Byla 2A-2285-275/2012
Dėl išmokėtų sumų priteisimo, tretieji asmenys UAB ,,Statybos ekspertizė“, UAB ,,Bioprojektas“, UAB ,,Granulita“, UAB „Swedbank lizingas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Loretos Lipnickienės ir Andžejaus Maciejevskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AAS ,,Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir AB ,,Axis Industries“ dėl išmokėtų sumų priteisimo, tretieji asmenys UAB ,,Statybos ekspertizė“, UAB ,,Bioprojektas“, UAB ,,Granulita“, UAB „Swedbank lizingas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir AB ,,Axis Industries“ 60 781,21 Lt išmokėtų sumų, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AAS ,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas su trečiuoju asmeniu UAB ,,Granulita“ sudarė įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartis, pagal kurias nuo gaisro, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ir kitų rizikų buvo apdraustas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, esantis Vainiūnų k., Radviliškio raj. 2008-06-03 draudėjo patalpose kilo gaisras, kurio metu buvo apgadintas apdraustas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. 2008-06-19 Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymoje nurodyta, kad gaisro priežastis – technologinio proceso sutrikimas. VšĮ ,,TUVtechnika“ atliko 2008-06-03 įvykusio gaisro tyrimą. VšĮ ,,TUV technika“ ekspertų nuomone, sprogimą galėjo inicijuoti iš pakuros patekusios neužgesusios kietos deginamos medžiagos detalės bei aukšta temperatūra džiovyklos priekyje. Be to, ekspertai pažymėjo, kad gamintojas, tiekdamas gaminį į rinką, nenumatė galimo sprogimo pavojaus, nenumatė, kad sprogimas gali persiduoti transporterio kanalu į sausų pjuvenų sandėlį, nesilaikė techninio reglamento ,,Mašinų sauga“ reikalavimų, netaikė sprogimo atskyrimo sistemų, numatytų Europos Sąjungos direktyvoje Nr. 94/9/EB. Iš to seka, kad gamintojui, t.y. atsakovui AB ,,Axis Industries“, kyla atsakomybė dėl 2008-06-03 UAB ,,Granulita“ patalpose kilusio gaisro. Ieškovas 2008-07-21 išmokėjo draudėjui UAB ,,Granulita“ 78 337,51 Lt draudimo išmoką dėl 2008-06-03 kilusio gaisro (63 807,40 Lt – už sugadintą pastatą ir įrenginius, 14 530,11 Lt – už sugadintą gatavą produkciją). Už ekspertizės atlikimą VšĮ ,,TUVtechnika“ buvo išmokėta 2 265,60 Lt. Iš viso ieškovas dėl šio gaisro išmokėjo 80 603,11 Lt. Tarp šalių ginčo dėl žalos dydžio nėra. Atsakovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ nusprendė atlikti dar vieną ekspertizę. Šią ekspertizę atliko VĮ Techninės priežiūros tarnyba ir nustatė, kad AB ,,Axis Industries“ įtaka gaisro kilimui – 30 proc. VĮ Techninės priežiūros tarnybos ekspertizės akte nurodyta, kad dėl 2008-06-03 gaisro/sprogimo yra atsakingos keturios įmonės – UAB ,,Bioprojektas“ (suprojektavo džiovinimo granuliavimo liniją) – 40 proc., UAB ,,Statybos ekspertizė“ (atliko projekto bendrąją ekspertizę) – 10 proc., AB ,,Axis Industries“ (sumontavo džiovinimo - granuliavimo liniją) – 30 proc., ir UAB ,,Granulita“ (eksploatavo džiovinimo – granuliavimo liniją) – 20 proc. Remdamiesi VĮ Techninės priežiūros tarnybos ekspertize, atsakovai sumokėjo 30 proc. nuo sumos, kurią ieškovas išmokėjo už apgadinto pastato ir įrenginių remontą ir už VšĮ ,,TUVtechnika“ ekspertizės atlikimą, t.y. išmokėjo 30 proc., nuo 66 073 Lt, iš viso 19 821,90 Lt. Atsakovai visiškai neatlygino ieškovo išmokėtos draudimo išmokos už gatavą produkciją. Ieškovas nurodė, kad nesutinka su VĮ Techninės priežiūros tarnybos atlikta ekspertize, kadangi Civilinio kodekso 6.292 str. numatyta, kad gamintojas ar paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl netinkamos kokybės produktų ar netinkamos kokybės paslaugų atsiradusią žalą. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, nurodė, kad abi ekspertų išvados įrodo, kad parduotas netinkamas daiktas trečiajam asmeniui UAB ,,Granulita“, pardavėjas atsako už parduotą daiktą, už parduoto daikto trūkumus. Žala įvyko dėl to, kad agregatas buvo netinkamas. Pardavėjas atsako prieš pirkėją ir atsako už visų kitų subjektų, kurie naudojasi daiktu, veiksmus. Atsakovo AB ,,Axis Industries“ atsakomybė kyla bendrais civilinės atsakomybės pagrindais. UAB ,,Granulita“ kaltės dėl sprogimo nėra, ar atsakinga UAB ,,Statybos ekspertizė“ – ne šios bylos dalykas.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 7 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad 2007-05-05 UAB „Axis Industries“ ir UAB „Granulita“ pasirašė tiekimo sutartį, pagal kurią UAB „Axis Industries“ įsipareigojo pagaminti, pristatyti, sumontuoti, paleisti ir suderinti UAB „Granulita“ medienos pjuvenų džiovinimo-granuliavimo linijos įrangą Vainiūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio raj., o pirkėjas UAB „Granulita“ įsipareigojo prekę priimti ir sumokėti nustatytą kainą. 2007-06-01 UAB „Axis Industries“ ir tretysis asmuo UAB „Bioprojektas“ pasirašė projektavimo sutartį, pagal kurią UAB „Bioprojektas“ (vykdytojas) įsipareigojo pagal užsakovo AB „Axis Industies“ užduotį parengti medienos pjuvenų džiovinimo-granuliavimo linijos, kuri bus montuojama objekte Vainiūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio raj., techninį projektą ir pagal teisės aktų reikalavimus suderinti jį su visomis institucijomis bei asmenimis, o užsakovas įsipareigojo techninį projektą priimti ir už jį sumokėti. 2007 m. pagal trečiųjų asmenų UAB „Granulita“ ir UAB „Statybos ekspertizė“ žodinį susitarimą UAB „Statybos ekspertizė“ atliko projekto bendrąją ekspertizę. 2008-02-14 AB „Axis Industries“ ir UAB „Granulita“ pasirašė susitarimą dėl 2007-05-05 tiekimo sutarties, kuriuo medienos pjuvenų džiovinimo-granuliavimo linijos tiekimo, montavimo, paleidimo-derinimo bei personalo apmokymo darbai, vykdyti kliento objekte Vainiūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio raj., buvo užbaigti ir priduoti UAB „Granulita“. 2008-02-14 turto priėmimo-perdavimo aktu medienos pjuvenų džiovinimo-granuliavimo linija buvo perduota ir priimta, UAB „Granulita“ (klientas) patvirtino, kad jam perduodamas turtas yra kokybiškas, atitinka pirkimo dokumentus ir kad pardavėjas AB „Axis Industries“ įvykdė visus įsipareigojimus pagal tiekimo sutartį. Nuo šio akto pasirašymo momento UAB „Granulita“ suteikiama teisė valdyti ir naudotis turtu pagal sutartį ir jai pereina atsitiktinio turto žuvimo ar sugedimo rizika (akto 3 punktas).

8Gaisras/sprogimas įvyko jau atsakovui AB „Axis Industries“ turtą perdavus trečiajam asmeniui UAB „Granulita“, t.y. 2008-06-03.

9Byloje surinkti įrodymai dėl gaisro priežasties ir už ją atsakingų asmenų yra prieštaringi. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2008-06-19 pažymoje apie kilusį gaisrą nurodyta, kad gaisro priežastis – technologinio proceso sutrikimas. VšĮ ,,TUVtechnika“ ekspertizės išvadoje nurodyta, kas techninė sprogimo priežastis – neatjungta pakura nuo džiovyklos. Sprogimą galėjo inicijuoti iš pakuros patekusios neužgesusios kietos deginamos medžiagos dalelės bei aukšta temperatūra džiovyklos priekyje. Gamintojas, tiekdamas gaminį į rinką nenumatė galimo sprogimo pavojaus, neįvertindamas techninio reglamento ,,Mašinų sauga“. VšĮ „TUVtechnika“ aiškinamajame rašte dėl gaisro nurodyta, kad sprogimas įvyko dėl to, jog parinkta nepagrįstai aukšta pakuros atjungimo temperatūra. Nurodyta, kad projektuojant džiovinimo įrenginį nebuvo pakankamai įvertinta dulkių sprogimo specifika ir visi galimi pavojai. VĮ Techninės priežiūros tarnybos akte nurodyta, kad gaisras/sprogimas įvyko todėl, kad kiekviena įmonė nepilnai arba nekokybiškai atliko savo funkcijas, kiekvienos įmonės įtaka įvykusiam gaisrui/sprogimui akte paskirstyta taip - UAB ,,Bioprojektas“ – 40 proc., UAB ,,Statybos ekspertizė“ -10 proc., AB ,,Axis Industries“ – 30 proc., UAB ,,Granulita“ – 20 proc. Akte nurodyta, kad UAB „Granulita“ netinkamai sandėliavo gatavą produkciją, t.y. ją sandėliavo sausos žaliavos sandėlyje, kuriame pagal klasifikaciją gali būti sprogi aplinka, kai tuo tarpu pagal UAB „Bioprojektas“ parengtą techninį projektą, granulės maišuose turėjo būti sandėliuojamos tik sandėliavimo patalpoje. Liudytoju apklaustas aktą surašęs ekspertas S. B. patvirtino ekspertizės akte nurodytas aplinkybes, paaiškinęs, kad sprogimas galėjo įvykti dėl to, jog susidarė pavojinga medienos dulkių-oro koncentracija džiovinimo būgne, o kibirkštis, patekusi iš pakuros, inicijavo sprogimą. Nurodė, kad dėl kilusio gaisro kaltos keturios bendrovės. UAB „Bioprojektas“ kaltę vertina apie 40 procentų, nes jie nenumatė papildomų blokuočių, kurios uždarytų avarinę sklendę, t.y. nesumontavo apsaugų, netaikė techninių reglamentų, prieš pradėdami projektuoti, neatliko rizikos įvertinimo, pavojaus analizės. UAB „Statybos ekspertizė“ kaltę įvertino apie 10 procentų, nes jie nekokybiškai atliko projekto bendrąją ekspertizę, visiškai neįvertino technologinės linijos, neįvertino reglamentų dėl renginių projektavimo ir montavimo. AB „Axies Industries“ kaltę įvertino apie 30 procentų, nes jie sumontavo džiovinimo-granuliavimo liniją, nors UAB „Bioprojektas“ netaikė techninio reglamento „Mašinų sauga“, nepateikė UAB „Granulita“ džiovinimo linijos eksploatacinės instrukcijos, personalą su instrukcija supažindino tik žodžiu. UAB „Granulita“ kaltę įvertino apie 20 procentų, nes jie neatliko reikiamų priemonių, kad darbo įrenginiai, kuriais naudojosi darbuotojai įmonėje, būtų tinkami arba pritaikyti darbui atlikti, neinstruktavo personalo ir leido darbuotojams dirbti nesupažindintiems su įrenginio eksploatavimo instrukcija, be to, netinkamai, nesilaikydami techninio projekto, sandėliavo granules. Nurodė, kad UAB „Granulita“ turėjo sustabdyti procesą, bet to nepadarė.

10Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“, vadovaudamasis VĮ Techninės priežiūros tarnybos ekspertizės aktu, nustatančiu atsakovo AB ,,Axis Industries“ 30 proc. atsakomybę bei 2007-12-22 bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartimi Nr. 200712/06-3048, sudaryta su AB „Axis Industries“, sumokėjo ieškovui 16 821,90 Lt išmoką, o atsakovas AB „Axis Industries“ 3 000 Lt frančizės sumą, taigi, iš viso ieškovui buvo išmokėta 19 821,19 Lt suma. Kadangi VĮ Techninės priežiūros tarnybos akte konstatuota, kad dėl minėto įvykio kalta ir UAB „Granulita“, kuri nesilaikydama techninio projekto, netinkamai sandėliavo granules, o ieškovo išmokėtos draudimo išmokos dalis – 14 530,11 Lt yra už sugadintą pagamintą produkciją, teismas konstatavo, kad remiantis tarp atsakovų sudaryta draudimo sutartimi, draudimo taisyklėmis, dėl gaisro metu sugadintos produkcijos nekyla draudėjo AB „Axis Industries“ civilinė atsakomybė, kadangi dėl šių nuostolių, t.y. 14 530,11 Lt atlyginimo rizika tenka UAB „Granulita“ ir jų atsakovai neprivalo atlyginti. Teismas sprendė, kad atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ teisingai paskaičiavo draudimo išmoką. Nurodė, kad atsakovų argumentus, kad gaisras/sprogimas galėjo atsirasti dėl trečiųjų asmenų kaltės, patvirtina VĮ Techninės priežiūros tarnybos ekspertizės aktas, kuris atliktas tiek apžiūrint įvykio vietą, tiek peržiūrint 2008-06-03 video medžiagą, tiek patikrinant visą techninę dokumentaciją bei apžiūrint veikiančius įrenginius ir apklausiant dirbantį personalą, taigi, atliktas žymiai plačiau ir išsamiau, nei VšĮ „TUVtechnika“ ekspertizė. Aktą surašęs ekspertas S. B. teismo posėdžio metu patvirtino ekspertizės akte nurodytas aplinkybes, taip pat nurodė, kad šis aktas neprieštarauja VšĮ ,,TUVtechnika“ ekspertizės išvadai, o ją sukonkretina, papildo. Teismas siūlė skirti teismo ekspertizę, tikslu išsiaiškinti tikslias gaisro priežastis ir kaltininkus, bet ieškovas atsisakė. Atsižvelgiant į tai, teismas rėmėsi byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais ne tik atsakovo AB ,,Axis Industries“, bet ir trečiųjų asmenų – UAB ,,Granulita“, UAB ,,Bioprojektas“ ir UAB ,,Statybų ekspertizė“ kaltę.

11Ieškovas rėmėsi Civilinio kodekso 6.333 str. įtvirtinta pardavėjo atsakomybe už parduotų daiktų trūkumus. Teismas pažymėjo, kad tarp atsakovo AB „Axies Industries“ ir trečiojo asmens UAB „Granulita“ pasirašytos tiekimo sutarties 13.5 punkte susitarta dėl trūkumų, kuriems gamintojo garantija netaikoma, o būtent, garantija netaikoma, kai įrangos gedimas sąlygotas eksploatavimo ir priežiūros netinkamumu, jei pirkėjas pažeidė įrangos saugojimo, eksploatavimo, sandėliavimo, naudojimo ir kt. taisykles. Teismas konstatavo, kad UAB „Granulita“ netinkamai sandėliavo gatavą produkciją, todėl ieškovas negali remtis daiktų trūkumu ir pardavėjo daiktų kokybės garantija, kadangi pats pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ir saugojimo taisykles (CK 6.333 str. 3 d.). Kadangi UAB „Granulita“ su AB „Axis Industries“ 2008-02-14 pasirašė susitarimą, kuriame deklaruojama, kad džiovinimo granuliavimo linijos tiekimo, montavimo, paleidimo-derinimo, personalo apmokymo darbai yra užbaigti ir liniją eksploatuoti galima, nors eksploatavimo instrukcijos nebuvo perduotos, ir nuo 2008-02-14 iki 2008-06-03 UAB „Granulita“ džiovinimo granuliavimo įrangą eksploatavo, tai rodo, kad UAB „Granulita“ neatliko reikiamų priemonių, kad darbo įrenginiai, kuriais naudojasi darbuotojai įmonėje, būtų tinkami, pritaikyti darbui. Teismas padarė išvadą, kad gaisras/sprogimas kilo ne tik dėl atsakovo AB „Axies Industries“ kaltės, bet ir dėl trečiųjų asmenų UAB ,,Granulita“, UAB ,,Bioprojektas“ ir UAB ,,Statybų ekspertizė“ kaltės, taip pat dėl aplinkybės, kad po daikto perdavimo pirkėjas pažeidė įrangos naudojimo ir saugojimo taisykles. Taigi, nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo AB ,,Axis Industries“ neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio už visą sukeltą žalą buvimą. Teismas sprendė, kad ieškovas neturi į atsakovus reikalavimo teisės pagal CK 6.1015 str. 1 d., nes neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymui būtinų sąlygų egzistavimo.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai vadovavosi VĮ „Techninės priežiūros tarnybos“ ekspertizės akte nurodytomis procentinėmis kaltės dėl gaisro kilimo dalimis. Kaltės laipsnio nustatymas ir civilinės atsakomybės padalinimas yra teisinio priežastinio ryšio nustatymo klausimas, reikalaujantis teisinių, o ne specialiųjų techninių žinių. Apeliantas mano, kad ekspertų išvada dėl kaltės padalinimo tarp 4 asmenų vadovautis negalima, o pirmosios instancijos teismas kiekvieno iš asmenų civilinės atsakomybės buvimo ar nebuvimo klausimą turėjo išspręsti savarankiškai.

14Dėl UAB „Bioprojektas“ atsakomybės

15Byloje nustatyta, jog atsakovas AB „Axis Industries“ su UAB „Bioprojektas“ sudarė projektavimo sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo parengti Medienos pjuvenų džiovinimo - granuliavimo linijos, kuri turėjo būti sumontuota UAB „Granulita“ patalpose, techninį projektą ir pagal teisės aktų reikalavimus suderinti jį su visomis institucijomis bei asmenimis. Taigi, UAB „Bioprojektas“ Tiekimo sutarties, sudarytos tarp AB „Axis Industrines“ ir UAB „Granulita“, prasme laikytinas trečiuoju asmeniu, atlikusiu dalį atsakovo įsipareigojimų, reikalingų Tiekimo sutarčiai įvykdyti. Vadovaujantis Tiekimo sutarties 7.3 punktu, „Sutarties vykdymui Tiekėjas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis. Už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą visapusiškai atsako Tiekėjas“. AAS „Gjensidige Baltic“ įsitikinimu, ši sutartinė nuostata akivaizdžiai patvirtina, jog už bet kokių AB „Axis Industries“ pasamdytų trečiųjų asmenų (įskaitant ir UAB „Bioprojektas“) atliktus darbus civilinė atsakomybė prieš UAB „Granulita“ kyla ne tiems tretiesiems asmenims, bet būtent atsakovui (AB „Axis Industries“). Pirmosios instancijos teismas nevertino tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Granulita“ sudarytos sutarties sąlygų, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Be to, pažymėtina, jog dėl nekokybiškos įrangos pardavimo civilinė atsakomybė prieš AAS „Gjensidige Baltic“ (kaip UAB „Granulita“ teisių perėmėją Civilinio kodekso 6.101 str. 4 d. 4 p. ir 6.1015 str. 1 d. pagrindu) taikytina būtent AB „Axis Industries“, o ne UAB „Bioprojektas“ atžvilgiu, taip pat ir vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis. Civilinio kodekso 6.38 str. 4 d. numato, kad „Jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, naudojasi kitų asmenų pagalba, tai jis už tų asmenų veiksmus atsako kaip už savo“. Taigi, AB „Axis Industries“ privalo atsakyti už UAB „Bioprojektas“ veiksmus kaip už savo paties atliktus, ir, vadovaujantis su UAB „Granulita“ sudarytos Tiekimo sutarties 8.3 punktu, atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Teismas, konstatuodamas, jog AB „Axis Industries“ neprivalo atlyginti savo pasamdyto trečiojo asmens veiksmais padarytos žalos, priėmė tiek Tiekimo sutarčiai, tiek Civiliniam kodeksui prieštaraujantį sprendimą. Pažymėtina taip pat ir tai, jog Civilinio kodekso 6.256 str. 4 d. imperatyviai reglamentuoja, jog „Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita“. Tarp AB „Axis Industries“ ir UAB „Granulita“ sudaryta Tiekimo sutartis nenumatė tokios išimties (priešingai - joje numatyta pilna tiekėjo atsakomybė prieš pirkėją), todėl vienintelis AB „Axis Industries“ atleidimo nuo atsakomybės pagrindas gali būti tik force majeure. Nenugalimos jėgos aplinkybių šioje byloje nenustatyta, todėl AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog pardavėjo (šiuo atveju AB „Axis Industries“) atsakomybę nustato ir Civilinio kodekso 6.333 straipsnis. Pagal jį, būtent pardavėjas atsako už daiktų trukumus, atsiradusius iki daiktų perdavimo. Medienos pjuvenų džiovinimo - granuliavimo linijos įrangos defektas, dėl kurio kilo gaisras, buvo neatjungta pakura nuo džiovyklos, to priežastis - projektavimo metu parinkta nepagrįstai aukšta pakuros atjungimo temperatūra (130 C°, nors sprogimas įvyko esant jau 75 C°), neįvertinus dulkių sprogimo specifikos ir visų galimų pavojų. Taigi, byloje nustatytas faktas, jog daikto trūkumas (netinkamas pakuros atjungimo mechanizmas) atsirado iki įrangos perdavimo pirkėjui, todėl civilinė atsakomybė, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.333 str. 1 d., kyla įrangos pardavėjui ir gamintojui - atsakovui AB „Axis Industries“.

16Dėl UAB „Statybų ekspertizė“ atsakomybės

17Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog dėl gaisro yra ir techninį projektą ekspertavusios UAB „Statybų ekspertizė“ kaltės. Apeliantas pažymi, kad iš byloje esančios medžiagos negalima daryti išvados, jog ši įmonė kaip nors dalyvavo vykdant įrangos Tiekimo sutartį, taip pat negalima nustatyti ir šios įmonės atsakomybės ribų, kadangi nėra aišku, kokius konkrečius ekspertavimo darbus (viso ar tik dalies techninio projekto) atliko ši įmonė. Analizuojant bylos medžiagą, matyti, kad UAB „Granulita“ su UAB „Statybos ekspertizė“ sudarė žodinį susitarimą dėl techninio projekto ekspertizės atlikimo; tačiau tokio susitarimo egzistavimas laikytinas tik papildomu, pirkėjo iniciatyva atliktu įsigyjamos įrangos techniniu įvertinimu, ir jokiu būdu neeliminuoja AB „Axis Industries“ sutartinės atsakomybės patiekti pirkėjui tinkamai suprojektuotą, ekspertuotą ir pagamintą, visus saugumo reikalavimus atitinkantį įrenginį. Tai, kad įrangos techninio projekto tinkamos ekspertizės neužtikrino šios įrangos gamintojas ir pardavėjas (AB „Axis Industries“), laikytina atsakovo padarytu Tiekimo sutarties pažeidimu, o ne (kaip priešingai nurodo pirmosios instancijos teismas) aplinkybe, atleidžiančia pardavėją nuo civilinės atsakomybės už netinkamos kokybės daikto pardavimą.

18Dėl UAB „Granulita“ atsakomybės

19Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Granulita“ netinkamai sandėliavo gatavą produkciją, todėl ieškovas negali remtis daiktų trūkumu ir pardavėjo daiktų kokybės garantija, kadangi pats pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ir saugojimo taisykles (CK 6.333 str. 3 d.). Civilinio kodekso 6.333 str. 3 d. numato, jog kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Taigi, tam, kad būtų eliminuota AB „Axis Industries“ civilinė atsakomybė Civilinio kodekso 6.333 str. 3 d. pagrindu, būtina nustatyti, kad UAB „Granulita“ pažeidė parduoto daikto (medienos pjuvenų džiovinimo-granuliavimo linijos įrangos) naudojimo ar saugojimo taisykles. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog UAB „Granulita“ netinkamai sandėliavo gatavą produkciją, kas jokiu būdu negali būti tapatinama su parduota įranga. Taigi, teismas nepagrįstai konstatavo, kad įrodyta, jog yra Civilinio kodekso 6.333 str. 3 d. numatyta išimtis, panaikinanti daikto pardavėjo atsakomybę už parduoto daikto trūkumus. Teismų praktikoje laikoma, kad pareiga įrodyti CK 6.333 str. 3 d. nurodytas aplinkybes, atleidžiančias daikto pardavėją nuo atsakomybės, tenka pardavėjui. Be to, net ir teismo nurodytas neva netinkamas gatavos produkcijos sandėliavimas nėra pagrįstas jokiais objektyviais duomenimis - atsižvelgiant į tai, kad patalpoje, kurioje kilo gaisras, nuolat buvo gaminama produkcija, jos laikymas šioje patalpoje laikytinas ne sandėliavimu, bet normaliu ką tik pagamintos produkcijos laikinu buvimu gamybinėje patalpoje. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismo argumentas dėl UAB „Granulita“ neužtikrinto darbo įrenginių pritaikymo darbui yra deklaratyvus, kadangi gaisro priežastis - ne netinkamas įrangos naudojimas, bet netinkama šios įrangos kokybė.

20Atsakovai AB „Axis Industires“ bei UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-07 sprendimą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias materialinės teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Skundas atmestinas.

23Dėl ekspertizės akto vertinimo

24Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė argumentus, kuriais remiantis padarė išvadą, jog priimtinas byloje yra VĮ „Techninės priežiūros tarnybos“ ekspertizės aktas. Akte nurodyta ( b. l. 101-103, t. I), jog medienos pjuvenų džiovinimo - granuliavimo linijoje gaisras kilo dėl 4 bendrovių, kurios dalyvavo projektuojant, gaminant, įrengiant ir eksploatuojant liniją, kaltės. Teismas, padaręs išvadą, koks kiekvienos iš keturių bendrovių kaltės laipsnis dėl kilusio gaisro, nustatė procentine išraiška jų kaltės laipsnį, ieškovas AAA „ Gjensidige Baltic“ nepagrįstai teigia, kad priežastinis ryšys tarp kaltės ir atsiradusių pasekmių buvo nustatytas ekspertizės išvadoje, kad kaltės laipsnio nenustatė teismas. Teismas, darydamas išvadą dėl kaltės laipsnio, įvertino VĮ „Techninės priežiūros tarnyba“ išvadoje nurodytus kiekvienos iš 4 bendrovių padarytus pažeidimus, kad šis įvertinimas būtų nepagrįstas, nepateikta pakankamų argumentų ieškovo apeliaciniame skunde.

25Dėl UAB „Bioprojektas‘‘ ir UAB „Statybų ekspertizė“ atsakomybės

26Ieškovas reiškia reikalavimą atsakovams tuo pagrindu, kad jis, kaip draudikas išmokėjo draudėjui - UAB „Granulita“ draudimo išmoką – 66073 Lt pagal turto draudimo sutartį, o atsakovas AB „ Axus industries“ yra kaltas dėl kilusio gaisro ir to pasekoje atsiradusios žalos. Ieškovas nurodo įstatymo normą - CK 6.292 straipsnio 1 dalį, kurios pagrindu atsakovas turi atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų gamybos, teismas taiko kitą įstatymo normą - sprendimu atmeta jo reikalavimus remdamasis CK 6.1015 straipsnio 1 dalimi. Pripažintina, kad teismas taikė tinkamą materialinės teisės normą, nes ieškovas, kaip draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, reiškia reikalavimą atsakovui kaip atsakingam už padarytą žalą asmeniui. Ieškovo ir atsakovo nesieja sutartiniai santykiai, kuriems būtų taikomos sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos, draudėjas - UAB „Granulita“ turi pagrindą reikalauti žalos, atsiradusios dėl gaisro atlyginimo, o ne dėl nekokybiškos produkcijos išleidimo ar netinkamos kokybės paslaugų. Taigi, pripažinus, kad ne tik sutartiniuose santykiuose pagal 2007-05-05 sutartį dėl įrangos gamybos, tiekimo ir montavimo su UAB „Granulita“ buvęs atsakovas AB „Axus industries“, bet ir kiti asmenys yra kalti dėl kilusio gaisro, reikalavimas turi būti reiškiamas kaltiems, t.y. atsakingiems už padarytą žalą asmenims. Nesant duomenų, kad 2007-05-05 sutartimi AB „Axus industries“ prisiėmė atsakomybę už UAB „Bioprojektas“, UAB „Statybų ekspertizė“ netinkamus veiksmus, atsakovas nėra atsakingas už kitų asmenų, dalyvavusių atsakovui vykdant užsakymą ir vertinant gaminio tinkamumą naudojimui, veiksmus. Iš byloje pateiktos projektavimo sutarties ( b.l.112-116, t. II) ir jos priedo ( b.l.117-128, t. II) matyti, kad techninio projekto užduotis, aprašymas ir reikalavimai buvo detalizuoti Priede Nr. 1, kurį patvirtino UAB „Granulita“ atstovas, todėl darytina išvada, kad užsakovui buvo žinoma, jog įrenginio projektą atliks ne tiekėjas AB „Axus industries“. Tiekimo sutarties ( b. l. 203, t, II) 21.1 punkte nurodyta, jog prie sutarties buvo pridėtas priedas Nr. 1.- Granuliavimo linijos technologinio projekto pirminis variantas, tai leidžia daryti išvadą, kad UAB „Granulita“ buvo informuota, jog įrenginį projektuos ne tiekėjas, o kita bendrovė. Be to, tiekimo sutartimi tiekėjas prisiėmė pareigą pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir vykdyti paleidimo –derinimo darbus, bei sutarties 5.3 punktu įsipareigojo su kompetentingomis institucijomis suderintą sutarties objekto techninį projektą pateikti pirkėjui per 150 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Tai, kad atsakovas – tiekėjas nebuvo įsipareigojęs atlikti objekto projektavimo darbų, leidžia daryti išvadą, kad jis nėra atsakingas prieš pirkėją dėl netinkamo projekto ir tuo padarytos žalos pirkėjui. Projektą atlikęs vykdytojas nėra tiekėjo pasitelktu subrangovu, todėl tiekėjas ( pagal projektavimo darbų sutartį- užsakovas) nėra atsakingas už projekto kokybę. Tai, kad projektas turėjo būti derinamas su kompetentingomis institucijomis (Tiekimo sutarties 5.3 puntas ) ir byloje nebuvo pateikta duomenų, jog jis nebuvo suderintas, leidžia daryti išvadą, kad tiekėjas, perdavęs užsakovui suderintą projektą, nėra atsakingas už projekto trūkumus, tokius kaip nenumatytą papildomų blokuočių, kurios uždarytų avarinę sklendę ir kitus, kurie buvo dalinai atsiradusių nuostolių užsakovui UAB „Granulita“ dėl kilusio gaisro priežastimi.

27Dėl UAB „Granulita“ atsakomybės

28Teismas, darydamas išvadą, kad dėl gaisro yra ir draudėjo kaltės, nurodė, kuo ji pasireiškė - leidimu naudotis darbuotojams netinkamai įrengtais darbo įrenginiais, neinstruktavimu personalo ir leidimu darbuotojams dirbti nesupažindintiems su įrenginio eksploatavimo instrukcija, netinkamu granulių sandėliavimu. Teismas išvadą dėl netinkamo įrenginio eksploatavimo padarė remdamasis VĮ „Techninės priežiūros tarnybos“ ekspertizės akte nurodytais UAB „Granulita“ padarytais pažeidimais. Ieškovas ginčija aplinkybę, jog džiovinimo-granuliavimo linija buvo eksploatuojama be eksploatavimo instrukcijos ir be blokuočių, užtikrinančių saugų darbą. Pripažintina, kad atsakovo AB „AB „Axus industries“ padarytų pažeidimų pasekoje ieškovo draudėjas eksploatavo įrenginį turėdamas netinkamą instrukciją, todėl ne užsakovas turi būti atsakingas už tai, kad jam buvo perduota netinkamai paruošta instrukcija. Tačiau teismas sprendimo išvados, kad draudėjas neinstruktavo personalo ir leido darbuotojams dirbti nesupažindintiems su įrenginio eksploatavimo instrukcija, ieškovas nepaneigė apeliacinio skundo argumentais, todėl ši teismo išvada pagrįsta. Dėl granulių sandėliavimo - apeliacinio skundo argumentas, kad ką tik pagaminta produkcija buvo ne sandėliuojama, o laikoma patalpoje, kurioje vyko gamyba, atmestinas, nes produkcijos laikymas ir sandėliavimas yra analogišką reikšmę turintys žodžiai, todėl darytina išvada, kad remiantis UAB „Bioprojektas“ techniniu projektu, granulės maišiuose turėjo būti ne tik sandėliuojamos, bet ir laikomos sandėliavimo patalpoje, todėl teismo išvada, kad draudėjas yra kaltas dėl atsiradusios žalos tuo, kad žalos dydžiui turėjo įtakos produkcijos sandėliavimas ne tam skirtoje vietoje, pagrįsta.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Atsiliepimus į apeliacinį skundą pateikę atsakovai nereiškia prašymų priteisti jiems turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl daroma išvada, kad tokių išlaidų jie nėra patyrę.

31Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 7 d. sprendimu ieškovo... 8. Gaisras/sprogimas įvyko jau atsakovui AB „Axis Industries“ turtą perdavus... 9. Byloje surinkti įrodymai dėl gaisro priežasties ir už ją atsakingų... 10. Teismas konstatavo, kad atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“, vadovaudamasis VĮ... 11. Ieškovas rėmėsi Civilinio kodekso 6.333 str. įtvirtinta pardavėjo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 14. Dėl UAB „Bioprojektas“ atsakomybės... 15. Byloje nustatyta, jog atsakovas AB „Axis Industries“ su UAB... 16. Dėl UAB „Statybų ekspertizė“ atsakomybės... 17. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog dėl gaisro yra ir techninį... 18. Dėl UAB „Granulita“ atsakomybės... 19. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Granulita“... 20. Atsakovai AB „Axis Industires“ bei UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimais... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Skundas atmestinas.... 23. Dėl ekspertizės akto vertinimo ... 24. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė argumentus, kuriais remiantis... 25. Dėl UAB „Bioprojektas‘‘ ir UAB „Statybų ekspertizė“ atsakomybės ... 26. Ieškovas reiškia reikalavimą atsakovams tuo pagrindu, kad jis, kaip... 27. Dėl UAB „Granulita“ atsakomybės... 28. Teismas, darydamas išvadą, kad dėl gaisro yra ir draudėjo kaltės, nurodė,... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Atsiliepimus į apeliacinį skundą pateikę atsakovai nereiškia prašymų... 31. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 7 d. sprendimą palikti...