirmininką apie taip, kaip, prireikus, būtų galima patekti į jam priklausančią patalpą, ko atsakovas nėra padaręs. Tokiu būdu atsakovui yra nustatyta ir išvestinė pareiga nurodyti pirmininkui savo kontaktus bei būti visada pasiekiamam, ir atsakovas negali teigti apie tariamą nežinojimą, jog reikia mokėti mokesčius už garažą, kad jis tariamai neinformuotas apie skolas ir kt.

8Teismas

konstatuoja:

9Nustatyta, kad ieškovė GSEB „Stumbras“ administruoja pastato, esančio ( - ), patalpų bendro naudojimo objektų, eksploatacijos ir kitų mokesčių surinkimą. Minėto pastato vieno iš sublokuotų garažų – boksų, savininkas (Nr. ( - )) savininkas yra atsakovas.

10Ieškovės atstovas teigia, kad nuo 2000-ųjų metų atsakovas pažeisdamas ieškovės įstatus, vidaus tvarkos taisykles, narių susirinkimo nutarimus ieškovei nemoka jokių privalomų mokėti mokesčių, todėl atsakovo skola ieškovei šiai dienai sudaro 2392,49 Eur. Nurodo, kad mokesčiai nustatomi visuotiniame garažų savininkų susirinkime, apie juos informuojama skelbimų lentoje, mokėjimo lapeliai (sąskaitos) paliekamos už garažų durų, siunčiant paštu (jei adresas žinomas), atskirais atvejais – telefonu. Atsakovui GSEB „Stumbras“ pirmininkas J. T. ne kartą asmeniškai susitikus primindavo pastarojo pareigą susimokėti skolą, su kuo atsakovas sutikdavo, prašydamas tik nesikreipti į teismą. Dar daugiau, atsakovui apie šią jo prievolę buvo primenama ir telefoninėmis (SMS) žinutėmis. Todėl atsakovas ir privalėjo žinoti, ir realiai žinojo apie savo prievolę mokėti mokesčius ieškovei, tik jos paprasčiausiai nevykdė. Be to atsakovas ir ankstesnis savininkas neinformavo GSEB „Stumbras“ apie garažo perleidimo sandorį, nesikreipė dėl pažymos kad nėra skolų už garažą gavimo iš bendrijos kaip to reikalauja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau - DGNKPPSBĮ) 21 straipsnio 6 dalis. Pažymi, kad garažo dovanojimo sutarties 8 straipsnyje yra nurodyta, kad atsakovui jo tėvas, be kita ko, perdavė ir atsiskaitymo knygelę bei paslaugų teikėjų sąskaitas, todėl atsakovas negalėjo nežinoti jau apie tuo metu buvusią susidariusią ženklią skolą. Šios svarbios priežastys įgalina ieškovę prašyti teismo atnaujinti ieškinio senaties terminą (tuo atveju, jei teismas vis dėlto laikytų, kad daliai ieškovės reikalavimo jis yra praleistas) ir skolą iš atsakovo priteisti pilna apimtimi. Dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino ieškovės atstovas nurodo, kad šiuo atveju toks terminas apskritai negalėtų būti taikomas, kadangi garažų savininkų mokamos įmokos neturi nieko bendro su palūkanomis ar kitokiomis periodinėmis išmokomis, kadangi, pirmiausia, vien savo esme jos yra ne išmokos, bet įmokos. Nepaisant to, šios įmokos yra įvairių rūšių bei įvairių dydžių ir tik dėl mokėtojų patogumo jos yra mokamos tik kartą metuose, apjungiant jas į vieną bendrą mokėjimą, taigi joks periodiškumo elementas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 9 dalies prasme joms nebūdingas. Taip pat prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, tuo atveju, jei teismas vis dėlto laikytų, kad daliai ieškovės reikalavimo jis yra praleistas ir skolą iš atsakovo priteisti pilna apimtimi.

11Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies (su 660 Eur skolos suma). Pažymi, kad garažas, esantis ( - ), nuosavybės teise jam priklauso nuo 2009 m. rugsėjo 28 d., todėl ieškinyje klaidingai nurodoma, jog jis turi prievolę nuo 2000 metų (net nenurodžius konkrečios datos) mokėti privalomus mokėti mokesčius, be to ieškovė net nekonkretizuoja kokie tai mokesčiai. Atsakovas taip pat teigia, kad nesant GSEB „Stumbras“ nariu, apie jokius bendrijos narių susirinkimo sprendimus nežinojo ir nebuvo informuotas. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas būtų informuotas ar supažindintas su bendrijos GSEB „Stumbras“ vidaus taisyklėmis ir jose nustatytomis pareigomis. 10 metų, kai yra garažo savininkas, atsakovas niekada negavo jokio pranešimo ir sąskaitų apie paskaičiuotus ir privalomus mokesčius – kokiu pagrindu jie paskaičiuoti, kas juos sudaro, kokios paslaugos jam ir bendroms garažo reikmėms bei infrastruktūrai palaikyti buvo suteiktos, ir kurios atitiktų jo dalį bendrojoje nuosavybėje, ypač kelių ir teritorijų remontą, kuris apskritai nėra atliekamas. Taip pat atsakovas teigia, kad pagal CK 1.125 straipsnio, 9 dalį, reglamentuojančio ieškinio senaties terminus, sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Atsakovo teigimu nuosavybės teisė yra išviešinta ją įregistravus VĮ „Registrų centras“ 2009 m. rugsėjo 30 d., taigi šiuos duomenis ieškovas turėjo galimybę gauti ir reikalauti sumokėti mokesčius nepraleisdamas ieškinio senaties termino. Kita vertus, atsakovo teigimu ieškovas yra praleidęs ir CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrąjį dešimt metų ieškinio senaties terminą. Taigi, net ir ieškovui palankiausiu atveju, skola galėtų būti priteisiama už ne daugiau nei dešimt metų. Kadangi garažo savininku atsakovas yra nuo 2009 m. rugsėjo 28 d., už susidariusią skolą, bet kuriuo atveju negali būti atsakingas anksčiau nei nuo šios datos. Pažymi, kad neaišku, už kokį laikotarpį ir kaip paskaičiavo už 2018 m. 124,85 Eur delspinigius, kuriuos įskaičiuoja į bendrą iš atsakovo prašomą priteisti sumą. Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo atsakovas prašo taikyti sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą.

12Dėl ieškinio senaties taikymo

13Ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, nes civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, kad, suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo atsisako nuo savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senaties terminų nustatymas skatina nukentėjusią šalį imtis priemonių operatyviai ir tinkamai ginti savo pažeistas teises. Tuo būdu ieškinio senaties institutas sumažina teisinio neapibrėžtumo neigiamą poveikį civilinei apyvartai, ieškinio senaties terminų nustatymas sudaro objektyvias prielaidas materialiajai tiesai byloje nustatyti; praėjus tam tikram laikui, faktinių aplinkybių išaiškinimas tampa sudėtingesnis. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis ieškinio senaties terminas – dešimt metų; atskirų rūšių reikalavimams pareikšti šio straipsnio 3–11 dalyse įtvirtinti įvairios trukmės sutrumpinti terminai.

14Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nes pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie jo teisės pažeidimą. Konkrečiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties termino eigos pradžia laikytina diena, kada asmuo ne tik faktiškai sužinojo, bet ir turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, nes asmens nerūpestingumu arba aplaidumu negalima pateisinti kitų asmenų interesų suvaržymo (CK 1.2 straipsnis, 1.5 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovo atstovas neneigia, kad apie garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), skolas ir nuo 2000 m. už šį garažą nemokamus jokius mokesčius (eksploatacinius ir kitus) GSEB „Stumbras“ pirmininkui ar kitam už tokių mokesčių administravimą ir surinkimą atsakingam asmeniui turėjo būti žinoma jau nuo pirmo jų nesumokėjimo nustatytu terminu (iki 2000 m. gruodžio 1 d.) (GSEB „Stumbras“ taisyklių 3.4 p.). Be to kaip teikdamas paaiškinimus nurodė ieškovės atstovas paprastai tokie mokesčiai už einamus metus garažo savininkų buvo sumokami dar tų metų pradžioje. Atsakovo atstovas neneigia, kad iki 2019 m., t.y. per 19 metų kai mokesčiai nebuvo mokami, tik dabar GSEB „Stumbras“ kreipiasi į teismą dėl tokių mokesčių priteisimo iš atsakovo teismine tvarka. Konkrečių priežasčių, kodėl dėl tokių mokesčių išieškojimo nebuvo kreiptasi anksčiau nenurodoma, pažymint tik kad GSEB „Stumbras“ pirmininkas ne kartą kreipėsi į atsakovą dėl tokių mokesčių sumokėjimo tiek žodžiu, tiek paliekant pranešimus apie skolas, užkišus pranešimą už garažo vartų spynos (teismui nepateiktas nei vienas toks pranešimas), o nuo 2018 m. apie tai informuojant atsakovą ir sms žinutėmis. Teigia, kad atsakovo gyvenamosios vietos adresas ieškovei nebuvo žinomas.

16Įvertinant kokiu pagrindu iš atsakovo reikalaujama mokėti garažų eksploatavimo infrastruktūros mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus sutrumpinto ieškinio senaties termino (penkerių metų) kaip kad prašo atsakovas šiuo atveju negalima taikyti, kadangi garažų savininkų mokamos įmokos neturi nieko bendro su palūkanomis ar kitokiomis periodinėmis išmokomis pagal CK 1.125 straipsnio 9 dalį, kadangi šie mokesčiai yra ne išmokos, bet įmokos, kurios yra įvairių rūšių bei įvairių dydžių ir dėl mokėtojų patogumo jos yra mokamos kartą metuose, kas mėnesį ar kitais nustatytais terminais, apjungiant jas į vieną bendrą mokėjimą, taigi joks periodiškumo CK 1.125 straipsnio 9 dalies prasme joms nebūdingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009, 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013, Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1188-390/2015). Šiuo atveju taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas nuo 2000 m. gruodžio 1 d., kai ieškovė GSEB „Stumbras“ privalėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (kad ankstesnis garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), savininkas nemoka Bendrijai jokių privalomų mokesčių). Ieškovo atstovo nurodytos priežastys nesudaro pagrindo atnaujinti nuo metų iki devynerių metų praleistą terminą, todėl ieškinio senaties terminas nėra atnaujintas. Tai, kad atsakovas ar ankstesnis garažo savininkas galimai neinformavo ieškovės apie 2009 m. rugsėjo mėnesį pasikeitusį garažo savininką, taip pat tai, kad atsakovas ir / ar ankstesnis garažo savininkas galimai neinformavo ieškovės apie jų gyvenamosios vietos adresą nesudaro pagrindo atnaujinti ieškovei terminą reikšti reikalavimus dėl skolų iš atsakovo priteisimo už garažą, kurios turėjo būti sumokėtos prieš 11 – 19 metų. Visa tai įvertinus taikytina ieškinio senatis ieškovės reikalavimams dėl skolos iš atsakovo priteisimo už 2000 m., už 2001 m., už 2002 m., už 2003 m., už 2004 m., už 2005 m., už 2006 m., už 2007 m. ir už 2008 m. ir reikalavimai už skolų priteisimą iš atsakovo už minėtą laikotarpį yra netenkintini (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

17Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

18Bendrosios pastato inžinerinės sistemos, kurios yra viso pastato (visų pastato patalpų) inžinerinės sistemos, užtikrinančios šių patalpų funkcionavimą ir tenkinančios jų naudotojų poreikius (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 62 d.), yra pastato bendrojo naudojimo objektai (DGNKPPSBĮ 2 straipsnio 15 dalis), priklausantys daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (DGNBĮ 2 straipsnio 4 dalis). Teisės aktai nenumato teisės tokio pastato bendrasavininkui pačiam spręsti, kuris namo bendrojo naudojimo objektas jam priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise, o kuris nepriklauso, taip pat prie kurio objekto išlaikymo prisidėti, o prie kurio neprisidėti. Bendraturčių susirinkimuose priimti sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius) įgyvendina su bendrąja nuosavybe susijusius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus ir pavedimus, priimtus šiame straipsnyje nustatyta tvarka, atstovaudamas butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 8 dalis).

19Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, bendrojo naudojimo objektų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (CK 4.82 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Bendrojo naudojimo objektai priklauso visiems namo bendraturčiams proporcingai jų turimų butų/patalpų plotui, todėl, visi namo bendrasavininkai privalo proporcingai prisidėti prie šių objektų išlaikymo ir priežiūros. Minėtos teisės aktų nuostatos taikytinos ir sublokuotų garažų savininkams.

20Pastato ( - ), patalpų bendro naudojimo objektų, eksploatacijos ir kitų mokesčių surinkimą administruoja ieškovė GSEB „Stumbras“. Ieškovė yra pateikusi teismui šios bendrijos infrastruktūrinių įrenginių bei priemonių sąrašą, iš kurio matyti, kad pastate ( - ), yra 129 vienetai garažų boksų, taip pat kad į šį sąrašą įeina teritorija ir privažiavimo keliai, įvažiavimo vartai, kelio užtvaras (šlakbaumas), metalinės tvoros, elektros įrenginiai, teritorijos apšvietimo stulpai, lempos, jungikliai, sargybos namelis, vaizdo stebėjimo kameros, skelbimų lenta ir t.t. GSEB „Stumbras“ teismui taip pat pateikė pažymą dėl eksploatacijai įneštų į bendrijos sąskaitą pinigų panaudojimo (Bendrijos 4 darbuotojų atlyginimams, Sodros ir VMI mokesčiams mokėti, žemės mokesčiui, šiukšlių išvežimui, šunio išlaikymui, kitoms įvairioms ūkio išlaidoms), taip pat išrašus iš Bendrijos susirinkimų protokolinių nutarimų, kur yra nustatyti konkretūs mokesčių eksploatacijai dydžiai, kurie kaip nurodė ieškovės atstovas yra suapvalinti ir taikytini kiekvienam pastate ( - ), esančiam garažui (tame tarpe ir atsakovo), kadangi kiekvieno garažo plotų dydžiai labai panašūs. Ieškovės atstovas taip pat pateikė teismui atsakovo skolos laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2019 m. kovo mėn. (iki kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo) suvestinę. Teismui pasiūlius patikslinti ieškovės reikalavimą, kokiu pagrindu prašoma priteisti skolą iš atsakovo už laikotarpį kai jis nebuvo savininkas ir nurodyti, ar atsakovas yra tinkamas už tuo laikotarpiu susidariusią skolą (CPK 45 straipsnio 1 dalis), ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus atsakovui pilna apimtimi.

21Nustatyta, kad atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklauso garažas Nr. ( - ), esantis pastate adresu ( - ), 2009 m. rugsėjo 28 d. dovanojimo sutarties pagrindu. Kaip nurodė atsakovas anksčiau šis garažas priklausė jo tėvui. Atsakovo nuosavybės teisės įregistruotos ir išviešintos Nekilnojamojo turto registre. Nenustatyta, kad atsakovas būtų GSEB „Stumbras“ narys. Nėra duomenų, kad ankstesnis garažo savininkas ar atsakovas būtų pranešę Bendrijos pirmininkui apie garažo savininko pasikeitimą kaip to reikalaujama Bendrijos taisyklių 3.8 punkte. Kaip pripažino atsakovas nei jis nei ankstesnis garažo savininkas jokių mokesčių GSEB „Stumbras“ nuo 2000 m. nemokėjo, o pradėjo GSEB „Stumbras“ pirmininko prašyti detalizuoti skolą ir kas sudaro eksploatacinius mokesčius tik kai Bendrijos pirmininkas 2018 m. pradėjo sms žinute siųsti atsakovui priminimus apie skolą už garažą. Teigia, jokių sąskaitų negaudavo, garažų savininkų susirinkimuose nedalyvaudavo. Sutinka sumokėti 660 Eur skolą už tą laikotarpį kai jis tapo garažo savininku.

22Pažymėtina, kad ieškovė tik iš savininko turi teisę reikalauti apmokėti išlaidas administruojamam pastatui išlaikyti ir išsaugoti, reikalauti mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, bendrojo naudojimo objektų būtiniems pagerinimams atlikti. Reikalauti iki garažo įsigijimo susikaupusią skolą iš naujo savininko ieškovė turėtų teisę tik jei naujasis garažo savininkas būtų perėmęs ankstesnio savininko pareigas pavyzdžiui paveldėjimo būdu. Šiuo atveju atsakovas garažą įgijo dovanojimo sutarties pagrindu, todėl ankstesnę skolą ieškovė turėjo reikalauti priteisti iš ankstesnio savininko. Be to tą turėjo daryti įstatymų nustatytu laiku ir tvarka, o kaip teismas jau šioje byloje konstatavo ieškovė praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams priteisti skolą už laikotarpį, kai garažą nuosavybės teise turėjo atsakovo tėvas ir pagrindų atnaujinti šį terminą teismas nenustatė. Tai, kad atsakovas ar ankstesnis savininkas nepranešė ieškovei apie garažo savininko pasikeitimą ar nenurodė savo kontaktų nesudaro pagrindo priteisti iš atsakovo skolas, susidariusias už laikotarpį kai jis nebuvo garažo savininkas ir kai neturėjo pareigos sumokėti už garažą nustatytus mokesčius. Už 2009 m., kai pareiga sumokėti už tuos metus mokesčius nustatyta iki 2009 m. gruodžio 1 d., ir už vėlesnį laikotarpį kai atsakovas turėjo nuosavybės teise šį garažą, atsakovas privalo mokėti ieškovei susidariusią mokesčių už garažą skolą. Atsakovas iš esmės skolos skaičiuotės neginčija, savo paskaičiavimų nepateikia, mokesčiai paskaičiuoti pagal tuo metu Bendrijos susirinkimuose nustatytą mokesčio dydį priklausomai nuo turimo garažo ploto. Tai, kad atsakovas nesidomėjo, kokio dydžio mokestis už turimą garažą kasmet turi būti mokamas, taip pat tai, kad jis nebuvo GSEB „Stumbras“ narys ir nedalyvavo Bendrijos susirinkimuose neatleidžia jo nuo pareigos susimokėti nustatytus mokesčius. Tai, kad ieškovės pateiktoje skaičiuotėje skola nurodyta ir eurais ir litais (iki 2015 m., kai Lietuvoje buvo įvestas euras), nesudaro pagrindo abejoti Bendrijos buhalterės ir pirmininko pateiktais paskaičiavimais ir atsakovo skolos suvestine, o skola, nurodyta litais konvertuotina į eurus.

23Reikia pastebėti, kad į atsakovo skolos susidarymo suvestinę už 2018 metus yra paskaičiuota 124,85 Eur delspinigių. Ieškovės atstovas detaliau nenurodė, kokiu pagrindu delspinigiai skaičiuoti, kodėl būtent už tuos metus ir nuo kokios sumos bei už kokį konkretų laikotarpį yra paskaičiuoti. Todėl teismas sutinka su atsakovo teiginiais, kad delspinigiai skaičiuoti nepagrįstai, be to atsakovas reikalavimui dėl delspinigių prašo taikyti sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą. Ieškovei nedetalizavus delspinigių skaičiavimo termino teismas negali pasisakyti dėl šio reikalavimo senaties taikymo. Kadangi ieškovės atstovas nepatikslino delspinigių paskaičiavimo, teismas atmeta kaip nepagrįstą reikalavimą dėl jų priteisimo iš atsakovo ir delspinigių suma išbrauktina ir bendro skolos paskaičiavimo už laikotarpį nuo 2009 m. iki 2019 m. kovo mėn. Įvertinus nurodytą pripažintina, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti skolą už laikotarpį nuo 2009 m. iki 2019 m. kovo mėn., todėl iš atsakovo ieškovei priteistina viso 1380,46 Eur skolos.

24Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1380,46 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Teismas nepasisako dėl kitų ieškovės atstovo ir atsakovo argumentų, rašytinių įrodymų bei nustatytų bylos aplinkybių, kurios teismo nuomone sprendimui įtakos neturi.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

27Galutiniu sprendimu spręstinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 straipsnio 7 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (57,70 proc.), ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistina 15,58 Eur žyminio mokesčio ir 519,30 Eur atststovavimo išlaidų, kurios įvertinus bylos sudėtingumą, trukmę, advokato ruoštų procesinių dokumentų skaičių ir atstovavimo teisme laiką neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 80 str., 98 str. 2 d.).

28Valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš ginčo šalių nepriteistina, nes ji yra mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

29Vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais, 430 straipsniu teismas

Nutarė

30Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 12 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

31Priteisti iš atsakovo V. J., gimusio ( - ), 1380,46 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 1380,46 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. balandžio 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 534,88 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės GSEB „Stumbras“, juridinio asmens kodas 141783946, naudai.

32Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2019 m. balandžio 11 d. ieškovė dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į... 5. 2019 m. balandžio 12 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovės... 6. Atsakovas 2019 m. gegužės 8 d. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 7. Ieškovės atstovas atsiliepime į prieštaravimus pažymi, kad atsakovas yra... 8. Teismas... 9. Nustatyta, kad ieškovė GSEB „Stumbras“ administruoja pastato, esančio (... 10. Ieškovės atstovas teigia, kad nuo 2000-ųjų metų atsakovas pažeisdamas... 11. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies (su 660 Eur skolos suma). Pažymi,... 12. Dėl ieškinio senaties taikymo... 13. Ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių... 14. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 15. Ieškovo atstovas neneigia, kad apie garažo Nr. ( - ), esančio ( - ), skolas... 16. Įvertinant kokiu pagrindu iš atsakovo reikalaujama mokėti garažų... 17. Dėl skolos ir delspinigių priteisimo... 18. Bendrosios pastato inžinerinės sistemos, kurios yra viso pastato (visų... 19. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 20. Pastato ( - ), patalpų bendro naudojimo objektų, eksploatacijos ir kitų... 21. Nustatyta, kad atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklauso garažas Nr. (... 22. Pažymėtina, kad ieškovė tik iš savininko turi teisę reikalauti apmokėti... 23. Reikia pastebėti, kad į atsakovo skolos susidarymo suvestinę už 2018 metus... 24. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo... 25. Teismas nepasisako dėl kitų ieškovės atstovo ir atsakovo argumentų,... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 27. Galutiniu sprendimu spręstinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp... 28. Valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš ginčo šalių... 29. Vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270... 30. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 12 d.... 31. Priteisti iš atsakovo V. J., gimusio ( - ), 1380,46 Eur skolos, 5 procentų... 32. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos...