Byla 2A-622-252/2017
Dėl statybos rangos sutarties pakeitimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Danguolės Smetonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Margaritos Dzelzienės ir Zinos Mickevičiūtės, viešame teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė apeliacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14-1000/2017 pagal ieškovės UAB „Lenauda“ ieškinį dėl skolos pagal statybos rangos sutartį priteisimo atsakovei VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė ir VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė priešieškinį UAB „Lenauda“ dėl statybos rangos sutarties pakeitimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Lenauda“ prašė: priteisti iš atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 19 796,75 Eur skolą, 1624,78 Eur delspinigius, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 5 d. ieškovė pasirašė su atsakove Statybos rangos sutartį Nr. ( - ).
 3. Sutartimi ieškovė įsipareigojo atsakovės filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje pakeisti gamtinėmis dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą ( - ), paruošti katilą eksploatacijai, parengti būtiną su katilo pakeitimu susijusią dokumentaciją, priduoti naudojimui katilą kompetentingai institucijai, atlikti katilo aplinkos oro taršos ir išmetamų teršalų inventorizaciją bei priduoti šių darbų rezultatą atsakovei.
 4. Atsakovė šia sutartimi įsipareigojo suteikti ieškovei būtinas darbams sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Šalių sulygta darbų kaina – 26 658,72 Eur.
 5. Ieškovei atlikus sutartus darbus sutarties šalys pasirašė Atliktų darbų aktą. 2015 m. rugsėjo 29 d. ieškovė atsakovei pateikė PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) dėl minėtos sumos apmokėjimo.
 6. Atsakovė atliko dalinius šios sąskaitos apmokėjimus pervesdama 2015 m. gruodžio 31 d. į ieškovės sąskaitą 3000 Eur sumą, 2016 m. sausio 26 d. - 2000 Eur ir 2016 m. kovo 24 d. 1861,97 Eur ir liko skolinga 19 796,75 Eur.
 7. Kadangi atsakovė neįvykdė Statybos rangos sutartyje nustatytos prievolės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išdavimo apmokėti atliktus darbus, tai už kiekvieną uždelstą dieną turėtų būti skaičiuojami delspinigiai po 0,02 proc. kaip numatyta Sutarties 8.1 punkte.
 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Panevėžio apygardos prokuratūra atliks viešojo pirkimo ir jo pagrindu sudarytos sutarties vertinimą bei priims sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
 9. Nurodė, kad vykdant 2015 m. įvykusių viešųjų pirkimų patikrą atsakovės įstaigose kilo abejonių dėl aptariamo viešojo pirkimo, dėl ko atsakovė sudarė darbo grupę. 2016 m. kovo 18 d. darbo grupė pateikė išvadas, kuriose nurodoma, kad naujo katilo poreikis buvo suformuotas neteisėtai, netinkamai priimti sutartiniai darbai, kurie faktiškai neatlikti, netinkamai parinkti tiekėjai, nes katilo kaina aukštesnė nei rinkos kaina. Dėl ko buvo nuspręsta kreiptis į teisėsaugos institucijas.
 10. Priešieškiniu VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė prašė: pripažinti negaliojančiu Atliktų darbų aktą; pakeisti 2015 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 2.1 punkto nuostatas, nurodant, jog darbų kaina yra lygi 14 216, 15 Eur be PMV (17 201,54 Eur su PVM) ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 11. Nurodė, kad ieškovė neatliko visų Sutartyje nurodytų darbų, todėl pažeidė sutartį (CK 6.217 straipsnis) ir reikalavimas priteisti visą Sutarties sumą yra nepagrįstas.
 12. Nurodė, kad Atliktų darbų tyrimo aktas (Specialisto išvada) Nr. ( - ) patvirtino, kad ieškovė nerengė katilo su degikliu dokumentų ir nepagrįstai reikalauja už šiuos darbus priteisti 1260 Eur be PVM.
 13. Statybos rangos sutarties kaina turi būti sumažintina CK 6.198 straipsnio 2 dalies pagrindu, kadangi neatitinka protingumo kriterijaus reikalavimų ir sudaro prielaidas neteisėtam ieškovės praturtėjimui bei prieštarauja imperatyvioms teisės normoms ir viešajai tvarkai. Nors ieškovė pasiūlė mažiausią darbų kainą, o atsakovė siekė nedelsiant įgyvendinti viešąjį interesą ir užtikrinti sklandų katilo, būtino vandens šildymui, veikimą, buvo pasirašyta Statybų rangos sutartis pagal ieškovės vienašališkai nustatytą darbų kainą, kuri, kaip paaiškėjo iš Specialisto išvados, žymiai viršija tokių darbų rinkoje įprastą kainą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 21 d. sprendimu UAB „Lenauda“ ieškinį tenkino pilnai. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė priešieškinį atmetė.
 2. Priteisė iš atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 19 796,75 Eur skolą, 1 624,78 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (21 421,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. rugpjūčio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 642,00 Eur žyminį mokestį ir 1 885,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti – ieškovei UAB „Lenauda“. Priteisė valstybei iš atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 20,57 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.
 3. Teismas nustatė, kad atsakovė organizavo viešąjį pirkimą (apklausos būdu) dėl gamtinėmis dujomis kūrenamo vandens šildymo katilo su degikliu ir katilo keitimo. Viešojo pirkimo laimėtoja pripažinta ieškovė pasiūlė mažiausią katilo su degikliu ir remonto darbų atlikimo kainą, t. y. 26 658,72 Eur. Tokiai kainai šalys pasirašė ir Statybos rangos sutartį.
 4. Teismas konstatavo kad, vadovaujantis CK 6.653 straipsnio 5 dalimi statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant.
 5. Teismo vertinimu Sutarties sąlygų visuma patvirtina, kad šalys siekė sudaryti sutartį, kurios kaina nebūtų keičiama, kadangi Sutarties 2.2 punkte numatyta, kad į kainą įtrauktos visos rangovo išlaidos ir visi mokesčiai, reikalingi tinkamai įvykdyti Sutartį, todėl tiek atsakovė, tiek ieškovė, prieš sudarant fiksuotos kainos sutartį, turėjo įvertinti reikalingų prekių ir darbų kiekį.
 6. Teismas sutiko su Specialisto išvadoje dėstomu vertinimu, kad pirkimo dokumentai, pagal juos pateikti pasiūlymai bei vėliau sudarytos Sutarties sudarymo principai yra ydingi, nes nepakankamai apibrėžia perkamus daiktus ir paslaugas, nėra jų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų. Tačiau kartu nurodė, kad atsakovė, vykdydama viešąjį pirkimą turėjo elgtis rūpestingai ir atidžiai, nurodyti visas reikalingas prekių specifikacijas, taip pat nurodyti reikalingus atlikti darbus, taip sumažindama tiekėjams galimybes teikti rinkoje vyraujančių kainų neatitinkančius pasiūlymus.
 7. Kadangi viešojo pirkimo metu mažesnę kainą pasiūliusių tiekėjų neatsirado, todėl atsakovei vėliau nusprendus, kad nustatyta kaina buvo per didelė, ji vis tiek privalo prisiimti iš fiksuotos kainos Sutarties kylančius įsipareigojimus. Priešingu atveju, būtų pažeistas ieškovės teisėtų lūkesčių principas.
 8. Teismas pasisakė, kad nors priešieškiniu ginčijamas darbų kainos dydis ir kiekis, tačiau iki bylos iškėlimo teisme dienos ieškovei nebuvo pareikšta pretenzijų dėl darbų kokybės, o Specialisto išvadoje nurodoma, kad visi darbai yra atlikti. Todėl sprendė, kad šalims susitarus mokėti fiksuotą darbų kainą, o ne už faktiškai atliktus darbus, atsakovei reikalauti sumažinti kainą pagal faktiškai atliktus darbus nėra pagrindo.
 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė neparengė katilo degiklio specifikacijos ir pasinaudojo 2005 m. UAB „Manfula“ parengto techninio projekto dujofikavimo dalimi konstatavo, kad tai nelaikoma nekokybišku Sutarties įvykdymu, dėl kurio galėtų būti mažinama Sutartyje numatyta kaina. Juolab, kad tai netrukdė priduoti objektą potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo įstaigai bei Valstybinei Energetikos inspekcijai.
 10. Teismas pasisakė, kad remonto darbų dokumentacija negali būti laikoma ir paslėptu trūkumu, kurio atsakovė negalėjo nustatyti normaliai priimant darbą.
 11. Teismas atmetė kaip nepagrįstus priešieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiu Atliktų darbų aktą ir pakeisti Sutarties 2.1 punkto nuostatą, nurodant jog darbų kaina lygi 17 201,54 Eur su PVM, nes pretenzijų dėl darbų kokybės, kurie įtakotų kainos sumažinimą, atsakovė nebuvo pareiškusi, o darbų kiekiai nėra esminiai, dėl sudarytos fiksuotos kainos sutarties.
 12. Spręsdamas dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo teismas pasisakė, kad šalys 2015 m. rugsėjo 29 d. pasirašydamos Atliktų darbų aktą, patvirtino, kad Sutartyje numatyti darbai yra atlikti pilnai. Pretenzijų dėl darbų kokybės nebuvo, Sutarties objektas priduotas Valstybinei Energetikos inspekcijai ir gali būti naudojamas tinkamai pagal paskirtį, todėl konstatavo, kad atsakovė privalo apmokėti už atliktus statybos darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 straipsnio 1 dalis).
 13. Kadangi atsakovė nėra įvykdžiusi savo prievolės laiku atsiskaityti, o Sutartyje nustatytų delspinigių dydis (0,02 procento) nėra neprotingai didelis, todėl ieškovės reikalavimą dėl 1 624,78 Eur delspinigių priteisimo tenkino kaip ir reikalavimą išieškoti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos tenkinamas.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

8

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė prašo panaikinti Pasvalio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. sprendimą iš dalies ir atsakovės priešieškinį tenkinti visa apimtimi bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Šalių sudarytos Statybos rangos sutarties kaina, nustatyta remiantis išimtinai vienašališku ieškovės pasiūlymu, yra neprotingai didelė, neatitinkanti CK 6.198 straipsnio kriterijų ir leidžianti ieškovei nepagrįstai praturtėti.

930.2. Teismui pateikta Specialisto išvada pagrindžia jog ieškovė visa apimtimi neatliko darbų, kuriuos įsipareigojo atlikti pagal Sutartį, t.y. iš esmės nerengė katilo su degikliu keitimo dokumentų. Ieškovė atliko tik šiuos Sutartyje nurodytos kainos nesiekiančius darbus: durų varčios demontavimą/montavimą katilų išnešimui ir įnešimui į katilinės patalpą, galimai apgadintos katilinės sienos glaistymą ir perdažymą, grindų plytelių demontavimą, paviršiaus išlyginimą, grindų plytelių klijavimą.

1030.3 Bendrastatybinių darbų, tiek ir tokių, kokius faktiškai atliko ieškovė, kaina yra 155 Eur be PVM, tuo tarpu ieškovo pasiūlyta kaina - 2 490 Eur be PVM. Pakeisto katilo pridavimo įgaliotajai potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo įstaigai ir valstybinei energetikos inspekcijai kaštai negali viršyti 194 Eur be PVM sumos, o ieškovės nurodyti kaštai - 420 Eur be PVM. Aplinkos oro taršos šaltinių (katilinės po remonto) ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija gali būti atlikta ir ataskaita parengta už 250 Eur be PVM, o ieškovės pasiūlyta kaina - 610 Eur be PVM.

1130.4. Pagal sutartį ieškovė privalėjo pateikti įrangą, kurios kaina/vertė buvo nurodyta, tačiau faktiškai sumontavo žymiai pigesnę įrangą, kurios kaina rinkoje, kaip ir sulygtų atlikti darbų, yra žymiai mažesnė nei nurodo ieškovė.

1230.5. Sutartyje numačius fiksuotos kainos kainodaros būdą, tačiau ieškovei neatlikus visų darbų, numatytų pagal sutartį, pagal Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas, perkančioji organizacija neturi sumokėti visos sutartyje įtvirtintos darbų kainos.

  1. Nesutinka su apylinkės teismo argumentais, kad pasirašytame Atliktų darbų akte neužfiksuoti jokie trūkumai, todėl nėra pagrindo pripažinti Atliktų darbų aktą negaliojančiu. Minėtos aplinkybės paaiškėjo tik po darbų atlikimo ir fiksuotos atliktų darbų tyrimo akte.
  1. Apeliantės vertinimu reali ieškovės atliktų darbų (Sutarties) kaina yra 14 216,15 Eur be PVM ir 17 01, 54 Eur su PVM, bei pažymi, kad šią sumą yra sumokėjusi ieškovei. Todėl remiantis CK 6.198 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi būti sumažinta iki protingumo kriterijaus atitinkančios kainos, pagrįstos realiomis rinkos kainomis.
  2. Apeliantė prie apeliacinio skundo pridėjo mokėjimo pavedimą, kuris patvirtina, kad 2017-05-19 pavedimu ji ieškovei sumokėjo 10 339,57 Eur.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Lenauda“ prašo VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninės apeliacinį skundą atmesti.
 2. Atkreipia teismo dėmesį, kad apeliantė prašydama sumažinti atliktų darbų kainą nenurodo darbų kainų skirtumo tarp priteistos mokėti ir atsakovės pageidaujamos 17 201 Eur sumos, kas pažeidžia CPK 306 straipsnio 1 dalį, nes nėra aiški ginčijama suma. Kainos nurodytos Atliktų darbų akte neviršija kainų, nustatytų 2015 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutartyje. Kadangi pačioje sutartyje nurodyta, kad jai taikoma fiksuota kainos kainodara, tai šalims neįtvirtinama galimybė ją keisti nei didinant, nei mažinant.
 3. Sutinka su apylinkės teismo vertiniu, kad remonto darbų dokumentacija negali būti laikoma paslėptu trūkumu, kurio apeliantas negalėjo nustatyti priimdamas darbą. Darbų atlikimo akte nefiksuoti jokie trūkumai, nurodyta, kad visi darbai atlikti 100 procentų, kad remonto dokumentų parengimas įvykdytas pilnai.
 4. Reikalavimas panaikinti Atliktų darbų aktą yra neteisėtas, nes toks aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį. Neužfiksavus šiame akte darbų trūkumų, vėliau remtis trūkumų faktu negalima.
 5. Nepaisant to, kad apeliantė nesutinka su Sutarties kaina, ji privalo prisiimti iš fiksuotos kainos Sutarties kylančius įsipareigojimus, nes priešingu atveju, būtų pažeistas UAB „Lenauda“ teisėtų lūkesčių principas, kadangi ji taip pat sudarydama sutartį ir prisiimdama riziką dėl fiksuotos kainos, teisėtai tikėjosi gauti atlygį, kuris buvo nustatytas Sutartimi.
 6. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė ginčydama fiksuotą darbų ir įrenginių kainą, atliktų darbų kiekį, nenurodo, kad UAB „Lenauda” darbus atliko nekokybiškai. Pretenzijų dėl darbų kokybės iki bylos iškėlimo teisme nepareiškė, o atsakovės samdytas ekspertas savo išvadoje patvirtino kad visi darbai pagal sutartį atlikti, sutarties objektas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
 7. Apeliantė darbų ir įrangos rinkos kainas privalėjo žinoti Sutarties pasirašymo metu, o sutikdama su pasiūlytomis kainomis prarado galimybę jas ginčyti teisme keisdama kainas nustatytas sutarties sąlygose.
teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas atsakovės apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apeliantės nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).
 2. Atsakovės organizuotame „Gamtinėmis dujomis kūrenamo vandens šildymo katilo su degikliu ir katilo keitimo“ viešajame pirkime apklausos būdu dalyvavo trys bendrovės – UAB „Dinas“, UAB „Biržų akcinė bendrovė‘ ir UAB „Lenauda“.
 3. 2015 m. liepos 22 d. pranešime apie viešojo pirkimo laimėjusį pasiūlymą nurodoma, kad įvertinus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus pirkimo dokumentuose nurodyta tvarka, laimėjusiu pasiūlymu pripažintas – pasiūlymas teiktas UAB „Lenauda“. Ši bendrovė iš trijų, pirkime dalyvavusių, tiekėjų pasiūlė mažiausią kainą, t.y. 26 658,72 Eur (b.l. 122).
 4. Faktinės bylos aplinkybės teismo sprendimu nustatytos tinkamai ir šalys jų neginčijo, jų neginčija ir apeliantė, todėl kolegija jų nebekartoja.
 5. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė dėl Sutartimi sulygtų darbų kokybės, kiekio ar netinkamo atlikimo ieškovei iki priešieškinio pateikimo teismui, būtų pareiškusi pretenzijas.
 6. Atsakovė ieškovei 2015 m. gruodžio 31 d. pervedė į sąskaitą 3000 Eur, 2016 m. kovo 4 d. - 2000 Eur ir 2016 m. sausio 26 d. 2000 Eur (b.l. 18-20). Po ginčijamo sprendimo priėmimo atsakovė ieškovei papildomai pervedė 2017 m. gegužės 19 d. -10 339,57 Eur (b.l. 181).
 7. Statybos rangos sutartis, iš kurios ieškovė kildino savo reikalavimą, buvo sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), t.y. viešojo pirkimo būdu. Sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, pirmiausia atsižvelgtina į VPĮ, kaip specialiojo įstatymo, nuostatas, taip pat į bendrąsias sutarčių teisės normas.
 8. Skirtingai nei interpretuoja atsakovė savo apeliaciniame skunde, sutarties laisvės principas viešuosiuose pirkimuose yra taikomas kur kas siauresne apimtimi, nei įprastai civiliniuose teisiniuose santykiuose, t. y. sutarties laisvės principas pirkimo sutarties šalims gali būti taikomas tiek, kiek jo neapriboja VPĮ normos ir paskelbto viešojo pirkimo dokumentai. T.y. pirkimo sutarties šalys yra griežtai saistomos pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytomis sąlygomis ne tik sudarant pirkimo sutartį, bet ir ją įgyvendinant. Pirkimo sutarties nuostatas, atitinkančias pirkimo sąlygas, privalo vykdyti ir griežtai jų laikytis tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėjas.
 1. VPĮ nustato, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina <...> ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos (18 straipsnio 3 dalis).
 2. Kaip minėta, pirkimą laimėjusi UAB „Lenauda“, iš trijų pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlė mažiausią kainą. Sutarties turinys patvirtina, kad šalys joje nurodė konkrečią fiksuotą sutarties kainą.
 3. Tai, kad prekių ir paslaugų rinkoje yra pigesnes paslaugas teikiančių įmonių, ir įsigyti reikiamas medžiagas bei įrenginius galima žemesnėmis kainomis, kas nustatyta atsakovės užsakymu firmos „Tyrimai ir projektai“ atliktame Darbų tyrimo akte (b.l. 124-129), šiuo atveju nesurado pagrindo spręsti, kad būtent tiekėjas pasiūlęs konkrečiame pirkime mažiausią kainą elgėsi nesąžiningai ir šia teise piktnaudžiaudamas nustatė aiškiai protingumo kriterijų neatitinkančią kainą. Tokius apeliantės argumentus teismas vertina kaip teisiškai nepagrįstus ir neatitinkančius ginčo teisinio reglamentavimo konteksto.
 4. Nors apeliacinės instancijos teismas nevertina paties viešojo pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta ginčo Sutarties organizavimo ir vykdymo teisėtumo ir pagrįstumo, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tačiau sutinka su apylinkės teismo pozicija, kad būtent atsakovė, organizavusi ir vykdžiusi viešąjį pirkimą turėjo pareigą elgtis rūpestingai ir atidžiai, nurodyti visas reikalingas prekių specifikacijas, detaliai nurodyti būtinus atlikti darbus, kad viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai teiktų optimaliausius pasiūlymus kainos ir kokybės atžvilgiu.
 5. Neturi teisinės reikšmės ir ta aplinkybė, kad atsakovė kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl tyrimo atlikimo vykdant šį pirkimą, nes nustačius kaltus asmenis dėl netinkamai organizuotų ir atliktų viešųjų pirkimų, jiems gali būti reiškiami ieškiniai dėl žalos atlyginimo, kuri atsirado dėl to, kad buvo nupirktos per brangios paslaugos konkrečiam darbui atlikti.
 6. Kolegija pritaria apylinkės teismo pozicijai, kad rangos sutartyje aptartų darbų kainos nustatymą reguliuoja ir bendrosios rangos sutarčių taisyklės, įtvirtintos CK 6.653 straipsnyje, kurios taikytinos ir statybos rangos sutartims. Šio straipsnio 5 dalis taip pat numato, kad jei rangos sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, kaip nagrinėjamu atveju, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-505/2005; Nr. 3K-3-543/2006). Šalys, sudarančios statybos rangos sutartį, kurioje nustatyta konkreti kaina, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius.
 7. Apeliantė pažymėjo, kad ieškovės parengti remonto dokumentai nėra pakankami, t.y. neparengtos katilo degiklio specifikacijos, o ieškovė tiesiog pasinaudojo dar 2005 m. kitos bendrovės techninio projekto dujofikavimo dalimi dėl ko atsakovei nėra pareigos atsiskaityti už Sutartyje nurodomus remonto (katilo su degikliu keitimo) dokumentų parengimą ir atitinkamai turėtų būti sumažinta Sutarties kaina.
 8. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atliktų darbų akte trūkumų nenurodymas reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumu faktu vėliau remtis negalima, išskyrus atvejus, jei trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-484/2007; 3K-3-287/2010). Šiuo gi atveju kaip pagrįstai nurodė apylinkės teismas remonto darbų dokumentacija negali būti laikoma paslėptu trūkumu, kurio atsakovė negalėjo nustatyti normaliai priimdama darbą.
 9. Nagrinėjamu atveju, atsakovės įgaliotas asmuo pasirašė Atliktų darbų aktą, be jokių išlygų. Jame nėra nurodyti jokie trūkumai, ar pretenzijos nei dėl darbų kiekio, nei dėl kokybės ar dokumentacijos nepakankamumo. Iki priešieškinio pareiškimo taip pat jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, kiekio ar kitų trūkumų atsakovė ieškovei nebuvo pareiškusi. Pačios atsakovės pateiktas įrodymo – Atliktų darbų tyrimo akto išvadose konstatuota, kad Sutartyje nurodyti darbai ieškovės yra atlikti ir atitinka Sutarties ir pasiūlymo kainas.
 10. Tai, kad ieškovė pasinaudojo kitos įmonės parengta projektine dokumentacija, papildydama ją naujais duomenimis ar, kad kaip nustatė specialistas nebuvo parengusi atskirai dar ir degiklio specifikacijos, katilo privedamųjų vamzdynų keitimo charakteristikų, nepaneigia, apylinkės teismo išvados, kad parengta dokumentacija buvo pakankama, kad būtų leista eksploatuoti naujai įrengtą katilą su degikliu, t.y. pasiektas Sutartimi sulygtas rangovo darbų rezultatas.
 11. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovė pagal sutartį darbus įvykdė, išrašė atliktų darbų aktą, kurį atsakovės atstovas pasirašė be išlygų. Todėl atsakovei nuo šiuo aktu fiksuojamo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo momento atsirado prievolė už darbus atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Tenkinti atsakovės reikalavimą dėl Atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir Sutarties kainos iki 14 216,15 Eur be PVM (17 201,54 Eur su PVM) sumažinimo nėra jokio pagrindo.
 12. Kiti atsakovės apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisiniam nagrinėjamų klausimų išsprendimui.
 13. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas, teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, o aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti tokį sprendimą, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė.
 14. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad sprendimo priėmimo momentui atsakovė buvo skolinga ieškovei nurodytą ieškinio sumą, t.y. 19 796,75 Eur skolos ir priskaičiuotus delspinigius nuo šios sumos 1 624,78 Eur. Apeliantė skunde nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria iš jos buvo priteista 19 796,75 Eur. skola. Nors apeliantė neprašo priimti naujai pateikto įrodymo, t.y. 2017-05-19 mokėjimo pavedimo 10 339,57 Eur. sumai, tačiau kolegija atsižvelgdama į tai, kad jau po sprendimo priėmimo atsakovė iš dalies atsiskaitė pagal pareikštą ieškinį, priima naujai pateiktą įrodymą apie pinigų pervedimą ieškovei. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė sumokėjo ieškovei 10 339,57 Eur skolos, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina skolos dalis sumažintina nuo 19 796,75 Eur iki 9 457,18 Eur ir dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas.
 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atsakovės ieškovei priteista skolos dalis sumažinta todėl, kad atsakovė po sprendimo priėmimo šią skolos dalį sumokėjo, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad priskaičiuotų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą lėmė ieškovės veiksmai. Todėl neigiamas pasekmes dėl laiku nesumokėtos skolos turi prisiimti atsakovė. (CPK 93 str. 4 d. 5 d.).
 16. Atsakovės apeliacinį skundą atmetus, jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnis.).
 17. Ieškovės UAB „Lenauda“ pateikta 2017 m. birželio 5 d. sąskaita už teisines paslaugas patvirtina, kad ieškovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą sumokėjo 909 Eur, o už atstovavimą Panevėžio apygardos teisme (1 kartą) -120 Eur (b.l.189-190). Kadangi byla apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, todėl sąskaitoje nurodytos atstovavimo Panevėžio apygardos teisme išlaidos 120 Eur nepriteistinos.
 18. Atsižvelgiant į CPK 98 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ pakeisto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-777 nuostatas bei įvertinus, kad ieškovę tas pats advokatas atstovavo ir pirmosios instancijos teisme, atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės naujų argumentų ieškovė nenurodė, byla nebuvo labai sudėtinga, nereikalavo specialių žinių, joje nebuvo keliami nauji teisės taikymo ir aiškinimo klausimai, todėl yra pagrindas sumažinti ieškovės patirtas advokato pagalbos išlaidas iki 500 Eur.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16Pasvalio rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. sprendimą dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo pakeisti ir išdėstyti taip:

17Priteisti iš atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, įmonės kodas ( - ), 9 457,18 Eur (devynis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 18 eurocentų) skolos, 1 624,78 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt keturis eurus 78 eurocentus) delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą (11 081,96 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-08-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 642 Eur ( šešis šimtus keturiasdešimt du eurus) žyminį mokestį ir 1 885 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovei UAB „Lenauda“.

18Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 500 Eur (penkis šimtus eurų) advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme ieškovės UAB „Lenauda” naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai