Byla 2S-1130-881/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Ž. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6775-807/2015 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Druskininkų savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai, R. B. ir Ž. P. dėl administracinių aktų, nuomos sutarties, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir statinių nugriovimo, kuria atmestas atsakovo Ž. P. prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti terminą skundui dėl administracinių aktų panaikinimo paduoti; panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. V35-197; panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.2)-424; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2012 m. kovo 23 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 4SŽN-(14.4.55.)-20; panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2012 m. gegužės 15 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-12-120515-00029; panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2013 m. gruodžio 17 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-12-131217-00156; įpareigoti statytoją R. B. per 3 mėnesius nugriauti statinį, statomą pagal 2012 m. gegužės 15 d. ir 2013 m. gruodžio 17 d. išduotus statybos leidimus, sutvarkyti statybvietę.

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iki patikslinto ieškinio teismui padavimo dienos taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti Ž. P. vykdyti statybas žemės sklype, kadastriniu Nr. ( - ), ir sustabdyti 2014-06-04 statybos leidimo Nr. LNS-12-140604-0051 galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, kad 2014 m. balandžio 25 d. buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. DB-2536, kuria R. B. perleido nekilnojamąjį turtą – nebaigtą statyti gyvenamąjį namą – Ž. P. ir Z. P.. Atsižvelgdamas į pasikeitusias aplinkybes, ieškovas ketina pateikti teismui ieškinio patikslinimą, kiek tai susiję su naujų šalių – ginčo statinio savininkų – įtraukimu į procesą ir naujai išduoto statybos leidimo panaikinimu.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino – uždraudė atsakovui Ž. P. vykdyti statybas žemės sklype kadastriniu Nr. ( - ) bei sustabdė 2014-06-04 statybos leidimo Nr. LNS-12-140604-00051 galiojimą.

7Atsakovas Ž. P. pateikė teismui prašymą taikyti UAB „SKR Baltic“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 150 552,93 Eur sumą arba šiai sumai pateikti banko garantiją. Nurodė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis patyrė ženklių nuostolių ir taip pat neabejotinai patirs papildomų nuostolių ateityje. Paaiškino, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos ir įrengimo darbams, prekių tiekėjams, rangovams ir kitiems kontrahentams sumokėjo 519 829,15 Lt/ 150 552,93 Eur. Anot atsakovo, tarp patirtų nuostolių ir 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra tiesioginis priežastinis ryšys, todėl atsakovo prašymas turėtų būti patenkintas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė. Teismas pabrėžė, kad atsakovas gavo atitinkamas prekes ar paslaugas ir už jas atsiskaitė sutartyse nustatyta tvarka dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas sprendė, kad atsakovas pateiktais duomenimis įrodė tik teorinę tokių nuostolių galimybę, be to, atsakovas nepateikė teismui duomenų apie konkretų jo turimą turtą, finansinę padėtį ir tai, kad būtų nepajėgus atsiskaityti su savo kreditoriais.

10Taigi teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog dėl jo tariamai patirtų nuostolių ir teismo 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra tiesioginis priežastinis ryšys.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas Ž. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti. Nurodo, kad teismas, konstatuodamas, jog atsakovas įrodė tik teorinę nuostolių atsiradimo galimybę, faktiškai pripažino atsakovo prašomų užtikrinti nuostolių atsiradimo galimybę, tačiau netinkamai taikydamas CPK 146 straipsnį nepagrįstai atsakovo prašymą atmetė. Be to, teismas netinkamai aiškino CPK 146 straipsnio paskirtį ir tikslus, nes ši teisės norma nenumato atsakovui, prašančiam taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, pareigos įrodyti, kad jis pats pajėgus atlyginti savo patirtus nuostolius. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo bei interesų pusiausvyros derinimo principus.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad teismo motyvai yra nepagrįsti CPK 146 straipsnio taikymo praktika.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal CPK 146 straipsnio taikymo praktiką gali būti užtikrintas nuostolių, galinčių atsirasti ateityje, bet ne jau faktiškai kilusių išlaidų, atsakovo įvardijamų nuostoliais, atlyginimas. Atsakovo pateikta teismo išvadų interpretacija niekaip nepaneigia fakto, kad atsakovo prašyme nurodytų nuostolių atsiradimo galimybė nėra reali, o atsakovo atsiskaitymai nėra susiję priežastiniu ryšiu su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi. Be to, atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių, kad Generalinė prokuratūra ateityje bus finansiškai nepajėgi atlyginti teismo sprendimu priteistus nuostolius.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmetamas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

18Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

19Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta tenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

20Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

21Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymui yra būtinos dvi sąlygos – atsakovo nuostoliai, galintys atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bei tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-1138/2012). Taigi tam, kad būtų taikomas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas, neužtenka nustatyti, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui gali atsirasti nuostolių – atsakovas taip pat turi įrodyti grėsmę būsimam nuostolių atlyginimui.

22Kaip teisingai atkreipia dėmesį ieškovas, nagrinėjamu atveju nebuvo įrodyta, kad ieškovas, kaip valstybės institucija, būtų finansiškai nepajėgus atlyginti apeliantui galimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirsiamus nuostolius, todėl vien tai (t. y. net nevertinant nurodytų nuostolių tikėtinumo) yra (buvo) pagrindas atsakovo prašymą atmesti.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis paliekama nepakeista.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, ginantis... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iki patikslinto ieškinio teismui... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi ieškovo... 7. Atsakovas Ž. P. pateikė teismui prašymą taikyti UAB „SKR Baltic“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovo... 10. Taigi teismas konstatavo, kad atsakovas neįrodė, jog dėl jo tariamai... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas Ž. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Druskininkų savivaldybės... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Generalinės prokuratūros... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas atmetamas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų 19. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 20. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 1 dalyje... 21. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 22. Kaip teisingai atkreipia dėmesį ieškovas, nagrinėjamu atveju nebuvo... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti...