Byla 2KT-57/2011
Dėl šios bylos perdavimo kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su ieškovo V. B. nušalinimo Vilniaus apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-4443-603/2011 pareiškimu dėl šios bylos perdavimo kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gauta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4443-603/2011 pagal ieškovų A. A.-B., V. B. ir Aurelijaus ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, dėl Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos bei konstitucinių teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo, tretysis asmuo – S. V., nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui. Šioje civilinėje byloje ieškovas V. B. pareiškė nušalinimą visiems Vilniaus apygardos teismo teisėjams, taip pat prašo bylą perduoti kitam apygardos teismui. Ieškovas pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo grindžia šiais argumentais:

31. Vilniaus apygardos teismo teisėjai yra tiesiogiai suinteresuoti civilinės bylos Nr. 2-4443-603/2011 baigtimi. Teigia, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-1007-392/2009 nebuvo gauti ieškovo sūnaus A. B. skundai ir buvo klastojami dokumentai dėl ikiteisminio tyrimo išvengimo. Teisėja N. C. gavusi ieškovo sūnaus atskiruosius skundus kitoje civilinėje byloje tyčia vilkino bylos nagrinėjimą, neinformavo apie jų gavimą ir prijungimą dėl Vilniaus apygardos teismo kaltės.

42. Aplinkybes, keliančias abejonių dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nešališkumo, patvirtina ieškovo sužinotas faktas, jog nusišalinus Vilniaus apygardos teismo teisėjams Lietuvos apeliacinis teismas perdavė nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-5251/2010 Panevėžio apygardos teismui, kad būtų galima sujungti su jame nagrinėjama byla Nr. 2-343-212/2011, tačiau 2011 m. vasario 4 d. Panevėžio apygardos teismas nustatė, kad civilinė byla Nr. 2-5251/2010 neperduota nagrinėti. Todėl Vilniaus apygardos teismas yra suinteresuotas vilkinti abiejų bylų sujungimą ir išnagrinėjimą kartu, kadangi yra suinteresuotas šios civilinės bylos baigtimi.

5Prašymas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmestinas.

6Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 str.). Viena iš teismo nešališkumo užtikrinimo garantijų – civilinio proceso įstatyme įtvirtintas teisėjo nusišalinimo (nušalinimo) institutas (CPK 64-71 str.). Įstatymas suteikia teisę teisėjui (teisėjams) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jo (jų) dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą. Tuo atveju, jeigu byloje esančios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo (CPK 65, 71 str.) arba dalyvaujantys byloje asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą (CPK 66, 68 str.). Tačiau visais atvejais teisėjas (teisėjai) gali nusišalinti arba būti nušalinamas nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant jo (jų) arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) šališkumo, tai yra tik esant aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi, taigi, esant tiesioginiam ar netiesioginiam jo (jų) suinteresuotumui bylos baigtimi arba pagrįstoms abejonėms dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo (CPK 65, 66, 71 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne teisėjų arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimais. Priešingu atveju, teismo atsisakymas nagrinėti bylą reikštų atsisakymą vykdyti teisingumą pagal įstatymo reikalavimus. Kadangi ieškovo V. B. pareiškime yra suformuotas prašymas nušalinti visus Vilniaus apygardos teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-4443-603/2011 nagrinėjimo, todėl šio nušalinimo pareiškimo nagrinėjimas priskirtinas Lietuvos apeliacinio teismo kaip aukštesnės pakopos teismo kompetencijai (CPK 69 str. 1 d.).

7Nušalinimo pareiškime ieškovo V. B. reiškiama abejonė dėl teisėjos N. C. ir kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų šališkumo yra grindžiama tik prielaidomis, subjektyviais ieškovės samprotavimais, todėl neduoda pagrindo išvadai, kad bylą nagrinėjanti teisėja ar kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių gali būti šališki ar suinteresuoti šios bylos baigtimi (CPK 65 str. 5 d.). Ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų apie dokumentų klastojimą ir ikiteisminio tyrimo vengimą. Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo CPK 65 straipsnio pagrindu atmestinas kaip nepagrįstas.

8Taip pat nepagrįstu laikomas ir argumentas dėl bylos vilkinimo Vilniaus apygardos teisme. Nėra duomenų, kad byloje būtų pažeistas proceso operatyvumas, sąmoningai neatliekami procesiniai veiksmai ar delsiama juos atlikti (CPK 7 str. 1 d.). Ieškovas nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo teisėjams nusišalinus nuo teisėjams civilinės bylos Nr. 2-5251/2010 nagrinėjimo, byla turėjo būti perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. Tačiau 2011 m. vasario 4 d. ieškovas buvo informuotas, kad civilinė byla Nr. 2-5251/2010 neperduota nagrinėti ir todėl laikė, kad tokiais veiksmais Vilniaus apygardos teismas vilkina bylos nagrinėjimą. Remiantis teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, nustatyta, jog civilinė byla Nr. 2-5251/2010 (2-530-198/2011) pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Teisingumo ministerijos, dėl konstitucinių teisių pažeidimo ir pažeidimų pašalinimo bei dėl pažeidimų atsiradusios teisės į atlyginimą Panevėžio apygardos teisme buvo gauta 2011 m. sausio 7 d. Todėl ieškovo teiginiai dėl to, jog 2011 m. vasario 4 d. civilinė byla Nr. 2-5251/2010 Panevėžio apygardos teisme nebuvo gauta, dėl bylos vilkinimo Vilniaus apygardos teisme, yra nepagrįsti.

9Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškovo V. B. pareiškimas Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-4443-603/2011 nagrinėjimo netenkintinas. Atmetus nušalinimo prašymą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsnio pirmąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

11Ieškovo V. B. pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-4443-603/2011 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai