Byla 2S-316-611/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Egidijaus Žirono,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės G. R. atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovei G. R. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjas Utenos apskrities viršininko administracija prašė pakeisti Molėtų rajono apylinkės teismo 2007-08-28 sprendimo, kuriuo atsakovė G. R. buvo įpareigota per tris mėnesius nugriauti statinį Inketrių km. Molėtų raj., vykdymo tvarką, suteikiant pareiškėjui teisę atlikti statinio nugriovimą G. R. lėšomis. Paaiškino, kad 2008-04-09 patikrinimo aktu buvo konstatuota, jog minėtas teismo sprendimas neįvykdytas. Todėl savavališkai pastatyto statinio nugriovimą yra pasirengusi organizuoti Utenos apskrities viršininko administracija.

6G. R. prašė sustabdyti tokio pareiškėjo prašymo nagrinėjimą, nes esą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, yra rengiami procesiniai dokumentai dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje.

7Molėtų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. nutartimi Utenos apskrities viršininko administracijos prašymą tenkino, nutarė pakeisti 2007-08-28 Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimo vykdymo tvarką, suteikiant Utenos apskrities viršininko administracijai atlikti statinio nugriovimą G. R. lėšomis, atsakovės G. R. prašymą dėl prašymo nagrinėjimo sustabdymo atmetė. Pažymėjo, jog 2008-10-22 Molėtų rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovės G. R. prašymas atnaujinti procesą buvo atmestas, atsakovė G. R. šios teismo nutarties neskundė. Nors atsakovė ir vėl neva ketino procesą atnaujinti, tačiau tokie ketinimai nesudarė pagrindo sustabdyti Utenos apskrities viršininko administracijos prašymo nagrinėjimą. Nurodė, jog sutinkamai su LR CPK 42 str. 3 d. šalys gali reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas. 2007-12-06 įsiteisėjusiu 2007-08-28 Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimu atsakovė G. R. buvo įpareigota per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Tuo tarpu praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo šio sprendimo įsiteisėjimo, 2008-04-09 Patikrinimo aktu iš tiesų buvo konstatuota, jog statinys nenugriautas ir statybvietė nesutvarkyta, t.y. teismo sprendimas neįvykdytas. Dėl to prašymas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką pripažintas pagrįstu ir ši tvarka pakeista, suteikiant pareiškėjui teisę nugriauti statinį G. R. lėšomis.

8Atsakovė G. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartį ir sustabdyti pareiškėjo prašymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo išsprendimą iki kol bus išspręstas klausimas dėl civilines bylos Nr. 2-232-335/2007 atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Mano, jog teismas nutartį priėmė, netinkamai įvertinęs byloje esančias faktines aplinkybes, dėl ko nutartis yra nepagrįsta ir naikintina. Pažymėjo, jog buvo pateikusi rašytinius įrodymus apie tai, jog esminės bylos faktinės aplinkybės yra pasikeitusios. Apeliantė 2008-12-17 pateikė Molėtų rajono apylinkės teismui rašytinius įrodymus apie tai, jog atlikus atsakovei priklausančio žemės sklypo tikslius kadastrinius matavimus, paaiškėjo, jog šiuo metu teismo pripažintas „savavališkai pastatytas statinys“ yra ne miško ūkio paskirties žemės sklype, bet žemės ūkio paskirties žemės sklype (b.l.90-98). Ši faktinė aplinkybė turi neabejotiną įtaką 2007-08-18 sprendimo vykdymo galimumui, todėl atsakovė pateikė Molėtų rajono apylinkės teismui rašytinius įrodymus ir nurodė, jog yra rengiami procesiniai dokumentai dėl civilinės bylos Nr. 2-232-335/2007 atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Todėl teismo sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimas, negalėjo būti sprendžiamas ir privalėjo būti sustabdytas.

9Utenos apskrities viršininko administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, nurodė, jog su skundu nesutinka. Prašė Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog kadastriniai matavimai buvo atlikti 2008-06-02. G. R. 2008-06-03 Molėtų rajono apylinkės teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-232-335/2007 dėl savavališkos padarinių šalinimo. Todėl pareiškėja, kreipdamasi dėl proceso atnaujinimo, jau žinojo, kad kaip ji teigia, jog savavališko statinio miškų ūkio paskirties sklype nebėra. Tačiau pareiškėja minėtų aplinkybių prašyme dėl proceso atnaujinimo nenurodė. G. R. piktnaudžiaudama savo procesinėmis teisėmis bei siekdama dar kartą sustabdyti Utenos apskrities viršininko administracijos pareiškimo dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo nagrinėjimą, žemės sklypų kadastrinius matavimus pateikė tik 2008-12-18 teismo posėdžio metu.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

12LR CPK 284 str. 1 d. numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Konkretūs teismo sprendimo įvykdymo tvarka ir terminai gali būti nustatomi, jeigu teismo sprendimas turi būti įvykdytas kitokia tvarka negu paprastai, pavyzdžiui, kai atsakovas įpareigojamas atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus. Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, t.y. vengia įvykdyti teismo sprendimą – neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog 2007-08-28 sprendimas nebuvo įvykdytas, todėl pagrįstai tenkino Utenos apskrities viršininko administracijos prašymą pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

13Atsakovė skundžia teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta sustabdyti sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo išsprendimą. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog pareiškėja kreipėsi dėl proceso atnaujinimo į Molėtų rajono apylinkės teismą, tačiau 2008-10-22 nutartimi šis prašymas buvo atmestas. Kito pareiškimo dėl proceso atnaujinimo byloje atsakovė nepareiškė, teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra teisinių pagrindų stabdyti ieškovo prašymo dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2007-08-28 sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo nagrinėjimą, nes šis sprendiams yra įsiteisėjęs, privalomas ir turi būti vykdomas (LR CPK 18 str., 588 str. 1 d.). Faktas, jog byloje yra pateiktos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės ir ruošiamasi kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, pats savaime nedaro įtakos įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties teisinei galiai, taigi ir nesustabdo šio sprendimo ar nutarties vykdymo.

14Vadovaudamasi minėtais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai. Todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, atsakovės atskirasis skundas atmestinas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

17Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai