Byla e2-7525-748/2016
Dėl laidavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė,

2sekretoriaujant Ievai Mikalauskaitei, dalyvaujant ieškovui H. E. R., ieškovo atstovui advokatui Artūrui Gutauskui, atsakovo UAB „Sanistal“ atstovėms pagal įgaliojimus Agnei Mockevičienei ir Aistei Laurs, nedalyvaujant tretiesiems asmenims L. K.-E. ir bankrutuojančiai UAB „Green energy solutions and technology“, atstovaujamai bankroto administratoriaus Aleksandro Baldino,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. E. R. patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Sanistal“, tretiesiems asmenims L. K.-E. ir bankrutuojančiai UAB „Green energy solutions and technology“, atstovaujamai bankroto administratoriaus Aleksandro Baldino, dėl laidavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais.

4Teismas

Nustatė

5Kauno apylinkės teisme 2016 m. kovo 27 d. buvo priimtas ieškovo H. E. R. patikslintas ieškinys atsakovui UAB „Sanistal“, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančiais laidavimo sandorius, nurodytus ieškovo UAB „Green energy solutions and technology“ vardu pasirašytuose 2015-01-12, 2015-01-15, 2015-01-19 ir 2015-01-22 vekseliuose, ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra Libano Respublikos pilietis, šiuo metu turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Lietuvių kalba nėra jo gimtoji, ieškovas ja kalba ir ją supranta tik labai rezervuotai, o skaitymo ir rašybos įgūdžiai yra ypač riboti. Nuo 2012-07-12 iki 2015-07-23 ieškovas buvo UAB „Green energy solutions and technology“ direktorius. 2013-07-15 tarp UAB „Green energy solutions and technology“ ir atsakovo buvo sudaryta Prekių kredito ir tiekimo sutartis. UAB „Green energy solutions and technology“ buvo statybos objekto rangovu, o atsakovas tiekė medžiagas šio objekto statybos darbams. Vykdant minėtą sutartį UAB „Green energy solutions and technology“ liko skolinga atsakovui 28409,22 Eur. 2014 m. pabaigoje UAB „Green Energy solutions and technology“ susidūrė su finansiniais sunkumais, todėl atsakovas, siūlydamas toliau tiekti prekes, reikalavo pasirašyti vekselius, atsakovo teigimu – kaip susidariusios situacijos sprendimą ir garantiją, kad mokėjimai bus atlikti – viso UAB „Green Energy solutions and technology“ vardu pasirašyti 4 vekseliai: 2015-01-12 vekselį 2850,00 Eur sumai; 2015-01-15 vekselį 2850,00 Eur sumai; 2015-01-19 vekselį 2850,00 Eur sumai; 2015-01-22 vekselį 2850,00 Eur sumai. Vekseliai buvo pasirašyti siekiant UAB „Green Energy solutions and technology“ užtikrinti savo įsipareigojimus atsakovui. Ieškovas prastai supranta lietuvių kalbą, tad pasirašydamas vekselius ieškovas matė, kad juose parašytas UAB "Green energy solutions and technology" pavadinimas, įrašyta anksčiau aptarta suma bei ieškovo vardas, pavardė, asmens kodas. Ieškovas buvo tikras, jog tai yra įprasta, kad dokumentuose yra šie duomenys, nes ieškovas buvo UAB "Green energy solutions and technology" direktorius ir vekselių pasirašymą prieš tai jie buvo aptarę su atsakovu žodžiu. Tačiau gavęs iš antstolio raginimą atsiskaityti, ieškovas suprato, kad vekseliuose buvo įrašytas sakinys dėl asmeninio ieškovo laidavimo ir kad atsakovas realiai siekia savo reikalavimus dėl sutartinių verslo santykių su UAB "Green energy solutions and technology" nukreipti asmeniškai į ieškovą kaip fizinį asmenį. Nurodė, kad ieškovas pasirašymo metu negalėjo juridiškai patikrinti šių vekselių, nes neturi teisinio išsilavinimo ir vekselius pasirašinėjo be teisininkų pagalbos, todėl atsakovas pasinaudojo ieškovo lietuvių kalbos spragomis ir pasielgė nesąžiningai, padarydamas ieškovą vekselių laiduotoju be jo žinios ir valios (elektr. b. I t., b. l. 5-10, 53-60).

6Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad su atsakovu kaip medžiagų tiekėju bendrauja gana seniai. Įmonė turėjo finansinių sunkumų, todėl sutiko jis pasirašyti vekselius dėl skolos, kad išvengti teisminių procesų ir pagreitinti vykdymą. Suprato, kad vekselis yra skolos garantas tarp dviejų įmonių, ir laidavimas taip pat yra tarp įmonių. Nesuprato, kad laidavimas yra jo asmeninis. Nesitikėjo, kad išieškojimas bus nukreiptas į jo asmenines sąskaitas. Atsakovas siekė labai greitai pasirašyti vekselius. Nurodė, kad jam buvo svarbu gauti iš atsakovo medžiagų objekto pabaigai. Tarp šalių buvo pasirašyti keturi vekseliai, t. y. skola išskaidyta, kad nereikėtų eiti pas notarą. Atsakydamas į klausimus, ieškovas paaiškino, kad vekseliuose nurodyta skirtinga pasirašymo data, tačiau realiai jie visi buvo pasirašyti vieno susitikimo metu, skubiai. Nurodė, kad ieškovo tėvai ir jis pats yra libaniečiai, jo gimtoji kalba – arabų. Šiuo metu UAB „Green energy solutions and technology“ bankrutuoja, tačiau įmonė turi turto, todėl su kreditoriais bus atsiskaityta. Nurodė, kad į Lietuvą atvyko 2001 m., susituokė, dabar šeimoje kalba anglų ir lietuvių kalbomis. Atvykęs jis dirbo įvairiose įmonėse, bendravo lietuvių ir anglų kalbomis. Išsilavinimas – aukštasis inžinierinis. Anksčiau jis yra pasirašęs dar vieną vekselį, tačiau vekselis buvo kitokios formos. Per visą laikotarpį įmonė atliko apie šimtą objektų. Įmonėje dirba devyni darbuotojai, su jais bendrauja lietuvių ir anglų kalbomis. Yra pasirašęs laidavimo sutartį UAB „Montech" vardu už UAB „Green energy solutions and technology“ skolas. Atsakydamas į teismo klausimus paaiškino, kad supranta, kas yra laidavimas, supranta šio santykio prasmę, tačiau nesuprato, kad vekselyje nurodytas laidavimas turės įtakos jo asmeniniam turtui. Susitikimas su atsakovu turėjo įvykti dėl ieškovo finansinių problemų sprendimo, iki susitikimo apie vekselius nebuvo kalbėta.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas papildė ieškovo paaiškinimus, kad vekseliai atsirado 2013 m. liepos 15 d. prekių pirkimo sutarties pagrindu. Sutarties pagrindu ieškovas įsiskolino atsakovui apie dvidešimt aštuonis tūkstančius eurų, tačiau vekseliai išrašyti tik vienuolikos tūkstančių eurų sumai. Ieškovas suprato, kad vekseliai pasirašomi tik sutarties rėmuose tam, kad išvengti bylinėjimosi ir palengvinti išieškojimą. Ieškovas žinojo ir suprato, kad yra skolingas, kaip įmonės atstovas, tačiau nesuprato, kad kartu vykdo ir laiduotojo funkcijas. Ieškovo atstovas teigė, kad ieškovas nesuprato, kad dėl asmeninio laidavimo nebuvo tartasi, ši sąlyga jį nustebino, tačiau jis vekselius pasirašė siekdamas, kad įmonė toliau galėtų vykdyti veiklą. Ieškovas, bendradarbiaudamas su atsakovu, daugiau vekselių nėra pasirašęs. Ieškovas laidavimo santykių įforminimą įsivaizdavo kitokia forma – laidavimo sutartimi, o ne vienu sakiniu.

8Atsakovas UAB „Sanistal“ pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad ieškovo atstovaujamos įmonė UAB „Green Energy solutions and technology" ir atsakovas sutartį ir vekselius sudarė lietuvių kalba. Ieškovas visuomet aiškiai kalbėjo lietuvių kalba ir visuomet suprato, kas buvo sakoma, rašoma ir/ar siunčiama el. paštu ir dėl to niekada jokių klausimų ir pretenzijų nėra pateikęs atsakovui. Atsakovas bendradarbiavo ir su kita ieškovui priklausančia įmone - UAB „Montech", kurios vadovas ir vienintelis akcininkas buvo ieškovas. 2013-07-15 tarp atsakovo ir UAB „Montech" buvo sudaryta laidavimo sutartis, laiduojant už UAB „Green energy solutions and Technology". Sutartys buvo sudarytos lietuvių kalba ir ieškovas nėra pareiškęs atsakovui jokių pretenzijų dėl šių sutarčių, taip pat nėra pateikęs jokių prašymų išversti šias sutartis į jam suprantamą kalbą. Ieškovas visada laisvai kalbėjo ir savo mintis reiškė lietuviškai, aiškiai, suprato skaitines vertes ir yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine baze, ypač statybų sektoriuje, kuriame dirbo. Ieškovas nuolat susidurdavo su mokėjimo problemomis, todėl buvo ieškoma įvairių būdų kaip spręsti bendradarbiavimo metu iškylančias jo mokumo problemas. Šalys buvo sutarę ir tai patvirtina šalių susirašinėjimas, kad ieškovas įkeis jo įmonių valdomą turtą – butus. Nurodė, kad vekselio pasirašymas buvo ne kartą derintas telefonu ir susitikimuose su ieškovu. Ieškovas prie ieškinio nepridėjo dokumentų, kurie patvirtintų, kad atsakovas suklaidino ir/arba siekė suklaidinti ieškovą, pasinaudodamas jo lietuvių kalbos spragomis. Nurodė, kad ieškovas turi suprasti lietuvių kalbą, nes yra susituokęs su Lietuvos piliete nuo 2002 metų, turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; įsteigė UAB „Montech" ir UAB „Green Energy solutions and technology“, sudarinėjo sandorius su užsakovais, vykdė projektus statybą rinkoje; vykdė stambius statybinius projektus, pats visur pasirašinėjo dokumentus sudarytus lietuvių kalba. Nurodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, kad jis nesuprato vekselių pasirašymo prasmės, yra melagingos (elektr. b. I t. b. l. 120-124).

9Atsakovo atstovės teismo posėdžių metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad atsakovas su ieškovu bendradarbiauja jau seniai. Ieškovas nuolat susiduria su finansiniais sunkumais. Susitikime su ieškovu dėl vekselių pasirašymo buvo tartasi, kad ieškovas laiduos ir asmeniniu turtu, nes finansinių sunkumų jau turėjo tiek UAB „Green energy solutions and technology“, tiek kita ieškovo valdoma įmonė - UAB „Montech". Susitikimo metu ieškovui buvo išaiškintos vekselio ir laidavimo teisinės pasekmės. Visas bendravimas su ieškovu nuolat vyko lietuvių kalba. Ieškovas yra dviejų įmonių Lietuvoje vadovas, todėl keista, kad jis nesuprato, ką pasirašo, juolab, kad įmonėje UAB „Montech" jis yra pasirašęs laidavimo sutartį. Atstovės nuomone, ieškovas suprato, ką vekseliuose pasirašo. Atstovė nurodė, kad ieškovas buvo sunkioje finansinėje padėtyje, jam reikėjo lėšų, todėl jis pasirašė šiuos vekselius. Nurodė, kad ieškovas yra išsilavinęs asmuo, per trumpą laiką Lietuvoje padaręs karjerą, todėl mažai tikėtina, kad jis nesuprato, ką pasirašo. Nepamena, ar visi vekseliai buvo pasirašyti vienu metu susitikimo metu. Atsakydama į klausimus, atstovė nurodė, kad susitikimo su ieškovu metu dalyvavo trys asmenys – ieškovas, atsakovo atstovė ir UAB „Sanistal“ direktorius Tomas Adomaitis. Atstovės nuomone, visi vekseliai buvo pasirašyti to paties susitikimo metu. Vekselių tekstas, terminas ir sumos išdėstymas buvo aptartas su ieškovu, juos atspausdino atsakovo administratorė. Vekselių tikslas buvo be ginčo išieškoti skolą asmeniškai iš skolininko, nes dėl dalies skolos jau buvo kreiptasi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, be to ieškovas pats pasiūlė pasirašyti vekselius ar įkeisti turtą. Daugiau vekselių su ieškovu nebuvo pasirašyta. 2013 m. liepos 15 d. buvo pasirašyta laidavimo sutartis tarp UAB „Montech" ir atsakovo dėl UAB „Green energy solutions and technology“. Bendraujant su ieškovu visos sutartys buvo ruošiamos tik viena – lietuvių - kalba. Ieškovas niekada neprašė jokių techninių ar teisinių dokumentų vertimų į anglų kalbą. Duomenų apie ieškovo asmeninį turtą atsakovas neturėjo, nes neturi galimybės jo pasitikrinti, tačiau atsakovui nekilo abejonių dėl ieškovo asmeninio mokumo, nes jo įmonės turėjo nekilnojamojo turto.

10Trečiasis asmuo UAB „Green energy solutions and technology“, atstovaujama bankroto administratoriaus Aleksandro Baldino, pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Be to nurodė, kad prašo bylą nagrinėti trečiajam asmeniui UAB „Green energy solutions and technology“, atstovaujamai bankroto administratoriaus Aleksandro Baldino, nedalyvaujant (elektr. b. I t. b. l. 164-165).

11Trečiasis asmuo L. K. E. pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Be to nurodė, kad prašo bylą nagrinėti trečiajam asmeniui L. K. E. nedalyvaujant (elektr. b. I t. b. l. 168-169).

12Liudytojas Tomas Adomaitis parodė, kad jis yra atsakovo UAB „Sanistal“ vadovas. Paaiškino, vekseliai su ieškovu buvo sudaryti atsakovo ofise Vilniuje. Ieškovas vykdė projektą, kurio užbaigimui buvo reikalingos medžiagos. Ieškovas jau buvo skolingas atsakovui už pateiktas medžiagas, todėl atsakovas sustabdė medžiagų tiekimą. Ieškovas ieškojo būdų, kaip tęsti bendravimą ir dar gauti iš UAB „Sanistal“ medžiagų. Įvyko susitikimas, kurio metu buvo tariamasi dėl ieškovo skolų sumažinimo. Ieškovas pats siūlė įkeisti nekilnojamąjį turtą, bet jo įkeisti nebuvo galima dėl teisinių aplinkybių. Susitikimo metu ieškovo buvo paprašyta laiduoti asmeniškai ir jis sutiko. Ieškovui pasiūlius, buvo pasirašyti vekseliai. Ieškovo įmonės jau buvo skolingos atsakovui, todėl atsakovas pageidavo, kad būtų pasirašytas vekselis su asmeniniu ieškovo laidavimu, ir ieškovas sutiko tokius vekselius pasirašyti. Duomenų apie ieškovo valdomą turtą atsakovas neturėjo. Ieškovas niekada neprašė dokumentų vertimų, lietuvių kalbą suprato puikiai.

13Liudytojas T. M. parodė, kad yra UAB „Sanistal“ vadybininkas. Paaiškino, kad ieškovą pažįsta kaip įmonės klientą. Dirbdamas UAB „Sanistal“, susitikdavo ieškovą dažniausiai 2014 metais prekių pardavimo tikslais. Ieškovas kalbėjo lietuviškai, tik su akcentu, jis niekada neprašė išversti jokių dokumentų į užsienio kalbas ar papildomai paaiškinti, jis pasirašydavo dokumentus lietuvių kalba.

14Ieškinys atmestinas.

15Laidavimo sutarties sampratą reglamentuoja CK 6.76 straipsnis. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės.

16Ieškovas įrodinėja, kad laidavimo sandoriai sudaryti dėl jo suklydimo ir šis suklydimas buvo esminis. Savo suklydimą ieškovas aiškina lietuvių kalbos nepakankamu žinojimu.

17CK 1.90 str. 1d. nustato, kad sandoris gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jei buvo sudarytas iš esmės suklydus. CK 1.90 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi pati, arba atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes būtent jai tenka rizika suklysti.

18Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CK 1.90 straipsnio taikymą, nurodyta, kad dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio jis nebūtų sudaręs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 85/2011). Kasacinio teismo pažymėta, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011).

19Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp UAB „Green energy solutions and technology“ ir UAB „Sanistal“ 2013 m. liepos 15 d. buvo pasirašyta prekių kredito ir tiekimo sutartis Nr. ( - ) (elektr. b. I t., l. 37-45). H. E. R., būdamas UAB „Green energy solutions and technology“ direktoriumi, 2015 m. sausio mėnesį pasirašė keturis paprastuosius neprotestuotinus vekselius bendrai 11400 Eur sumai (2015-01-12, 2015-01-15, 2015-01-19 ir 2015-01-22 vekseliai kiekvienas atskirai 2850 Eur sumai, toliau - Vekseliai), kuriais vekselio davėjas UAB „Green energy solutions and technology“ įsipareigojo nurodytas sumas 2015 sausio 27 d. sumokėti atsakovui UAB „Sanistal“. Kiekviename iš vekselių, nurodoma, kad visos vekselio sumos apmokėjimas yra užtikrinamas laidavimu, kiekvienas vekselis yra visiškai laiduojamas H. E. R. (elektr. b. I t., l. 12-14, 36). Pagal šiuos vekselius Kauno miesto 27 notaro biuro notarė Miglė Čirbaitė 2015 m. vasario 24 d. atliko vykdomuosius įrašus notarinio registro Nr. MČ-490, MČ-491, MČ-492 ir MČ-493 dėl skolos išieškojimo solidariai iš skolininko UAB „Green energy solutions and technology“ ir laiduotojo H. E. R. (elektr. b. I t., l. 15-18). Pagal minėtus vykdomuosius įrašus yra atliekami vykdymo veiksmai antstolio Armino Naujokaičio kontoroje. 2016-01-27 antstolis A.Naujokaitis, vykdydamas vykdomuosius įrašus Nr. MČ-490, MČ-491, MČ-492 ir MČ-493, vykdomosiose bylose Nr. 0157/15/01162/D, 0157/15/01163/D, 0157/15/01164/D ir 0157/15/01165/D priėmė patvarkymus, nukreipdamas išieškojimą į skolininko H. E. R. sutuoktinės L. K. – E. darbo užmokestį (elektr. b. I t., l. 22-30). Vilniaus apygardos teismas 2015-06-01 nutartimi UAB „Green energy solutions and technology“ iškėlė bankroto bylą (LITEKO duomenys, Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1263-590/2016, teismo proceso Nr. 2-55-3-00480-2015-5, elektr. b. I t., l. 34-35).

20Laidavimo įrašų Vekseliuose atlikimo aplinkybės įrodo, kad ieškovas sąmoningai pasirašė laiduojantis už Vekselių davėją. Visuose Vekseliuose ieškovas pasirašė dviejose vietose: kaip vekselio davėjo UAB „Green energy solutions and technology“ direktorius ir kaip vekselio laiduotojas. Įraše apie vekselio laiduotoją yra nurodyta ieškovo vardas ir pavardė, asmens kodas, ir ieškovas taip pat savo ranka įrašė savo vardą ir pavardę bei pasirašė eilutėje, kur nurodyta: „vekselio laiduotojo vardas, pavardė, parašas“. Kaip matyti iš ieškovo duotų paaiškinimų teismo posėdžio metu, jis perskaitė Vekselius, matė, jog yra įrašas dėl laidavimo, žinojo ir suprato, kas yra laidavimas ir kokias teisines pasekmes jis sukelia asmeniui, laidavusiam už skolininką ir pasirašė ties šiuo įrašu apie laiduotoją.

21Ieškovas teigė dėl skubotumo nepasitaręs su teisininku ir dėl lietuvių kalbos nepakankamo žinojimo suklydęs tuo, jog manė, kad dėl laidavimo bus pasirašyta atskira sutartis. Ieškovo argumentai, jog jis manė pasirašantis tik kaip įmonės vadovas ir nesuprato, kad laiduoja asmeniškai, atmetami kaip nepagrįsti. Kaip matyti iš teismo posėdžio eigos, ieškovas skaito lietuvių kalba parašytą tekstą (aiškiai ir savarankiškai perskaitė priesaikos tekstą), gerai sugeba paaiškinti dėstomas aplinkybes, tiksliai ir aiškiai formuluoja mintis, atsakinėja į klausimus. Ieškovo teiginys, kad turėjo būti sudaryta atskira rašytinė sutartis dėl laidavimo, yra nepagrįstas. Abejodamas dėl ketinamų atlikti veiksmų teisinės reikšmės ar galimų teisinių padarinių, ieškovas, kaip sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turėjo galimybę susilaikyti nuo tokių veiksmų. Byloje nėra jokių įrodymų, kad laidavimo sutartys sudarytos dėl apgaulės, tą pripažino ir pats ieškovas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-278/2011 yra išaiškinęs, kad vekselio laidavimą ir CK reglamentuotą laidavimą vienija ta pati prievolių įvykdymo užtikrinimą apibūdinanti sąvoka, tačiau vekselio laidavimas yra savarankiškas prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo būdas, reglamentuotas kitame įstatyme. Vekselių laidavimo santykiams taikomas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (ĮPVĮ 1 straipsnis). Tokią išvadą leidžia daryti tiek skirtinga užtikrinamų prievolių prigimtis, tiek ir užtikrinimo būdą apibrėžianti samprata, pateikta įstatyme. Laidavimas pagal CK inter alia yra nustatomas sutartimi ar įstatymu (CK 6.77 straipsnio 1 dalis), o vekselio laidavimo atveju pakanka tik vienašalės laiduotojo valios išraiškos vekselyje.

22Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, ieškovo vadovaujama įmonė turėjo finansinių sunkumų, nebuvo apmokėjusi savo skolų atsakovui ir dėl to ieškovas kreipėsi į atsakovą, siekdamas tolesnio bendradarbiavimo galimybių. Ieškovas, manydamas, kad galbūt nevisiškai supranta specifinius lietuvių kalbos aspektus ar nepakankamai žino teisines normas, turėjo galimybę pasirūpinti, jog tokie jo poreikiai būtų patenkinti. Esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgys, kokias - praras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011).

23Vertindamas šalių nurodytas vekselių pasirašymo aplinkybes ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog ieškovas, pasirašydamas, jog jis visiškai laiduoja vekselius, suklydo, t.y. nėra pagrindo nustatyti suklydimo faktą. Daroma išvada, kad ieškovas neįrodė, jog suklydo pasirašydamas Vekseliuose kaip asmeninis laiduotojas už savo vadovaujamos įmonės UAB „Green energy solutions and technology“ skolas atsakovui UAB „Sanistal“ (CPK 185 str.). Ieškovas turėjo įrodyti savo reikalavimus (CPK 178str.)

24Teismas įvertino byloje esančių įrodymų visetą pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu bei vadovaudamasis įstatymais, ir sprendžia, kad dėl visų teisiškai reikšmingų argumentų pasisakė.

25Ieškinį atmetus, iš ieškovo H. E. R. priteistina 4,38 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį atmetus, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais,

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo H. E. R., asmens kodas ( - ) valstybei 4,38 Eur (keturis eurus 38 centus) išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas: 5660).

29Panaikinti 2016 m. kovo 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones –vykdomųjų veiksmų sustabdymą antstolio Armino Naujokaičio kontoroje vykdomose vykdomosiose bylose Nr. 0157/15/01162/D, 0157/15/01163/D, 0157/15/01164/D ir 0157/15/01165/D, atliekant išieškojimą iš Helme El Rawas, gim. 1975-02-04, išieškotojo UAB „Sanistal“, įm.k. 111802839, naudai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Mikalauskaitei, dalyvaujant ieškovui H. E. R., ieškovo... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. Kauno apylinkės teisme 2016 m. kovo 27 d. buvo priimtas ieškovo H. E. R.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad su atsakovu kaip medžiagų... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas papildė ieškovo paaiškinimus, kad... 8. Atsakovas UAB „Sanistal“ pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą... 9. Atsakovo atstovės teismo posėdžių metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 10. Trečiasis asmuo UAB „Green energy solutions and technology“, atstovaujama... 11. Trečiasis asmuo L. K. E. pateikė byloje atsiliepimą į patikslintą... 12. Liudytojas Tomas Adomaitis parodė, kad jis yra atsakovo UAB „Sanistal“... 13. Liudytojas T. M. parodė, kad yra UAB „Sanistal“ vadybininkas. Paaiškino,... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Laidavimo sutarties sampratą reglamentuoja CK 6.76 straipsnis. Laidavimo... 16. Ieškovas įrodinėja, kad laidavimo sandoriai sudaryti dėl jo suklydimo ir... 17. CK 1.90 str. 1d. nustato, kad sandoris gali būti teismo pripažintas... 18. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant CK 1.90 straipsnio taikymą, nurodyta,... 19. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp UAB „Green... 20. Laidavimo įrašų Vekseliuose atlikimo aplinkybės įrodo, kad ieškovas... 21. Ieškovas teigė dėl skubotumo nepasitaręs su teisininku ir dėl lietuvių... 22. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, ieškovo vadovaujama įmonė turėjo... 23. Vertindamas šalių nurodytas vekselių pasirašymo aplinkybes ir byloje... 24. Teismas įvertino byloje esančių įrodymų visetą pagal savo vidinį... 25. Ieškinį atmetus, iš ieškovo H. E. R. priteistina 4,38 Eur išlaidų,... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo H. E. R., asmens kodas ( - ) valstybei 4,38 Eur (keturis... 29. Panaikinti 2016 m. kovo 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...