Byla e2-59-998/2020
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir netesybų priteisimo, trečiasis asmuo V. S

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Bučienė, sekretoriaujant Linai Pazdrazdienei, Anetai Kozun, vertėjaujant Vidai Rimkienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Svietlanai Baracevičienei, atsakovui O. A., jo atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, trečiajam asmeniui V. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. V. patikslintą ieškinį atsakovui „A. T. L.“ teisių perėmėjui O. A. dėl neišmokėto darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir netesybų priteisimo, trečiasis asmuo V. S..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė T. V. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama: priteisti iš atsakovo „A. T. L.“ teisių perėmėjo O. A. 11 050,38 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei netesybų už uždelstą atsiskaityti laiką; priteisti iš atsakovo „A. T. LLP“ teisių perėmėjo O. A. 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo patirtas visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nuo 2012 m. vasario 8 d. dirbo „A. T. L.“ buhalterės pareigose. 2018 m. kovo 27 d. buvo atleista iš „A. T. LLP“ už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Atleidimo dieną su ja nebuvo atsiskaityta ir tik nagrinėjant jos prašymą darbo ginčų komisijoje dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, darbdavys 2018 m. balandžio 23 d. posėdžio metu išmokėjo grynais 1 374,58 Eur nedetalizuojant išmokos paskirties.

5Ieškovė nurodo, kad 2018 m. birželio 18 „A. T. L.“ Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijai (toliau DGK) pateikė prašymą dėl materialinės žalos atlyginimo, kuriame „A. T. L.“ įgaliotas asmuo O. A. teigia, kad 2018 m. kovo 6 d. įmonėje buvo aptiktas sukčiavimo atvejis, nes galimai buvo rastas suklastotas ir negaliojantis įgalioto asmens įsakymas. „A. T. L.“ prašyme teigiama, kad ji (T. V.), galimai suklastojusi įgalioto asmens įsakymą, neteisėtai sau apskaičiavo padidintą atlygį už periodą nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. vasario mėn. DGK pateiktame prašyme „A. T. L.“ prašė pripažinti, kad ji (ieškovė) neteisėtai apskaitė ir išmokėjo sau daugiau nei 20 678,93 Eur atlyginimo, todėl įmonė dėl tokių veiksmų papildomai permokėjo 14 061,08 Eur socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčio bei prašė priteisti minėtas sumas ir 5 procentų metines palūkanas iki kol skola bus grąžinta. 2018 m. liepos 9 d. DGK sprendimu Nr. DGKS-3752 prašymą atmetė, neįrodžius jos (ieškovės) atsakomybės dėl žalos padarymo.

62018 m. liepos 23 d. ji kreipėsi į DGK su prašymu išieškoti iš „A. T. L.“ nepilnai išmokėtą darbo užmokestį už 2018 m. kovo mėn. ir nepilnai išmokėtą kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. DGK 2018 m. rugpjūčio 28 d. nustatė, kad prašymas nenagrinėtinas, kadangi darbo santykių dalyvis, kuris mano, kad kitas darbo teisės subjektas pažeidė jo teises dėl darbo teisės norų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės privalo kreiptis per 3 mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais, per 1 mėnesį nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą. DGK nusprendė, kad šioje byloje terminas yra praleistas, todėl atsisakė nagrinėti prašymą „A. T. L.“ dėl su darbu susijusių išmokų išieškojimo. Ieškovė paaiškina, kadangi su „A. T. LLP“ vyko ginčai, kurie buvo nagrinėjami DGK, todėl ji prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei netesybų priteisimo DGK pateikė tik po 2018 m. liepos 9 d. priimto sprendimo, kuriuo buvo atmestas „A. T. L.“ prašymas. Tuo pačiu DGK buvo prašyta terminą, per kurį ji turėjo kreiptis į darbo ginčų komisiją, skaičiuoti nuo 2018 m. balandžio 23 d., kai su ja buvo atsiskaityta iš dalies, nes tik nuo tos datos ji suprato, kad yra pažeistos jos teisės.

7Ieškovės teigimu, „A. T. L.“ pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau DK) 127, 146 ir 147 straipsniuose nurodytus reikalavimus – nepriskaičiavo ir neišmokėjo priklausančio darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas darbo sutarties pasibaigimo dienai bei netesybų.

8Ieškovė nurodo, kad „A. T. L.“, kaip įmonė, buvo registruota Didžiojoje Britanijoje, bet kaip darbdavys, buvo registruotas Lietuvoje ir turėjo draudėjo kodą (duomenys neskelbtini) ir mokesčių mokėtojo kodą (duomenys neskelbtini), todėl „A. T. L.“ įpareigotas dalyvis O. A. Lietuvos teritorijoje veikė kaip įgaliotas asmuo ir tuo pačiu metu jis buvo partneris, turintis 75 ar daugiau dalių likviduojamos įmonės (2017 m. liepos 31 d. forma LLPSCOl). Ieškovė pažymi, jog Jungtinės Karalystės teisė turi savo ypatumų, kurie skiriasi nuo Lietuvos įstatymų nuostatų. Vienu iš tokių ypatumų yra partnerystė su apribota atsakomybe, t. y. LLP, nes tai nauja juridinio asmens forma, įvesta Didžiojoje Britanijoje 2000 m. Įstatymu dėl partnerystės su apribota atsakomybe. Ieškovė paaiškina, kad partnerystė (toliau LLP) neturi direktorių ir sekretorių, todėl valdymo pareigos paskirstomas tarp partnerių. Įpareigotas partneris (designated members) turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir kiti partneriai, jis papildomai atsako už tinkamą administravimą bei įstatyminių prievolių vykdymą, o būtent auditoriaus skyrimą, finansinių ataskaitų pasirašymą, finansinių ataskaitų (annual accounts) teikimą Registrui – Companies House, pranešimus Companies House apie partnerių pasikeitimą, buveinės adreso pakeitimą, Metinės ataskaitos (annual return) paruošimą, pasirašymą ir teikimą Companies House, veikimą LLP vardu likvidacijos atveju. Tokiu įgaliotu partneriu (designated members) 2019 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas O. A., po to kai 2018 m. liepos 9 d. buvo priimtas DGK sprendimas pagal ieškovo „A. T. L.“ prašymą jai (T. V.) dėl žalos atlyginimo. Ieškovė paaiškina, kad nuo Lietuvos įstatymų taip pat skiriasi ir teisinis reguliavimas LLP išbraukimo iš įmonių rejestro. Pažymi, kad pagal Didžiosios Britanijos įstatymus LLP nustoja egzistuoti po oficialaus likvidavimo arba išbraukimo iš Companies House rejestro. Taip pat, jeigu partneriams daugiau nėra reikalo dėl LLP egzistavimo, ji gali būti išbraukta iš rejestro savarankiškai. Pagal 2006 m. Companies Act 1004 ir 1005 straipsnius, pritaikius 2009 m. Limited Liability Partnerships (Application of Companies Act 2006) Regulations, nustatytos sąlygos pagal kurias draudžiama savanoriškai išbraukti LLP. Taip pat LLP negali būti išbraukta iš rejestro, jeigu jos atžvilgiu vykdoma (arba gali būti pradėta) bankroto procedūra, nes išbraukimo procedūra nepakeičia oficialios bankroto procedūros. Jeigu LLP buvo išbraukta, tai pas kreditorius ir kitus asmenis lieka teisė reikalauti partnerystės atnaujinimo rejestre. Pagal įstatymą suinteresuoti asmenys turi teisę pareikšti prašymą teismui dėl registracijos atnaujinimo 20 metų laikotarpyje po likvidacijos. Taip pat ir pats partneris, kaip ir likvidatorius, turi teisę atnaujinti partnerystės registraciją rejestre. Kai registratorius gauna teismo sprendimą dėl atnaujinimo, laikoma jog partnerystė tęsė savo egzistavimą ir nebuvo išbraukta arba likviduota. Ieškovės teigimu, pagal įstatymą tam, kad išbraukti iš įmonių rejestro, reikia užpildyti formą LL DS01. Partneris, pateikęs tokia paraišką, privalo 7 dienų laikotarpyje pateikti šio pareiškimo formos kopiją partnerystės kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Ji (ieškovė) pateikė reikalavimą dėl 11 510,38 Eur priteisimo, todėl yra pagrindai teigti, kad LLP siekdama išvengti mokėti galutinį atsiskaitymą su ieškove arba bankroto procedūros, išsiregistravo iš Rejestro. Ieškovė nurodo, kad šioje byloje tokio pranešimo nėra gavusi nei ji, nei teismas, ir faktiškai nuo Didžiosios Britanijos įmonių rejestro išvis yra nuslėptas šis ginčas teisme. Priduria, kad nors LLP ir numato ribotą partnerių atsakomybę, bet egzistuoja dvi svarbios išimtys, kai partneris neša personalinę atsakomybę, o būtent, jeigu dalyvis prisiėmė personalinius įsipareigojimus ir juos pažeidė, bei partnerystės nemokumo atveju. Ieškovės teigimu, O. A., kaip kontroliuojantis partneris, taip pat turėjo visus įgalinimus pagal LLP įgaliojimą, todėl teikė visus dokumentus DGK bei samdė advokatą Klaipėdoje šioje byloje, todėl būtent jis privalėjo atsiskaityti su ieškove atleidimo dieną. Ką iš dalies ir buvo padaręs darbo ginčo metu. Ieškovė paaiškina, kadangi O. A. taip pat turi teisę atnaujinti partnerystės registravimą, todėl jis trauktinas atsakovu kaip teisių perėmėjas.

9Ieškovė nurodo, kad atleidimo dienai, t. y. 2018 m. kovo 27 d., jai turėjo būti priskaičiuota išmokėjimui 3 772,98 Eur, atskaičius 905,51 Eur mokesčių, „į rankas“ turėjo būti išmokėta 2 867,27 Eur. DGK posėdžio metu 2018 m. balandžio 23 d. darbdavio atstovas jai išmokėjo tik 1 374,58 Eur, t. y. tą dieną nebuvo išmokėta dar 1 492,89 Eur. Ieškovės teigimu, jai nepilnai buvo išmokėtas atlyginimas už 2018 m. kovo mėnesį, t. y. etatinis atlyginimas buvo 1 592,91 Eur, todėl kovo mėn. vienos dienos uždarbis sudarė 72,405 Eur (1 592,91 Eur : 22 d. d. = 72,405 Eur). Kovo mėn. ji dirbo 11 darbo dienų, todėl jai priklauso 796,46 Eur (72,405 Eur x 11) atlyginimo už kovo mėnesį.

10Ieškovė nurodo, kad jai nepilnai buvo išmokėta kompensacija už nepanaudotos atostogos. Teigia, jog atleidžiant ją iš darbo liko 36,98 dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų, kurių ji nepanaudojo ir už kurias su ja atsiskaityta nebuvo, todėl A. T. L.“ jai turėtų išmokėti piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Pagal paskaičiavimus kompensacija už nepanaudotas atostogas neatskaičius mokesčių sudaro 2 976,52 Eur. Ieškovė paaiškina, kadangi neišnaudotos atostogos už 3 metus sudarė 36,98 dienų, vidutinis darbo dienos užmokestis sudaro 80,49 Eur (2 459,71 Eur : 33 = 80,49 Eur) ir kompensacija už nepanaudotos atostogos sudaro 2 976,52 Eur (80,49 Eur x 36,98 = 2 976,52 Eur). Pagal paskaičiavimus vidutinis mėnesinis uždarbis buvo: 2017 gruodžio mėn. 1 063,35 Eur už 13 d. d. (buvo nedarbingumas); 2018 m. sausio mėn. 651,65 Eur už 9 d. d. (buvo nedarbingumas); 2018 m. vasario mėn. 941,03 Eur už 11 d. d. (buvo nedarbingumas); viso už 33 d. d. priskaičiuota 2 459,71 Eur.

11Ieškovė prašo taikyti netesybas už laikotarpį nuo 2018 m. kovo mėn. 27 d. iki 2018 m. rugsėjo 27 d., kas sudaro 9 557,49 Eur (1 592,91 Eur x 6 = 9 557,49 Eur). Todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 11 050,38 Eur (1 492,89 Eur + 9 557,49 Eur) neišmokėto darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką.

12Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti ieškovės T. V. ieškinį bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, nes jis nėra likviduoto „A. T. L.“ teisių perėmėjas ir teigia, jog ieškovė nepagrįstai jį (atsakovą) nurodo „A. T. L.“ teisių perėmėju. Vien iš ieškovės dėstymų ir kitos užsienio šalies teisės sistemos ypatybių aiškinimo nepakanka, jog jis (atsakovas O. A.) galėtų būti likviduoto juridinio asmens „A. T. L.“ teisių perėmėju. Ieškovė nurodo, jog „A. T. L.“ numatyta ribota partnerių atsakomybė, tačiau neva egzistuoja dvi svarbios išimtys, kai partneris neša personalinę atsakomybę, o būtent, jei dalyvis prisiėmė personalinius įsipareigojimus ir juos pažeidė, bei partnerystės nemokumo atveju. Atsakovo teigimu, iš šio ieškovės dėstymo, negalima suprasti, kuo grindžiami šie teiginiai, kokioms normomis yra remiamasi traktuojat „personalinės atsakomybės“ taikymą. Juo labiau kalbama apie atskirą atsakomybės institutą. Atsakovas pažymi, kad jis į bylą įtrauktas kaip tariamas „A. T. LLP“ teisių perėmėjas, o ne asmuo, kuris asmeniškai atsakingas už tariamai ieškovei neišmokėtą darbo užmokestį. Atsakovo teigimu, nagrinėjama byla turėtų būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 293 straipsnio 8 punktą. Priduria, jog nenustačius teisių perėmėjo tinkamumo, teismas negali spręsti dėl ieškinio pagrįstumo. Atsakovo teigimu, ieškovė nurodo, jog pagal Jungtinės Karalystės teisę kreditorius gali pareikšti Jungtinės Karalystės teismui prašymą dėl registracijos atnaujinimo, tokiu būdu ieškovė supranta, jog turi teisę atnaujinti „A. T. L.“ registraciją, jei pagrįstai save laiko kreditore.

13Atsakovas nurodo, kad ieškovė ir „A. T. L.“ 2012 m. vasario 12 d. sudarė darbo sutartį. Ieškovė buvo įdarbinta buhalterės pareigose. Ieškovei buvo suteiktos teisės atlikti įvairias su „A. T. LLP“ veikla susijusias buhalterines operacijas. Ieškovė buvo supažindinta su „A. T. L.„ vyriausiojo buhalterio pareigine instrukcija (toliau Instrukcija), kurios 15.2.4. punkte numatyta, jog vyr. buhalteris privalo teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti fizinių asmenų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus. Instrukcijos 15.2.6 punkte numatyta, jog buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai. Instrukcijos 16.3. punkte numatyta, jog privalo kontroliuoti ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai. Ieškovė, dirbdama „A. T. L.“, buvo atsakinga už tinkamą ir tvarkingą „A. T. L.“ buhalterinės apskaitos vedimą. Ieškovė taip pat buvo ir „A. T. L.“ kasininke. Atsakovas pažymi, kad ieškovė netinkamai vedė buhalterinę apskaitą ir be jokio pagrindo išsimokėdavo sau didesnį atlyginimą ir kitas pinigines lėšas, kurių neturėjo teisės gauti.

14Taip pat nurodo, kad darbo užmokesčio žiniaraščiai, kurie atspausdinti iš buhalterinės programos, ieškovei dirbant „A. T. L.“, nėra pasirašyti. Jie nepasirašyti ne tik „A. T. L.“ įgalioto asmens, tačiau ir pačios ieškovės. Ieškovė „A. T. L.“ ėjo buhalterės pareigas ir jai buvo numatyta pareiga tvarkyti „A. T. L.“ buhalterinę apskaitą, įskaitant ir darbuotojams teisingo darbo užmokesčio išmokėjimą dokumentų tinkamą įforminimą (Instrukcijos 15.2., 16.3., 19 punktai), tačiau matyti iš darbo užmokesčio žiniaraščių, ieškovė buhalterinės apskaitos nevedė tinkamai. Darbo užmokesčio žiniaraščio išklotinė parodo, kad ieškovė netinkamai tvarkė „A. T. L.“ buhalterinę apskaitą, o jam (O. A.), kaip „A. T. L.“ įgaliotam asmeniui, nebuvo žinoma apie ieškovės sau išsimokamas sumas.

15Atsakovas nurodo, kad iš byloje pateiktų „A. T. L.“ banko sąskaitos išrašų matyti, kiek ieškovė sau persivesdavo darbo užmokesčio. Palyginus darbo užmokesčio žiniaraščius ir byloje esančią informaciją apie ieškovės valstybinį socialinį draudimą, matyti, jog ieškovė 2016 m. gruodžio mėn. bankiniu pavedimu sau persivedė 803,30 Eur darbo užmokesčio, tuo tarpu 2016 m. lapkričio mėn. darbo užmokesčio žiniaraštyje nurodyta, jog ieškovei išmokėtinas 445,66 Eur darbo užmokestis.

16Be to, banko sąskaitos išraše yra nurodyta, jog ieškovei 2017 m. birželio 12 d. bankiniu pavedimu yra išmokėti 255 Eur. Mokėjimo paskirtyje nurodyta l/a nuoma. Atsakovas pažymi, jog jam nieko nėra žinoma apie tai, jog „A. T. L.“ būtų su ieškove sudaręs automobilio nuomos sutartį ir mokėjęs ieškovei už automobilio nuomą. Atsakovas mano, jog tokia sutartis neegzistuoja. Automobilio nuomos sutarties nebuvimas patvirtina, jog ieškovė buhalterinę „A. T. L.“ apskaitą vedė netinkamai, ieškovė nepagrįstai sau išmokėjo sumas. Iš buhalterinės programos „P.“ atspausdintos avansinės apyskaitos išrašas parodo, jog ieškovė apskaitydavo prie savo avansinės apyskaitos ir didesnes pinigų sumas už tariamą automobilio nuomą.

17Atsakovas nurodo, kad įsakymas, kuriuo ieškovė remiasi, jog jai neva nuo 2014 m. gruodžio 1 d. buvo nustatytas 5 500 Lt (1 592,91 Eur) atlyginimas, nėra pasirašytas V. I. (dabartinė pavardė S.). Atsakovas pažymi, jog V. I. (dabartinė pavardė S.), teismui pateiktame rašte patvirtino, jog ji jokio 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo nepasirašė. Atsakovo teigimu, ieškovė buvo atsakinga ir už tinkamą darbo sutarčių sudarymą, jų pakeitimą. Taigi, ieškovei tinkamai tvarkant „A. T. L.“ buhalterinę apskaitą ir vykdant jai priskirtas funkcijas, būtent ji savo darbo sutartyje turėjo sudaryti pakeitimą, numatantį, jog nuo 2014 m. gruodžio 1 d. jos darbo užmokestis yra 5 500 Lt (1 592,91 Eur).

18Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

19Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Nurodė, kad yra žala iš darbinių santykių, dėl kurių atsakingas atsakovas, kaip „A. T. L.“ teisių perėmėjas.

20Teismo posėdžio metu atsakovas, jo atstovas ieškinį prašė atmesti atsiliepime nurodytais motyvais. Pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas yra „A. T. L.“ teisių perėmėjas, o pagal pateiktą ekspertizės aktą ginčas apskritai yra dėl 58,11 Eur.

21Trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ji jokio įsakymo dėl darbo užmokesčio pakėlimo ieškovei nepasirašė ir ekspertizės išvados dėl jos parašo ant įsakymo jai yra nesuprantamos.

22Teismas

konstatuoja:

23remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2012 m. vasario 8 d. tarp „A. T. L.“, atstovaujamos vadybininkės D. K., ir T. V. sudaryta darbo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią T. V. neterminuotai priimta dirbti buhalterės pareigose, mėnesinė alga 1 000 Lt (289,62 Eur). Pasirašė darbdavio atstovas D. K. ir darbuotojas T. V.. 2012 m. vasario 8 d. darbo sutartyje nurodyta, kad darbo sutartis nutraukta pagal DK 58 straipsnio 1 dalį, (duomenys neskelbtini) įsakymas dėl atleidimo nuo 2018 m. kovo 26 d., pasirašė darbdavio atstovas O. A..

242014 m. gegužės 15 d. įgaliojimu „A. T. L.“ įgaliojo O. A. veikti Bendrijos vardu. 2014 m. gegužės 15 d. įgaliojimas įsigaliojo nuo jo sudarymo dienos ir lieka galioti iki 2019 m. liepos 19 d. 2018 m. gegužės 14 d. įgaliojimu „A. T. L.“ įgaliojo O. A. veikti Bendrijos vardu. 2018 m. gegužės 14 d. įgaliojimas įsigaliojo nuo jo sudarymo dienos ir lieka galioti iki 2019 m. liepos 19 d.

252014 m. gegužės 15 d. „A. T. L.“ įgaliojo V. I.: a) sudaryti, derėtis, pasirašyti ir vykdyti „A. T. LLP“ naudai ir vardu bet kokius susitarimus, paskyrimo sutartis, garantijos sutartis, agentavimo sutartis, įgaliojimus, įkeitimo sutartis, komercinių įsipareigojimų susitarimus, finansinių įsipareigojimų susitarimus ir kitų įsipareigojimų susitarimus, kitas sutartis ir susitarimus; b) pasirašyti galimus papildymus, priedus, notacijas prie aukščiau minėtų susitarimų pagal terminus ir sąlygas, kurios tinka aukščiau įgaliotam; c) bendrauti su valstybinėmis institucijomis, įskaitant mokesčių inspekciją, pasirašyti, vykdyti ir pristatyti bet kokios rūšies pareiškimus, sprendimus, protokolus ir kitus papildomus ir specifinius dokumentus, susijusius su sutarčių ir susitarimų sudarymu ir vykdymu; d) atlikti visus reikalingus ar tikėtinus veiksmus „A. T. L.“ interesams ar verslui Lietuvos Respublikoje visiškai ir efektyviai kaip „A. T. L.“ atliktų ir veiktų kartu su kitu asmeniu ar asmenimis, suinteresuotais verslu, ir pasitelkti profesionalią pagalbą geresniam ir efektyvesniam aukščiau minėtų veiksmų vykdymui. Įgaliojimas galiojo iki 2015 m. liepos 19 d.

262014 m. gruodžio 1 d. „A. T. L.“ įsakymu dėl darbo užmokesčio padidinimo, dėl priėmimo į darbą dirbti pilnu etatu, darbo užmokesčio ir pareigų pakeitimo Nr. (duomenys neskelbtini) T. V. nuo 2014 m. gruodžio 1 d. padidintas darbo užmokestis 5 500 Lt (1592,91 Eur). Taip pat įsakymu darbuotojas O. A. nuo 2014 m. gruodžio 1 d. priimtas dirbti pilnu etatu verslo konsultanto pareigose, atlyginimas 15 000 Lt (4 344,30 Eur), Įsakymą pasirašė įgaliotas asmuo V. I.. Byloje taip pat pateiktas analogiškas 2014 m. gruodžio 1 d. „A. T. L.“ įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau jį pasirašė O. A..

27Byloje pateiktas V. S. (buvusios I.) 2018 m. lapkričio 2 d. pareiškimas. Jame nurodyta, jog įsakymo, kuriame T. V. darbo užmokestis padidintas iki 1 592,91 Eur, V. S. (buvusios I.) nepasirašė, parašas, kuris yra įsakyme, yra ne jos. Iki šiol ji nieko nežinojo apie tokį priimtą įsakymą. Taip pat pareiškime nurodyta, kad suteiktu įgaliojimu ji neturėjo teisės priiminėti įsakymų, kuriais darbuotojams pakeičiami ir/ar nustatomi darbo užmokesčiai. Ji nežinojo, kokį darbo užmokestį T. V. gaudavo ir ar jis T. V. buvo kada nors padidintas. V. S. pareiškime nurodė, kad įsakymas yra suklastotas, parašas ne jos.

282018 m. kovo 26 d. „A. T. L.“ įsakymu dėl atleidimo iš darbo Nr. (duomenys neskelbtini) T. V. atleista iš buhalterės pareigų nuo 2018 m. kovo 27 d. dėl neatvykimo į darbą be pateisinamos priežasties 2018 m. kovo 15, 16, 19, 20, 21, 22 , 23, 26 d. pagal DK 58 straipsnio 3 dalies 1,5 punktus. Pasirašė įgaliotas asmuo O. A..

292018 m. gegužės 21 d. DGK sprendimu T. V. reikalavimą dėl 2018 m. kovo 27 d. atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu atmetė. Taip pat atmetė T. V. reikalavimą dėl grąžinimo į buvusias pareigas ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki sprendimo įvykdymo dienos išmokėjimo.

302018 m. liepos 9 d. DGK sprendimu „A. T. L.“ reikalavimą T. V. dėl 20 678,93 Eur darbo užmokesčio išmokėjimo pagal 2014 m. gruodžio 1 d. direktoriaus įsakymą Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašytą įgalioto asmens V. I., už darbo laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d., išieškojimo atmetė. Taip pat atsisakė nagrinėti „A. T. L.“ reikalavimą T. V. dėl 5 procentų metinių palūkanų iki skola bus sumokėta išieškojimo.

312018 m. rugpjūčio 10 d. „A. T. L.“ pažymoje nurodyta, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d. T. V. įmonei neskolinga, pasirašė įgaliotas asmuo O. A..

322018 m. rugpjūčio 28 d. DGK sprendimu atsisakė nagrinėti T. V. prašymą „A. T. L.“ dėl su darbu susijusių išmokų išieškojimo.

33Pagal 2019 m. gruodžio mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą dėl informacijos apie „A. T. L.“ pateikimo „A. T. L.“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), išregistruota iš Mokesčių mokėtojų registro 2019 m. rugpjūčio 21 d. Pagal Mokesčių mokėtojų registro duomenis įmonės įgaliotas asmuo buvo O. A., apskaitą tvarkantis asmuo T. V., Mano VMI atstovai A. L. ir S. M..

34Pagal 2020 m. sausio mėn. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos raštą dėl informacijos apie „A. T. L.“ pateikimo draudėjo A. T. L.“ laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 14 iki 2011 m. spalio 20 d. įgaliotas asmuo pateikti (pasirašyti) valstybinio socialinio draudimo pranešimus – O. A., gim. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo 14 d. iki 2019 m. rugpjūčio 21 d.– vyr. finansininkė T. V., gim. (duomenys neskelbtini). Pagal „A. T. L.“ 2012 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 20 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. atstovauti „A. T. L.“ santykiuose su Fondo administravimo įstaigomis buvo įgaliotas O. A.; pagal „A. T. L.“ per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateiktą 2015 m. gruodžio 9 d. įgaliojimą, laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 9 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. atstovauti santykiuose su Fondo administravimo įstaigomis buvo įgaliotas O. A.; pagal „A. T. L.“ 2018 m. sausio 3 d. įgaliojimą, laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 3 d. iki 2018 m. liepos 19 d. atstovauti santykiuose su Fondo administravimo įstaigomis buvo įgaliotas O. A.; pagal „A. T. L.“ 2018 m. kovo 19 d. įgaliojimą, laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 19 d. iki 2029 m. kovo 19 d. atstovauti santykiuose su Fondo administravimo įstaigomis buvo įgaliotas S. M., gim. (duomenys neskelbtini); pagal draudėjo „A. T. L.“ 2018 m. kovo 19 d. įgaliojimą Nr. (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 19 d. iki 2029 m. kovo 19 d. atstovauti santykiuose su Fondo administravimo įstaigomis įgaliota A. L., gim. (duomenys neskelbtini); pagal „A. T. L.“ 2018 m. gegužės 14 d. įgaliojimą, laikotarpiu nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki 2019 m. liepos 19 d. atstovauti santykiuose su Fondo administravimo įstaigomis buvo įgaliotas O. A..

35Pagal viešai prieinamus duomenis ((duomenys neskelbtini)), to neneigia ir šalys, 2019 m. rugsėjo 17 d. „A. T. L.“ kaip juridinis asmuo išregistruota.

36Atsižvelgdama į tai, ieškovė 2019 m. spalio 24 d. patikslino ieškinį, kuriuo prašo jai priteisti iš „A. T. L.“ teisių perėmėjo O. A. 11 050,38 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei netesybas už uždelstą atsiskaityti laiką.

37Teismas atkreipia dėmesį, jog civilinis procesas grindžiamas dvišališkumu. Tai reiškia, kad kiekviename procese ginčo teisenoje yra dvi šalys – ieškovas (asmuo, kuris pareiškia reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomiems interesams apginti) ir atsakovas (asmuo, kuriam pareiškiamas reikalavimas). Šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų tiesioginę įtaką jų materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Nurodyti byloje dalyvaujančius asmenis yra ieškovo, paduodančio ieškinį, pareiga (CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 135 straipsnio 1 dalis). Pagal teisės į tinkamą procesą principą asmenų procesinė padėtis byloje turi atitikti jų materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl to visais atvejais svarbu išsiaiškinti šalies tinkamumo civiliniame procese klausimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas). Taigi ieškovui pareiškus reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti, tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti kilusį šalių ginčą. Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą atsakovą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009; 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2014).

38Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įstatymo nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, o atsakovas – nesutikimo su ieškovo reikalavimais pagrindą. Pastebėtina, jog teismui, nagrinėjančiam darbo bylą, tenka aktyvus vaidmuo (CPK 414 straipsnis). Kita vertus, tokio vaidmens teismui, nagrinėjančiam darbo bylą, priskyrimas nereiškia, kad darbuotojui, kaip bylos šaliai, tenka pasyvaus proceso stebėtojo vaidmuo ir kad jis yra visiškai atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos vykdymo. Vis dėlto darbuotojas, kad ir koks procesinis statusas jam suteikiamas, yra bylos šalis, todėl jis pirmiausia pats ir turi vykdyti jam tenkančias procesines, įskaitant ir įrodinėjimo, pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-359-701/2019).

39Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė patikslintu ieškiniu reikalavimus atsakovui O. A. kelia, kaip juridinio asmens, t. y. „A. T. L.“, teisių perėmėjui. Tai grindžia Didžiojoje Britanijoje 2000 metais įvestu Įstatymu dėl partnerystės su apribota atsakomybe, 2006 m. Bendrovių įstatymu (toliau Įstatymas). Savo teiginiams pagrįsti ieškovė pateikė pastarojo Įstatymo dalinį vertimą bei Įmonių rūmų formas LLPSCO1, LLAR01.

402017 m. liepos 3 d. LLPSCO1 formoje nurodyta, kad O. A. yra asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi 75 proc. ar daugiau likviduojamos RAB (pagal formoje nurodomą pilną pavadinimą A. T. L., RAB kodas: (duomenys neskelbtini)) perteklinių aktyvų.

412019 m. rugpjūčio 1 d. LLAR01 formoje nurodoma, jog ribotos atsakomybės bendrovė ((RAB) pagal formoje nurodomą pilną pavadinimą A. T. L., RAB kodas: (duomenys neskelbtini)) patvirtina, kad nurodytas asmuo sutiko veikti kaip paskirtasis narys. Paskyrimo data: 2019 m. liepos 18 d., pavardė O. A..

42Įvertinus ieškovės pateiktus duomenis bei viešoje erdvėje prieinamą Įstatymą, matyti, jog minimu Įstatymu nustatyta bendrovių registravimo, išregistravimo tvarka, pildomų paraiškų formos, jų teikimo tvarka ir kt. Ieškovė konkrečiai remiasi Įstatymo 1004, 1005 straipsniais, tačiau nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžiuose ieškovė nenurodė, kuris būtent šių straipsnių punktas apibrėžia likviduojamos įmonės teisių bei pareigų perėmimą. Ieškovė taip pat nepateikė jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių, kad būtent atsakovas remiantis minimu Įstatymu ar kitais teisės aktais perėmė materialiąsias likviduoto juridinio asmens „A. T. L.“ teises ir pareigas (CPK 178 straipsnis). Taigi ieškovei nepateikus tokių duomenų bei vertinant galimą likviduotos įmonės teisių ir pareigų pagal Įstatymą perėmimą, teismas daro išvadą, jog nenustatyta jokių objektyvių duomenų, kurie sudarytų pagrindą išvadai, jog O. A. perėmė materialiąsias likviduoto juridinio asmens „A. T. L.“ teises ir pareigas (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, 808 straipsnis).

43Teismas atkreipia dėmesį, kad remiantis bendraisiais juridinių asmenų veiklos principais, juridiniam asmeniui pasibaigus likvidavimo būdu, teisių perėmimas paprastai negalimas. Tokiu būdu, nustačius, kad O. A. nėra materialiojo teisinio santykio tiesioginis subjektas, konstatuotina, jog jis neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį.

44Teismas pastebi, kad bylą nagrinėjo pagal paskutinį ieškovės patikslintą ieškinį, kurį ieškovė pateikė dėl ieškinio dalyko pakeitimo. Kaip žinia, ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Ieškovė patikslintu ieškiniu aiškiai ir nedviprasmiškai prašo darbo užmokestį priteisti iš „A. T. L.“ teisių perėmėjo O. A., tokios pozicijos laikėsi ir bylos nagrinėjimo metu. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė viso proceso metu nuo pat ginčo nagrinėjimo Darbo ginčų komisijoje buvo atstovaujama profesionalaus teisininko – advokatės. Teismo posėdžio metu teismas tikslino ieškovės poziciją, ar neketina tikslinti ieškinio, tačiau ieškovė liko prie reikalavimo priteisti darbo užmokestį iš atsakovo O. A., kaip juridinio asmens – „A. T. L.“ – teisių perėmėjo. Atsižvelgiant į ieškovės pasirinktą pažeistų teisių gynimą, nustačius, jog byloje nepateikta objektyvių duomenų, pagrindžiančių, kad O. A. perėmė materialiąsias likviduoto juridinio asmens „A. T. L.“ teises ir pareigas, yra pagrindas ieškinį atmesti.

45Ieškovė taip pat nurodė, kad nors LLP ir numato ribotą partnerių atsakomybę, bet egzistuoja dvi svarbios išimtys, kai partneris neša personalinę atsakomybę, o būtent, jeigu dalyvis prisiėmė personalinius įsipareigojimus ir juos pažeidė, bei partnerystės nemokumo atveju. Iš to būtų galima daryti prielaidą, kad ieškovė prašo iš atsakovo žalos atlyginimo, tačiau teismo posėdžiuose tiek teismui, tiek atsakovui tikslinant šias aplinkybes, ieškovė taip ir nesukonkretino civilinės atsakomybės sąlygų atsakovui. Pažymėtina, kad tokiu atveju būtent ieškovei tenka pareiga įrodyti civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus atsakovo veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.245–6.249 straipsniai), sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turi būti įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, numatytos CK 6.245– 6.249 straipsniuose. Dar kartą akcentuotina, jog teismas iki pat baigiamųjų kalbų tikslino ieškovės pasirinką pažeistų teisių gynimo būdą, t. y. ar neketina tikslinti ieškinio, tačiau ieškovė įstatymo numatytų civilinės atsakomybės sąlygų neįrodinėjo, nurodydama, jog O. A. atsakingas dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo kaip likviduoto juridinio asmens „A. T. L.“ teisių perėmėjas.

46Taigi šiuo atveju ieškovė nenurodė, kuo pasireiškė neteisėti atsakovo veiksmai, t. y. nenurodė, kokią, kaip nurodo ieškovė, personalinę atsakomybę yra prisiėmęs atsakovas, kokius būtent prisiimtus įsipareigojimus pažeidė. Ieškovė apsiribojo tuo, jog atsakovas turėjo informuoti kreditorius prieš įmonės likvidavimą, kad atsakovas, turėdamas 75 proc. bendrovės akcijų, gali atnaujinti partnerystės registravimą. Visų pirma pažymėtina, jog byloje nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių, kad atsakovas iniciavo įmonės likvidavimą (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis). Pačios ieškovės teigimu, pagal Įstatymą tam, kad išbraukti įmonę iš įmonių rejestro, reikia užpildyti formą LL DS01, tačiau byloje nėra pateikta jokių duomenų dėl šios formos pildymo, kad ją pildė būtent atsakovas. Kaip minėta, atsakovui priklausė 75 proc. bendrovės akcijų, todėl manytina, kad tokią teisę turėjo ir kiti akcininkai (nariai). Antra, byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas ketina atnaujinti partnerystės registravimą (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis). Kita vertus, jei, kaip nurodo ieškovė, būtų atnaujinta bendrovės registracija, ieškovei išlieka teisė į jos manymu neišmokėtų sumų išieškojimą iš bendrovės.

47Ieškovė teismo posėdyje taip pat teigė, kad atsakovas veikė Lietuvoje kaip įgaliotas asmuo, todėl yra atsakingas. Teismas atkreipia dėmesį, kad teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, tačiau faktinį ieškinio pagrindą turi nurodyti ieškovas. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga, teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Taigi, žalos atlyginimo atveju iš įgalioto asmens ieškovė turėtų nurodyti, kokius įgalinimus atsakovas viršijo, veikdamas įmonės interesais, kurie yra pagrindas reikalauti priteisti ieškovei darbo užmokestį iš atsakovo. Tokių aplinkybių ieškovė nenurodė ir neįrodinėjo.

48Teismas pažymi, jog aiškus ieškinio dalyko suformulavimas ir faktinio pagrindo išdėstymas yra šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principų tinkamo įgyvendinimo prielaida – nuo jo priklauso atsikirtimų į ieškinį turinys, nustatinėtinoms aplinkybėms patvirtinti teiktini įrodymai. Tokiu būdu ieškovei nenurodžius civilinės atsakomybės sąlygų, atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo principą, atsakovui suteikiantį teisę atsikirsti į ieškinį, teismas, vertindamas ieškovės suformuluotą ieškinio pagrindą ir dalyką, neturi pagrindo plačiau pasisakyti dėl galimos atsakovo civilinės atsakomybės.

49Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, šalių, jų atstovų paaiškinimus bei formuojamą teismų praktiką, teismas pripažįsta, kad ieškovės patikslintas ieškinys atsakovui, kaip likviduoto juridinio asmens „A. T. L.“ teisių perėmėjui, neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Atmetus ieškinį konstatavus, jog O. A. nėra materialiojo teisinio santykio tiesioginis subjektas ginčo byloje, teismas nepasisako dėl neišmokėto/išmokėto darbo užmokesčio, jo apskaičiavimo ir kitų su tuo susijusių aplinkybių.

50Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenimis, atsakovas patyrė 2 067,08 Eur advokato atstovavimo išlaidų bei 460,43 Eur išlaidas už rašysenos ekspertizę. Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagristos bylinėjimosi išlaidos – 2 527,51 Eur (2 067,08 Eur + 460,43 Eur) (CPK 88, 93 straipsniai).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

52ieškovės T. V. patikslintą ieškinį atmesti.

53Priteisti atsakovui O. A. iš ieškovės T. V. 2 527,51 Eur bylinėjimosi išlaidų.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. V.... 3. Teismas... 4. ieškovė T. V. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama:... 5. Ieškovė nurodo, kad 2018 m. birželio 18 „A. T. L.“ Lietuvos Respublikos... 6. 2018 m. liepos 23 d. ji kreipėsi į DGK su prašymu išieškoti iš „A. T.... 7. Ieškovės teigimu, „A. T. L.“ pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso... 8. Ieškovė nurodo, kad „A. T. L.“, kaip įmonė, buvo registruota... 9. Ieškovė nurodo, kad atleidimo dienai, t. y. 2018 m. kovo 27 d., jai turėjo... 10. Ieškovė nurodo, kad jai nepilnai buvo išmokėta kompensacija už... 11. Ieškovė prašo taikyti netesybas už laikotarpį nuo 2018 m. kovo mėn. 27 d.... 12. Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti ieškovės T. V.... 13. Atsakovas nurodo, kad ieškovė ir „A. T. L.“ 2012 m. vasario 12 d. sudarė... 14. Taip pat nurodo, kad darbo užmokesčio žiniaraščiai, kurie atspausdinti iš... 15. Atsakovas nurodo, kad iš byloje pateiktų „A. T. L.“ banko sąskaitos... 16. Be to, banko sąskaitos išraše yra nurodyta, jog ieškovei 2017 m. birželio... 17. Atsakovas nurodo, kad įsakymas, kuriuo ieškovė remiasi, jog jai neva nuo... 18. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 19. Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovė ieškinį palaikė, prašė jį... 20. Teismo posėdžio metu atsakovas, jo atstovas ieškinį prašė atmesti... 21. Trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ji... 22. Teismas... 23. remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2012 m. vasario 8 d. tarp „A. T.... 24. 2014 m. gegužės 15 d. įgaliojimu „A. T. L.“ įgaliojo O. A. veikti... 25. 2014 m. gegužės 15 d. „A. T. L.“ įgaliojo V. I.: a) sudaryti, derėtis,... 26. 2014 m. gruodžio 1 d. „A. T. L.“ įsakymu dėl darbo užmokesčio... 27. Byloje pateiktas V. S. (buvusios I.) 2018 m. lapkričio 2 d. pareiškimas. Jame... 28. 2018 m. kovo 26 d. „A. T. L.“ įsakymu dėl atleidimo iš darbo Nr.... 29. 2018 m. gegužės 21 d. DGK sprendimu T. V. reikalavimą dėl 2018 m. kovo 27... 30. 2018 m. liepos 9 d. DGK sprendimu „A. T. L.“ reikalavimą T. V. dėl 20... 31. 2018 m. rugpjūčio 10 d. „A. T. L.“ pažymoje nurodyta, kad 2018 m.... 32. 2018 m. rugpjūčio 28 d. DGK sprendimu atsisakė nagrinėti T. V. prašymą... 33. Pagal 2019 m. gruodžio mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą dėl... 34. Pagal 2020 m. sausio mėn. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 35. Pagal viešai prieinamus duomenis ((duomenys neskelbtini)), to neneigia ir... 36. Atsižvelgdama į tai, ieškovė 2019 m. spalio 24 d. patikslino ieškinį,... 37. Teismas atkreipia dėmesį, jog civilinis procesas grindžiamas dvišališkumu.... 38. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia, kad įrodinėjimo... 39. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, ieškovė patikslintu ieškiniu reikalavimus... 40. 2017 m. liepos 3 d. LLPSCO1 formoje nurodyta, kad O. A. yra asmuo, kuris... 41. 2019 m. rugpjūčio 1 d. LLAR01 formoje nurodoma, jog ribotos atsakomybės... 42. Įvertinus ieškovės pateiktus duomenis bei viešoje erdvėje prieinamą... 43. Teismas atkreipia dėmesį, kad remiantis bendraisiais juridinių asmenų... 44. Teismas pastebi, kad bylą nagrinėjo pagal paskutinį ieškovės patikslintą... 45. Ieškovė taip pat nurodė, kad nors LLP ir numato ribotą partnerių... 46. Taigi šiuo atveju ieškovė nenurodė, kuo pasireiškė neteisėti atsakovo... 47. Ieškovė teismo posėdyje taip pat teigė, kad atsakovas veikė Lietuvoje kaip... 48. Teismas pažymi, jog aiškus ieškinio dalyko suformulavimas ir faktinio... 49. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, išanalizavęs byloje esančius... 50. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263,... 52. ieškovės T. V. patikslintą ieškinį atmesti.... 53. Priteisti atsakovui O. A. iš ieškovės T. V. 2 527,51 Eur bylinėjimosi... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...