Byla CIK-1146/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gegužės 7 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Andžej Maciejevski, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Gedimino Sagačio,

2susipažinusi su 2020 m. rugpjūčio 6 d. gautu ieškovės UAB „Komeksimas“ kasaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gegužės 7 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Komeksimas“ padavė kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gegužės 7 d. nutarties peržiūrėjimo. Šia nutartimi paliktas nepakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. sprendimas, kuriuo atmestas jos ieškinys atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymų panaikinimo, kuriais nustatytos valstybinės žemės sklypo dalys pastatams eksploatuoti.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Ieškovės UAB „Komeksimas“ paduotas kasacinis skundas grindžiamas CK 4.262 straipsnio, 6.394 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 8 ir 34 punktų, ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies netinkamu taikymu, CPK 270 straipsnio 4 dalies, 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 331 straipsnio 4 dalies pažeidimu bei nukrypimu nuo kasacinio teismo praktikos. Kasaciniame skunde nurodoma, kad: 1) teismai neatsižvelgė į tai, jog ginčijamais įsakymais buvo pažeisti Taisyklių 8 ir 34 punktai, nes visa žemės sklypo dalis, esanti po ieškovei priklausančiais inžineriniais statiniais (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), priskirta kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie neturi jokios galimybės ja naudotis; apeliacinės instancijos teismas neanalizavo ir neaiškino Taisyklių 8 ir 34 punktus; 2) ieškovei priklausantys inžineriniai statiniai įregistruoti viešame registre kaip savarankiški statiniai, todėl teismai turėjo pasisakyti dėl CK 4.262 straipsnio reikšmės sprendžiant bylą, taip pat dėl šio straipsnio santykio su Taisyklių 8 ir 34 punktais, tačiau to nepadarė; 3) teismai pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalį, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 331 straipsnio 4 dalį, nes nesigilino į faktines bylos aplinkybes ir joje esančius įrodymus, todėl neatskleidė bylos esmės, taip pat tinkamai nemotyvavo procesinių sprendimų; 4) ieškovė nesutinka su teismų išvada, kad ginčijami įsakymai iš esmės atitinka jiems įstatymo keliamus reikalavimus.

9Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai pažeidė skunde nurodytas materialiosios ir proceso teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti.

10Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

11Grąžintinas sumokėtas už kasacinį skundą žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

12Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

13Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

14Grąžinti UAB „Komeksimas“ (į. k. 141908613) 75 (septyniasdešimt penkis) Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2020 m. rugpjūčio 6 d. AB Šiaulių bankas, mokėjimo nurodymo Nr. 08061102.

15Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai