Byla e2-21925-587/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovei I. G. ir jos atstovei adv. pad. Aušrinei Onaitienei, atsakovės R. J. atstovui adv. Linui Šarkiui, nedalyvaujant atsakovei R. J.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. G. ieškinį atsakovei R. J. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė I. G. ieškiniu prašo iš atsakovės R. J. priteisti 2700,00 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2014 m. balandžio 17 d. su atsakove buvo pasirašyta Atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartis Nr. IG ( - ) dėl namo su sklypu, unikalus Nr. ( - ), pardavimo (toliau – ir Sutartis). 2016 m. birželio 14 d. Turtas buvo parduotas, atsakovei pateikta sąskaita - faktūra 2700,00 Eur sumai apmokėti už suteiktas paslaugas. Atsakovė atsisakė pasirašyti pateiktą sąskaitą-faktūrą ir atsisakė apmokėti už suteiktas paslaugas. Atsakovė nuo pat Sutarties sudarymo dienos naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, niekada neišreiškė valios nutraukti Sutartį, niekuomet neišreiškė jokių pretenzijų dėl teikiamų paslaugų. Ieškovė teigia, kad vadovaujantis Sutarties sąlygomis, pasibaigus 6 mėnesiams nuo Sutarties pasirašymo dienos, Sutartis liko galioti toliau be papildomo šalių susitarimo, taip pat išliko visos šalių teisės ir pareigos, jų tarpe ir pareiga apmokėti už suteiktas paslaugas. Parduodamo namo apžiūroje dažniausiai dalyvaudavo ne atsakovė, o jos sutuoktinis S. J., namo vidus būdavo apžiūrimas po pirminės apžiūros lauke. Sutarties įvykdymas yra objekto pardavimas. Sutarties 5.1 punktas užsakovui išaiškinamas, jog Sutartis galioja 6 mėnesius, jei nepavyksta parduoti ir Sutartis nėra nutraukiama raštišku pranešimu, ji galioja toliau. Tai buvo išaiškinta ir atsakovei.

6Ieškovės atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Teismo posėdyje paaiškino, kad paslaugų teikimo sutartis sudaryta dėl nekilnojamojo turto pardavimo, šis tikslas buvo pasiektas. Ieškovė teikė paslaugas iki turto pardavimo. Su ieškovės surastu namo pirkėju buvo sutarta dėl namo pardavimo likus kelioms dienoms iki varžytinių. Kaip turtas buvo parduotas – surašant antstolio varžytinių aktą, surašant preliminarią ar turo pirkimo – pardavimo sutartį, nėra reikšminga. Kad atsakovė nedalyvavo parduodamo namo apžiūrose su ieškovės surastais pirkėjais, negalima teigti, kad jų nebuvo. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad kokiu nors būdu – raštu, elektroniniu laišku – nutraukė Sutartį. Atsakovė dalyvaudama pokalbiuose pas išieškojimą vykdančią antstolę, pripažino, kad ieškovė jai teikė paslaugas. Sutartis galiojo iki turto pardavimo, ir atsakovė ir jos atstovas pripažino, kad ieškovė dirbo, todėl už suteiktas paslaugas atsakovė turi atlyginti.

7Atsakovės R. J. atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti atsakovei iš ieškovės jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė ir atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2014 m. balandžio 17 d. atsakovė su ieškove pasirašė Atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartį Nr. IG ( - ) dėl namo su sklypu, unikalus Nr. ( - ), pardavimo. Atsakovė pavedė ieškovei, o ši įsipareigojo, ieškoti trečiųjų asmenų (pirkėjų) Sutarties 2.1 punkte nurodytam turtui pirkti, t. y. sudaryti su pirkėju Preliminariąją ir/arba pagrindinę turto pirkimo – pardavimo sutartį, o atsakovė įsipareigojo pati nepardavinėti ir nesuteikti teisės tretiesiems asmenims pardavinėti Sutartyje nurodytą turtą (2.4. p.). Atsakovės prievolė - sumokėti visą Sutarties 2.2 punkte nurodytą atlyginimą ieškovei, sudarius Sutartį savaime neatsirado, nes buvo susieta ne su Ieškovės atliekamais veiksmais, bet su konkretaus rezultato pasiekimu. Atsakovės prievolė turėjo atsirasti tik įvykus Sutarties 4.1.1. arba 4.1.2 punkte nurodytoms sąlygoms. Pirma sąlyga yra preliminariosios arba pagrindinės turto pardavimo sutarties sudarymas Sutarties galiojimo metu ar per 12 mėnesių po šios Sutarties galiojimo pasibaigimo ar nutraukimo. Sutartis buvo sudaryta 2014 m. balandžio 17 d.; pagal Sutarties 5.1. punktą ji galiojo iki 2014 m. spalio 17 d.; 12 mėnesių terminas po šios Sutarties galiojimo pasibaigimo suėjo 2015 m. spalio 17 d.; turtas buvo parduotas antstolio surašytu aktu 2016 m. gegužės 31 d. Akivaizdu, kad sąlyga neatsirado, nes ne tik, kad per nustatytus terminus, bet ir iš viso, nei preliminarioji, nei pagrindinė turto padavimo sutartys nebuvo sudarytos. Antroji alternatyvi sąlyga yra atsakovės informavimas apie surastą pirkėją, su kuriuo nėra sudaroma preliminarioji ar pagrindinė sutartis dėl Atsakovės kaltės. Sistemiškai aiškinant visas Sutarties nuostatas yra suprantama, kad šis ieškovės veiksmas turėjo būti atliktas Sutarties galiojimo metu, t.y. iki 2014 m. spalio 17 d. Sutarties 5.1. punktas dėl Sutarties galiojimo termino yra suformuluotas klaidinančiai, turi būti aiškiai nurodyta, ar sutartis terminuota ar neterminuota. Terminas „Arba“ turi būti taikomas, jei per 6 mėnesius atsiranda asmuo, kuris per vėlesnį nei 6 mėnesių laiką apsigalvoja ir nuperka būstą. Tai gali būti vertinama kaip sutarties visiškas įvykdymas ir tai sistemiškai dera su sutarties 4.1.1 punktu. Ieškovė tvirtina, kad pasibaigus 6 mėnesių terminui, šalys savo konkliudentiniais veiksmais pripažino, kad sutartis galioja ir ja vadovavosi. Atsakovė nesutinka su šiais argumentais. Ieškovė nenurodė, kokiais konkrečiais atsakovės konkliudentiniais veiksmais buvo pakeista Sutartis, o atsakovė jokių veiksmų, galinčių reikšti sutarties termino pratęsimą ar pakeitimą į neterminuotą sutartį, neatliko. Be to, šalys sudarydamos Sutartį, 6.2. punkte imperatyviai nurodė, kad „Bet kokie susitarimai, kurie keičia šios sutarties šalių įsipareigojimus, nėra galiojantys, jeigu jie nėra sudaryti raštu ir nepasirašyti abiejų šalių.“ Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.189 str. 1 dalyje nurodyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Jei Sutarties šalys susitarė, kad susitarimų rašytinės formos nesilaikymas daro juos negaliojančius, tai reiškia, kad nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais Šalių sudaryta Sutartis negalėjo būti pakeista, tame tarpe negalėjo būti keičiamas ir Sutarties terminas. Pasibaigus Sutarties terminui, atsakovė jo nepratęsė, neprašė ieškovės toliau teikti paslaugas ir neįsipareigojo už jas apmokėti. Atsakovės nuomone, jeigu ieškovė, pasibaigus šalių sutartiniams santykiams, toliau kokiais nors būdais ieškojo atsakovės namo pirkėjų, ji veikė savo rizika, nes pati atsakovė buvo praradusi interesą parduoti namą ir paliko tai atlikti antstolei varžytynių būdu. Atsakovės atstovas pripažįsta aplinkybę, kad 2016 m. gegužės 9 d. pas antstolę Sonatą Vaicekauskienę pasirašant turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui dokumentus, dalyvavo ir ieškovė. Šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis. Atsakovė yra fizinis asmuo, parduodantis savo gyvenamą namą, o ieškovė vykdo su nekilnojamojo turto pardavimu susijusią individualią veiklą, ji laikytina verslininke. Atsakovo atstovas nurodė, kad CK 6.2284 str. 2 d. 8 p. pagrindu Sutarties 5.1. punktas vertintinas nesąžininga sutarties sąlyga. Pagrindas vartotojui teikti paslaugas ir teisė reikalauti atlyginimo yra vartotojo užsakymas, o ne faktiškai suteiktos paslaugos. Atsakovė niekada nepripažino, kad jai reikėjo ieškovės paslaugų, kad ieškovė jas teikė ir atsakovė jautėsi skolinga dėl to. Ieškovė veikė savo rizika, neprašyta be užsakymo, neįforminusi tinkamai dokumentų.

8Teismas

konstatuoja:

9Civilinė byla Nr. e2-21925-587/2016 buvo pradėta kreditorei I. G. pateikus pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kurio pagrindu byloje buvo priimtas 2016 m. liepos 8 d. teismo įsakymas (el. byla, b. l. 15, 16). Atsakovė pareiškė prieštaravimus, kuriuos teismas priėmė (el. byla, b. l. 21). Ieškovei pareiškus ieškinį ir teismui jį priėmus, byloje priimtas teismo įsakymas buvo panaikintas (el. byla, b. l. 37).

10Nustatyta, kad ieškovė I. G. nuo 2013 m. vasario 1 d. vykdo individualią veiklą – Nekilnojamojo turto agentūrų veikla (el. byla, b. l. 95), ji sudarė Franšizės sutartį su UAB „DNB būstas“, kuri už atlyginimą ieškovei perdavė teisę naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių UAB „DNB būstas“, visuma (internetine duomenų baze ir internetiniu puslapiu, marketingo priemonėmis ir pan.), o ieškovė įsipareigojo vykdyti nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos ir kitokių su nekilnojamuoju turtu susijusių sandorių sudarymo tarpininkavimo veiklą (el. byla, b. l. 97-102, 103-106).

112014 m. balandžio 14 d. tarp ieškovės I. G. ir atsakovės R. J. sudaryta Atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartis Nr. IG ( - ) dėl namo su sklypu adresu ( - ) pardavimo (el. byla, b. l. 5-6, 32-33). Sutarties 5.1. punktu numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 6 mėnesius arba iki visiško ir tinkamo šalių prievolių pagal šią sutartį įvykdymo. Sutarties 2.2 punktas numato, kad atsakovė įsipareigojo ieškovei sumokėti atlygį už suteiktas paslaugas, kurio dydis yra lygus 3 procentams nuo galutinės parduodamo turto kainos, bet ne mažiau kaip 3000,00 Lt. Pateikta skelbimo apie namo ( - ) pardavimo kopija patvirtina aplinkybę, kad apie turo pardavimą buvo skelbiama „DNB būstas“ puslapyje, kartu aptariant turto įsigijo būdus – savo lėšomis arba banko kredito lėšomis (el. byla, b. l. 114-129). Objekto apžiūros aktais nustatyta, kad ieškovė I. G. su pirkėjais apžiūrėti gyvenamojo namo adresu ( - ) vyko laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 14 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. (el. byla, b. l. 132-139, 142). Objekto apžiūros aktuose pasirašė ieškovė ir namą apžiūrėję potencialūs pirkėjai. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. balandžio 12 d. objekto apžiūros akte, kaip potencialus pirkėjas pasirašė K. M., ieškovės teigimu ji yra ginčo namo pirkėjo K. P. draugė (el. byla, b. l. 142).

12Žemės sklypas su statiniais adresu ( - ) registruoti S. J. vardu, buvo parduoti K. P. 2016 m. gegužės 31 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr. ( - ) (el. byla, b. l. 58-59). Pardavimo suma – 90 000,00 Eur, visa suma už nupirktą turtą įmokėta 2016 m. gegužės 11 d. Ieškovė atsakovei 2016 m. birželio 14 d. išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą 2700,00 Eur sumai (el. byla, b. l. 4, 31).

13Ieškovės pateiktos elektroninių laiškų kopijos patvirtina aplinkybę, kad ieškovė su išieškojimą iš atsakovės R. J. ir S. J. vykdančia antstole Sonata Vaicekauskiene bendravo elektroniniu paštu dėl ginčo turto pardavimo kainos (el. byla, b. l. 71-75). 2016 m. birželio 15 d. elektroniniu laišku ieškovė atsakovei siuntė sutartį, kadangi ieškovės parodymais, atsakovė jai skirtą sutarties egzempliorių buvo praradusi (el. byla, b. l. 76). Ieškovė pateikė savo mobilaus telefono Nr. ( - ) išklotines už 2016 m. balandžio ir gegužės mėnesius, kuriomis nustatyta, kad iš šio telefono numerio buvo skambinama telefonais, kurių Nr. ( - ), ieškovė nurodo, kad tai S. J. telefonas, ir Nr. ( - ), ieškovė nurodo, kad tai atsakovės R. J. telefonas (el. byla, b. l. 77-94).

14Byloje ginčas tarp šalių kilo dėl šalių pasirašytos Sutarties galiojimo termino ir dėl to, ar ieškovės atlikti veiksmai, suėjus Sutarties 5.1. punkte nustatytam 6 mėnesių terminui, buvo Sutarties tolimesnis vykdymas, ar ieškovė veikė savo rizika. Atsakovė neginčija aplinkybės, kad ieškovė galėjo atlikti veiksmus, susijusius su ginčo namo pardavimo tarpininkavimu ir pasibaigus 6 mėnesių Sutarties terminui. Tačiau teigia, kad tokiu atveju ieškovė veikė savo rizika, kadangi ieškovės nurodyti veiksmai buvo atlikti po sutarties termino pabaigos.

15Šalys pripažįsta aplinkybę, kad ieškovė užsiima tarpininkavimo parduodant/perkant nekilnojamąjį turtą veikla. Nei CK, nei kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nekilnojamojo turto agento (brokerio) paslaugų teikimo atskirai nereglamentuoja, todėl jų paslaugų teikimui, vadovaujantis CK 6.716 str. 3 d., taikomos atlygintinų paslaugų teikimo santykius reglamentuojančios CK šeštosios knygos XXXV skyriaus „Atlygintinų paslaugų teikimas“ normos. Nekilnojamojo turto agentas, teikdamas paslaugas, visų pirma turi vadovautis jo su klientu sudaryta sutartimi, be to, privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus, laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir savo profesijos standartų. Kilus kliento ir paslaugų teikėjo ginčui, teismas, vadovaudamasis kliento interesų prioriteto principu, turėtų įvertinti, ar paslaugų teikėjas elgėsi taip, kaip tokiomis aplinkybėmis būtų pasielgęs patyręs, geranoriškas, protingas atitinkamų paslaugų teikėjas (savo darbą išmanantis profesionalas) (2016 m. gegužės 5 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-250-611/2016). CK 6.716 str. 4 d. numato, kad vartojimo paslaugų sutarčiai taikomos CK normos, reglamentuojančios vartojimo sutartis.

16Sutarties 5.1. punktas nustato, kad Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 6 mėnesius arba iki visiško ir tinkamo Šalių prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo. Sutarties 5.2. punktas numato, kad Sutartis gali būti pakeista ir papildyta tik rašytiniu šalių susitarimu. Sutarties 6.2. punktas numato, kad bet kokie susitarimai, kurie keičia šios sutarties šalių įsipareigojimus, nėra galiojantys, jeigu jie nėra sudaryti raštu ir nepasirašyti abiejų šalių. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Vadovaujantis šalių susitarimu Sutartyje ir sutarčių teisę reglamentuojančiomis teisės normomis bei šalims Sutartyje atskirai neaptarus kitokios sutarties termino pratęsimo tvarkos, bet kokie Sutarties pakeitimai, kartu ir dėl Sutarties termino pratęsimo, turėjo būti įforminti raštu. Teismas pripažįsta pagrįstais atsakovės R. J. atstovo adv. Lino Šarkio argumentus, kad konkliudentiniais veiksmais šalių sudaryta Sutartis negalėjo būti pakeista, kartu ir pratęstas jos terminas. Be to, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų atsakovės konkliudentinius veiksmus, kurie leistų spręsti, jog atsakovė pratęsė šalių sudarytą Sutartį. Pastebėtina, kad Sutartimi nei vienai iš šalių nenustatyta pareiga, suėjus 6 mėnesių terminui, pranešti kitai šaliai apie tai, kad ji Sutartį laiko pasibaigusia. Nepagrįstu pripažintinas ieškovės argumentas, jog ginčo Sutartis laikoma pratęsta pagal susiklosčiusią praktiką, kai praėjus 6 mėnesių terminui brokeris ir toliau vykdo sutartyje aptarto nekilnojamojo turto pardavimo veiklą ir ši praktika buvo paaiškina atsakovei. Net ir susiklosčiusios praktikos taikymas ir jos paaiškinimas atsakovei, teismo nuomone, neatleidžia ieškovės, kaip standartines sutarties sąlygas paruošusio asmens ar jo atstovo, nuo pareigos sutarties pratęsimą įforminti sutartyje nustatyta tvarka, pašalinant bet kokius galimus neaiškumus dėl sutarties termino.

17Atsakovės atstovas nurodė, kad Sutarties 5.1 punktas laikytinas nesąžininga ir klaidinančia sutarties sąlyga. CK 6.2284 str. 2 d. 8 p., numato, kad sutarties sąlyga, kuria verslininkui suteikiama teisė vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą sutartį arba numatomas neprotingai trumpas laikas, per kurį vartotojas turi pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo, arba kad apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį vartotojas turi pranešti neprotingai anksti, laikoma nesąžininga vartojimo sutarties sąlyga. Išklausius šalių paaiškinimų, darytina išvada, kad ieškovė aplinkybę, kad atsakovė, pasibaigus Sutarties 6 mėnesių terminui, nepareiškė, jog Sutartį laiko pasibaigusia, vienašališkai įvertino kaip atsakovės sutikimą Sutarčiai pratęsti. Toks Sutarties 5.1. punkto aiškinimas, teismo vertinimu, pripažintinas pažeidžiančiu šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą atsakovės nenaudai. Pastebėtina, kad byloje nenustatyta, kad Sutarties sąlygos buvo aptartos individualiai (CK 6.2284 str. 4 d.).

18Ieškovė taip pat neįrodė, kad buvo įvykdytos Sutarties 4.1. punkte numatytos sąlygos: atsakovė Sutarties galiojimo metu ar per 12 mėnesių po šios Sutarties galiojimo pasibaigimo ar nutraukimo su ieškovės surastu pirkėju sudarė preliminarią arba pagrindinę Turto Pirkimo - Pardavimo sutartį (4.1.1. p.) arba atsakovė buvo informuota apie ieškovės surastą pirkėją, kuris sutiko pirkti Turtą už Sutartyje nurodytą kainą, o atsakovė atsisakė arba ilgiau nei 3 kalendorines dienas vengė sudaryti su ieškovės surastu pirkėju preliminarią ar pagrindinę Turto pardavimo sutartį arba po tokios informacijos pateikimo pardavė Turtą kitam asmeniui (4.1.2. p.).

19Bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Šio reikalavimo neatitinkančios sąlygos laikomos nesąžiningomis. Kai kyla abejonių dėl vartojimo sutarties sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai (CK 6.2284 str. 6 d.). Pareiga įrodyti, kad vartotojas išreiškė valią sudaryti vartojimo sutartį (užsakė prekes ar paslaugas) tenka verslininkui (CK 6.22816 str. 3 d.). Vartotojo, kuriam be jo užsakymo buvo perduotos prekės ar suteiktos paslaugos, neveikimas (tylėjimas) nelaikomas sutikimu pirkti (CK 6.22816 str. 2 d.). Teismas pagrįstu pripažįsta atsakovės atstovo argumentą, kad pagrindas vartotojui teikti paslaugas ir teisė reikalauti atlyginimo yra vartotojo atliktas paslaugos užsakymas, o ne faktiškai suteiktos paslaugos. Vartotojas, kuriam teikiamos jo neužsakytos prekės ar paslaugos, neturi pareigos už tai mokėti. Vartotojas neturi patirti jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų prekių ar paslaugų (CK 6.22816 str. 1 d.).

20Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Medicinos bankas v. BUAB „Liturta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-290-706/2015; kt.) (2016 m. gegužės 5 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-250-611/2016).

21Teismas įvertinęs ieškovės ir šalių atstovų paaiškinimus, byloje pateiktus rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad ieškovė nepateikė pakankamai duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad šalys Sutartyje nustatyta tvarka pratęsė ginčo sutarties terminą ir atsakovė sutiko, kad ieškovė toliau tarpininkautų parduodant ginčo nekilnojamąjį turtą. Sutarties 5.1. punkto formuluotė, „<...> arba iki visiško ir tinkamo Šalių prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo“ vertinama kaip visiškai neapibrėžta ir pažeidžianti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą atsakovės nenaudai. Teismas pripažįsta, kad ieškovei, kaip asmeniui užsiimančiam individualia veikla – Nekilnojamojo turto agentūrų veikla – taikytini aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai nei priešingai sutarties šaliai – vartotojui. Ieškovė privalėjo suprasti sutarties 5.1. punkte nustatyto sutarties termino pabaigos apibrėžimo momentą ir jo reikšmę, taip pat įvertinti, kad pasibaigus sutarties terminui visi jos atlikti veiksmai bus priskirti jos rizikai. Šis reikalavimas apima ir ieškovės prievolę užtikrinti tinkamą sutartinių santykių su vartotoju įforminimą. Pasibaigus Sutartyje numatytam 6 mėnesių terminui pasibaigė ir ieškovės įsipareigojimas atsakovei vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (CK 6.33 str. 3 d.).

22Ieškovė savo reikalavimą grindžia ne atsakovei suteiktų paslaugų apimtimi (namo apžiūra ir įvertinimas, skelbimų patalpinimas, kitoks informacijos administravimas ir t. t.) ir atsakovės pareiga atlyginti už jas, tačiau ginčo namo pardavimo faktu. Byloje liko nepaneigta atsakovės atstovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovė ir jos sutuoktinis, net ir pasibaigus 6 mėnesių Sutarties terminui ir toliau viešai deklaravo, kad pardavinėja ginčo namą, ir siekė šio rezultato, o pokalbiai telefonu tarp šalių vyko tik ieškovės iniciatyva, kai ieškovė skambindavo atsakovei ir teiraudavosi, ar ginčo namas dar neparduotas. Šio atsakovės ir jos buvusio sutuoktinio siekiamo fakto – nekilnojamojo turto pardavimas – įvykis po Sutarties termino pabaigos, nenustačius kitų Sutarties 4.1. punkte numatytų sąlygų, nevertinamas kaip Sutarties įvykdymas ar ieškovės atsakovei sutiektų paslaugų rezultatas.

23Ieškovės nurodytos aplinkybės, kad atsakovė pokalbiuose pas išieškojimą vykdančią antstolę pripažino, kad ieškovė teikė jai tarpininkavimo paslaugas ir tarėsi su buvusiu sutuoktiniu dėl atlyginimo ieškovei sumokėjimo nėra pagrįstos jokiais kitais bylos duomenimis. Priešingai, atsakovės atstovas nurodo, kad atsakovė buvo praradusi interesą naudotis ieškovės paslaugomis ir nesijautė ieškovei skolinga. Šios ieškovės nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip pakankamos konstatuoti, kad atsakovė sutiko, kad ieškovė ir toliau teiktų tarpininkavimo paslaugas. Aplinkybė, kad ieškovė atsakovei 2016 m. birželio 15 d. elektroniniu laišku persiuntė šalių pasirašytą Sutartį taip pat nepatvirtina atsakovės ketinimo sumokėti ieškovei komisinį mokestį už tarpininkavimo paslaugas.

24Atsakovė neginčija, kad ieškovė atliko kokius nors tarpininkavimo veiksmus parduodant ginčo turtą, o ieškovė savo reikalavimo atsakovei negrindžia šiomis aplinkybėmis, todėl teismas nepasisako dėl ieškovės atliktų tarpininkavimo veiksmų fakto.

25Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir ištirtus įrodymus konstatuotina, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

26Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteistos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 780,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kadangi jos yra pagrįstos (el. byla, b. l. 143-145) (CPK 93 str., 98 str.). Iš ieškovės priteistina 3,90 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 96 str.).

27Vadovaudamasis CPK 177 str.,178 str., 185 str., 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovės I. G., a. k. ( - ) atsakovei R. J., a. k. ( - ) 780,00 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt Eur 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

30Priteisti iš ieškovės I. G., a. k. ( - ) valstybei 3,90 Eur (tris Eur 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė I. G. ieškiniu prašo iš atsakovės R. J. priteisti 2700,00 Eur... 5. Ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Ieškovė... 6. Ieškovės atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Teismo posėdyje... 7. Atsakovės R. J. atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir... 8. Teismas... 9. Civilinė byla Nr. e2-21925-587/2016 buvo pradėta kreditorei I. G. pateikus... 10. Nustatyta, kad ieškovė I. G. nuo 2013 m. vasario 1 d. vykdo individualią... 11. 2014 m. balandžio 14 d. tarp ieškovės I. G. ir atsakovės R. J. sudaryta... 12. Žemės sklypas su statiniais adresu ( - ) registruoti S. J. vardu, buvo... 13. Ieškovės pateiktos elektroninių laiškų kopijos patvirtina aplinkybę, kad... 14. Byloje ginčas tarp šalių kilo dėl šalių pasirašytos Sutarties galiojimo... 15. Šalys pripažįsta aplinkybę, kad ieškovė užsiima tarpininkavimo... 16. Sutarties 5.1. punktas nustato, kad Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo... 17. Atsakovės atstovas nurodė, kad Sutarties 5.1 punktas laikytinas nesąžininga... 18. Ieškovė taip pat neįrodė, kad buvo įvykdytos Sutarties 4.1. punkte... 19. Bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai... 20. Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta,... 21. Teismas įvertinęs ieškovės ir šalių atstovų paaiškinimus, byloje... 22. Ieškovė savo reikalavimą grindžia ne atsakovei suteiktų paslaugų apimtimi... 23. Ieškovės nurodytos aplinkybės, kad atsakovė pokalbiuose pas išieškojimą... 24. Atsakovė neginčija, kad ieškovė atliko kokius nors tarpininkavimo veiksmus... 25. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir ištirtus įrodymus konstatuotina,... 26. Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteistos jos turėtos... 27. Vadovaudamasis CPK 177 str.,178 str., 185 str., 259 str., 263 str., 265 str.,... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovės I. G., a. k. ( - ) atsakovei R. J., a. k. ( - ) 780,00... 30. Priteisti iš ieškovės I. G., a. k. ( - ) valstybei 3,90 Eur (tris Eur 90 ct)... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...