Byla e2-57-959/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu; tretieji asmenys: Joniškio kredito unija, Alvydas Rapkauskas

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Sergej Lebedev civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „RES Transportas“ ieškinį atsakovei UAB „Ainex“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu; tretieji asmenys: Joniškio kredito unija, Alvydas Rapkauskas,

Nustatė

2šalys pateikė jų sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti.

3Taikos sutartis tvirtintina.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Iš šalių pateiktos taikos sutarties nustatyta, kad šalys taikiai išsprendė visus ieškovo iškeltus reikalavimus, supranta bylos užbaigimo taikos sutartimi procesines pasekmes, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms bei viešajam interesui. Todėl šalių taikos sutartis tvirtintina, o civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 140, 290-295 straipsniais,

Nutarė

6patvirtinti šią ieškovo BUAB „RES Transportas“, atsakovės UAB „Ainex“ ir trečiojo asmens Joniškio kredito unijos taikos sutartį:

7„Ieškovas BUAB „RES Transportas“, juridinio asmens kodas 302657994, buveinės adresas Taikos g. 2, Kalnelio k., 84120 Joniškio r. sav., atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“, juridinio asmens kodas 302618226, buveinės adresas I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas, įgalioto asmens Nerijaus Strikulio, toliau vadinama Ieškovu, ir atsakovas UAB „Ainex“, juridinio asmens kodas 301531708, buveinės adresas Statybininkų g. 2A-46, 84138 Joniškis, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Lukošiūno, toliau vadinama Atsakovu, ir trečiasis asmuo Joniškio kredito unija, juridinio asmens kodas 110089678, buveinės adresas Miesto a. 4, 84148 Joniškis, atstovaujama administracijos vadovo Vytauto Radžvilo, toliau vadinama Trečiuoju asmeniu, Ieškovas, Atsakovas ir Trečiasis asmuo toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad:

8a) 2014 m. vasario 14 d. įkeistos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimis Nr. ĮPS-001, ĮPS-002 ir ĮPS-003 Ieškovas, esant Trečiojo asmens sutikimui, Atsakovui perleido nuosavybės teises į puspriekabę „SAMPRO SR334“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ), vilkiką „IVECO AT440S43“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ), ir vilkiką „SCANIA R 124 LA“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ) (toliau kartu – Transporto priemonės);

9b) ( - ) Transporto priemonių kainos dalis buvo sumokėta Trečiajam asmeniui;

10c) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016 sprendžiamas Transporto priemonių restitucijos taikymo klausimas;

11d) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016 taikius restituciją natūra, Trečiasis asmuo privalėtų Atsakovui grąžinti tiesiogiai gautą ( - ) Transporto priemonių kainos dalį, o Atsakovas turėtų grąžinti Ieškovui Transporto priemones;

12e) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016, atsižvelgus į tai, kad Transporto priemonės buvo parduotos Ieškovo ir Trečiojo asmens iniciatyva ir esant Trečiojo asmens sutikimui bei jam gavus dalį Transporto priemonių kainos, pripažinus, jog dėl restitucijos taikymo nepagrįstai pagerėtų Ieškovo ir Trečiojo asmens (iš gautų pinigų sumų realizavus Transporto priemones toliau būtų atsiskaitoma su juo) padėtis, o Atsakovo pablogėtų, teismas galėtų atsisakyti taikyti restituciją ir likusioje dalyje ieškinį atmesti;

13f) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016 Šalys pasiekė kompromisą, atitinkantį visų Šalių interesus;

14Šalys sudarė šią taikos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, kuria susitarė tarpusavio nuolaidų būdu išspręsti ir užbaigti ginčą civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016, nagrinėjamoje Joniškio rajono apylinkės teisme:

151. Atsakovas UAB „Ainex“ įsipareigoja Taikos sutarties pasirašymo dieną sumokėti Ieškovui BUAB „RES Transportas“ ( - ) kompensaciją, mokėjimą atlikdamas į Ieškovo atsiskaitomą sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank, banko kodas 73000.

162. Ieškovas BUAB „RES Transportas“ atsisako visų savo ieškinio reikalavimų civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016.

173. Atsakovui įvykdžius Taikos sutarties 1 punkte nurodytą mokėjimą šia Sutartimi Atsakovui perleidžia nuosavybės teises į šias transporto priemones:

183.1. Puspriekabę „SAMPRO SR334“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ), 1999 m. gamybos;

193.2. Vilkiką „IVECO AT440S43“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ) 2003 m. gamybos;

203.3. Vilkiką „SCANIA R 124 LA“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos liudijimo Nr. ( - ), valstybinis Nr. ( - ) 2003 m. gamybos.

214. Šalys patvirtina, kad:

224.1. Šios Sutarties 3 punkte nurodytos transporto priemonės Ieškovo Atsakovui faktiškai buvo perduotos, o pastarojo priimtos 2014 m. vasario 14 d.;

234.2. Ši Sutartis yra pagrindas Atsakovui įregistruoti nuosavybės teises į šios Sutarties 3 punkte nurodytas transporto priemones.

245. Atsakovui įvykdžius Taikos sutarties 1 punkte nurodytą mokėjimą Ieškovui, bus laikoma, kad Atsakovas tinkamai yra atsiskaitęs už Taikos sutarties 3.1. – 3.3. punkte nurodytas transporto priemones.

256. Ieškovas neturi Atsakovui pretenzijų dėl atsiskaitymo už šios Sutarties 3 punkte nurodytas transporto priemones, išskyrus reikalavimus, kylančius Atsakovui iš šios Taikos sutarties. Trečiasis asmuo pareiškia, kad atsisako šios Sutarties 3 punkte nurodytoms transporto priemonėms bet kokių įkeitimų, įskaitant pagal 2012 m. rugpjūčio 17 d. sutartį įkeitimą ir 2012 m. kovo 28 d. sutartinio įkeitimo lakštą. Jei dėl įkeitimo išregistravimo reikėtų atlikti kokius nors papildomus veiksmus, tai Trečiasis asmuo įsipareigoja juos atlikti, o jų išlaidas įsipareigoja padengti Atsakovas.

267. Ieškovas pareiškia, kad šios Sutarties 1 punkte nurodyta pinigų suma yra galutinė ir apima visus Ieškovo nuostolius, bylinėjimosi išlaidas, vykdymo ir kitas išlaidas, susijusias su nagrinėjama civiline byla ir šios Sutarties 3 punkte nurodytų transporto priemonių perleidimu Atsakovui.

278. Kiekvienos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir kitos šalių turėtos išlaidos, neatlyginamos bei lieka tas išlaidas patyrusiai šaliai. Kiekviena pasidengia pati ir iš kitos Šalies jų atlyginimo nereikalauja bei ateityje nereikalaus.

289. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu bei 25 proc. žyminio mokesčio dalį, jeigu ji yra priteistina, įsipareigoja padengti Atsakovas.

2910. Šalims yra žinomas ir suprantamas Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str. 2 d. turinys ir pasekmės, t. y. kad sudarius Sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei nutraukus Joniškio rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-57-959/2016, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.

3011. Šalims yra žinoma, jog teismo patvirtina taikos sutartis turi res judicata galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

3112. Šalys sutaria, kad šią taikos sutartį teismui tvirtinti gali pateikti viena iš Šalių arba Šalys bendru pareiškimu.

3213. Šalys pripažįsta, kad šia Sutartimi numatytos bylos baigties ir ginčų užkirtimo ateityje sąlygos yra Šalims suprantamos ir Sutartyje nurodytas ginčas yra išspręstas.

3314. Sutartis surašyta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir teismui.

3415. Šalys prašo teismą patvirtinti šią Sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-57-959/2016 nutraukti.“

35Civilinę bylą nutraukti.

36Ši teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos, skundą paduodant per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Sergej Lebedev civilinėje byloje... 2. šalys pateikė jų sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo... 3. Taikos sutartis tvirtintina.... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalis numato,... 5. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 140,... 6. patvirtinti šią ieškovo BUAB „RES Transportas“, atsakovės UAB... 7. „Ieškovas BUAB „RES Transportas“, juridinio asmens kodas 302657994,... 8. a) 2014 m. vasario 14 d. įkeistos transporto priemonės pirkimo-pardavimo... 9. b) ( - ) Transporto priemonių kainos dalis buvo sumokėta Trečiajam asmeniui;... 10. c) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016 sprendžiamas Transporto priemonių... 11. d) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016 taikius restituciją natūra,... 12. e) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016, atsižvelgus į tai, kad Transporto... 13. f) Civilinėje byloje Nr. e2-57-959/2016 Šalys pasiekė kompromisą,... 14. Šalys sudarė šią taikos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, kuria... 15. 1. Atsakovas UAB „Ainex“ įsipareigoja Taikos sutarties pasirašymo dieną... 16. 2. Ieškovas BUAB „RES Transportas“ atsisako visų savo ieškinio... 17. 3. Atsakovui įvykdžius Taikos sutarties 1 punkte nurodytą mokėjimą šia... 18. 3.1. Puspriekabę „SAMPRO SR334“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos... 19. 3.2. Vilkiką „IVECO AT440S43“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos... 20. 3.3. Vilkiką „SCANIA R 124 LA“, identifikavimo Nr. ( - ), registracijos... 21. 4. Šalys patvirtina, kad:... 22. 4.1. Šios Sutarties 3 punkte nurodytos transporto priemonės Ieškovo... 23. 4.2. Ši Sutartis yra pagrindas Atsakovui įregistruoti nuosavybės teises į... 24. 5. Atsakovui įvykdžius Taikos sutarties 1 punkte nurodytą mokėjimą... 25. 6. Ieškovas neturi Atsakovui pretenzijų dėl atsiskaitymo už šios Sutarties... 26. 7. Ieškovas pareiškia, kad šios Sutarties 1 punkte nurodyta pinigų suma yra... 27. 8. Kiekvienos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis,... 28. 9. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu bei 25... 29. 10. Šalims yra žinomas ir suprantamas Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d.... 30. 11. Šalims yra žinoma, jog teismo patvirtina taikos sutartis turi res... 31. 12. Šalys sutaria, kad šią taikos sutartį teismui tvirtinti gali pateikti... 32. 13. Šalys pripažįsta, kad šia Sutartimi numatytos bylos baigties ir ginčų... 33. 14. Sutartis surašyta keturiais vienodą juridinę galią turinčiais... 34. 15. Šalys prašo teismą patvirtinti šią Sutartį ir civilinę bylą Nr.... 35. Civilinę bylą nutraukti.... 36. Ši teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...